TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 09:49
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
HCB 115.9 22.30 0 14.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCB
HLY 18.5 18.50 0 14.91 % Biểu đồ biến động giá của mã HLY Biểu đồ biến khối lượng của mã HLY
HKB 82.6 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HKB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HKB
HFX 9.5 7.50 0 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã HFX Biểu đồ biến khối lượng của mã HFX
HLA 37.9 1.10 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLA
HJC 102.8 8.00 100 9.59 % Biểu đồ biến động giá của mã HJC Biểu đồ biến khối lượng của mã HJC
HD6 329.8 22.90 112700 9.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HD6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD6
HDO 22 1.30 0 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HDO Biểu đồ biến khối lượng của mã HDO
HWS 1121.3 12.80 200 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HWS
HPW 1261.5 17.00 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HPW Biểu đồ biến khối lượng của mã HPW
HBH 144 9.00 100 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã HBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBH
HC3 765.4 37.00 0 5.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HC3
HLG 284 6.40 0 4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã HLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLG
HAC 256.8 8.80 9600 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HAC Biểu đồ biến khối lượng của mã HAC
HTT 48 2.40 0 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã HTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTT
HDP 127.7 13.50 100 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã HDP Biểu đồ biến khối lượng của mã HDP
HU4 172.5 11.50 35900 3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HU4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU4
HNI 832.3 70.00 100 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã HNI Biểu đồ biến khối lượng của mã HNI
HAN 1452.8 10.30 4200 3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAN
HIG 185 8.20 815 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HIG Biểu đồ biến khối lượng của mã HIG
HMS 231.2 28.90 0 2.48 % Biểu đồ biến động giá của mã HMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMS
HD8 81 8.10 500 1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HD8 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD8
HD2 108.4 12.10 12800 0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã HD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD2
HND 8100 16.20 8500 0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã HND Biểu đồ biến khối lượng của mã HND
HTG 1140.1 38.00 52522 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTG
HPM 79.8 21.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPM Biểu đồ biến khối lượng của mã HPM
HPH 126 15.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPH
HVG 658.4 2.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HVG Biểu đồ biến khối lượng của mã HVG
HRT 488.4 6.10 11600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRT
HSV 105 7.00 18900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HSV Biểu đồ biến khối lượng của mã HSV
HTM 4246 19.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HTM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTM
HTE 132.2 5.60 2900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HTE Biểu đồ biến khối lượng của mã HTE
H11 10.3 9.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã H11 Biểu đồ biến động khối lượng của mã H11
HGT 322 16.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HGT Biểu đồ biến khối lượng của mã HGT
HEP 237 39.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HEP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HEP
HPD 207.7 25.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPD Biểu đồ biến khối lượng của mã HPD
HBD 28.2 14.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBD
HNA 4469.4 19.00 10570 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HNA Biểu đồ biến khối lượng của mã HNA
HPT 131.5 15.90 0 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã HPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPT
HUG 658.5 40.50 0 -0.74 % Biểu đồ biến động giá của mã HUG Biểu đồ biến khối lượng của mã HUG
HNF 570 19.00 0 -1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã HNF Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNF
HDM 421.7 27.70 6100 -1.77 % Biểu đồ biến động giá của mã HDM Biểu đồ biến khối lượng của mã HDM
HEC 231 55.00 0 -1.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HEC
HAV 16.5 5.00 100 -1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã HAV Biểu đồ biến khối lượng của mã HAV
HU6 59.2 7.90 2400 -2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã HU6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU6
HPP 488.4 61.00 3800 -3.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HPP Biểu đồ biến khối lượng của mã HPP
HSI 20 2.00 0 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSI
HVA 90.1 6.60 10000 -5.71 % Biểu đồ biến động giá của mã HVA Biểu đồ biến khối lượng của mã HVA
HSM 287 14.00 4600 -6.04 % Biểu đồ biến động giá của mã HSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSM
HFB 91 10.00 100 -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã HFB Biểu đồ biến khối lượng của mã HFB
HAM 225.5 23.40 0 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAM
HGW 258.7 10.40 200 -23.53 % Biểu đồ biến động giá của mã HGW Biểu đồ biến khối lượng của mã HGW
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.