TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 26/08/2019, 07:54
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 23/08 So với tuần trước
(-)
KSK 4.8 0.20 147700 100.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KSK Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSK
CMC 47 10.30 400 56.06 % Biểu đồ biến động giá của mã CMC Biểu đồ biến khối lượng của mã CMC
IDJ 172.8 5.30 324413 43.24 % Biểu đồ biến động giá của mã IDJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã IDJ
BBS 56.4 9.40 100 42.42 % Biểu đồ biến động giá của mã BBS Biểu đồ biến khối lượng của mã BBS
VTJ 54.7 4.80 100 29.73 % Biểu đồ biến động giá của mã VTJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTJ
MBG 531.4 12.70 71169 28.28 % Biểu đồ biến động giá của mã MBG Biểu đồ biến khối lượng của mã MBG
DIH 141.1 23.60 15900 25.53 % Biểu đồ biến động giá của mã DIH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIH
PPP 148 18.50 0 17.09 % Biểu đồ biến động giá của mã PPP Biểu đồ biến khối lượng của mã PPP
HKB 36.1 0.70 20200 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HKB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HKB
NGC 17.2 7.50 0 15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã NGC Biểu đồ biến khối lượng của mã NGC
CTX 1344 51.00 62007 15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã CTX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTX
APP 33.8 7.30 0 14.06 % Biểu đồ biến động giá của mã APP Biểu đồ biến khối lượng của mã APP
PGT 39.7 4.30 72200 13.16 % Biểu đồ biến động giá của mã PGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGT
IVS 353.6 10.40 4900 11.83 % Biểu đồ biến động giá của mã IVS Biểu đồ biến khối lượng của mã IVS
TMB 105 10.50 100 11.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TMB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMB
TTL 326.9 7.80 1300 11.43 % Biểu đồ biến động giá của mã TTL Biểu đồ biến khối lượng của mã TTL
DST 32.3 1.00 185760 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DST Biểu đồ biến động khối lượng của mã DST
VTC 33.6 7.40 567 10.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VTC Biểu đồ biến khối lượng của mã VTC
TJC 57.6 6.70 600 9.84 % Biểu đồ biến động giá của mã TJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TJC
PPY 113.7 13.80 0 9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã PPY Biểu đồ biến khối lượng của mã PPY
CKV 66.8 16.50 0 9.27 % Biểu đồ biến động giá của mã CKV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKV
KVC 59.4 1.20 117700 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã KVC Biểu đồ biến khối lượng của mã KVC
TBX 16.3 10.80 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã TBX Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBX
INC 15.3 8.50 1500 8.97 % Biểu đồ biến động giá của mã INC Biểu đồ biến khối lượng của mã INC
QTC 51.3 19.00 400 8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã QTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã QTC
NBP 198.1 15.40 0 8.45 % Biểu đồ biến động giá của mã NBP Biểu đồ biến khối lượng của mã NBP
SDT 175.2 4.10 200 7.89 % Biểu đồ biến động giá của mã SDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDT
PIC 339.5 11.20 0 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PIC Biểu đồ biến khối lượng của mã PIC
FID 30.8 1.40 5000 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã FID Biểu đồ biến động khối lượng của mã FID
PDB 90.9 10.20 1000 7.37 % Biểu đồ biến động giá của mã PDB Biểu đồ biến khối lượng của mã PDB
HHG 61.4 1.50 29900 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã HHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHG
SAF 473.5 59.80 0 6.98 % Biểu đồ biến động giá của mã SAF Biểu đồ biến khối lượng của mã SAF
VC2 237 15.80 175 6.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VC2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC2
BCC 891.1 8.10 300005 6.58 % Biểu đồ biến động giá của mã BCC Biểu đồ biến khối lượng của mã BCC
L14 1239.6 74.00 173481 6.54 % Biểu đồ biến động giá của mã L14 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L14
HMH 130.7 9.90 1500 6.45 % Biểu đồ biến động giá của mã HMH Biểu đồ biến khối lượng của mã HMH
DZM 18.3 3.40 100 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã DZM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DZM
SVN 39.9 1.90 2300 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã SVN Biểu đồ biến khối lượng của mã SVN
LO5 9.8 1.90 0 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã LO5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã LO5
BLF 21.8 1.90 100 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã BLF Biểu đồ biến khối lượng của mã BLF
SJC 14.5 2.00 0 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJC
TTZ 62.8 8.30 24900 5.06 % Biểu đồ biến động giá của mã TTZ Biểu đồ biến khối lượng của mã TTZ
MCO 9 2.20 0 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã MCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCO
CTP 26.6 2.20 14700 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã CTP Biểu đồ biến khối lượng của mã CTP
LHC 226.1 62.80 0 4.67 % Biểu đồ biến động giá của mã LHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LHC
MAS 192 45.00 100 4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã MAS Biểu đồ biến khối lượng của mã MAS
S55 250 25.00 7700 4.60 % Biểu đồ biến động giá của mã S55 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S55
SEB 1518 34.50 2700 4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SEB Biểu đồ biến khối lượng của mã SEB
DC4 139.1 11.50 1300 4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã DC4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DC4
NDN 901.1 18.80 318905 4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã NDN Biểu đồ biến khối lượng của mã NDN
VC9 114 9.50 100 4.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VC9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC9
HAD 98 24.50 5830 4.26 % Biểu đồ biến động giá của mã HAD Biểu đồ biến khối lượng của mã HAD
TST 35.5 7.40 0 4.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TST Biểu đồ biến động khối lượng của mã TST
WSS 125.8 2.50 0 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã WSS Biểu đồ biến khối lượng của mã WSS
VCC 122.4 10.20 2130 4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã VCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCC
TKC 207.2 18.20 0 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TKC Biểu đồ biến khối lượng của mã TKC
NHA 117.4 7.80 1000 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHA
CSC 379.2 18.50 15710 3.93 % Biểu đồ biến động giá của mã CSC Biểu đồ biến khối lượng của mã CSC
SDG 248.5 35.00 49 3.86 % Biểu đồ biến động giá của mã SDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDG
HVT 445 40.50 13 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã HVT Biểu đồ biến khối lượng của mã HVT
EID 202.5 13.50 6600 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã EID Biểu đồ biến động khối lượng của mã EID
PVE 70 2.80 83130 3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã PVE Biểu đồ biến khối lượng của mã PVE
VHL 725 29.00 0 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã VHL Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHL
MST 103 2.90 362580 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã MST Biểu đồ biến khối lượng của mã MST
TDT 96.2 12.00 13500 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDT
SDA 81.2 3.10 200 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SDA Biểu đồ biến khối lượng của mã SDA
TNG 1323.3 18.80 1152919 3.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNG
TIG 247.2 3.20 47600 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TIG Biểu đồ biến khối lượng của mã TIG
ACB 29122.1 22.60 815330 3.20 % Biểu đồ biến động giá của mã ACB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACB
PVS 10037.3 21.00 1886599 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PVS Biểu đồ biến khối lượng của mã PVS
DXP 296.3 11.40 2300 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DXP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXP
TTH 113.6 3.80 45500 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TTH Biểu đồ biến khối lượng của mã TTH
ONE 31.8 4.00 0 2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã ONE Biểu đồ biến động khối lượng của mã ONE
KKC 44.7 8.60 0 2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã KKC Biểu đồ biến khối lượng của mã KKC
PMS 94 13.00 0 2.36 % Biểu đồ biến động giá của mã PMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMS
SED 177 17.70 0 2.31 % Biểu đồ biến động giá của mã SED Biểu đồ biến khối lượng của mã SED
DNM 39.4 9.00 200 2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã DNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNM
TA9 116.7 9.40 1800 2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã TA9 Biểu đồ biến khối lượng của mã TA9
EVS 570 9.50 200 2.15 % Biểu đồ biến động giá của mã EVS Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVS
VDL 356.2 24.30 210 2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã VDL Biểu đồ biến khối lượng của mã VDL
TTT 244.5 53.50 0 1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã TTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTT
SD5 156 6.00 0 1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SD5 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD5
PHN 221.2 30.50 6800 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHN
KHS 131.6 12.30 100 1.65 % Biểu đồ biến động giá của mã KHS Biểu đồ biến khối lượng của mã KHS
MAC 93.9 6.20 600 1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã MAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MAC
VIX 743.1 6.40 2500 1.59 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến khối lượng của mã VIX
PVC 375 7.50 68716 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã PVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVC
VGP 188.1 22.90 0 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VGP Biểu đồ biến khối lượng của mã VGP
HLD 304 15.20 2200 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HLD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLD
VNC 362.2 34.50 0 1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VNC Biểu đồ biến khối lượng của mã VNC
THB 115.4 10.10 1400 1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã THB Biểu đồ biến động khối lượng của mã THB
SGD 48.8 11.80 0 0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã SGD Biểu đồ biến khối lượng của mã SGD
HDA 144.9 12.60 248120 0.80 % Biểu đồ biến động giá của mã HDA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDA
HJS 550.2 26.20 0 0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã HJS Biểu đồ biến khối lượng của mã HJS
DGC 3520.9 28.40 91580 0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã DGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DGC
DNP 1510.1 15.10 17800 0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DNP Biểu đồ biến khối lượng của mã DNP
PGS 1590 31.80 3020 0.63 % Biểu đồ biến động giá của mã PGS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGS
CIA 183.1 16.50 340 0.61 % Biểu đồ biến động giá của mã CIA Biểu đồ biến khối lượng của mã CIA
DTD 371.8 16.90 81195 0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã DTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTD
WCS 386.5 154.60 271 0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã WCS Biểu đồ biến khối lượng của mã WCS
HTC 324.5 29.50 0 0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã HTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTC
PMC 575.8 61.70 3 0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PMC Biểu đồ biến khối lượng của mã PMC
TAR 1067.5 30.50 54300 0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã TAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã TAR
INN 617.4 34.30 7030 0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã INN Biểu đồ biến khối lượng của mã INN
BTS 527.8 4.40 220 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTS
QHD 92.8 16.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QHD Biểu đồ biến khối lượng của mã QHD
DHP 94.9 10.00 5000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHP
TTC 76.7 12.80 400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TTC Biểu đồ biến khối lượng của mã TTC
TKU 41.8 9.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TKU Biểu đồ biến động khối lượng của mã TKU
NHP 13.8 0.50 89500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NHP Biểu đồ biến khối lượng của mã NHP
ART 213.2 2.20 422540 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ART Biểu đồ biến động khối lượng của mã ART
STP 56.3 7.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STP Biểu đồ biến khối lượng của mã STP
NST 162.4 14.50 9 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NST Biểu đồ biến động khối lượng của mã NST
BKC 68.1 5.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BKC Biểu đồ biến khối lượng của mã BKC
BII 63.4 1.10 713000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BII Biểu đồ biến động khối lượng của mã BII
HOM 252 3.50 22000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HOM Biểu đồ biến khối lượng của mã HOM
PDC 57 3.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDC
DC2 12.6 5.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DC2 Biểu đồ biến khối lượng của mã DC2
TDN 150.1 5.10 16010 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDN
HKT 20.9 3.40 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HKT Biểu đồ biến khối lượng của mã HKT
PPS 105 7.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPS
PTS 29 5.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTS Biểu đồ biến khối lượng của mã PTS
PSI 155.6 2.60 700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSI
PVG 194 7.00 4600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVG Biểu đồ biến khối lượng của mã PVG
VTS 25.8 12.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTS
VC1 156 13.00 230 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC1
PVX 560 1.40 1066117 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVX
HLY 52 52.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLY Biểu đồ biến khối lượng của mã HLY
BXH 49.7 16.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BXH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BXH
TFC 84.1 5.00 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TFC Biểu đồ biến khối lượng của mã TFC
PJC 187.6 32.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PJC
LDP 191.1 24.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LDP Biểu đồ biến khối lượng của mã LDP
LCS 20.5 2.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã LCS
SDN 43.7 28.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDN Biểu đồ biến khối lượng của mã SDN
GDW 227 23.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã GDW
HVA 6.2 1.10 194510 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HVA Biểu đồ biến khối lượng của mã HVA
VTH 50 10.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTH
LIG 196.2 4.50 22300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LIG Biểu đồ biến khối lượng của mã LIG
GKM 201.2 14.90 118700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GKM Biểu đồ biến động khối lượng của mã GKM
VLA 14.8 13.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VLA Biểu đồ biến khối lượng của mã VLA
CET 26 4.30 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CET Biểu đồ biến động khối lượng của mã CET
HBE 17.8 8.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HBE Biểu đồ biến khối lượng của mã HBE
KSD 61.2 5.10 2500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KSD Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSD
VE9 18.8 1.50 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VE9 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE9
ADC 44.4 14.50 4700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ADC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADC
KSQ 60 2.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KSQ Biểu đồ biến khối lượng của mã KSQ
HPM 45.2 11.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPM
SHN 1166.5 9.00 21614 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SHN Biểu đồ biến khối lượng của mã SHN
DPS 15.5 0.50 41900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPS
VAT 9.2 2.00 1860 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VAT Biểu đồ biến khối lượng của mã VAT
SMN 41.8 9.50 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMN
APS 97.5 2.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã APS Biểu đồ biến khối lượng của mã APS
CDN 1821.6 18.40 800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDN
UNI 92.1 5.90 6000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã UNI Biểu đồ biến khối lượng của mã UNI
MDC 162.8 7.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MDC
VC3 647.1 22.80 145200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC3
ACM 20.4 0.40 232600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ACM Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACM
SHB 7582.8 6.30 5467301 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SHB Biểu đồ biến khối lượng của mã SHB
CAP 185.6 39.00 13600 -0.26 % Biểu đồ biến động giá của mã CAP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAP
PVB 462.2 21.40 157310 -0.47 % Biểu đồ biến động giá của mã PVB Biểu đồ biến khối lượng của mã PVB
VNR 2660.8 20.30 100 -0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã VNR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNR
VCS 13920 87.00 298623 -0.58 % Biểu đồ biến động giá của mã VCS Biểu đồ biến khối lượng của mã VCS
DAE 24.1 16.10 0 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã DAE Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAE
PTI 1205.9 15.00 500 -0.66 % Biểu đồ biến động giá của mã PTI Biểu đồ biến khối lượng của mã PTI
HCC 97.8 15.00 4506 -0.66 % Biểu đồ biến động giá của mã HCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCC
SHE 0 14.10 100 -0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã SHE Biểu đồ biến khối lượng của mã SHE
DHT 847.2 40.10 15200 -0.74 % Biểu đồ biến động giá của mã DHT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHT
SLS 390.7 39.90 200 -0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã SLS Biểu đồ biến khối lượng của mã SLS
DDG 307.2 25.60 54520 -0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã DDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDG
NRC 360 24.00 32700 -0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã NRC Biểu đồ biến khối lượng của mã NRC
SFN 69.6 23.20 500 -0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã SFN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFN
VMC 114 11.40 18000 -0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã VMC Biểu đồ biến khối lượng của mã VMC
TV3 240 29.00 0 -1.02 % Biểu đồ biến động giá của mã TV3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV3
VE1 56.4 9.40 600 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã VE1 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE1
SGH 655.3 53.00 1600 -1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SGH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGH
SJ1 344.4 17.30 100 -1.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SJ1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SJ1
SJE 433.9 23.70 4100 -1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SJE Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJE
TCS 212.1 7.90 0 -1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã TCS Biểu đồ biến khối lượng của mã TCS
MBS 1880.7 15.40 25020 -1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã MBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MBS
IDV 697.4 38.00 4400 -1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã IDV Biểu đồ biến khối lượng của mã IDV
VTV 230.9 7.40 102 -1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTV
VC7 160.6 7.30 3000 -1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VC7 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC7
AME 176.4 7.00 0 -1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã AME Biểu đồ biến động khối lượng của mã AME
THT 159.7 6.50 0 -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã THT Biểu đồ biến khối lượng của mã THT
PVI 8994.9 38.40 391184 -1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã PVI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVI
SCI 205.7 18.70 89160 -1.58 % Biểu đồ biến động giá của mã SCI Biểu đồ biến khối lượng của mã SCI
NDX 75.5 12.40 2000 -1.59 % Biểu đồ biến động giá của mã NDX Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDX
SD9 212.3 6.20 5400 -1.59 % Biểu đồ biến động giá của mã SD9 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD9
PSD 369.9 12.40 1200 -1.59 % Biểu đồ biến động giá của mã PSD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSD
NBC 225.7 6.10 11320 -1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã NBC Biểu đồ biến khối lượng của mã NBC
VCR 824.4 22.90 143400 -1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã VCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCR
DP3 536.6 62.40 264 -1.73 % Biểu đồ biến động giá của mã DP3 Biểu đồ biến khối lượng của mã DP3
CVN 90.8 11.00 17500 -1.79 % Biểu đồ biến động giá của mã CVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CVN
SRA 196.2 10.90 98185 -1.80 % Biểu đồ biến động giá của mã SRA Biểu đồ biến khối lượng của mã SRA
BVS 772.9 10.70 44200 -1.83 % Biểu đồ biến động giá của mã BVS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVS
AAV 341.1 10.70 262810 -1.83 % Biểu đồ biến động giá của mã AAV Biểu đồ biến khối lượng của mã AAV
CEO 1574.9 10.20 194208 -1.92 % Biểu đồ biến động giá của mã CEO Biểu đồ biến động khối lượng của mã CEO
NET 651.8 29.10 500 -2.02 % Biểu đồ biến động giá của mã NET Biểu đồ biến khối lượng của mã NET
TC6 152.7 4.70 5504 -2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã TC6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TC6
BAX 574 70.00 15100 -2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã BAX Biểu đồ biến khối lượng của mã BAX
VCG 11572.8 26.20 290089 -2.24 % Biểu đồ biến động giá của mã VCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCG
GLT 277.1 30.00 1400 -2.28 % Biểu đồ biến động giá của mã GLT Biểu đồ biến khối lượng của mã GLT
DL1 2974.6 29.40 0 -2.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DL1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DL1
VGS 341.1 8.10 36500 -2.41 % Biểu đồ biến động giá của mã VGS Biểu đồ biến khối lượng của mã VGS
EBS 81.8 8.00 0 -2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã EBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã EBS
VKC 78 3.90 30800 -2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã VKC Biểu đồ biến khối lượng của mã VKC
NTP 3435.8 38.50 1500 -2.53 % Biểu đồ biến động giá của mã NTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTP
HHP 114 11.40 227500 -2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã HHP Biểu đồ biến khối lượng của mã HHP
SCL 51.4 3.70 300 -2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã SCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCL
NVB 2953.1 7.20 189900 -2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã NVB Biểu đồ biến khối lượng của mã NVB
PHP 3465.8 10.60 9100 -2.75 % Biểu đồ biến động giá của mã PHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHP
LAS 790 7.00 20810 -2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã LAS Biểu đồ biến khối lượng của mã LAS
PLC 1115 13.80 6010 -2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLC
C69 102 20.40 93900 -2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã C69 Biểu đồ biến khối lượng của mã C69
NTH 319.7 29.60 3100 -2.95 % Biểu đồ biến động giá của mã NTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTH
PV2 115.8 3.10 6000 -3.13 % Biểu đồ biến động giá của mã PV2 Biểu đồ biến khối lượng của mã PV2
TV4 239.1 15.10 9200 -3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TV4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV4
CPC 115.3 26.80 300 -3.25 % Biểu đồ biến động giá của mã CPC Biểu đồ biến khối lượng của mã CPC
AMV 463.7 17.10 52420 -3.39 % Biểu đồ biến động giá của mã AMV Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMV
S99 330.4 8.10 6600 -3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã S99 Biểu đồ biến khối lượng của mã S99
RCL 120.2 15.90 1400 -3.64 % Biểu đồ biến động giá của mã RCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã RCL
TMX 78 13.00 100 -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TMX Biểu đồ biến khối lượng của mã TMX
NAG 75.7 5.10 1400 -3.77 % Biểu đồ biến động giá của mã NAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAG
ITQ 59.6 2.50 2900 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã ITQ Biểu đồ biến khối lượng của mã ITQ
QNC 89.2 2.40 0 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã QNC
HUT 577.4 2.30 279000 -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HUT Biểu đồ biến khối lượng của mã HUT
SPP 57.8 2.30 25300 -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPP
D11 135 20.60 20000 -4.19 % Biểu đồ biến động giá của mã D11 Biểu đồ biến khối lượng của mã D11
SD2 62 4.30 200 -4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD2
PBP 48 10.50 0 -4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã PBP Biểu đồ biến khối lượng của mã PBP
L61 62.1 8.20 0 -4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã L61 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L61
SHS 1678.9 8.10 932235 -4.71 % Biểu đồ biến động giá của mã SHS Biểu đồ biến khối lượng của mã SHS
DS3 42.7 4.00 123120 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã DS3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DS3
SIC 237.6 9.90 7400 -4.81 % Biểu đồ biến động giá của mã SIC Biểu đồ biến khối lượng của mã SIC
VIT 269.1 13.80 9500 -4.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIT
HAT 101.5 32.50 500 -5.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HAT Biểu đồ biến khối lượng của mã HAT
PVL 90 1.80 15000 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã PVL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVL
NSH 35.2 1.70 50738 -5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã NSH Biểu đồ biến khối lượng của mã NSH
MEC 13.4 1.60 4300 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã MEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MEC
CMS 55 3.20 9800 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã CMS Biểu đồ biến khối lượng của mã CMS
VBC 127.5 17.00 73 -6.08 % Biểu đồ biến động giá của mã VBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBC
VMS 69.3 7.70 100 -6.10 % Biểu đồ biến động giá của mã VMS Biểu đồ biến khối lượng của mã VMS
SD6 104.3 3.00 2138 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SD6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD6
SD4 60.8 5.90 0 -6.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SD4 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD4
LUT 42 2.80 0 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã LUT Biểu đồ biến động khối lượng của mã LUT
STC 87.2 15.40 500 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã STC Biểu đồ biến khối lượng của mã STC
PCT 124.2 5.40 26400 -6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã PCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCT
TVC 648.4 16.20 176701 -6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã TVC Biểu đồ biến khối lượng của mã TVC
KDM 18.5 2.60 4700 -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã KDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDM
CTT 33.8 7.20 0 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã CTT Biểu đồ biến khối lượng của mã CTT
TPP 131 9.20 300 -8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPP
CLH 145 14.50 11000 -8.23 % Biểu đồ biến động giá của mã CLH Biểu đồ biến khối lượng của mã CLH
KLF 181.9 1.10 161496 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã KLF Biểu đồ biến động khối lượng của mã KLF
ARM 128.3 49.50 100 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã ARM Biểu đồ biến khối lượng của mã ARM
V12 71.6 12.30 500 -8.89 % Biểu đồ biến động giá của mã V12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V12
API 593.3 16.30 300 -8.94 % Biểu đồ biến động giá của mã API Biểu đồ biến khối lượng của mã API
PMB 73.2 6.10 0 -8.96 % Biểu đồ biến động giá của mã PMB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMB
VIG 34.1 1.00 52900 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VIG Biểu đồ biến khối lượng của mã VIG
L35 28.7 8.80 0 -9.28 % Biểu đồ biến động giá của mã L35 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L35
NFC 89.7 5.70 0 -9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã NFC Biểu đồ biến khối lượng của mã NFC
MPT 29.5 1.90 325400 -9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã MPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã MPT
VE3 7.4 5.60 800 -9.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VE3 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE3
HNM 130 6.50 465200 -9.72 % Biểu đồ biến động giá của mã HNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNM
KMT 72.9 7.40 0 -9.76 % Biểu đồ biến động giá của mã KMT Biểu đồ biến khối lượng của mã KMT
VTL 134.1 26.50 0 -9.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTL
HHC 1627.7 99.10 100 -9.91 % Biểu đồ biến động giá của mã HHC Biểu đồ biến khối lượng của mã HHC
NBW 264.9 24.30 0 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NBW Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBW
ICG 160 8.00 1000 -10.11 % Biểu đồ biến động giá của mã ICG Biểu đồ biến khối lượng của mã ICG
OCH 1400 7.00 0 -10.26 % Biểu đồ biến động giá của mã OCH Biểu đồ biến động khối lượng của mã OCH
SPI 13.5 0.80 1100 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SPI Biểu đồ biến khối lượng của mã SPI
KTS 76.6 15.10 0 -11.18 % Biểu đồ biến động giá của mã KTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã KTS
TXM 23.1 3.30 600 -13.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TXM Biểu đồ biến khối lượng của mã TXM
ALT 95.7 15.50 100 -13.41 % Biểu đồ biến động giá của mã ALT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ALT
PGN 29.4 8.90 16600 -13.59 % Biểu đồ biến động giá của mã PGN Biểu đồ biến khối lượng của mã PGN
BTW 241.5 25.80 500 -15.96 % Biểu đồ biến động giá của mã BTW Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTW
HBS 95.7 2.90 100 -17.14 % Biểu đồ biến động giá của mã HBS Biểu đồ biến khối lượng của mã HBS
SSM 31.4 5.70 50 -17.39 % Biểu đồ biến động giá của mã SSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSM
PPE 14.2 7.10 0 -17.44 % Biểu đồ biến động giá của mã PPE Biểu đồ biến khối lượng của mã PPE
POT 314.8 16.20 110 -18.59 % Biểu đồ biến động giá của mã POT Biểu đồ biến động khối lượng của mã POT
VNT 381.2 31.90 100 -26.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VNT Biểu đồ biến khối lượng của mã VNT
VHE 97.7 11.10 2200 -26.97 % Biểu đồ biến động giá của mã VHE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHE
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung