TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 09:28
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
PXT 102 5.10 212400 27.50 % Biểu đồ biến động giá của mã PXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXT
PXS 372 6.20 1013700 21.57 % Biểu đồ biến động giá của mã PXS Biểu đồ biến khối lượng của mã PXS
PFL 285 5.70 455330 21.28 % Biểu đồ biến động giá của mã PFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PFL
PMT 46.5 9.30 0 14.81 % Biểu đồ biến động giá của mã PMT Biểu đồ biến khối lượng của mã PMT
PXL 852 10.30 584313 14.44 % Biểu đồ biến động giá của mã PXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXL
PVH 50.4 2.40 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PVH Biểu đồ biến khối lượng của mã PVH
PIV 27.7 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PIV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIV
PVX 1600 4.00 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PVX Biểu đồ biến khối lượng của mã PVX
PPI 77.3 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPI
PHH 214 10.70 0 13.83 % Biểu đồ biến động giá của mã PHH Biểu đồ biến khối lượng của mã PHH
PRO 29.7 9.90 0 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã PRO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PRO
PCF 14.4 4.80 133 11.63 % Biểu đồ biến động giá của mã PCF Biểu đồ biến khối lượng của mã PCF
PXI 117 3.90 944931 11.43 % Biểu đồ biến động giá của mã PXI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXI
PVR 127.4 2.40 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã PVR Biểu đồ biến khối lượng của mã PVR
PVV 144 4.80 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã PVV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVV
PCM 58 14.50 100 9.02 % Biểu đồ biến động giá của mã PCM Biểu đồ biến khối lượng của mã PCM
PMW 1480 37.00 100 8.19 % Biểu đồ biến động giá của mã PMW Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMW
PVA 30.6 1.40 0 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PVA Biểu đồ biến khối lượng của mã PVA
PXM 21 1.40 0 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PXM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXM
PVP 1169 12.40 131574 5.98 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến khối lượng của mã PVP
PVY 107.1 1.80 0 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã PVY Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVY
PHS 2003.1 22.00 0 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PHS Biểu đồ biến khối lượng của mã PHS
PSL 220.9 18.70 500 3.89 % Biểu đồ biến động giá của mã PSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSL
PVO 78.3 8.80 15105 3.53 % Biểu đồ biến động giá của mã PVO Biểu đồ biến khối lượng của mã PVO
PNG 144.9 16.10 0 3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã PNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNG
PSB 395 7.90 6500 2.60 % Biểu đồ biến động giá của mã PSB Biểu đồ biến khối lượng của mã PSB
PAS 260.9 9.30 1527910 2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã PAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAS
PDV 263.7 10.50 6000 1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PDV Biểu đồ biến khối lượng của mã PDV
PTT 64 6.40 0 1.59 % Biểu đồ biến động giá của mã PTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTT
PWA 68 6.80 38500 1.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PWA Biểu đồ biến khối lượng của mã PWA
PNT 72.4 7.80 4000 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNT
PGB 6720 22.40 23519 0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã PGB Biểu đồ biến khối lượng của mã PGB
PTV 154 7.70 14100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTV
PDC 84 5.60 14400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PDC Biểu đồ biến khối lượng của mã PDC
PJS 108.9 12.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PJS
PVM 498.4 12.90 13000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVM Biểu đồ biến khối lượng của mã PVM
PCN 17.3 4.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PCN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCN
PTO 24.5 20.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTO Biểu đồ biến khối lượng của mã PTO
PPH 2314.8 31.00 111200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPH
POS 528 13.20 11900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã POS Biểu đồ biến khối lượng của mã POS
PSG 108.5 3.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSG
PEC 23.4 7.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PEC Biểu đồ biến khối lượng của mã PEC
PTP 94.5 13.90 0 -0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã PTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTP
PWS 399.3 10.40 1000 -0.95 % Biểu đồ biến động giá của mã PWS Biểu đồ biến khối lượng của mã PWS
PBC 1716 15.60 50500 -1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã PBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBC
PPT 223.2 27.90 70300 -1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PPT Biểu đồ biến khối lượng của mã PPT
PLA 52 5.20 2000 -1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã PLA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLA
PAT 3405 136.20 107123 -2.57 % Biểu đồ biến động giá của mã PAT Biểu đồ biến khối lượng của mã PAT
PRT 4470 14.90 0 -4.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PRT
PSP 231.8 10.30 7300 -4.63 % Biểu đồ biến động giá của mã PSP Biểu đồ biến khối lượng của mã PSP
POV 142.5 11.40 14250 -5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã POV Biểu đồ biến động khối lượng của mã POV
PXA 25.5 1.70 0 -5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PXA Biểu đồ biến khối lượng của mã PXA
PBT 170 9.70 0 -5.83 % Biểu đồ biến động giá của mã PBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBT
PCC 189.8 16.50 1700 -7.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PCC Biểu đồ biến khối lượng của mã PCC
PEG 1391.4 6.00 0 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEG
PVE 87.5 3.50 0 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã PVE Biểu đồ biến khối lượng của mã PVE
PLO 20.9 2.90 0 -14.71 % Biểu đồ biến động giá của mã PLO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLO
PND 120.7 18.10 4900 -21.98 % Biểu đồ biến động giá của mã PND Biểu đồ biến khối lượng của mã PND
PMJ 25.2 14.00 0 -39.39 % Biểu đồ biến động giá của mã PMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMJ
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.