TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Danh sách các mã đủ điều kiện GD ký quỹ

 
AAA
10 %
40 %
AAM
50 %
AAV
20 %
25 %
50 %
ABT
30 %
50 %
ACB
30 %
ACC
40 %
ACL
30 %
40 %
ACM
50 %
ADC
30 %
50 %
ADS
1 %
20 %
30 %
40 %
45 %
50 %
AGF
20 %
50 %
AGM
50 %
AGR
30 %
50 %
ALT
30 %
50 %
AMC
50 %
AMD
30 %
40 %
50 %
AME
30 %
50 %
AMV
1 %
10 %
50 %
ANV
10 %
APC
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
APG
30 %
API
50 %
APS
60 %
ARM
30 %
50 %
ART
50 %
ASA
50 %
ASM
10 %
20 %
ASP
20 %
35 %
50 %
AST
10 %
20 %
ATA
20 %
30 %
AVF
40 %
50 %
BAX
20 %
40 %
50 %
BBC
20 %
40 %
BBS
30 %
50 %
BCC
BCE
20 %
30 %
40 %
BCG
20 %
50 %
BCI
50 %
BDB
20 %
50 %
BED
50 %
BFC
BHS
50 %
BIC
1 %
20 %
30 %
40 %
45 %
BID
BMC
20 %
35 %
BMI
10 %
20 %
35 %
BMP
30 %
40 %
45 %
BPC
50 %
BRC
50 %
BSC
25 %
50 %
BSI
20 %
40 %
BST
20 %
50 %
BTP
30 %
40 %
BTS
40 %
50 %
BTT
50 %
BTW
50 %
BVH
30 %
40 %
45 %
BVS
10 %
30 %
40 %
BWE
20 %
30 %
BXH
1 %
25 %
50 %
C32
C47
1 %
20 %
30 %
50 %
C69
30 %
50 %
CAG
50 %
CAN
CAP
1 %
20 %
30 %
40 %
CAV
20 %
30 %
45 %
CCI
50 %
CCL
20 %
30 %
40 %
50 %
CDC
20 %
30 %
CDN
50 %
CEE
20 %
30 %
CEO
CET
50 %
CHP
CIA
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
CII
10 %
40 %
CJC
50 %
CKV
50 %
CLC
10 %
20 %
40 %
50 %
CLH
40 %
50 %
CLL
30 %
CLM
30 %
50 %
CLW
20 %
50 %
CMG
30 %
45 %
CMI
25 %
30 %
40 %
CMS
50 %
CMV
30 %
50 %
CMX
10 %
50 %
CNG
1 %
40 %
COM
40 %
CPC
40 %
50 %
CRC
10 %
20 %
50 %
CRE
20 %
50 %
CSC
30 %
CSM
20 %
CSV
20 %
CTB
20 %
50 %
CTC
50 %
CTD
20 %
30 %
40 %
CTF
20 %
30 %
50 %
CTG
30 %
CTI
20 %
CTP
50 %
CTS
20 %
35 %
40 %
CTT
50 %
CTX
20 %
50 %
CVN
50 %
CVT
CX8
20 %
50 %
D11
30 %
50 %
D2D
1 %
10 %
40 %
DAD
50 %
DAE
40 %
50 %
DAG
40 %
DAH
10 %
30 %
40 %
50 %
DAT
30 %
50 %
DBC
20 %
DBD
30 %
40 %
DBT
10 %
40 %
50 %
DC4
30 %
40 %
50 %
DCL
30 %
40 %
50 %
DCM
30 %
45 %
DCS
20 %
40 %
50 %
DDG
15 %
50 %
DGC
20 %
DGL
30 %
50 %
DGW
20 %
35 %
DHA
10 %
20 %
30 %
DHC
20 %
45 %
DHG
30 %
40 %
DHM
1 %
40 %
50 %
DHP
30 %
40 %
50 %
DHT
10 %
20 %
40 %
45 %
DIC
10 %
30 %
40 %
50 %
DID
30 %
50 %
DIG
10 %
20 %
30 %
DIH
50 %
DL1
30 %
DLG
10 %
20 %
30 %
35 %
50 %
DMC
1 %
10 %
20 %
40 %
DNC
40 %
50 %
DNM
50 %
DNP
20 %
35 %
40 %
DP3
30 %
50 %
DPC
30 %
DPG
40 %
DPM
30 %
DPR
20 %
45 %
DQC
40 %
50 %
DRC
20 %
30 %
DRH
10 %
30 %
40 %
DRL
30 %
50 %
DS3
20 %
50 %
DSN
1 %
10 %
20 %
40 %
DTA
50 %
DTC
50 %
DTD
40 %
DTT
30 %
50 %
DVP
DXG
30 %
DXP
20 %
30 %
40 %
DXV
50 %
E1VFVN30
40 %
50 %
EBS
40 %
50 %
ECI
30 %
50 %
EFI
20 %
30 %
40 %
EIB
10 %
20 %
EID
30 %
50 %
ELC
20 %
30 %
40 %
50 %
EMC
30 %
50 %
EVE
EVG
1 %
10 %
20 %
FCM
1 %
30 %
40 %
FCN
10 %
20 %
30 %
40 %
FDC
20 %
50 %
FID
1 %
FIR
10 %
50 %
FIT
10 %
20 %
40 %
FLC
10 %
20 %
FMC
20 %
FPT
30 %
40 %
FRT
20 %
40 %
FTM
20 %
50 %
FTS
10 %
G20
20 %
40 %
50 %
GAS
30 %
40 %
GDT
40 %
GDW
50 %
GEX
20 %
30 %
GIL
40 %
50 %
GKM
20 %
25 %
30 %
35 %
GLT
50 %
GMC
10 %
40 %
GMD
30 %
GMX
20 %
30 %
50 %
GSP
10 %
30 %
40 %
GTA
35 %
50 %
GTN
10 %
20 %
35 %
GTT
30 %
HAD
40 %
HAG
50 %
HAH
40 %
HAI
20 %
HAP
1 %
10 %
20 %
40 %
HAR
15 %
40 %
HAT
20 %
40 %
50 %
HAX
10 %
35 %
HBC
20 %
HBE
50 %
HBS
30 %
50 %
HCC
30 %
HCD
1 %
40 %
50 %
HCM
20 %
30 %
40 %
HDA
1 %
20 %
HDB
30 %
40 %
HDC
20 %
40 %
45 %
HDG
20 %
HEV
30 %
50 %
HGM
45 %
HHC
HHG
20 %
40 %
50 %
HHP
20 %
50 %
HHS
40 %
HII
40 %
HJS
30 %
HLC
30 %
50 %
HLD
1 %
20 %
30 %
40 %
45 %
HMC
20 %
40 %
50 %
HMH
20 %
30 %
HNG
50 %
HNM
50 %
HOM
40 %
HOT
30 %
50 %
HPG
30 %
40 %
HPX
30 %
40 %
50 %
HQC
40 %
HRC
35 %
40 %
50 %
HSG
HSL
20 %
30 %
50 %
HST
30 %
50 %
HT1
45 %
HTC
20 %
35 %
50 %
HTI
10 %
20 %
40 %
HTL
40 %
HTN
25 %
30 %
50 %
HTP
40 %
50 %
HTV
45 %
50 %
HU1
50 %
HU3
50 %
HUB
20 %
50 %
HUT
20 %
30 %
HVG
30 %
50 %
HVH
15 %
20 %
50 %
HVT
50 %
HVX
50 %
IBC
1 %
20 %
ICF
50 %
ICG
20 %
50 %
IDI
IDV
1 %
20 %
30 %
IJC
20 %
35 %
IMP
20 %
INC
30 %
50 %
INN
1 %
40 %
ITA
10 %
40 %
ITC
10 %
20 %
ITD
10 %
20 %
ITQ
35 %
JVC
50 %
KBC
KDC
1 %
10 %
40 %
KDH
30 %
KDM
50 %
KHA
20 %
KHP
40 %
50 %
KHS
50 %
KKC
30 %
50 %
KLF
20 %
30 %
KMR
KMT
35 %
50 %
KPF
10 %
30 %
50 %
KSA
20 %
45 %
50 %
KSB
10 %
20 %
45 %
KSK
20 %
KSS
30 %
35 %
KST
40 %
50 %
KTB
40 %
KTS
40 %
50 %
KVC
1 %
35 %
40 %
50 %
L10
30 %
40 %
50 %
L14
10 %
20 %
L18
40 %
50 %
L44
20 %
L62
35 %
50 %
LAF
50 %
LAS
40 %
LBE
30 %
50 %
LBM
1 %
40 %
LCD
30 %
50 %
LCG
20 %
45 %
LCM
20 %
30 %
40 %
LDG
10 %
LEC
50 %
LGC
20 %
40 %
LGL
10 %
40 %
LHC
1 %
20 %
30 %
40 %
LHG
10 %
20 %
45 %
LIG
1 %
20 %
30 %
35 %
LIX
LM8
20 %
40 %
LMH
10 %
20 %
30 %
50 %
LSS
20 %
LTC
50 %
LUT
50 %
MAC
1 %
10 %
20 %
30 %
40 %
MAS
1 %
30 %
MBB
30 %
MBG
50 %
MBS
20 %
40 %
MCC
35 %
50 %
MCF
40 %
50 %
MCG
30 %
MCO
30 %
50 %
MCP
50 %
MDC
35 %
40 %
50 %
MDG
35 %
50 %
MEC
50 %
MEL
50 %
MHC
20 %
30 %
40 %
MKV
50 %
MLS
20 %
50 %
MPT
50 %
MSH
20 %
30 %
MSN
20 %
30 %
40 %
MST
1 %
20 %
30 %
35 %
50 %
MTG
30 %
MWG
40 %
NAF
30 %
40 %
NAG
10 %
NAP
50 %
NAV
50 %
NBB
35 %
40 %
NBC
35 %
NBP
30 %
NBW
50 %
NCT
NDN
10 %
20 %
NDX
50 %
NET
1 %
20 %
30 %
40 %
NFC
20 %
40 %
50 %
NGC
50 %
NHA
1 %
20 %
30 %
NHC
35 %
50 %
NHP
50 %
NKG
20 %
NLG
20 %
30 %
NNC
NRC
30 %
50 %
NSC
20 %
30 %
NSH
20 %
25 %
30 %
50 %
NT2
20 %
30 %
40 %
NTL
10 %
20 %
NTP
20 %
40 %
NVB
1 %
30 %
NVL
10 %
20 %
30 %
35 %
NVT
50 %
OCH
10 %
30 %
50 %
OGC
ONE
50 %
OPC
1 %
30 %
40 %
PAC
10 %
PAN
10 %
PBP
50 %
PC1
30 %
45 %
PCE
35 %
50 %
PDB
20 %
30 %
40 %
PDN
20 %
30 %
40 %
45 %
50 %
PDR
20 %
PEN
50 %
PET
10 %
20 %
PGC
1 %
20 %
35 %
PGD
1 %
40 %
PGI
1 %
20 %
30 %
45 %
PGS
10 %
30 %
40 %
PHC
20 %
30 %
40 %
PHN
50 %
PHP
30 %
PHR
30 %
PIC
50 %
PIV
50 %
PJC
40 %
50 %
PJT
40 %
PLC
20 %
30 %
PLP
20 %
25 %
PLX
30 %
40 %
PMB
35 %
50 %
PMC
1 %
10 %
20 %
40 %
PME
30 %
40 %
50 %
PMG
30 %
40 %
50 %
PMS
PNC
50 %
PNJ
30 %
40 %
POT
30 %
50 %
POW
20 %
30 %
40 %
PPC
30 %
40 %
PPE
50 %
PPP
30 %
50 %
PPS
30 %
50 %
PPY
30 %
50 %
PRC
50 %
PSC
30 %
50 %
PSD
35 %
50 %
PSE
30 %
50 %
PSW
30 %
50 %
PTB
20 %
30 %
45 %
PTD
50 %
PTI
20 %
40 %
50 %
PTK
20 %
PTS
40 %
50 %
PVB
20 %
30 %
50 %
PVC
20 %
40 %
50 %
PVD
PVE
20 %
50 %
PVG
10 %
20 %
40 %
PVI
45 %
PVS
30 %
PVT
30 %
40 %
PVX
30 %
PXI
30 %
PXS
QBS
30 %
50 %
QCG
50 %
QHD
15 %
20 %
50 %
QNC
50 %
QTC
35 %
50 %
RAL
20 %
RCL
45 %
50 %
RDP
30 %
50 %
REE
30 %
40 %
ROS
1 %
10 %
25 %
30 %
S4A
50 %
S55
20 %
30 %
35 %
S74
33 %
50 %
S99
20 %
30 %
SAB
40 %
SAF
40 %
SAM
10 %
20 %
SAV
20 %
50 %
SBA
1 %
40 %
SBT
10 %
20 %
30 %