TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 15/08/2022, 20:15
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 15/08 So với tuần trước
(-)
SKN 66 13.20 100 29.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SKN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKN
S72 72 6.00 2900 15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã S72 Biểu đồ biến khối lượng của mã S72
SEA 3275 26.20 114200 14.91 % Biểu đồ biến động giá của mã SEA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SEA
SD1 8 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SD1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD1
SCO 17.2 4.10 0 13.89 % Biểu đồ biến động giá của mã SCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCO
S74 70 10.80 3000 13.68 % Biểu đồ biến động giá của mã S74 Biểu đồ biến khối lượng của mã S74
SDY 11.2 2.50 0 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã SDY Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDY
SB1 80.8 7.70 400 13.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SB1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SB1
SDP 28.9 2.60 0 13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã SDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDP
SJM 44.5 8.90 0 12.66 % Biểu đồ biến động giá của mã SJM Biểu đồ biến khối lượng của mã SJM
SHG 90.5 2.70 0 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHG
SDV 205 41.00 0 12.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SDV Biểu đồ biến khối lượng của mã SDV
SDK 70.2 27.00 0 12.03 % Biểu đồ biến động giá của mã SDK Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDK
SNZ 16377.8 43.50 9400 11.83 % Biểu đồ biến động giá của mã SNZ Biểu đồ biến khối lượng của mã SNZ
SD2 96.6 6.70 1866 11.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD2
SDX 7.2 3.20 0 10.34 % Biểu đồ biến động giá của mã SDX Biểu đồ biến khối lượng của mã SDX
SGO 24 1.20 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã SGO Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGO
SCJ 189.2 5.00 20900 8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã SCJ Biểu đồ biến khối lượng của mã SCJ
SPP 32.7 1.30 0 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPP
SPB 307.8 32.40 100 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SPB Biểu đồ biến khối lượng của mã SPB
SIG 124 12.40 0 7.83 % Biểu đồ biến động giá của mã SIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIG
SDB 15.4 1.40 0 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SDB Biểu đồ biến khối lượng của mã SDB
SSG 37.5 7.50 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSG
SKH 844.8 25.60 1306 7.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SKH Biểu đồ biến khối lượng của mã SKH
SDJ 33 7.60 0 7.04 % Biểu đồ biến động giá của mã SDJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDJ
SAC 48.2 11.90 1000 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SAC Biểu đồ biến khối lượng của mã SAC
SAS 3991.1 29.90 4200 4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAS
SCL 165.3 11.90 45800 4.39 % Biểu đồ biến động giá của mã SCL Biểu đồ biến khối lượng của mã SCL
SKV 600.3 26.10 1300 3.16 % Biểu đồ biến động giá của mã SKV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKV
SGB 4312 14.00 7915 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã SGB Biểu đồ biến khối lượng của mã SGB
SIP 10853.1 134.00 38932 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIP
SRT 301.9 6.00 15600 1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SRT Biểu đồ biến khối lượng của mã SRT
SGP 4758.5 22.00 90812 1.38 % Biểu đồ biến động giá của mã SGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGP
SZE 444 14.80 0 1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã SZE Biểu đồ biến khối lượng của mã SZE
SBL 111.7 9.30 15600 1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã SBL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBL
SBD 118.7 11.20 600 0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã SBD Biểu đồ biến khối lượng của mã SBD
SSH 30562.5 81.50 482000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSH
STH 169.6 8.70 62507 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STH Biểu đồ biến khối lượng của mã STH
SRB 31.4 3.70 9300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SRB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRB
SQC 924 8.40 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SQC Biểu đồ biến khối lượng của mã SQC
SDD 73.6 4.60 98900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDD
S12 15 3.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S12 Biểu đồ biến khối lượng của mã S12
SD8 5.9 2.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD8
S96 13.4 1.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S96 Biểu đồ biến khối lượng của mã S96
SBM 1277.6 31.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBM
SD7 53 5.00 7200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD7 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD7
SBH 4981.4 40.10 0 -0.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBH
SWC 1610.4 24.00 12400 -0.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SWC Biểu đồ biến khối lượng của mã SWC
S27 9.4 6.00 0 -1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã S27 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S27
SGS 217.7 15.10 11600 -1.95 % Biểu đồ biến động giá của mã SGS Biểu đồ biến khối lượng của mã SGS
SD3 76.8 4.80 12300 -2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã SD3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD3
SGI 1811.2 24.00 51317 -2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã SGI Biểu đồ biến khối lượng của mã SGI
SPA 79 9.30 100 -2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SPA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPA
SZG 1921.4 35.00 2400 -2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SZG Biểu đồ biến khối lượng của mã SZG
SBS 1291.9 10.20 1793223 -2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã SBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBS
STT 21.6 2.70 0 -3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã STT Biểu đồ biến khối lượng của mã STT
SVG 182 6.20 900 -4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVG
SSN 304.9 7.70 57600 -4.94 % Biểu đồ biến động giá của mã SSN Biểu đồ biến khối lượng của mã SSN
SHC 38.8 9.00 3007 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHC
SID 1200 12.00 93700 -5.51 % Biểu đồ biến động giá của mã SID Biểu đồ biến khối lượng của mã SID
SJG 11058.6 24.60 1100 -6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SJG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJG
STL 36 2.40 0 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã STL Biểu đồ biến khối lượng của mã STL
SCC 21.5 4.40 1600 -12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCC
SBR 927.9 11.40 0 -12.31 % Biểu đồ biến động giá của mã SBR Biểu đồ biến khối lượng của mã SBR
SIV 140.1 46.50 100 -12.59 % Biểu đồ biến động giá của mã SIV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIV
SP2 213.4 14.00 0 -14.63 % Biểu đồ biến động giá của mã SP2 Biểu đồ biến khối lượng của mã SP2
SAL 62.3 7.50 0 -39.52 % Biểu đồ biến động giá của mã SAL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAL
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.