TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 26/06/2022, 14:50
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 24/06 So với tuần trước
(-)
PPT 214.4 26.80 168500 74.03 % Biểu đồ biến động giá của mã PPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPT
KTC 554.4 15.20 1000 68.89 % Biểu đồ biến động giá của mã KTC Biểu đồ biến khối lượng của mã KTC
HAF 395.8 27.30 237 68.52 % Biểu đồ biến động giá của mã HAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAF
HLR 19.8 12.00 0 60.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLR Biểu đồ biến khối lượng của mã HLR
GLW 142.2 7.90 100 49.06 % Biểu đồ biến động giá của mã GLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã GLW
VKC 100.9 5.05 925400 40.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VKC Biểu đồ biến khối lượng của mã VKC
VXP 112.3 31.20 0 39.91 % Biểu đồ biến động giá của mã VXP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VXP
DT4 13.9 12.00 0 39.53 % Biểu đồ biến động giá của mã DT4 Biểu đồ biến khối lượng của mã DT4
XMD 37.6 9.40 8200 36.23 % Biểu đồ biến động giá của mã XMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã XMD
TSJ 2139.3 28.60 7100 35.55 % Biểu đồ biến động giá của mã TSJ Biểu đồ biến khối lượng của mã TSJ
BII 207.8 3.60 1630300 33.44 % Biểu đồ biến động giá của mã BII Biểu đồ biến động khối lượng của mã BII
CI5 38.9 14.40 0 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CI5 Biểu đồ biến khối lượng của mã CI5
KCE 21 14.00 100 32.08 % Biểu đồ biến động giá của mã KCE Biểu đồ biến động khối lượng của mã KCE
POB 536.3 49.20 0 31.90 % Biểu đồ biến động giá của mã POB Biểu đồ biến khối lượng của mã POB
PAT 5500 220.00 58500 30.95 % Biểu đồ biến động giá của mã PAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAT
LGM 88.8 12.00 1900 30.43 % Biểu đồ biến động giá của mã LGM Biểu đồ biến khối lượng của mã LGM
NNG 1753.8 21.50 300 30.30 % Biểu đồ biến động giá của mã NNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NNG
DSP 1246.2 10.50 1000 29.63 % Biểu đồ biến động giá của mã DSP Biểu đồ biến khối lượng của mã DSP
ILS 986.4 27.40 200 27.44 % Biểu đồ biến động giá của mã ILS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILS
LTC 11 2.40 7900 26.32 % Biểu đồ biến động giá của mã LTC Biểu đồ biến khối lượng của mã LTC
QNT 1.2 8.90 0 25.35 % Biểu đồ biến động giá của mã QNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã QNT
CET 41.7 6.90 110 23.21 % Biểu đồ biến động giá của mã CET Biểu đồ biến khối lượng của mã CET
PTI 5627.7 70.00 16653 22.59 % Biểu đồ biến động giá của mã PTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTI
BTB 53.1 6.90 0 21.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BTB Biểu đồ biến khối lượng của mã BTB
TDB 341.5 41.50 100 20.64 % Biểu đồ biến động giá của mã TDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDB
THP 265.8 12.30 6600 20.59 % Biểu đồ biến động giá của mã THP Biểu đồ biến khối lượng của mã THP
ALT 162.3 26.30 1 20.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ALT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ALT
TFC 134.6 8.00 2000 19.40 % Biểu đồ biến động giá của mã TFC Biểu đồ biến khối lượng của mã TFC
CTT 78.4 16.70 100 19.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTT
CSI 1041.6 62.00 63100 19.23 % Biểu đồ biến động giá của mã CSI Biểu đồ biến khối lượng của mã CSI
HOT 303.2 37.90 100 18.81 % Biểu đồ biến động giá của mã HOT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HOT
FLC 3287.3 4.63 4121100 18.11 % Biểu đồ biến động giá của mã FLC Biểu đồ biến khối lượng của mã FLC
VGL 220.1 23.60 0 18.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGL Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGL
TGG 143.3 5.25 674200 17.71 % Biểu đồ biến động giá của mã TGG Biểu đồ biến khối lượng của mã TGG
MTA 1035.1 9.40 2300 17.50 % Biểu đồ biến động giá của mã MTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTA
DSD 653.1 21.00 100 17.32 % Biểu đồ biến động giá của mã DSD Biểu đồ biến khối lượng của mã DSD
VCW 2400 32.00 100 16.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VCW Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCW
SDD 67.2 4.20 203180 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SDD Biểu đồ biến khối lượng của mã SDD
HAG 7493.9 8.08 8603300 15.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAG
HLB 772.5 250.00 100 15.21 % Biểu đồ biến động giá của mã HLB Biểu đồ biến khối lượng của mã HLB
PLO 33.1 4.60 200 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PLO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLO
MA1 150.2 28.40 1000 14.98 % Biểu đồ biến động giá của mã MA1 Biểu đồ biến khối lượng của mã MA1
HES 157.1 16.90 0 14.97 % Biểu đồ biến động giá của mã HES Biểu đồ biến động khối lượng của mã HES
DTB 19.2 12.30 0 14.95 % Biểu đồ biến động giá của mã DTB Biểu đồ biến khối lượng của mã DTB
AMD 490.5 3.00 3171500 14.94 % Biểu đồ biến động giá của mã AMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMD
SAP 42.6 33.10 10 14.93 % Biểu đồ biến động giá của mã SAP Biểu đồ biến khối lượng của mã SAP
FTS 4366.1 32.50 331100 14.84 % Biểu đồ biến động giá của mã FTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FTS
H11 8.3 7.80 200 14.71 % Biểu đồ biến động giá của mã H11 Biểu đồ biến khối lượng của mã H11
HSP 179.2 14.90 100 14.62 % Biểu đồ biến động giá của mã HSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSP
CDR 16.6 7.80 1700 14.59 % Biểu đồ biến động giá của mã CDR Biểu đồ biến khối lượng của mã CDR
TTG 11 5.50 300 14.58 % Biểu đồ biến động giá của mã TTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTG
DBM 81.2 41.80 0 14.52 % Biểu đồ biến động giá của mã DBM Biểu đồ biến khối lượng của mã DBM
USC 52.2 9.50 0 14.46 % Biểu đồ biến động giá của mã USC Biểu đồ biến động khối lượng của mã USC
HEP 71.4 11.90 0 14.42 % Biểu đồ biến động giá của mã HEP Biểu đồ biến khối lượng của mã HEP
SSF 23 7.20 800 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SSF Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSF
DCT 43.6 1.60 53100 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DCT Biểu đồ biến khối lượng của mã DCT
VLB 1635.6 34.80 102700 14.10 % Biểu đồ biến động giá của mã VLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLB
DP2 114 5.70 100 14.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DP2 Biểu đồ biến khối lượng của mã DP2
TBD 3031 93.30 0 13.92 % Biểu đồ biến động giá của mã TBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBD
LMI 49.5 9.00 0 13.92 % Biểu đồ biến động giá của mã LMI Biểu đồ biến khối lượng của mã LMI
HAI 434.8 2.38 2653500 13.88 % Biểu đồ biến động giá của mã HAI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAI
E12 13 10.80 1700 13.68 % Biểu đồ biến động giá của mã E12 Biểu đồ biến khối lượng của mã E12
CMI 37.5 2.50 16800 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã CMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMI
PTE 31.2 2.50 300 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã PTE Biểu đồ biến khối lượng của mã PTE
TGP 60 6.00 100 13.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TGP
VE3 15.8 11.99 4200 13.15 % Biểu đồ biến động giá của mã VE3 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE3
MGG 337.5 37.50 300 12.95 % Biểu đồ biến động giá của mã MGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MGG
VLF 21.5 1.80 51700 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã VLF Biểu đồ biến khối lượng của mã VLF
SDH 37.7 1.80 32900 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDH
SIG 118 11.80 0 12.38 % Biểu đồ biến động giá của mã SIG Biểu đồ biến khối lượng của mã SIG
CQN 1846.2 24.60 155 12.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CQN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CQN
TTN 470.1 12.80 24000 12.28 % Biểu đồ biến động giá của mã TTN Biểu đồ biến khối lượng của mã TTN
CCL 461.2 9.71 199400 12.25 % Biểu đồ biến động giá của mã CCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCL
ISH 1035 23.00 100 12.20 % Biểu đồ biến động giá của mã ISH Biểu đồ biến khối lượng của mã ISH
TH1 112.4 8.30 100 12.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TH1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TH1
NCS 432.6 24.10 100 12.09 % Biểu đồ biến động giá của mã NCS Biểu đồ biến khối lượng của mã NCS
PHS 1890 21.00 1700 11.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHS
CNN 206.8 23.50 4600 11.90 % Biểu đồ biến động giá của mã CNN Biểu đồ biến khối lượng của mã CNN
LMH 240.9 9.40 1185800 11.90 % Biểu đồ biến động giá của mã LMH Biểu đồ biến động khối lượng của mã LMH
LSG 765 8.50 2912 11.84 % Biểu đồ biến động giá của mã LSG Biểu đồ biến khối lượng của mã LSG
HCM 9115.2 19.90 4108700 11.80 % Biểu đồ biến động giá của mã HCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCM
PSL 212.6 18.00 1000 11.80 % Biểu đồ biến động giá của mã PSL Biểu đồ biến khối lượng của mã PSL
BSG 684 11.40 400 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã BSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSG
PVH 39.9 1.90 5300 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PVH Biểu đồ biến khối lượng của mã PVH
VTE 134.2 8.60 0 11.69 % Biểu đồ biến động giá của mã VTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTE
BHT 52.5 11.50 2500 11.65 % Biểu đồ biến động giá của mã BHT Biểu đồ biến khối lượng của mã BHT
ICN 759 75.90 0 11.62 % Biểu đồ biến động giá của mã ICN Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICN
XLV 31.8 10.60 100 11.58 % Biểu đồ biến động giá của mã XLV Biểu đồ biến khối lượng của mã XLV
EVG 1338.9 6.22 306800 11.47 % Biểu đồ biến động giá của mã EVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVG
ROS 1492.8 2.63 7103200 11.44 % Biểu đồ biến động giá của mã ROS Biểu đồ biến khối lượng của mã ROS
HMR 55 9.80 3300 11.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HMR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMR
VXB 64 15.80 0 11.27 % Biểu đồ biến động giá của mã VXB Biểu đồ biến khối lượng của mã VXB
KSQ 96.8 3.23 163100 11.24 % Biểu đồ biến động giá của mã KSQ Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSQ
DSC 1290 12.90 22200 11.21 % Biểu đồ biến động giá của mã DSC Biểu đồ biến khối lượng của mã DSC
TED 362.5 29.00 12700 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã TED Biểu đồ biến động khối lượng của mã TED
V15 10 1.00 131650 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã V15 Biểu đồ biến khối lượng của mã V15
FDC 994.7 25.75 57400 10.99 % Biểu đồ biến động giá của mã FDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FDC
E29 30.5 6.10 0 10.91 % Biểu đồ biến động giá của mã E29 Biểu đồ biến khối lượng của mã E29
DDM 51.4 4.20 12225 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã DDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDM
PVE 105 4.20 89000 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã PVE Biểu đồ biến khối lượng của mã PVE
TVS 3212.3 30.00 57300 10.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TVS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVS
PBP 49.8 10.39 13100 10.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PBP Biểu đồ biến khối lượng của mã PBP
DXS 5856.6 16.35 137800 10.47 % Biểu đồ biến động giá của mã DXS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXS
ABC 173.3 8.50 13910 10.39 % Biểu đồ biến động giá của mã ABC Biểu đồ biến khối lượng của mã ABC
BVL 1834 32.00 200 10.34 % Biểu đồ biến động giá của mã BVL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVL
MGR 300 15.00 1603 10.29 % Biểu đồ biến động giá của mã MGR Biểu đồ biến khối lượng của mã MGR
SDN 80.2 52.80 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDN
RCD 17.5 3.30 200 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã RCD Biểu đồ biến khối lượng của mã RCD
TLP 2602.6 11.00 500 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLP
HGM 762.3 60.50 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HGM Biểu đồ biến khối lượng của mã HGM
LPB 16349.3 13.20 4427300 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã LPB
VAV 985.6 30.80 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VAV Biểu đồ biến khối lượng của mã VAV
HHC 1544 94.00 0 9.94 % Biểu đồ biến động giá của mã HHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHC
PIA 112.3 28.80 0 9.92 % Biểu đồ biến động giá của mã PIA Biểu đồ biến khối lượng của mã PIA
SCL 138.9 10.00 30200 9.89 % Biểu đồ biến động giá của mã SCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCL
BRR 2250 20.00 5100 9.75 % Biểu đồ biến động giá của mã BRR Biểu đồ biến khối lượng của mã BRR
L40 77.4 21.50 100 9.69 % Biểu đồ biến động giá của mã L40 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L40
PCG 132.3 7.01 34781 9.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PCG Biểu đồ biến khối lượng của mã PCG
KST 82.7 13.80 0 9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã KST Biểu đồ biến động khối lượng của mã KST
SHG 77.1 2.30 2900 9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã SHG Biểu đồ biến khối lượng của mã SHG
SAF 649.6 64.60 0 9.49 % Biểu đồ biến động giá của mã SAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAF
CAN 329 65.80 0 9.48 % Biểu đồ biến động giá của mã CAN Biểu đồ biến khối lượng của mã CAN
GMA 300 50.00 0 9.41 % Biểu đồ biến động giá của mã GMA Biểu đồ biến động khối lượng của mã GMA
NBW 228.9 21.00 100 9.38 % Biểu đồ biến động giá của mã NBW Biểu đồ biến khối lượng của mã NBW
VFR 105 7.00 0 9.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VFR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFR
VPH 635.1 6.66 240900 9.36 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến khối lượng của mã VPH
PPE 28.4 14.20 0 9.23 % Biểu đồ biến động giá của mã PPE Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPE
ONE 58.2 7.32 3016 9.21 % Biểu đồ biến động giá của mã ONE Biểu đồ biến khối lượng của mã ONE
L44 4.8 1.20 85400 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã L44 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L44
VCI 11289.5 33.70 4092400 8.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến khối lượng của mã VCI
SRB 31.4 3.70 6529 8.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SRB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRB
ANT 108.8 13.60 300 8.80 % Biểu đồ biến động giá của mã ANT Biểu đồ biến khối lượng của mã ANT
CX8 23.8 11.30 100 8.65 % Biểu đồ biến động giá của mã CX8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CX8
CAT 233 23.90 5900 8.64 % Biểu đồ biến động giá của mã CAT Biểu đồ biến khối lượng của mã CAT
PTT 63 6.30 300 8.62 % Biểu đồ biến động giá của mã PTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTT
TVC 940.2 7.93 626900 8.59 % Biểu đồ biến động giá của mã TVC Biểu đồ biến khối lượng của mã TVC
DAN 775.4 36.70 0 8.58 % Biểu đồ biến động giá của mã DAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAN
GTS 324.9 11.40 0 8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã GTS Biểu đồ biến khối lượng của mã GTS
ODE 444 44.40 100900 8.56 % Biểu đồ biến động giá của mã ODE Biểu đồ biến động khối lượng của mã ODE
HRC 1631.2 54.00 400 8.54 % Biểu đồ biến động giá của mã HRC Biểu đồ biến khối lượng của mã HRC
TMX 61.8 10.30 100 8.42 % Biểu đồ biến động giá của mã TMX Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMX
DNW 3012 25.10 3029 8.19 % Biểu đồ biến động giá của mã DNW Biểu đồ biến khối lượng của mã DNW
EBS 112.8 11.03 300 8.17 % Biểu đồ biến động giá của mã EBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã EBS
SDX 6.1 2.70 200 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDX Biểu đồ biến khối lượng của mã SDX
STT 21.6 2.70 1800 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STT Biểu đồ biến động khối lượng của mã STT
VSA 420.1 29.80 100 7.97 % Biểu đồ biến động giá của mã VSA Biểu đồ biến khối lượng của mã VSA
MTV 102.6 19.00 1500 7.95 % Biểu đồ biến động giá của mã MTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTV
VSF 3400 6.80 1400 7.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VSF Biểu đồ biến khối lượng của mã VSF
VNS 878.8 12.95 0 7.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNS
GE2 7.9 30.00 600 7.91 % Biểu đồ biến động giá của mã GE2 Biểu đồ biến khối lượng của mã GE2
L45 19.7 4.10 12800 7.89 % Biểu đồ biến động giá của mã L45 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L45
VTD 99 16.50 41100 7.84 % Biểu đồ biến động giá của mã VTD Biểu đồ biến khối lượng của mã VTD
PVL 275 5.50 272603 7.84 % Biểu đồ biến động giá của mã PVL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVL
TEG 299.5 9.25 462200 7.81 % Biểu đồ biến động giá của mã TEG Biểu đồ biến khối lượng của mã TEG
MQN 150.2 31.90 100 7.77 % Biểu đồ biến động giá của mã MQN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MQN
AAV 538.7 8.08 241446 7.76 % Biểu đồ biến động giá của mã AAV Biểu đồ biến khối lượng của mã AAV
HVA 96.9 7.10 0 7.58 % Biểu đồ biến động giá của mã HVA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVA
SMT 70 12.80 15800 7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã SMT Biểu đồ biến khối lượng của mã SMT
PLA 57 5.70 0 7.55 % Biểu đồ biến động giá của mã PLA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLA
CVT 1467.6 40.00 2000 7.53 % Biểu đồ biến động giá của mã CVT Biểu đồ biến khối lượng của mã CVT
HHP 282.8 10.10 54500 7.45 % Biểu đồ biến động giá của mã HHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHP
TL4 155.8 8.70 7400 7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TL4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TL4
BBC 2023.4 107.90 700 7.36 % Biểu đồ biến động giá của mã BBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBC
SVG 214.3 7.30 1400 7.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SVG Biểu đồ biến khối lượng của mã SVG
VHL 595.5 23.82 6800 7.30 % Biểu đồ biến động giá của mã VHL Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHL
AAA 3851.9 11.80 3613000 7.27 % Biểu đồ biến động giá của mã AAA Biểu đồ biến khối lượng của mã AAA
TVB 747 7.00 302500 7.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVB
VNM 149431.8 71.50 1684400 7.20 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến khối lượng của mã VNM
TDF 804 26.80 0 7.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDF
ST8 441.1 17.15 200 7.19 % Biểu đồ biến động giá của mã ST8 Biểu đồ biến khối lượng của mã ST8
SHI 2252.8 15.00 383400 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SHI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHI
STL 45 3.00 1200 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã STL Biểu đồ biến khối lượng của mã STL
HHG 118.4 2.89 305689 7.07 % Biểu đồ biến động giá của mã HHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHG
A32 210.8 31.00 0 6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã A32 Biểu đồ biến khối lượng của mã A32
ICI 37.2 9.30 0 6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã ICI Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICI
DDH 39.6 11.00 0 6.80 % Biểu đồ biến động giá của mã DDH Biểu đồ biến khối lượng của mã DDH
EIN 286.1 6.30 9220 6.78 % Biểu đồ biến động giá của mã EIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIN
SHS 4618.8 14.20 6545565 6.77 % Biểu đồ biến động giá của mã SHS Biểu đồ biến khối lượng của mã SHS
BMS 541.5 9.50 18750 6.74 % Biểu đồ biến động giá của mã BMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMS
PMT 47.5 9.50 0 6.74 % Biểu đồ biến động giá của mã PMT Biểu đồ biến khối lượng của mã PMT
SJ1 316.8 14.30 36 6.72 % Biểu đồ biến động giá của mã SJ1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJ1
PSP 252 11.20 100 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PSP Biểu đồ biến khối lượng của mã PSP
HD8 81 8.10 0 6.58 % Biểu đồ biến động giá của mã HD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD8
LCG 1621.2 10.50 5350100 6.49 % Biểu đồ biến động giá của mã LCG Biểu đồ biến khối lượng của mã LCG
LDP 211 16.61 46700 6.47 % Biểu đồ biến động giá của mã LDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã LDP
BVH 40679.3 54.80 2319800 6.41 % Biểu đồ biến động giá của mã BVH Biểu đồ biến khối lượng của mã BVH
DTT 129.6 15.90 0 6.35 % Biểu đồ biến động giá của mã DTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTT
VET 1308.8 81.80 100 6.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VET Biểu đồ biến khối lượng của mã VET
AAM 148.8 12.05 13700 6.17 % Biểu đồ biến động giá của mã AAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAM
BKG 160.5 5.35 125600 6.15 % Biểu đồ biến động giá của mã BKG Biểu đồ biến khối lượng của mã BKG
CT6 42.1 6.90 0 6.15 % Biểu đồ biến động giá của mã CT6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CT6
C21 270.7 14.00 0 6.06 % Biểu đồ biến động giá của mã C21 Biểu đồ biến khối lượng của mã C21
PIC 416.7 12.50 0 5.93 % Biểu đồ biến động giá của mã PIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIC
POV 156.2 12.50 0 5.93 % Biểu đồ biến động giá của mã POV Biểu đồ biến khối lượng của mã POV
SAM 4256.4 11.65 2243300 5.91 % Biểu đồ biến động giá của mã SAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAM
HUT 8449.3 25.52 3420699 5.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HUT Biểu đồ biến khối lượng của mã HUT
BLI 1080 18.00 5100 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã BLI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLI
SD8 5 1.80 1000 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã SD8 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD8
PSI 430.9 7.20 82900 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã PSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSI
PTS 71.3 12.80 3000 5.79 % Biểu đồ biến động giá của mã PTS Biểu đồ biến khối lượng của mã PTS
HDC 3143.2 36.35 1846200 5.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDC
ITC 850.2 9.70 288800 5.78 % Biểu đồ biến động giá của mã ITC Biểu đồ biến khối lượng của mã ITC
VNG 1070 11.00 50900 5.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNG
SSH 30375 81.00 438901 5.74 % Biểu đồ biến động giá của mã SSH Biểu đồ biến khối lượng của mã SSH
MCP 489.8 32.50 2000 5.69 % Biểu đồ biến động giá của mã MCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCP
PGB 5640 18.80 4800 5.62 % Biểu đồ biến động giá của mã PGB Biểu đồ biến khối lượng của mã PGB
THD 19950 57.00 247300 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã THD Biểu đồ biến động khối lượng của mã THD
MTP 89.1 13.50 600 5.47 % Biểu đồ biến động giá của mã MTP Biểu đồ biến khối lượng của mã MTP
NHV 62.2 19.30 11600 5.46 % Biểu đồ biến động giá của mã NHV Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHV
HAS 92.8 11.60 800 5.45 % Biểu đồ biến động giá của mã HAS Biểu đồ biến khối lượng của mã HAS
ONW 7.8 3.90 2000 5.41 % Biểu đồ biến động giá của mã ONW Biểu đồ biến động khối lượng của mã ONW
BHP 90 9.80 100 5.38 % Biểu đồ biến động giá của mã BHP Biểu đồ biến khối lượng của mã BHP
VIM 29.6 23.70 0 5.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VIM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIM
TTZ 22.3 2.95 24200 5.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TTZ Biểu đồ biến khối lượng của mã TTZ
KHL 24 2.00 123400 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã KHL Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHL
S12 10 2.00 2600 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã S12 Biểu đồ biến khối lượng của mã S12
SVN 126 6.00 16300 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVN
HOM 519.3 6.95 33710 5.24 % Biểu đồ biến động giá của mã HOM Biểu đồ biến khối lượng của mã HOM
QLT 33.2 22.10 700 5.24 % Biểu đồ biến động giá của mã QLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã QLT
FIR 1151.9 42.60 302100 5.19 % Biểu đồ biến động giá của mã FIR Biểu đồ biến khối lượng của mã FIR
AMV 747.5 8.20 397990 5.18 % Biểu đồ biến động giá của mã AMV Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMV
DXG 12387.6 20.50 6610100 5.13 % Biểu đồ biến động giá của mã DXG Biểu đồ biến khối lượng của mã DXG
CTG 118942.3 24.75 2945000 5.10 % Biểu đồ biến động giá của mã CTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTG
TKU 125.9 21.00 900 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TKU Biểu đồ biến khối lượng của mã TKU
HBH 134.4 8.40 400 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBH
ITQ 140.4 4.41 157300 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ITQ Biểu đồ biến khối lượng của mã ITQ
DAT 988.2 17.90 2600 4.99 % Biểu đồ biến động giá của mã DAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAT
CMS 189.5 11.02 6300 4.94 % Biểu đồ biến động giá của mã CMS Biểu đồ biến khối lượng của mã CMS
TNW 171.2 10.70 0 4.90 % Biểu đồ biến động giá của mã TNW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNW
HCD 265 8.39 688600 4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã HCD Biểu đồ biến khối lượng của mã HCD
TV3 197 23.80 0 4.85 % Biểu đồ biến động giá của mã TV3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV3
INC 27.4 15.20 0 4.83 % Biểu đồ biến động giá của mã INC Biểu đồ biến khối lượng của mã INC
CAV 3381.1 58.70 0 4.82 % Biểu đồ biến động giá của mã CAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAV
EVF 3196.2 9.85 230600 4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã EVF Biểu đồ biến khối lượng của mã EVF
HAT 54 17.29 2200 4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAT
MTH 105.3 22.00 0 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã MTH Biểu đồ biến khối lượng của mã MTH
SCI 279.5 11.00 38942 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã SCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCI
APH 2975.4 12.20 2233600 4.72 % Biểu đồ biến động giá của mã APH Biểu đồ biến khối lượng của mã APH
STB 39966.6 21.20 11596900 4.69 % Biểu đồ biến động giá của mã STB Biểu đồ biến động khối lượng của mã STB
IDC 15692.4 52.31 2344207 4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã IDC Biểu đồ biến khối lượng của mã IDC
ELC 824.5 16.00 259700 4.58 % Biểu đồ biến động giá của mã ELC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ELC
GMH 283 17.15 144400 4.57 % Biểu đồ biến động giá của mã GMH Biểu đồ biến khối lượng của mã GMH
HBC 3828.4 17.35 6467400 4.52 % Biểu đồ biến động giá của mã HBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBC
TIN 1279.4 18.60 34400 4.49 % Biểu đồ biến động giá của mã TIN Biểu đồ biến khối lượng của mã TIN
PND 186 27.90 0 4.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PND Biểu đồ biến động khối lượng của mã PND
ITS 118.4 4.70 4100 4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã ITS Biểu đồ biến khối lượng của mã ITS
SDT 200.8 4.70 24900 4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDT
SVI 884.2 68.90 2200 4.39 % Biểu đồ biến động giá của mã SVI Biểu đồ biến khối lượng của mã SVI
PDR 35261.4 52.50 1715700 4.37 % Biểu đồ biến động giá của mã PDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDR
VEC 735.8 16.80 600 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VEC Biểu đồ biến khối lượng của mã VEC
SHB 36074.6 13.50 3883200 4.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SHB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHB
AGM 473.2 26.00 252500 4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã AGM Biểu đồ biến khối lượng của mã AGM
PIT 109.1 7.18 4100 4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã PIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIT
HNF 600 20.00 0 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HNF Biểu đồ biến khối lượng của mã HNF
BBT 122.5 12.50 100 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBT
KLB 8365 22.90 320 4.09 % Biểu đồ biến động giá của mã KLB Biểu đồ biến khối lượng của mã KLB
BIO 256 29.90 0 4.06 % Biểu đồ biến động giá của mã BIO Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIO
MBS 4509.1 16.85 1163721 4.01 % Biểu đồ biến động giá của mã MBS Biểu đồ biến khối lượng của mã MBS
VQC 46.8 13.00 300 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VQC
SSB 51785.8 31.20 2067000 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SSB Biểu đồ biến khối lượng của mã SSB
PPS 195 13.00 200 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPS
VPI 13904 63.20 678000 3.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VPI Biểu đồ biến khối lượng của mã VPI
VAF 446.3 11.85 2000 3.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAF
PBC 1738 15.80 13500 3.95 % Biểu đồ biến động giá của mã PBC Biểu đồ biến khối lượng của mã PBC
TTC 80.9 13.50 0 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã TTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTC
ATA 32.4 2.70 31350 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã ATA Biểu đồ biến khối lượng của mã ATA
PSG 94.5 2.70 48300 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSG
SGN 2276.8 67.80 300 3.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SGN Biểu đồ biến khối lượng của mã SGN
LLM 916.9 11.50 200 3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã LLM Biểu đồ biến động khối lượng của mã LLM
BAX 666.7 81.30 0 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã BAX Biểu đồ biến khối lượng của mã BAX
TTL 603.2 14.39 16800 3.55 % Biểu đồ biến động giá của mã TTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTL
IDP 8841.8 150.00 500 3.52 % Biểu đồ biến động giá của mã IDP Biểu đồ biến khối lượng của mã IDP
BOT 349.6 5.90 188500 3.51 % Biểu đồ biến động giá của mã BOT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BOT
VRG 851.9 32.90 9700 3.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VRG Biểu đồ biến khối lượng của mã VRG
TS4 48.5 3.00 13200 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TS4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TS4
BST 19.8 18.00 0 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã BST Biểu đồ biến khối lượng của mã BST
VNH 24.1 3.00 15300 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNH
KTT 26.6 9.00 2400 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã KTT Biểu đồ biến khối lượng của mã KTT
VNP 293.4 15.10 8600 3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNP
PRE 1339.5 18.40 700 3.40 % Biểu đồ biến động giá của mã PRE Biểu đồ biến khối lượng của mã PRE
DRH 1027.2 8.26 1132600 3.38 % Biểu đồ biến động giá của mã DRH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRH
DBD 2399.6 41.65 3200 3.35 % Biểu đồ biến động giá của mã DBD Biểu đồ biến khối lượng của mã DBD
L63 51.3 6.20 100 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã L63 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L63
HD2 111.1 12.40 4300 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HD2 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD2
DTK 8466.3 12.40 500 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DTK Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTK
DRI 915 12.50 487000 3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã DRI Biểu đồ biến khối lượng của mã DRI
DP3 804.1 93.50 100 3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã DP3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DP3
VOS 2184 15.60 1069100 3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến khối lượng của mã VOS
CDN 2749.8 27.78 1710 3.26 % Biểu đồ biến động giá của mã CDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDN
SZB 1152 38.40 2700 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã SZB Biểu đồ biến khối lượng của mã SZB
NBB 1607.6 16.00 479800 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã NBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBB
PGS 1222.5 24.45 200 3.16 % Biểu đồ biến động giá của mã PGS Biểu đồ biến khối lượng của mã PGS
MSB 25280.1 16.55 1386900 3.12 % Biểu đồ biến động giá của mã MSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSB
INN 807.3 44.85 7300 3.10 % Biểu đồ biến động giá của mã INN Biểu đồ biến khối lượng của mã INN
BDG 680.4 56.70 0 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã BDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDG
VNC 357 34.00 0 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã VNC Biểu đồ biến khối lượng của mã VNC
VGS 746.3 17.72 124700 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã VGS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGS
KTS 86.2 17.00 100 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã KTS Biểu đồ biến khối lượng của mã KTS
ACB 64306.4 23.80 1588100 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã ACB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACB
HSV 103.5 6.90 5400 2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã HSV Biểu đồ biến khối lượng của mã HSV
ABB 9785.8 10.40 1688965 2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã ABB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABB
VCR 6552 31.20 76700 2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã VCR Biểu đồ biến khối lượng của mã VCR
RAL 2409.5 105.00 9100 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã RAL Biểu đồ biến động khối lượng của mã RAL
VCX 185.7 7.00 400 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VCX Biểu đồ biến khối lượng của mã VCX
HCC 69.1 10.60 200 2.91 % Biểu đồ biến động giá của mã HCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCC
TCB 124637.5 35.50 2969100 2.90 % Biểu đồ biến động giá của mã TCB Biểu đồ biến khối lượng của mã TCB
SGR 966 16.10 68600 2.88 % Biểu đồ biến động giá của mã SGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGR
ART 429.3 4.73 1249238 2.87 % Biểu đồ biến động giá của mã ART Biểu đồ biến khối lượng của mã ART
CGV 34.2 3.60 5001 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã CGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CGV
PNT 66.8 7.20 3200 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PNT Biểu đồ biến khối lượng của mã PNT
PMW 1440 36.00 0 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PMW Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMW
GKM 1143.8 48.03 174033 2.85 % Biểu đồ biến động giá của mã GKM Biểu đồ biến khối lượng của mã GKM
TTF 2262.4 7.27 2424900 2.83 % Biểu đồ biến động giá của mã TTF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTF
PEG 1692.9 7.30 100 2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PEG Biểu đồ biến khối lượng của mã PEG
OCB 19485 16.60 1243500 2.79 % Biểu đồ biến động giá của mã OCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã OCB
CTI 819 13.00 169400 2.77 % Biểu đồ biến động giá của mã CTI Biểu đồ biến khối lượng của mã CTI
VJC 69488.7 128.30 621000 2.72 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VJC
HAX 933.4 18.85 130500 2.72 % Biểu đồ biến động giá của mã HAX Biểu đồ biến khối lượng của mã HAX
VGC 23762.6 53.00 1366500 2.71 % Biểu đồ biến động giá của mã VGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGC
VE8 14 7.80 300 2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VE8 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE8
DBT 167.6 11.80 11000 2.61 % Biểu đồ biến động giá của mã DBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBT
VIX 2504.3 9.12 3895700 2.59 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến khối lượng của mã VIX
LGL 274.5 5.18 94400 2.57 % Biểu đồ biến động giá của mã LGL Biểu đồ biến động khối lượng của mã LGL
SQC 902 8.20 0 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SQC Biểu đồ biến khối lượng của mã SQC
DDN 171.6 12.30 4000 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDN
NDX 73.7 7.38 13700 2.49 % Biểu đồ biến động giá của mã NDX Biểu đồ biến khối lượng của mã NDX
SBS 1051.3 8.30 2213204 2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBS
PMG 613.5 14.55 0 2.46 % Biểu đồ biến động giá của mã PMG Biểu đồ biến khối lượng của mã PMG
SBH 5217.4 42.00 24300 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBH
DNH 17149.4 40.60 0 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã DNH Biểu đồ biến khối lượng của mã DNH
SAC 51.8 12.80 500 2.40 % Biểu đồ biến động giá của mã SAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAC
SCR 3315.5 9.05 2382400 2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã SCR Biểu đồ biến khối lượng của mã SCR
TVD 653.4 14.53 95600 2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã TVD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVD
XMP 262.5 17.50 100 2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã XMP Biểu đồ biến khối lượng của mã XMP
PGT 60.5 6.55 1000 2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã PGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGT
NDP 244.2 22.00 0 2.33 % Biểu đồ biến động giá của mã NDP Biểu đồ biến khối lượng của mã NDP
PVM 510 13.20 9900 2.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PVM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVM
FIT 1791.8 6.20 1325100 2.31 % Biểu đồ biến động giá của mã FIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FIT
HT1 5914.6 15.50 407300 2.31 % Biểu đồ biến động giá của mã HT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HT1
TC6 289.2 8.90 122700 2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TC6 Biểu đồ biến khối lượng của mã TC6
DPH 107.4 35.80 2700 2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPH
CSM 1875.6 18.10 206300 2.26 % Biểu đồ biến động giá của mã CSM Biểu đồ biến khối lượng của mã CSM
SCG 5814 68.40 531400 2.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCG
LM8 108 11.50 300 2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã LM8 Biểu đồ biến khối lượng của mã LM8
NTW 184 18.40 0 2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã NTW Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTW
APF 1390.5 69.50 67598 2.21 % Biểu đồ biến động giá của mã APF Biểu đồ biến khối lượng của mã APF
KVC 156.8 3.17 279100 2.19 % Biểu đồ biến động giá của mã KVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KVC
PHC 377.9 7.46 239000 2.19 % Biểu đồ biến động giá của mã PHC Biểu đồ biến khối lượng của mã PHC
DXV 51.6 5.21 8200 2.16 % Biểu đồ biến động giá của mã DXV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXV
BVS 1298.7 17.98 64600 2.15 % Biểu đồ biến động giá của mã BVS Biểu đồ biến khối lượng của mã BVS
S4A 1521.3 36.05 100 2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã S4A Biểu đồ biến động khối lượng của mã S4A
ORS 2900 14.50 611500 2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã ORS Biểu đồ biến khối lượng của mã ORS
DTG 152.8 24.20 0 2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTG
PCE 246 24.61 4300 2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã PCE Biểu đồ biến khối lượng của mã PCE
HAM 236.1 24.50 0 2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã HAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAM
MBG 502.2 6.94 463081 2.07 % Biểu đồ biến động giá của mã MBG Biểu đồ biến khối lượng của mã MBG
TDT 175.5 9.90 18220 2.06 % Biểu đồ biến động giá của mã TDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDT
APS 1109.5 13.37 1225334 2.05 % Biểu đồ biến động giá của mã APS Biểu đồ biến khối lượng của mã APS
LIX 1451.5 44.80 1200 2.03 % Biểu đồ biến động giá của mã LIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã LIX
VUA 1545.8 45.60 181400 2.01 % Biểu đồ biến động giá của mã VUA Biểu đồ biến khối lượng của mã VUA
ILB 874.7 35.70 1100 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ILB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILB
HTI 447.8 17.95 0 1.99 % Biểu đồ biến động giá của mã HTI Biểu đồ biến khối lượng của mã HTI
V12 90.2 15.50 100 1.97 % Biểu đồ biến động giá của mã V12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V12
TPB 41125.6 26.00 906300 1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã TPB Biểu đồ biến khối lượng của mã TPB
SED 208 20.80 0 1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã SED Biểu đồ biến động khối lượng của mã SED
DP1 553.8 26.40 5900 1.93 % Biểu đồ biến động giá của mã DP1 Biểu đồ biến khối lượng của mã DP1
CMD 322.5 21.50 300 1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã CMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMD
VTA 43.2 5.40 0 1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VTA Biểu đồ biến khối lượng của mã VTA
DTD 676.4 22.01 228884 1.88 % Biểu đồ biến động giá của mã DTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTD
DNP 2616.3 22.00 26800 1.86 % Biểu đồ biến động giá của mã DNP Biểu đồ biến khối lượng của mã DNP
PCC 189.8 16.50 0 1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCC
C32 378.8 25.20 10500 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã C32 Biểu đồ biến khối lượng của mã C32
VND 20946.9 17.20 26591800 1.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến động khối lượng của mã VND
CTS 1701.2 14.80 505500 1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã CTS Biểu đồ biến khối lượng của mã CTS
MBB 89546.2 23.70 3852800 1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã MBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MBB
MCG 206.5 3.59 207400 1.70 % Biểu đồ biến động giá của mã MCG Biểu đồ biến khối lượng của mã MCG
CAB 823.4 18.00 5800 1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã CAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAB
TCW 493.8 24.70 2206 1.65 % Biểu đồ biến động giá của mã TCW Biểu đồ biến khối lượng của mã TCW
VLA 67 62.00 200 1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VLA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLA
NET 1115.4 49.80 100 1.63 % Biểu đồ biến động giá của mã NET Biểu đồ biến khối lượng của mã NET
VLC 3240.1 18.80 172836 1.62 % Biểu đồ biến động giá của mã VLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLC
HNG 5642.5 5.09 2707900 1.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HNG Biểu đồ biến khối lượng của mã HNG
KSF 25846.2 86.15 94400 1.60 % Biểu đồ biến động giá của mã KSF Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSF
BVB 4808.9 13.10 195906 1.55 % Biểu đồ biến động giá của mã BVB Biểu đồ biến khối lượng của mã BVB
DRL 627 66.00 0 1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã DRL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRL
TRS 150.1 33.00 0 1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã TRS Biểu đồ biến khối lượng của mã TRS
POS 528 13.20 2300 1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã POS Biểu đồ biến động khối lượng của mã POS
NAB 8861.9 13.50 34913 1.50 % Biểu đồ biến động giá của mã NAB Biểu đồ biến khối lượng của mã NAB
BHN 12540.4 54.10 0 1.50 % Biểu đồ biến động giá của mã BHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHN
PIS 283.2 10.30 200 1.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PIS Biểu đồ biến khối lượng của mã PIS
SII 896.9 13.90 1300 1.46 % Biểu đồ biến động giá của mã SII Biểu đồ biến động khối lượng của mã SII
SMN 61.7 14.00 0 1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã SMN Biểu đồ biến khối lượng của mã SMN
OPC 1509.6 56.80 26300 1.43 % Biểu đồ biến động giá của mã OPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã OPC
VPC 40.5 7.20 15100 1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã VPC Biểu đồ biến khối lượng của mã VPC
VBC 264.7 35.29 1100 1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã VBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBC
HAD 59.2 14.80 409 1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã HAD Biểu đồ biến khối lượng của mã HAD
VCS 11997 74.98 53000 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCS
PSB 380 7.60 8700 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PSB Biểu đồ biến khối lượng của mã PSB
BDT 1486.1 38.50 0 1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã BDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDT
PDC 86.6 5.77 2000 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PDC Biểu đồ biến khối lượng của mã PDC
HTL 237.6 19.80 0 1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã HTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTL
ACE 122 40.00 200 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã ACE Biểu đồ biến khối lượng của mã ACE
SBT 10066.4 16.00 2094200 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã SBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBT
ACV 174173.9 80.00 68928 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã ACV Biểu đồ biến khối lượng của mã ACV
TRC 1230 41.00 1700 1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRC
GLT 304.8 33.00 500 1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã GLT Biểu đồ biến khối lượng của mã GLT
CMG 6321.9 58.00 26100 1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã CMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMG
BT1 87.7 16.70 300 1.21 % Biểu đồ biến động giá của mã BT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT1
BSA 1052.4 16.70 700 1.21 % Biểu đồ biến động giá của mã BSA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSA
CTF 1838.9 25.40 349400 1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã CTF Biểu đồ biến khối lượng của mã CTF
TCI 848.2 8.40 166592 1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCI
CII 4785.6 16.85 4061600 1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã CII Biểu đồ biến khối lượng của mã CII
TNC 828.7 43.05 200 1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã TNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNC
HC3 713.7 34.50 1800 1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HC3
DS3 56.1 5.26 17010 1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã DS3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DS3
SRF 462.4 13.00 2800 1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SRF Biểu đồ biến khối lượng của mã SRF
PXL 719.7 8.70 239301 1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã PXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXL
NCT 2407.4 92.00 3100 1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã NCT Biểu đồ biến khối lượng của mã NCT
SSC 539.7 36.00 500 1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSC
AGP 352.2 19.60 17000 1.03 % Biểu đồ biến động giá của mã AGP Biểu đồ biến khối lượng của mã AGP
HSM 412 20.10 5200 1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã HSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSM
LHC 931.7 129.40 0 1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã LHC Biểu đồ biến khối lượng của mã LHC
TV1 277.6 10.40 100 0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã TV1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV1
HGW 263.7 10.60 0 0.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HGW Biểu đồ biến khối lượng của mã HGW
PWS 410.9 10.70 1700 0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PWS
VPB 107961.7 28.15 3607300 0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến khối lượng của mã VPB
KOS 7273.8 33.60 243300 0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã KOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã KOS
SRC 470.1 16.75 900 0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã SRC Biểu đồ biến khối lượng của mã SRC
VGV 407.8 11.40 5100 0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGV
VNR 3634.3 24.11 15910 0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VNR Biểu đồ biến khối lượng của mã VNR
CQT 290 11.60 1100 0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã CQT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CQT
TMS 8840.3 83.50 4500 0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã TMS Biểu đồ biến khối lượng của mã TMS
HPP 480.4 60.00 300 0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã HPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPP
CNT 480.2 12.00 100 0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã CNT Biểu đồ biến khối lượng của mã CNT
FMC 4060.7 62.10 97900 0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã FMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FMC
EIC 935.3 25.50 500 0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã EIC Biểu đồ biến khối lượng của mã EIC
DRG 2025.4 13.00 0 0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã DRG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRG
SHP 2803.4 27.70 300 0.73 % Biểu đồ biến động giá của mã SHP Biểu đồ biến khối lượng của mã SHP
PEQ 215 43.30 0 0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã PEQ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEQ
PPP 125.8 14.30 2100 0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã PPP Biểu đồ biến khối lượng của mã PPP
TTE 420.2 14.75 0 0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã TTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTE
LSS 651 9.30 139300 0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã LSS Biểu đồ biến khối lượng của mã LSS
DST 217.7 6.74 197010 0.58 % Biểu đồ biến động giá của mã DST Biểu đồ biến động khối lượng của mã DST
ICG 162.9 8.15 11600 0.58 % Biểu đồ biến động giá của mã ICG Biểu đồ biến khối lượng của mã ICG
AGR 2022.5 9.54 508100 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã AGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGR
TRA 3896.6 94.00 71000 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã TRA Biểu đồ biến khối lượng của mã TRA
BCC 1783.7 14.48 422140 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã BCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCC
PNJ 29598.7 122.00 703900 0.52 % Biểu đồ biến động giá của mã PNJ Biểu đồ biến khối lượng của mã PNJ
NTL 1469.2 23.10 138200 0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã NTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTL
KHG 3137.5 7.08 1108600 0.43 % Biểu đồ biến động giá của mã KHG Biểu đồ biến khối lượng của mã KHG
HUB 369 24.20 29700 0.41 % Biểu đồ biến động giá của mã HUB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HUB
TCT 482.1 37.70 900 0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã TCT Biểu đồ biến khối lượng của mã TCT
V21 78.3 6.53 9100 0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã V21 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V21
KSB 1988.6 25.95 1193100 0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã KSB Biểu đồ biến khối lượng của mã KSB
DDG 2233 39.15 164000 0.38 % Biểu đồ biến động giá của mã DDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDG
HPX 7375.5 27.35 267800 0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã HPX Biểu đồ biến khối lượng của mã HPX
SDG 277.8 27.40 200 0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã SDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDG
HTN 2495.3 28.00 81100 0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HTN Biểu đồ biến khối lượng của mã HTN
EIB 38857.2 31.45 95800 0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã EIB Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIB
HSG 7139.5 15.90 10291200 0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã HSG Biểu đồ biến khối lượng của mã HSG
PAC 1624.2 34.95 9200 0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAC
CDC 379.3 17.25 122400 0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CDC Biểu đồ biến khối lượng của mã CDC
HII 521.5 7.08 209200 0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã HII Biểu đồ biến động khối lượng của mã HII
VPD 1923.9 18.05 39100 0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến khối lượng của mã VPD
YBM 113.1 7.91 6900 0.25 % Biểu đồ biến động giá của mã YBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã YBM
VEA 58998.7 44.40 65266 0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VEA Biểu đồ biến khối lượng của mã VEA
GVR 91000 22.75 1010400 0.22 % Biểu đồ biến động giá của mã GVR Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVR
DSN 555.8 46.00 1200 0.22 % Biểu đồ biến động giá của mã DSN Biểu đồ biến khối lượng của mã DSN
BLF 40.3 3.51 3800 0.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BLF Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLF
TBC 1943.1 30.60 9300 0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TBC Biểu đồ biến khối lượng của mã TBC
TMG 1143 63.50 1700 0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMG
NBC 559.5 15.12 124000 0.14 % Biểu đồ biến động giá của mã NBC Biểu đồ biến khối lượng của mã NBC
AGG 4228.3 37.85 144600 0.13 % Biểu đồ biến động giá của mã AGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGG
LBM 837 83.70 1900 0.12 % Biểu đồ biến động giá của mã LBM Biểu đồ biến khối lượng của mã LBM
ICF 33.3 2.60 20011 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ICF Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICF
THT 289.9 11.80 22900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã THT Biểu đồ biến khối lượng của mã THT
PV2 138.2 3.70 76200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PV2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã PV2
VTR 499.8 28.90 6206 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VTR Biểu đồ biến khối lượng của mã VTR
STC 124.6 22.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STC Biểu đồ biến động khối lượng của mã STC
VGP 205.4 25.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGP Biểu đồ biến khối lượng của mã VGP
STP 66 8.20 1500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STP Biểu đồ biến động khối lượng của mã STP
VWS 59 16.40 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VWS Biểu đồ biến khối lượng của mã VWS
SD4 41.2 4.00 6900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD4
XHC 664.5 31.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã XHC Biểu đồ biến khối lượng của mã XHC
VSG 32 2.90 17200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSG
QTC 40.5 15.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QTC Biểu đồ biến khối lượng của mã QTC
YTC 201.7 65.50 10 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã YTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã YTC
TMC 192.2 15.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TMC Biểu đồ biến khối lượng của mã TMC
SD6 142.6 4.10 24400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD6
TJC 140.2 16.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TJC Biểu đồ biến khối lượng của mã TJC
SRA 285.1 6.60 178400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SRA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRA
VE2 17.9 8.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VE2 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE2
VW3 43 21.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VW3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VW3
PSC 108 15.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PSC Biểu đồ biến khối lượng của mã PSC
SFN 82.2 27.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SFN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFN
SIC 537.6 22.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SIC Biểu đồ biến khối lượng của mã SIC
KSH 74.8 1.30 1210242 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSH
SDY 13.5 3.00 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDY Biểu đồ biến khối lượng của mã SDY
SEP 170.5 20.30 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SEP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SEP
KGM 300.1 11.80 60 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KGM Biểu đồ biến khối lượng của mã KGM
KHA 350.2 24.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHA
SBM 1240.8 30.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SBM Biểu đồ biến khối lượng của mã SBM
LO5 6.2 1.20 1300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LO5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã LO5
LM3 19.6 3.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LM3 Biểu đồ biến khối lượng của mã LM3
SDP 20 1.80 85818 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDP
SD1 7 1.40 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD1
SGO 18 0.90 588400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SGO Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGO
HLA 27.6 0.80 558000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLA Biểu đồ biến khối lượng của mã HLA
HLG 266.3 6.00 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLG
HKB 61.9 1.20 311600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HKB Biểu đồ biến khối lượng của mã HKB
HEM 456.7 11.80 700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HEM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HEM
HIG 182.7 8.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HIG Biểu đồ biến khối lượng của mã HIG
ICC 127.3 33.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ICC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICC
JOS 26 1.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã JOS Biểu đồ biến khối lượng của mã JOS
HU6 60 8.00 3600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HU6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU6
HPT 107.5 13.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPT Biểu đồ biến khối lượng của mã HPT
HSA 518.1 41.00 20100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HSA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSA
SAL 103 12.40 10 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SAL Biểu đồ biến khối lượng của mã SAL
PIV 27.7 1.60 27900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PIV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIV
QPH 557.5 30.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QPH Biểu đồ biến khối lượng của mã QPH
PEC 24.9 8.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEC
PAP 1860 12.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PAP Biểu đồ biến khối lượng của mã PAP
PCN 17.7 4.50 400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PCN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCN
PTP 91.8 13.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTP Biểu đồ biến khối lượng của mã PTP
PVV 102 3.40 266400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVV
PTH 62.4 17.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTH Biểu đồ biến khối lượng của mã PTH
PNP 402.5 25.00 9 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNP
PXA 19.5 1.30 31600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXA Biểu đồ biến khối lượng của mã PXA
NXT 46.2 14.00 1000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NXT
S74 61.6 9.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S74 Biểu đồ biến khối lượng của mã S74
NBE 71.5 14.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NBE Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBE
S96 11.2 1.00 113100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S96 Biểu đồ biến khối lượng của mã S96
M10 635 21.00 500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã M10 Biểu đồ biến động khối lượng của mã M10
MC3 28 8.00 77 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã MC3
NSL 160 16.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã NSL
NTB 43.8 1.10 334505 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTB Biểu đồ biến khối lượng của mã NTB
QSP 243.9 22.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã QSP
RAT 100.7 17.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã RAT Biểu đồ biến khối lượng của mã RAT
NDF 11 1.40 96900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDF
HDP 141.9 15.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HDP Biểu đồ biến khối lượng của mã HDP
BMF 113.6 27.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BMF Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMF
VE9 32.6 2.60 23000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VE9 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE9
BHK 47.8 12.00 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHK Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHK
BGW 317.6 17.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BGW Biểu đồ biến khối lượng của mã BGW
BHC 13.5 3.00 2000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHC
CAD 15 1.70 35900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAD Biểu đồ biến khối lượng của mã CAD
VC5 7.5 1.50 27100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VC5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC5
BWA 32.4 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BWA Biểu đồ biến khối lượng của mã BWA
BTU 46.8 13.00 500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTU Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTU
BVN 52 10.40 2 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BVN Biểu đồ biến khối lượng của mã BVN
BBM 19 9.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBM
VIR 65.9 8.00 1 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIR Biểu đồ biến khối lượng của mã VIR
VIH 67.2 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIH
VIW 1015.3 17.50 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIW Biểu đồ biến khối lượng của mã VIW
VMI 13.1 1.20 107700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMI
VIE 18.6 9.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIE Biểu đồ biến khối lượng của mã VIE
ATG 47.2 3.10 222000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATG
AVF 39 0.90 982057 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AVF Biểu đồ biến khối lượng của mã AVF
ATB 19.4 1.40 116404 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATB
ACS 54 13.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ACS Biểu đồ biến khối lượng của mã ACS
AFX 518 14.80 10400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AFX Biểu đồ biến động khối lượng của mã AFX
CC1 4795.1 15.00 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã CC1
FCS 85.4 2.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FCS
FIC 3403.6 26.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FIC Biểu đồ biến khối lượng của mã FIC
TBT 7 4.20 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBT
DTV 211.2 40.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTV Biểu đồ biến khối lượng của mã DTV
DXL 35.6 9.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXL
STH 189.2 9.70 41100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STH Biểu đồ biến khối lượng của mã STH
HDO 18.7 1.10 151700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HDO Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDO
GTT 30.5 0.70 894721 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GTT Biểu đồ biến khối lượng của mã GTT
FT1 308 43.50 1000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FT1
SZE 441 14.70 3100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SZE Biểu đồ biến khối lượng của mã SZE
TNM 24.9 4.30 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNM
CCV 76.7 42.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CCV Biểu đồ biến khối lượng của mã CCV
USD 72.8 13.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã USD Biểu đồ biến động khối lượng của mã USD
CCP 28.8 12.00 2500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CCP Biểu đồ biến khối lượng của mã CCP
CCM 350.3 56.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCM
VBH 24.4 8.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VBH Biểu đồ biến khối lượng của mã VBH
TRT 132 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRT
DHD 336 28.00 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DHD Biểu đồ biến khối lượng của mã DHD
CPA 156.7 11.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CPA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CPA
CMF 1458 180.00 1300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMF Biểu đồ biến khối lượng của mã CMF
UPC 76.8 22.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã UPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã UPC
SMB 1223.7 41.00 6900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SMB Biểu đồ biến khối lượng của mã SMB
BAF 4391.7 30.60 1934600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAF
CLL 948.6 27.90 7100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CLL Biểu đồ biến khối lượng của mã CLL
LBE 31.7 28.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LBE Biểu đồ biến động khối lượng của mã LBE
NST 84 7.50 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NST Biểu đồ biến khối lượng của mã NST
NTH 442.9 41.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTH
MIM 32.4 9.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MIM Biểu đồ biến khối lượng của mã MIM
MKV 60 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MKV Biểu đồ biến động khối lượng của mã MKV
CLW 461.5 35.50 6200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CLW Biểu đồ biến khối lượng của mã CLW
BPC 41.8 11.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BPC
BTW 299.5 32.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTW Biểu đồ biến khối lượng của mã BTW
VSI 310.2 23.50 900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSI
HU3 75.5 7.55 1400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HU3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU3
HJS 714 34.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HJS
HPM 74.9 19.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPM Biểu đồ biến khối lượng của mã HPM
IBC 1654.7 19.90 130500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã IBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã IBC
GSP 585.9 10.50 63000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GSP Biểu đồ biến khối lượng của mã GSP
ACC 1139 13.40 52900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ACC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACC
ATS 59.5 17.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATS Biểu đồ biến khối lượng của mã ATS
SSI 18502.4 18.60 11929000 -0.07 % Biểu đồ biến động giá của mã SSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSI
MCH 71666.2 97.90 3200 -0.10 % Biểu đồ biến động giá của mã MCH Biểu đồ biến khối lượng của mã MCH
KLF 528.5 3.20 3525737 -0.13 % Biểu đồ biến động giá của mã KLF Biểu đồ biến động khối lượng của mã KLF
VCF 6312.5 237.50 0 -0.13 % Biểu đồ biến động giá của mã VCF Biểu đồ biến khối lượng của mã VCF
DAH 556.6 6.61 273300 -0.15 % Biểu đồ biến động giá của mã DAH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAH
SIP 7961.7 98.30 14300 -0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến khối lượng của mã SIP
WSB 722.1 49.80 3100 -0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã WSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã WSB
TDW 365.5 43.00 0 -0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TDW Biểu đồ biến khối lượng của mã TDW
KMR 248.6 4.37 49400 -0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã KMR Biểu đồ biến động khối lượng của mã KMR
VIB 22155.7 20.60 1390100 -0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến khối lượng của mã VIB
SAB 99783.4 155.60 84000 -0.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAB
SZG 2053.2 37.40 3300 -0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã SZG Biểu đồ biến khối lượng của mã SZG
DPR 3216.4 74.80 100300 -0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã DPR Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPR
NNT 350.2 36.90 0 -0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã NNT Biểu đồ biến khối lượng của mã NNT
VTK 172.2 36.00 3902 -0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã VTK Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTK
QBS 241.3 3.48 348800 -0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã QBS Biểu đồ biến khối lượng của mã QBS
MML 21417.7 65.50 200 -0.30 % Biểu đồ biến động giá của mã MML Biểu đồ biến động khối lượng của mã MML
ICT 529.4 16.45 25300 -0.30 % Biểu đồ biến động giá của mã ICT Biểu đồ biến khối lượng của mã ICT
GDW 298.3 31.40 0 -0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã GDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã GDW
GHC 1315.5 27.60 11900 -0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã GHC Biểu đồ biến khối lượng của mã GHC
HTV 160.5 12.25 1600 -0.41 % Biểu đồ biến động giá của mã HTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTV
NAV 192.4 24.05 0 -0.41 % Biểu đồ biến động giá của mã NAV Biểu đồ biến khối lượng của mã NAV
DHT 1064.9 40.32 1800 -0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã DHT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHT
PTC 331.2 10.25 192700 -0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PTC Biểu đồ biến khối lượng của mã PTC
HPB 79.5 20.50 0 -0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã HPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPB
HCB 100.9 19.40 1 -0.51 % Biểu đồ biến động giá của mã HCB Biểu đồ biến khối lượng của mã HCB
SCD 154.7 18.20 0 -0.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCD
SJD 1228.2 17.80 28800 -0.56 % Biểu đồ biến động giá của mã SJD Biểu đồ biến khối lượng của mã SJD
TLG 3481.3 44.75 33800 -0.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLG
BMJ 1774.5 16.90 10000 -0.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BMJ Biểu đồ biến khối lượng của mã BMJ
BIG 83 16.60 45500 -0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã BIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIG
SGS 230.7 16.00 2400 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SGS Biểu đồ biến khối lượng của mã SGS
NDN 762 10.63 1625400 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã NDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDN
VDP 533.2 39.40 2000 -0.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VDP Biểu đồ biến khối lượng của mã VDP
VRC 471.5 9.43 78300 -0.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRC
POT 598.4 30.80 800 -0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã POT Biểu đồ biến khối lượng của mã POT
HSL 196.2 6.10 141100 -0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã HSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSL
PRT 4470 14.90 27309 -0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PRT Biểu đồ biến khối lượng của mã PRT
PMP 62.2 14.80 0 -0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMP
ACG 9033.8 66.50 72987 -0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến khối lượng của mã ACG
PAI 55.1 13.00 0 -0.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PAI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAI
SKV 581.9 25.30 2500 -0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SKV Biểu đồ biến khối lượng của mã SKV
HTG 902.5 38.20 42800 -0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTG
TKG 79.6 12.60 36024 -0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã TKG Biểu đồ biến khối lượng của mã TKG
KSD 84.5 7.04 2800 -0.80 % Biểu đồ biến động giá của mã KSD Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSD
PDN 2022.6 109.20 0 -0.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PDN Biểu đồ biến khối lượng của mã PDN
TDN 356.2 12.10 27900 -0.82 % Biểu đồ biến động giá của mã TDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDN
HAR 486.5 4.80 144000 -0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã HAR Biểu đồ biến khối lượng của mã HAR
CEO 7248 28.17 4881372 -0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã CEO Biểu đồ biến động khối lượng của mã CEO
FUE 57.4 8.09 53400 -0.86 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEKIV30
SFC 254.1 22.50 0 -0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã SFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFC
QNS 15919.5 44.60 180322 -0.89 % Biểu đồ biến động giá của mã QNS Biểu đồ biến khối lượng của mã QNS
D2D 1309.2 43.20 58200 -0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã D2D Biểu đồ biến động khối lượng của mã D2D
BTS 954.9 7.73 42000 -0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã BTS Biểu đồ biến khối lượng của mã BTS
VGG 1905.1 43.20 6400 -0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGG
BMP 4420.5 54.00 10000 -0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã BMP Biểu đồ biến khối lượng của mã BMP
TYA 98.2 16.00 2700 -0.93 % Biểu đồ biến động giá của mã TYA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TYA
TCH 7049.7 10.55 3070300 -0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã TCH Biểu đồ biến khối lượng của mã TCH
MFS 211.9 30.00 8100 -0.99 % Biểu đồ biến động giá của mã MFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MFS
HAN 1396.4 9.90 500 -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAN Biểu đồ biến khối lượng của mã HAN
DMC 1719 49.50 21900 -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DMC
TCO 185.2 9.90 29100 -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TCO Biểu đồ biến khối lượng của mã TCO
FOX 22331.2 68.00 1817 -1.02 % Biểu đồ biến động giá của mã FOX Biểu đồ biến động khối lượng của mã FOX
ADG 771.7 38.80 99100 -1.02 % Biểu đồ biến động giá của mã ADG Biểu đồ biến khối lượng của mã ADG
BCP 56.4 9.40 500 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCP
CFM 18.8 9.40 1300 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã CFM Biểu đồ biến khối lượng của mã CFM
DTP 1071.1 66.00 502 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã DTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTP
CHS 267 9.40 12500 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã CHS Biểu đồ biến khối lượng của mã CHS
D11 111.7 17.05 4800 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã D11 Biểu đồ biến động khối lượng của mã D11
SKG 886.6 14.00 95100 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SKG Biểu đồ biến khối lượng của mã SKG
DVN 4384.5 18.50 41300 -1.07 % Biểu đồ biến động giá của mã DVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVN
LCM 66.8 2.71 153900 -1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã LCM Biểu đồ biến khối lượng của mã LCM