TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 08:23
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
ATB 22.2 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã ATB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATB
ACM 86.7 1.70 - 13.33 %
APT 29.9 3.40 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã APT Biểu đồ biến động khối lượng của mã APT
ATG 59.4 3.90 0 11.43 % Biểu đồ biến động giá của mã ATG Biểu đồ biến khối lượng của mã ATG
AVF 47.7 1.10 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AVF Biểu đồ biến động khối lượng của mã AVF
ATA 28.8 2.40 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ATA Biểu đồ biến khối lượng của mã ATA
AGF 84.3 3.00 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã AGF Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGF
AMS 329.7 9.00 186400 4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã AMS Biểu đồ biến khối lượng của mã AMS
AVC 2994.6 39.90 900 4.45 % Biểu đồ biến động giá của mã AVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AVC
ACS 40 10.00 0 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ACS Biểu đồ biến khối lượng của mã ACS
ACE 125.1 41.00 0 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã ACE Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACE
ABC 171.3 8.40 0 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã ABC Biểu đồ biến khối lượng của mã ABC
AIC 1080 10.80 6900 1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã AIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AIC
AG1 30.2 6.20 800 1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã AG1 Biểu đồ biến khối lượng của mã AG1
ADP 564.5 24.50 0 1.24 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADP
AMP 141.7 10.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AMP Biểu đồ biến khối lượng của mã AMP
ANT 98.4 12.30 2300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ANT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ANT
APP 34.5 7.30 11600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã APP Biểu đồ biến khối lượng của mã APP
ABB 11103.2 11.80 1546607 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ABB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABB
ACG 8925.1 65.70 86531 -0.45 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến khối lượng của mã ACG
APF 1320.5 66.00 29100 -0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã APF Biểu đồ biến động khối lượng của mã APF
ABI 2006.8 46.50 6252 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã ABI Biểu đồ biến khối lượng của mã ABI
AFX 513.6 14.67 42200 -1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã AFX Biểu đồ biến động khối lượng của mã AFX
ACV 188760.9 86.70 12900 -1.70 % Biểu đồ biến động giá của mã ACV Biểu đồ biến khối lượng của mã ACV
AGP 380.9 21.20 3323 -2.75 % Biểu đồ biến động giá của mã AGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGP
A32 202.6 29.80 1 -6.29 % Biểu đồ biến động giá của mã A32 Biểu đồ biến khối lượng của mã A32
AAS 1648 20.60 1291906 -6.79 % Biểu đồ biến động giá của mã AAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAS
AGX 357.5 33.10 0 -9.56 % Biểu đồ biến động giá của mã AGX Biểu đồ biến khối lượng của mã AGX
ALV 35.1 6.20 9200 -12.68 % Biểu đồ biến động giá của mã ALV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ALV
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.