TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 09:52
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
DM7 146.4 9.50 0 39.71 % Biểu đồ biến động giá của mã DM7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DM7
DXL 18.6 4.70 200 30.56 % Biểu đồ biến động giá của mã DXL Biểu đồ biến khối lượng của mã DXL
DTE 801.5 15.80 1400 20.61 % Biểu đồ biến động giá của mã DTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTE
DTG 164.2 26.00 100 18.18 % Biểu đồ biến động giá của mã DTG Biểu đồ biến khối lượng của mã DTG
DNL 99.1 23.00 200 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DNL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNL
DCS 102.5 1.70 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DCS Biểu đồ biến khối lượng của mã DCS
DIC 74.4 2.80 0 12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIC
DPS 37.3 1.20 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã DPS Biểu đồ biến khối lượng của mã DPS
DDM 61.2 5.00 0 8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDM
DPH 133.5 44.50 100 7.23 % Biểu đồ biến động giá của mã DPH Biểu đồ biến khối lượng của mã DPH
DCT 49 1.80 0 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã DCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCT
DSG 168 5.60 900 5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã DSG Biểu đồ biến khối lượng của mã DSG
DAN 652.8 30.90 4800 4.04 % Biểu đồ biến động giá của mã DAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAN
DNE 64.7 11.20 900 3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DNE Biểu đồ biến khối lượng của mã DNE
DHB 3184.7 11.70 0 3.54 % Biểu đồ biến động giá của mã DHB Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHB
DVN 4503 19.00 75000 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DVN Biểu đồ biến khối lượng của mã DVN
DDV 2790.7 19.10 963600 2.14 % Biểu đồ biến động giá của mã DDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDV
DID 90.6 5.80 81500 1.75 % Biểu đồ biến động giá của mã DID Biểu đồ biến khối lượng của mã DID
DNW 3060 25.50 15400 0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã DNW Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNW
DPP 53.4 17.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPP Biểu đồ biến khối lượng của mã DPP
DTP 925.1 57.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTP
DSP 1246.2 10.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DSP Biểu đồ biến khối lượng của mã DSP
DVW 53.9 23.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DVW Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVW
DTH 113.6 15.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTH Biểu đồ biến khối lượng của mã DTH
DWS 292.9 11.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DWS
DRG 1635.9 10.50 6400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DRG Biểu đồ biến khối lượng của mã DRG
DRI 885.7 12.10 369807 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DRI Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRI
DSD 622 20.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DSD Biểu đồ biến khối lượng của mã DSD
DDH 51.5 14.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDH
DFC 198 33.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DFC Biểu đồ biến khối lượng của mã DFC
DFF 1496 18.70 5000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DFF Biểu đồ biến động khối lượng của mã DFF
DCG 174 25.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCG Biểu đồ biến khối lượng của mã DCG
DCH 17 5.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCH
DCR 41.6 6.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCR Biểu đồ biến khối lượng của mã DCR
DGT 1021.5 15.60 88400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DGT
DLD 148.9 16.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DLD Biểu đồ biến khối lượng của mã DLD
DAC 8.8 8.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAC
DHN 103.2 16.40 13 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DHN Biểu đồ biến khối lượng của mã DHN
DP1 555.9 26.50 2200 -0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã DP1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DP1
DDN 181.4 13.00 29824 -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã DDN Biểu đồ biến khối lượng của mã DDN
DAS 58 13.80 0 -3.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAS
DVC 140.3 13.00 200 -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DVC Biểu đồ biến khối lượng của mã DVC
DTI 108.9 9.00 2900 -4.26 % Biểu đồ biến động giá của mã DTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTI
DC1 28.5 11.00 20 -11.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã DC1
DSC 2080 20.80 7800 -12.24 % Biểu đồ biến động giá của mã DSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSC
DOP 75.5 16.00 0 -13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã DOP Biểu đồ biến khối lượng của mã DOP
DMN 92.5 7.40 800 -14.94 % Biểu đồ biến động giá của mã DMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DMN
DTV 200.6 38.00 200 -15.56 % Biểu đồ biến động giá của mã DTV Biểu đồ biến khối lượng của mã DTV
DND 121 13.70 200 -19.41 % Biểu đồ biến động giá của mã DND Biểu đồ biến động khối lượng của mã DND
DBM 55.5 28.60 600 -19.66 % Biểu đồ biến động giá của mã DBM Biểu đồ biến khối lượng của mã DBM
DCF 495 33.00 3300 -39.89 % Biểu đồ biến động giá của mã DCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCF
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.