TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 26/08/2019, 07:54
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 23/08 So với tuần trước
(-)
NQN 645.6 12.70 1100 71.62 % Biểu đồ biến động giá của mã NQN Biểu đồ biến động khối lượng của mã NQN
HMG 259.2 28.80 100 61.80 % Biểu đồ biến động giá của mã HMG Biểu đồ biến khối lượng của mã HMG
TLI 0 6.40 1200 48.84 % Biểu đồ biến động giá của mã TLI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLI
FBC 30 8.10 100 39.66 % Biểu đồ biến động giá của mã FBC Biểu đồ biến khối lượng của mã FBC
THR 11.3 6.70 100 39.58 % Biểu đồ biến động giá của mã THR Biểu đồ biến động khối lượng của mã THR
HWS 1060 12.10 100 39.08 % Biểu đồ biến động giá của mã HWS Biểu đồ biến khối lượng của mã HWS
VET 1099.2 68.70 2100 37.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VET Biểu đồ biến động khối lượng của mã VET
NAW 302.8 8.10 100 37.29 % Biểu đồ biến động giá của mã NAW Biểu đồ biến khối lượng của mã NAW
VNA 100 5.00 360400 35.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNA
CLX 1454.9 16.80 40200 34.40 % Biểu đồ biến động giá của mã CLX Biểu đồ biến khối lượng của mã CLX
NTB 15.9 0.40 288600 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã NTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTB
HPH 65.5 7.80 200 32.20 % Biểu đồ biến động giá của mã HPH Biểu đồ biến khối lượng của mã HPH
TQN 152.3 42.30 100 32.19 % Biểu đồ biến động giá của mã TQN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TQN
SPB 130.5 26.10 100 30.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SPB Biểu đồ biến khối lượng của mã SPB
VMG 25 2.60 3800 30.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMG
BT1 90.3 17.20 9 28.36 % Biểu đồ biến động giá của mã BT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT1
SCC 8.3 4.20 320 27.27 % Biểu đồ biến động giá của mã SCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCC
TGP 52 5.20 100 26.83 % Biểu đồ biến động giá của mã TGP Biểu đồ biến khối lượng của mã TGP
IFS 2230.8 25.60 0 26.73 % Biểu đồ biến động giá của mã IFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã IFS
HAM 140.1 22.50 0 25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAM Biểu đồ biến khối lượng của mã HAM
AFX 178.5 5.10 28020 24.39 % Biểu đồ biến động giá của mã AFX Biểu đồ biến động khối lượng của mã AFX
TID 4200 21.00 1250 22.81 % Biểu đồ biến động giá của mã TID Biểu đồ biến khối lượng của mã TID
HTM 3905.7 17.80 504326 22.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HTM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTM
SBD 99 11.00 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã SBD Biểu đồ biến khối lượng của mã SBD
SRT 221.4 4.40 4200 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã SRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRT
VNX 100.4 82.00 300 21.66 % Biểu đồ biến động giá của mã VNX Biểu đồ biến khối lượng của mã VNX
PTX 33.1 8.50 0 19.72 % Biểu đồ biến động giá của mã PTX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTX
BTV 625 25.00 100 19.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BTV Biểu đồ biến khối lượng của mã BTV
VQC 59.8 16.60 100 18.57 % Biểu đồ biến động giá của mã VQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VQC
PWA 177.4 22.70 228177 18.23 % Biểu đồ biến động giá của mã PWA Biểu đồ biến khối lượng của mã PWA
HAC 134.2 4.60 45800 17.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAC
ITS 43.7 2.70 51000 17.39 % Biểu đồ biến động giá của mã ITS Biểu đồ biến khối lượng của mã ITS
LM3 3.6 0.70 1300 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã LM3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã LM3
DNH 11827.2 28.00 0 16.18 % Biểu đồ biến động giá của mã DNH Biểu đồ biến khối lượng của mã DNH
VDT 42.1 21.40 700 15.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDT
HSA 322.8 41.00 0 15.49 % Biểu đồ biến động giá của mã HSA Biểu đồ biến khối lượng của mã HSA
CPI 84 2.30 600 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CPI
HUG 561 41.40 0 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HUG Biểu đồ biến khối lượng của mã HUG
ASA 23 2.30 293620 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ASA Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASA
CMI 34.5 2.30 74900 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMI Biểu đồ biến khối lượng của mã CMI
PVY 136.8 2.30 26830 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVY Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVY
ADP 285.7 18.60 0 14.81 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến khối lượng của mã ADP
VLF 9.6 0.80 100 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã VLF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLF
BMF 86.5 20.80 100 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã BMF Biểu đồ biến khối lượng của mã BMF
PEC 25.2 8.10 0 14.08 % Biểu đồ biến động giá của mã PEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEC
BEL 68.4 11.40 800 14.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BEL Biểu đồ biến khối lượng của mã BEL
DOC 75 7.50 0 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã DOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DOC
SP2 115.9 7.60 100 13.43 % Biểu đồ biến động giá của mã SP2 Biểu đồ biến khối lượng của mã SP2
TL4 148.9 9.30 18100 13.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TL4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TL4
TTG 17.2 8.60 0 13.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TTG Biểu đồ biến khối lượng của mã TTG
HES 74.4 8.00 100 12.68 % Biểu đồ biến động giá của mã HES Biểu đồ biến động khối lượng của mã HES
DND 341.9 38.70 1100 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DND Biểu đồ biến khối lượng của mã DND
VCX 71.6 2.70 0 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã VCX Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCX
MTG 32.4 2.70 10200 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã MTG Biểu đồ biến khối lượng của mã MTG
SPV 100.4 9.30 4500 12.05 % Biểu đồ biến động giá của mã SPV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPV
FRM 260.9 22.30 0 11.50 % Biểu đồ biến động giá của mã FRM Biểu đồ biến khối lượng của mã FRM
VGL 275.1 29.50 0 11.32 % Biểu đồ biến động giá của mã VGL Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGL
HU6 66.8 8.90 100 11.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HU6 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU6
EMS 407.6 44.50 100 11.25 % Biểu đồ biến động giá của mã EMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã EMS
XHC 527.4 25.00 0 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã XHC Biểu đồ biến khối lượng của mã XHC
PMT 27 5.40 0 10.20 % Biểu đồ biến động giá của mã PMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMT
EVF 2175 8.70 498831 10.13 % Biểu đồ biến động giá của mã EVF Biểu đồ biến khối lượng của mã EVF
EPH 19.2 7.70 1000 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã EPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã EPH
CMW 170.9 11.00 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMW Biểu đồ biến khối lượng của mã CMW
A32 187 27.50 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã A32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã A32
HLB 289.2 96.40 0 9.55 % Biểu đồ biến động giá của mã HLB Biểu đồ biến khối lượng của mã HLB
DNA 1026.7 21.10 0 9.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNA
SJM 6 1.20 10400 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã SJM Biểu đồ biến khối lượng của mã SJM
CC4 232 14.50 3500 9.02 % Biểu đồ biến động giá của mã CC4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CC4
VNB 1154.5 17.00 0 8.97 % Biểu đồ biến động giá của mã VNB Biểu đồ biến khối lượng của mã VNB
NHT 501 73.00 101 8.96 % Biểu đồ biến động giá của mã NHT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHT
CAT 95.5 9.80 3820 8.89 % Biểu đồ biến động giá của mã CAT Biểu đồ biến khối lượng của mã CAT
VCA 176.2 11.60 0 8.41 % Biểu đồ biến động giá của mã VCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCA
TVP 265 23.90 300 8.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TVP Biểu đồ biến khối lượng của mã TVP
HNP 93.5 18.70 0 8.09 % Biểu đồ biến động giá của mã HNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNP
MPC 6200 31.00 480503 8.01 % Biểu đồ biến động giá của mã MPC Biểu đồ biến khối lượng của mã MPC
MVC 950 9.50 300 7.95 % Biểu đồ biến động giá của mã MVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MVC
DSP 0 10.90 100 7.92 % Biểu đồ biến động giá của mã DSP Biểu đồ biến khối lượng của mã DSP
SEA 1912.5 15.30 3100 7.75 % Biểu đồ biến động giá của mã SEA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SEA
SBS 177.3 1.40 83700 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SBS Biểu đồ biến khối lượng của mã SBS
PVR 74.3 1.40 11000 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PVR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVR
TNS 56 2.80 13000 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã TNS Biểu đồ biến khối lượng của mã TNS
CI5 15.9 5.90 300 7.27 % Biểu đồ biến động giá của mã CI5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CI5
HSI 15 1.50 100 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã HSI Biểu đồ biến khối lượng của mã HSI
VBB 6369.1 15.20 30040 7.04 % Biểu đồ biến động giá của mã VBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBB
DFC 156 26.00 100 7.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DFC Biểu đồ biến khối lượng của mã DFC
TLT 86 12.30 100 6.96 % Biểu đồ biến động giá của mã TLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLT
CDP 169.9 9.30 200 6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã CDP Biểu đồ biến khối lượng của mã CDP
VFC 374 11.00 500 6.80 % Biểu đồ biến động giá của mã VFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFC
DCD 251.9 22.30 0 6.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DCD Biểu đồ biến khối lượng của mã DCD
BUD 80 8.00 3000 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BUD Biểu đồ biến động khối lượng của mã BUD
DVC 60.5 10.00 0 6.61 % Biểu đồ biến động giá của mã DVC Biểu đồ biến khối lượng của mã DVC
TUG 22.4 8.30 2800 6.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TUG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TUG
BCP 80.4 13.40 200 6.35 % Biểu đồ biến động giá của mã BCP Biểu đồ biến khối lượng của mã BCP
TVA 127.3 20.20 200 6.32 % Biểu đồ biến động giá của mã TVA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVA
SBL 185 15.40 100 6.21 % Biểu đồ biến động giá của mã SBL Biểu đồ biến khối lượng của mã SBL
G36 486.7 5.20 63500 6.12 % Biểu đồ biến động giá của mã G36 Biểu đồ biến động khối lượng của mã G36
SNZ 12537.4 33.30 37222 6.05 % Biểu đồ biến động giá của mã SNZ Biểu đồ biến khối lượng của mã SNZ
TVN 4813.8 7.10 5900 5.97 % Biểu đồ biến động giá của mã TVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVN
GND 225 25.00 200 5.93 % Biểu đồ biến động giá của mã GND Biểu đồ biến khối lượng của mã GND
SSN 285.1 7.20 152600 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã SSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSN
VIW 522.2 9.00 0 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VIW Biểu đồ biến khối lượng của mã VIW
PSP 166.5 7.40 19800 5.71 % Biểu đồ biến động giá của mã PSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSP
CTR 3081.9 65.40 229806 5.48 % Biểu đồ biến động giá của mã CTR Biểu đồ biến khối lượng của mã CTR
BWS 2107.1 33.45 300 5.31 % Biểu đồ biến động giá của mã BWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BWS
AMS 240 8.00 300 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã AMS Biểu đồ biến khối lượng của mã AMS
BMJ 72.6 12.10 0 5.22 % Biểu đồ biến động giá của mã BMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMJ
SD3 33.6 2.10 16000 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD3 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD3
VIM 26.2 21.00 0 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIM
PVP 603.4 6.40 0 4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến khối lượng của mã PVP
SDI 7979.7 66.50 62718 4.72 % Biểu đồ biến động giá của mã SDI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDI
POS 368 9.20 3000 4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã POS Biểu đồ biến khối lượng của mã POS
VEA 72021 54.20 384719 4.43 % Biểu đồ biến động giá của mã VEA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEA
GHC 727.8 35.50 4200 4.42 % Biểu đồ biến động giá của mã GHC Biểu đồ biến khối lượng của mã GHC
PBT 0 11.90 100 4.39 % Biểu đồ biến động giá của mã PBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBT
MSR 12086.7 16.80 23900 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã MSR Biểu đồ biến khối lượng của mã MSR
ALV 13.6 2.40 106310 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã ALV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ALV
HPI 1434 23.90 17114 3.91 % Biểu đồ biến động giá của mã HPI Biểu đồ biến khối lượng của mã HPI
FOX 11368.9 45.70 15150 3.86 % Biểu đồ biến động giá của mã FOX Biểu đồ biến động khối lượng của mã FOX
STV 151.8 13.80 900 3.76 % Biểu đồ biến động giá của mã STV Biểu đồ biến khối lượng của mã STV
SGP 2465.8 11.40 60750 3.64 % Biểu đồ biến động giá của mã SGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGP
SZE 429 14.30 48100 3.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SZE Biểu đồ biến khối lượng của mã SZE
HDP 67.9 8.70 7000 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDP
ICN 340 68.00 0 3.50 % Biểu đồ biến động giá của mã ICN Biểu đồ biến khối lượng của mã ICN
VSN 2985.7 36.90 0 3.36 % Biểu đồ biến động giá của mã VSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSN
MIG 1599 12.30 26200 3.36 % Biểu đồ biến động giá của mã MIG Biểu đồ biến khối lượng của mã MIG
SIP 9418.2 136.40 32506 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIP
MGG 207.5 28.90 0 3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã MGG Biểu đồ biến khối lượng của mã MGG
VTA 53.6 6.70 100 3.08 % Biểu đồ biến động giá của mã VTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTA
TNB 78.2 6.80 0 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã TNB Biểu đồ biến khối lượng của mã TNB
DHD 186 31.00 1200 2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã DHD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHD
VEC 630.7 14.40 49100 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VEC Biểu đồ biến khối lượng của mã VEC
VSF 826.8 7.20 100 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VSF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSF
MCH 46692.4 74.00 16190 2.81 % Biểu đồ biến động giá của mã MCH Biểu đồ biến khối lượng của mã MCH
GVR 64400 16.10 855980 2.55 % Biểu đồ biến động giá của mã GVR Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVR
KIP 93.7 16.50 0 2.48 % Biểu đồ biến động giá của mã KIP Biểu đồ biến khối lượng của mã KIP
CT3 69.6 8.70 0 2.35 % Biểu đồ biến động giá của mã CT3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CT3
SOV 67 35.00 0 2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã SOV Biểu đồ biến khối lượng của mã SOV
VGI 114751.7 37.70 417963 2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGI
HAF 205.9 14.20 100 2.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HAF Biểu đồ biến khối lượng của mã HAF
HAN 1340 9.50 0 2.15 % Biểu đồ biến động giá của mã HAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAN
HU4 72 4.80 1300 2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã HU4 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU4
CMN 192 40.00 10 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã CMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMN
HND 7500 15.00 152100 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã HND Biểu đồ biến khối lượng của mã HND
DVW 58.6 25.00 0 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã DVW Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVW
VNP 97.1 5.00 0 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã VNP Biểu đồ biến khối lượng của mã VNP
HTE 120.4 5.10 3514 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTE
VCP 2262.9 39.70 34300 1.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VCP Biểu đồ biến khối lượng của mã VCP
HHV 94.5 11.90 0 1.71 % Biểu đồ biến động giá của mã HHV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHV
HHA 539.5 91.50 0 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HHA Biểu đồ biến khối lượng của mã HHA
XPH 79.1 6.10 500 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã XPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã XPH
DTG 89.1 16.50 100 1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã DTG Biểu đồ biến khối lượng của mã DTG
BTD 123.8 19.30 15800 1.58 % Biểu đồ biến động giá của mã BTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTD
BLI 420 7.00 10800 1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã BLI Biểu đồ biến khối lượng của mã BLI
DSC 45 7.50 200 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã DSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSC
VIF 8330 23.80 5100 1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã VIF Biểu đồ biến khối lượng của mã VIF
NMK 26.5 9.80 1000 1.03 % Biểu đồ biến động giá của mã NMK Biểu đồ biến động khối lượng của mã NMK
NAS 244.5 29.40 1400 1.03 % Biểu đồ biến động giá của mã NAS Biểu đồ biến khối lượng của mã NAS
BCM 800.3 32.30 75930 0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã BCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCM
OIL 2336.5 11.60 247750 0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã OIL Biểu đồ biến khối lượng của mã OIL
WSB 698.9 48.20 1600 0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã WSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã WSB
TCW 366 24.40 10840 0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã TCW Biểu đồ biến khối lượng của mã TCW
SWC 818.6 12.20 15200 0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã SWC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SWC
C21 483.4 25.00 0 0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã C21 Biểu đồ biến khối lượng của mã C21
HPP 247.4 30.90 2800 0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã HPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPP
BSA 716.3 15.70 0 0.64 % Biểu đồ biến động giá của mã BSA Biểu đồ biến khối lượng của mã BSA
TDP 415 16.60 0 0.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDP
HPD 149.5 18.00 800 0.56 % Biểu đồ biến động giá của mã HPD Biểu đồ biến khối lượng của mã HPD
SNC 95 19.00 0 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã SNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SNC
VTK 0 39.00 18765 0.52 % Biểu đồ biến động giá của mã VTK Biểu đồ biến khối lượng của mã VTK
HTG 454.5 20.20 0 0.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTG
BAB 11330 20.60 5600 0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã BAB Biểu đồ biến khối lượng của mã BAB
PIA 114.3 29.30 300 0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã PIA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIA
TOP 20.3 0.80 11600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TOP Biểu đồ biến khối lượng của mã TOP
CNN 324.7 36.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CNN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNN
PXM 4.5 0.30 11300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXM Biểu đồ biến khối lượng của mã PXM
NED 384.8 9.50 7600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NED Biểu đồ biến động khối lượng của mã NED
VLB 1645 35.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VLB Biểu đồ biến khối lượng của mã VLB
TNP 71 10.00 500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNP
TSD 13 10.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TSD Biểu đồ biến khối lượng của mã TSD
DDN 109.2 10.80 31 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDN
TPS 212.5 42.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TPS Biểu đồ biến khối lượng của mã TPS
RAT 29.4 6.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã RAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã RAT
PSG 14 0.40 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PSG Biểu đồ biến khối lượng của mã PSG
PTP 65.3 9.60 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTP
RTB 1029 11.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã RTB Biểu đồ biến khối lượng của mã RTB
S12 1.5 0.30 30100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S12
PPI 33.8 0.70 45700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PPI Biểu đồ biến khối lượng của mã PPI
VVN 192.5 3.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VVN
PVV 18 0.60 29400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVV Biểu đồ biến khối lượng của mã PVV
AMP 182 14.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMP
AG1 22.9 4.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AG1 Biểu đồ biến khối lượng của mã AG1
QTP 5085 11.30 2600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã QTP
PVH 21 1.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVH Biểu đồ biến khối lượng của mã PVH
PVM 417.3 10.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVM
PVO 33.8 3.80 3700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVO Biểu đồ biến khối lượng của mã PVO
DCT 19.1 0.70 3900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCT
PCC 148.4 12.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PCC Biểu đồ biến khối lượng của mã PCC
PDV 94.8 4.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDV
ONW 30.6 15.30 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ONW Biểu đồ biến khối lượng của mã ONW
NSG 95 11.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NSG
NTF 0 22.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTF Biểu đồ biến khối lượng của mã NTF
S96 5.6 0.50 7700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S96 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S96
PIV 12.1 0.70 114200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PIV Biểu đồ biến khối lượng của mã PIV
PMJ 25.9 14.40 24 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMJ
POV 85 8.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã POV Biểu đồ biến khối lượng của mã POV
ASD 55.2 13.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ASD Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASD
ATA 3.6 0.30 2300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATA Biểu đồ biến khối lượng của mã ATA
PFL 50 1.00 23100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PFL
PGV 11127.7 10.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PGV Biểu đồ biến khối lượng của mã PGV
BDG 456 38.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDG
HD8 0 7.50 1100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HD8 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD8
HC3 404.1 26.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HC3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HC3
HDW 382.6 12.00 1100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HDW Biểu đồ biến khối lượng của mã HDW
BT6 56.1 1.70 700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BT6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã BT6
GVT 225.5 30.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GVT Biểu đồ biến khối lượng của mã GVT
GTT 17.4 0.40 94600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTT
HBD 35.2 17.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HBD Biểu đồ biến khối lượng của mã HBD
BTB 48.5 6.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTB
VCW 2775 37.00 1100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VCW Biểu đồ biến khối lượng của mã VCW
SGS 387.9 26.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SGS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGS
VLG 75.3 5.30 40 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VLG Biểu đồ biến khối lượng của mã VLG
CAD 2.6 0.30 174051 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAD
HKP 18 4.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HKP Biểu đồ biến khối lượng của mã HKP
BSQ 1125 25.00 500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BSQ Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSQ
DC1 15 10.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã DC1
HLA 10.3 0.30 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLA
EIC 440.1 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã EIC Biểu đồ biến khối lượng của mã EIC
VHG 120 0.80 40671 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHG
SKN 0 7.20 8000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SKN Biểu đồ biến khối lượng của mã SKN
VSE 62.6 7.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSE
DPP 43.5 14.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPP Biểu đồ biến khối lượng của mã DPP
DRI 446.5 6.10 51800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DRI Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRI
VIH 64.1 22.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIH Biểu đồ biến khối lượng của mã VIH
DTI 155.5 13.50 51800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTI
C4G 810 8.10 58300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã C4G Biểu đồ biến khối lượng của mã C4G
SID 1550 15.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SID Biểu đồ biến động khối lượng của mã SID
GTD 126.5 13.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GTD Biểu đồ biến khối lượng của mã GTD
C71 40 8.00 1000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã C71 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C71
VNI 105.6 10.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VNI Biểu đồ biến khối lượng của mã VNI
FIC 1270 10.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIC
VGR 1309.3 20.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGR Biểu đồ biến khối lượng của mã VGR
BVG 15.6 1.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVG
VAV 688 43.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VAV Biểu đồ biến khối lượng của mã VAV
CBS 31.8 9.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CBS
KHB 11.6 0.40 344200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KHB Biểu đồ biến khối lượng của mã KHB
KHD 68.7 40.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KHD Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHD
ISH 652.5 14.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ISH Biểu đồ biến khối lượng của mã ISH
LPB 6927.5 7.80 561384 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã LPB
VIN 318.8 12.50 7800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIN Biểu đồ biến khối lượng của mã VIN
KHL 3.6 0.30 6400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KHL Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHL
SDD 40 2.50 1520 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDD Biểu đồ biến khối lượng của mã SDD
SD8 1.4 0.50 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD8
BDT 648.5 16.80 3700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BDT Biểu đồ biến khối lượng của mã BDT
KLB 3060 10.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KLB
TV1 331 12.40 1000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TV1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV1
L45 11 2.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã L45 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L45
IFC 30 10.00 1500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã IFC Biểu đồ biến khối lượng của mã IFC
SDP 14.4 1.30 1400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDP
ICF 11.5 0.90 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ICF Biểu đồ biến khối lượng của mã ICF
VST 30.5 0.50 4035 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VST Biểu đồ biến động khối lượng của mã VST
V15 3 0.30 172900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã V15 Biểu đồ biến khối lượng của mã V15
HTR 15 10.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HTR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTR
BHK 43.8 11.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHK Biểu đồ biến khối lượng của mã BHK
ACV 178528.2 82.00 28465 -0.12 % Biểu đồ biến động giá của mã ACV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACV
BOT 2168 54.20 125900 -0.18 % Biểu đồ biến động giá của mã BOT Biểu đồ biến khối lượng của mã BOT
MKP 1160.1 49.90 525 -0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã MKP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MKP
MNB 571.5 31.40 100 -0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã MNB Biểu đồ biến khối lượng của mã MNB
BSH 0 24.90 100 -0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã BSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSH
SKV 568.1 24.70 9100 -0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã SKV Biểu đồ biến khối lượng của mã SKV
PSL 137.7 20.40 200 -0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSL
TTD 849.1 54.60 600 -0.55 % Biểu đồ biến động giá của mã TTD Biểu đồ biến khối lượng của mã TTD
VRG 404 15.60 105030 -0.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VRG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRG
NCS 538.5 30.00 1610 -0.66 % Biểu đồ biến động giá của mã NCS Biểu đồ biến khối lượng của mã NCS
TVH 57.7 14.40 0 -0.69 % Biểu đồ biến động giá của mã TVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVH
BSL 585 13.00 6600 -0.76 % Biểu đồ biến động giá của mã BSL Biểu đồ biến khối lượng của mã BSL
XMC 654.4 11.90 3400 -0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã XMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã XMC
TIS 2005.6 10.90 0 -0.91 % Biểu đồ biến động giá của mã TIS Biểu đồ biến khối lượng của mã TIS
VGG 2403.4 54.50 13500 -0.91 % Biểu đồ biến động giá của mã VGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGG
QNS 10636.8 29.80 639601 -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QNS Biểu đồ biến khối lượng của mã QNS
VTP 8108.9 138.60 35839 -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTP
TND 156.8 9.80 15100 -1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã TND Biểu đồ biến khối lượng của mã TND
CMT 74.4 9.30 3100 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã CMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMT
DNW 1830 18.30 100 -1.08 % Biểu đồ biến động giá của mã DNW Biểu đồ biến khối lượng của mã DNW
HPT 67.1 8.90 0 -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPT
UDJ 145.2 8.80 45200 -1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã UDJ Biểu đồ biến khối lượng của mã UDJ
NCP 1654.6 8.40 0 -1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã NCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NCP
VLC 1041.2 16.50 5400 -1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã VLC Biểu đồ biến khối lượng của mã VLC
PPH 1179.8 15.80 0 -1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã PPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPH
BSP 295 23.60 2700 -1.26 % Biểu đồ biến động giá của mã BSP Biểu đồ biến khối lượng của mã BSP
MQN 48 30.10 1800 -1.31 % Biểu đồ biến động giá của mã MQN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MQN
PRT 447 15.00 0 -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PRT Biểu đồ biến khối lượng của mã PRT
HEM 534.1 13.80 4420 -1.43 % Biểu đồ biến động giá của mã HEM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HEM
BKH 59.5 34.00 0 -1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã BKH Biểu đồ biến khối lượng của mã BKH
DVN 3199.5 13.50 13430 -1.46 % Biểu đồ biến động giá của mã DVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVN
NTC 3006.4 187.90 152353 -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã NTC Biểu đồ biến khối lượng của mã NTC
SPC 258 24.50 0 -1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã SPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPC
NNG 287.4 5.50 2100 -1.79 % Biểu đồ biến động giá của mã NNG Biểu đồ biến khối lượng của mã NNG
LAI 93.2 10.90 0 -1.80 % Biểu đồ biến động giá của mã LAI Biểu đồ biến động khối lượng của mã LAI
PXL 421.9 5.10 232640 -1.92 % Biểu đồ biến động giá của mã PXL Biểu đồ biến khối lượng của mã PXL
ABC 206 10.10 35100 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã ABC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABC
ABI 1117.2 29.40 700 -2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ABI Biểu đồ biến khối lượng của mã ABI
LTG 1578.3 23.50 27010 -2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã LTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LTG
TDB 300.4 36.50 400 -2.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TDB Biểu đồ biến khối lượng của mã TDB
VGT 4450 8.90 241414 -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã VGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGT
SKH 354.8 22.00 16700 -2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã SKH Biểu đồ biến khối lượng của mã SKH
DCF 21 4.30 0 -2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã DCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCF
SAS 5590.7 41.88 21590 -2.31 % Biểu đồ biến động giá của mã SAS Biểu đồ biến khối lượng của mã SAS
MRF 77.6 21.10 0 -2.31 % Biểu đồ biến động giá của mã MRF Biểu đồ biến động khối lượng của mã MRF
NTW 204 20.40 200 -2.39 % Biểu đồ biến động giá của mã NTW Biểu đồ biến khối lượng của mã NTW
ILS 579.6 16.10 1900 -2.42 % Biểu đồ biến động giá của mã ILS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILS
VTE 62.4 4.00 0 -2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã VTE Biểu đồ biến khối lượng của mã VTE
EIN 118.6 3.90 5277 -2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã EIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIN
IDC 3187.8 19.40 15200 -2.51 % Biểu đồ biến động giá của mã IDC Biểu đồ biến khối lượng của mã IDC
KDF 1624 29.00 12201 -2.68 % Biểu đồ biến động giá của mã KDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDF
VIB 13417.8 17.90 674649 -2.72 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến khối lượng của mã VIB
TTN 328.1 13.40 46755 -2.90 % Biểu đồ biến động giá của mã TTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTN
VGV 347 9.70 100 -3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGV Biểu đồ biến khối lượng của mã VGV
FOC 1848.4 125.00 0 -3.10 % Biểu đồ biến động giá của mã FOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FOC
GEG 5566.2 27.30 557678 -3.19 % Biểu đồ biến động giá của mã GEG Biểu đồ biến khối lượng của mã GEG
QPH 377.2 20.30 0 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã QPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã QPH
PSB 145 2.90 2319 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PSB Biểu đồ biến khối lượng của mã PSB
CNC 228.4 20.10 0 -3.37 % Biểu đồ biến động giá của mã CNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNC
KHA 422.2 29.90 0 -3.55 % Biểu đồ biến động giá của mã KHA Biểu đồ biến khối lượng của mã KHA
M10 340.2 18.00 600 -3.74 % Biểu đồ biến động giá của mã M10 Biểu đồ biến động khối lượng của mã M10
VOC 1522.5 12.50 10101 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VOC Biểu đồ biến khối lượng của mã VOC
BHC 11.2 2.50 1100 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã BHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHC
MH3 547.2 45.60 5000 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MH3 Biểu đồ biến khối lượng của mã MH3
PNG 126 14.00 0 -4.11 % Biểu đồ biến động giá của mã PNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNG
BSR 2270.3 9.30 2017830 -4.12 % Biểu đồ biến động giá của mã BSR Biểu đồ biến khối lượng của mã BSR
TLP 107.7 9.10 1000 -4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLP
NHH 443.5 26.40 92698 -4.28 % Biểu đồ biến động giá của mã NHH Biểu đồ biến khối lượng của mã NHH
DDV 949.7 6.50 700 -4.41 % Biểu đồ biến động giá của mã DDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDV
VEF 20658.9 124.00 3010 -4.54 % Biểu đồ biến động giá của mã VEF Biểu đồ biến khối lượng của mã VEF
PXA 27 1.80 42800 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã PXA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXA
HSM 246 12.00 200 -5.51 % Biểu đồ biến động giá của mã HSM Biểu đồ biến khối lượng của mã HSM
TTP 306 20.40 0 -5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTP
DTC 150 15.00 0 -5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã DTC Biểu đồ biến khối lượng của mã DTC
TOT 27.5 5.00 2000 -5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã TOT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOT
ILA 19.2 1.60 6300 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã ILA Biểu đồ biến khối lượng của mã ILA
LAW 134.2 11.00 0 -5.98 % Biểu đồ biến động giá của mã LAW Biểu đồ biến động khối lượng của mã LAW
MFS 0 29.00 110864 -6.15 % Biểu đồ biến động giá của mã MFS Biểu đồ biến khối lượng của mã MFS
AGX 263.5 24.40 0 -6.15 % Biểu đồ biến động giá của mã AGX Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGX
LLM 1746 21.90 0 -6.41 % Biểu đồ biến động giá của mã LLM Biểu đồ biến khối lượng của mã LLM
BWA 23 8.50 0 -6.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BWA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BWA
ACE 73.2 24.00 100 -6.61 % Biểu đồ biến động giá của mã ACE Biểu đồ biến khối lượng của mã ACE
SD7 44.5 4.20 40000 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SD7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD7
CEN 18.3 14.00 3586 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CEN Biểu đồ biến khối lượng của mã CEN
TBD 2082.6 73.70 100 -6.71 % Biểu đồ biến động giá của mã TBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBD
ORS 216 5.40 15800 -6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã ORS Biểu đồ biến khối lượng của mã ORS
SEP 89.9 10.70 0 -6.96 % Biểu đồ biến động giá của mã SEP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SEP
HNI 406.6 34.20 100 -7.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HNI Biểu đồ biến khối lượng của mã HNI
CKD 558 18.00 100 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã CKD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKD
SRB 10.2 1.20 5881 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SRB Biểu đồ biến khối lượng của mã SRB
TEL 39 7.80 0 -8.24 % Biểu đồ biến động giá của mã TEL Biểu đồ biến động khối lượng của mã TEL
ICC 156.2 41.10 100 -8.67 % Biểu đồ biến động giá của mã ICC Biểu đồ biến khối lượng của mã ICC
TDS 140.6 11.50 1100 -8.73 % Biểu đồ biến động giá của mã TDS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDS
VHD 42.7 6.10 4500 -8.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VHD Biểu đồ biến khối lượng của mã VHD
C12 19.4 4.00 0 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã C12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C12
CDO 31.5 1.00 11400 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã CDO Biểu đồ biến khối lượng của mã CDO
HIG 142.1 6.30 0 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HIG
VPC 5.1 0.90 8620 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VPC Biểu đồ biến khối lượng của mã VPC
FDG 11.9 0.90 100 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã FDG
ABR 68.4 22.80 2000 -10.24 % Biểu đồ biến động giá của mã ABR Biểu đồ biến khối lượng của mã ABR
HD2 62.7 7.00 15800 -10.26 % Biểu đồ biến động giá của mã HD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD2
DAS 39.9 9.50 0 -10.38 % Biểu đồ biến động giá của mã DAS Biểu đồ biến khối lượng của mã DAS
ANT 41.4 6.90 0 -10.39 % Biểu đồ biến động giá của mã ANT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ANT
HDM 210 21.00 584 -10.64 % Biểu đồ biến động giá của mã HDM Biểu đồ biến khối lượng của mã HDM
PHS 700 10.00 5000 -10.71 % Biểu đồ biến động giá của mã PHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHS
HNA 2617.6 11.60 370 -10.77 % Biểu đồ biến động giá của mã HNA Biểu đồ biến khối lượng của mã HNA
CHS 207.3 7.30 0 -10.98 % Biểu đồ biến động giá của mã CHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHS
QCC 10.8 7.20 0 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã QCC Biểu đồ biến khối lượng của mã QCC
ATB 11.1 0.80 30300 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã ATB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATB
HMS 209.6 26.20 3600 -11.19 % Biểu đồ biến động giá của mã HMS Biểu đồ biến khối lượng của mã HMS
CKA 46.7 14.20 0 -11.80 % Biểu đồ biến động giá của mã CKA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKA
MTH 38.8 8.10 0 -11.96 % Biểu đồ biến động giá của mã MTH Biểu đồ biến khối lượng của mã MTH
BMS 250 5.00 0 -12.28 % Biểu đồ biến động giá của mã BMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMS
NDT 77.5 5.70 0 -12.31 % Biểu đồ biến động giá của mã NDT Biểu đồ biến khối lượng của mã NDT
DGT 57.6 23.20 0 -12.45 % Biểu đồ biến động giá của mã DGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DGT
GGG 13.5 1.40 15108 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã GGG Biểu đồ biến khối lượng của mã GGG
VKD 214.8 17.90 100 -12.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VKD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VKD
SHC 23.7 5.50 0 -12.70 % Biểu đồ biến động giá của mã SHC Biểu đồ biến khối lượng của mã SHC
VFR 61.5 4.10 2000 -12.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VFR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFR
HEC 128.1 30.50 6 -12.86 % Biểu đồ biến động giá của mã HEC Biểu đồ biến khối lượng của mã HEC
CTW 310.8 11.10 0 -13.28 % Biểu đồ biến động giá của mã CTW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTW
STL 39 2.60 300 -13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã STL Biểu đồ biến khối lượng của mã STL
CNT 32 3.20 100 -13.51 % Biểu đồ biến động giá của mã CNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNT
APT 0 2.50 1200 -13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã APT Biểu đồ biến khối lượng của mã APT
KTL 120.6 18.50 0 -13.95 % Biểu đồ biến động giá của mã KTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã KTL
SCJ 72.2 3.70 0 -13.95 % Biểu đồ biến động giá của mã SCJ Biểu đồ biến khối lượng của mã SCJ
X18 17.9 4.30 100 -14.00 % Biểu đồ biến động giá của mã X18 Biểu đồ biến động khối lượng của mã X18
BBT 86.9 12.70 500 -14.19 % Biểu đồ biến động giá của mã BBT Biểu đồ biến khối lượng của mã BBT
HDO 10.2 0.60 300 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HDO Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDO
VNH 4.8 0.60 1400 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã VNH Biểu đồ biến khối lượng của mã VNH
DP2 108 5.40 3200 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DP2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DP2
CCP 27.1 11.30 300 -14.39 % Biểu đồ biến động giá của mã CCP Biểu đồ biến khối lượng của mã CCP
DWS 0 10.70 400 -14.40 % Biểu đồ biến động giá của mã DWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DWS
NDP 104.9 18.90 0 -14.48 % Biểu đồ biến động giá của mã NDP Biểu đồ biến khối lượng của mã NDP
MVN 67.2 12.40 0 -14.48 % Biểu đồ biến động giá của mã MVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MVN
DLT 39.8 15.90 0 -14.52 % Biểu đồ biến động giá của mã DLT Biểu đồ biến khối lượng của mã DLT
C36 11.2 10.00 0 -14.53 % Biểu đồ biến động giá của mã C36 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C36
YTC 200.2 65.00 100 -14.70 % Biểu đồ biến động giá của mã YTC Biểu đồ biến khối lượng của mã YTC
HNF 800 40.00 1700 -14.71 % Biểu đồ biến động giá của mã HNF Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNF
TMG 682.2 37.90 100 -14.83 % Biểu đồ biến động giá của mã TMG Biểu đồ biến khối lượng của mã TMG
IST 275 22.90 0 -14.87 % Biểu đồ biến động giá của mã IST Biểu đồ biến động khối lượng của mã IST
GTS 259.3 9.10 5 -14.95 % Biểu đồ biến động giá của mã GTS Biểu đồ biến khối lượng của mã GTS
LWS 372.1 21.00 0 -14.98 % Biểu đồ biến động giá của mã LWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã LWS
PWS 979.2 25.50 700 -15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PWS Biểu đồ biến khối lượng của mã PWS
SJG 1888.1 4.20 200 -16.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SJG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJG
NS3 148.5 27.00 5700 -16.15 % Biểu đồ biến động giá của mã NS3 Biểu đồ biến khối lượng của mã NS3
DDM 6.1 0.50 5000 -16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDM
FRC 0 18.00 0 -17.43 % Biểu đồ biến động giá của mã FRC Biểu đồ biến khối lượng của mã FRC
HRT 296.2 3.70 0 -17.78 % Biểu đồ biến động giá của mã HRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRT
SIV 97.9 32.50 100 -19.15 % Biểu đồ biến động giá của mã SIV Biểu đồ biến khối lượng của mã SIV
KCB 23.2 2.90 0 -19.44 % Biểu đồ biến động giá của mã KCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KCB
AVF 17.3 0.40 291820 -20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AVF Biểu đồ biến khối lượng của mã AVF
PVA 8.7 0.40 8320 -20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVA
DCS 24.1 0.40 138200 -20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCS Biểu đồ biến khối lượng của mã DCS
SAC 45 11.10 0 -20.71 % Biểu đồ biến động giá của mã SAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAC
CMD 252 16.80 0 -20.75 % Biểu đồ biến động giá của mã CMD Biểu đồ biến khối lượng của mã CMD
APF 302.6 18.30 500 -22.13 % Biểu đồ biến động giá của mã APF Biểu đồ biến động khối lượng của mã APF
PDT 0 5.80 100 -22.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PDT Biểu đồ biến khối lượng của mã PDT
PRO 10.2 3.40 400 -22.73 % Biểu đồ biến động giá của mã PRO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PRO
TNW 128 8.00 85593 -23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã TNW Biểu đồ biến khối lượng của mã TNW
IN4 114 95.00 101 -24.90 % Biểu đồ biến động giá của mã IN4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã IN4
G20 4.3 0.30 2100 -25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã G20 Biểu đồ biến khối lượng của mã G20
NS2 658.9 11.60 0 -27.04 % Biểu đồ biến động giá của mã NS2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NS2
HLS 106.4 16.30 0 -27.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HLS Biểu đồ biến khối lượng của mã HLS
HCS 52.9 23.50 0 -27.47 % Biểu đồ biến động giá của mã HCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCS
DTK 4624 6.80 0 -39.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DTK Biểu đồ biến khối lượng của mã DTK
SAP 5.7 4.40 700 -39.73 % Biểu đồ biến động giá của mã SAP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAP
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung