TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 09:08
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với 1 tháng trước
(-)
RGC 2210.3 24.80 65400 106.67 % Biểu đồ biến động giá của mã RGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã RGC
HEP 237 39.50 0 69.53 % Biểu đồ biến động giá của mã HEP Biểu đồ biến khối lượng của mã HEP
SDP 25.6 2.30 0 64.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDP
NHV 103.5 32.10 12200 63.78 % Biểu đồ biến động giá của mã NHV Biểu đồ biến khối lượng của mã NHV
DDM 61.2 5.00 0 61.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDM
HGT 322 16.10 0 61.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HGT Biểu đồ biến khối lượng của mã HGT
SPD 118.8 9.90 0 59.68 % Biểu đồ biến động giá của mã SPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPD
GTT 47.9 1.10 0 57.14 % Biểu đồ biến động giá của mã GTT Biểu đồ biến khối lượng của mã GTT
AVF 47.7 1.10 0 57.14 % Biểu đồ biến động giá của mã AVF Biểu đồ biến động khối lượng của mã AVF
NWT 85 10.00 0 56.25 % Biểu đồ biến động giá của mã NWT Biểu đồ biến khối lượng của mã NWT
SSN 320.8 8.10 262800 55.77 % Biểu đồ biến động giá của mã SSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSN
DCG 174 25.50 0 53.61 % Biểu đồ biến động giá của mã DCG Biểu đồ biến khối lượng của mã DCG
HD6 329.8 22.90 112700 49.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HD6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD6
TNW 241.6 15.10 0 49.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TNW Biểu đồ biến khối lượng của mã TNW
TGP 89 8.90 0 48.33 % Biểu đồ biến động giá của mã TGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TGP
DIC 74.4 2.80 0 47.37 % Biểu đồ biến động giá của mã DIC Biểu đồ biến khối lượng của mã DIC
NHP 44.1 1.60 0 45.45 % Biểu đồ biến động giá của mã NHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHP
TID 9300 46.50 47400 45.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TID Biểu đồ biến khối lượng của mã TID
SDJ 30.8 7.10 0 44.90 % Biểu đồ biến động giá của mã SDJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDJ
VOC 2455.4 20.16 154150 44.73 % Biểu đồ biến động giá của mã VOC Biểu đồ biến khối lượng của mã VOC
ATG 59.4 3.90 0 44.44 % Biểu đồ biến động giá của mã ATG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATG
BT6 184.8 5.60 0 43.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BT6 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT6
CSI 1562.4 93.00 112700 43.08 % Biểu đồ biến động giá của mã CSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSI
SCC 24.4 5.00 100 42.86 % Biểu đồ biến động giá của mã SCC Biểu đồ biến khối lượng của mã SCC
LMH 417.8 16.30 469645 41.74 % Biểu đồ biến động giá của mã LMH Biểu đồ biến động khối lượng của mã LMH
HTT 48 2.40 0 41.18 % Biểu đồ biến động giá của mã HTT Biểu đồ biến khối lượng của mã HTT
CMN 264 55.00 0 40.86 % Biểu đồ biến động giá của mã CMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMN
PXM 21 1.40 0 40.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXM Biểu đồ biến khối lượng của mã PXM
DM7 146.4 9.50 0 39.71 % Biểu đồ biến động giá của mã DM7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DM7
IME 507.6 141.00 0 39.60 % Biểu đồ biến động giá của mã IME Biểu đồ biến khối lượng của mã IME
MTV 124.2 23.00 0 39.39 % Biểu đồ biến động giá của mã MTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTV
E29 39.5 7.90 0 38.60 % Biểu đồ biến động giá của mã E29 Biểu đồ biến khối lượng của mã E29
CHC 19.5 2.90 0 38.10 % Biểu đồ biến động giá của mã CHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHC
HLA 37.9 1.10 0 37.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HLA Biểu đồ biến khối lượng của mã HLA
SGO 22 1.10 0 37.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SGO Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGO
PRO 29.7 9.90 0 37.50 % Biểu đồ biến động giá của mã PRO Biểu đồ biến khối lượng của mã PRO
V15 11 1.10 0 37.50 % Biểu đồ biến động giá của mã V15 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V15
V11 9.2 1.10 0 37.50 % Biểu đồ biến động giá của mã V11 Biểu đồ biến khối lượng của mã V11
LPT 136.8 11.40 151500 37.35 % Biểu đồ biến động giá của mã LPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã LPT
PVV 144 4.80 0 37.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PVV Biểu đồ biến khối lượng của mã PVV
DVC 140.3 13.00 200 36.84 % Biểu đồ biến động giá của mã DVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVC
S12 15 3.00 0 36.36 % Biểu đồ biến động giá của mã S12 Biểu đồ biến khối lượng của mã S12
NDF 14.9 1.90 0 35.71 % Biểu đồ biến động giá của mã NDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDF
PFL 285 5.70 455330 35.71 % Biểu đồ biến động giá của mã PFL Biểu đồ biến khối lượng của mã PFL
ILA 124.2 6.70 89301 34.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ILA Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILA
TTG 13.4 6.70 4300 34.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TTG Biểu đồ biến khối lượng của mã TTG
DPS 37.3 1.20 0 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPS
HKB 82.6 1.60 0 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HKB Biểu đồ biến khối lượng của mã HKB
CLG 33.8 1.60 0 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLG
S96 13.4 1.20 0 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã S96 Biểu đồ biến khối lượng của mã S96
SPP 30.1 1.20 0 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPP
NTB 47.7 1.20 0 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã NTB Biểu đồ biến khối lượng của mã NTB
PPI 77.3 1.60 0 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPI
XPH 137.5 10.60 0 32.50 % Biểu đồ biến động giá của mã XPH Biểu đồ biến khối lượng của mã XPH
CNT 620.2 15.50 3100 32.48 % Biểu đồ biến động giá của mã CNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNT
C4G 3011.2 13.40 2092332 31.37 % Biểu đồ biến động giá của mã C4G Biểu đồ biến khối lượng của mã C4G
NOS 42.1 2.10 0 31.25 % Biểu đồ biến động giá của mã NOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NOS
SIP 10658.7 131.60 13500 30.89 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến khối lượng của mã SIP
PXA 25.5 1.70 0 30.77 % Biểu đồ biến động giá của mã PXA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXA
MPT 29.1 1.70 0 30.77 % Biểu đồ biến động giá của mã MPT Biểu đồ biến khối lượng của mã MPT
PXT 102 5.10 212400 30.77 % Biểu đồ biến động giá của mã PXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXT
NTT 260.8 11.10 0 30.59 % Biểu đồ biến động giá của mã NTT Biểu đồ biến khối lượng của mã NTT
HDO 22 1.30 0 30.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HDO Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDO
G20 18.7 1.30 0 30.00 % Biểu đồ biến động giá của mã G20 Biểu đồ biến khối lượng của mã G20
PXI 117 3.90 944931 30.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXI
DDH 51.5 14.30 0 30.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DDH Biểu đồ biến khối lượng của mã DDH
KHB 75.6 2.60 0 30.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KHB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHB
DCT 49 1.80 0 28.57 % Biểu đồ biến động giá của mã DCT Biểu đồ biến khối lượng của mã DCT
CDR 17.3 8.10 200 28.57 % Biểu đồ biến động giá của mã CDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDR
BSQ 1692 37.60 1812 27.89 % Biểu đồ biến động giá của mã BSQ Biểu đồ biến khối lượng của mã BSQ
PGB 6720 22.40 23519 27.27 % Biểu đồ biến động giá của mã PGB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGB
PVA 30.6 1.40 0 27.27 % Biểu đồ biến động giá của mã PVA Biểu đồ biến khối lượng của mã PVA
CBS 197.6 56.00 9200 26.41 % Biểu đồ biến động giá của mã CBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CBS
CPI 175.2 4.80 0 26.32 % Biểu đồ biến động giá của mã CPI Biểu đồ biến khối lượng của mã CPI
PVH 50.4 2.40 0 26.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVH
VFR 117 7.80 0 25.81 % Biểu đồ biến động giá của mã VFR Biểu đồ biến khối lượng của mã VFR
PNG 144.9 16.10 0 25.78 % Biểu đồ biến động giá của mã PNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNG
DVW 53.9 23.00 0 25.68 % Biểu đồ biến động giá của mã DVW Biểu đồ biến khối lượng của mã DVW
SGI 1848.9 24.50 700 25.64 % Biểu đồ biến động giá của mã SGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGI
YBC 123.9 10.50 0 25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã YBC Biểu đồ biến khối lượng của mã YBC
HAV 16.5 5.00 100 25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAV
BTV 412.5 16.50 101 25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTV Biểu đồ biến khối lượng của mã BTV
VNA 884 44.20 47000 24.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNA
MQN 131.9 28.00 1700 24.44 % Biểu đồ biến động giá của mã MQN Biểu đồ biến khối lượng của mã MQN
PXS 372 6.20 1013700 24.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXS
GGG 60.7 6.30 0 23.53 % Biểu đồ biến động giá của mã GGG Biểu đồ biến khối lượng của mã GGG
ATB 22.2 1.60 0 23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã ATB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATB
PIV 27.7 1.60 0 23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã PIV Biểu đồ biến khối lượng của mã PIV
GTH 16.1 5.90 18000 22.92 % Biểu đồ biến động giá của mã GTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTH
PXL 852 10.30 584313 22.62 % Biểu đồ biến động giá của mã PXL Biểu đồ biến khối lượng của mã PXL
VNH 30.5 3.80 181600 22.58 % Biểu đồ biến động giá của mã VNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNH
TCI 1050.2 10.40 713700 22.35 % Biểu đồ biến động giá của mã TCI Biểu đồ biến khối lượng của mã TCI
VQC 59.4 16.50 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VQC
L44 4.4 1.10 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã L44 Biểu đồ biến khối lượng của mã L44
B82 5.5 1.10 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã B82 Biểu đồ biến động khối lượng của mã B82
G36 1068.4 10.50 769528 22.09 % Biểu đồ biến động giá của mã G36 Biểu đồ biến khối lượng của mã G36
VMG 53.8 5.60 10500 21.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMG
BHA 930.6 14.10 0 21.55 % Biểu đồ biến động giá của mã BHA Biểu đồ biến khối lượng của mã BHA
VTK 216.6 43.90 5003 21.27 % Biểu đồ biến động giá của mã VTK Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTK
H11 10.3 9.70 0 21.25 % Biểu đồ biến động giá của mã H11 Biểu đồ biến khối lượng của mã H11
PVX 1600 4.00 0 21.21 % Biểu đồ biến động giá của mã PVX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVX
AAS 1648 20.60 1291906 21.18 % Biểu đồ biến động giá của mã AAS Biểu đồ biến khối lượng của mã AAS
DTG 164.2 26.00 100 20.93 % Biểu đồ biến động giá của mã DTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTG
MIC 77.6 14.00 18600 20.69 % Biểu đồ biến động giá của mã MIC Biểu đồ biến khối lượng của mã MIC
VFS 1508.7 18.80 153922 20.51 % Biểu đồ biến động giá của mã VFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFS
ITS 124.4 4.70 8700 20.51 % Biểu đồ biến động giá của mã ITS Biểu đồ biến khối lượng của mã ITS
SRT 296.8 5.90 6500 20.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRT
LLM 1084.3 13.60 900 20.35 % Biểu đồ biến động giá của mã LLM Biểu đồ biến khối lượng của mã LLM
BDT 1702.3 44.10 1000 20.16 % Biểu đồ biến động giá của mã BDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDT
HLY 18.5 18.50 0 20.13 % Biểu đồ biến động giá của mã HLY Biểu đồ biến khối lượng của mã HLY
VLF 28.7 2.40 0 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VLF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLF
PVR 127.4 2.40 0 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVR Biểu đồ biến khối lượng của mã PVR
TR1 74.9 16.30 0 19.72 % Biểu đồ biến động giá của mã TR1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TR1
BOT 432.5 7.30 1590009 19.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BOT Biểu đồ biến khối lượng của mã BOT
HRT 488.4 6.10 11600 19.61 % Biểu đồ biến động giá của mã HRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRT
DDV 2790.7 19.10 963600 19.38 % Biểu đồ biến động giá của mã DDV Biểu đồ biến khối lượng của mã DDV
SBS 1329.9 10.50 4512027 19.32 % Biểu đồ biến động giá của mã SBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBS
ALV 35.1 6.20 9200 19.23 % Biểu đồ biến động giá của mã ALV Biểu đồ biến khối lượng của mã ALV
FHN 46.5 15.50 0 19.23 % Biểu đồ biến động giá của mã FHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã FHN
HPD 207.7 25.00 0 19.05 % Biểu đồ biến động giá của mã HPD Biểu đồ biến khối lượng của mã HPD
CST 754.1 17.60 82300 18.92 % Biểu đồ biến động giá của mã CST Biểu đồ biến động khối lượng của mã CST
VHG 660 4.40 3401412 18.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VHG Biểu đồ biến khối lượng của mã VHG
TOP 48.2 1.90 0 18.75 % Biểu đồ biến động giá của mã TOP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOP
VNB 910 13.40 229600 18.58 % Biểu đồ biến động giá của mã VNB Biểu đồ biến khối lượng của mã VNB
HU4 172.5 11.50 35900 18.56 % Biểu đồ biến động giá của mã HU4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU4
MSR 22532.7 20.50 226900 18.50 % Biểu đồ biến động giá của mã MSR Biểu đồ biến khối lượng của mã MSR
KHA 334.7 23.70 4 18.50 % Biểu đồ biến động giá của mã KHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHA
FRC 114 38.00 0 18.44 % Biểu đồ biến động giá của mã FRC Biểu đồ biến khối lượng của mã FRC
MVN 30395.2 28.40 200 18.33 % Biểu đồ biến động giá của mã MVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MVN
BMS 615.6 10.80 193400 18.29 % Biểu đồ biến động giá của mã BMS Biểu đồ biến khối lượng của mã BMS
IDP 9902.8 168.00 0 17.98 % Biểu đồ biến động giá của mã IDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã IDP
TNS 106 5.30 99419 17.78 % Biểu đồ biến động giá của mã TNS Biểu đồ biến khối lượng của mã TNS
SCL 158.3 11.40 20700 17.45 % Biểu đồ biến động giá của mã SCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCL
VNI 137.3 13.00 0 17.12 % Biểu đồ biến động giá của mã VNI Biểu đồ biến khối lượng của mã VNI
PCF 14.4 4.80 133 17.07 % Biểu đồ biến động giá của mã PCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCF
PDV 263.7 10.50 6000 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PDV Biểu đồ biến khối lượng của mã PDV
BVG 34.1 3.50 210600 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVG
MTA 925 8.40 600 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MTA Biểu đồ biến khối lượng của mã MTA
KSH 80.5 1.40 0 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã KSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSH
BTN 18.8 4.20 52115 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BTN Biểu đồ biến khối lượng của mã BTN
VMI 15.3 1.40 0 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMI
TTD 870.9 56.00 0 16.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TTD Biểu đồ biến khối lượng của mã TTD
SIG 115 11.50 1500 16.16 % Biểu đồ biến động giá của mã SIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIG
SDX 6.5 2.90 0 16.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDX Biểu đồ biến khối lượng của mã SDX
DID 90.6 5.80 81500 16.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DID Biểu đồ biến động khối lượng của mã DID
VC5 7.5 1.50 0 15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã VC5 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC5
LO5 7.7 1.50 0 15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã LO5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã LO5
LG9 49.3 9.80 100 15.29 % Biểu đồ biến động giá của mã LG9 Biểu đồ biến khối lượng của mã LG9
HNA 4469.4 19.00 10570 15.15 % Biểu đồ biến động giá của mã HNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNA
CDO 119.7 3.80 394100 15.15 % Biểu đồ biến động giá của mã CDO Biểu đồ biến khối lượng của mã CDO
NDT 291 21.40 43900 15.05 % Biểu đồ biến động giá của mã NDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDT
SCJ 174.1 4.60 25400 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SCJ Biểu đồ biến khối lượng của mã SCJ
SDD 73.6 4.60 111370 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDD
VGL 214.5 23.00 200 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGL Biểu đồ biến khối lượng của mã VGL
MTH 143.2 29.90 0 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTH
HCB 115.9 22.30 0 14.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HCB Biểu đồ biến khối lượng của mã HCB
PSG 108.5 3.10 0 14.81 % Biểu đồ biến động giá của mã PSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSG
FTM 155 3.10 - 14.81 %
KHD 30.7 9.40 0 14.63 % Biểu đồ biến động giá của mã KHD Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHD
ABB 11103.2 11.80 1546607 14.56 % Biểu đồ biến động giá của mã ABB Biểu đồ biến khối lượng của mã ABB
USC 64.9 11.80 0 14.56 % Biểu đồ biến động giá của mã USC Biểu đồ biến động khối lượng của mã USC
CFM 22.2 11.10 3900 14.43 % Biểu đồ biến động giá của mã CFM Biểu đồ biến khối lượng của mã CFM
XDH 255.5 10.40 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã XDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã XDH
HAC 256.8 8.80 9600 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HAC Biểu đồ biến khối lượng của mã HAC
BSL 553.5 12.30 1300 14.14 % Biểu đồ biến động giá của mã BSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSL
MLS 84 21.00 2900 14.13 % Biểu đồ biến động giá của mã MLS Biểu đồ biến khối lượng của mã MLS
NTC 4452 185.50 4900 13.80 % Biểu đồ biến động giá của mã NTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTC
NTW 197 19.70 2405 13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã NTW Biểu đồ biến khối lượng của mã NTW
NED 336.2 8.30 339000 13.70 % Biểu đồ biến động giá của mã NED Biểu đồ biến động khối lượng của mã NED
HFX 9.5 7.50 0 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã HFX Biểu đồ biến khối lượng của mã HFX
TVN 6237.6 9.20 892934 13.58 % Biểu đồ biến động giá của mã TVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVN
MCH 77229.7 105.50 53200 13.44 % Biểu đồ biến động giá của mã MCH Biểu đồ biến khối lượng của mã MCH
DCS 102.5 1.70 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCS
PTO 24.5 20.40 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PTO Biểu đồ biến khối lượng của mã PTO
APT 29.9 3.40 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã APT Biểu đồ biến động khối lượng của mã APT
UDJ 239.2 14.50 12900 13.28 % Biểu đồ biến động giá của mã UDJ Biểu đồ biến khối lượng của mã UDJ
OIL 2679 13.30 1443736 13.19 % Biểu đồ biến động giá của mã OIL Biểu đồ biến động khối lượng của mã OIL
BHT 51.6 11.30 0 13.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHT Biểu đồ biến khối lượng của mã BHT
BMJ 1648.5 15.70 1031 12.95 % Biểu đồ biến động giá của mã BMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMJ
BBM 19.2 9.60 100 12.94 % Biểu đồ biến động giá của mã BBM Biểu đồ biến khối lượng của mã BBM
UCT 56.1 10.50 0 12.90 % Biểu đồ biến động giá của mã UCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã UCT
ODE 510 51.00 108699 12.83 % Biểu đồ biến động giá của mã ODE Biểu đồ biến khối lượng của mã ODE
HPT 131.5 15.90 0 12.77 % Biểu đồ biến động giá của mã HPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPT
VTA 49.6 6.20 3200 12.73 % Biểu đồ biến động giá của mã VTA Biểu đồ biến khối lượng của mã VTA
CQT 337.5 13.50 3000 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CQT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CQT
DSC 2080 20.80 7800 12.43 % Biểu đồ biến động giá của mã DSC Biểu đồ biến khối lượng của mã DSC
NAU 23.5 6.40 700 12.28 % Biểu đồ biến động giá của mã NAU Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAU
ACV 188760.9 86.70 12900 12.02 % Biểu đồ biến động giá của mã ACV Biểu đồ biến khối lượng của mã ACV
CT6 34.2 5.60 400 12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CT6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CT6
STT 22.4 2.80 0 12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STT Biểu đồ biến khối lượng của mã STT
XMC 793 10.30 17800 11.96 % Biểu đồ biến động giá của mã XMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã XMC
TV1 301.6 11.30 14500 11.88 % Biểu đồ biến động giá của mã TV1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV1
SHC 40.9 9.50 1000 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã SHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHC
XMP 285 19.00 0 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã XMP Biểu đồ biến khối lượng của mã XMP
SD3 78.4 4.90 100 11.36 % Biểu đồ biến động giá của mã SD3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD3
CKD 930 30.00 0 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã CKD Biểu đồ biến khối lượng của mã CKD
HPH 126 15.00 0 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPH
CTN 13.9 2.00 0 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã CTN Biểu đồ biến khối lượng của mã CTN
THP 261.5 12.10 0 11.01 % Biểu đồ biến động giá của mã THP Biểu đồ biến động khối lượng của mã THP
SJG 11867.8 26.40 8600 10.92 % Biểu đồ biến động giá của mã SJG Biểu đồ biến khối lượng của mã SJG
VTP 6358.5 61.40 209484 10.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTP
VTD 90 15.00 109827 10.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VTD Biểu đồ biến khối lượng của mã VTD
SGP 4693.6 21.70 133915 10.71 % Biểu đồ biến động giá của mã SGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGP
A32 202.6 29.80 1 10.70 % Biểu đồ biến động giá của mã A32 Biểu đồ biến khối lượng của mã A32
SD8 5.9 2.10 0 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã SD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD8
CLX 1636.7 18.90 102700 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã CLX Biểu đồ biến khối lượng của mã CLX
VGT 9450 18.90 915756 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã VGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGT
BSH 626.4 34.80 0 10.48 % Biểu đồ biến động giá của mã BSH Biểu đồ biến khối lượng của mã BSH
SID 1270 12.70 30309 10.43 % Biểu đồ biến động giá của mã SID Biểu đồ biến động khối lượng của mã SID
VIN 675.8 26.50 700 10.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VIN Biểu đồ biến khối lượng của mã VIN
ICF 41 3.20 117800 10.34 % Biểu đồ biến động giá của mã ICF Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICF
VE9 40.1 3.20 14400 10.34 % Biểu đồ biến động giá của mã VE9 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE9
PPH 2314.8 31.00 111200 10.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPH
VDN 56 18.70 0 10.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VDN Biểu đồ biến khối lượng của mã VDN
DAC 8.8 8.80 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAC
HD2 108.4 12.10 12800 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HD2 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD2
QSP 237.4 22.00 2400 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã QSP
MRF 218.7 59.50 0 9.98 % Biểu đồ biến động giá của mã MRF Biểu đồ biến khối lượng của mã MRF
PCM 58 14.50 100 9.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCM
GND 295.2 32.80 800 9.70 % Biểu đồ biến động giá của mã GND Biểu đồ biến khối lượng của mã GND
TVM 23.8 9.90 0 9.68 % Biểu đồ biến động giá của mã TVM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVM
CNC 342.1 30.10 3400 9.45 % Biểu đồ biến động giá của mã CNC Biểu đồ biến khối lượng của mã CNC
BBT 117.6 12.00 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã BBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBT
ATA 28.8 2.40 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ATA Biểu đồ biến khối lượng của mã ATA
PBC 1716 15.60 50500 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã PBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBC
ND2 1749.8 35.00 0 9.04 % Biểu đồ biến động giá của mã ND2 Biểu đồ biến khối lượng của mã ND2
NAB 9649.7 14.70 235789 8.89 % Biểu đồ biến động giá của mã NAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAB
CID 9.3 8.60 100 8.86 % Biểu đồ biến động giá của mã CID Biểu đồ biến khối lượng của mã CID
MDF 821.2 14.90 100 8.76 % Biểu đồ biến động giá của mã MDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã MDF
SZG 1976.3 36.00 1100 8.76 % Biểu đồ biến động giá của mã SZG Biểu đồ biến khối lượng của mã SZG
VSN 2022.9 25.00 400 8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã VSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSN
TNB 219.7 19.10 5 8.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TNB Biểu đồ biến khối lượng của mã TNB
L63 63.8 7.70 0 8.45 % Biểu đồ biến động giá của mã L63 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L63
HAN 1452.8 10.30 4200 8.42 % Biểu đồ biến động giá của mã HAN Biểu đồ biến khối lượng của mã HAN
GE2 32158 27.10 2600 8.40 % Biểu đồ biến động giá của mã GE2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã GE2
SVG 190.8 6.50 1000 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SVG Biểu đồ biến khối lượng của mã SVG
VPC 43.9 7.80 0 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPC
MPC 8840 44.20 67203 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã MPC Biểu đồ biến khối lượng của mã MPC
EIN 295.1 6.50 13700 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã EIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIN
SDB 14.3 1.30 0 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SDB Biểu đồ biến khối lượng của mã SDB
EME 173.9 46.00 0 8.24 % Biểu đồ biến động giá của mã EME Biểu đồ biến động khối lượng của mã EME
PAS 260.9 9.30 1527910 8.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PAS Biểu đồ biến khối lượng của mã PAS
TDB 329.2 40.00 0 8.11 % Biểu đồ biến động giá của mã TDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDB
MNB 491.4 27.00 900 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MNB Biểu đồ biến khối lượng của mã MNB
EFI 36.2 2.70 0 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã EFI Biểu đồ biến động khối lượng của mã EFI
NCS 387.7 21.60 1400 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NCS Biểu đồ biến khối lượng của mã NCS
DRI 885.7 12.10 369807 7.97 % Biểu đồ biến động giá của mã DRI Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRI
PWA 68 6.80 38500 7.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PWA Biểu đồ biến khối lượng của mã PWA
ACE 125.1 41.00 0 7.89 % Biểu đồ biến động giá của mã ACE Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACE
PVP 1169 12.40 131574 7.83 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến khối lượng của mã PVP
BVB 5212.7 14.20 571350 7.58 % Biểu đồ biến động giá của mã BVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVB
CIP 19.5 4.30 100 7.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CIP Biểu đồ biến khối lượng của mã CIP
ADP 564.5 24.50 0 7.46 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADP
ICC 136.8 36.00 100 7.46 % Biểu đồ biến động giá của mã ICC Biểu đồ biến khối lượng của mã ICC
VGI 96488.8 31.70 1640936 7.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGI
DOP 75.5 16.00 0 7.38 % Biểu đồ biến động giá của mã DOP Biểu đồ biến khối lượng của mã DOP
VAB 5507.6 10.20 302452 7.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAB
AVC 2994.6 39.90 900 7.26 % Biểu đồ biến động giá của mã AVC Biểu đồ biến khối lượng của mã AVC
RCD 15.9 3.00 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã RCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã RCD
LIC 1899 21.10 38300 7.11 % Biểu đồ biến động giá của mã LIC Biểu đồ biến khối lượng của mã LIC
AGP 380.9 21.20 3323 7.07 % Biểu đồ biến động giá của mã AGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGP
HTG 1140.1 38.00 52522 7.04 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến khối lượng của mã HTG
SBM 1277.6 31.20 100 7.01 % Biểu đồ biến động giá của mã SBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBM
VBB 5111.2 10.70 21700 7.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VBB Biểu đồ biến khối lượng của mã VBB
DAS 58 13.80 0 6.98 % Biểu đồ biến động giá của mã DAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAS
SNZ 14645.8 38.90 15700 6.87 % Biểu đồ biến động giá của mã SNZ Biểu đồ biến khối lượng của mã SNZ
PNT 72.4 7.80 4000 6.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNT
L12 44.1 6.30 18438 6.78 % Biểu đồ biến động giá của mã L12 Biểu đồ biến khối lượng của mã L12
VCR 6972 33.20 6900 6.75 % Biểu đồ biến động giá của mã VCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCR
SAS 3817.6 28.60 26100 6.72 % Biểu đồ biến động giá của mã SAS Biểu đồ biến khối lượng của mã SAS
DNE 64.7 11.20 900 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DNE Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNE
CAB 754.8 16.50 3203 6.45 % Biểu đồ biến động giá của mã CAB Biểu đồ biến khối lượng của mã CAB
BSR 77512.5 25.00 9678704 6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã BSR Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSR
DHB 3184.7 11.70 0 6.36 % Biểu đồ biến động giá của mã DHB Biểu đồ biến khối lượng của mã DHB
ABC 171.3 8.40 0 6.33 % Biểu đồ biến động giá của mã ABC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABC
HND 8100 16.20 8500 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HND Biểu đồ biến khối lượng của mã HND
HPW 1261.5 17.00 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HPW Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPW
JOS 26 1.70 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã JOS Biểu đồ biến khối lượng của mã JOS
CMD 330 22.00 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã CMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMD
VAT 7.8 1.70 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VAT Biểu đồ biến khối lượng của mã VAT
VLB 1762.5 37.50 54100 6.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLB
PLA 52 5.20 2000 6.12 % Biểu đồ biến động giá của mã PLA Biểu đồ biến khối lượng của mã PLA
DGT 1021.5 15.60 88400 6.12 % Biểu đồ biến động giá của mã DGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DGT
USD 77.8 13.90 500 6.11 % Biểu đồ biến động giá của mã USD Biểu đồ biến khối lượng của mã USD
POV 142.5 11.40 14250 6.09 % Biểu đồ biến động giá của mã POV Biểu đồ biến động khối lượng của mã POV
CEN 120 10.50 725600 6.06 % Biểu đồ biến động giá của mã CEN Biểu đồ biến khối lượng của mã CEN
VNP 307 15.80 8900 6.04 % Biểu đồ biến động giá của mã VNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNP
WSB 741 51.10 4600 6.02 % Biểu đồ biến động giá của mã WSB Biểu đồ biến khối lượng của mã WSB
HUG 658.5 40.50 0 6.02 % Biểu đồ biến động giá của mã HUG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HUG
PVO 78.3 8.80 15105 6.02 % Biểu đồ biến động giá của mã PVO Biểu đồ biến khối lượng của mã PVO
NJC 69.6 23.20 0 5.94 % Biểu đồ biến động giá của mã NJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NJC
CBI 460.2 10.70 8500 5.94 % Biểu đồ biến động giá của mã CBI Biểu đồ biến khối lượng của mã CBI
AMS 329.7 9.00 186400 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã AMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMS
NUE 60 10.00 200 5.86 % Biểu đồ biến động giá của mã NUE Biểu đồ biến khối lượng của mã NUE
SRB 31.4 3.70 40400 5.71 % Biểu đồ biến động giá của mã SRB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRB
QTP 7335 16.30 430700 5.69 % Biểu đồ biến động giá của mã QTP Biểu đồ biến khối lượng của mã QTP
BIO 255.1 29.80 210 5.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BIO Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIO
GSM 428.4 15.00 0 5.63 % Biểu đồ biến động giá của mã GSM Biểu đồ biến khối lượng của mã GSM
KTC 342.9 9.40 0 5.62 % Biểu đồ biến động giá của mã KTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KTC
CGV 36.1 3.80 11900 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã CGV Biểu đồ biến khối lượng của mã CGV
KCE 17.2 11.50 0 5.50 % Biểu đồ biến động giá của mã KCE Biểu đồ biến động khối lượng của mã KCE
BCP 58.8 9.80 0 5.38 % Biểu đồ biến động giá của mã BCP Biểu đồ biến khối lượng của mã BCP
XMD 55.6 13.90 2600 5.30 % Biểu đồ biến động giá của mã XMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã XMD
HJC 102.8 8.00 100 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã HJC Biểu đồ biến khối lượng của mã HJC
VBH 29 10.00 60 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã VBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBH
HSI 20 2.00 0 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã HSI Biểu đồ biến khối lượng của mã HSI
BTD 195.6 30.50 5400 5.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTD
VLC 3515.9 20.40 184318 5.15 % Biểu đồ biến động giá của mã VLC Biểu đồ biến khối lượng của mã VLC
KLB 9789.6 26.80 55461 5.10 % Biểu đồ biến động giá của mã KLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KLB
FOX 23283.5 70.90 6102 5.04 % Biểu đồ biến động giá của mã FOX Biểu đồ biến khối lượng của mã FOX
LTC 9.6 2.10 0 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LTC
APF 1320.5 66.00 29100 4.86 % Biểu đồ biến động giá của mã APF Biểu đồ biến khối lượng của mã APF
AIC 1080 10.80 6900 4.85 % Biểu đồ biến động giá của mã AIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AIC
ISH 981 21.80 1300 4.81 % Biểu đồ biến động giá của mã ISH Biểu đồ biến khối lượng của mã ISH
BSA 1102.8 17.50 13400 4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã BSA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSA
EPH 27.5 11.00 500 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã EPH Biểu đồ biến khối lượng của mã EPH
BQB 25.5 4.40 409 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã BQB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BQB
CMI 33 2.20 0 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã CMI Biểu đồ biến khối lượng của mã CMI
PCN 17.3 4.40 0 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PCN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCN
LKW 112.5 45.00 200 4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã LKW Biểu đồ biến khối lượng của mã LKW
SEA 2850 22.80 6200 4.59 % Biểu đồ biến động giá của mã SEA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SEA
SBL 110.5 9.20 2300 4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SBL Biểu đồ biến khối lượng của mã SBL
VCX 185.7 7.00 0 4.48 % Biểu đồ biến động giá của mã VCX Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCX
CDP 219.2 12.00 1200 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã CDP Biểu đồ biến khối lượng của mã CDP
VST 312 4.80 0 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VST Biểu đồ biến động khối lượng của mã VST
SHG 80.5 2.40 0 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SHG Biểu đồ biến khối lượng của mã SHG
SIV 160.3 53.20 100 4.31 % Biểu đồ biến động giá của mã SIV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIV
HC3 765.4 37.00 0 4.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HC3
SD7 53 5.00 0 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SD7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD7
CHS 286.8 10.10 2200 4.12 % Biểu đồ biến động giá của mã CHS Biểu đồ biến khối lượng của mã CHS
PPT 223.2 27.90 70300 4.10 % Biểu đồ biến động giá của mã PPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPT
TVA 95.8 15.20 0 4.05 % Biểu đồ biến động giá của mã TVA Biểu đồ biến khối lượng của mã TVA
RIC 370.3 12.90 - 4.03 %
TTN 473.8 12.90 60200 4.03 % Biểu đồ biến động giá của mã TTN Biểu đồ biến khối lượng của mã TTN
S72 62.4 5.20 1000 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S72 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S72
TLT 110.4 15.80 0 3.95 % Biểu đồ biến động giá của mã TLT Biểu đồ biến khối lượng của mã TLT
VWS 58 16.10 0 3.87 % Biểu đồ biến động giá của mã VWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VWS
VEA 60061.8 45.20 57900 3.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VEA Biểu đồ biến khối lượng của mã VEA
TS4 46.9 2.90 0 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TS4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TS4
VGG 1931.6 43.80 100 3.55 % Biểu đồ biến động giá của mã VGG Biểu đồ biến khối lượng của mã VGG
TAW 73.5 14.70 100 3.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TAW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TAW
XHC 675.1 32.00 0 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã XHC Biểu đồ biến khối lượng của mã XHC
PVM 498.4 12.90 13000 3.20 % Biểu đồ biến động giá của mã PVM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVM
FT1 314.1 44.36 1400 3.17 % Biểu đồ biến động giá của mã FT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã FT1
POS 528 13.20 11900 3.12 % Biểu đồ biến động giá của mã POS Biểu đồ biến động khối lượng của mã POS
PSP 231.8 10.30 7300 3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PSP Biểu đồ biến khối lượng của mã PSP
BRR 2317.5 20.60 0 3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BRR Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRR
DSP 1246.2 10.50 0 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã DSP Biểu đồ biến khối lượng của mã DSP
VPA 57.3 3.80 200 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã VPA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPA
DVN 4503 19.00 75000 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DVN Biểu đồ biến khối lượng của mã DVN
TOS 1234.1 41.00 0 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOS
NDC 802.2 134.50 2100 2.28 % Biểu đồ biến động giá của mã NDC Biểu đồ biến khối lượng của mã NDC
BMN 38.8 14.10 0 2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMN
SDK 62.7 24.10 0 2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SDK Biểu đồ biến khối lượng của mã SDK
DNW 3060 25.50 15400 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DNW Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNW
MGC 55.1 5.10 0 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MGC Biểu đồ biến khối lượng của mã MGC
DP1 555.9 26.50 2200 1.92 % Biểu đồ biến động giá của mã DP1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DP1
UPH 146.2 11.00 0 1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã UPH Biểu đồ biến khối lượng của mã UPH
LTG 2885.2 35.80 212700 1.70 % Biểu đồ biến động giá của mã LTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LTG
TW3 21.4 12.20 0 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TW3 Biểu đồ biến khối lượng của mã TW3
SGB 4188.8 13.60 4600 1.49 % Biểu đồ biến động giá của mã SGB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGB
HSV 105 7.00 18900 1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã HSV Biểu đồ biến khối lượng của mã HSV
SZE 438 14.60 12000 1.39 % Biểu đồ biến động giá của mã SZE Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZE
CAT 220.3 22.60 0 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã CAT Biểu đồ biến khối lượng của mã CAT
PTV 154 7.70 14100 1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTV
HAM 225.5 23.40 0 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã HAM Biểu đồ biến khối lượng của mã HAM
PSB 395 7.90 6500 1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã PSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSB
MVC 830 8.30 26000 1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã MVC Biểu đồ biến khối lượng của mã MVC
AFX 513.6 14.67 42200 1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã AFX Biểu đồ biến động khối lượng của mã AFX
PSL 220.9 18.70 500 1.08 % Biểu đồ biến động giá của mã PSL Biểu đồ biến khối lượng của mã PSL
SKN 51 10.20 0 0.99 % Biểu đồ biến động giá của mã SKN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKN
HEC 231 55.00 0 0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã HEC Biểu đồ biến khối lượng của mã HEC
QNS 15776.7 44.20 956200 0.91 % Biểu đồ biến động giá của mã QNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã QNS
HPP 488.4 61.00 3800 0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã HPP Biểu đồ biến khối lượng của mã HPP
RAT 89.4 15.10 0 0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã RAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã RAT
HDM 421.7 27.70 6100 0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HDM Biểu đồ biến khối lượng của mã HDM
AGF 84.3 3.00 0 0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã AGF Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGF
TDF 840 28.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDF Biểu đồ biến khối lượng của mã TDF
PVY 107.1 1.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVY Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVY
VXB 41.3 10.20 - 0.00 %
CAR 97.6 30.50 5700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAR
SP2 250 16.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SP2 Biểu đồ biến khối lượng của mã SP2
SD2 86.5 6.00 4800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD2
HBD 28.2 14.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HBD Biểu đồ biến khối lượng của mã HBD
CAD 15 1.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAD
TTS 391.2 7.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TTS Biểu đồ biến khối lượng của mã TTS
QPH 511 27.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã QPH
BKH 53 30.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BKH Biểu đồ biến khối lượng của mã BKH
TNM 24.9 4.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNM
NBE 72.5 14.50 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NBE Biểu đồ biến khối lượng của mã NBE
ACM 86.7 1.70 - 0.00 %
TKG 82.1 13.00 4200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TKG Biểu đồ biến khối lượng của mã TKG
TIE 38.3 4.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TIE Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIE
S74 61.6 9.50 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S74 Biểu đồ biến khối lượng của mã S74
C92 23.4 4.40 58200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã C92 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C92
CTA 14.4 1.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CTA Biểu đồ biến khối lượng của mã CTA
VSE 73.3 8.20 11900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSE
VIE 14.6 7.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIE Biểu đồ biến khối lượng của mã VIE
VIH 67.2 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIH
HNI 832.3 70.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HNI Biểu đồ biến khối lượng của mã HNI
APP 34.5 7.30 11600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã APP Biểu đồ biến động khối lượng của mã APP
PDC 84 5.60 14400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PDC Biểu đồ biến khối lượng của mã PDC
HFB 91 10.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HFB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HFB
DCH 17 5.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCH Biểu đồ biến khối lượng của mã DCH
HPM 79.8 21.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPM
UEM 78 32.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã UEM Biểu đồ biến khối lượng của mã UEM
VLG 86.7 6.10 11400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLG
DTH 113.6 15.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTH Biểu đồ biến khối lượng của mã DTH
KHL 21.6 1.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KHL Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHL
HTM 4246 19.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HTM Biểu đồ biến khối lượng của mã HTM
VSF 3200 6.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSF
SKV 581.9 25.30 2100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SKV Biểu đồ biến khối lượng của mã SKV
IFS 2030.4 23.30 2200 -0.04 % Biểu đồ biến động giá của mã IFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã IFS
GHC 1339.3 28.10 12400 -0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã GHC Biểu đồ biến khối lượng của mã GHC
VGR 2340.2 37.00 0 -0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã VGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGR
DFC 198 33.00 0 -0.30 % Biểu đồ biến động giá của mã DFC Biểu đồ biến khối lượng của mã DFC
MFS 208.4 29.50 1701 -0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã MFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MFS
VTR 492.9 28.50 38521 -0.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VTR Biểu đồ biến khối lượng của mã VTR
SSH 30562.5 81.50 410800 -0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã SSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSH
TCW 509.8 25.50 2240 -0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã TCW Biểu đồ biến khối lượng của mã TCW
DNL 99.1 23.00 200 -0.43 % Biểu đồ biến động giá của mã DNL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNL
M10 632 20.90 400 -0.48 % Biểu đồ biến động giá của mã M10 Biểu đồ biến khối lượng của mã M10
MCM 4862 44.20 37700 -0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCM
PRT 4470 14.90 0 -0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PRT Biểu đồ biến khối lượng của mã PRT
PHS 2003.1 22.00 0 -0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã PHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHS
ABI 2006.8 46.50 6252 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã ABI Biểu đồ biến khối lượng của mã ABI
DPH 133.5 44.50 100 -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPH
CMT 140.8 17.60 200 -1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã CMT Biểu đồ biến khối lượng của mã CMT
HIG 185 8.20 815 -1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã HIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HIG
DLD 148.9 16.00 0 -1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã DLD Biểu đồ biến khối lượng của mã DLD
VUA 1528.9 45.10 172300 -1.31 % Biểu đồ biến động giá của mã VUA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VUA
MKP 958 37.50 900 -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã MKP Biểu đồ biến khối lượng của mã MKP
FOC 2216.6 120.00 600 -1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã FOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FOC
VET 1142.4 71.40 2100 -1.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VET Biểu đồ biến khối lượng của mã VET
ILC 46 11.30 500 -1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã ILC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILC
VCP 2178.5 26.00 1000 -1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VCP Biểu đồ biến khối lượng của mã VCP
PWS 399.3 10.40 1000 -1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã PWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PWS
HGW 258.7 10.40 200 -1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã HGW Biểu đồ biến khối lượng của mã HGW
ACG 8925.1 65.70 86531 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACG
SBH 4993.8 40.20 4100 -1.95 % Biểu đồ biến động giá của mã SBH Biểu đồ biến khối lượng của mã SBH
PMT 46.5 9.30 0 -2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã PMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMT
BWS 2880 32.00 0 -2.15 % Biểu đồ biến động giá của mã BWS Biểu đồ biến khối lượng của mã BWS
HDP 127.7 13.50 100 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDP
GEE 9360 31.20 10800 -2.19 % Biểu đồ biến động giá của mã GEE Biểu đồ biến khối lượng của mã GEE
DPP 53.4 17.80 0 -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã DPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPP
RCC 618.3 40.00 0 -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã RCC Biểu đồ biến khối lượng của mã RCC
FIC 3340.1 26.30 0 -2.23 % Biểu đồ biến động giá của mã FIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIC
STH 169.6 8.70 58600 -2.25 % Biểu đồ biến động giá của mã STH Biểu đồ biến khối lượng của mã STH
HWS 1121.3 12.80 200 -2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HWS
TL4 146.9 8.20 11800 -2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã TL4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TL4
SJM 39.5 7.90 0 -2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SJM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJM
SGS 222.1 15.40 0 -2.53 % Biểu đồ biến động giá của mã SGS Biểu đồ biến khối lượng của mã SGS
QNC 380 7.60 8900 -2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã QNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã QNC
SBR 1058.2 13.00 600 -2.65 % Biểu đồ biến động giá của mã SBR Biểu đồ biến khối lượng của mã SBR
NXT 48.2 14.60 25800 -2.69 % Biểu đồ biến động giá của mã NXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NXT
TED 448.8 35.90 2100 -2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã TED Biểu đồ biến khối lượng của mã TED
NAS 233.7 28.10 0 -3.10 % Biểu đồ biến động giá của mã NAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAS
DAN 652.8 30.90 4800 -3.13 % Biểu đồ biến động giá của mã DAN Biểu đồ biến khối lượng của mã DAN
SWC 1617.1 24.10 16300 -3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã SWC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SWC
BT1 91.9 17.50 0 -3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã BT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT1
HVG 658.4 2.90 0 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVG
MML 19880.9 60.80 1501 -3.49 % Biểu đồ biến động giá của mã MML Biểu đồ biến khối lượng của mã MML
C21 263 13.60 1000 -3.55 % Biểu đồ biến động giá của mã C21 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C21
CQN 1621.1 21.60 2000 -3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã CQN Biểu đồ biến khối lượng của mã CQN
TLI 24.3 8.10 300 -3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TLI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLI
LSG 720 8.00 3883 -3.61 % Biểu đồ biến động giá của mã LSG Biểu đồ biến khối lượng của mã LSG
DRG 1635.9 10.50 6400 -3.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DRG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRG
STL 39 2.60 0 -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã STL Biểu đồ biến khối lượng của mã STL
E12 9.2 7.70 1300 -3.75 % Biểu đồ biến động giá của mã E12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã E12
VAV 899.2 28.10 0 -4.10 % Biểu đồ biến động giá của mã VAV Biểu đồ biến khối lượng của mã VAV
SSG 35 7.00 0 -4.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSG
DTI 108.9 9.00 2900 -4.26 % Biểu đồ biến động giá của mã DTI Biểu đồ biến khối lượng của mã DTI
MTP 85.8 13.00 100 -4.41 % Biểu đồ biến động giá của mã MTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTP
PHH 214 10.70 0 -4.46 % Biểu đồ biến động giá của mã PHH Biểu đồ biến khối lượng của mã PHH
PTT 64 6.40 0 -4.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTT
TIN 1162.5 16.90 6500 -4.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TIN Biểu đồ biến khối lượng của mã TIN
TDS 201.7 16.50 100 -4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã TDS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDS
DSD 622 20.00 0 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã DSD Biểu đồ biến khối lượng của mã DSD
PTP 94.5 13.90 0 -4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã PTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTP
L45 18.7 3.90 7400 -4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã L45 Biểu đồ biến khối lượng của mã L45
TLP 2247.7 9.50 18200 -5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLP
SKH 788.7 23.90 2209 -5.16 % Biểu đồ biến động giá của mã SKH Biểu đồ biến khối lượng của mã SKH
KCB 58.4 7.30 7660 -5.19 % Biểu đồ biến động giá của mã KCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KCB
BSP 201.3 16.10 0 -5.29 % Biểu đồ biến động giá của mã BSP Biểu đồ biến khối lượng của mã BSP
PMW 1480 37.00 100 -5.37 % Biểu đồ biến động giá của mã PMW Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMW
VGV 372.1 10.40 4600 -5.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VGV Biểu đồ biến khối lượng của mã VGV
KGM 264.5 10.40 200 -5.45 % Biểu đồ biến động giá của mã KGM Biểu đồ biến động khối lượng của mã KGM
BLI 1008 16.80 600 -5.62 % Biểu đồ biến động giá của mã BLI Biểu đồ biến khối lượng của mã BLI
EIC 916.9 25.00 1000 -5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã EIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIC
DDN 181.4 13.00 29824 -5.80 % Biểu đồ biến động giá của mã DDN Biểu đồ biến khối lượng của mã DDN
HU6 59.2 7.90 2400 -5.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HU6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU6
NBT 414.5 14.10 0 -6.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NBT Biểu đồ biến khối lượng của mã NBT
MGG 296.1 32.90 1100 -6.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MGG
CCA 274.7 18.20 18000 -6.07 % Biểu đồ biến động giá của mã CCA Biểu đồ biến khối lượng của mã CCA
VW3 39.2 19.60 0 -6.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VW3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VW3
PCC 189.8 16.50 1700 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã PCC Biểu đồ biến khối lượng của mã PCC
VRG 776.8 30.00 200 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VRG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRG
BCA 142.5 7.50 81200 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã BCA Biểu đồ biến khối lượng của mã BCA
SAC 45.4 11.20 200 -6.31 % Biểu đồ biến động giá của mã SAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAC
GLW 129.6 7.20 0 -6.49 % Biểu đồ biến động giá của mã GLW Biểu đồ biến khối lượng của mã GLW
NNT 327.4 34.50 600 -6.50 % Biểu đồ biến động giá của mã NNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NNT
HTE 132.2 5.60 2900 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HTE Biểu đồ biến khối lượng của mã HTE
SQC 924 8.40 0 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SQC
ANT 98.4 12.30 2300 -6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã ANT Biểu đồ biến khối lượng của mã ANT
TBD 2871.8 88.40 100 -6.95 % Biểu đồ biến động giá của mã TBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBD
VVN 412.5 7.50 0 -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã VVN Biểu đồ biến khối lượng của mã VVN
ICN 841.2 70.10 0 -7.64 % Biểu đồ biến động giá của mã ICN Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICN
BVN 54 10.80 0 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã BVN Biểu đồ biến khối lượng của mã BVN
VEC 613.2 14.00 1400 -7.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEC
PVE 87.5 3.50 0 -7.89 % Biểu đồ biến động giá của mã PVE Biểu đồ biến khối lượng của mã PVE
PAT 3405 136.20 107123 -7.92 % Biểu đồ biến động giá của mã PAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAT
BBH 30.9 15.10 3 -7.93 % Biểu đồ biến động giá của mã BBH Biểu đồ biến khối lượng của mã BBH
VLW 664.7 23.00 0 -8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLW
VNY 58 4.60 11200 -8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VNY Biểu đồ biến khối lượng của mã VNY
AGX 357.5 33.10 0 -8.06 % Biểu đồ biến động giá của mã AGX Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGX
BHP 82.6 9.00 33 -8.16 % Biểu đồ biến động giá của mã BHP Biểu đồ biến khối lượng của mã BHP
BSG 660 11.00 4600 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã BSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSG
HVA 90.1 6.60 10000 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HVA Biểu đồ biến khối lượng của mã HVA
VFC 1125.4 33.10 9200 -8.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFC
HLG 284 6.40 0 -8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HLG Biểu đồ biến khối lượng của mã HLG
DCR 41.6 6.40 0 -8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã DCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCR
ICI 34 8.50 0 -8.60 % Biểu đồ biến động giá của mã ICI Biểu đồ biến khối lượng của mã ICI
DTE 801.5 15.80 1400 -8.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTE
MTG 62.4 5.20 11600 -8.77 % Biểu đồ biến động giá của mã MTG Biểu đồ biến khối lượng của mã MTG
AG1 30.2 6.20 800 -8.82 % Biểu đồ biến động giá của mã AG1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã AG1
NNG 1484.6 18.20 0 -9.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NNG Biểu đồ biến khối lượng của mã NNG
MTL 34.8 5.80 1300 -9.38 % Biểu đồ biến động giá của mã MTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTL
HNF 570 19.00 0 -9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã HNF Biểu đồ biến khối lượng của mã HNF
WTC 142 14.20 4100 -9.55 % Biểu đồ biến động giá của mã WTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã WTC
DWS 292.9 11.30 0 -9.60 % Biểu đồ biến động giá của mã DWS Biểu đồ biến khối lượng của mã DWS
MH3 585.6 48.80 0 -9.63 % Biểu đồ biến động giá của mã MH3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã MH3
BRS 127.2 28.00 300 -9.68 % Biểu đồ biến động giá của mã BRS Biểu đồ biến khối lượng của mã BRS
RTB 2374.5 27.00 500 -9.70 % Biểu đồ biến động giá của mã RTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã RTB
TTP 520.5 34.70 0 -9.87 % Biểu đồ biến động giá của mã TTP Biểu đồ biến khối lượng của mã TTP
HD8 81 8.10 500 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD8
BTB 47.7 6.20 0 -10.14 % Biểu đồ biến động giá của mã BTB Biểu đồ biến khối lượng của mã BTB
GVT 1430.9 123.30 100 -10.46 % Biểu đồ biến động giá của mã GVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVT
NS2 431.7 7.60 1000 -10.59 % Biểu đồ biến động giá của mã NS2 Biểu đồ biến khối lượng của mã NS2
BIG 78 15.60 144800 -10.86 % Biểu đồ biến động giá của mã BIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIG
FHS 299.7 23.50 2600 -10.98 % Biểu đồ biến động giá của mã FHS Biểu đồ biến khối lượng của mã FHS
PBT 170 9.70 0 -11.01 % Biểu đồ biến động giá của mã PBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBT
DSG 168 5.60 900 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DSG Biểu đồ biến khối lượng của mã DSG
HMS 231.2 28.90 0 -11.62 % Biểu đồ biến động giá của mã HMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMS
HBH 144 9.00 100 -11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HBH Biểu đồ biến khối lượng của mã HBH
PEC 23.4 7.50 0 -11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEC
VEF 19176.1 115.10 7600 -11.87 % Biểu đồ biến động giá của mã VEF Biểu đồ biến khối lượng của mã VEF
NDP 244.2 22.00 1000 -12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDP
EMS 517.1 28.73 0 -12.22 % Biểu đồ biến động giá của mã EMS Biểu đồ biến khối lượng của mã EMS
SD1 7 1.40 0 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SD1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD1
TIS 1545.6 8.40 105000 -13.05 % Biểu đồ biến động giá của mã TIS Biểu đồ biến khối lượng của mã TIS
GER 28.2 12.80 100 -13.51 % Biểu đồ biến động giá của mã GER Biểu đồ biến động khối lượng của mã GER
UDL 105.3 15.90 0 -13.59 % Biểu đồ biến động giá của mã UDL Biểu đồ biến khối lượng của mã UDL
VSG 27.6 2.50 0 -13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSG
DFF 1496 18.70 5000 -13.82 % Biểu đồ biến động giá của mã DFF Biểu đồ biến khối lượng của mã DFF
SB1 71.4 6.80 0 -13.92 % Biểu đồ biến động giá của mã SB1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SB1
DMN 92.5 7.40 800 -13.95 % Biểu đồ biến động giá của mã DMN Biểu đồ biến khối lượng của mã DMN
LMI 43.4 7.90 2000 -14.13 % Biểu đồ biến động giá của mã LMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã LMI
BWA 27.8 10.30 0 -14.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BWA Biểu đồ biến khối lượng của mã BWA
X26 150 30.00 3200 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã X26 Biểu đồ biến động khối lượng của mã X26
SPA 80.8 9.50 0 -14.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SPA Biểu đồ biến khối lượng của mã SPA
BAL 22.4 11.20 500 -14.50 % Biểu đồ biến động giá của mã BAL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAL
BDG 540 45.00 1800 -14.52 % Biểu đồ biến động giá của mã BDG Biểu đồ biến khối lượng của mã BDG
VHH 56.2 7.50 0 -14.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VHH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHH
DTV 200.6 38.00 200 -15.56 % Biểu đồ biến động giá của mã DTV Biểu đồ biến khối lượng của mã DTV
DTP 925.1 57.00 0 -15.56 % Biểu đồ biến động giá của mã DTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTP
KSV 7400 37.00 100 -15.91 % Biểu đồ biến động giá của mã KSV Biểu đồ biến khối lượng của mã KSV
CC1 4891 15.30 100 -15.93 % Biểu đồ biến động giá của mã CC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CC1
TV6 20.1 6.70 12300 -16.25 % Biểu đồ biến động giá của mã TV6 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV6
PEG 1391.4 6.00 0 -16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEG
DC1 28.5 11.00 20 -17.91 % Biểu đồ biến động giá của mã DC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã DC1
VHD 760 20.00 200 -18.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VHD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHD
DBM 55.5 28.60 600 -19.66 % Biểu đồ biến động giá của mã DBM Biểu đồ biến khối lượng của mã DBM
BLT 92.8 23.20 200 -19.72 % Biểu đồ biến động giá của mã BLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLT
BHC 10.8 2.40 0 -20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHC Biểu đồ biến khối lượng của mã BHC
MGR 220 11.00 1300 -20.29 % Biểu đồ biến động giá của mã MGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã MGR
DXL 18.6 4.70 200 -20.34 % Biểu đồ biến động giá của mã DXL Biểu đồ biến khối lượng của mã DXL
TS3 16.9 4.40 2100 -21.43 % Biểu đồ biến động giá của mã TS3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TS3
TH1 83.9 6.20 0 -21.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TH1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TH1
HSM 287 14.00 4600 -21.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSM
TSJ 1735.4 23.20 0 -22.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TSJ Biểu đồ biến khối lượng của mã TSJ
MTC 41.6 8.00 0 -23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã MTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTC
SPB 285 30.00 0 -23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã SPB Biểu đồ biến khối lượng của mã SPB
CMW 155.3 10.00 100 -23.66 % Biểu đồ biến động giá của mã CMW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMW
IHK 32.1 15.00 1100 -23.86 % Biểu đồ biến động giá của mã IHK Biểu đồ biến khối lượng của mã IHK
SDY 9.9 2.20 0 -24.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SDY Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDY
TVP 748.4 67.50 3200 -25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TVP Biểu đồ biến khối lượng của mã TVP
SCO 15.1 3.60 0 -25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCO
LGM 65.9 8.90 6600 -25.21 % Biểu đồ biến động giá của mã LGM Biểu đồ biến khối lượng của mã LGM
ACS 40 10.00 0 -25.93 % Biểu đồ biến động giá của mã ACS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACS
BLN 35.5 7.10 400 -26.04 % Biểu đồ biến động giá của mã BLN Biểu đồ biến khối lượng của mã BLN
MEC 44.3 5.30 0 -26.39 % Biểu đồ biến động giá của mã MEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MEC
AMP 141.7 10.90 0 -27.33 % Biểu đồ biến động giá của mã AMP Biểu đồ biến khối lượng của mã AMP
QNT 0.7 5.40 20 -28.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã QNT
VTE 95.2 6.10 3920 -29.07 % Biểu đồ biến động giá của mã VTE Biểu đồ biến khối lượng của mã VTE
TSG 30.7 10.00 0 -29.58 % Biểu đồ biến động giá của mã TSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TSG
BVL 1685 29.40 400 -30.57 % Biểu đồ biến động giá của mã BVL Biểu đồ biến khối lượng của mã BVL
GTD 107.9 11.60 0 -31.76 % Biểu đồ biến động giá của mã GTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTD
SBD 117.7 11.10 0 -32.73 % Biểu đồ biến động giá của mã SBD Biểu đồ biến khối lượng của mã SBD
BTG 9.2 7.70 0 -34.19 % Biểu đồ biến động giá của mã BTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTG
DND 121 13.70 200 -36.87 % Biểu đồ biến động giá của mã DND Biểu đồ biến khối lượng của mã DND
PLO 20.9 2.90 0 -36.96 % Biểu đồ biến động giá của mã PLO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLO
BDW 177.5 14.30 100 -37.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BDW Biểu đồ biến khối lượng của mã BDW
PMJ 25.2 14.00 0 -39.39 % Biểu đồ biến động giá của mã PMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMJ
SPV 99.4 9.20 0 -39.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SPV Biểu đồ biến khối lượng của mã SPV
DCF 495 33.00 3300 -39.89 % Biểu đồ biến động giá của mã DCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCF
IBD 82.8 9.20 0 -40.65 % Biểu đồ biến động giá của mã IBD Biểu đồ biến khối lượng của mã IBD
MA1 84.6 16.00 0 -42.45 % Biểu đồ biến động giá của mã MA1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã MA1
PND 120.7 18.10 4900 -43.26 % Biểu đồ biến động giá của mã PND Biểu đồ biến khối lượng của mã PND
DHN 103.2 16.40 13 -48.75 % Biểu đồ biến động giá của mã DHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHN
PJS 108.9 12.10 0 -52.17 % Biểu đồ biến động giá của mã PJS Biểu đồ biến khối lượng của mã PJS
CFV 47 5.80 0 -54.69 % Biểu đồ biến động giá của mã CFV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CFV
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.