TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 08:35
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với 2 tuần trước
(-)
TAW 73.5 14.70 100 96.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TAW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TAW
VDN 56 18.70 0 92.02 % Biểu đồ biến động giá của mã VDN Biểu đồ biến khối lượng của mã VDN
RGC 2210.3 24.80 65400 90.77 % Biểu đồ biến động giá của mã RGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã RGC
TLT 110.4 15.80 0 71.74 % Biểu đồ biến động giá của mã TLT Biểu đồ biến khối lượng của mã TLT
HGT 322 16.10 0 61.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HGT
BBH 30.9 15.10 3 51.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BBH Biểu đồ biến khối lượng của mã BBH
HEP 237 39.50 0 50.19 % Biểu đồ biến động giá của mã HEP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HEP
TVA 95.8 15.20 0 46.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TVA Biểu đồ biến khối lượng của mã TVA
PCM 58 14.50 100 45.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCM
DM7 146.4 9.50 0 39.71 % Biểu đồ biến động giá của mã DM7 Biểu đồ biến khối lượng của mã DM7
IME 507.6 141.00 0 39.60 % Biểu đồ biến động giá của mã IME Biểu đồ biến động khối lượng của mã IME
CHC 19.5 2.90 0 38.10 % Biểu đồ biến động giá của mã CHC Biểu đồ biến khối lượng của mã CHC
TNW 241.6 15.10 0 37.27 % Biểu đồ biến động giá của mã TNW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNW
HD6 329.8 22.90 112700 37.13 % Biểu đồ biến động giá của mã HD6 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD6
TTG 13.4 6.70 4300 34.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTG
NHV 103.5 32.10 12200 33.75 % Biểu đồ biến động giá của mã NHV Biểu đồ biến khối lượng của mã NHV
HLY 18.5 18.50 0 32.14 % Biểu đồ biến động giá của mã HLY Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLY
PXS 372 6.20 1013700 31.91 % Biểu đồ biến động giá của mã PXS Biểu đồ biến khối lượng của mã PXS
E29 39.5 7.90 0 31.67 % Biểu đồ biến động giá của mã E29 Biểu đồ biến động khối lượng của mã E29
SDP 25.6 2.30 0 27.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SDP Biểu đồ biến khối lượng của mã SDP
PXT 102 5.10 212400 27.50 % Biểu đồ biến động giá của mã PXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXT
PRO 29.7 9.90 0 26.92 % Biểu đồ biến động giá của mã PRO Biểu đồ biến khối lượng của mã PRO
PVH 50.4 2.40 0 26.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVH
CAR 97.6 30.50 5700 26.03 % Biểu đồ biến động giá của mã CAR Biểu đồ biến khối lượng của mã CAR
PNG 144.9 16.10 0 25.78 % Biểu đồ biến động giá của mã PNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNG
DDM 61.2 5.00 0 25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DDM Biểu đồ biến khối lượng của mã DDM
HAV 16.5 5.00 100 25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAV
VOC 2455.4 20.16 154150 24.16 % Biểu đồ biến động giá của mã VOC Biểu đồ biến khối lượng của mã VOC
ILA 124.2 6.70 89301 24.07 % Biểu đồ biến động giá của mã ILA Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILA
PFL 285 5.70 455330 23.91 % Biểu đồ biến động giá của mã PFL Biểu đồ biến khối lượng của mã PFL
YBC 123.9 10.50 0 23.53 % Biểu đồ biến động giá của mã YBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã YBC
NHP 44.1 1.60 0 23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã NHP Biểu đồ biến khối lượng của mã NHP
HKB 82.6 1.60 0 23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã HKB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HKB
PPI 77.3 1.60 0 23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã PPI Biểu đồ biến khối lượng của mã PPI
CLG 33.8 1.60 0 23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã CLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLG
PIV 27.7 1.60 0 23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã PIV Biểu đồ biến khối lượng của mã PIV
TNM 24.9 4.30 0 22.86 % Biểu đồ biến động giá của mã TNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNM
LPT 136.8 11.40 151500 22.58 % Biểu đồ biến động giá của mã LPT Biểu đồ biến khối lượng của mã LPT
SPD 118.8 9.90 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã SPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPD
V11 9.2 1.10 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã V11 Biểu đồ biến khối lượng của mã V11
SGO 22 1.10 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã SGO Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGO
GTT 47.9 1.10 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã GTT Biểu đồ biến khối lượng của mã GTT
HLA 37.9 1.10 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã HLA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLA
B82 5.5 1.10 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã B82 Biểu đồ biến khối lượng của mã B82
V15 11 1.10 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã V15 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V15
AVF 47.7 1.10 0 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã AVF Biểu đồ biến khối lượng của mã AVF
DIC 74.4 2.80 0 21.74 % Biểu đồ biến động giá của mã DIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIC
NNG 1484.6 18.20 0 21.33 % Biểu đồ biến động giá của mã NNG Biểu đồ biến khối lượng của mã NNG
MTV 124.2 23.00 0 21.05 % Biểu đồ biến động giá của mã MTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTV
VPC 43.9 7.80 0 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VPC Biểu đồ biến khối lượng của mã VPC
BTN 18.8 4.20 52115 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTN
S96 13.4 1.20 0 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S96 Biểu đồ biến khối lượng của mã S96
SPP 30.1 1.20 0 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPP
HTT 48 2.40 0 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HTT Biểu đồ biến khối lượng của mã HTT
DPS 37.3 1.20 0 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPS
NTB 47.7 1.20 0 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTB Biểu đồ biến khối lượng của mã NTB
HRT 488.4 6.10 11600 19.61 % Biểu đồ biến động giá của mã HRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRT
LG9 49.3 9.80 100 19.51 % Biểu đồ biến động giá của mã LG9 Biểu đồ biến khối lượng của mã LG9
FHN 46.5 15.50 0 19.23 % Biểu đồ biến động giá của mã FHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã FHN
BDT 1702.3 44.10 1000 19.19 % Biểu đồ biến động giá của mã BDT Biểu đồ biến khối lượng của mã BDT
VNH 30.5 3.80 181600 18.75 % Biểu đồ biến động giá của mã VNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNH
NDF 14.9 1.90 0 18.75 % Biểu đồ biến động giá của mã NDF Biểu đồ biến khối lượng của mã NDF
VTK 216.6 43.90 5003 18.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VTK Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTK
TID 9300 46.50 47400 18.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TID Biểu đồ biến khối lượng của mã TID
KHB 75.6 2.60 0 18.18 % Biểu đồ biến động giá của mã KHB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHB
G20 18.7 1.30 0 18.18 % Biểu đồ biến động giá của mã G20 Biểu đồ biến khối lượng của mã G20
HDO 22 1.30 0 18.18 % Biểu đồ biến động giá của mã HDO Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDO
PXI 117 3.90 944931 18.18 % Biểu đồ biến động giá của mã PXI Biểu đồ biến khối lượng của mã PXI
ATG 59.4 3.90 0 18.18 % Biểu đồ biến động giá của mã ATG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATG
XPH 137.5 10.60 0 17.78 % Biểu đồ biến động giá của mã XPH Biểu đồ biến khối lượng của mã XPH
ACS 40 10.00 0 17.65 % Biểu đồ biến động giá của mã ACS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACS
C4G 3011.2 13.40 2092332 17.54 % Biểu đồ biến động giá của mã C4G Biểu đồ biến khối lượng của mã C4G
SIP 10658.7 131.60 13500 17.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIP
CDR 17.3 8.10 200 17.39 % Biểu đồ biến động giá của mã CDR Biểu đồ biến khối lượng của mã CDR
VNI 137.3 13.00 0 17.12 % Biểu đồ biến động giá của mã VNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNI
CPI 175.2 4.80 0 17.07 % Biểu đồ biến động giá của mã CPI Biểu đồ biến khối lượng của mã CPI
VMI 15.3 1.40 0 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMI
KSH 80.5 1.40 0 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã KSH Biểu đồ biến khối lượng của mã KSH
PXM 21 1.40 0 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PXM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXM
SD1 7 1.40 0 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SD1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD1
TTD 870.9 56.00 0 16.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTD
CNT 620.2 15.50 3100 16.54 % Biểu đồ biến động giá của mã CNT Biểu đồ biến khối lượng của mã CNT
SDX 6.5 2.90 0 16.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDX Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDX
BMS 615.6 10.80 193400 15.93 % Biểu đồ biến động giá của mã BMS Biểu đồ biến khối lượng của mã BMS
BRS 127.2 28.00 300 15.70 % Biểu đồ biến động giá của mã BRS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRS
SRT 296.8 5.90 6500 15.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SRT Biểu đồ biến khối lượng của mã SRT
GTH 16.1 5.90 18000 15.69 % Biểu đồ biến động giá của mã GTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTH
CFM 22.2 11.10 3900 15.62 % Biểu đồ biến động giá của mã CFM Biểu đồ biến khối lượng của mã CFM
TNS 106 5.30 99419 15.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNS
HPD 207.7 25.00 0 15.21 % Biểu đồ biến động giá của mã HPD Biểu đồ biến khối lượng của mã HPD
MTH 143.2 29.90 0 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTH
DVW 53.9 23.00 0 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DVW Biểu đồ biến khối lượng của mã DVW
HCB 115.9 22.30 0 14.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCB
CSI 1562.4 93.00 112700 14.81 % Biểu đồ biến động giá của mã CSI Biểu đồ biến khối lượng của mã CSI
VFR 117 7.80 0 14.71 % Biểu đồ biến động giá của mã VFR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFR
MCH 77229.7 105.50 53200 14.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MCH Biểu đồ biến khối lượng của mã MCH
VXB 41.3 10.20 - 14.61 %
USC 64.9 11.80 0 14.56 % Biểu đồ biến động giá của mã USC Biểu đồ biến khối lượng của mã USC
VNB 910 13.40 229600 14.53 % Biểu đồ biến động giá của mã VNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNB
SDJ 30.8 7.10 0 14.52 % Biểu đồ biến động giá của mã SDJ Biểu đồ biến khối lượng của mã SDJ
XMC 793 10.30 17800 14.44 % Biểu đồ biến động giá của mã XMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã XMC
NTT 260.8 11.10 0 14.43 % Biểu đồ biến động giá của mã NTT Biểu đồ biến khối lượng của mã NTT
DDH 51.5 14.30 0 14.40 % Biểu đồ biến động giá của mã DDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDH
HJC 102.8 8.00 100 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HJC Biểu đồ biến khối lượng của mã HJC
PVX 1600 4.00 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PVX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVX
PVR 127.4 2.40 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PVR Biểu đồ biến khối lượng của mã PVR
XDH 255.5 10.40 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã XDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã XDH
ATB 22.2 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã ATB Biểu đồ biến khối lượng của mã ATB
PCF 14.4 4.80 133 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCF
HFX 9.5 7.50 0 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã HFX Biểu đồ biến khối lượng của mã HFX
SCC 24.4 5.00 100 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã SCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCC
APT 29.9 3.40 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã APT Biểu đồ biến khối lượng của mã APT
MVN 30395.2 28.40 200 13.15 % Biểu đồ biến động giá của mã MVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MVN
BHT 51.6 11.30 0 13.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHT Biểu đồ biến khối lượng của mã BHT
UCT 56.1 10.50 0 12.90 % Biểu đồ biến động giá của mã UCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã UCT
SBS 1329.9 10.50 4512027 12.90 % Biểu đồ biến động giá của mã SBS Biểu đồ biến khối lượng của mã SBS
DSP 1246.2 10.50 0 12.90 % Biểu đồ biến động giá của mã DSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSP
KHA 334.7 23.70 4 12.86 % Biểu đồ biến động giá của mã KHA Biểu đồ biến khối lượng của mã KHA
VEF 19176.1 115.10 7600 12.84 % Biểu đồ biến động giá của mã VEF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEF
VHG 660 4.40 3401412 12.82 % Biểu đồ biến động giá của mã VHG Biểu đồ biến khối lượng của mã VHG
DAC 8.8 8.80 0 12.82 % Biểu đồ biến động giá của mã DAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAC
DCT 49 1.80 0 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DCT Biểu đồ biến khối lượng của mã DCT
GGG 60.7 6.30 0 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã GGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã GGG
BOT 432.5 7.30 1590009 12.31 % Biểu đồ biến động giá của mã BOT Biểu đồ biến khối lượng của mã BOT
PTT 64 6.40 0 12.28 % Biểu đồ biến động giá của mã PTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTT
NAU 23.5 6.40 700 12.28 % Biểu đồ biến động giá của mã NAU Biểu đồ biến khối lượng của mã NAU
KLB 9789.6 26.80 55461 12.13 % Biểu đồ biến động giá của mã KLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KLB
STT 22.4 2.80 0 12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STT Biểu đồ biến khối lượng của mã STT
PXL 852 10.30 584313 11.96 % Biểu đồ biến động giá của mã PXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXL
TCI 1050.2 10.40 713700 11.83 % Biểu đồ biến động giá của mã TCI Biểu đồ biến khối lượng của mã TCI
TOP 48.2 1.90 0 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã TOP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOP
CDO 119.7 3.80 394100 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã CDO Biểu đồ biến khối lượng của mã CDO
PVV 144 4.80 0 11.63 % Biểu đồ biến động giá của mã PVV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVV
NDC 802.2 134.50 2100 11.62 % Biểu đồ biến động giá của mã NDC Biểu đồ biến khối lượng của mã NDC
DID 90.6 5.80 81500 11.54 % Biểu đồ biến động giá của mã DID Biểu đồ biến động khối lượng của mã DID
LLM 1084.3 13.60 900 11.48 % Biểu đồ biến động giá của mã LLM Biểu đồ biến khối lượng của mã LLM
SID 1270 12.70 30309 11.40 % Biểu đồ biến động giá của mã SID Biểu đồ biến động khối lượng của mã SID
NTW 197 19.70 2405 11.38 % Biểu đồ biến động giá của mã NTW Biểu đồ biến khối lượng của mã NTW
BVN 54 10.80 0 11.34 % Biểu đồ biến động giá của mã BVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVN
CKD 930 30.00 0 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã CKD Biểu đồ biến khối lượng của mã CKD
HNA 4469.4 19.00 10570 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNA
VWS 58 16.10 0 11.03 % Biểu đồ biến động giá của mã VWS Biểu đồ biến khối lượng của mã VWS
TVN 6237.6 9.20 892934 10.84 % Biểu đồ biến động giá của mã TVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVN
BTV 412.5 16.50 101 10.74 % Biểu đồ biến động giá của mã BTV Biểu đồ biến khối lượng của mã BTV
ALV 35.1 6.20 9200 10.71 % Biểu đồ biến động giá của mã ALV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ALV
KTC 342.9 9.40 0 10.59 % Biểu đồ biến động giá của mã KTC Biểu đồ biến khối lượng của mã KTC
LIC 1899 21.10 38300 10.47 % Biểu đồ biến động giá của mã LIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LIC
NTC 4452 185.50 4900 10.35 % Biểu đồ biến động giá của mã NTC Biểu đồ biến khối lượng của mã NTC
PBT 170 9.70 0 10.23 % Biểu đồ biến động giá của mã PBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBT
MRF 218.7 59.50 0 10.19 % Biểu đồ biến động giá của mã MRF Biểu đồ biến khối lượng của mã MRF
ODE 510 51.00 108699 10.15 % Biểu đồ biến động giá của mã ODE Biểu đồ biến động khối lượng của mã ODE
L44 4.4 1.10 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã L44 Biểu đồ biến khối lượng của mã L44
BT6 184.8 5.60 0 9.80 % Biểu đồ biến động giá của mã BT6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã BT6
PSB 395 7.90 6500 9.72 % Biểu đồ biến động giá của mã PSB Biểu đồ biến khối lượng của mã PSB
DOP 75.5 16.00 0 9.59 % Biểu đồ biến động giá của mã DOP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DOP
LSG 720 8.00 3883 9.59 % Biểu đồ biến động giá của mã LSG Biểu đồ biến khối lượng của mã LSG
SDD 73.6 4.60 111370 9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã SDD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDD
SSN 320.8 8.10 262800 9.46 % Biểu đồ biến động giá của mã SSN Biểu đồ biến khối lượng của mã SSN
CNC 342.1 30.10 3400 9.45 % Biểu đồ biến động giá của mã CNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNC
G36 1068.4 10.50 769528 9.38 % Biểu đồ biến động giá của mã G36 Biểu đồ biến khối lượng của mã G36
BVG 34.1 3.50 210600 9.37 % Biểu đồ biến động giá của mã BVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVG
SBR 1058.2 13.00 600 9.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SBR Biểu đồ biến khối lượng của mã SBR
SHC 40.9 9.50 1000 9.20 % Biểu đồ biến động giá của mã SHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHC
NDT 291 21.40 43900 9.18 % Biểu đồ biến động giá của mã NDT Biểu đồ biến khối lượng của mã NDT
ATA 28.8 2.40 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ATA Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATA
VLG 86.7 6.10 11400 8.93 % Biểu đồ biến động giá của mã VLG Biểu đồ biến khối lượng của mã VLG
SRB 31.4 3.70 40400 8.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SRB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRB
PVP 1169 12.40 131574 8.77 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến khối lượng của mã PVP
SAC 45.4 11.20 200 8.74 % Biểu đồ biến động giá của mã SAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAC
VVN 412.5 7.50 0 8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã VVN Biểu đồ biến khối lượng của mã VVN
VSN 2022.9 25.00 400 8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã VSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSN
TV1 301.6 11.30 14500 8.65 % Biểu đồ biến động giá của mã TV1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV1
L63 63.8 7.70 0 8.45 % Biểu đồ biến động giá của mã L63 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L63
SDB 14.3 1.30 0 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SDB Biểu đồ biến khối lượng của mã SDB
STL 39 2.60 0 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã STL Biểu đồ biến động khối lượng của mã STL
EME 173.9 46.00 0 8.24 % Biểu đồ biến động giá của mã EME Biểu đồ biến khối lượng của mã EME
SNZ 14645.8 38.90 15700 8.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SNZ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SNZ
VFS 1508.7 18.80 153922 8.05 % Biểu đồ biến động giá của mã VFS Biểu đồ biến khối lượng của mã VFS
HD2 108.4 12.10 12800 8.04 % Biểu đồ biến động giá của mã HD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD2
MNB 491.4 27.00 900 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MNB Biểu đồ biến khối lượng của mã MNB
SCL 158.3 11.40 20700 7.97 % Biểu đồ biến động giá của mã SCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCL
MPC 8840 44.20 67203 7.80 % Biểu đồ biến động giá của mã MPC Biểu đồ biến khối lượng của mã MPC
H11 10.3 9.70 0 7.78 % Biểu đồ biến động giá của mã H11 Biểu đồ biến động khối lượng của mã H11
BSQ 1692 37.60 1812 7.74 % Biểu đồ biến động giá của mã BSQ Biểu đồ biến khối lượng của mã BSQ
MIC 77.6 14.00 18600 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã MIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MIC
PVA 30.6 1.40 0 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PVA Biểu đồ biến khối lượng của mã PVA
ABC 171.3 8.40 0 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã ABC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABC
PPH 2314.8 31.00 111200 7.64 % Biểu đồ biến động giá của mã PPH Biểu đồ biến khối lượng của mã PPH
AGP 380.9 21.20 3323 7.61 % Biểu đồ biến động giá của mã AGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGP
VGR 2340.2 37.00 0 7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VGR Biểu đồ biến khối lượng của mã VGR
TTN 473.8 12.90 60200 7.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTN
DTG 164.2 26.00 100 7.44 % Biểu đồ biến động giá của mã DTG Biểu đồ biến khối lượng của mã DTG
CQT 337.5 13.50 3000 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã CQT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CQT
LO5 7.7 1.50 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã LO5 Biểu đồ biến khối lượng của mã LO5
S12 15 3.00 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã S12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S12
VC5 7.5 1.50 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VC5 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC5
BSL 553.5 12.30 1300 7.09 % Biểu đồ biến động giá của mã BSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSL
SGB 4188.8 13.60 4600 7.09 % Biểu đồ biến động giá của mã SGB Biểu đồ biến khối lượng của mã SGB
VTA 49.6 6.20 3200 6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã VTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTA
FTM 155 3.10 - 6.90 %
TED 448.8 35.90 2100 6.85 % Biểu đồ biến động giá của mã TED Biểu đồ biến động khối lượng của mã TED
ITS 124.4 4.70 8700 6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã ITS Biểu đồ biến khối lượng của mã ITS
BMJ 1648.5 15.70 1031 6.80 % Biểu đồ biến động giá của mã BMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMJ
L12 44.1 6.30 18438 6.78 % Biểu đồ biến động giá của mã L12 Biểu đồ biến khối lượng của mã L12
ICF 41 3.20 117800 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã ICF Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICF
CST 754.1 17.60 82300 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CST Biểu đồ biến khối lượng của mã CST
HWS 1121.3 12.80 200 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HWS
VE9 40.1 3.20 14400 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VE9 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE9
VLB 1762.5 37.50 54100 6.53 % Biểu đồ biến động giá của mã VLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLB
SGI 1848.9 24.50 700 6.52 % Biểu đồ biến động giá của mã SGI Biểu đồ biến khối lượng của mã SGI
OIL 2679 13.30 1443736 6.40 % Biểu đồ biến động giá của mã OIL Biểu đồ biến động khối lượng của mã OIL
NWT 85 10.00 0 6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã NWT Biểu đồ biến khối lượng của mã NWT
ABB 11103.2 11.80 1546607 6.31 % Biểu đồ biến động giá của mã ABB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABB
DCS 102.5 1.70 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã DCS Biểu đồ biến khối lượng của mã DCS
MPT 29.1 1.70 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã MPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã MPT
JOS 26 1.70 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã JOS Biểu đồ biến khối lượng của mã JOS
ACM 86.7 1.70 - 6.25 %
VAT 7.8 1.70 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VAT Biểu đồ biến khối lượng của mã VAT
CID 9.3 8.60 100 6.17 % Biểu đồ biến động giá của mã CID Biểu đồ biến động khối lượng của mã CID
DGT 1021.5 15.60 88400 6.12 % Biểu đồ biến động giá của mã DGT Biểu đồ biến khối lượng của mã DGT
DDV 2790.7 19.10 963600 6.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDV
DTE 801.5 15.80 1400 6.04 % Biểu đồ biến động giá của mã DTE Biểu đồ biến khối lượng của mã DTE
PVO 78.3 8.80 15105 6.02 % Biểu đồ biến động giá của mã PVO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVO
HPT 131.5 15.90 0 6.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPT Biểu đồ biến khối lượng của mã HPT
HTG 1140.1 38.00 52522 5.85 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTG
PAS 260.9 9.30 1527910 5.68 % Biểu đồ biến động giá của mã PAS Biểu đồ biến khối lượng của mã PAS
CBS 197.6 56.00 9200 5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã CBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CBS
FT1 314.1 44.36 1400 5.63 % Biểu đồ biến động giá của mã FT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã FT1
FRC 114 38.00 0 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã FRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FRC
FIC 3340.1 26.30 0 5.20 % Biểu đồ biến động giá của mã FIC Biểu đồ biến khối lượng của mã FIC
WTC 142 14.20 4100 5.19 % Biểu đồ biến động giá của mã WTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã WTC
MSR 22532.7 20.50 226900 5.13 % Biểu đồ biến động giá của mã MSR Biểu đồ biến khối lượng của mã MSR
HC3 765.4 37.00 0 5.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HC3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HC3
AG1 30.2 6.20 800 5.08 % Biểu đồ biến động giá của mã AG1 Biểu đồ biến khối lượng của mã AG1
A32 202.6 29.80 1 5.05 % Biểu đồ biến động giá của mã A32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã A32
M10 632 20.90 400 5.03 % Biểu đồ biến động giá của mã M10 Biểu đồ biến khối lượng của mã M10
LTC 9.6 2.10 0 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LTC
NOS 42.1 2.10 0 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NOS Biểu đồ biến khối lượng của mã NOS
HLG 284 6.40 0 4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã HLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLG
HTM 4246 19.30 0 4.89 % Biểu đồ biến động giá của mã HTM Biểu đồ biến khối lượng của mã HTM
AIC 1080 10.80 6900 4.85 % Biểu đồ biến động giá của mã AIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AIC
MTP 85.8 13.00 100 4.84 % Biểu đồ biến động giá của mã MTP Biểu đồ biến khối lượng của mã MTP
PHS 2003.1 22.00 0 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHS
EPH 27.5 11.00 500 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã EPH Biểu đồ biến khối lượng của mã EPH
VIN 675.8 26.50 700 4.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIN
DNE 64.7 11.20 900 4.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DNE Biểu đồ biến khối lượng của mã DNE
AMS 329.7 9.00 186400 4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã AMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMS
PWA 68 6.80 38500 4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã PWA Biểu đồ biến khối lượng của mã PWA
HU4 172.5 11.50 35900 4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã HU4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU4
SCJ 174.1 4.60 25400 4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SCJ Biểu đồ biến khối lượng của mã SCJ
VNA 884 44.20 47000 4.49 % Biểu đồ biến động giá của mã VNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNA
GND 295.2 32.80 800 4.46 % Biểu đồ biến động giá của mã GND Biểu đồ biến khối lượng của mã GND
BTD 195.6 30.50 5400 4.45 % Biểu đồ biến động giá của mã BTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTD
CLX 1636.7 18.90 102700 4.42 % Biểu đồ biến động giá của mã CLX Biểu đồ biến khối lượng của mã CLX
BBM 19.2 9.60 100 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã BBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBM
SIV 160.3 53.20 100 4.31 % Biểu đồ biến động giá của mã SIV Biểu đồ biến khối lượng của mã SIV
GE2 32158 27.10 2600 4.23 % Biểu đồ biến động giá của mã GE2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã GE2
SD7 53 5.00 0 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SD7 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD7
BSA 1102.8 17.50 13400 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BSA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSA
BCA 142.5 7.50 81200 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BCA Biểu đồ biến khối lượng của mã BCA
VEA 60061.8 45.20 57900 4.15 % Biểu đồ biến động giá của mã VEA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEA
MGC 55.1 5.10 0 4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã MGC Biểu đồ biến khối lượng của mã MGC
TVM 24.5 10.20 0 4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã TVM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVM
WSB 741 51.10 4600 4.07 % Biểu đồ biến động giá của mã WSB Biểu đồ biến khối lượng của mã WSB
BRR 2317.5 20.60 0 4.04 % Biểu đồ biến động giá của mã BRR Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRR
PLA 52 5.20 2000 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PLA Biểu đồ biến khối lượng của mã PLA
CEN 120 10.50 725600 3.96 % Biểu đồ biến động giá của mã CEN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CEN
MTC 41.6 8.00 0 3.90 % Biểu đồ biến động giá của mã MTC Biểu đồ biến khối lượng của mã MTC
PSL 220.9 18.70 500 3.89 % Biểu đồ biến động giá của mã PSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSL
MKP 958 37.50 900 3.88 % Biểu đồ biến động giá của mã MKP Biểu đồ biến khối lượng của mã MKP
SGP 4693.6 21.70 133915 3.83 % Biểu đồ biến động giá của mã SGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGP
NED 336.2 8.30 339000 3.75 % Biểu đồ biến động giá của mã NED Biểu đồ biến khối lượng của mã NED
HTE 132.2 5.60 2900 3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã HTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTE
VMG 53.8 5.60 10500 3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã VMG Biểu đồ biến khối lượng của mã VMG
MTL 34.8 5.80 1300 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã MTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTL
SJG 11867.8 26.40 8600 3.53 % Biểu đồ biến động giá của mã SJG Biểu đồ biến khối lượng của mã SJG
CMN 264 55.00 0 3.47 % Biểu đồ biến động giá của mã CMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMN
RCD 15.9 3.00 0 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã RCD Biểu đồ biến khối lượng của mã RCD
THP 261.5 12.10 0 3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã THP Biểu đồ biến động khối lượng của mã THP
PMT 46.5 9.30 0 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PMT Biểu đồ biến khối lượng của mã PMT
PSG 108.5 3.10 0 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSG
VGG 1931.6 43.80 100 3.30 % Biểu đồ biến động giá của mã VGG Biểu đồ biến khối lượng của mã VGG
TKG 82.1 13.00 4200 3.17 % Biểu đồ biến động giá của mã TKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TKG
IDP 9902.8 168.00 0 3.13 % Biểu đồ biến động giá của mã IDP Biểu đồ biến khối lượng của mã IDP
BIO 255.1 29.80 210 3.11 % Biểu đồ biến động giá của mã BIO Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIO
ICN 841.2 70.10 0 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ICN Biểu đồ biến khối lượng của mã ICN
VRG 776.8 30.00 200 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VRG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRG
VTD 90 15.00 109827 3.05 % Biểu đồ biến động giá của mã VTD Biểu đồ biến khối lượng của mã VTD
AAS 1648 20.60 1291906 3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAS
SZG 1976.3 36.00 1100 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã SZG Biểu đồ biến khối lượng của mã SZG
GLW 129.6 7.20 0 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã GLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã GLW
UDJ 239.2 14.50 12900 2.84 % Biểu đồ biến động giá của mã UDJ Biểu đồ biến khối lượng của mã UDJ
NAB 9649.7 14.70 235789 2.80 % Biểu đồ biến động giá của mã NAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAB
PMW 1480 37.00 100 2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã PMW Biểu đồ biến khối lượng của mã PMW
GVT 1430.9 123.30 100 2.75 % Biểu đồ biến động giá của mã GVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVT
PEC 23.4 7.50 0 2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã PEC Biểu đồ biến khối lượng của mã PEC
VGT 9450 18.90 915756 2.72 % Biểu đồ biến động giá của mã VGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGT
CGV 36.1 3.80 11900 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã CGV Biểu đồ biến khối lượng của mã CGV
TNB 219.7 19.10 5 2.69 % Biểu đồ biến động giá của mã TNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNB
PTV 154 7.70 14100 2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PTV Biểu đồ biến khối lượng của mã PTV
SKH 788.7 23.90 2209 2.58 % Biểu đồ biến động giá của mã SKH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKH
TIE 38.3 4.00 100 2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TIE Biểu đồ biến khối lượng của mã TIE
CDP 219.2 12.00 1200 2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã CDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDP
VTP 6358.5 61.40 209484 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã VTP Biểu đồ biến khối lượng của mã VTP
VSE 73.3 8.20 11900 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã VSE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSE
ACE 125.1 41.00 0 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã ACE Biểu đồ biến khối lượng của mã ACE
HIG 185 8.20 815 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HIG
MVC 830 8.30 26000 2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã MVC Biểu đồ biến khối lượng của mã MVC
DVC 140.3 13.00 200 2.36 % Biểu đồ biến động giá của mã DVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVC
TGP 89 8.90 0 2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TGP Biểu đồ biến khối lượng của mã TGP
HDP 127.7 13.50 100 2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã HDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDP
BVB 5212.7 14.20 571350 2.16 % Biểu đồ biến động giá của mã BVB Biểu đồ biến khối lượng của mã BVB
SAS 3817.6 28.60 26100 2.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAS
SD3 78.4 4.90 100 2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã SD3 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD3
ADP 564.5 24.50 0 2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADP
AVC 2994.6 39.90 900 2.05 % Biểu đồ biến động giá của mã AVC Biểu đồ biến khối lượng của mã AVC
SKV 581.9 25.30 2100 2.02 % Biểu đồ biến động giá của mã SKV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKV
DNW 3060 25.50 15400 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DNW Biểu đồ biến khối lượng của mã DNW
VET 1142.4 71.40 2100 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VET Biểu đồ biến động khối lượng của mã VET
VAB 5507.6 10.20 302452 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VAB Biểu đồ biến khối lượng của mã VAB
ACV 188760.9 86.70 12900 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ACV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACV
SKN 51 10.20 0 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SKN Biểu đồ biến khối lượng của mã SKN
TOS 1234.1 41.00 0 1.99 % Biểu đồ biến động giá của mã TOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOS
S72 62.4 5.20 1000 1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã S72 Biểu đồ biến khối lượng của mã S72
PWS 399.3 10.40 1000 1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã PWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PWS
CBI 460.2 10.70 8500 1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã CBI Biểu đồ biến khối lượng của mã CBI
ISH 981 21.80 1300 1.87 % Biểu đồ biến động giá của mã ISH Biểu đồ biến động khối lượng của mã ISH
HEC 231 55.00 0 1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã HEC Biểu đồ biến khối lượng của mã HEC
VQC 59.4 16.50 0 1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VQC
UPH 146.2 11.00 0 1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã UPH Biểu đồ biến khối lượng của mã UPH
PPT 223.2 27.90 70300 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPT
GHC 1339.3 28.10 12400 1.81 % Biểu đồ biến động giá của mã GHC Biểu đồ biến khối lượng của mã GHC
DWS 292.9 11.30 0 1.80 % Biểu đồ biến động giá của mã DWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DWS
HAM 225.5 23.40 0 1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã HAM Biểu đồ biến khối lượng của mã HAM
TW3 21.4 12.20 0 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TW3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TW3
PVM 498.4 12.90 13000 1.57 % Biểu đồ biến động giá của mã PVM Biểu đồ biến khối lượng của mã PVM
POS 528 13.20 11900 1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã POS Biểu đồ biến động khối lượng của mã POS
VCX 185.7 7.00 0 1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VCX Biểu đồ biến khối lượng của mã VCX
NBE 72.5 14.50 200 1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã NBE Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBE
KCB 58.4 7.30 7660 1.39 % Biểu đồ biến động giá của mã KCB Biểu đồ biến khối lượng của mã KCB
ACG 8925.1 65.70 86531 1.39 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACG
QSP 237.4 22.00 2400 1.38 % Biểu đồ biến động giá của mã QSP Biểu đồ biến khối lượng của mã QSP
HPH 126 15.00 0 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã HPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPH
SBM 1277.6 31.20 100 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã SBM Biểu đồ biến khối lượng của mã SBM
PBC 1716 15.60 50500 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBC
BIG 78 15.60 144800 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã BIG Biểu đồ biến khối lượng của mã BIG
GEE 9360 31.20 10800 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã GEE Biểu đồ biến động khối lượng của mã GEE
FOX 23283.5 70.90 6102 1.29 % Biểu đồ biến động giá của mã FOX Biểu đồ biến khối lượng của mã FOX
HUG 658.5 40.50 0 1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HUG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HUG
ABI 2006.8 46.50 6252 1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ABI Biểu đồ biến khối lượng của mã ABI
CHS 286.8 10.10 2200 1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHS
KGM 264.5 10.40 200 0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã KGM Biểu đồ biến khối lượng của mã KGM
PDV 263.7 10.50 6000 0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã PDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDV
VBB 5111.2 10.70 21700 0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VBB Biểu đồ biến khối lượng của mã VBB
HND 8100 16.20 8500 0.89 % Biểu đồ biến động giá của mã HND Biểu đồ biến động khối lượng của mã HND
SSH 30562.5 81.50 410800 0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã SSH Biểu đồ biến khối lượng của mã SSH
GTD 107.9 11.60 0 0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã GTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTD
DHB 3184.7 11.70 0 0.86 % Biểu đồ biến động giá của mã DHB Biểu đồ biến khối lượng của mã DHB
DRI 885.7 12.10 369807 0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã DRI Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRI
C21 263 13.60 1000 0.74 % Biểu đồ biến động giá của mã C21 Biểu đồ biến khối lượng của mã C21
SZE 438 14.60 12000 0.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SZE Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZE
QTP 7335 16.30 430700 0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã QTP Biểu đồ biến khối lượng của mã QTP
VCR 6972 33.20 6900 0.61 % Biểu đồ biến động giá của mã VCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCR
SBH 4993.8 40.20 4100 0.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SBH Biểu đồ biến khối lượng của mã SBH
SDK 62.7 24.10 0 0.42 % Biểu đồ biến động giá của mã SDK Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDK
VAV 899.2 28.10 0 0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã VAV Biểu đồ biến khối lượng của mã VAV
TDB 329.2 40.00 0 0.25 % Biểu đồ biến động giá của mã TDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDB
MCM 4862 44.20 37700 0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã MCM Biểu đồ biến khối lượng của mã MCM
HPP 488.4 61.00 3800 0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPP
HNI 832.3 70.00 100 0.14 % Biểu đồ biến động giá của mã HNI Biểu đồ biến khối lượng của mã HNI
FOC 2216.6 120.00 600 0.08 % Biểu đồ biến động giá của mã FOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FOC
QNS 15776.7 44.20 956200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QNS Biểu đồ biến khối lượng của mã QNS
XMP 285 19.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã XMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã XMP
QPH 511 27.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QPH Biểu đồ biến khối lượng của mã QPH
VBH 29 10.00 60 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBH
QNC 380 7.60 8900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QNC Biểu đồ biến khối lượng của mã QNC
TS4 46.9 2.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TS4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TS4
RAT 89.4 15.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã RAT Biểu đồ biến khối lượng của mã RAT
S74 61.6 9.50 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S74 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S74
VCP 2178.5 26.00 1000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VCP Biểu đồ biến khối lượng của mã VCP
BKH 53 30.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BKH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BKH
CAD 15 1.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAD Biểu đồ biến khối lượng của mã CAD
TIN 1162.5 16.90 6500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIN
XHC 675.1 32.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã XHC Biểu đồ biến khối lượng của mã XHC
SGS 222.1 15.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SGS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGS
BSR 77512.5 25.00 9678704 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BSR Biểu đồ biến khối lượng của mã BSR
VSF 3200 6.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSF
APP 34.5 7.30 11600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã APP Biểu đồ biến khối lượng của mã APP
HBD 28.2 14.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBD
TTS 391.2 7.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TTS Biểu đồ biến khối lượng của mã TTS
SPA 80.8 9.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SPA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPA
SP2 250 16.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SP2 Biểu đồ biến khối lượng của mã SP2
HAN 1452.8 10.30 4200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAN
VGV 372.1 10.40 4600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGV Biểu đồ biến khối lượng của mã VGV
AMP 141.7 10.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMP
BWA 27.8 10.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BWA Biểu đồ biến khối lượng của mã BWA
TDF 840 28.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDF
VIE 14.6 7.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIE Biểu đồ biến khối lượng của mã VIE
C92 23.4 4.40 58200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã C92 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C92
VIH 67.2 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIH Biểu đồ biến khối lượng của mã VIH
SD2 86.5 6.00 4800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD2
BQB 25.5 4.40 409 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BQB Biểu đồ biến khối lượng của mã BQB
VST 312 4.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VST Biểu đồ biến động khối lượng của mã VST
STH 169.6 8.70 58600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STH Biểu đồ biến khối lượng của mã STH
UEM 78 32.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã UEM Biểu đồ biến động khối lượng của mã UEM
SD8 5.9 2.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD8 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD8
ND2 1749.8 35.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ND2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã ND2
DVN 4503 19.00 75000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DVN Biểu đồ biến khối lượng của mã DVN
LMI 43.4 7.90 2000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã LMI
DTP 925.1 57.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTP Biểu đồ biến khối lượng của mã DTP
DSD 622 20.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DSD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSD
PTO 24.5 20.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTO Biểu đồ biến khối lượng của mã PTO
DCG 174 25.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCG
DTH 113.6 15.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTH Biểu đồ biến khối lượng của mã DTH
MGG 296.1 32.90 1100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MGG
MH3 585.6 48.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MH3 Biểu đồ biến khối lượng của mã MH3
PDC 84 5.60 14400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDC
MEC 44.3 5.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MEC Biểu đồ biến khối lượng của mã MEC
HFB 91 10.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HFB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HFB
MTG 62.4 5.20 11600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MTG Biểu đồ biến khối lượng của mã MTG
PCN 17.3 4.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PCN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCN
PVY 107.1 1.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVY Biểu đồ biến khối lượng của mã PVY
PXA 25.5 1.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXA
HPM 79.8 21.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPM Biểu đồ biến khối lượng của mã HPM
IBD 82.8 9.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã IBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã IBD
CTA 14.4 1.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CTA Biểu đồ biến khối lượng của mã CTA
HU6 59.2 7.90 2400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HU6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU6
CTN 13.9 2.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CTN Biểu đồ biến khối lượng của mã CTN
DCH 17 5.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCH
DFC 198 33.00 0 -0.30 % Biểu đồ biến động giá của mã DFC Biểu đồ biến khối lượng của mã DFC
VTR 492.9 28.50 38521 -0.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VTR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTR
DNL 99.1 23.00 200 -0.43 % Biểu đồ biến động giá của mã DNL Biểu đồ biến khối lượng của mã DNL
SEA 2850 22.80 6200 -0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SEA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SEA
AFX 513.6 14.67 42200 -0.47 % Biểu đồ biến động giá của mã AFX Biểu đồ biến khối lượng của mã AFX
VLC 3515.9 20.40 184318 -0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã VLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLC
TDS 201.7 16.50 100 -0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã TDS Biểu đồ biến khối lượng của mã TDS
VNP 307 15.80 8900 -0.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNP
IHK 32.1 15.00 1100 -0.66 % Biểu đồ biến động giá của mã IHK Biểu đồ biến khối lượng của mã IHK
USD 77.8 13.90 500 -0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã USD Biểu đồ biến động khối lượng của mã USD
ANT 98.4 12.30 2300 -0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã ANT Biểu đồ biến khối lượng của mã ANT
VUA 1528.9 45.10 172300 -0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VUA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VUA
SBL 110.5 9.20 2300 -1.08 % Biểu đồ biến động giá của mã SBL Biểu đồ biến khối lượng của mã SBL
HBH 144 9.00 100 -1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã HBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBH
DPH 133.5 44.50 100 -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DPH Biểu đồ biến khối lượng của mã DPH
TCW 509.8 25.50 2240 -1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TCW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCW
BLI 1008 16.80 600 -1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã BLI Biểu đồ biến khối lượng của mã BLI
LMH 417.8 16.30 469645 -1.21 % Biểu đồ biến động giá của mã LMH Biểu đồ biến động khối lượng của mã LMH
DLD 148.9 16.00 0 -1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã DLD Biểu đồ biến khối lượng của mã DLD
SJM 39.5 7.90 0 -1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SJM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJM
IFS 2030.4 23.30 2200 -1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã IFS Biểu đồ biến khối lượng của mã IFS
MML 19880.9 60.80 1501 -1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã MML Biểu đồ biến động khối lượng của mã MML
PGB 6720 22.40 23519 -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PGB Biểu đồ biến khối lượng của mã PGB
MDF 821.2 14.90 100 -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã MDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã MDF
PTP 94.5 13.90 0 -1.42 % Biểu đồ biến động giá của mã PTP Biểu đồ biến khối lượng của mã PTP
NXT 48.2 14.60 25800 -1.48 % Biểu đồ biến động giá của mã NXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NXT
APF 1320.5 66.00 29100 -1.49 % Biểu đồ biến động giá của mã APF Biểu đồ biến khối lượng của mã APF
POV 142.5 11.40 14250 -1.53 % Biểu đồ biến động giá của mã POV Biểu đồ biến động khối lượng của mã POV
HNF 570 19.00 0 -1.55 % Biểu đồ biến động giá của mã HNF Biểu đồ biến khối lượng của mã HNF
SWC 1617.1 24.10 16300 -1.63 % Biểu đồ biến động giá của mã SWC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SWC
CAT 220.3 22.60 0 -1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã CAT Biểu đồ biến khối lượng của mã CAT
BWS 2880 32.00 0 -1.84 % Biểu đồ biến động giá của mã BWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BWS
LTG 2885.2 35.80 212700 -1.92 % Biểu đồ biến động giá của mã LTG Biểu đồ biến khối lượng của mã LTG
LKW 112.5 45.00 200 -1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã LKW Biểu đồ biến động khối lượng của mã LKW
EIC 916.9 25.00 1000 -1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã EIC Biểu đồ biến khối lượng của mã EIC
DXL 18.6 4.70 200 -2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã DXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXL
BHP 82.6 9.00 33 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BHP Biểu đồ biến khối lượng của mã BHP
DTI 108.9 9.00 2900 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã DTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTI
RCC 618.3 40.00 0 -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã RCC Biểu đồ biến khối lượng của mã RCC
DPP 53.4 17.80 0 -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã DPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPP
HAC 256.8 8.80 9600 -2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã HAC Biểu đồ biến khối lượng của mã HAC
VGI 96488.8 31.70 1640936 -2.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGI
PHH 214 10.70 0 -2.73 % Biểu đồ biến động giá của mã PHH Biểu đồ biến khối lượng của mã PHH
VEC 613.2 14.00 1400 -2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEC
TSJ 1735.4 23.20 0 -2.93 % Biểu đồ biến động giá của mã TSJ Biểu đồ biến khối lượng của mã TSJ
NUE 60 10.00 200 -3.02 % Biểu đồ biến động giá của mã NUE Biểu đồ biến động khối lượng của mã NUE
AGF 84.3 3.00 0 -3.26 % Biểu đồ biến động giá của mã AGF Biểu đồ biến khối lượng của mã AGF
DP1 555.9 26.50 2200 -3.28 % Biểu đồ biến động giá của mã DP1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DP1
HVG 658.4 2.90 0 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HVG Biểu đồ biến khối lượng của mã HVG
BSH 626.4 34.80 0 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã BSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSH
DSG 168 5.60 900 -3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã DSG Biểu đồ biến khối lượng của mã DSG
MTA 925 8.40 600 -3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã MTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTA
EFI 36.2 2.70 0 -3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã EFI Biểu đồ biến khối lượng của mã EFI
RTB 2374.5 27.00 500 -3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã RTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã RTB
QNT 0.7 5.40 20 -3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã QNT Biểu đồ biến khối lượng của mã QNT
BSP 201.3 16.10 0 -3.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSP
DDN 181.4 13.00 29824 -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DDN Biểu đồ biến khối lượng của mã DDN
E12 9.2 7.70 1300 -3.75 % Biểu đồ biến động giá của mã E12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã E12
CC1 4891 15.30 100 -3.77 % Biểu đồ biến động giá của mã CC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã CC1
DMN 92.5 7.40 800 -3.90 % Biểu đồ biến động giá của mã DMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DMN
BCP 58.8 9.80 0 -3.92 % Biểu đồ biến động giá của mã BCP Biểu đồ biến khối lượng của mã BCP
NCS 387.7 21.60 1400 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NCS
BBT 117.6 12.00 0 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BBT Biểu đồ biến khối lượng của mã BBT
VLF 28.7 2.40 0 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VLF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLF
HSV 105 7.00 18900 -4.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HSV Biểu đồ biến khối lượng của mã HSV
VNY 58 4.60 11200 -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VNY Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNY
ILC 46 11.30 500 -4.24 % Biểu đồ biến động giá của mã ILC Biểu đồ biến khối lượng của mã ILC
CMI 33 2.20 0 -4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã CMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMI
BT1 91.9 17.50 0 -4.37 % Biểu đồ biến động giá của mã BT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT1
EIN 295.1 6.50 13700 -4.41 % Biểu đồ biến động giá của mã EIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIN
CIP 19.5 4.30 100 -4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã CIP Biểu đồ biến khối lượng của mã CIP
GSM 428.4 15.00 0 -4.46 % Biểu đồ biến động giá của mã GSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã GSM
HDM 421.7 27.70 6100 -4.48 % Biểu đồ biến động giá của mã HDM Biểu đồ biến khối lượng của mã HDM
DRG 1635.9 10.50 6400 -4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã DRG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRG
HSI 20 2.00 0 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HSI Biểu đồ biến khối lượng của mã HSI
KSV 7400 37.00 100 -4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã KSV Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSV
L45 18.7 3.90 7400 -4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã L45 Biểu đồ biến khối lượng của mã L45
VLW 664.7 23.00 0 -4.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLW
VPA 57.3 3.80 200 -5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VPA Biểu đồ biến khối lượng của mã VPA
KHD 30.7 9.40 0 -5.05 % Biểu đồ biến động giá của mã KHD Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHD
MFS 208.4 29.50 1701 -5.14 % Biểu đồ biến động giá của mã MFS Biểu đồ biến khối lượng của mã MFS
CCA 274.7 18.20 18000 -5.21 % Biểu đồ biến động giá của mã CCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCA
FHS 299.7 23.50 2600 -5.24 % Biểu đồ biến động giá của mã FHS Biểu đồ biến khối lượng của mã FHS
HMS 231.2 28.90 0 -5.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMS
KHL 21.6 1.80 0 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã KHL Biểu đồ biến khối lượng của mã KHL
BHA 930.6 14.10 0 -5.37 % Biểu đồ biến động giá của mã BHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHA
SSG 35 7.00 0 -5.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SSG Biểu đồ biến khối lượng của mã SSG
VHD 760 20.00 200 -5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã VHD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHD
NBT 414.5 14.10 0 -6.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NBT Biểu đồ biến khối lượng của mã NBT
DAN 652.8 30.90 4800 -6.08 % Biểu đồ biến động giá của mã DAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAN
VW3 39.2 19.60 0 -6.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VW3 Biểu đồ biến khối lượng của mã VW3
BDG 540 45.00 1800 -6.23 % Biểu đồ biến động giá của mã BDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDG
CAB 754.8 16.50 3203 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã CAB Biểu đồ biến khối lượng của mã CAB
NNT 327.4 34.50 600 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã NNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NNT
PSP 231.8 10.30 7300 -6.36 % Biểu đồ biến động giá của mã PSP Biểu đồ biến khối lượng của mã PSP
TIS 1545.6 8.40 105000 -6.68 % Biểu đồ biến động giá của mã TIS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIS
DSC 2080 20.80 7800 -6.73 % Biểu đồ biến động giá của mã DSC Biểu đồ biến khối lượng của mã DSC
PCC 189.8 16.50 1700 -6.78 % Biểu đồ biến động giá của mã PCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCC
BSG 660 11.00 4600 -6.78 % Biểu đồ biến động giá của mã BSG Biểu đồ biến khối lượng của mã BSG
NJC 69.6 23.20 0 -6.83 % Biểu đồ biến động giá của mã NJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NJC
PRT 4470 14.90 0 -6.87 % Biểu đồ biến động giá của mã PRT Biểu đồ biến khối lượng của mã PRT
HD8 81 8.10 500 -6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD8
TBD 2871.8 88.40 100 -6.95 % Biểu đồ biến động giá của mã TBD Biểu đồ biến khối lượng của mã TBD
EMS 517.1 28.73 0 -7.06 % Biểu đồ biến động giá của mã EMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã EMS
SVG 190.8 6.50 1000 -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SVG Biểu đồ biến khối lượng của mã SVG
ICC 136.8 36.00 100 -7.22 % Biểu đồ biến động giá của mã ICC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICC
PAT 3405 136.20 107123 -7.53 % Biểu đồ biến động giá của mã PAT Biểu đồ biến khối lượng của mã PAT
DC1 28.5 11.00 20 -7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã DC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DC1
BHC 10.8 2.40 0 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã BHC Biểu đồ biến khối lượng của mã BHC
KCE 17.2 11.50 0 -8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KCE Biểu đồ biến động khối lượng của mã KCE
AGX 357.5 33.10 0 -8.06 % Biểu đồ biến động giá của mã AGX Biểu đồ biến khối lượng của mã AGX
HVA 90.1 6.60 10000 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HVA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVA
DFF 1496 18.70 5000 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DFF Biểu đồ biến khối lượng của mã DFF
CMD 330 22.00 0 -8.34 % Biểu đồ biến động giá của mã CMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMD
VFC 1125.4 33.10 9200 -8.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VFC Biểu đồ biến khối lượng của mã VFC
DCR 41.6 6.40 0 -8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã DCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCR
ICI 34 8.50 0 -8.60 % Biểu đồ biến động giá của mã ICI Biểu đồ biến khối lượng của mã ICI
PNT 72.4 7.80 4000 -9.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNT
MQN 131.9 28.00 1700 -9.68 % Biểu đồ biến động giá của mã MQN Biểu đồ biến khối lượng của mã MQN
BAL 22.4 11.20 500 -9.68 % Biểu đồ biến động giá của mã BAL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAL
TTP 520.5 34.70 0 -9.87 % Biểu đồ biến động giá của mã TTP Biểu đồ biến khối lượng của mã TTP
SIG 115 11.50 1500 -10.16 % Biểu đồ biến động giá của mã SIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIG
XMD 55.6 13.90 2600 -10.32 % Biểu đồ biến động giá của mã XMD Biểu đồ biến khối lượng của mã XMD
RIC 370.3 12.90 - -10.42 %
BTG 9.2 7.70 0 -10.47 % Biểu đồ biến động giá của mã BTG Biểu đồ biến khối lượng của mã BTG
NS2 431.7 7.60 1000 -10.59 % Biểu đồ biến động giá của mã NS2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NS2
VGL 214.5 23.00 200 -10.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VGL Biểu đồ biến khối lượng của mã VGL
TLI 24.3 8.10 300 -10.99 % Biểu đồ biến động giá của mã TLI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLI
MLS 84 21.00 2900 -11.02 % Biểu đồ biến động giá của mã MLS Biểu đồ biến khối lượng của mã MLS
BTB 47.7 6.20 0 -11.43 % Biểu đồ biến động giá của mã BTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTB
SQC 924 8.40 0 -11.58 % Biểu đồ biến động giá của mã SQC Biểu đồ biến khối lượng của mã SQC
TVP 748.4 67.50 3200 -11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã TVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVP
NDP 244.2 22.00 1000 -12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NDP Biểu đồ biến khối lượng của mã NDP
SDY 9.9 2.20 0 -12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDY Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDY
CMW 155.3 10.00 100 -12.28 % Biểu đồ biến động giá của mã CMW Biểu đồ biến khối lượng của mã CMW
TL4 146.9 8.20 11800 -12.77 % Biểu đồ biến động giá của mã TL4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TL4
SB1 71.4 6.80 0 -12.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SB1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SB1
GER 28.2 12.80 100 -12.93 % Biểu đồ biến động giá của mã GER Biểu đồ biến động khối lượng của mã GER
PEG 1391.4 6.00 0 -13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã PEG Biểu đồ biến khối lượng của mã PEG
UDL 105.3 15.90 0 -13.59 % Biểu đồ biến động giá của mã UDL Biểu đồ biến động khối lượng của mã UDL
CMT 140.8 17.60 200 -13.73 % Biểu đồ biến động giá của mã CMT Biểu đồ biến khối lượng của mã CMT
BLT 92.8 23.20 200 -13.75 % Biểu đồ biến động giá của mã BLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLT
VSG 27.6 2.50 0 -13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VSG Biểu đồ biến khối lượng của mã VSG
MGR 220 11.00 1300 -14.06 % Biểu đồ biến động giá của mã MGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã MGR
SHG 80.5 2.40 0 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SHG Biểu đồ biến khối lượng của mã SHG
SCO 15.1 3.60 0 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCO
X26 150 30.00 3200 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã X26 Biểu đồ biến khối lượng của mã X26
TR1 74.9 16.30 0 -14.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TR1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TR1
DHN 103.2 16.40 13 -14.58 % Biểu đồ biến động giá của mã DHN Biểu đồ biến khối lượng của mã DHN
VHH 56.2 7.50 0 -14.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VHH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHH
NAS 233.7 28.10 0 -14.85 % Biểu đồ biến động giá của mã NAS Biểu đồ biến khối lượng của mã NAS
CT6 34.2 5.60 400 -15.15 % Biểu đồ biến động giá của mã CT6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CT6
BVL 1685 29.40 400 -15.52 % Biểu đồ biến động giá của mã BVL Biểu đồ biến khối lượng của mã BVL
DTV 200.6 38.00 200 -15.56 % Biểu đồ biến động giá của mã DTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTV
DND 121 13.70 200 -15.95 % Biểu đồ biến động giá của mã DND Biểu đồ biến khối lượng của mã DND
PVE 87.5 3.50 0 -16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PVE Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVE
TS3 16.9 4.40 2100 -16.98 % Biểu đồ biến động giá của mã TS3 Biểu đồ biến khối lượng của mã TS3
TLP 2247.7 9.50 18200 -17.39 % Biểu đồ biến động giá của mã TLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLP
HPW 1261.5 17.00 0 -17.87 % Biểu đồ biến động giá của mã HPW Biểu đồ biến khối lượng của mã HPW
DAS 58 13.80 0 -18.34 % Biểu đồ biến động giá của mã DAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAS
TH1 83.9 6.20 0 -18.42 % Biểu đồ biến động giá của mã TH1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TH1
DBM 55.5 28.60 600 -19.66 % Biểu đồ biến động giá của mã DBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBM
VTE 95.2 6.10 3920 -19.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VTE Biểu đồ biến khối lượng của mã VTE
SPB 285 30.00 0 -21.05 % Biểu đồ biến động giá của mã SPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPB
BLN 35.5 7.10 400 -21.11 % Biểu đồ biến động giá của mã BLN Biểu đồ biến khối lượng của mã BLN
HSM 287 14.00 4600 -22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã HSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSM
CQN 1621.1 21.60 2000 -22.58 % Biểu đồ biến động giá của mã CQN Biểu đồ biến khối lượng của mã CQN
LGM 65.9 8.90 6600 -25.83 % Biểu đồ biến động giá của mã LGM Biểu đồ biến động khối lượng của mã LGM
BMN 38.8 14.10 0 -26.94 % Biểu đồ biến động giá của mã BMN Biểu đồ biến khối lượng của mã BMN
PLO 20.9 2.90 0 -27.50 % Biểu đồ biến động giá của mã PLO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLO
TSG 30.7 10.00 0 -29.58 % Biểu đồ biến động giá của mã TSG Biểu đồ biến khối lượng của mã TSG
SBD 117.7 11.10 0 -32.32 % Biểu đồ biến động giá của mã SBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBD
TV6 20.1 6.70 12300 -36.19 % Biểu đồ biến động giá của mã TV6 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV6
BDW 177.5 14.30 100 -37.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDW
MA1 84.6 16.00 0 -37.50 % Biểu đồ biến động giá của mã MA1 Biểu đồ biến khối lượng của mã MA1
CFV 47 5.80 0 -37.63 % Biểu đồ biến động giá của mã CFV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CFV
PMJ 25.2 14.00 0 -39.39 % Biểu đồ biến động giá của mã PMJ Biểu đồ biến khối lượng của mã PMJ
SPV 99.4 9.20 0 -39.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SPV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPV
DCF 495 33.00 3300 -39.89 % Biểu đồ biến động giá của mã DCF Biểu đồ biến khối lượng của mã DCF
HGW 258.7 10.40 200 -41.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HGW Biểu đồ biến động khối lượng của mã HGW
PND 120.7 18.10 4900 -43.26 % Biểu đồ biến động giá của mã PND Biểu đồ biến khối lượng của mã PND
PJS 108.9 12.10 0 -43.98 % Biểu đồ biến động giá của mã PJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PJS
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.