TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 24/06/2018, 04:28
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/06 So với tuần trước
(-)
RIC 217 7.56 5300 26.63 % Biểu đồ biến động giá của mã RIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã RIC
SVT 60 5.70 50 22.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SVT Biểu đồ biến khối lượng của mã SVT
FUC 204 13.60 10 20.35 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCTVGF1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUCTVGF1
SJF 1425.6 21.60 1064060 20.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SJF Biểu đồ biến khối lượng của mã SJF
DTT 128 15.70 20 19.39 % Biểu đồ biến động giá của mã DTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTT
DTA 105 7.00 10 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DTA Biểu đồ biến khối lượng của mã DTA
ST8 454 17.65 7600 16.50 % Biểu đồ biến động giá của mã ST8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã ST8
CIG 89.3 2.83 274880 13.65 % Biểu đồ biến động giá của mã CIG Biểu đồ biến khối lượng của mã CIG
TLD 244.8 13.60 436600 12.40 % Biểu đồ biến động giá của mã TLD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLD
PNC 171.1 15.50 6160 12.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PNC Biểu đồ biến khối lượng của mã PNC
SJD 1780.2 25.80 223680 9.79 % Biểu đồ biến động giá của mã SJD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJD
VNL 170.1 18.90 20 9.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VNL Biểu đồ biến khối lượng của mã VNL
SBT 8856.6 15.90 1900100 8.90 % Biểu đồ biến động giá của mã SBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBT
LBM 272 32.00 30 7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã LBM Biểu đồ biến khối lượng của mã LBM
VPB 43845.5 32.90 4253630 7.55 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPB
SAV 123.5 9.30 50 7.51 % Biểu đồ biến động giá của mã SAV Biểu đồ biến khối lượng của mã SAV
SC5 469.8 31.35 0 7.36 % Biểu đồ biến động giá của mã SC5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SC5
TCD 516.5 15.00 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TCD Biểu đồ biến khối lượng của mã TCD
VPK 76.3 5.09 570 6.04 % Biểu đồ biến động giá của mã VPK Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPK
CDC 270.9 17.25 100 5.83 % Biểu đồ biến động giá của mã CDC Biểu đồ biến khối lượng của mã CDC
HAR 626.3 6.18 255270 5.82 % Biểu đồ biến động giá của mã HAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAR
DAG 459.3 9.31 393370 5.80 % Biểu đồ biến động giá của mã DAG Biểu đồ biến khối lượng của mã DAG
CLG 73 3.45 10 5.18 % Biểu đồ biến động giá của mã CLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLG
FDC 716.6 18.55 10 5.10 % Biểu đồ biến động giá của mã FDC Biểu đồ biến khối lượng của mã FDC
TCT 844 66.00 1830 4.93 % Biểu đồ biến động giá của mã TCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCT
TPC 315.2 12.90 980 4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã TPC Biểu đồ biến khối lượng của mã TPC
FTM 807.5 16.15 969750 4.87 % Biểu đồ biến động giá của mã FTM Biểu đồ biến động khối lượng của mã FTM
TDW 168.3 19.80 20 4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TDW Biểu đồ biến khối lượng của mã TDW
TCH 8330.7 22.95 1341650 4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã TCH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCH
MCP 523.7 34.75 13600 3.73 % Biểu đồ biến động giá của mã MCP Biểu đồ biến khối lượng của mã MCP
KPF 533.7 31.10 1020 3.67 % Biểu đồ biến động giá của mã KPF Biểu đồ biến động khối lượng của mã KPF
VPD 1527.1 14.90 39340 3.47 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến khối lượng của mã VPD
PME 4892.1 75.00 11010 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã PME Biểu đồ biến động khối lượng của mã PME
D2D 724.4 67.70 79800 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã D2D Biểu đồ biến khối lượng của mã D2D
GMC 432.4 27.80 1930 3.35 % Biểu đồ biến động giá của mã GMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã GMC
AGM 160.2 8.80 10 3.34 % Biểu đồ biến động giá của mã AGM Biểu đồ biến khối lượng của mã AGM
CMX 63.6 4.81 930 3.22 % Biểu đồ biến động giá của mã CMX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMX
VDS 836.3 9.19 1850 3.15 % Biểu đồ biến động giá của mã VDS Biểu đồ biến khối lượng của mã VDS
ICF 26.8 2.09 0 2.96 % Biểu đồ biến động giá của mã ICF Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICF
ADS 407 15.95 14800 2.90 % Biểu đồ biến động giá của mã ADS Biểu đồ biến khối lượng của mã ADS
PGI 1596.9 18.00 11790 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGI
VPS 376.7 15.40 0 2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VPS Biểu đồ biến khối lượng của mã VPS
TMS 1352.2 31.30 400 2.62 % Biểu đồ biến động giá của mã TMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMS
GDT 670.9 45.00 0 2.51 % Biểu đồ biến động giá của mã GDT Biểu đồ biến khối lượng của mã GDT
HVX 158 4.10 70 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HVX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVX
LGC 5187.8 26.90 0 2.28 % Biểu đồ biến động giá của mã LGC Biểu đồ biến khối lượng của mã LGC
C47 163.4 9.60 14890 2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã C47 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C47
KDC 8495.2 33.10 52350 1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã KDC Biểu đồ biến khối lượng của mã KDC
PGD 3645 40.50 147870 1.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PGD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGD
DHA 444.5 29.40 1610 1.73 % Biểu đồ biến động giá của mã DHA Biểu đồ biến khối lượng của mã DHA
SFG 579.6 12.10 80 1.68 % Biểu đồ biến động giá của mã SFG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFG
COM 775.2 54.90 10 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã COM Biểu đồ biến khối lượng của mã COM
SPM 188.3 13.45 200 1.51 % Biểu đồ biến động giá của mã SPM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPM
MCG 194.4 3.38 4960 1.50 % Biểu đồ biến động giá của mã MCG Biểu đồ biến khối lượng của mã MCG
CMT 81.2 10.15 0 1.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMT
PET 818.4 9.45 204580 1.50 % Biểu đồ biến động giá của mã PET Biểu đồ biến khối lượng của mã PET
DTL 2967.3 48.30 1200 1.47 % Biểu đồ biến động giá của mã DTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTL
DLG 823.8 2.89 3650930 1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã DLG Biểu đồ biến khối lượng của mã DLG
HCD 297 11.00 269830 1.38 % Biểu đồ biến động giá của mã HCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCD
ABT 536.1 38.00 70 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã ABT Biểu đồ biến khối lượng của mã ABT
CEE 807.2 19.45 10120 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã CEE Biểu đồ biến động khối lượng của mã CEE
CHP 2910.6 23.10 1780 1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã CHP Biểu đồ biến khối lượng của mã CHP
UDC 114.8 3.28 2020 1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã UDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã UDC
PXI 74.7 2.49 2100 1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã PXI Biểu đồ biến khối lượng của mã PXI
L10 177 17.90 2190 1.13 % Biểu đồ biến động giá của mã L10 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L10
VJC 78939.9 174.90 563210 1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến khối lượng của mã VJC
LEC 488.1 18.70 800 1.08 % Biểu đồ biến động giá của mã LEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LEC
LM8 228.6 24.35 22060 1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã LM8 Biểu đồ biến khối lượng của mã LM8
FLC 3413.5 5.00 7071550 1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã FLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FLC
NAF 387 12.90 61470 0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã NAF Biểu đồ biến khối lượng của mã NAF
DAH 179.2 5.24 157880 0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã DAH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAH
VHG 202.5 1.35 95600 0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã VHG Biểu đồ biến khối lượng của mã VHG
BSI 1367 12.70 98580 0.72 % Biểu đồ biến động giá của mã BSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSI
S4A 1181.6 28.00 40 0.72 % Biểu đồ biến động giá của mã S4A Biểu đồ biến khối lượng của mã S4A
HAS 59.2 7.40 0 0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã HAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAS
NVT 400 4.42 48820 0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã NVT Biểu đồ biến khối lượng của mã NVT
GEX 8804.4 33.00 113690 0.61 % Biểu đồ biến động giá của mã GEX Biểu đồ biến động khối lượng của mã GEX
BWE 2565 17.10 270060 0.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BWE Biểu đồ biến khối lượng của mã BWE
SAM 1697.3 7.02 208800 0.57 % Biểu đồ biến động giá của mã SAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAM
DRL 515.8 54.30 520 0.56 % Biểu đồ biến động giá của mã DRL Biểu đồ biến khối lượng của mã DRL
HNG 7057.7 9.20 1170600 0.55 % Biểu đồ biến động giá của mã HNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNG
KHP 388.5 9.35 3940 0.54 % Biểu đồ biến động giá của mã KHP Biểu đồ biến khối lượng của mã KHP
ASP 264.4 7.08 16490 0.43 % Biểu đồ biến động giá của mã ASP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASP
VSI 318.1 24.10 800 0.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VSI Biểu đồ biến khối lượng của mã VSI
HSL 0 24.65 66970 0.41 % Biểu đồ biến động giá của mã HSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSL
CNG 756 28.00 1920 0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã CNG Biểu đồ biến khối lượng của mã CNG
STK 929 15.50 18480 0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã STK Biểu đồ biến động khối lượng của mã STK
DQC 1123.6 32.70 6050 0.31 % Biểu đồ biến động giá của mã DQC Biểu đồ biến khối lượng của mã DQC
PAC 1996 42.95 8720 0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã PAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAC
HAG 4359.1 4.70 2416590 0.21 % Biểu đồ biến động giá của mã HAG Biểu đồ biến khối lượng của mã HAG
OPC 1240.3 49.00 1090 0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã OPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã OPC
HU1 93 9.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HU1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU1
TVS 781.3 13.50 18420 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TVS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVS
AGR 742 3.50 63120 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AGR Biểu đồ biến khối lượng của mã AGR
NBB 1931.9 19.80 1030 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBB
SBA 895.2 14.80 8660 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SBA Biểu đồ biến khối lượng của mã SBA
SGR 954.4 24.10 7200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGR
NCT 2433.5 93.00 16510 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NCT Biểu đồ biến khối lượng của mã NCT
QBS 426.4 6.15 404730 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã QBS
ACL 228 10.00 28010 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ACL Biểu đồ biến khối lượng của mã ACL
TEG 125.6 6.98 2500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TEG
TPB 15262.5 27.50 115320 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TPB Biểu đồ biến khối lượng của mã TPB
PLP 201 13.40 56880 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLP
CMG 1447.9 21.50 38450 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMG Biểu đồ biến khối lượng của mã CMG
DSN 682.7 56.50 750 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSN
HRC 1087.4 36.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HRC Biểu đồ biến khối lượng của mã HRC
TNT 47.4 1.86 10410 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNT
TGG 0 14.45 167800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TGG Biểu đồ biến khối lượng của mã TGG
PTC 115 6.39 80 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTC
TLG 4979.8 98.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TLG Biểu đồ biến khối lượng của mã TLG
DHC 1492.1 42.45 8000 -0.12 % Biểu đồ biến động giá của mã DHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHC
BCE 183.9 6.13 16500 -0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã BCE Biểu đồ biến khối lượng của mã BCE
LIX 1357.6 41.90 300 -0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã LIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã LIX
DHG 13676 104.60 298920 -0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DHG Biểu đồ biến khối lượng của mã DHG
APG 76.7 5.67 268150 -0.35 % Biểu đồ biến động giá của mã APG Biểu đồ biến động khối lượng của mã APG
NSC 1673.3 109.40 180 -0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã NSC Biểu đồ biến khối lượng của mã NSC
IBC 1852.9 26.90 195430 -0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã IBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã IBC
TCL 534.1 25.50 0 -0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã TCL Biểu đồ biến khối lượng của mã TCL
DPG 1551 51.70 18090 -0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã DPG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPG
MDG 127.4 11.70 5070 -0.43 % Biểu đồ biến động giá của mã MDG Biểu đồ biến khối lượng của mã MDG
GIL 565.3 40.60 13360 -0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã GIL Biểu đồ biến động khối lượng của mã GIL
VCB 211189 58.70 2529630 -0.51 % Biểu đồ biến động giá của mã VCB Biểu đồ biến khối lượng của mã VCB
VCF 4890.6 184.00 10 -0.54 % Biểu đồ biến động giá của mã VCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCF
VIC 323910.5 122.80 461620 -0.57 % Biểu đồ biến động giá của mã VIC Biểu đồ biến khối lượng của mã VIC
BVH 57840.1 85.00 97890 -0.58 % Biểu đồ biến động giá của mã BVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVH
HAX 584.7 16.70 149080 -0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HAX Biểu đồ biến khối lượng của mã HAX
HLG 436.7 9.84 0 -0.61 % Biểu đồ biến động giá của mã HLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLG
PTL 307 3.07 4060 -0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã PTL Biểu đồ biến khối lượng của mã PTL
VNS 984 14.50 38680 -0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNS
TIP 382.2 14.70 1690 -0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã TIP Biểu đồ biến khối lượng của mã TIP
CAV 2848.3 49.45 220 -0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã CAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAV
TNC 248.3 12.90 150 -0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã TNC Biểu đồ biến khối lượng của mã TNC
HMC 258.3 12.30 3130 -0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã HMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMC
PJT 187.4 12.20 110 -0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã PJT Biểu đồ biến khối lượng của mã PJT
KMR 207.6 3.65 40520 -0.82 % Biểu đồ biến động giá của mã KMR Biểu đồ biến động khối lượng của mã KMR
HDB 36689.4 37.40 1144370 -0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã HDB Biểu đồ biến khối lượng của mã HDB
VSH 3516.4 17.05 10400 -0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã VSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSH
NT2 8521.1 29.60 241060 -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NT2 Biểu đồ biến khối lượng của mã NT2
IJC 1295.6 9.45 230630 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã IJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã IJC
PGC 856.9 14.20 0 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã PGC Biểu đồ biến khối lượng của mã PGC
EMC 162.9 14.20 10 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã EMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã EMC
DMC 3229.7 93.00 0 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã DMC Biểu đồ biến khối lượng của mã DMC
VNM 258358.7 178.00 1123650 -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNM
HII 231.2 17.00 205400 -1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HII Biểu đồ biến khối lượng của mã HII
GSP 381 12.70 2620 -1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã GSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã GSP
SVI 539 42.00 10 -1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã SVI Biểu đồ biến khối lượng của mã SVI
VPG 330 16.50 83500 -1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã VPG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPG
VOS 229.6 1.64 121120 -1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến khối lượng của mã VOS
VFG 1150.5 48.40 350 -1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VFG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFG
VNE 588.7 6.51 49890 -1.36 % Biểu đồ biến động giá của mã VNE Biểu đồ biến khối lượng của mã VNE
RDP 387.5 13.70 510 -1.44 % Biểu đồ biến động giá của mã RDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã RDP
TMP 2114 30.20 13330 -1.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TMP Biểu đồ biến khối lượng của mã TMP
TNA 415.5 33.00 6460 -1.49 % Biểu đồ biến động giá của mã TNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNA
DCL 866.7 15.25 5940 -1.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DCL Biểu đồ biến khối lượng của mã DCL
TVT 410.6 19.55 640 -1.51 % Biểu đồ biến động giá của mã TVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVT
SMC 1092.2 26.00 2120 -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã SMC Biểu đồ biến khối lượng của mã SMC
TDG 164.5 12.75 849530 -1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã TDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDG
STG 1623.3 19.00 7150 -1.55 % Biểu đồ biến động giá của mã STG Biểu đồ biến khối lượng của mã STG
HAP 209.7 3.77 42210 -1.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HAP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAP
UIC 196 24.50 4730 -1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã UIC Biểu đồ biến khối lượng của mã UIC
DVP 1960 49.00 740 -1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã DVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVP
CSM 1481.9 14.30 76220 -1.62 % Biểu đồ biến động giá của mã CSM Biểu đồ biến khối lượng của mã CSM
HID 97.7 3.00 40000 -1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã HID Biểu đồ biến động khối lượng của mã HID
VNG 1128.1 15.00 267880 -1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến khối lượng của mã VNG
FCN 1545.5 17.20 183870 -1.71 % Biểu đồ biến động giá của mã FCN Biểu đồ biến động khối lượng của mã FCN
HDC 730.3 16.20 176930 -1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã HDC Biểu đồ biến khối lượng của mã HDC
VIP 478.6 6.99 15490 -1.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIP
AST 2296.8 63.80 57950 -1.84 % Biểu đồ biến động giá của mã AST Biểu đồ biến khối lượng của mã AST
PDR 8338 31.30 639460 -1.88 % Biểu đồ biến động giá của mã PDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDR
CTI 1795.5 28.50 207770 -1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã CTI Biểu đồ biến khối lượng của mã CTI
VTO 575.8 7.21 39430 -1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã VTO Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTO
PC1 3746.4 32.45 204130 -1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã PC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã PC1
VHM 306011.6 114.20 83230 -1.97 % Biểu đồ biến động giá của mã VHM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHM
ITC 1015.6 14.70 0 -2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ITC Biểu đồ biến khối lượng của mã ITC
CII 7442.9 26.60 428390 -2.03 % Biểu đồ biến động giá của mã CII Biểu đồ biến động khối lượng của mã CII
DPM 6614.7 16.90 1274320 -2.03 % Biểu đồ biến động giá của mã DPM Biểu đồ biến khối lượng của mã DPM
FCM 293.2 7.15 2680 -2.05 % Biểu đồ biến động giá của mã FCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã FCM
EIB 17668 14.30 172970 -2.05 % Biểu đồ biến động giá của mã EIB Biểu đồ biến khối lượng của mã EIB
CSV 1454.2 32.90 7490 -2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã CSV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSV
C32 365.5 26.75 23580 -2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã C32 Biểu đồ biến khối lượng của mã C32
SHA 193.1 7.00 149860 -2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã SHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHA
DRC 2767.9 23.30 539390 -2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã DRC Biểu đồ biến khối lượng của mã DRC
CLL 945.2 27.80 800 -2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã CLL Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLL
TDH 1130.6 13.85 141970 -2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã TDH Biểu đồ biến khối lượng của mã TDH
NTL 622 9.78 17220 -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã NTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTL
NNC 1135.5 51.80 2750 -2.26 % Biểu đồ biến động giá của mã NNC Biểu đồ biến khối lượng của mã NNC
CLC 786.2 30.00 4690 -2.28 % Biểu đồ biến động giá của mã CLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLC
TDC 897 8.97 77530 -2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TDC Biểu đồ biến khối lượng của mã TDC
DPR 1705 39.65 90390 -2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã DPR Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPR
HU3 125 12.50 1310 -2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã HU3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU3
SHI 426.5 6.64 76840 -2.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SHI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHI
SSC 965.5 64.40 130 -2.42 % Biểu đồ biến động giá của mã SSC Biểu đồ biến khối lượng của mã SSC
HQC 948.4 1.99 948930 -2.45 % Biểu đồ biến động giá của mã HQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HQC
RAL 1173 102.00 5400 -2.49 % Biểu đồ biến động giá của mã RAL Biểu đồ biến khối lượng của mã RAL
BTP 695.6 11.50 2010 -2.54 % Biểu đồ biến động giá của mã BTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTP
BIC 3360 28.65 4120 -2.55 % Biểu đồ biến động giá của mã BIC Biểu đồ biến khối lượng của mã BIC
ACC 185 18.50 450 -2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã ACC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACC
CTF 327.6 18.20 520 -2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CTF Biểu đồ biến khối lượng của mã CTF
TRC 756 25.20 10000 -2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRC
TS4 109.9 6.80 91940 -2.72 % Biểu đồ biến động giá của mã TS4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TS4
SJS 2457.9 21.40 392160 -2.73 % Biểu đồ biến động giá của mã SJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJS
VSC 1769 35.30 161190 -2.75 % Biểu đồ biến động giá của mã VSC Biểu đồ biến khối lượng của mã VSC
GTA 145.6 14.00 1330 -2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã GTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTA
GTN 2350 9.40 129490 -2.79 % Biểu đồ biến động giá của mã GTN Biểu đồ biến khối lượng của mã GTN
IMP 2234.9 52.00 1340 -2.80 % Biểu đồ biến động giá của mã IMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã IMP
VMD 318.1 20.60 0 -2.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VMD Biểu đồ biến khối lượng của mã VMD
NKG 1700 17.00 62310 -2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã NKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NKG
TNI 351.8 6.70 516680 -2.90 % Biểu đồ biến động giá của mã TNI Biểu đồ biến khối lượng của mã TNI
TAC 1572 46.40 290 -2.93 % Biểu đồ biến động giá của mã TAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TAC
FTS 1442.9 13.20 2790 -2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã FTS Biểu đồ biến khối lượng của mã FTS
BFC 1575 27.55 5330 -2.98 % Biểu đồ biến động giá của mã BFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BFC
SZL 677 33.85 180 -3.01 % Biểu đồ biến động giá của mã SZL Biểu đồ biến khối lượng của mã SZL
VDP 278.4 32.00 1500 -3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã VDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDP
DIC 143.6 5.40 15360 -3.05 % Biểu đồ biến động giá của mã DIC Biểu đồ biến khối lượng của mã DIC
SRC 303.1 10.80 1070 -3.08 % Biểu đồ biến động giá của mã SRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRC
VAF 357.8 9.50 100 -3.16 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến khối lượng của mã VAF
BCG 626.4 5.80 9320 -3.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCG
FPT 24012.7 45.00 375270 -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã FPT Biểu đồ biến khối lượng của mã FPT
STB 22622.6 12.00 3189890 -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã STB Biểu đồ biến động khối lượng của mã STB
KDH 12158.5 31.35 75360 -3.24 % Biểu đồ biến động giá của mã KDH Biểu đồ biến khối lượng của mã KDH
OGC 624 2.08 567380 -3.26 % Biểu đồ biến động giá của mã OGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã OGC
TCR 27.1 2.61 1010 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã TCR Biểu đồ biến khối lượng của mã TCR
MHC 196.4 6.00 21800 -3.38 % Biểu đồ biến động giá của mã MHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MHC
PPC 5546 17.00 160920 -3.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PPC Biểu đồ biến khối lượng của mã PPC
HTV 203.8 15.55 70 -3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã HTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTV
VTB 202.5 16.90 350 -3.43 % Biểu đồ biến động giá của mã VTB Biểu đồ biến khối lượng của mã VTB
HSG 4427.5 12.65 1398360 -3.44 % Biểu đồ biến động giá của mã HSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSG
ANV 3101.1 24.80 642950 -3.50 % Biểu đồ biến động giá của mã ANV Biểu đồ biến khối lượng của mã ANV
LCG 747.2 9.34 56530 -3.51 % Biểu đồ biến động giá của mã LCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LCG
KBC 5803.7 12.20 865340 -3.56 % Biểu đồ biến động giá của mã KBC Biểu đồ biến khối lượng của mã KBC
VPH 586.4 7.75 18240 -3.61 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPH
SAB 144929.5 226.00 32580 -3.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SAB Biểu đồ biến khối lượng của mã SAB
BMC 161.1 13.00 1780 -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã BMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMC
EVG 147 4.90 116860 -3.73 % Biểu đồ biến động giá của mã EVG Biểu đồ biến khối lượng của mã EVG
CTD 12145 155.00 44170 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã CTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTD
POM 3017.9 16.10 3980 -3.88 % Biểu đồ biến động giá của mã POM Biểu đồ biến khối lượng của mã POM
VIS 2093.1 28.35 78910 -3.90 % Biểu đồ biến động giá của mã VIS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIS
HAI 663.1 3.63 912230 -3.97 % Biểu đồ biến động giá của mã HAI Biểu đồ biến khối lượng của mã HAI
SBV 793.6 29.00 2100 -3.97 % Biểu đồ biến động giá của mã SBV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBV
DCM 5744 10.85 103500 -3.98 % Biểu đồ biến động giá của mã DCM Biểu đồ biến khối lượng của mã DCM
TLH 892.4 9.60 64620 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TLH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLH
SFC 242.8 21.50 2270 -4.02 % Biểu đồ biến động giá của mã SFC Biểu đồ biến khối lượng của mã SFC
QCG 2558.7 9.30 1056110 -4.12 % Biểu đồ biến động giá của mã QCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã QCG
HHS 1074.2 3.91 591170 -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HHS Biểu đồ biến khối lượng của mã HHS
SCD 204 24.00 1010 -4.19 % Biểu đồ biến động giá của mã SCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCD
FUC 45.5 9.10 30 -4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCVREIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FUCVREIT
BRC 112.6 9.10 0 -4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã BRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRC
AMD 595.2 3.64 304430 -4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã AMD Biểu đồ biến khối lượng của mã AMD
AAM 127.6 10.10 42910 -4.27 % Biểu đồ biến động giá của mã AAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAM
LGL 269.9 7.80 29260 -4.29 % Biểu đồ biến động giá của mã LGL Biểu đồ biến khối lượng của mã LGL
CTG 113125.9 25.90 3017090 -4.43 % Biểu đồ biến động giá của mã CTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTG
TTF 802.6 3.74 112830 -4.59 % Biểu đồ biến động giá của mã TTF Biểu đồ biến khối lượng của mã TTF
BHN 24547.6 105.90 120 -4.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHN
CCL 175.3 3.69 38540 -4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã CCL Biểu đồ biến khối lượng của mã CCL
CTS 1088.8 11.15 16890 -4.70 % Biểu đồ biến động giá của mã CTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTS
MSN 93747.3 81.00 606920 -4.71 % Biểu đồ biến động giá của mã MSN Biểu đồ biến khối lượng của mã MSN
NVL 43175.3 50.50 1817010 -4.72 % Biểu đồ biến động giá của mã NVL Biểu đồ biến động khối lượng của mã NVL
HPG 62124.4 40.95 7178290 -4.77 % Biểu đồ biến động giá của mã HPG Biểu đồ biến khối lượng của mã HPG
SII 1283.9 19.90 20 -4.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SII Biểu đồ biến động khối lượng của mã SII
LAF 92.8 6.30 0 -4.83 % Biểu đồ biến động giá của mã LAF Biểu đồ biến khối lượng của mã LAF
IDI 2297.4 12.65 2349530 -4.89 % Biểu đồ biến động giá của mã IDI Biểu đồ biến động khối lượng của mã IDI
SRF 493.9 15.20 5300 -5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SRF Biểu đồ biến khối lượng của mã SRF
LCM 18.5 0.75 18280 -5.06 % Biểu đồ biến động giá của mã LCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã LCM
MBB 50652.6 27.90 3260850 -5.10 % Biểu đồ biến động giá của mã MBB Biểu đồ biến khối lượng của mã MBB
BID 94014.7 27.50 2281830 -5.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BID Biểu đồ biến động khối lượng của mã BID
SMA 202.3 12.55 0 -5.28 % Biểu đồ biến động giá của mã SMA Biểu đồ biến khối lượng của mã SMA
BMP 4829.8 59.00 102710 -5.30 % Biểu đồ biến động giá của mã BMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMP
REE 9735.8 31.40 223430 -5.42 % Biểu đồ biến động giá của mã REE Biểu đồ biến khối lượng của mã REE
GAS 171876.5 90.70 953560 -5.42 % Biểu đồ biến động giá của mã GAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã GAS
DRH 798.7 16.30 51160 -5.51 % Biểu đồ biến động giá của mã DRH Biểu đồ biến khối lượng của mã DRH
MWG 37778.5 116.90 476580 -5.57 % Biểu đồ biến động giá của mã MWG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MWG
BMI 2009.8 22.00 25280 -5.58 % Biểu đồ biến động giá của mã BMI Biểu đồ biến khối lượng của mã BMI
SSI 15802 31.60 3531350 -5.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSI
PVD 5059.1 13.20 668340 -5.71 % Biểu đồ biến động giá của mã PVD Biểu đồ biến khối lượng của mã PVD
PLX 82031.9 63.40 308340 -5.79 % Biểu đồ biến động giá của mã PLX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLX
LSS 560 8.00 78440 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã LSS Biểu đồ biến khối lượng của mã LSS
HTT 54.2 2.71 38420 -5.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTT
HDG 2780.4 36.60 87200 -5.91 % Biểu đồ biến động giá của mã HDG Biểu đồ biến khối lượng của mã HDG
PDN 802.6 65.00 0 -5.93 % Biểu đồ biến động giá của mã PDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDN
ITA 2214.8 2.36 677930 -5.98 % Biểu đồ biến động giá của mã ITA Biểu đồ biến khối lượng của mã ITA
BTT 484.4 34.30 210 -6.03 % Biểu đồ biến động giá của mã BTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTT
SVC 1124.8 45.00 8060 -6.05 % Biểu đồ biến động giá của mã SVC Biểu đồ biến khối lượng của mã SVC
KSB 1708.2 36.50 95340 -6.05 % Biểu đồ biến động giá của mã KSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSB
THG 384 32.00 7120 -6.13 % Biểu đồ biến động giá của mã THG Biểu đồ biến khối lượng của mã THG
HTI 305.6 12.25 7380 -6.13 % Biểu đồ biến động giá của mã HTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTI
PIT 114 7.50 5100 -6.13 % Biểu đồ biến động giá của mã PIT Biểu đồ biến khối lượng của mã PIT
CLW 195.6 15.05 0 -6.23 % Biểu đồ biến động giá của mã CLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLW
DHM 80.1 2.55 64940 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã DHM Biểu đồ biến khối lượng của mã DHM
PVT 4334.2 15.40 77230 -6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã PVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVT
VRC 880 17.60 284970 -6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến khối lượng của mã VRC
AAA 3277.1 19.60 2388000 -6.44 % Biểu đồ biến động giá của mã AAA Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAA
SFI 317.9 26.65 51700 -6.49 % Biểu đồ biến động giá của mã SFI Biểu đồ biến khối lượng của mã SFI
NAV 40 5.00 0 -6.54 % Biểu đồ biến động giá của mã NAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAV
GMD 7538.4 26.15 144020 -6.94 % Biểu đồ biến động giá của mã GMD Biểu đồ biến khối lượng của mã GMD
CCI 246.6 13.90 390 -7.02 % Biểu đồ biến động giá của mã CCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCI
FMC 822.9 21.10 68990 -7.05 % Biểu đồ biến động giá của mã FMC Biểu đồ biến khối lượng của mã FMC
KSH 111 1.93 26220 -7.21 % Biểu đồ biến động giá của mã KSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSH
TSC 265.8 1.80 34010 -7.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TSC Biểu đồ biến khối lượng của mã TSC
DXV 35.6 3.60 0 -7.22 % Biểu đồ biến động giá của mã DXV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXV
ATG 25.1 1.65 22090 -7.30 % Biểu đồ biến động giá của mã ATG Biểu đồ biến khối lượng của mã ATG
PAN 7152 59.50 27790 -7.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAN
DGW 1067.7 26.20 179750 -7.42 % Biểu đồ biến động giá của mã DGW Biểu đồ biến khối lượng của mã DGW
VID 155.7 6.10 37580 -7.44 % Biểu đồ biến động giá của mã VID Biểu đồ biến động khối lượng của mã VID
ITD 198.4 12.40 25570 -7.46 % Biểu đồ biến động giá của mã ITD Biểu đồ biến khối lượng của mã ITD
SGT 373.7 5.05 100 -7.51 % Biểu đồ biến động giá của mã SGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGT
HAH 488.3 14.15 114220 -7.52 % Biểu đồ biến động giá của mã HAH Biểu đồ biến khối lượng của mã HAH
PXS 309 5.15 18720 -7.54 % Biểu đồ biến động giá của mã PXS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXS
ASM 3096.8 12.80 2158720 -7.58 % Biểu đồ biến động giá của mã ASM Biểu đồ biến khối lượng của mã ASM
BBC 1202.8 78.00 150 -7.58 % Biểu đồ biến động giá của mã BBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBC
TCM 1081.9 19.95 162230 -7.64 % Biểu đồ biến động giá của mã TCM Biểu đồ biến khối lượng của mã TCM
DIG 4275.6 17.95 470630 -7.71 % Biểu đồ biến động giá của mã DIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIG
APC 371.4 30.90 23320 -7.76 % Biểu đồ biến động giá của mã APC Biểu đồ biến khối lượng của mã APC
VND 4166.1 18.90 1479070 -7.80 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến động khối lượng của mã VND
SKG 988.4 20.60 75790 -7.83 % Biểu đồ biến động giá của mã SKG Biểu đồ biến khối lượng của mã SKG
HTL 253.2 21.10 3360 -7.86 % Biểu đồ biến động giá của mã HTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTL
HT1 4464.6 11.70 100000 -7.87 % Biểu đồ biến động giá của mã HT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HT1
NLG 5282.8 28.00 291730 -7.89 % Biểu đồ biến động giá của mã NLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NLG
VHC 5313.2 57.50 68180 -8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VHC Biểu đồ biến khối lượng của mã VHC
SCR 2219.2 9.10 781430 -8.08 % Biểu đồ biến động giá của mã SCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCR
PMG 825 25.00 171440 -8.09 % Biểu đồ biến động giá của mã PMG Biểu đồ biến khối lượng của mã PMG
DXG 10225.8 29.85 2209830 -8.15 % Biểu đồ biến động giá của mã DXG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXG
HCM 7980 61.50 176660 -8.21 % Biểu đồ biến động giá của mã HCM Biểu đồ biến khối lượng của mã HCM
HVG 608.5 2.68 56980 -8.22 % Biểu đồ biến động giá của mã HVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVG
PTB 2916 90.00 36570 -8.26 % Biểu đồ biến động giá của mã PTB Biểu đồ biến khối lượng của mã PTB
TRA 3225.1 77.80 3760 -8.36 % Biểu đồ biến động giá của mã TRA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRA
SHP 1967.9 21.00 5000 -8.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SHP Biểu đồ biến khối lượng của mã SHP
EVE 686.4 16.35 98050 -8.66 % Biểu đồ biến động giá của mã EVE Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVE
VCI 10296 85.80 32680 -8.72 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến khối lượng của mã VCI
CVT 835.4 29.60 178160 -8.92 % Biểu đồ biến động giá của mã CVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CVT
FRT 5372 79.00 20150 -9.30 % Biểu đồ biến động giá của mã FRT Biểu đồ biến khối lượng của mã FRT
LHG 922.7 18.45 144340 -9.56 % Biểu đồ biến động giá của mã LHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LHG
TCB 110725.4 95.00 328710 -9.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TCB Biểu đồ biến khối lượng của mã TCB
PXT 41.4 2.07 2600 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXT
TIE 61.9 6.47 10 -10.01 % Biểu đồ biến động giá của mã TIE Biểu đồ biến khối lượng của mã TIE
FIT 1115.7 4.38 369820 -10.06 % Biểu đồ biến động giá của mã FIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIT
HBC 5044.7 25.90 887690 -10.38 % Biểu đồ biến động giá của mã HBC Biểu đồ biến khối lượng của mã HBC
DBD 2252.3 43.00 33400 -10.42 % Biểu đồ biến động giá của mã DBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBD
JVC 365.6 3.25 116370 -10.71 % Biểu đồ biến động giá của mã JVC Biểu đồ biến khối lượng của mã JVC
PHR 1837.4 22.60 72740 -11.02 % Biểu đồ biến động giá của mã PHR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHR
VRE 76043.1 40.00 2029080 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VRE Biểu đồ biến khối lượng của mã VRE
PNJ 11350.7 105.00 650220 -11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PNJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNJ
THI 1627.5 33.35 4020 -12.24 % Biểu đồ biến động giá của mã THI Biểu đồ biến khối lượng của mã THI
PPI 65.2 1.35 31540 -12.90 % Biểu đồ biến động giá của mã PPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPI
ELC 520.4 10.10 105810 -13.68 % Biểu đồ biến động giá của mã ELC Biểu đồ biến khối lượng của mã ELC
HOT 302.4 37.80 270 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HOT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HOT
LDG 2351.4 14.70 384280 -14.53 % Biểu đồ biến động giá của mã LDG Biểu đồ biến khối lượng của mã LDG
TYA 69 11.25 21560 -15.73 % Biểu đồ biến động giá của mã TYA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TYA
AGF 104.3 3.71 70 -15.87 % Biểu đồ biến động giá của mã AGF Biểu đồ biến khối lượng của mã AGF
TMT 280 7.20 11700 -16.28 % Biểu đồ biến động giá của mã TMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMT
ROS 20457.2 43.25 1501710 -23.86 % Biểu đồ biến động giá của mã ROS Biểu đồ biến khối lượng của mã ROS
DAT 613.4 14.00 10 -24.93 % Biểu đồ biến động giá của mã DAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAT
STT 51.4 6.43 20 -24.97 % Biểu đồ biến động giá của mã STT Biểu đồ biến khối lượng của mã STT
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung