TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 4,446,790 2.80% 223,760,850,000 7.12%
Tổng bán 3,713,750 2.34% 146,219,370,000 4.65%
Chênh lệch mua bán +733,040   +77,541,480,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
SSI 1,254,540  24,085,960,000  523,910  10,024,390,000  730,630  14,061,570,000  228,712,142  55.16% 
VCB 636,190  58,569,750,000  259,740  23,496,600,000  376,450  35,073,150,000  228,394,735  23.84% 
VNM 537,950  63,705,160,000  250,840  29,711,910,000  287,110  33,993,250,000  718,133,274  58.77% 
SMB 101,100  3,509,020,000  5,000  168,900,000  96,100  3,340,120,000  11,667,146  9.91% 
VJC 53,930  7,951,300,000  7,550  1,110,810,000  46,380  6,840,490,000  56,529,119  19.56% 
TDM 40,000  1,000,000,000  40,000  1,000,000,000  32,019,310  15.54% 
VGC 79,790  1,436,670,000  40,000  720,000,000  39,790  716,670,000  159,682,788  13.38% 
VIC 78,010  8,964,950,000  52,160  5,994,960,000  25,850  2,969,990,000  736,513,306  14.54% 
VHC 24,500  956,820,000  50  1,960,000  24,450  954,860,000  60,714,847  34.29% 
TTB 21,400  81,820,000  1,000  3,800,000  20,400  78,020,000  22,516,794  0.91% 
TVS 20,000  270,000,000  20,000  270,000,000  19,472,444  24.70% 
SAB 11,760  2,755,250,000  3,010  705,830,000  8,750  2,049,420,000  235,029,899  63.35% 
SKG 6,000  70,950,000  6,000  70,950,000  1,468,739  46.68% 
SCS 5,000  664,650,000  5,000  664,650,000  14,105,865  24.49% 
VNS 2,300  24,610,000  2,300  24,610,000  19,009,664  20.99% 
SHI 3,100  27,160,000  950  8,450,000  2,150  18,710,000  42,027,688  0.74% 
SBT 1,560  28,790,000  1,560  28,790,000  549,941,940  9.60% 
VPI 1,220  51,700,000  1,220  51,700,000  68,949,550  5.91% 
VTB 1,210  16,460,000  1,210  16,460,000  4,884,270  8.24% 
TBC 500  11,950,000  500  11,950,000  30,784,646  0.52% 
TMP 400  14,660,000  400  14,660,000  34,101,070  0.28% 
THI 200  5,440,000  200  5,440,000  23,872,710  0.08% 
TCD 190  2,030,000  190  2,030,000  14,449,159  14.84% 
VPG 170  3,890,000  170  3,890,000  12,953,292  0.03% 
UIC 90  3,350,000  10  380,000  80  2,970,000  2,060,790  23.24% 
TCL 10  210,000  10  210,000  7,315,177  14.07% 
SJD 10  170,000  10  170,000  15,553,644  26.46% 
SVC 10  420,000  10  420,000  395,512  47.42% 
VSI 10  200,000  10  200,000  6,400,760  0.51% 
TMS 10  290,000  10  290,000    49.00% 
TN1 6,506,830  0.08% 
TPC 11,559,576  1.68% 
YBM 6,884,500  0.86% 
VPB   23.00% 
TS4 7,635,125  1.75% 
TNC 8,991,120  2.29% 
VNE 32,148,876  13.45% 
TMT 17,321,857  2.55% 
VPH 33,836,335  13.52% 
VPD 52,158,101  0.07% 
TRC 12,203,210  8.32% 
TNT 12,465,240  0.24% 
TPB 30.00% 
TTE 14,529,584   
SBV 8,408,757  18.27% 
SBA 29,615,645  0.04% 
VFG 14,834,581  2.77% 
VDP 6,221,839  0.33% 
VDS 48,649,635  0.40% 
VMD 7,300,650  1.72% 
SAM 120,696,021  1.95% 
SAV 14,524  48.90% 
VID 13,551,892  0.73% 
VIP 29,714,893  5.60% 
SCD 3,423,700  8.72% 
TVT 10,265,450  0.12% 
TVB 23,777,901  0.05% 
TTF 138,142,893  4.61% 
TV2 189,798  14.21% 
SC5 6,666,907  4.51% 
VOS 66,339,440  1.61% 
VAF 18,455,845   
TYA 3,457,160  43.65% 
UDC 17,136,770  0.04% 
TLH 48,749,578  1.26% 
SRF 710,760  46.81% 
SSC 7,187,358  1.06% 
SPM 6,435,000  3.04% 
SRC 13,728,007  0.09% 
SFC 5,445,006  0.78% 
STG 48,073,490  0.07% 
SVI 5,569,024  5.60% 
ST8   49.00% 
VTO 37,138,726  2.50% 
SGT 26,027,771  13.83% 
SHA 14,563,034  1.00% 
TIP 9,250,623  13.42% 
SGR 22,309,718  0.01% 
SHP 41,234,094  5.00% 
SMA 9,280,728  0.21% 
SFG 22,782,922  0.97% 
SII 23,480  48.96% 
SJF 38,016,206  1.00% 
SVT 5,153,589  0.04% 
VNL 3,567,920  9.36% 
TIX 14,673,536  0.09% 
TCT 3,725,910  19.86% 
TDG 7,837,024  2.27% 
TDW 3,943,100  2.61% 
TGG 13,145,785  0.85% 
THG 6,414,503  0.40% 
TEG 15,587,963  0.86% 
TCB   23.00% 
TAC 16,172,923  1.26% 
VPS 11,818,430  0.68% 
VSH 74,643,815  12.81% 
TLD 8,879,454  1.57% 
TCO 8,734,994  2.32% 
VRC 22,779,554  3.44% 
SGN 10  860,000  -10  -860,000  9,071,809  2.99% 
SMC 10  120,000  -10  -120,000  9,482,064  33.45% 
SZC 10  160,000  -10  -160,000  48,936,250  0.06% 
TCR 10  20,000  -10  -20,000  381  49.00% 
SFI 20  450,000  -20  -450,000  2,721,066  30.07% 
VCF 50  9,650,000  -50  -9,650,000  12,868,118  0.59% 
TDC 50  430,000  -50  -430,000  46,464,180  2.54% 
VNG 210  4,110,000  680  13,330,000  -470  -9,220,000  45,303,644  0.11% 
VIS 660  15,190,000  -660  -15,190,000  19,100,669  74.13% 
SJS 490  8,380,000  1,220  20,740,000  -730  -12,360,000  46,416,905  8.59% 
YEG 70  2,590,000  2,200  81,520,000  -2,130  -78,930,000  21,317,677  31.85% 
VCI 523,500  15,171,140,000  525,900  15,238,160,000  -2,400  -67,020,000  105,090,867  36.08% 
TSC 2,410  5,910,000  -2,410  -5,910,000  71,562,436  0.53% 
VSC 220  5,860,000  3,630  95,830,000  -3,410  -89,970,000  6,413,888  37.36% 
TDH 7,030  71,560,000  14,390  146,060,000  -7,360  -74,500,000  17,425,432  30.44% 
TNA 8,490  152,290,000  -8,490  -152,290,000  15,307,830  4.75% 
TRA 180  10,440,000  10,900  618,350,000  -10,720  -607,910,000  1,857,531  44.52% 
TLG 1,750  66,170,000  13,250  494,810,000  -11,500  -428,640,000  52,123,052  33.00% 
SZL 240  9,730,000  11,750  467,670,000  -11,510  -457,940,000  8,000,170  9.00% 
TNI 15,650  157,720,000  -15,650  -157,720,000  25,564,120  0.31% 
STK 8,050  135,000,000  30,000  496,550,000  -21,950  -361,550,000  28,765,312  8.33% 
TCH 1,310  51,710,000  39,070  1,531,490,000  -37,760  -1,479,780,000  151,964,774  4.58% 
TCM 30  630,000  39,260  823,350,000  -39,230  -822,720,000  1,630  49.00% 
SCR 100  530,000  49,880  263,620,000  -49,780  -263,090,000  159,117,704  2.09% 
VHM 273,780  23,769,140,000  334,990  29,117,580,000  -61,210  -5,348,440,000  1,140,141,335  14.96% 
VND 70,000  1,009,250,000  -70,000  -1,009,250,000  19,088,812  40.34% 
VRE 107,250  3,509,380,000  401,920  13,131,640,000  -294,670  -9,622,260,000  373,534,375  32.96% 
STB 641,420  6,730,850,000  993,120  10,378,630,000  -351,700  -3,647,780,000  215,672,549  12.38% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung