TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Danh sách các mã đủ điều kiện GD ký quỹ

 
AAA
10 %
20 %
65 %
AAM
30 %
50 %
ABT
30 %
50 %
ACB
30 %
40 %
65 %
ACC
40 %
ACL
30 %
50 %
ACM
50 %
ADC
30 %
50 %
ADS
1 %
10 %
20 %
30 %
40 %
45 %
50 %
AGF
20 %
50 %
AGM
30 %
50 %
AGR
30 %
50 %
ALT
30 %
50 %
ALV
35 %
50 %
AMC
50 %
AMD
30 %
40 %
AME
30 %
50 %
ANV
10 %
30 %
40 %
APC
20 %
40 %
APG
10 %
20 %
30 %
50 %
API
40 %
50 %
APP
50 %
APS
20 %
60 %
ARM
30 %
50 %
ASA
50 %
ASM
10 %
20 %
ASP
20 %
30 %
35 %
50 %
ATA
20 %
30 %
40 %
ATG
50 %
ATS
30 %
50 %
AVF
40 %
50 %
BAX
50 %
BBC
20 %
30 %
40 %
BBS
30 %
50 %
BCC
20 %
30 %
BCE
20 %
40 %
BCG
10 %
30 %
35 %
BCI
BDB
20 %
50 %
BED
50 %
BFC
20 %
30 %
BGM
10 %
BHN
45 %
50 %
BHS
50 %
BIC
1 %
20 %
40 %
45 %
BID
30 %
65 %
BII
30 %
50 %
BMC
20 %
35 %
BMI
10 %
35 %
40 %
BMP
10 %
30 %
45 %
BPC
50 %
BRC
35 %
BSC
25 %
50 %
BSI
1 %
10 %
20 %
BST
20 %
50 %
BT6
20 %
BTP
20 %
BTS
40 %
50 %
BTT
40 %
BVH
40 %
45 %
65 %
BVS
10 %
20 %
30 %
40 %
45 %
BWE
20 %
BXH
1 %
25 %
50 %
C32
20 %
C47
1 %
20 %
35 %
C69
1 %
50 %
C92
25 %
50 %
CAN
20 %
CAP
1 %
40 %
CAV
20 %
30 %
45 %
CCI
30 %
50 %
CCL
20 %
40 %
CCM
50 %
CDC
10 %
20 %
CDN
40 %
50 %
CEE
CEO
CET
50 %
CHP
30 %
CII
10 %
40 %
65 %
CJC
30 %
50 %
CKV
50 %
CLC
10 %
20 %
35 %
40 %
CLG
40 %
50 %
CLH
30 %
40 %
50 %
CLL
CLM
30 %
50 %
CLW
50 %
CMG
45 %
CMI
25 %
30 %
40 %
CMS
40 %
CMT
40 %
50 %
CMV
30 %
50 %
CMX
100 %
CNG
1 %
10 %
20 %
40 %
COM
40 %
CPC
40 %
50 %
CSC
20 %
25 %
30 %
CSM
20 %
CSV
20 %
CTB
20 %
50 %
CTC
50 %
CTD
20 %
30 %
40 %
CTF
30 %
50 %
CTG
30 %
40 %
65 %
CTI
45 %
CTP
10 %
20 %
35 %
CTS
20 %
35 %
CTT
50 %
CTX
46 %
CVT
CX8
20 %
50 %
D11
30 %
50 %
D2D
1 %
10 %
20 %
35 %
40 %
DAD
20 %
DAE
40 %
50 %
DAG
20 %
45 %
DAH
1 %
20 %
30 %
40 %
50 %
DAT
30 %
50 %
DBC
20 %
40 %
DBT
10 %
40 %
50 %
DC2
30 %
50 %
DC4
30 %
40 %
50 %
DCL
1 %
10 %
20 %
35 %
DCM
30 %
40 %
65 %
DCS
20 %
40 %
50 %
DGC
45 %
DGL
20 %
30 %
DGW
20 %
35 %
DHA
DHC
20 %
45 %
DHG
40 %
DHM
1 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
DHP
20 %
30 %
40 %
DHT
10 %
45 %
DIC
10 %
20 %
40 %
DID
30 %
50 %
DIG
20 %
DIH
30 %
50 %
DL1
30 %
50 %
DLG
30 %
DMC
20 %
45 %
DNC
40 %
50 %
DNM
50 %
DNP
10 %
35 %
40 %
DNY
40 %
50 %
DP3
20 %
30 %
50 %
DPC
30 %
50 %
DPM
30 %
40 %
DPR
20 %
30 %
DPS
1 %
20 %
30 %
50 %
DQC
20 %
30 %
DRC
20 %
30 %
DRH
10 %
40 %
DRL
30 %
50 %
DS3
20 %
50 %
DSN
1 %
10 %
20 %
40 %
DST
50 %
DTL
30 %
50 %
DTT
30 %
50 %
DVP
1 %
10 %
20 %
30 %
DXG
45 %
65 %
DXP
20 %
40 %
DXV
50 %
E1VFVN30
40 %
50 %
EBS
40 %
ECI
30 %
50 %
EFI
20 %
30 %
40 %
EIB
20 %
40 %
EID
30 %
50 %
ELC
10 %
20 %
35 %
EMC
30 %
50 %
EVE
10 %
20 %
EVG
1 %
20 %
FCM
1 %
10 %
40 %
FCN
10 %
40 %
65 %
FDC
20 %
46 %
50 %
FDT
50 %
FID
1 %
FIT
10 %
40 %
FLC
10 %
20 %
FMC
20 %
FPT
30 %
40 %
65 %
FTM
FTS
10 %
30 %
40 %
G20
20 %
40 %
50 %
GAS
30 %
65 %
GDT
20 %
40 %
GEX
20 %
50 %
GIL
40 %
50 %
GKM
20 %
50 %
GLT
50 %
GMC
10 %
40 %
GMD
30 %
GMX
20 %
30 %
50 %
GSP
10 %
30 %
35 %
40 %
GTA
35 %
50 %
GTN
10 %
20 %
35 %
45 %
GTT
30 %
HAD
40 %
HAG
30 %
40 %
50 %
HAH
20 %
45 %
HAI
20 %
30 %
40 %
HAP
1 %
10 %
20 %
40 %
HAR
10 %
15 %
30 %
40 %
HAT
20 %
50 %
HAX
20 %
35 %
HBC
65 %
HBE
50 %
HBS
30 %
50 %
HCC
10 %
20 %
30 %
HCD
1 %
10 %
20 %
40 %
HCM
30 %
40 %
65 %
HCT
30 %
50 %
HDA
1 %
20 %
30 %
40 %
HDC
40 %
HDG
50 %
HEV
30 %
50 %
HGM
45 %
HHC
50 %
HHG
35 %
40 %
HHS
10 %
40 %
HID
10 %
20 %
40 %
50 %
HII
50 %
HJS
30 %
40 %
HLC
30 %
50 %
HLD
1 %
10 %
40 %
45 %
HLY
25 %
50 %
HMC
10 %
20 %
30 %
35 %
40 %
50 %
HMH
20 %
30 %
HNG
10 %
40 %
HNM
50 %
HOM
40 %
HOT
30 %
50 %
HPG
30 %
40 %
65 %
HQC
10 %
HRC
10 %
35 %
40 %
50 %
HSG
10 %
65 %
HST
30 %
50 %
HT1
10 %
20 %
HTC
10 %
20 %
30 %
35 %
HTI
20 %
HTL
10 %
30 %
40 %
HTP
40 %
50 %
HTT
1 %
50 %
HTV
45 %
HU1
50 %
HU3
50 %
HUT
40 %
65 %
HVA
50 %
HVG
40 %
50 %
HVT
20 %
40 %
HVX
40 %
50 %
IBC
30 %
ICG
40 %
50 %
IDI
10 %
IDV
1 %
10 %
20 %
IJC
10 %
20 %
35 %
IMP
20 %
INC
30 %
50 %
INN
1 %
40 %
ITA
10 %
ITC
1 %
10 %
20 %
30 %
50 %
ITD
10 %
ITQ
35 %
IVS
10 %
40 %
50 %
JVC
45 %
50 %
KBC
10 %
20 %
30 %
65 %
KDC
20 %
65 %
KDH
KDM
10 %
30 %
50 %
KHA
20 %
KHL
20 %
KHP
20 %
40 %
50 %
KKC
30 %
45 %
50 %
KLF
10 %
20 %
30 %
KMR
KMT
35 %
50 %
KPF
50 %
KSA
20 %
45 %
50 %
KSB
10 %
20 %
35 %
45 %
KSD
20 %
KSH
50 %
KSK
20 %
KSS
30 %
35 %
KST
40 %
50 %
KTB
40 %
KTS
20 %
40 %
KTT
40 %
50 %
KVC
1 %
20 %
30 %
35 %
40 %
50 %
L10
30 %
40 %
50 %
L14
10 %
L18
40 %
50 %
L35
35 %
50 %
L43
35 %
50 %
L44
20 %
L61
35 %
50 %
L62
35 %
50 %
LAF
30 %
50 %
LAS
10 %
20 %
45 %
LBE
30 %
50 %
LBM
1 %
30 %
40 %
LCD
30 %
50 %
LCG
45 %
LCM
30 %
35 %
40 %
LCS
50 %
LDG
10 %
20 %
35 %
40 %
LDP
35 %
LEC
50 %
LGC
10 %
20 %
40 %
LGL
10 %
40 %
LHC
1 %
20 %
30 %
45 %
LHG
20 %
45 %
LIG
1 %
10 %
20 %
30 %
35 %
LIX
LM8
20 %
40 %
LO5
30 %
50 %
LSS
10 %
40 %
LTC
50 %
LUT
50 %
MAC
1 %
20 %
30 %
40 %
MAS
1 %
20 %
30 %
MBB
30 %
65 %
MBG
50 %
MBS
20 %
40 %
45 %
MCC
35 %
MCF
40 %
MCG
30 %
40 %
50 %
MCO
30 %
50 %
MCP
20 %
40 %
50 %
MDC
35 %
50 %
MDG
35 %
50 %
MEC
50 %
MEL
50 %
MHC
10 %
40 %
MHL
35 %
50 %
MKV
50 %
MLS
20 %
50 %
MNC
50 %
MPT
50 %
MSC
50 %
MSN
10 %
20 %
30 %
MST
1 %
35 %
MTG
30 %
MWG
10 %
30 %
65 %
NAF
10 %
40 %
50 %
NAG
10 %
20 %
25 %
40 %
NBB
10 %
20 %
35 %
40 %
NBC
1 %
10 %
20 %
35 %
NBP
30 %
NCT
20 %
NDN
10 %
35 %
NDX
10 %
30 %
NET
1 %
10 %
20 %
40 %
45 %
NFC
20 %
40 %
50 %
NGC
30 %
50 %
NHA
1 %
30 %
NHC
35 %
NHP
NKG
20 %
NLG
20 %
30 %
45 %
NNC
10 %
20 %
45 %
NSC
20 %
30 %
40 %
NSH
20 %
50 %
NT2
20 %
40 %
NTL
20 %
35 %
40 %
NTP
20 %
NVB
1 %
20 %
NVL
10 %
20 %
NVT
50 %
OCH
10 %
50 %
OGC
45 %
100 %
ONE
50 %
OPC
1 %
30 %
40 %
ORS
20 %
PAC
20 %
45 %
PAN
1 %
PBP
PC1
10 %
20 %
30 %
45 %
PCE
35 %
50 %
PCG
50 %
PCT
30 %
PDB
10 %
20 %
30 %
40 %
PDN
20 %
30 %
45 %
PDR
PEN
25 %
50 %
PET
10 %
20 %
PGC
1 %
10 %
20 %
PGD
1 %
10 %
PGI
1 %
45 %
PGS
1 %
30 %
40 %
45 %
PHC
30 %
40 %
45 %
PHH
100 %
PHP
30 %
PHR
PIC
50 %
PIV
50 %
PJC
40 %
50 %
PJT
40 %
PLC
10 %
20 %
30 %
40 %
PLP
20 %
50 %
PLX
20 %
30 %
40 %
PMB
35 %
50 %
PMC
1 %
10 %
20 %
30 %
40 %
PMP
30 %
50 %
PMS
30 %
35 %
40 %
PNJ
30 %
65 %
POM
25 %
30 %
40 %
POT
30 %
50 %
PPC
PPE
50 %
PPI
25 %
PPP
30 %
50 %
PPS
30 %
50 %
PPY
30 %
50 %
PRC
30 %
50 %
PSC
30 %
50 %
PSD
10 %
20 %
35 %
PSE
30 %
50 %
PSW
30 %
50 %
PTB
20 %
45 %
PTD
30 %
50 %
PTI
20 %
40 %
50 %
PTK
20 %
PTS
40 %
50 %
PVB
10 %
25 %
40 %
PVC
30 %
50 %
PVD
40 %
PVE
20 %
30 %
PVG
20 %
40 %
PVI
20 %
40 %
45 %
65 %