TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 08:58
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
BTV 412.5 16.50 101 15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã BTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTV
BMS 615.6 10.80 193400 14.89 % Biểu đồ biến động giá của mã BMS Biểu đồ biến khối lượng của mã BMS
BBH 30.9 15.10 3 14.39 % Biểu đồ biến động giá của mã BBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBH
BSH 626.4 34.80 0 13.73 % Biểu đồ biến động giá của mã BSH Biểu đồ biến khối lượng của mã BSH
BVG 34.1 3.50 210600 12.90 % Biểu đồ biến động giá của mã BVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVG
BLN 35.5 7.10 400 12.70 % Biểu đồ biến động giá của mã BLN Biểu đồ biến khối lượng của mã BLN
BVN 54 10.80 0 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã BVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVN
BVL 1685 29.40 400 12.21 % Biểu đồ biến động giá của mã BVL Biểu đồ biến khối lượng của mã BVL
BOT 432.5 7.30 1590009 10.61 % Biểu đồ biến động giá của mã BOT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BOT
B82 5.5 1.10 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã B82 Biểu đồ biến khối lượng của mã B82
BIO 255.1 29.80 210 9.16 % Biểu đồ biến động giá của mã BIO Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIO
BDT 1702.3 44.10 1000 7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã BDT Biểu đồ biến khối lượng của mã BDT
BBT 117.6 12.00 0 6.19 % Biểu đồ biến động giá của mã BBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBT
BT6 184.8 5.60 0 5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã BT6 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT6
BCP 58.8 9.80 0 4.26 % Biểu đồ biến động giá của mã BCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCP
BSL 553.5 12.30 1300 3.27 % Biểu đồ biến động giá của mã BSL Biểu đồ biến khối lượng của mã BSL
BTN 18.8 4.20 52115 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã BTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTN
BQB 25.5 4.40 409 2.33 % Biểu đồ biến động giá của mã BQB Biểu đồ biến khối lượng của mã BQB
BTD 195.6 30.50 5400 2.01 % Biểu đồ biến động giá của mã BTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTD
BSR 77512.5 25.00 9678704 1.63 % Biểu đồ biến động giá của mã BSR Biểu đồ biến khối lượng của mã BSR
BCA 142.5 7.50 81200 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã BCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCA
BMJ 1648.5 15.70 1031 1.29 % Biểu đồ biến động giá của mã BMJ Biểu đồ biến khối lượng của mã BMJ
BHA 930.6 14.10 0 0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã BHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHA
BSA 1102.8 17.50 13400 0.57 % Biểu đồ biến động giá của mã BSA Biểu đồ biến khối lượng của mã BSA
BRR 2317.5 20.60 0 0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã BRR Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRR
BHP 82.6 9.00 33 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHP Biểu đồ biến khối lượng của mã BHP
BWA 27.8 10.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BWA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BWA
BT1 91.9 17.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT1
BLI 1008 16.80 600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BLI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLI
BKH 53 30.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BKH Biểu đồ biến khối lượng của mã BKH
BVB 5212.7 14.20 571350 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVB
BHT 51.6 11.30 0 -0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã BHT Biểu đồ biến khối lượng của mã BHT
BAL 22.4 11.20 500 -0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã BAL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAL
BSQ 1692 37.60 1812 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BSQ Biểu đồ biến khối lượng của mã BSQ
BWS 2880 32.00 0 -1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã BWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BWS
BIG 78 15.60 144800 -1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã BIG Biểu đồ biến khối lượng của mã BIG
BSP 201.3 16.10 0 -3.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSP
BHC 10.8 2.40 0 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHC Biểu đồ biến khối lượng của mã BHC
BDG 540 45.00 1800 -5.92 % Biểu đồ biến động giá của mã BDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDG
BLT 92.8 23.20 200 -6.07 % Biểu đồ biến động giá của mã BLT Biểu đồ biến khối lượng của mã BLT
BSG 660 11.00 4600 -7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã BSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSG
BTG 9.2 7.70 0 -9.41 % Biểu đồ biến động giá của mã BTG Biểu đồ biến khối lượng của mã BTG
BRS 127.2 28.00 300 -9.97 % Biểu đồ biến động giá của mã BRS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRS
BTB 47.7 6.20 0 -11.43 % Biểu đồ biến động giá của mã BTB Biểu đồ biến khối lượng của mã BTB
BMN 38.8 14.10 0 -14.55 % Biểu đồ biến động giá của mã BMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMN
BDW 177.5 14.30 100 -26.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BDW Biểu đồ biến khối lượng của mã BDW
BBM 19.2 9.60 100 -34.25 % Biểu đồ biến động giá của mã BBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBM
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.