TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 07:46
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với 6 tháng trước
(-)
XMD 55.6 13.90 2600 631.58 % Biểu đồ biến động giá của mã XMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã XMD
NWT 85 10.00 0 300.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NWT Biểu đồ biến khối lượng của mã NWT
DDH 51.5 14.30 0 169.81 % Biểu đồ biến động giá của mã DDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDH
HEP 237 39.50 0 147.59 % Biểu đồ biến động giá của mã HEP Biểu đồ biến khối lượng của mã HEP
XDH 255.5 10.40 0 123.47 % Biểu đồ biến động giá của mã XDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã XDH
DCG 174 25.50 0 114.28 % Biểu đồ biến động giá của mã DCG Biểu đồ biến khối lượng của mã DCG
CCA 274.7 18.20 18000 97.36 % Biểu đồ biến động giá của mã CCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCA
IME 507.6 141.00 0 95.29 % Biểu đồ biến động giá của mã IME Biểu đồ biến khối lượng của mã IME
CHC 19.5 2.90 0 93.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHC
GLW 129.6 7.20 0 89.47 % Biểu đồ biến động giá của mã GLW Biểu đồ biến khối lượng của mã GLW
TVP 748.4 67.50 3200 80.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVP
X26 150 30.00 3200 78.57 % Biểu đồ biến động giá của mã X26 Biểu đồ biến khối lượng của mã X26
LMH 417.8 16.30 469645 77.17 % Biểu đồ biến động giá của mã LMH Biểu đồ biến động khối lượng của mã LMH
DVW 53.9 23.00 0 75.26 % Biểu đồ biến động giá của mã DVW Biểu đồ biến khối lượng của mã DVW
VVN 412.5 7.50 0 74.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VVN
USC 64.9 11.80 0 66.20 % Biểu đồ biến động giá của mã USC Biểu đồ biến khối lượng của mã USC
EME 173.9 46.00 0 64.29 % Biểu đồ biến động giá của mã EME Biểu đồ biến động khối lượng của mã EME
HGT 322 16.10 0 61.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HGT Biểu đồ biến khối lượng của mã HGT
NXT 48.2 14.60 25800 59.01 % Biểu đồ biến động giá của mã NXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NXT
VNA 884 44.20 47000 57.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VNA Biểu đồ biến khối lượng của mã VNA
VFC 1125.4 33.10 9200 57.62 % Biểu đồ biến động giá của mã VFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFC
VTK 216.6 43.90 5003 54.58 % Biểu đồ biến động giá của mã VTK Biểu đồ biến khối lượng của mã VTK
CSI 1562.4 93.00 112700 53.72 % Biểu đồ biến động giá của mã CSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSI
NDC 802.2 134.50 2100 52.17 % Biểu đồ biến động giá của mã NDC Biểu đồ biến khối lượng của mã NDC
PHS 2003.1 22.00 0 50.61 % Biểu đồ biến động giá của mã PHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHS
HPH 126 15.00 0 50.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPH Biểu đồ biến khối lượng của mã HPH
VW3 39.2 19.60 0 49.31 % Biểu đồ biến động giá của mã VW3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VW3
BKH 53 30.30 0 47.09 % Biểu đồ biến động giá của mã BKH Biểu đồ biến khối lượng của mã BKH
BSQ 1692 37.60 1812 45.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BSQ Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSQ
DTG 164.2 26.00 100 44.44 % Biểu đồ biến động giá của mã DTG Biểu đồ biến khối lượng của mã DTG
ATG 59.4 3.90 0 44.44 % Biểu đồ biến động giá của mã ATG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATG
HNA 4469.4 19.00 10570 42.86 % Biểu đồ biến động giá của mã HNA Biểu đồ biến khối lượng của mã HNA
BBH 30.9 15.10 3 42.30 % Biểu đồ biến động giá của mã BBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBH
DM7 146.4 9.50 0 39.71 % Biểu đồ biến động giá của mã DM7 Biểu đồ biến khối lượng của mã DM7
HCB 115.9 22.30 0 38.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCB
MTH 143.2 29.90 0 38.65 % Biểu đồ biến động giá của mã MTH Biểu đồ biến khối lượng của mã MTH
HDM 421.7 27.70 6100 38.37 % Biểu đồ biến động giá của mã HDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDM
NJC 69.6 23.20 0 38.10 % Biểu đồ biến động giá của mã NJC Biểu đồ biến khối lượng của mã NJC
PMW 1480 37.00 100 37.01 % Biểu đồ biến động giá của mã PMW Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMW
GGG 60.7 6.30 0 36.96 % Biểu đồ biến động giá của mã GGG Biểu đồ biến khối lượng của mã GGG
RCC 618.3 40.00 0 36.52 % Biểu đồ biến động giá của mã RCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã RCC
NHV 103.5 32.10 12200 36.45 % Biểu đồ biến động giá của mã NHV Biểu đồ biến khối lượng của mã NHV
TNW 241.6 15.10 0 36.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TNW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNW
TGP 89 8.90 0 34.85 % Biểu đồ biến động giá của mã TGP Biểu đồ biến khối lượng của mã TGP
ND2 1749.8 35.00 0 34.29 % Biểu đồ biến động giá của mã ND2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã ND2
MTV 124.2 23.00 0 33.72 % Biểu đồ biến động giá của mã MTV Biểu đồ biến khối lượng của mã MTV
APF 1320.5 66.00 29100 33.70 % Biểu đồ biến động giá của mã APF Biểu đồ biến động khối lượng của mã APF
VST 312 4.80 0 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VST Biểu đồ biến khối lượng của mã VST
HNI 832.3 70.00 100 33.01 % Biểu đồ biến động giá của mã HNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNI
TLI 24.3 8.10 300 32.79 % Biểu đồ biến động giá của mã TLI Biểu đồ biến khối lượng của mã TLI
TKG 82.1 13.00 4200 31.66 % Biểu đồ biến động giá của mã TKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TKG
PND 120.7 18.10 4900 30.22 % Biểu đồ biến động giá của mã PND Biểu đồ biến khối lượng của mã PND
DOP 75.5 16.00 0 28.80 % Biểu đồ biến động giá của mã DOP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DOP
ICI 34 8.50 0 28.79 % Biểu đồ biến động giá của mã ICI Biểu đồ biến khối lượng của mã ICI
VIN 675.8 26.50 700 28.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIN
DDM 61.2 5.00 0 28.21 % Biểu đồ biến động giá của mã DDM Biểu đồ biến khối lượng của mã DDM
H11 10.3 9.70 0 27.63 % Biểu đồ biến động giá của mã H11 Biểu đồ biến động khối lượng của mã H11
PVV 144 4.80 0 26.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PVV Biểu đồ biến khối lượng của mã PVV
VFS 1508.7 18.80 153922 26.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFS
BMJ 1648.5 15.70 1031 25.95 % Biểu đồ biến động giá của mã BMJ Biểu đồ biến khối lượng của mã BMJ
LGM 65.9 8.90 6600 25.35 % Biểu đồ biến động giá của mã LGM Biểu đồ biến động khối lượng của mã LGM
CQT 337.5 13.50 3000 25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CQT Biểu đồ biến khối lượng của mã CQT
CST 754.1 17.60 82300 24.70 % Biểu đồ biến động giá của mã CST Biểu đồ biến động khối lượng của mã CST
ILC 46 11.30 500 24.18 % Biểu đồ biến động giá của mã ILC Biểu đồ biến khối lượng của mã ILC
PRO 29.7 9.90 0 23.75 % Biểu đồ biến động giá của mã PRO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PRO
XHC 675.1 32.00 0 23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã XHC Biểu đồ biến khối lượng của mã XHC
TR1 74.9 16.30 0 22.31 % Biểu đồ biến động giá của mã TR1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TR1
BRS 127.2 28.00 300 22.25 % Biểu đồ biến động giá của mã BRS Biểu đồ biến khối lượng của mã BRS
BSG 660 11.00 4600 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã BSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSG
DHB 3184.7 11.70 0 20.62 % Biểu đồ biến động giá của mã DHB Biểu đồ biến khối lượng của mã DHB
DAC 8.8 8.80 0 20.55 % Biểu đồ biến động giá của mã DAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAC
HTG 1140.1 38.00 52522 19.80 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến khối lượng của mã HTG
MIC 77.6 14.00 18600 19.66 % Biểu đồ biến động giá của mã MIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MIC
PNG 144.9 16.10 0 19.26 % Biểu đồ biến động giá của mã PNG Biểu đồ biến khối lượng của mã PNG
FHN 46.5 15.50 0 19.23 % Biểu đồ biến động giá của mã FHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã FHN
L63 63.8 7.70 0 18.46 % Biểu đồ biến động giá của mã L63 Biểu đồ biến khối lượng của mã L63
TLT 110.4 15.80 0 17.75 % Biểu đồ biến động giá của mã TLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLT
AGP 380.9 21.20 3323 17.65 % Biểu đồ biến động giá của mã AGP Biểu đồ biến khối lượng của mã AGP
BHA 930.6 14.10 0 17.50 % Biểu đồ biến động giá của mã BHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHA
SP2 250 16.40 0 17.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SP2 Biểu đồ biến khối lượng của mã SP2
SBM 1277.6 31.20 100 17.13 % Biểu đồ biến động giá của mã SBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBM
NBE 72.5 14.50 200 17.05 % Biểu đồ biến động giá của mã NBE Biểu đồ biến khối lượng của mã NBE
HUG 658.5 40.50 0 16.91 % Biểu đồ biến động giá của mã HUG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HUG
CFM 22.2 11.10 3900 16.84 % Biểu đồ biến động giá của mã CFM Biểu đồ biến khối lượng của mã CFM
NTT 260.8 11.10 0 16.84 % Biểu đồ biến động giá của mã NTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTT
FT1 314.1 44.36 1400 16.75 % Biểu đồ biến động giá của mã FT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã FT1
BTG 9.2 7.70 0 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTG
TSJ 1735.4 23.20 0 16.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TSJ Biểu đồ biến khối lượng của mã TSJ
AVC 2994.6 39.90 900 15.65 % Biểu đồ biến động giá của mã AVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AVC
ACE 125.1 41.00 0 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ACE Biểu đồ biến khối lượng của mã ACE
BRR 2317.5 20.60 0 14.71 % Biểu đồ biến động giá của mã BRR Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRR
DTV 200.6 38.00 200 14.32 % Biểu đồ biến động giá của mã DTV Biểu đồ biến khối lượng của mã DTV
TDF 840 28.00 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDF
UCT 56.1 10.50 0 14.13 % Biểu đồ biến động giá của mã UCT Biểu đồ biến khối lượng của mã UCT
NTW 197 19.70 2405 13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã NTW Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTW
RTB 2374.5 27.00 500 13.45 % Biểu đồ biến động giá của mã RTB Biểu đồ biến khối lượng của mã RTB
BLT 92.8 23.20 200 13.35 % Biểu đồ biến động giá của mã BLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLT
VGR 2340.2 37.00 0 13.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VGR Biểu đồ biến khối lượng của mã VGR
TNM 24.9 4.30 0 13.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNM
HLG 284 6.40 0 12.28 % Biểu đồ biến động giá của mã HLG Biểu đồ biến khối lượng của mã HLG
BT1 91.9 17.50 0 12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã BT1
HFX 9.5 7.50 0 11.94 % Biểu đồ biến động giá của mã HFX Biểu đồ biến khối lượng của mã HFX
DSC 2080 20.80 7800 11.83 % Biểu đồ biến động giá của mã DSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSC
XMP 285 19.00 0 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã XMP Biểu đồ biến khối lượng của mã XMP
HPD 207.7 25.00 0 11.73 % Biểu đồ biến động giá của mã HPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPD
PBT 170 9.70 0 11.61 % Biểu đồ biến động giá của mã PBT Biểu đồ biến khối lượng của mã PBT
MNB 491.4 27.00 900 11.57 % Biểu đồ biến động giá của mã MNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MNB
DBM 55.5 28.60 600 11.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DBM Biểu đồ biến khối lượng của mã DBM
VPC 43.9 7.80 0 11.43 % Biểu đồ biến động giá của mã VPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPC
TTD 870.9 56.00 0 11.36 % Biểu đồ biến động giá của mã TTD Biểu đồ biến khối lượng của mã TTD
IDP 9902.8 168.00 0 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã IDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã IDP
HD2 108.4 12.10 12800 11.01 % Biểu đồ biến động giá của mã HD2 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD2
TBD 2871.8 88.40 100 10.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBD
HPT 131.5 15.90 0 9.93 % Biểu đồ biến động giá của mã HPT Biểu đồ biến khối lượng của mã HPT
LPT 136.8 11.40 151500 9.88 % Biểu đồ biến động giá của mã LPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã LPT
PCM 58 14.50 100 9.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PCM Biểu đồ biến khối lượng của mã PCM
MTP 85.8 13.00 100 9.80 % Biểu đồ biến động giá của mã MTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTP
TV1 301.6 11.30 14500 9.71 % Biểu đồ biến động giá của mã TV1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV1
BSA 1102.8 17.50 13400 9.38 % Biểu đồ biến động giá của mã BSA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSA
NUE 60 10.00 200 8.86 % Biểu đồ biến động giá của mã NUE Biểu đồ biến khối lượng của mã NUE
HDP 127.7 13.50 100 8.86 % Biểu đồ biến động giá của mã HDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDP
DNL 99.1 23.00 200 8.75 % Biểu đồ biến động giá của mã DNL Biểu đồ biến khối lượng của mã DNL
QSP 237.4 22.00 2400 8.64 % Biểu đồ biến động giá của mã QSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã QSP
FRC 114 38.00 0 8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã FRC Biểu đồ biến khối lượng của mã FRC
ISH 981 21.80 1300 8.46 % Biểu đồ biến động giá của mã ISH Biểu đồ biến động khối lượng của mã ISH
HBH 144 9.00 100 8.43 % Biểu đồ biến động giá của mã HBH Biểu đồ biến khối lượng của mã HBH
XPH 137.5 10.60 0 8.16 % Biểu đồ biến động giá của mã XPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã XPH
MPC 8840 44.20 67203 7.80 % Biểu đồ biến động giá của mã MPC Biểu đồ biến khối lượng của mã MPC
BSL 553.5 12.30 1300 7.54 % Biểu đồ biến động giá của mã BSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSL
USD 77.8 13.90 500 7.23 % Biểu đồ biến động giá của mã USD Biểu đồ biến khối lượng của mã USD
GSM 428.4 15.00 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã GSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã GSM
S12 15 3.00 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã S12 Biểu đồ biến khối lượng của mã S12
SKN 51 10.20 0 7.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SKN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKN
PNT 72.4 7.80 4000 6.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PNT Biểu đồ biến khối lượng của mã PNT
ICF 41 3.20 117800 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã ICF Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICF
LTG 2885.2 35.80 212700 6.23 % Biểu đồ biến động giá của mã LTG Biểu đồ biến khối lượng của mã LTG
BDG 540 45.00 1800 6.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDG
UDL 105.3 15.90 0 6.00 % Biểu đồ biến động giá của mã UDL Biểu đồ biến khối lượng của mã UDL
HC3 765.4 37.00 0 5.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HC3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HC3
GND 295.2 32.80 800 5.78 % Biểu đồ biến động giá của mã GND Biểu đồ biến khối lượng của mã GND
DP1 555.9 26.50 2200 5.58 % Biểu đồ biến động giá của mã DP1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DP1
S74 61.6 9.50 100 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã S74 Biểu đồ biến khối lượng của mã S74
SBH 4993.8 40.20 4100 5.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBH
LKW 112.5 45.00 200 5.14 % Biểu đồ biến động giá của mã LKW Biểu đồ biến khối lượng của mã LKW
PDV 263.7 10.50 6000 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDV
DSP 1246.2 10.50 0 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DSP Biểu đồ biến khối lượng của mã DSP
BVN 54 10.80 0 4.85 % Biểu đồ biến động giá của mã BVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVN
EIC 916.9 25.00 1000 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã EIC Biểu đồ biến khối lượng của mã EIC
VDN 56 18.70 0 3.93 % Biểu đồ biến động giá của mã VDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDN
CID 9.3 8.60 100 3.61 % Biểu đồ biến động giá của mã CID Biểu đồ biến khối lượng của mã CID
HLY 18.5 18.50 0 3.35 % Biểu đồ biến động giá của mã HLY Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLY
BLI 1008 16.80 600 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã BLI Biểu đồ biến khối lượng của mã BLI
ADP 564.5 24.50 0 2.81 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADP
A32 202.6 29.80 1 2.54 % Biểu đồ biến động giá của mã A32 Biểu đồ biến khối lượng của mã A32
NNT 327.4 34.50 600 2.45 % Biểu đồ biến động giá của mã NNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NNT
PMT 46.5 9.30 0 2.43 % Biểu đồ biến động giá của mã PMT Biểu đồ biến khối lượng của mã PMT
VQC 59.4 16.50 0 2.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VQC
YBC 123.9 10.50 0 1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã YBC Biểu đồ biến khối lượng của mã YBC
VUA 1528.9 45.10 172300 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VUA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VUA
MRF 218.7 59.50 0 1.62 % Biểu đồ biến động giá của mã MRF Biểu đồ biến khối lượng của mã MRF
HWS 1121.3 12.80 200 1.59 % Biểu đồ biến động giá của mã HWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HWS
ICC 136.8 36.00 100 1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã ICC Biểu đồ biến khối lượng của mã ICC
PEC 23.4 7.50 0 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã PEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEC
BDT 1702.3 44.10 1000 0.93 % Biểu đồ biến động giá của mã BDT Biểu đồ biến khối lượng của mã BDT
BAL 22.4 11.20 500 0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã BAL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAL
VEA 60061.8 45.20 57900 0.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VEA Biểu đồ biến khối lượng của mã VEA
DVC 140.3 13.00 200 0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã DVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVC
HPW 1261.5 17.00 0 0.51 % Biểu đồ biến động giá của mã HPW Biểu đồ biến khối lượng của mã HPW
ACG 8925.1 65.70 86531 0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACG
PPH 2314.8 31.00 111200 0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã PPH Biểu đồ biến khối lượng của mã PPH
CAR 97.6 30.50 5700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAR
GEE 9360 31.20 10800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GEE Biểu đồ biến khối lượng của mã GEE
PDC 84 5.60 14400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDC
ACM 86.7 1.70 - 0.00 %
DTH 113.6 15.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTH
DCH 17 5.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCH Biểu đồ biến khối lượng của mã DCH
DSD 622 20.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DSD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSD
MGR 220 11.00 1300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MGR Biểu đồ biến khối lượng của mã MGR
PPT 223.2 27.90 70300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPT
VIE 14.6 7.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIE Biểu đồ biến khối lượng của mã VIE
PXI 117 3.90 944931 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXI
APP 34.5 7.30 11600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã APP Biểu đồ biến khối lượng của mã APP
FTM 155 3.10 - 0.00 %
KLB 9789.6 26.80 55461 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KLB Biểu đồ biến khối lượng của mã KLB
RIC 370.3 12.90 - 0.00 %
TED 448.8 35.90 2100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TED Biểu đồ biến khối lượng của mã TED
SD2 86.5 6.00 4800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD2
C92 23.4 4.40 58200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã C92 Biểu đồ biến khối lượng của mã C92
PAT 3405 136.20 107123 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAT
HPM 79.8 21.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPM Biểu đồ biến khối lượng của mã HPM
LSG 720 8.00 3883 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LSG
PCN 17.3 4.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PCN Biểu đồ biến khối lượng của mã PCN
PXS 372 6.20 1013700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXS
VXB 41.3 10.20 - 0.00 %
DPP 53.4 17.80 0 -0.18 % Biểu đồ biến động giá của mã DPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPP
UEM 78 32.00 100 -0.30 % Biểu đồ biến động giá của mã UEM Biểu đồ biến khối lượng của mã UEM
PTO 24.5 20.40 0 -0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PTO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTO
HTM 4246 19.30 0 -0.52 % Biểu đồ biến động giá của mã HTM Biểu đồ biến khối lượng của mã HTM
VLW 664.7 23.00 0 -0.59 % Biểu đồ biến động giá của mã VLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLW
FOX 23283.5 70.90 6102 -0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã FOX Biểu đồ biến khối lượng của mã FOX
DFC 198 33.00 0 -0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã DFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DFC
PSP 231.8 10.30 7300 -0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã PSP Biểu đồ biến khối lượng của mã PSP
TVM 24.5 10.20 0 -0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã TVM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVM
WSB 741 51.10 4600 -0.98 % Biểu đồ biến động giá của mã WSB Biểu đồ biến khối lượng của mã WSB
VTD 90 15.00 109827 -1.02 % Biểu đồ biến động giá của mã VTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTD
AFX 513.6 14.67 42200 -1.03 % Biểu đồ biến động giá của mã AFX Biểu đồ biến khối lượng của mã AFX
CNC 342.1 30.10 3400 -1.19 % Biểu đồ biến động giá của mã CNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNC
IFS 2030.4 23.30 2200 -1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã IFS Biểu đồ biến khối lượng của mã IFS
VGG 1931.6 43.80 100 -1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGG
GHC 1339.3 28.10 12400 -1.78 % Biểu đồ biến động giá của mã GHC Biểu đồ biến khối lượng của mã GHC
ICN 841.2 70.10 0 -1.87 % Biểu đồ biến động giá của mã ICN Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICN
DNW 3060 25.50 15400 -1.92 % Biểu đồ biến động giá của mã DNW Biểu đồ biến khối lượng của mã DNW
DXL 18.6 4.70 200 -2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã DXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXL
SKV 581.9 25.30 2100 -2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SKV Biểu đồ biến khối lượng của mã SKV
TOS 1234.1 41.00 0 -2.18 % Biểu đồ biến động giá của mã TOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOS
HJC 102.8 8.00 100 -2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã HJC Biểu đồ biến khối lượng của mã HJC
VGI 96488.8 31.70 1640936 -2.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGI
SZE 438 14.60 12000 -2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SZE Biểu đồ biến khối lượng của mã SZE
CDR 17.3 8.10 200 -2.68 % Biểu đồ biến động giá của mã CDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDR
SKH 788.7 23.90 2209 -2.76 % Biểu đồ biến động giá của mã SKH Biểu đồ biến khối lượng của mã SKH
SJG 11867.8 26.40 8600 -2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã SJG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJG
EPH 27.5 11.00 500 -3.12 % Biểu đồ biến động giá của mã EPH Biểu đồ biến khối lượng của mã EPH
CKD 930 30.00 0 -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã CKD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKD
DPH 133.5 44.50 100 -3.26 % Biểu đồ biến động giá của mã DPH Biểu đồ biến khối lượng của mã DPH
SIP 10658.7 131.60 13500 -3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIP
BWS 2880 32.00 0 -3.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BWS Biểu đồ biến khối lượng của mã BWS
SZG 1976.3 36.00 1100 -3.72 % Biểu đồ biến động giá của mã SZG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZG
VLF 28.7 2.40 0 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VLF Biểu đồ biến khối lượng của mã VLF
SIG 115 11.50 1500 -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIG
TTG 13.4 6.70 4300 -4.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TTG Biểu đồ biến khối lượng của mã TTG
HGW 258.7 10.40 200 -4.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HGW Biểu đồ biến động khối lượng của mã HGW
POV 142.5 11.40 14250 -4.43 % Biểu đồ biến động giá của mã POV Biểu đồ biến khối lượng của mã POV
TDB 329.2 40.00 0 -4.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDB
DDV 2790.7 19.10 963600 -4.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DDV Biểu đồ biến khối lượng của mã DDV
RGC 2210.3 24.80 65400 -4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã RGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã RGC
ALV 35.1 6.20 9200 -4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã ALV Biểu đồ biến khối lượng của mã ALV
QTP 7335 16.30 430700 -4.66 % Biểu đồ biến động giá của mã QTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã QTP
SAS 3817.6 28.60 26100 -4.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SAS Biểu đồ biến khối lượng của mã SAS
PTP 94.5 13.90 0 -4.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTP
TOP 48.2 1.90 0 -5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TOP Biểu đồ biến khối lượng của mã TOP
QPH 511 27.50 0 -5.17 % Biểu đồ biến động giá của mã QPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã QPH
BLN 35.5 7.10 400 -5.33 % Biểu đồ biến động giá của mã BLN Biểu đồ biến khối lượng của mã BLN
EMS 517.1 28.73 0 -5.39 % Biểu đồ biến động giá của mã EMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã EMS
PBC 1716 15.60 50500 -5.45 % Biểu đồ biến động giá của mã PBC Biểu đồ biến khối lượng của mã PBC
BSR 77512.5 25.00 9678704 -5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã BSR Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSR
GTH 16.1 5.90 18000 -5.97 % Biểu đồ biến động giá của mã GTH Biểu đồ biến khối lượng của mã GTH
TID 9300 46.50 47400 -6.01 % Biểu đồ biến động giá của mã TID Biểu đồ biến động khối lượng của mã TID
QNS 15776.7 44.20 956200 -6.02 % Biểu đồ biến động giá của mã QNS Biểu đồ biến khối lượng của mã QNS
KGM 264.5 10.40 200 -6.14 % Biểu đồ biến động giá của mã KGM Biểu đồ biến động khối lượng của mã KGM
HAM 225.5 23.40 0 -6.32 % Biểu đồ biến động giá của mã HAM Biểu đồ biến khối lượng của mã HAM
PVO 78.3 8.80 15105 -6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã PVO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVO
MGG 296.1 32.90 1100 -6.53 % Biểu đồ biến động giá của mã MGG Biểu đồ biến khối lượng của mã MGG
NAS 233.7 28.10 0 -6.64 % Biểu đồ biến động giá của mã NAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAS
KHD 30.7 9.40 0 -6.93 % Biểu đồ biến động giá của mã KHD Biểu đồ biến khối lượng của mã KHD
MTC 41.6 8.00 0 -6.98 % Biểu đồ biến động giá của mã MTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTC
MKP 958 37.50 900 -7.28 % Biểu đồ biến động giá của mã MKP Biểu đồ biến khối lượng của mã MKP
PSL 220.9 18.70 500 -7.45 % Biểu đồ biến động giá của mã PSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSL
CAT 220.3 22.60 0 -7.46 % Biểu đồ biến động giá của mã CAT Biểu đồ biến khối lượng của mã CAT
M10 632 20.90 400 -7.52 % Biểu đồ biến động giá của mã M10 Biểu đồ biến động khối lượng của mã M10
SAC 45.4 11.20 200 -7.75 % Biểu đồ biến động giá của mã SAC Biểu đồ biến khối lượng của mã SAC
FOC 2216.6 120.00 600 -7.78 % Biểu đồ biến động giá của mã FOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FOC
BSP 201.3 16.10 0 -7.80 % Biểu đồ biến động giá của mã BSP Biểu đồ biến khối lượng của mã BSP
MFS 208.4 29.50 1701 -7.81 % Biểu đồ biến động giá của mã MFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MFS
KTC 342.9 9.40 0 -7.84 % Biểu đồ biến động giá của mã KTC Biểu đồ biến khối lượng của mã KTC
SBL 110.5 9.20 2300 -8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SBL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBL
CDP 219.2 12.00 1200 -8.03 % Biểu đồ biến động giá của mã CDP Biểu đồ biến khối lượng của mã CDP
ACV 188760.9 86.70 12900 -8.06 % Biểu đồ biến động giá của mã ACV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACV
BHP 82.6 9.00 33 -8.16 % Biểu đồ biến động giá của mã BHP Biểu đồ biến khối lượng của mã BHP
PCC 189.8 16.50 1700 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCC
DCR 41.6 6.40 0 -8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã DCR Biểu đồ biến khối lượng của mã DCR
NOS 42.1 2.10 0 -8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã NOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NOS
VCP 2178.5 26.00 1000 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VCP Biểu đồ biến khối lượng của mã VCP
GVT 1430.9 123.30 100 -9.20 % Biểu đồ biến động giá của mã GVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVT
SBR 1058.2 13.00 600 -9.37 % Biểu đồ biến động giá của mã SBR Biểu đồ biến khối lượng của mã SBR
NDF 14.9 1.90 0 -9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã NDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDF
MCH 77229.7 105.50 53200 -9.83 % Biểu đồ biến động giá của mã MCH Biểu đồ biến khối lượng của mã MCH
EFI 36.2 2.70 0 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã EFI Biểu đồ biến động khối lượng của mã EFI
SPD 118.8 9.90 0 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SPD Biểu đồ biến khối lượng của mã SPD
VTR 492.9 28.50 38521 -10.38 % Biểu đồ biến động giá của mã VTR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTR
DNE 64.7 11.20 900 -10.40 % Biểu đồ biến động giá của mã DNE Biểu đồ biến khối lượng của mã DNE
HFB 91 10.00 100 -10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã HFB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HFB
RAT 89.4 15.10 0 -10.56 % Biểu đồ biến động giá của mã RAT Biểu đồ biến khối lượng của mã RAT
VTP 6358.5 61.40 209484 -10.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTP
HVA 90.1 6.60 10000 -10.88 % Biểu đồ biến động giá của mã HVA Biểu đồ biến khối lượng của mã HVA
BCP 58.8 9.80 0 -10.91 % Biểu đồ biến động giá của mã BCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCP
NBT 414.5 14.10 0 -11.21 % Biểu đồ biến động giá của mã NBT Biểu đồ biến khối lượng của mã NBT
HBD 28.2 14.00 0 -11.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBD
MVN 30395.2 28.40 200 -11.25 % Biểu đồ biến động giá của mã MVN Biểu đồ biến khối lượng của mã MVN
MH3 585.6 48.80 0 -11.27 % Biểu đồ biến động giá của mã MH3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã MH3
HPP 488.4 61.00 3800 -11.37 % Biểu đồ biến động giá của mã HPP Biểu đồ biến khối lượng của mã HPP
SGS 222.1 15.40 0 -11.49 % Biểu đồ biến động giá của mã SGS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGS
VET 1142.4 71.40 2100 -11.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VET Biểu đồ biến khối lượng của mã VET
DVN 4503 19.00 75000 -11.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVN
BHT 51.6 11.30 0 -11.72 % Biểu đồ biến động giá của mã BHT Biểu đồ biến khối lượng của mã BHT
PWS 399.3 10.40 1000 -11.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PWS
SJM 39.5 7.90 0 -12.22 % Biểu đồ biến động giá của mã SJM Biểu đồ biến khối lượng của mã SJM
NDT 291 21.40 43900 -12.30 % Biểu đồ biến động giá của mã NDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDT
THP 261.5 12.10 0 -12.32 % Biểu đồ biến động giá của mã THP Biểu đồ biến khối lượng của mã THP
VSF 3200 6.40 0 -12.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VSF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSF
VAV 899.2 28.10 0 -12.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VAV Biểu đồ biến khối lượng của mã VAV
SGI 1848.9 24.50 700 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGI
SSG 35 7.00 0 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SSG Biểu đồ biến khối lượng của mã SSG
NCS 387.7 21.60 1400 -12.55 % Biểu đồ biến động giá của mã NCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NCS
TH1 83.9 6.20 0 -12.68 % Biểu đồ biến động giá của mã TH1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TH1
LLM 1084.3 13.60 900 -12.82 % Biểu đồ biến động giá của mã LLM Biểu đồ biến động khối lượng của mã LLM
SDK 62.7 24.10 0 -12.93 % Biểu đồ biến động giá của mã SDK Biểu đồ biến khối lượng của mã SDK
HSI 20 2.00 0 -13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã HSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSI
DWS 292.9 11.30 0 -13.08 % Biểu đồ biến động giá của mã DWS Biểu đồ biến khối lượng của mã DWS
DRI 885.7 12.10 369807 -13.13 % Biểu đồ biến động giá của mã DRI Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRI
HNF 570 19.00 0 -13.24 % Biểu đồ biến động giá của mã HNF Biểu đồ biến khối lượng của mã HNF
TCW 509.8 25.50 2240 -13.26 % Biểu đồ biến động giá của mã TCW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCW
TW3 21.4 12.20 0 -13.48 % Biểu đồ biến động giá của mã TW3 Biểu đồ biến khối lượng của mã TW3
PTV 154 7.70 14100 -13.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTV
TLP 2247.7 9.50 18200 -13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã TLP Biểu đồ biến khối lượng của mã TLP
HND 8100 16.20 8500 -13.75 % Biểu đồ biến động giá của mã HND Biểu đồ biến động khối lượng của mã HND
BTB 47.7 6.20 0 -13.89 % Biểu đồ biến động giá của mã BTB Biểu đồ biến khối lượng của mã BTB
NDP 244.2 22.00 1000 -13.93 % Biểu đồ biến động giá của mã NDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDP
HTT 48 2.40 0 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HTT Biểu đồ biến khối lượng của mã HTT
PHH 214 10.70 0 -14.40 % Biểu đồ biến động giá của mã PHH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHH
NTC 4452 185.50 4900 -15.03 % Biểu đồ biến động giá của mã NTC Biểu đồ biến khối lượng của mã NTC
VTA 49.6 6.20 3200 -15.07 % Biểu đồ biến động giá của mã VTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTA
UDJ 239.2 14.50 12900 -15.20 % Biểu đồ biến động giá của mã UDJ Biểu đồ biến khối lượng của mã UDJ
MCM 4862 44.20 37700 -15.25 % Biểu đồ biến động giá của mã MCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCM
CEN 120 10.50 725600 -15.35 % Biểu đồ biến động giá của mã CEN Biểu đồ biến khối lượng của mã CEN
GE2 32158 27.10 2600 -15.58 % Biểu đồ biến động giá của mã GE2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã GE2
BBM 19.2 9.60 100 -15.62 % Biểu đồ biến động giá của mã BBM Biểu đồ biến khối lượng của mã BBM
IHK 32.1 15.00 1100 -15.73 % Biểu đồ biến động giá của mã IHK Biểu đồ biến động khối lượng của mã IHK
BTD 195.6 30.50 5400 -15.98 % Biểu đồ biến động giá của mã BTD Biểu đồ biến khối lượng của mã BTD
SD8 5.9 2.10 0 -16.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD8
UPH 146.2 11.00 0 -16.03 % Biểu đồ biến động giá của mã UPH Biểu đồ biến khối lượng của mã UPH
VFR 117 7.80 0 -16.13 % Biểu đồ biến động giá của mã VFR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFR
AG1 30.2 6.20 800 -16.22 % Biểu đồ biến động giá của mã AG1 Biểu đồ biến khối lượng của mã AG1
PSG 108.5 3.10 0 -16.22 % Biểu đồ biến động giá của mã PSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSG
DAS 58 13.80 0 -16.36 % Biểu đồ biến động giá của mã DAS Biểu đồ biến khối lượng của mã DAS
ABI 2006.8 46.50 6252 -16.37 % Biểu đồ biến động giá của mã ABI Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABI
ODE 510 51.00 108699 -16.51 % Biểu đồ biến động giá của mã ODE Biểu đồ biến khối lượng của mã ODE
C21 263 13.60 1000 -16.56 % Biểu đồ biến động giá của mã C21 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C21
NS2 431.7 7.60 1000 -16.57 % Biểu đồ biến động giá của mã NS2 Biểu đồ biến khối lượng của mã NS2
CQN 1621.1 21.60 2000 -16.57 % Biểu đồ biến động giá của mã CQN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CQN
VHH 56.2 7.50 0 -16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VHH Biểu đồ biến khối lượng của mã VHH
TVA 95.8 15.20 0 -16.76 % Biểu đồ biến động giá của mã TVA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVA
LMI 43.4 7.90 2000 -16.84 % Biểu đồ biến động giá của mã LMI Biểu đồ biến khối lượng của mã LMI
SIV 160.3 53.20 100 -17.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SIV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIV
TS4 46.9 2.90 0 -17.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TS4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TS4
MEC 44.3 5.30 0 -17.19 % Biểu đồ biến động giá của mã MEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MEC
TTS 391.2 7.70 0 -17.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TTS Biểu đồ biến khối lượng của mã TTS
CPI 175.2 4.80 0 -17.24 % Biểu đồ biến động giá của mã CPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CPI
AGX 357.5 33.10 0 -17.25 % Biểu đồ biến động giá của mã AGX Biểu đồ biến khối lượng của mã AGX
TNB 219.7 19.10 5 -17.32 % Biểu đồ biến động giá của mã TNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNB
VRG 776.8 30.00 200 -17.36 % Biểu đồ biến động giá của mã VRG Biểu đồ biến khối lượng của mã VRG
SBD 117.7 11.10 0 -17.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBD
FHS 299.7 23.50 2600 -17.83 % Biểu đồ biến động giá của mã FHS Biểu đồ biến khối lượng của mã FHS
CHS 286.8 10.10 2200 -17.89 % Biểu đồ biến động giá của mã CHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHS
KCB 58.4 7.30 7660 -17.98 % Biểu đồ biến động giá của mã KCB Biểu đồ biến khối lượng của mã KCB
SWC 1617.1 24.10 16300 -18.03 % Biểu đồ biến động giá của mã SWC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SWC
XMC 793 10.30 17800 -18.68 % Biểu đồ biến động giá của mã XMC Biểu đồ biến khối lượng của mã XMC
S72 62.4 5.20 1000 -18.75 % Biểu đồ biến động giá của mã S72 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S72
HIG 185 8.20 815 -18.81 % Biểu đồ biến động giá của mã HIG Biểu đồ biến khối lượng của mã HIG
DCF 495 33.00 3300 -18.92 % Biểu đồ biến động giá của mã DCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCF
HU6 59.2 7.90 2400 -19.39 % Biểu đồ biến động giá của mã HU6 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU6
CMD 330 22.00 0 -19.40 % Biểu đồ biến động giá của mã CMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMD
VIH 67.2 12.00 0 -19.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VIH Biểu đồ biến khối lượng của mã VIH
DTP 925.1 57.00 0 -19.57 % Biểu đồ biến động giá của mã DTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTP
CMT 140.8 17.60 200 -19.63 % Biểu đồ biến động giá của mã CMT Biểu đồ biến khối lượng của mã CMT
BDW 177.5 14.30 100 -19.66 % Biểu đồ biến động giá của mã BDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDW
CTN 13.9 2.00 0 -20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CTN Biểu đồ biến khối lượng của mã CTN
ATB 22.2 1.60 0 -20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATB
NNG 1484.6 18.20 0 -20.18 % Biểu đồ biến động giá của mã NNG Biểu đồ biến khối lượng của mã NNG
STH 169.6 8.70 58600 -20.18 % Biểu đồ biến động giá của mã STH Biểu đồ biến động khối lượng của mã STH
PSB 395 7.90 6500 -20.20 % Biểu đồ biến động giá của mã PSB Biểu đồ biến khối lượng của mã PSB
MSR 22532.7 20.50 226900 -20.23 % Biểu đồ biến động giá của mã MSR Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSR
ANT 98.4 12.30 2300 -20.65 % Biểu đồ biến động giá của mã ANT Biểu đồ biến khối lượng của mã ANT
SDJ 30.8 7.10 0 -21.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SDJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDJ
DSG 168 5.60 900 -21.13 % Biểu đồ biến động giá của mã DSG Biểu đồ biến khối lượng của mã DSG
DMN 92.5 7.40 800 -21.28 % Biểu đồ biến động giá của mã DMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DMN
VCX 185.7 7.00 0 -21.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VCX Biểu đồ biến khối lượng của mã VCX
VEC 613.2 14.00 1400 -21.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEC
MML 19880.9 60.80 1501 -21.55 % Biểu đồ biến động giá của mã MML Biểu đồ biến khối lượng của mã MML
NED 336.2 8.30 339000 -21.70 % Biểu đồ biến động giá của mã NED Biểu đồ biến động khối lượng của mã NED
VSG 27.6 2.50 0 -21.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VSG Biểu đồ biến khối lượng của mã VSG
PTT 64 6.40 0 -21.95 % Biểu đồ biến động giá của mã PTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTT
PVE 87.5 3.50 0 -22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã PVE Biểu đồ biến khối lượng của mã PVE
KHA 334.7 23.70 4 -22.30 % Biểu đồ biến động giá của mã KHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHA
KCE 17.2 11.50 0 -22.30 % Biểu đồ biến động giá của mã KCE Biểu đồ biến khối lượng của mã KCE
VGT 9450 18.90 915756 -22.41 % Biểu đồ biến động giá của mã VGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGT
CNT 620.2 15.50 3100 -22.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CNT Biểu đồ biến khối lượng của mã CNT
POS 528 13.20 11900 -22.81 % Biểu đồ biến động giá của mã POS Biểu đồ biến động khối lượng của mã POS
E12 9.2 7.70 1300 -23.00 % Biểu đồ biến động giá của mã E12 Biểu đồ biến khối lượng của mã E12
RCD 15.9 3.00 0 -23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã RCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã RCD
DDN 181.4 13.00 29824 -23.20 % Biểu đồ biến động giá của mã DDN Biểu đồ biến khối lượng của mã DDN
PIV 27.7 1.60 0 -23.81 % Biểu đồ biến động giá của mã PIV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIV
NAU 23.5 6.40 700 -23.81 % Biểu đồ biến động giá của mã NAU Biểu đồ biến khối lượng của mã NAU
HKB 82.6 1.60 0 -23.81 % Biểu đồ biến động giá của mã HKB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HKB
SBS 1329.9 10.50 4512027 -23.91 % Biểu đồ biến động giá của mã SBS Biểu đồ biến khối lượng của mã SBS
VWS 58 16.10 0 -23.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VWS
QNC 380 7.60 8900 -24.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QNC Biểu đồ biến khối lượng của mã QNC
SB1 71.4 6.80 0 -24.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SB1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SB1
OIL 2679 13.30 1443736 -24.56 % Biểu đồ biến động giá của mã OIL Biểu đồ biến khối lượng của mã OIL
MTG 62.4 5.20 11600 -24.64 % Biểu đồ biến động giá của mã MTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTG
VGV 372.1 10.40 4600 -24.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VGV Biểu đồ biến khối lượng của mã VGV
TTP 520.5 34.70 0 -24.74 % Biểu đồ biến động giá của mã TTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTP
BWA 27.8 10.30 0 -24.75 % Biểu đồ biến động giá của mã BWA Biểu đồ biến khối lượng của mã BWA
HAN 1452.8 10.30 4200 -24.82 % Biểu đồ biến động giá của mã HAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAN
SSH 30562.5 81.50 410800 -24.88 % Biểu đồ biến động giá của mã SSH Biểu đồ biến khối lượng của mã SSH
PEG 1391.4 6.00 0 -25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEG
TDS 201.7 16.50 100 -25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDS Biểu đồ biến khối lượng của mã TDS
S96 13.4 1.20 0 -25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S96 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S96
SPP 30.1 1.20 0 -25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SPP Biểu đồ biến khối lượng của mã SPP
KHL 21.6 1.80 0 -25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KHL Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHL
SPA 80.8 9.50 0 -25.20 % Biểu đồ biến động giá của mã SPA Biểu đồ biến khối lượng của mã SPA
SGB 4188.8 13.60 4600 -25.27 % Biểu đồ biến động giá của mã SGB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGB
CMN 264 55.00 0 -25.32 % Biểu đồ biến động giá của mã CMN Biểu đồ biến khối lượng của mã CMN
SRT 296.8 5.90 6500 -25.32 % Biểu đồ biến động giá của mã SRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRT
AAS 1648 20.60 1291906 -25.36 % Biểu đồ biến động giá của mã AAS Biểu đồ biến khối lượng của mã AAS
HAV 16.5 5.00 100 -25.37 % Biểu đồ biến động giá của mã HAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAV
VSE 73.3 8.20 11900 -25.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VSE Biểu đồ biến khối lượng của mã VSE
HSM 287 14.00 4600 -25.53 % Biểu đồ biến động giá của mã HSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSM
HVG 658.4 2.90 0 -25.64 % Biểu đồ biến động giá của mã HVG Biểu đồ biến khối lượng của mã HVG
KSV 7400 37.00 100 -25.70 % Biểu đồ biến động giá của mã KSV Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSV
HAC 256.8 8.80 9600 -25.71 % Biểu đồ biến động giá của mã HAC Biểu đồ biến khối lượng của mã HAC
AIC 1080 10.80 6900 -26.03 % Biểu đồ biến động giá của mã AIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AIC
JOS 26 1.70 0 -26.09 % Biểu đồ biến động giá của mã JOS Biểu đồ biến khối lượng của mã JOS
MQN 131.9 28.00 1700 -26.12 % Biểu đồ biến động giá của mã MQN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MQN
VOC 2455.4 20.16 154150 -26.31 % Biểu đồ biến động giá của mã VOC Biểu đồ biến khối lượng của mã VOC
HTE 132.2 5.60 2900 -26.32 % Biểu đồ biến động giá của mã HTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTE
BT6 184.8 5.60 0 -26.32 % Biểu đồ biến động giá của mã BT6 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT6
SHC 40.9 9.50 1000 -26.36 % Biểu đồ biến động giá của mã SHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHC
VNI 137.3 13.00 0 -26.55 % Biểu đồ biến động giá của mã VNI Biểu đồ biến khối lượng của mã VNI
GTD 107.9 11.60 0 -26.58 % Biểu đồ biến động giá của mã GTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTD
MVC 830 8.30 26000 -26.61 % Biểu đồ biến động giá của mã MVC Biểu đồ biến khối lượng của mã MVC
AGF 84.3 3.00 0 -26.83 % Biểu đồ biến động giá của mã AGF Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGF
VLB 1762.5 37.50 54100 -26.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VLB Biểu đồ biến khối lượng của mã VLB
VGL 214.5 23.00 200 -26.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VGL Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGL
PGB 6720 22.40 23519 -27.04 % Biểu đồ biến động giá của mã PGB Biểu đồ biến khối lượng của mã PGB
PXT 102 5.10 212400 -27.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXT
NAB 9649.7 14.70 235789 -27.23 % Biểu đồ biến động giá của mã NAB Biểu đồ biến khối lượng của mã NAB
PVP 1169 12.40 131574 -27.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVP
VCR 6972 33.20 6900 -27.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VCR Biểu đồ biến khối lượng của mã VCR
PLA 52 5.20 2000 -27.78 % Biểu đồ biến động giá của mã PLA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLA
G20 18.7 1.30 0 -27.78 % Biểu đồ biến động giá của mã G20 Biểu đồ biến khối lượng của mã G20
BIO 255.1 29.80 210 -27.85 % Biểu đồ biến động giá của mã BIO Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIO
DCT 49 1.80 0 -28.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCT Biểu đồ biến khối lượng của mã DCT
AMS 329.7 9.00 186400 -28.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMS
BSH 626.4 34.80 0 -28.60 % Biểu đồ biến động giá của mã BSH Biểu đồ biến khối lượng của mã BSH
DRG 1635.9 10.50 6400 -28.76 % Biểu đồ biến động giá của mã DRG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRG
VSN 2022.9 25.00 400 -28.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VSN Biểu đồ biến khối lượng của mã VSN
VTE 95.2 6.10 3920 -29.07 % Biểu đồ biến động giá của mã VTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTE
CBS 197.6 56.00 9200 -29.11 % Biểu đồ biến động giá của mã CBS Biểu đồ biến khối lượng của mã CBS
MPT 29.1 1.70 0 -29.17 % Biểu đồ biến động giá của mã MPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã MPT
DC1 28.5 11.00 20 -29.20 % Biểu đồ biến động giá của mã DC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã DC1
VNY 58 4.60 11200 -29.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VNY Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNY
DPS 37.3 1.20 0 -29.41 % Biểu đồ biến động giá của mã DPS Biểu đồ biến khối lượng của mã DPS
ACS 40 10.00 0 -29.58 % Biểu đồ biến động giá của mã ACS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACS
CT6 34.2 5.60 400 -30.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CT6 Biểu đồ biến khối lượng của mã CT6
ABC 171.3 8.40 0 -30.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ABC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABC
SSN 320.8 8.10 262800 -30.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SSN Biểu đồ biến khối lượng của mã SSN
CLG 33.8 1.60 0 -30.43 % Biểu đồ biến động giá của mã CLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLG
PPI 77.3 1.60 0 -30.43 % Biểu đồ biến động giá của mã PPI Biểu đồ biến khối lượng của mã PPI
TIN 1162.5 16.90 6500 -30.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIN
DFF 1496 18.70 5000 -30.48 % Biểu đồ biến động giá của mã DFF Biểu đồ biến khối lượng của mã DFF
HD8 81 8.10 500 -30.77 % Biểu đồ biến động giá của mã HD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD8
FIC 3340.1 26.30 0 -30.79 % Biểu đồ biến động giá của mã FIC Biểu đồ biến khối lượng của mã FIC
PMJ 25.2 14.00 0 -30.84 % Biểu đồ biến động giá của mã PMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMJ
ABB 11103.2 11.80 1546607 -31.06 % Biểu đồ biến động giá của mã ABB Biểu đồ biến khối lượng của mã ABB
BTV 412.5 16.50 101 -31.25 % Biểu đồ biến động giá của mã BTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTV
HLA 37.9 1.10 0 -31.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HLA Biểu đồ biến khối lượng của mã HLA
L44 4.4 1.10 0 -31.25 % Biểu đồ biến động giá của mã L44 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L44
AVF 47.7 1.10 0 -31.25 % Biểu đồ biến động giá của mã AVF Biểu đồ biến khối lượng của mã AVF
VNB 910 13.40 229600 -31.28 % Biểu đồ biến động giá của mã VNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNB
MDF 821.2 14.90 100 -31.34 % Biểu đồ biến động giá của mã MDF Biểu đồ biến khối lượng của mã MDF
SDD 73.6 4.60 111370 -31.34 % Biểu đồ biến động giá của mã SDD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDD
SID 1270 12.70 30309 -31.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SID Biểu đồ biến khối lượng của mã SID
SHG 80.5 2.40 0 -31.43 % Biểu đồ biến động giá của mã SHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHG
HRT 488.4 6.10 11600 -31.46 % Biểu đồ biến động giá của mã HRT Biểu đồ biến khối lượng của mã HRT
HEC 231 55.00 0 -31.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HEC
MTL 34.8 5.80 1300 -31.76 % Biểu đồ biến động giá của mã MTL Biểu đồ biến khối lượng của mã MTL
BCA 142.5 7.50 81200 -31.82 % Biểu đồ biến động giá của mã BCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCA
TIS 1545.6 8.40 105000 -31.87 % Biểu đồ biến động giá của mã TIS Biểu đồ biến khối lượng của mã TIS
CMW 155.3 10.00 100 -31.97 % Biểu đồ biến động giá của mã CMW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMW
VNP 307 15.80 8900 -32.19 % Biểu đồ biến động giá của mã VNP Biểu đồ biến khối lượng của mã VNP
VLG 86.7 6.10 11400 -32.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLG
PRT 4470 14.90 0 -32.27 % Biểu đồ biến động giá của mã PRT Biểu đồ biến khối lượng của mã PRT
C4G 3011.2 13.40 2092332 -32.66 % Biểu đồ biến động giá của mã C4G Biểu đồ biến động khối lượng của mã C4G
PXL 852 10.30 584313 -33.12 % Biểu đồ biến động giá của mã PXL Biểu đồ biến khối lượng của mã PXL
VAB 5507.6 10.20 302452 -33.32 % Biểu đồ biến động giá của mã VAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAB
DTI 108.9 9.00 2900 -33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DTI Biểu đồ biến khối lượng của mã DTI
BVB 5212.7 14.20 571350 -33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã BVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVB
STL 39 2.60 0 -33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã STL Biểu đồ biến khối lượng của mã STL
NTB 47.7 1.20 0 -33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã NTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTB
APT 29.9 3.40 0 -33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã APT Biểu đồ biến khối lượng của mã APT
DTE 801.5 15.80 1400 -33.61 % Biểu đồ biến động giá của mã DTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTE
SD3 78.4 4.90 100 -33.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SD3 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD3
SCL 158.3 11.40 20700 -33.85 % Biểu đồ biến động giá của mã SCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCL
HD6 329.8 22.90 112700 -34.01 % Biểu đồ biến động giá của mã HD6 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD6
BIG 78 15.60 144800 -34.45 % Biểu đồ biến động giá của mã BIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIG
VAT 7.8 1.70 0 -34.62 % Biểu đồ biến động giá của mã VAT Biểu đồ biến khối lượng của mã VAT
LG9 49.3 9.80 100 -34.67 % Biểu đồ biến động giá của mã LG9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã LG9
HDO 22 1.30 0 -35.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HDO Biểu đồ biến khối lượng của mã HDO
SDB 14.3 1.30 0 -35.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDB
SCC 24.4 5.00 100 -35.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SCC Biểu đồ biến khối lượng của mã SCC
ITS 124.4 4.70 8700 -35.15 % Biểu đồ biến động giá của mã ITS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ITS
VLC 3515.9 20.40 184318 -35.24 % Biểu đồ biến động giá của mã VLC Biểu đồ biến khối lượng của mã VLC
V15 11 1.10 0 -35.29 % Biểu đồ biến động giá của mã V15 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V15
B82 5.5 1.10 0 -35.29 % Biểu đồ biến động giá của mã B82 Biểu đồ biến khối lượng của mã B82
GTT 47.9 1.10 0 -35.29 % Biểu đồ biến động giá của mã GTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTT
VMG 53.8 5.60 10500 -35.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VMG Biểu đồ biến khối lượng của mã VMG
SD7 53 5.00 0 -35.90 % Biểu đồ biến động giá của mã SD7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD7
SGP 4693.6 21.70 133915 -36.02 % Biểu đồ biến động giá của mã SGP Biểu đồ biến khối lượng của mã SGP
SNZ 14645.8 38.90 15700 -36.23 % Biểu đồ biến động giá của mã SNZ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SNZ
TSG 30.7 10.00 0 -36.31 % Biểu đồ biến động giá của mã TSG Biểu đồ biến khối lượng của mã TSG
HMS 231.2 28.90 0 -36.48 % Biểu đồ biến động giá của mã HMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMS
ATA 28.8 2.40 0 -36.84 % Biểu đồ biến động giá của mã ATA Biểu đồ biến khối lượng của mã ATA
CLX 1636.7 18.90 102700 -37.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CLX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLX
PVM 498.4 12.90 13000 -37.07 % Biểu đồ biến động giá của mã PVM Biểu đồ biến khối lượng của mã PVM
CMI 33 2.20 0 -37.14 % Biểu đồ biến động giá của mã CMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMI
MTA 925 8.40 600 -37.31 % Biểu đồ biến động giá của mã MTA Biểu đồ biến khối lượng của mã MTA
TAW 73.5 14.70 100 -37.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TAW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TAW
LO5 7.7 1.50 0 -37.50 % Biểu đồ biến động giá của mã LO5 Biểu đồ biến khối lượng của mã LO5
SEA 2850 22.80 6200 -37.87 % Biểu đồ biến động giá của mã SEA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SEA
HU4 172.5 11.50 35900 -38.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HU4 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU4
DAN 652.8 30.90 4800 -38.20 % Biểu đồ biến động giá của mã DAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAN
MGC 55.1 5.10 0 -38.53 % Biểu đồ biến động giá của mã MGC Biểu đồ biến khối lượng của mã MGC
SGO 22 1.10 0 -38.89 % Biểu đồ biến động giá của mã SGO Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGO
VHD 760 20.00 200 -39.02 % Biểu đồ biến động giá của mã VHD Biểu đồ biến khối lượng của mã VHD
TVN 6237.6 9.20 892934 -39.07 % Biểu đồ biến động giá của mã TVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVN
SD1 7 1.40 0 -39.13 % Biểu đồ biến động giá của mã SD1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD1
VMI 15.3 1.40 0 -39.13 % Biểu đồ biến động giá của mã VMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMI
PJS 108.9 12.10 0 -39.20 % Biểu đồ biến động giá của mã PJS Biểu đồ biến khối lượng của mã PJS
CTA 14.4 1.70 0 -39.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTA
TTN 473.8 12.90 60200 -39.38 % Biểu đồ biến động giá của mã TTN Biểu đồ biến khối lượng của mã TTN
VEF 19176.1 115.10 7600 -39.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VEF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEF
SDX 6.5 2.90 0 -39.58 % Biểu đồ biến động giá của mã SDX Biểu đồ biến khối lượng của mã SDX
BMS 615.6 10.80 193400 -39.63 % Biểu đồ biến động giá của mã BMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMS
G36 1068.4 10.50 769528 -39.66 % Biểu đồ biến động giá của mã G36 Biểu đồ biến khối lượng của mã G36
SPB 285 30.00 0 -39.81 % Biểu đồ biến động giá của mã SPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPB
MLS 84 21.00 2900 -39.83 % Biểu đồ biến động giá của mã MLS Biểu đồ biến khối lượng của mã MLS
GER 28.2 12.80 100 -39.85 % Biểu đồ biến động giá của mã GER Biểu đồ biến động khối lượng của mã GER
BVL 1685 29.40 400 -39.88 % Biểu đồ biến động giá của mã BVL Biểu đồ biến khối lượng của mã BVL
BTN 18.8 4.20 52115 -40.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTN
PVR 127.4 2.40 0 -40.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVR Biểu đồ biến khối lượng của mã PVR
TCI 1050.2 10.40 713700 -40.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCI
NHP 44.1 1.60 0 -40.74 % Biểu đồ biến động giá của mã NHP Biểu đồ biến khối lượng của mã NHP
IBD 82.8 9.20 0 -40.78 % Biểu đồ biến động giá của mã IBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã IBD
CIP 19.5 4.30 100 -41.10 % Biểu đồ biến động giá của mã CIP Biểu đồ biến khối lượng của mã CIP
TV6 20.1 6.70 12300 -41.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TV6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV6
PXA 25.5 1.70 0 -41.38 % Biểu đồ biến động giá của mã PXA Biểu đồ biến khối lượng của mã PXA
VBB 5111.2 10.70 21700 -41.53 % Biểu đồ biến động giá của mã VBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBB
VNH 30.5 3.80 181600 -41.54 % Biểu đồ biến động giá của mã VNH Biểu đồ biến khối lượng của mã VNH
CGV 36.1 3.80 11900 -41.54 % Biểu đồ biến động giá của mã CGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CGV
BOT 432.5 7.30 1590009 -41.60 % Biểu đồ biến động giá của mã BOT Biểu đồ biến khối lượng của mã BOT
SDY 9.9 2.20 0 -42.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SDY Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDY
ILA 124.2 6.70 89301 -42.24 % Biểu đồ biến động giá của mã ILA Biểu đồ biến khối lượng của mã ILA
VC5 7.5 1.50 0 -42.31 % Biểu đồ biến động giá của mã VC5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC5
CDO 119.7 3.80 394100 -42.42 % Biểu đồ biến động giá của mã CDO Biểu đồ biến khối lượng của mã CDO
SPV 99.4 9.20 0 -42.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SPV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPV
DID 90.6 5.80 81500 -42.52 % Biểu đồ biến động giá của mã DID Biểu đồ biến khối lượng của mã DID
PCF 14.4 4.80 133 -42.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCF
DLD 148.9 16.00 0 -43.06 % Biểu đồ biến động giá của mã DLD Biểu đồ biến khối lượng của mã DLD
VPA 57.3 3.80 200 -43.28 % Biểu đồ biến động giá của mã VPA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPA
L45 18.7 3.90 7400 -43.48 % Biểu đồ biến động giá của mã L45 Biểu đồ biến khối lượng của mã L45
PFL 285 5.70 455330 -43.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PFL
PVX 1600 4.00 0 -43.66 % Biểu đồ biến động giá của mã PVX Biểu đồ biến khối lượng của mã PVX
PWA 68 6.80 38500 -43.80 % Biểu đồ biến động giá của mã PWA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PWA
HSV 105 7.00 18900 -44.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HSV Biểu đồ biến khối lượng của mã HSV
AMP 141.7 10.90 0 -44.10 % Biểu đồ biến động giá của mã AMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMP
STT 22.4 2.80 0 -45.10 % Biểu đồ biến động giá của mã STT Biểu đồ biến khối lượng của mã STT
DND 121 13.70 200 -45.20 % Biểu đồ biến động giá của mã DND Biểu đồ biến động khối lượng của mã DND
TNS 106 5.30 99419 -45.36 % Biểu đồ biến động giá của mã TNS Biểu đồ biến khối lượng của mã TNS
SCO 15.1 3.60 0 -45.45 % Biểu đồ biến động giá của mã SCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCO
PVH 50.4 2.40 0 -45.45 % Biểu đồ biến động giá của mã PVH Biểu đồ biến khối lượng của mã PVH
QNT 0.7 5.40 20 -46.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã QNT
LTC 9.6 2.10 0 -46.15 % Biểu đồ biến động giá của mã LTC Biểu đồ biến khối lượng của mã LTC
SRB 31.4 3.70 40400 -46.38 % Biểu đồ biến động giá của mã SRB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRB
BHC 10.8 2.40 0 -46.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BHC Biểu đồ biến khối lượng của mã BHC
CAD 15 1.70 0 -46.88 % Biểu đồ biến động giá của mã CAD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAD
SVG 190.8 6.50 1000 -47.15 % Biểu đồ biến động giá của mã SVG Biểu đồ biến khối lượng của mã SVG
BBT 117.6 12.00 0 -47.83 % Biểu đồ biến động giá của mã BBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBT
PXM 21 1.40 0 -48.15 % Biểu đồ biến động giá của mã PXM Biểu đồ biến khối lượng của mã PXM
MA1 84.6 16.00 0 -48.39 % Biểu đồ biến động giá của mã MA1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã MA1
DHN 103.2 16.40 13 -48.75 % Biểu đồ biến động giá của mã DHN Biểu đồ biến khối lượng của mã DHN
DIC 74.4 2.80 0 -49.09 % Biểu đồ biến động giá của mã DIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIC
BQB 25.5 4.40 409 -49.43 % Biểu đồ biến động giá của mã BQB Biểu đồ biến khối lượng của mã BQB
PVY 107.1 1.80 0 -50.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVY Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVY
DCS 102.5 1.70 0 -50.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCS Biểu đồ biến khối lượng của mã DCS
VBH 29 10.00 60 -50.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBH
VHG 660 4.40 3401412 -50.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VHG Biểu đồ biến khối lượng của mã VHG
CC1 4891 15.30 100 -50.65 % Biểu đồ biến động giá của mã CC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CC1
VE9 40.1 3.20 14400 -50.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VE9 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE9
PLO 20.9 2.90 0 -50.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PLO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLO
TIE 38.3 4.00 100 -51.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TIE Biểu đồ biến khối lượng của mã TIE
BMN 38.8 14.10 0 -51.38 % Biểu đồ biến động giá của mã BMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMN
EIN 295.1 6.50 13700 -51.49 % Biểu đồ biến động giá của mã EIN Biểu đồ biến khối lượng của mã EIN
L12 44.1 6.30 18438 -51.54 % Biểu đồ biến động giá của mã L12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L12
V11 9.2 1.10 0 -52.17 % Biểu đồ biến động giá của mã V11 Biểu đồ biến khối lượng của mã V11
BVG 34.1 3.50 210600 -52.70 % Biểu đồ biến động giá của mã BVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVG
PVA 30.6 1.40 0 -53.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PVA Biểu đồ biến khối lượng của mã PVA
TS3 16.9 4.40 2100 -53.68 % Biểu đồ biến động giá của mã TS3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TS3
DGT 1021.5 15.60 88400 -53.98 % Biểu đồ biến động giá của mã DGT Biểu đồ biến khối lượng của mã DGT
TL4 146.9 8.20 11800 -54.19 % Biểu đồ biến động giá của mã TL4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TL4
CBI 460.2 10.70 8500 -54.85 % Biểu đồ biến động giá của mã CBI Biểu đồ biến khối lượng của mã CBI
PAS 260.9 9.30 1527910 -55.07 % Biểu đồ biến động giá của mã PAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAS
E29 39.5 7.90 0 -56.35 % Biểu đồ biến động giá của mã E29 Biểu đồ biến khối lượng của mã E29
SCJ 174.1 4.60 25400 -57.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SCJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCJ
LIC 1899 21.10 38300 -60.71 % Biểu đồ biến động giá của mã LIC Biểu đồ biến khối lượng của mã LIC
SDP 25.6 2.30 0 -61.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDP
KHB 75.6 2.60 0 -61.76 % Biểu đồ biến động giá của mã KHB Biểu đồ biến khối lượng của mã KHB
KSH 80.5 1.40 0 -64.10 % Biểu đồ biến động giá của mã KSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSH
WTC 142 14.20 4100 -64.41 % Biểu đồ biến động giá của mã WTC Biểu đồ biến khối lượng của mã WTC
SQC 924 8.40 0 -68.42 % Biểu đồ biến động giá của mã SQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SQC
CFV 47 5.80 0 -72.77 % Biểu đồ biến động giá của mã CFV Biểu đồ biến khối lượng của mã CFV
CAB 754.8 16.50 3203 -88.22 % Biểu đồ biến động giá của mã CAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAB
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.