TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 15/08/2022, 20:25
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 15/08 So với tuần trước
(-)
TAW 97 19.40 0 31.97 % Biểu đồ biến động giá của mã TAW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TAW
TS3 21.2 5.50 200 25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TS3 Biểu đồ biến khối lượng của mã TS3
TLT 134.9 19.30 0 22.15 % Biểu đồ biến động giá của mã TLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLT
TMG 1272.6 70.70 100 17.83 % Biểu đồ biến động giá của mã TMG Biểu đồ biến khối lượng của mã TMG
TST 64.3 13.40 0 13.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TST Biểu đồ biến động khối lượng của mã TST
TOS 1393.6 46.30 0 12.93 % Biểu đồ biến động giá của mã TOS Biểu đồ biến khối lượng của mã TOS
TDS 223.7 18.30 100 10.91 % Biểu đồ biến động giá của mã TDS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDS
TOP 53.2 2.10 0 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã TOP Biểu đồ biến khối lượng của mã TOP
TID 9980 49.90 68010 9.74 % Biểu đồ biến động giá của mã TID Biểu đồ biến động khối lượng của mã TID
TV6 21.9 7.30 9600 8.96 % Biểu đồ biến động giá của mã TV6 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV6
TCI 1141.1 11.30 807500 8.65 % Biểu đồ biến động giá của mã TCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCI
TLP 2413.3 10.20 100 7.37 % Biểu đồ biến động giá của mã TLP Biểu đồ biến khối lượng của mã TLP
TNS 112 5.60 20200 5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã TNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNS
TLI 25.2 8.40 500 3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TLI Biểu đồ biến khối lượng của mã TLI
TL4 148.7 8.30 10900 1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TL4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TL4
TIN 1176.3 17.10 6600 1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã TIN Biểu đồ biến khối lượng của mã TIN
TSG 31 10.10 0 1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TSG
TV1 301.6 11.30 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TV1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV1
TNP 167.6 23.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNP
TS4 46.9 2.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TS4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TS4
TED 448.8 35.90 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TED Biểu đồ biến động khối lượng của mã TED
TBD 2871.8 88.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TBD Biểu đồ biến khối lượng của mã TBD
TIE 38.3 4.00 2700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TIE Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIE
TUG 49.7 18.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TUG Biểu đồ biến khối lượng của mã TUG
TCW 507.8 25.40 2400 -0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã TCW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCW
TKG 81.5 12.90 8807 -0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã TKG Biểu đồ biến khối lượng của mã TKG
TVN 6169.8 9.10 280941 -1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã TVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVN
TTS 386.1 7.60 400 -1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TTS Biểu đồ biến khối lượng của mã TTS
TTN 466.4 12.70 19600 -1.55 % Biểu đồ biến động giá của mã TTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTN
TIS 1508.8 8.20 35600 -2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã TIS Biểu đồ biến khối lượng của mã TIS
TVW 175.2 12.00 0 -2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã TVW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVW
THP 250.7 11.60 0 -4.13 % Biểu đồ biến động giá của mã THP Biểu đồ biến khối lượng của mã THP
TNM 23.8 4.10 0 -4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã TNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNM
TVP 708.5 63.90 200 -5.33 % Biểu đồ biến động giá của mã TVP Biểu đồ biến khối lượng của mã TVP
TRS 150.1 33.00 0 -5.71 % Biểu đồ biến động giá của mã TRS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRS
TNB 207 18.00 1 -5.76 % Biểu đồ biến động giá của mã TNB Biểu đồ biến khối lượng của mã TNB
TTG 12 6.00 8800 -10.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTG
TDB 290.5 35.30 140 -11.75 % Biểu đồ biến động giá của mã TDB Biểu đồ biến khối lượng của mã TDB
TTD 760.5 48.90 0 -12.68 % Biểu đồ biến động giá của mã TTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTD
TBH 3017 32.40 0 -14.96 % Biểu đồ biến động giá của mã TBH Biểu đồ biến khối lượng của mã TBH
TDF 714 23.80 8450 -15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDF
TR1 62.5 13.60 300 -16.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TR1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TR1
TNW 182.4 11.40 207 -24.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TNW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNW
TVA 67.4 10.70 100 -29.60 % Biểu đồ biến động giá của mã TVA Biểu đồ biến khối lượng của mã TVA
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.