TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 08:47
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
NDC 802.2 134.50 2100 15.45 % Biểu đồ biến động giá của mã NDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDC
NJC 69.6 23.20 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã NJC Biểu đồ biến khối lượng của mã NJC
NHP 44.1 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã NHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHP
NDT 291 21.40 43900 12.63 % Biểu đồ biến động giá của mã NDT Biểu đồ biến khối lượng của mã NDT
NDF 14.9 1.90 0 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã NDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDF
NTB 47.7 1.20 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã NTB Biểu đồ biến khối lượng của mã NTB
NTC 4452 185.50 4900 6.24 % Biểu đồ biến động giá của mã NTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTC
NNG 1484.6 18.20 0 5.81 % Biểu đồ biến động giá của mã NNG Biểu đồ biến khối lượng của mã NNG
NTW 197 19.70 2405 5.60 % Biểu đồ biến động giá của mã NTW Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTW
NED 336.2 8.30 339000 3.75 % Biểu đồ biến động giá của mã NED Biểu đồ biến khối lượng của mã NED
NXT 48.2 14.60 25800 3.48 % Biểu đồ biến động giá của mã NXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NXT
NAB 9649.7 14.70 235789 2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã NAB Biểu đồ biến khối lượng của mã NAB
NCS 387.7 21.60 1400 1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã NCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NCS
NBT 414.5 14.10 0 0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã NBT Biểu đồ biến khối lượng của mã NBT
NDP 244.2 22.00 1000 0.46 % Biểu đồ biến động giá của mã NDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDP
NTT 260.8 11.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTT Biểu đồ biến khối lượng của mã NTT
NUE 60 10.00 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NUE Biểu đồ biến động khối lượng của mã NUE
ND2 1749.8 35.00 0 -1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã ND2 Biểu đồ biến khối lượng của mã ND2
NAU 23.5 6.40 700 -1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã NAU Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAU
NBE 72.5 14.50 200 -3.97 % Biểu đồ biến động giá của mã NBE Biểu đồ biến khối lượng của mã NBE
NNT 327.4 34.50 600 -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã NNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NNT
NWT 85 10.00 0 -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã NWT Biểu đồ biến khối lượng của mã NWT
NOS 42.1 2.10 0 -8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã NOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NOS
NS2 431.7 7.60 1000 -10.59 % Biểu đồ biến động giá của mã NS2 Biểu đồ biến khối lượng của mã NS2
NAS 233.7 28.10 0 -14.85 % Biểu đồ biến động giá của mã NAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAS
NHV 103.5 32.10 12200 -17.90 % Biểu đồ biến động giá của mã NHV Biểu đồ biến khối lượng của mã NHV
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.