TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 21,825,904 7.74% 803,716,880,000 16.89%
Tổng bán 28,311,774 10.04% 964,600,330,000 20.27%
Chênh lệch mua bán -6,485,870   -160,883,450,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
CTG 1,103,990  26,420,577,000  3,650  86,678,000  1,100,340  26,333,899,000  1,726,249  99.95% 
POW 1,557,870  15,670,328,400  1,128,810  11,339,722,100  429,060  4,330,606,300  880,888,359  57.00% 
BID 403,340  16,668,629,500  33,370  1,373,206,500  369,970  15,295,423,000  494,703,187  17.70% 
DRC 213,110  4,023,339,000  4,840  90,754,000  208,270  3,932,585,000  33,461,469  20.83% 
KDC 200,000  12,238,800,000  11,430  348,148,500  188,570  11,890,651,500  201,841,387  21.36% 
PLX 178,180  8,259,765,500  18,460  854,602,500  159,720  7,405,163,000  71,003,830  14.51% 
KBC 248,870  3,578,467,000  111,430  1,588,215,000  137,440  1,990,252,000  133,743,839  20.89% 
STB 171,760  1,992,612,000  53,810  626,960,000  117,950  1,365,652,000  279,605,509  8.80% 
KDH 110,660  2,653,580,000  110,660  2,653,580,000  27,220,834  44.00% 
LIX 94,600  5,644,829,000  5,590  334,837,000  89,010  5,309,992,000  11,667,370  12.99% 
BVH 117,760  5,647,981,500  42,210  2,029,449,500  75,550  3,618,532,000  154,094,381  28.24% 
VGC 71,920  1,471,670,000  4,350  88,342,000  67,570  1,383,328,000  174,844,828  10.00% 
PET 67,750  652,703,700  2,000  19,360,000  65,750  633,343,700  28,347,917  16.27% 
CMX 65,180  1,062,046,500  500  8,300,000  64,680  1,053,746,500  11,434,483  5.76% 
FMC 61,080  1,668,949,500  1,850  50,362,500  59,230  1,618,587,000  19,730,745  8.77% 
FUESSV50 66,000  794,760,000  6,990  83,780,000  59,010  710,980,000  3,582,810  69.84% 
FUEVFVND 85,780  1,036,472,600  39,080  471,695,600  46,700  564,777,000  88,260   
TCH 54,720  1,152,941,000  10,000  211,500,000  44,720  941,441,000  162,432,193  4.25% 
VNG 44,960  739,215,500  1,610  26,484,500  43,350  712,731,000  47,508,504  0.16% 
VIC 59,330  5,423,167,000  17,610  1,607,723,000  41,720  3,815,444,000  770,926,146  13.88% 
HPX 41,940  1,150,179,500  360  9,666,000  41,580  1,140,513,500  80,408,519  14.04% 
FLC 40,830  143,266,200  40,830  143,266,200  328,851,750  2.68% 
KSB 78,020  1,947,730,000  39,190  970,440,500  38,830  977,289,500  20,512,408  10.86% 
SBT 63,570  925,006,000  25,490  372,139,000  38,080  552,867,000  553,588,828  9.33% 
OGC 60,440  217,387,700  22,400  80,577,100  38,040  136,810,600  146,155,182  0.28% 
PPC 37,690  929,320,000  180  4,433,000  37,510  924,887,000  106,434,014  16.38% 
TLG 70,820  2,594,369,500  37,300  1,362,991,000  33,520  1,231,378,500  58,146,579  25.26% 
APG 33,120  312,677,700  33,120  312,677,700  32,251,600  5.22% 
MSN 423,410  24,185,453,000  397,590  22,681,334,000  25,820  1,504,119,000  117,479,544  38.95% 
PTB 29,650  1,567,948,000  4,780  252,056,000  24,870  1,315,892,000  14,576,892  19.01% 
DIC 23,920  37,362,000  23,920  37,362,000  12,792,005  0.88% 
FRT 61,720  1,501,951,000  39,100  955,641,500  22,620  546,309,500  10,949,972  35.14% 
BMP 25,650  1,388,536,000  5,020  271,445,000  20,630  1,117,091,000  15,073,150  81.59% 
HAG 26,550  135,304,300  6,570  33,099,400  19,980  102,204,900  381,289,604  1.47% 
ANV 26,300  463,292,000  6,810  119,217,500  19,490  344,074,500  60,881,465  1.26% 
HT1 19,430  270,912,000  2,730  37,831,000  16,700  233,081,000  162,660,609  6.37% 
DRH 18,910  140,926,300  2,610  19,270,000  16,300  121,656,300  28,264,575  2.66% 
HCM 3,495,700  70,564,954,500  3,481,580  70,294,506,000  14,120  270,448,500  146,480,471  52.11% 
MSH 14,520  483,516,000  1,580  52,614,000  12,940  430,902,000  22,634,116  3.74% 
SZL 13,790  575,151,500  1,320  55,076,000  12,470  520,075,500  7,642,410  10.79% 
TTB 26,960  154,910,600  15,030  86,026,400  11,930  68,884,200  22,821,774  0.26% 
DHA 10,600  322,060,000  10,600  322,060,000  5,913,136  9.89% 
STK 15,000  265,250,000  6,040  106,752,000  8,960  158,498,000  30,159,172  6.36% 
TNA 10,040  179,988,500  1,180  20,947,500  8,860  159,041,000  14,443,064  7.25% 
QCG 8,380  60,242,100  8,380  60,242,100  133,293,847  0.55% 
NCT 7,500  465,000,000  7,500  465,000,000  10,051,077  10.59% 
HAX 6,980  97,374,000  6,980  97,374,000  15,343,756  7.24% 
CSV 6,970  149,911,500  6,970  149,911,500  17,334,926  9.78% 
TDM 9,720  232,998,500  3,360  80,021,000  6,360  152,977,500  35,601,380  11.80% 
SMB 6,000  189,000,000  6,000  189,000,000  10,776,196  12.89% 
TNT 6,000  9,770,000  6,000  9,770,000  12,362,600  0.52% 
TSC 10,490  29,299,900  4,500  12,395,900  5,990  16,904,000  71,661,736  0.46% 
NBB 5,960  109,105,500  5,960  109,105,500  30,999,982  10.15% 
DCM 9,310  83,785,200  3,880  34,842,400  5,430  48,942,800  249,426,883  1.88% 
SJF 5,000  13,150,000  5,000  13,150,000  38,559,256  0.31% 
ICT 5,000  95,500,000  5,000  95,500,000  32,083,570  0.32% 
PDR 8,520  211,931,000  3,810  94,314,500  4,710  117,616,500  176,718,554  1.27% 
CNG 4,600  95,694,000  4,600  95,694,000  7,591,250  20.88% 
VHC 12,720  484,043,500  8,280  313,281,500  4,440  170,762,000  122,805,824  33.03% 
MHC 4,400  32,648,000  4,400  32,648,000  19,473,837  1.97% 
GEG 4,210  85,673,500  4,210  85,673,500  24,651,179  36.91% 
TTF 3,880  11,290,800  3,880  11,290,800  150,807,288  0.78% 
PVD 10,100  105,045,000  6,490  67,496,000  3,610  37,549,000  156,745,271  11.82% 
HVH 3,180  28,144,200  3,180  28,144,200  9,628,720  0.86% 
VPH 3,070  13,630,800  3,070  13,630,800  34,517,525  12.80% 
SCS 3,080  383,686,000  150  18,735,000  2,930  364,951,000  13,740,085  29.62% 
IJC 2,770  31,737,500  2,770  31,737,500  65,283,230  1.38% 
CTS 12,680  93,459,400  9,990  73,328,800  2,690  20,130,600  40,833,434  10.64% 
SHI 2,060  18,035,800  2,060  18,035,800  41,934,960  0.85% 
EVG 2,000  8,489,200  2,000  8,489,200  28,453,100  1.58% 
SMC 1,950  20,475,000  1,950  20,475,000  9,683,203  33.12% 
LHG 1,890  34,026,000  1,890  34,026,000  21,393,872  6.22% 
VRC 1,820  12,194,000  1,820  12,194,000  23,551,284  1.90% 
PC1 30,000  537,702,500  28,180  505,461,000  1,820  32,241,500  51,291,064  16.81% 
NVL 25,220  1,606,949,000  23,440  1,489,701,000  1,780  117,248,000  311,854,548  6.13% 
ITC 1,500  21,230,000  1,500  21,230,000  35,193,401  0.47% 
GVR 12,030  141,954,000  10,610  125,367,000  1,420  16,587,000  497,396,787  0.57% 
RAL 2,770  207,605,000  1,400  105,030,000  1,370  102,575,000  5,423,764  1.84% 
GIL 1,080  19,623,000  1,080  19,623,000  10,354,321  5.86% 
DAG 1,000  5,990,000  1,000  5,990,000  21,024,116  0.25% 
TMP 1,000  35,050,000  100  3,550,000  900  31,500,000  34,045,370  0.36% 
HU3 870  6,316,200  870  6,316,200  4,337,463  5.63% 
TNI 750  3,180,000  750  3,180,000  25,649,820  0.14% 
IBC 750  17,850,000  750  17,850,000  24,787,290  0.62% 
DHG 5,300  494,365,000  4,700  436,085,000  600  58,280,000  59,422,726  54.55% 
VTO 590  4,678,700  590  4,678,700  37,513,233  2.03% 
IMP 540  31,374,000  540  31,374,000  176  49.00% 
BBC 510  23,730,000  510  23,730,000  357,437  46.68% 
UDC 500  2,125,000  500  2,125,000  17,129,490  0.06% 
CMG 500  14,650,000  500  14,650,000  11,275,683  37.72% 
VND 42,580  570,063,500  42,260  559,303,500  320  10,760,000  28,835,457  35.92% 
SFI 300  6,120,000  300  6,120,000  5,861,303  10.15% 
PME 300  19,170,000  300  19,170,000  28,432,139  62.10% 
DMC 260  13,383,000  260  13,383,000  14,724,168  57.60% 
TRA 210  10,942,000  210  10,942,000  2,083,404  43.97% 
PIT 200  829,600  200  829,600  7,337,224  0.73% 
BHN 180  9,900,000  180  9,900,000  72,931,440  17.54% 
UIC 170  6,602,000  170  6,602,000  2,176,900  21.79% 
TV2 300  22,932,000  130  9,828,000  170  13,104,000  211,108  14.12% 
DPR 100  3,980,000  100  3,980,000  15,103,300  13.88% 
PJT 100  1,100,000  100  1,100,000  7,122,951  2.63% 
SII 100  1,740,000  10  175,000  90  1,565,000  28,083  48.96% 
DVP 70  2,483,500  70  2,483,500  14,127,960  13.68% 
SSC 60  3,096,000  60  3,096,000  7,188,645  1.05% 
PGI 60  1,110,000  60  1,110,000  25,164,573  20.64% 
CLC 50  1,365,000  50  1,365,000  12,289,699  2.11% 
CLW 50  1,360,000  50  1,360,000  5,739,610  4.85% 
PDN 50  3,950,000  50  3,950,000  9,026,753  0.26% 
ACC 40  664,000  40  664,000  2,991,174  19.09% 
ABT 40  1,308,000  40  1,308,000  6,550,158  2.57% 
TCL 20  490,000  20  490,000  10,599,846  13.85% 
AAM 20  222,000  20  222,000  5,922,545  1.03% 
VCF 230  50,589,000  210  44,100,000  20  6,489,000  12,873,208  0.57% 
POM 10  52,300  10  52,300  115,016,971  7.87% 
HAH 10  101,000  10  101,000  13,738,615  20.84% 
VDP 10  344,000  10  344,000  6,216,120  0.55% 
TCD 14,443,709  14.86% 
LEC 12,788,638  0.00% 
LGC 7,745,005  44.98% 
LCM 9,955,290  8.59% 
PTC 8,767,055  0.29% 
SHA 14,561,944  1.00% 
LBM 4,316,761  5.83% 
SRC 13,722,525  0.11% 
LM8 4,434,729  1.77% 
MBB 31,730  22.99% 
LSS 33,062,248  1.77% 
TCB 28,660  22.49% 
SGT 26,025,055  13.83% 
SGR 22,312,578  0.00% 
PGD 1,909,122  46.88% 
PHC 12,583,565  0.13% 
KMR 21,220,706  62.69% 
PNC 5,321,560  0.80% 
TCO 8,734,918  2.32% 
TCR 49.00% 
SAV 49.00% 
PNJ 23,000  1,380,000,000  23,000  1,380,000,000  3,360  49.00% 
SMA 9,311,618  0.05% 
PMG 20,247,453  1.04% 
STG 48,062,150  0.08% 
L10 4,752,753  0.94% 
SHP 41,237,984  4.99% 
SPM 6,430,250  3.07% 
KPF 8,825,793  0.02% 
PLP 10,880,436  5.48% 
PSH 61,837,422   
MCG 25,456,846  4.73% 
SVT 5,153,859  0.04% 
NNC 6,866,953  17.67% 
S4A 20,665,620  0.03% 
SVI 6,234,434  0.42% 
SAM 121,878,078  1.49% 
PXT 9,623,700  0.88% 
QBS   49.00% 
TAC 16,174,933  1.26% 
REE 15,817  48.99% 
OPC 11,667,878  5.10% 
RDP 18,120,919  0.47% 
NVT 73,256,090  19.05% 
ST8   49.00% 
PAN 10,513,097  44.14% 
RIC 4,732,858  32.51% 
SVC 11,494,702  3.01% 
SFC 5,447,753  0.75% 
SFG 22,555,392  1.91% 
SRF 705,690  46.83% 
MWG 27,803  64.26% 
PTL 48,824,906  0.18% 
MCP 7,355,965  0.19% 
PXI 14,586,110  0.38% 
MDG 5,335,625   
NHH 16,857,510  0.05% 
SBV 8,803,871  16.83% 
PXS 22,927,882  10.79% 
SBA 29,619,807  0.03% 
NAV 3,841,520  0.98% 
NAF 41,201,632  35.10% 
SC5 6,675,407  4.45% 
SCD 3,501,760  7.80% 
VIP 30,033,505  5.14% 
VIS 19,109,199  74.12% 
VMD 7,290,230  1.78% 
VFG 14,844,961  2.74% 
DAT 22,539,577  0.01% 
VID 13,643,451  0.40% 
CLL 14,190,949  7.26% 
CLG 10,311,120  0.25% 
CKG 24,016,330  0.97% 
CRC 7,307,080  0.29% 
COM 6,858,258  0.43% 
CMV 5,906,054  0.21% 
VAF 18,455,885  0.00% 
DTT 3,978,694  0.19% 
DTL 30,095,714  0.01% 
DTA 8,815,661  0.19% 
EMC 7,490,293  0.04% 
TTE 14,529,584  0.00% 
DXV 4,791,010  0.61% 
TVT 10,264,310  0.12% 
TYA 4,307,802  29.78% 
DHM 15,313,389  0.23% 
DRL 4,592,850  0.65% 
DQC 15,923,053  2.66% 
TVS 21,554,239  25.08% 
CIG 15,450,994  0.01% 
ASP 49.00% 
VSH 75,387,318  12.45% 
APC 6,660,954  15.90% 
VPS 11,818,430  0.68% 
BCE 13,562,716  3.79% 
ATG 7,184,640  1.79% 
VTB 5,157,610  5.96% 
ADS 12,482,471  0.08% 
ABS 14,103,240  0.03% 
VSI 6,397,790  0.53% 
AGR 99,608,221  2.01% 
AGM 7,712,290  6.62% 
VPG 17,118,910  0.09% 
CCL 21,926,347  2.84% 
C47 8,298,543  0.24% 
VNL 3,576,400  9.26% 
CHP 63,119,199  3.46% 
CEE 20,215,520  0.29% 
CDC 7,643,686  0.33% 
BRC 6,008,998  0.44% 
VPB 23,370  570,228,000  23,370  570,228,000  25,551  23.45% 
VPD 52,185,271  0.04% 
VOS 64,859,140  2.67% 
BTT 6,603,557  0.08% 
BSI 49,971,436  8.06% 
THI 23,880,650  0.06% 
TIX 14,674,606  0.08% 
HOT 3,918,180  0.02% 
HSL 13,672,791  13.19% 
THG 6,401,763  0.50% 
HRC 14,572,411  0.76% 
TLD 8,911,974  1.39% 
LGL 24,128,981  2.09% 
TMS 49.00% 
TMT 17,352,027  2.36% 
HMC 10,030,760  1.23% 
HID 28,252,394  0.92% 
TLH 49,080,684  0.93% 
ILB   49.00% 
HVX 19,240,591  0.88% 
TDW 3,943,530  2.61% 
TCT 3,827,250  19.07% 
TDC 46,925,370  2.07% 
TDG 7,906,764  1.85% 
HVG 90,404,588  0.67% 
TGG 13,097,395  1.02% 
HTL 322,331  46.31% 
HTI 7,945,528  17.15% 
HUB 7,470,540   
HU1 4,531,770  3.68% 
HTV 4,557,427  14.22% 
FUCVREIT 2,391,860  1.16% 
FUCTVGF2 8,086,078  1.43% 
FUCTVGF1 7,345,710  0.03% 
GDT 4,881,033  20.52% 
TPB 30.00% 
FUESSVFL 300  2,832,000  300  2,832,000  1,673,880  257.73% 
TPC 11,563,576  1.67% 
FDC 18,913,330  0.04% 
FCM 19,170,675  2.24% 
EVE 14,642,267  65.12% 
FTM 24,368,200  0.26% 
TRC 14,386,080  1.05% 
FIR 10,015,944  0.85% 
HAP 23,388,320  6.95% 
HCD 13,193,060  0.14% 
TNC 8,986,330  2.32% 
TN1 6,492,300  0.19% 
HAS 2,355,493  19.56% 
HAR 49,553,398  0.11% 
GMD 49.00% 
GMC 10,348,258  10.38% 
GTA 5,064,245  0.31% 
GSP 13,437,880  11.67% 
TS4 10  35,500  -10  -35,500  7,638,032  1.74% 
CAV 10  695,000  -10  -695,000  28,058,188  0.29% 
BTP 10  151,500  -10  -151,500  24,021,124  9.29% 
CTF 10  215,500  -10  -215,500  22,284,181  0.07% 
PGC 10  135,500  -10  -135,500  25,969,603  5.96% 
YEG 20  1,085,000  -20  -1,085,000  21,685,777  30.67% 
ACL 40  998,000  -40  -998,000  8,452,073  2.47% 
AAA 57,010  715,683,000  57,050  713,865,500  -40  1,817,500  164,990,656  3.63% 
BIC 15,090  290,646,000  15,180  293,010,500  -90  -2,364,500  1,938,323  47.35% 
HII 140  1,820,000  -140  -1,820,000  13,502,199  0.52% 
CCI 160  2,192,000  -160  -2,192,000  8,257,903  2.46% 
FTS 200  2,940,000  -200  -2,940,000  94,511,856  28.54% 
DBD 320  15,010,000  -320  -15,010,000  52,362,000  0.03% 
TEG 500  2,950,000  -500  -2,950,000  15,745,183  0.38% 
DSN 510  23,511,000  -510  -23,511,000  3,725,311  18.17% 
SJS 1,970  48,293,500  2,500  62,500,000  -530  -14,206,500  53,815,492  2.15% 
PAC 700  15,190,000  -700  -15,190,000  13,174,308  20.65% 
NSC 750  46,800,000  -750  -46,800,000  6,816,892  10.24% 
SJD 750  12,975,000  -750  -12,975,000  15,689,992  26.26% 
VNE 800  3,960,000  -800  -3,960,000  39,281,703  5.56% 
AST 10  510,000  870  44,102,000  -860  -43,592,000  2,833,748  42.70% 
VNS 1,000  11,800,000  -1,000  -11,800,000  19,748,544  19.90% 
FPT 4,307,750  222,710,675,000  4,308,780  222,759,909,000  -1,030  -49,234,000  29,146  49.00% 
DCL 1,100  22,823,500  -1,100  -22,823,500  16,811,557  2.99% 
GAB 1,130  171,299,000  -1,130  -171,299,000  6,640,580  0.88% 
YBM 1,210  4,842,500  -1,210  -4,842,500  6,897,724  0.76% 
SGN 1,930  135,236,000  -1,930  -135,236,000  9,284,591  2.35% 
CSM 1,980  29,900,500  -1,980  -29,900,500  48,798,652  1.91% 
LAF 2,100  15,726,000  -2,100  -15,726,000  6,878,475  2.30% 
NT2 50  1,116,500  2,170  48,270,500  -2,120  -47,154,000  88,649,708  18.21% 
SKG 3,000  32,550,000  -3,000  -32,550,000  2,508,653  45.04% 
TBC 3,000  69,600,000  -3,000  -69,600,000  30,794,056  0.51% 
LCG 1,330  9,961,700  4,410  32,987,500  -3,080  -23,025,800  18,948,493  38.22% 
D2D 320  18,041,000  3,750  211,703,000  -3,430  -193,662,000  9,087,562  6.45% 
VPI 3,850  159,325,500  -3,850  -159,325,500  73,092,930  3.32% 
CVT 30  535,500  4,400  78,540,000  -4,370  -78,004,500  32,768,375  10.69% 
JVC 4,710  17,485,400  -4,710  -17,485,400  8,753,904  27.84% 
HDG 5,200  108,004,000  10,000  208,500,000  -4,800  -100,496,000  45,582,506  25.29% 
C32 400  9,000,000  5,200  117,260,000  -4,800  -108,260,000  3,965,396  22.62% 
TCM 13,200  276,380,000  18,520  389,849,000  -5,320  -113,469,000  161,713  45.74% 
DPG 5,540  129,760,500  -5,540  -129,760,500  21,921,153  0.29% 
HTN 6,330  123,145,000  -6,330  -123,145,000  14,495,631  5.16% 
GAS 11,730  879,045,000  18,470  1,379,176,000  -6,740  -500,131,000  874,665,092  3.33% 
TVB 1,440  13,254,000  8,370  75,336,100  -6,930  -62,082,100  23,439,171  0.90% 
VDS 7,530  46,687,000  -7,530  -46,687,000  48,673,365  0.38% 
BFC 7,810  91,827,000  -7,810  -91,827,000  25,950,212  3.61% 
ITD 8,820  80,262,000  -8,820  -80,262,000  7,021,348  14.50% 
NTL 9,190  149,265,000  -9,190  -149,265,000  28,341,300  4.44% 
VRE 1,402,690  38,223,573,000  1,412,430  38,476,460,000  -9,740  -252,887,000  422,458,150  30.86% 
HNG 9,920  153,387,500  20,430  313,403,000  -10,510  -160,015,500  539,954,438  0.29% 
KOS 10,640  351,675,000  -10,640  -351,675,000  50,228,140  0.59% 
PHR 2,920  153,371,000  13,690  718,323,000  -10,770  -564,952,000  52,707,389  10.10% 
ELC 12,120  69,278,100  -12,120  -69,278,100  15,022,249  19.28% 
NLG 8,510  218,778,000  22,540  574,792,000  -14,030  -356,014,000  2,645,646  47.98% 
FIT 3,150  31,536,600  19,470  193,604,600  -16,320  -162,068,000  121,785,720  1.19% 
BMC 620  7,192,000  17,230  200,571,000  -16,610  -193,379,000  3,421,387  21.39% 
SZC 7,730  157,471,500  25,630  527,725,500  -17,900  -370,254,000  48,683,190  0.32% 
CTI 3,890  57,880,500  22,110  328,229,500  -18,220  -270,349,000  24,324,075  10.39% 
IDI 18,930  77,205,500  -18,930  -77,205,500  109,985,080  0.69% 
EIB 100  1,750,000  20,570  356,521,000  -20,470  -354,771,000  317,320  29.97% 
AGG 20,850  552,534,000  -20,850  -552,534,000  16,348,961  27.20% 
HDC 850  13,730,000  22,230  358,064,500  -21,380  -344,334,500  28,705,297  6.59% 
DAH 21,590  244,182,000  -21,590  -244,182,000  15,923,330  2.44% 
TDH 1,790  16,242,700  23,680  213,466,600  -21,890  -197,223,900  30,557,396  16.45% 
CTD 1,100  88,365,000  24,860  1,985,516,000  -23,760  -1,897,151,000  2,436,258  45.93% 
HHS 5,680  24,026,400  31,120  130,322,300  -25,440  -106,295,900  126,556,641  2.94% 
ASM 10  56,500  30,400  171,822,500  -30,390  -171,766,000  122,986,493  1.49% 
CRE 30,590  581,517,500  -30,590  -581,517,500  22,797,220  20.50% 
KHP 4,020  37,386,000  36,940  337,363,000  -32,920  -299,977,000  11,795,563  20.61% 
GTN 37,220  760,398,500  -37,220  -760,398,500  249,343,380  0.26% 
SCR 24,000  140,430,000  61,730  358,746,500  -37,730  -218,316,500  173,337,882  1.69% 
HBC 5,920  63,598,000  45,350  483,632,000  -39,430  -420,034,000  70,101,938  20.90% 
DIG 42,540  568,274,500  -42,540  -568,274,500  46,455,005  34.25% 
GEX 14,470  288,928,000  57,960  1,158,822,500  -43,490  -869,894,500  163,508,353  15.51% 
DHC 85,840  3,548,936,500  131,570  5,425,222,000  -45,730  -1,876,285,500  13,324,581  24.90% 
VJC 10,640  1,151,128,000  58,870  6,369,650,000  -48,230  -5,218,522,000  64,469,777  18.10% 
NKG 50,560  368,435,000  -50,560  -368,435,000  144,585,339  24.61% 
FCN 54,180  581,203,000  -54,180  -581,203,000  29,999,569  49.90% 
BMI 30,000  671,640,000  91,290  2,028,761,000  -61,290  -1,357,121,000  12,455,450  35.37% 
VNM 1,211,630  146,315,437,000  1,273,270  153,454,113,000  -61,640  -7,138,676,000  718,666,222  58.74% 
HVN 1,000  26,200,000  63,370  1,670,931,000  -62,370  -1,644,731,000  293,909,726  9.28% 
BWE 36,260  866,815,500  103,220  2,469,170,000  -66,960  -1,602,354,500  59,147,280  9.57% 
DBC 62,950  2,918,918,000  130,180  6,083,687,000  -67,230  -3,164,769,000  46,824,507  4.30% 
TIP 6,350  128,420,000  75,450  1,511,543,500  -69,100  -1,383,123,500  9,984,063  10.60% 
DXG 33,400  388,997,000  110,000  1,277,182,000  -76,600  -888,185,000  41,707,856  40.98% 
HAI 2,930  9,317,400  92,510  291,530,200  -89,580  -282,212,800  85,510,684  2.19% 
BCG 8,800  66,257,400  98,540  748,642,800  -89,740  -682,385,400  16,833,857  20.19% 
SAB 45,280  9,499,851,000  138,020  28,875,389,000  -92,740  -19,375,538,000  235,310,659  63.31% 
ROS 1,860  5,623,400  117,080  353,581,600  -115,220  -347,958,200  267,488,409  1.87% 
DLG 145,990  236,402,800  -145,990  -236,402,800  140,551,115  2.04% 
LDG 23,290  153,938,300  177,400  1,167,810,700  -154,110  -1,013,872,400  115,202,078  1.04% 
HDB 155,940  4,176,177,880  329,860  8,848,999,880  -173,920  -4,672,822,000  90,447,488  20.78% 
DGW 47,090  2,095,362,000  230,590  10,249,134,000  -183,500  -8,153,772,000  9,705,961  26.51% 
DPM 31,780  463,842,000  220,000  3,234,382,500  -188,220  -2,770,540,500  148,700,659  11.01% 
HSG 91,790  1,076,129,500  280,260  3,290,369,500  -188,470  -2,214,240,000  165,234,087  11.84% 
E1VFVN30 926,340  12,565,991,000  1,115,350  15,123,556,500  -189,010  -2,557,565,500  7,730,760  47.41% 
VSC 98,300  2,866,222,500  376,420  10,931,952,500  -278,120  -8,065,730,000  9,825,330  31.18% 
AMD 10,000  32,564,800  302,780  978,295,600  -292,780  -945,730,800  77,698,133  1.48% 
VCI 1,270  32,194,500  308,950  7,712,346,000  -307,680  -7,680,151,500  119,213,844  27.49% 
VHM 247,670  19,789,424,470  578,080  46,206,852,470  -330,410  -26,417,428,000  966,190,108  20.15% 
ITA 79,410  387,928,200  412,190  1,988,678,300  -332,780  -1,600,750,100  390,345,667  2.18% 
CII 11,580  210,764,000  404,410  7,370,380,500  -392,830  -7,159,616,500  90,167,380  38.16% 
VCB 176,820  14,639,057,000  677,440  56,049,929,000  -500,620  -41,410,872,000  232,296,518  23.74% 
PVT 8,230  86,345,000  662,510  6,925,582,000  -654,280  -6,839,237,000  72,358,731  23.29% 
HQC 10,000  18,000,000  735,510  1,281,540,400  -725,510  -1,263,540,400  216,698,721  3.53% 
HPG 3,425,664  97,100,688,600  5,270,604  148,761,051,600  -1,844,940  -51,660,363,000  359,850,365  35.97% 
SSI 46,940  747,152,000  2,157,140  34,421,369,500  -2,110,200  -33,674,217,500  302,472,859  57.78% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung