TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 09:07
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
CHC 19.5 2.90 0 38.10 % Biểu đồ biến động giá của mã CHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHC
CNT 620.2 15.50 3100 16.54 % Biểu đồ biến động giá của mã CNT Biểu đồ biến khối lượng của mã CNT
CDR 17.3 8.10 200 15.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDR
CLG 33.8 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CLG Biểu đồ biến khối lượng của mã CLG
CTA 14.4 1.70 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTA
CFM 22.2 11.10 3900 12.12 % Biểu đồ biến động giá của mã CFM Biểu đồ biến khối lượng của mã CFM
CMN 264 55.00 0 12.02 % Biểu đồ biến động giá của mã CMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMN
CT6 34.2 5.60 400 12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CT6 Biểu đồ biến khối lượng của mã CT6
CQN 1621.1 21.60 2000 6.93 % Biểu đồ biến động giá của mã CQN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CQN
CID 9.3 8.60 100 6.17 % Biểu đồ biến động giá của mã CID Biểu đồ biến khối lượng của mã CID
CDO 119.7 3.80 394100 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã CDO Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDO
CTN 13.9 2.00 0 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã CTN Biểu đồ biến khối lượng của mã CTN
CC1 4891 15.30 100 4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã CC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CC1
CEN 120 10.50 725600 3.96 % Biểu đồ biến động giá của mã CEN Biểu đồ biến khối lượng của mã CEN
C4G 3011.2 13.40 2092332 3.88 % Biểu đồ biến động giá của mã C4G Biểu đồ biến động khối lượng của mã C4G
CQT 337.5 13.50 3000 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã CQT Biểu đồ biến khối lượng của mã CQT
CBS 197.6 56.00 9200 3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã CBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CBS
CDP 219.2 12.00 1200 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã CDP Biểu đồ biến khối lượng của mã CDP
CAB 754.8 16.50 3203 2.48 % Biểu đồ biến động giá của mã CAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAB
CLX 1636.7 18.90 102700 2.16 % Biểu đồ biến động giá của mã CLX Biểu đồ biến khối lượng của mã CLX
CHS 286.8 10.10 2200 2.02 % Biểu đồ biến động giá của mã CHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHS
CSI 1562.4 93.00 112700 1.75 % Biểu đồ biến động giá của mã CSI Biểu đồ biến khối lượng của mã CSI
CAR 97.6 30.50 5700 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAR
CNC 342.1 30.10 3400 0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CNC Biểu đồ biến khối lượng của mã CNC
CAT 220.3 22.60 0 0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã CAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAT
CMW 155.3 10.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMW Biểu đồ biến khối lượng của mã CMW
C92 23.4 4.40 58200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã C92 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C92
CAD 15 1.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAD Biểu đồ biến khối lượng của mã CAD
CGV 36.1 3.80 11900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CGV
CMD 330 22.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMD Biểu đồ biến khối lượng của mã CMD
C21 263 13.60 1000 -0.73 % Biểu đồ biến động giá của mã C21 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C21
CCA 274.7 18.20 18000 -1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã CCA Biểu đồ biến khối lượng của mã CCA
CST 754.1 17.60 82300 -1.68 % Biểu đồ biến động giá của mã CST Biểu đồ biến động khối lượng của mã CST
CPI 175.2 4.80 0 -2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã CPI Biểu đồ biến khối lượng của mã CPI
CBI 460.2 10.70 8500 -2.73 % Biểu đồ biến động giá của mã CBI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CBI
CKD 930 30.00 0 -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã CKD Biểu đồ biến khối lượng của mã CKD
CIP 19.5 4.30 100 -4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã CIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CIP
CMI 33 2.20 0 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CMI Biểu đồ biến khối lượng của mã CMI
CMT 140.8 17.60 200 -10.20 % Biểu đồ biến động giá của mã CMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMT
CFV 47 5.80 0 -14.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CFV Biểu đồ biến khối lượng của mã CFV
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.