TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Danh sách các mã đủ điều kiện GD ký quỹ

 
AAA
30 %
AAM
50 %
ABT
1 %
20 %
ACB
30 %
ACC
ACL
ACM
50 %
ADC
50 %
ADS
20 %
30 %
40 %
50 %
AGF
20 %
50 %
AGM
AGR
30 %
50 %
ALT
50 %
ALV
40 %
AMC
50 %
AMD
10 %
ANV
25 %
50 %
APC
20 %
25 %
30 %
40 %
APG
1 %
10 %
20 %
50 %
API
20 %
30 %
40 %
50 %
APS
20 %
60 %
ASA
ASM
10 %
40 %
ASP
30 %
50 %
ATA
20 %
30 %
40 %
ATG
50 %
ATS
50 %
AVF
40 %
50 %
BBC
20 %
BBS
50 %
BCC
BCE
30 %
BCG
10 %
30 %
BCI
10 %
20 %
40 %
BED
50 %
BFC
20 %
BGM
10 %
20 %
50 %
BHS
10 %
20 %
30 %
BIC
20 %
BID
30 %
BII
40 %
50 %
BMC
10 %
20 %
BMI
20 %
30 %
35 %
BMP
30 %
BPC
40 %
BRC
1 %
BSC
50 %
BSI
10 %
50 %
BT6
20 %
BTP
20 %
30 %
BTS
50 %
BTT
BVH
BVS
35 %
45 %
BXH
1 %
50 %
C32
45 %
C47
20 %
30 %
40 %
CAN
20 %
50 %
CAP
CAV
20 %
30 %
45 %
CCI
CCL
20 %
50 %
CDC
10 %
20 %
25 %
CDN
50 %
CDO
20 %
50 %
CEO
10 %
20 %
CHP
20 %
CII
30 %
CJC
50 %
CLC
10 %
40 %
CLH
50 %
CLL
40 %
CLW
20 %
50 %
CMG
20 %
25 %
45 %
CMI
25 %
30 %
40 %
CMS
30 %
CMV
50 %
CMX
100 %
CNG
1 %
20 %
35 %
COM
20 %
CPC
50 %
CSC
20 %
25 %
30 %
40 %
50 %
CSM
20 %
30 %
45 %
CSV
20 %
CTB
15 %
20 %
50 %
CTC
50 %
CTD
20 %
30 %
40 %
CTG
30 %
CTI
45 %
CTP
5 %
30 %
CTS
25 %
35 %
CTX
46 %
CVT
20 %
30 %
CX8
50 %
D2D
20 %
40 %
DAD
20 %
DAE
50 %
DAG
20 %
45 %
DAH
30 %
50 %
DBC
DBT
10 %
25 %
40 %
50 %
DC4
50 %
DCL
20 %
35 %
DCM
30 %
40 %
DCS
20 %
40 %
DGC
20 %
45 %
DGL
20 %
30 %
40 %
DGW
20 %
DHA
20 %
45 %
DHC
1 %
20 %
25 %
DHG
30 %
40 %
DHM
1 %
10 %
20 %
30 %
DHP
20 %
DHT
30 %
40 %
DIC
10 %
20 %
DIG
35 %
DIH
50 %
DLG
DMC
20 %
DNM
20 %
50 %
DNP
1 %
10 %
40 %
DNY
50 %
DP3
40 %
DPC
40 %
DPM
40 %
DPR
20 %
DPS
DQC
20 %
30 %
45 %
DRC
30 %
DRH
10 %
30 %
40 %
DRL
20 %
30 %
DSN
20 %
DST
10 %
DVP
DXG
20 %
30 %
45 %
DXP
20 %
40 %
E1VFVN30
40 %
50 %
EBS
30 %
ECI
50 %
EFI
20 %
30 %
40 %
EIB
30 %
EID
30 %
ELC
EMC
EVE
20 %
25 %
FCM
10 %
40 %
FCN
30 %
45 %
FDC
20 %
46 %
50 %
FID
1 %
FIT
10 %
FLC
10 %
20 %
FMC
20 %
FPT
40 %
FTM
20 %
G20
20 %
40 %
50 %
GAS
40 %
GDT
GIL
20 %
45 %
GMC
10 %
20 %
40 %
GMD
GMX
20 %
50 %
GSP
20 %
35 %
45 %
GTA
30 %
50 %
GTN
10 %
20 %
GTT
30 %
HAD
50 %
HAG
30 %
40 %
HAH
20 %
45 %
HAI
20 %
30 %
HAP
1 %
10 %
20 %
35 %
40 %
HAR
30 %
HAT
20 %
50 %
HAX
20 %
HBC
45 %
HBS
50 %
HCC
HCD
1 %
20 %
30 %
HCM
40 %
HCT
50 %
HDA
1 %
20 %
35 %
40 %
HDC
1 %
10 %
40 %
HDG
1 %
20 %
40 %
HEV
50 %
HGM
45 %
HHC
50 %
HHG
35 %
40 %
HHS
10 %
40 %
HID
1 %
10 %
HJS
20 %
30 %
HLC
50 %
HLD
40 %
HLG
10 %
HMC
10 %
35 %
50 %
HMH
10 %
20 %
40 %
HNG
20 %
30 %
40 %
HNM
50 %
HOM
20 %
30 %
HOT
50 %
HPC
45 %
HPG
40 %
HQC
10 %
20 %
30 %
HRC
40 %
HSG
30 %
HT1
30 %
45 %
HTC
20 %
HTI
20 %
35 %
HTL
HTP
50 %
HTV
10 %
30 %
HU3
50 %
HUT
20 %
HVG
40 %
50 %
HVT
10 %
HVX
50 %
ICF
50 %
ICG
50 %
IDI
10 %
40 %
IDV
1 %
20 %
45 %
IJC
20 %
30 %
35 %
IMP
20 %
INN
20 %
40 %
ITA
10 %
ITC
30 %
ITD
35 %
ITQ
20 %
30 %
IVS
40 %
JVC
45 %
50 %
KBC
30 %
KDC
30 %
45 %
KDH
20 %
30 %
KDM
10 %
KHA
10 %
20 %
40 %
KHL
20 %
KHP
30 %
35 %
40 %
KKC
20 %
30 %
40 %
50 %
KLF
10 %
30 %
40 %
KLS
40 %
50 %
KMR
10 %
30 %
40 %
KMT
50 %
KSA
20 %
45 %
50 %
KSB
35 %
KSD
20 %
KSH
50 %
KSK
20 %
KSS
30 %
35 %
KTB
40 %
KTS
20 %
50 %
KVC
1 %
30 %
40 %
L10
50 %
L14
10 %
30 %
L35
50 %
L44
20 %
L61
50 %
LAF
30 %
50 %
LAS
1 %
45 %
LBE
50 %
LBM
30 %
40 %
LCG
20 %
40 %
100 %
LCM
30 %
35 %
40 %
LCS
10 %
LDG
35 %
40 %
LDP
50 %
LGC
10 %
20 %
30 %
35 %
LGL
20 %
50 %
LHC
20 %
35 %
LHG
20 %
LIG
1 %
20 %
30 %
LIX
20 %
LM8
LSS
20 %
30 %
LTC
50 %
LUT
50 %
MAC
1 %
15 %
20 %
35 %
40 %
MAS
30 %
MBB
30 %
MBG
30 %
50 %
MBS
20 %
MCC
30 %
40 %
MCF
50 %
MCG
30 %
35 %
40 %
50 %
MCP
10 %
20 %
50 %
MDG
50 %
MHC
40 %
MHL
50 %
MKV
50 %
MLS
50 %
MNC
50 %
MPT
50 %
MSN
20 %
30 %
MST
10 %
15 %
20 %
50 %
MTG
30 %
MWG
30 %
NAF
10 %
30 %
40 %
NAG
30 %
35 %
40 %
50 %
NBB
1 %
NBC
1 %
20 %
NBP
NCT
20 %
45 %
NDN
30 %
35 %
NDX
20 %
30 %
NET
1 %
20 %
45 %
NFC
20 %
50 %
NHA
10 %
20 %
NHC
50 %
NHP
40 %
50 %
NKG
20 %
NLG
30 %
45 %
NNC
20 %
NSC
20 %
40 %
NT2
20 %
30 %
35 %
40 %
NTL
40 %
NTP
20 %
30 %
NVB
50 %
NVL
1 %
30 %
40 %
NVT
50 %
OCH
10 %
30 %
50 %
OGC
45 %
100 %
ONE
50 %
OPC
20 %
30 %
40 %
ORS
20 %
PAC
20 %
30 %
45 %
PAN
20 %
PBP
50 %
PC1
20 %
30 %
PCE
50 %
PCG
50 %
PCT
PDB
10 %
20 %
30 %
PDN
30 %
PDR
10 %
40 %
PEN
50 %
PET
20 %
30 %
PGC
20 %
PGD
10 %
20 %
45 %
PGI
PGS
30 %
PHC
1 %
20 %
30 %
PHH
100 %
PHP
20 %
30 %
50 %
PHR
20 %
30 %
PIV
30 %
50 %
PJT
40 %
PLC
30 %
35 %
PMB
50 %
PMC
10 %
20 %
40 %
PMP
50 %
PMS
30 %
40 %
PNJ
30 %
POM
10 %
25 %
30 %
40 %
50 %
POT
50 %
PPC
1 %
20 %
30 %
PPE
50 %
PPI
25 %
PPP
50 %
PPS
50 %
PPY
50 %
PRC
50 %
PSC
50 %
PSD
30 %
40 %
PSE
50 %
PSW
50 %
PTB
20 %
PTI
30 %
40 %
PTK
20 %
PTS
50 %
PVB
30 %
40 %
PVC
40 %
PVD
20 %
PVE
10 %
40 %
45 %
PVG
10 %
20 %
30 %
PVI
40 %
PVL
20 %
PVS
30 %
40 %
PVT
20 %
30 %
PVV
20 %
PVX
30 %
PXI
30 %
PXL
100 %
PXS
30 %
40 %
QBS
1 %
10 %
30 %
35 %
QCG
25 %
50 %
QHD
10 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
QNC
50 %
QTC
50 %
RAL
35 %
RCL
RDP
10 %
20 %
REE
30 %
ROS
10 %
30 %
50 %
S4A
1 %
S55
20 %
35 %
S74
33 %
50 %
S99
35 %
40 %
SAB
20 %
30 %
40 %
SAF
30 %
50 %
SAM
25 %
SAV
30 %
50 %
SBA
25 %
40 %
SBT
20 %
SC5
30 %
SCD
20 %
30 %
SCJ
5 %
20 %
50 %
70 %
SCL
35 %
SCR
20 %
30 %
45 %
SD2
40 %
SD4
10 %
SD5
10 %
40 %
SD6
10 %
30 %
40 %
SD7
20 %
SD9
10 %
20 %
40 %
SDA
50 %
SDC
50 %
SDG
50 %
SDP
10 %
20 %
SDT
10 %