TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Danh sách các mã đủ điều kiện GD ký quỹ

 
AAA
20 %
AAM
30 %
ABT
30 %
ACB
30 %
40 %
ACC
40 %
ACL
30 %
ACM
50 %
ADC
30 %
50 %
ADS
1 %
20 %
30 %
40 %
45 %
50 %
AGF
20 %
50 %
AGM
30 %
AGR
30 %
50 %
ALT
30 %
50 %
ALV
50 %
AMC
50 %
AMD
20 %
30 %
40 %
AME
30 %
50 %
AMV
50 %
ANV
10 %
30 %
40 %
APC
10 %
20 %
APG
10 %
20 %
30 %
API
40 %
50 %
APP
50 %
APS
20 %
60 %
ARM
30 %
50 %
ASA
50 %
ASM
10 %
20 %
ASP
20 %
30 %
35 %
50 %
AST
20 %
30 %
40 %
50 %
ATA
20 %
30 %
40 %
ATS
30 %
50 %
AVF
40 %
50 %
BAX
50 %
BBC
20 %
30 %
40 %
BBS
30 %
50 %
BCC
20 %
30 %
40 %
BCE
20 %
30 %
40 %
BCG
10 %
30 %
35 %
BCI
BDB
20 %
50 %
BED
50 %
BFC
30 %
BGM
10 %
BHN
50 %
BHS
BIC
1 %
20 %
40 %
45 %
BID
40 %
BII
50 %
BMC
20 %
35 %
BMI
20 %
35 %
BMP
30 %
40 %
45 %
BPC
50 %
BRC
35 %
BSC
25 %
50 %
BSI
1 %
10 %
20 %
BST
20 %
50 %
BT6
20 %
BTP
20 %
BTS
40 %
50 %
BTT
40 %
BTW
50 %
BVH
40 %
45 %
BVS
10 %
30 %
40 %
BWE
BXH
1 %
25 %
50 %
C32
20 %
C47
1 %
20 %
35 %
C69
1 %
50 %
C92
25 %
50 %
CAG
50 %
CAN
20 %
CAP
1 %
40 %
70 %
CAV
20 %
30 %
45 %
CCI
30 %
CCL
20 %
40 %
CDC
10 %
20 %
30 %
CDN
40 %
50 %
CEE
CEO
CET
50 %
CHP
10 %
30 %
CIA
20 %
30 %
40 %
50 %
CII
10 %
40 %
CJC
30 %
50 %
CKV
50 %
CLC
10 %
20 %
30 %
40 %
CLG
40 %
50 %
CLH
40 %
50 %
CLL
20 %
CLM
30 %
50 %
CLW
50 %
CMG
45 %
CMI
25 %
30 %
40 %
CMS
40 %
CMT
40 %
50 %
CMV
30 %
50 %
CMX
100 %
CNG
1 %
10 %
40 %
COM
40 %
CPC
20 %
40 %
50 %
CSC
10 %
20 %
30 %
CSM
10 %
20 %
CSV
20 %
CTB
20 %
50 %
CTC
50 %
CTD
20 %
30 %
CTF
30 %
50 %
CTG
30 %
40 %
CTI
CTP
10 %
20 %
35 %
CTS
20 %
35 %
CTT
50 %
CTX
46 %
50 %
CVT
CX8
20 %
50 %
D11
30 %
50 %
D2D
1 %
10 %
40 %
DAD
DAE
40 %
50 %
DAG
20 %
45 %
DAH
1 %
20 %
40 %
50 %
DAT
30 %
50 %
DBC
40 %
DBT
10 %
40 %
50 %
DC2
30 %
50 %
DC4
30 %
40 %
50 %
DCL
1 %
10 %
20 %
35 %
DCM
30 %
DCS
20 %
40 %
50 %
DGC
20 %
DGL
20 %
30 %
DGW
20 %
35 %
40 %
DHA
10 %
DHC
20 %
45 %
DHG
30 %
40 %
DHM
1 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
DHP
20 %
30 %
40 %
DHT
45 %
DIC
10 %
20 %
40 %
DID
30 %
50 %
DIG
10 %
20 %
DIH
30 %
50 %
DL1
30 %
50 %
DLG
20 %
30 %
DMC
20 %
DNC
40 %
50 %
DNM
50 %
DNP
10 %
35 %
40 %
DNY
40 %
50 %
DP3
30 %
50 %
DPC
30 %
50 %
DPM
30 %
40 %
DPR
20 %
30 %
DPS
1 %
20 %
30 %
40 %
50 %
DQC
20 %
30 %
DRC
20 %
30 %
DRH
10 %
40 %
DRL
30 %
50 %
DS3
20 %
30 %
DSN
1 %
10 %
20 %
40 %
DTD
20 %
50 %
DTL
30 %
50 %
DTT
30 %
50 %
DVP
1 %
20 %
30 %
DXG
30 %
DXP
20 %
40 %
DXV
50 %
E1VFVN30
40 %
50 %
EBS
40 %
ECI
30 %
50 %
EFI
20 %
30 %
40 %
EIB
10 %
20 %
40 %
60 %
EID
30 %
50 %
ELC
10 %
20 %
35 %
EMC
30 %
50 %
EVE
20 %
EVG
1 %
20 %
30 %
FCM
1 %
10 %
40 %
FCN
40 %
FDC
20 %
50 %
FDT
50 %
FID
1 %
FIT
10 %
40 %
FLC
10 %
20 %
FMC
20 %
FPT
30 %
40 %
FTM
FTS
10 %
30 %
G20
20 %
40 %
50 %
GAS
30 %
GDT
20 %
40 %
GEX
20 %
30 %
GIL
40 %
50 %
GKM
20 %
30 %
35 %
50 %
GLT
50 %
GMC
10 %
20 %
40 %
GMD
30 %
GMX
20 %
30 %
50 %
GSP
10 %
30 %
35 %
40 %
GTA
35 %
50 %
GTN
10 %
20 %
45 %
GTT
30 %
HAD
40 %
HAG
30 %
40 %
50 %
HAH
20 %
HAI
20 %
30 %
40 %
HAP
1 %
10 %
20 %
40 %
HAR
10 %
15 %
30 %
40 %
HAT
20 %
50 %
HAX
20 %
35 %
HBC
45 %
HBE
50 %
HBS
30 %
50 %
HCC
20 %
30 %
HCD
1 %
30 %
40 %
HCM
30 %
40 %
HCT
30 %
50 %
HDA
1 %
20 %
30 %
HDB
20 %
40 %
HDC
10 %
HDG
20 %
HEV
30 %
50 %
HGM
45 %
HHC
HHG
40 %
HHS
10 %
HID
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
HII
30 %
HJS
20 %
30 %
40 %
HLC
30 %
50 %
HLD
1 %
10 %
40 %
45 %
HMC
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
HMH
20 %
30 %
HNG
30 %
40 %
80 %
HNM
50 %
HOM
40 %
HOT
30 %
50 %
HPG
30 %
40 %
HQC
10 %
40 %
HRC
10 %
35 %
40 %
HSG
10 %
20 %
HST
30 %
50 %
HT1
20 %
HTC
20 %
30 %
35 %
HTI
20 %
HTL
30 %
40 %
HTP
40 %
50 %
HTT
1 %
50 %
HTV
45 %
HU1
50 %
HU3
50 %
HUT
40 %
HVA
50 %
HVG
40 %
50 %
HVT
40 %
HVX
40 %
50 %
IBC
20 %
30 %
50 %
ICF
50 %
ICG
40 %
50 %
IDI
10 %
IDV
1 %
10 %
20 %
30 %
IJC
10 %
20 %
35 %
IMP
20 %
INC
30 %
50 %
INN
1 %
30 %
40 %
ITA
10 %
ITC
1 %
10 %
20 %
30 %
50 %
ITD
ITQ
10 %
35 %
IVS
10 %
40 %
50 %
JVC
45 %
50 %
KBC
10 %
30 %
KDC
20 %
KDH
30 %
KDM
10 %
30 %
50 %
KHA
20 %
50 %
KHL
20 %
KHP
20 %
40 %
KHS
40 %
50 %
KKC
30 %
45 %
50 %
KLF
10 %
20 %
30 %
40 %
KMR
KMT
35 %
50 %
KPF
20 %
50 %
KSA
20 %
45 %
50 %
KSB
20 %
35 %
45 %
KSD
20 %
KSH
KSK
20 %
KSS
30 %
35 %
KST
40 %
50 %
KTB
40 %
KTS
20 %
40 %
KTT
40 %
50 %
KVC
1 %
20 %
30 %
35 %
40 %
50 %
L10
30 %
40 %
50 %
L14
10 %
30 %
L18
40 %
50 %
L35
35 %
50 %
L43
35 %
50 %
L44
20 %
L61
35 %
50 %
L62
35 %
50 %
LAF
30 %
50 %
LAS
10 %
20 %
45 %
LBE
30 %
50 %
LBM
1 %
30 %
40 %
LCD
30 %
50 %
LCG
10 %
45 %
LCM
30 %
35 %
40 %
LCS
50 %
LDG
10 %
20 %
35 %
40 %
LDP
35 %
LEC
50 %
LGC
10 %
20 %
40 %
LGL
10 %
30 %
40 %
50 %
LHC
1 %
10 %
20 %
30 %
45 %
LHG
20 %
45 %
LIG
1 %
20 %
30 %
35 %
LIX
10 %
LM8
20 %
40 %
LO5
30 %
50 %
LSS
10 %
40 %
LTC
50 %
LUT
50 %
MAC
1 %
20 %
30 %
40 %
MAS
1 %
10 %
30 %
MBB
30 %
40 %
MBG
50 %
MBS
20 %
40 %
MCC
35 %
MCF
40 %
MCG
30 %
40 %
MCO
30 %
50 %
MCP
20 %
40 %
50 %
MDC
35 %
50 %
MDG
35 %
50 %
MEC
50 %
MEL
50 %
MHC
10 %
40 %
MHL
35 %
50 %
MKV
50 %
MLS
20 %
50 %
MNC
50 %
MPT
50 %
MSC
50 %
MSN
20 %
30 %
40 %
MST
1 %
30 %
35 %
MTG
30 %
MWG
20 %
30 %
NAF
10 %
40 %
50 %
NAG
10 %
20 %
40 %
NBB
10 %
20 %
35 %
40 %
NBC
1 %
10 %
20 %
35 %
NBP
20 %
30 %
NBW
50 %
NCT
10 %
20 %
30 %
NDN
10 %
35 %
NDX
10 %
30 %
NET
1 %
10 %
20 %
40 %
NFC
20 %
40 %
50 %
NGC
30 %
50 %
NHA
1 %
30 %
NHC
35 %
NHP
NKG
20 %
NLG
30 %
NNC
10 %
20 %
NSC
20 %
30 %
40 %
NSH
15 %
20 %
30 %
NST
50 %
NT2
20 %
40 %
NTL
20 %
40 %
NTP
10 %
20 %
NVB
1 %
20 %
40 %
NVL
10 %
20 %
NVT
50 %
OCH
10 %
30 %
50 %
OGC
45 %
100 %
ONE
50 %
OPC
1 %
30 %
40 %
ORS
20 %
PAC
10 %
20 %
30 %
PAN
1 %
PBP
PC1
45 %
PCE
35 %
50 %
PCG
50 %
PCT
30 %
PDB
10 %
20 %
30 %
40 %
PDN
20 %
30 %
45 %
PDR
PEN
25 %
50 %
PET
10 %
20 %
PGC
1 %
10 %
20 %
PGD
1 %
10 %
PGI
1 %
45 %
PGS
1 %
30 %
40 %
PHC
40 %
45 %
PHH
100 %
PHP
30 %
PHR
PIC
50 %
PIV
50 %
PJC
40 %
50 %
PJT
40 %
PLC
10 %
20 %
30 %
PLP
20 %
40 %
50 %
PLX
30 %
PMB
35 %
50 %
PMC
1 %
10 %
20 %
30 %
40 %
PME
10 %
50 %
PMP
30 %
50 %
PMS
30 %
35 %
40 %
PNJ
30 %
POM
20 %
30 %
40 %
POT
30 %
50 %
PPC
30 %