TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 09:43
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với 3 tháng trước
(-)
DDH 51.5 14.30 0 169.81 % Biểu đồ biến động giá của mã DDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDH
HEP 237 39.50 0 151.96 % Biểu đồ biến động giá của mã HEP Biểu đồ biến khối lượng của mã HEP
NWT 85 10.00 0 117.39 % Biểu đồ biến động giá của mã NWT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NWT
DSC 2080 20.80 7800 114.43 % Biểu đồ biến động giá của mã DSC Biểu đồ biến khối lượng của mã DSC
DCG 174 25.50 0 114.28 % Biểu đồ biến động giá của mã DCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCG
LMH 417.8 16.30 469645 108.97 % Biểu đồ biến động giá của mã LMH Biểu đồ biến khối lượng của mã LMH
NHV 103.5 32.10 12200 92.63 % Biểu đồ biến động giá của mã NHV Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHV
GLW 129.6 7.20 0 89.47 % Biểu đồ biến động giá của mã GLW Biểu đồ biến khối lượng của mã GLW
DVW 53.9 23.00 0 75.26 % Biểu đồ biến động giá của mã DVW Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVW
RGC 2210.3 24.80 65400 66.44 % Biểu đồ biến động giá của mã RGC Biểu đồ biến khối lượng của mã RGC
CSI 1562.4 93.00 112700 64.60 % Biểu đồ biến động giá của mã CSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSI
HGT 322 16.10 0 61.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HGT Biểu đồ biến khối lượng của mã HGT
XDH 255.5 10.40 0 60.81 % Biểu đồ biến động giá của mã XDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã XDH
MTH 143.2 29.90 0 57.37 % Biểu đồ biến động giá của mã MTH Biểu đồ biến khối lượng của mã MTH
H11 10.3 9.70 0 56.45 % Biểu đồ biến động giá của mã H11 Biểu đồ biến động khối lượng của mã H11
USC 64.9 11.80 0 53.25 % Biểu đồ biến động giá của mã USC Biểu đồ biến khối lượng của mã USC
HLY 18.5 18.50 0 49.19 % Biểu đồ biến động giá của mã HLY Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLY
HNI 832.3 70.00 100 44.72 % Biểu đồ biến động giá của mã HNI Biểu đồ biến khối lượng của mã HNI
PMW 1480 37.00 100 44.28 % Biểu đồ biến động giá của mã PMW Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMW
VNI 137.3 13.00 0 42.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VNI Biểu đồ biến khối lượng của mã VNI
DM7 146.4 9.50 0 39.71 % Biểu đồ biến động giá của mã DM7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DM7
IME 507.6 141.00 0 39.60 % Biểu đồ biến động giá của mã IME Biểu đồ biến khối lượng của mã IME
CHC 19.5 2.90 0 38.10 % Biểu đồ biến động giá của mã CHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHC
PHS 2003.1 22.00 0 35.47 % Biểu đồ biến động giá của mã PHS Biểu đồ biến khối lượng của mã PHS
TID 9300 46.50 47400 35.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TID Biểu đồ biến động khối lượng của mã TID
PVV 144 4.80 0 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PVV Biểu đồ biến khối lượng của mã PVV
NXT 48.2 14.60 25800 32.23 % Biểu đồ biến động giá của mã NXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NXT
PRO 29.7 9.90 0 32.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PRO Biểu đồ biến khối lượng của mã PRO
SIP 10658.7 131.60 13500 30.54 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIP
VGL 214.5 23.00 200 29.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VGL Biểu đồ biến khối lượng của mã VGL
TVP 748.4 67.50 3200 29.81 % Biểu đồ biến động giá của mã TVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVP
MIC 77.6 14.00 18600 29.63 % Biểu đồ biến động giá của mã MIC Biểu đồ biến khối lượng của mã MIC
TR1 74.9 16.30 0 28.79 % Biểu đồ biến động giá của mã TR1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TR1
L63 63.8 7.70 0 28.33 % Biểu đồ biến động giá của mã L63 Biểu đồ biến khối lượng của mã L63
MTV 124.2 23.00 0 27.78 % Biểu đồ biến động giá của mã MTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTV
NNG 1484.6 18.20 0 27.27 % Biểu đồ biến động giá của mã NNG Biểu đồ biến khối lượng của mã NNG
BSH 626.4 34.80 0 26.51 % Biểu đồ biến động giá của mã BSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSH
VLF 28.7 2.40 0 26.32 % Biểu đồ biến động giá của mã VLF Biểu đồ biến khối lượng của mã VLF
DOP 75.5 16.00 0 24.03 % Biểu đồ biến động giá của mã DOP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DOP
BSR 77512.5 25.00 9678704 23.76 % Biểu đồ biến động giá của mã BSR Biểu đồ biến khối lượng của mã BSR
TGP 89 8.90 0 23.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TGP
SBS 1329.9 10.50 4512027 23.53 % Biểu đồ biến động giá của mã SBS Biểu đồ biến khối lượng của mã SBS
ICF 41 3.20 117800 23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã ICF Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICF
BMJ 1648.5 15.70 1031 22.66 % Biểu đồ biến động giá của mã BMJ Biểu đồ biến khối lượng của mã BMJ
VTK 216.6 43.90 5003 21.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VTK Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTK
HCB 115.9 22.30 0 21.86 % Biểu đồ biến động giá của mã HCB Biểu đồ biến khối lượng của mã HCB
CDR 17.3 8.10 200 20.47 % Biểu đồ biến động giá của mã CDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDR
HNA 4469.4 19.00 10570 20.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HNA Biểu đồ biến khối lượng của mã HNA
FHN 46.5 15.50 0 19.23 % Biểu đồ biến động giá của mã FHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã FHN
BSQ 1692 37.60 1812 19.06 % Biểu đồ biến động giá của mã BSQ Biểu đồ biến khối lượng của mã BSQ
HFX 9.5 7.50 0 19.05 % Biểu đồ biến động giá của mã HFX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HFX
XHC 675.1 32.00 0 18.52 % Biểu đồ biến động giá của mã XHC Biểu đồ biến khối lượng của mã XHC
BTG 9.2 7.70 0 18.46 % Biểu đồ biến động giá của mã BTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTG
ILC 46 11.30 500 17.71 % Biểu đồ biến động giá của mã ILC Biểu đồ biến khối lượng của mã ILC
BHA 930.6 14.10 0 17.50 % Biểu đồ biến động giá của mã BHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHA
KHD 30.7 9.40 0 17.50 % Biểu đồ biến động giá của mã KHD Biểu đồ biến khối lượng của mã KHD
TDB 329.2 40.00 0 17.40 % Biểu đồ biến động giá của mã TDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDB
HPT 131.5 15.90 0 17.06 % Biểu đồ biến động giá của mã HPT Biểu đồ biến khối lượng của mã HPT
TNW 241.6 15.10 0 17.05 % Biểu đồ biến động giá của mã TNW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNW
MPC 8840 44.20 67203 16.93 % Biểu đồ biến động giá của mã MPC Biểu đồ biến khối lượng của mã MPC
NTW 197 19.70 2405 16.58 % Biểu đồ biến động giá của mã NTW Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTW
APF 1320.5 66.00 29100 16.44 % Biểu đồ biến động giá của mã APF Biểu đồ biến khối lượng của mã APF
VPC 43.9 7.80 0 16.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPC
CEN 120 10.50 725600 15.77 % Biểu đồ biến động giá của mã CEN Biểu đồ biến khối lượng của mã CEN
BT1 91.9 17.50 0 15.28 % Biểu đồ biến động giá của mã BT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã BT1
VW3 39.2 19.60 0 15.21 % Biểu đồ biến động giá của mã VW3 Biểu đồ biến khối lượng của mã VW3
SBM 1277.6 31.20 100 15.04 % Biểu đồ biến động giá của mã SBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBM
CQT 337.5 13.50 3000 14.41 % Biểu đồ biến động giá của mã CQT Biểu đồ biến khối lượng của mã CQT
HTM 4246 19.30 0 14.20 % Biểu đồ biến động giá của mã HTM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTM
LPT 136.8 11.40 151500 14.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LPT Biểu đồ biến khối lượng của mã LPT
TLT 110.4 15.80 0 13.78 % Biểu đồ biến động giá của mã TLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLT
HPD 207.7 25.00 0 13.63 % Biểu đồ biến động giá của mã HPD Biểu đồ biến khối lượng của mã HPD
APT 29.9 3.40 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã APT Biểu đồ biến động khối lượng của mã APT
CST 754.1 17.60 82300 13.30 % Biểu đồ biến động giá của mã CST Biểu đồ biến khối lượng của mã CST
CQN 1621.1 21.60 2000 13.15 % Biểu đồ biến động giá của mã CQN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CQN
VOC 2455.4 20.16 154150 13.15 % Biểu đồ biến động giá của mã VOC Biểu đồ biến khối lượng của mã VOC
TV1 301.6 11.30 14500 13.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TV1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV1
GSM 428.4 15.00 0 12.78 % Biểu đồ biến động giá của mã GSM Biểu đồ biến khối lượng của mã GSM
VFS 1508.7 18.80 153922 12.57 % Biểu đồ biến động giá của mã VFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFS
MNB 491.4 27.00 900 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã MNB Biểu đồ biến khối lượng của mã MNB
CFM 22.2 11.10 3900 12.12 % Biểu đồ biến động giá của mã CFM Biểu đồ biến động khối lượng của mã CFM
XMP 285 19.00 0 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã XMP Biểu đồ biến khối lượng của mã XMP
IDP 9902.8 168.00 0 11.34 % Biểu đồ biến động giá của mã IDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã IDP
LGM 65.9 8.90 6600 11.25 % Biểu đồ biến động giá của mã LGM Biểu đồ biến khối lượng của mã LGM
VGI 96488.8 31.70 1640936 11.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGI
NTT 260.8 11.10 0 11.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTT Biểu đồ biến khối lượng của mã NTT
BRS 127.2 28.00 300 10.72 % Biểu đồ biến động giá của mã BRS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRS
ISH 981 21.80 1300 10.66 % Biểu đồ biến động giá của mã ISH Biểu đồ biến khối lượng của mã ISH
UCT 56.1 10.50 0 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã UCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã UCT
DSP 1246.2 10.50 0 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã DSP Biểu đồ biến khối lượng của mã DSP
PDV 263.7 10.50 6000 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã PDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDV
ICI 34 8.50 0 10.39 % Biểu đồ biến động giá của mã ICI Biểu đồ biến khối lượng của mã ICI
BTV 412.5 16.50 101 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTV
PCC 189.8 16.50 1700 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PCC Biểu đồ biến khối lượng của mã PCC
TSJ 1735.4 23.20 0 9.95 % Biểu đồ biến động giá của mã TSJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã TSJ
GHC 1339.3 28.10 12400 9.88 % Biểu đồ biến động giá của mã GHC Biểu đồ biến khối lượng của mã GHC
TTG 13.4 6.70 4300 9.84 % Biểu đồ biến động giá của mã TTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTG
MGG 296.1 32.90 1100 9.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MGG Biểu đồ biến khối lượng của mã MGG
NJC 69.6 23.20 0 9.51 % Biểu đồ biến động giá của mã NJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NJC
AVC 2994.6 39.90 900 9.32 % Biểu đồ biến động giá của mã AVC Biểu đồ biến khối lượng của mã AVC
NED 336.2 8.30 339000 9.21 % Biểu đồ biến động giá của mã NED Biểu đồ biến động khối lượng của mã NED
HC3 765.4 37.00 0 8.82 % Biểu đồ biến động giá của mã HC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HC3
PVP 1169 12.40 131574 8.77 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVP
SAS 3817.6 28.60 26100 8.75 % Biểu đồ biến động giá của mã SAS Biểu đồ biến khối lượng của mã SAS
ACE 125.1 41.00 0 8.75 % Biểu đồ biến động giá của mã ACE Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACE
QSP 237.4 22.00 2400 8.53 % Biểu đồ biến động giá của mã QSP Biểu đồ biến khối lượng của mã QSP
VSF 3200 6.40 0 8.47 % Biểu đồ biến động giá của mã VSF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSF
NDC 802.2 134.50 2100 8.38 % Biểu đồ biến động giá của mã NDC Biểu đồ biến khối lượng của mã NDC
EME 173.9 46.00 0 8.24 % Biểu đồ biến động giá của mã EME Biểu đồ biến động khối lượng của mã EME
RCC 618.3 40.00 0 8.11 % Biểu đồ biến động giá của mã RCC Biểu đồ biến khối lượng của mã RCC
SGI 1848.9 24.50 700 7.93 % Biểu đồ biến động giá của mã SGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGI
BT6 184.8 5.60 0 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã BT6 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT6
WSB 741 51.10 4600 7.67 % Biểu đồ biến động giá của mã WSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã WSB
CNC 342.1 30.10 3400 7.61 % Biểu đồ biến động giá của mã CNC Biểu đồ biến khối lượng của mã CNC
HPP 488.4 61.00 3800 7.55 % Biểu đồ biến động giá của mã HPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPP
CID 9.3 8.60 100 7.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CID Biểu đồ biến khối lượng của mã CID
ICC 136.8 36.00 100 7.46 % Biểu đồ biến động giá của mã ICC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICC
VCR 6972 33.20 6900 7.44 % Biểu đồ biến động giá của mã VCR Biểu đồ biến khối lượng của mã VCR
PCM 58 14.50 100 7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCM
BSL 553.5 12.30 1300 7.31 % Biểu đồ biến động giá của mã BSL Biểu đồ biến khối lượng của mã BSL
PEC 23.4 7.50 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEC
AGP 380.9 21.20 3323 7.07 % Biểu đồ biến động giá của mã AGP Biểu đồ biến khối lượng của mã AGP
SKN 51 10.20 0 7.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SKN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKN
MRF 218.7 59.50 0 6.98 % Biểu đồ biến động giá của mã MRF Biểu đồ biến khối lượng của mã MRF
CDP 219.2 12.00 1200 6.19 % Biểu đồ biến động giá của mã CDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDP
SIV 160.3 53.20 100 6.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SIV Biểu đồ biến khối lượng của mã SIV
OIL 2679 13.30 1443736 6.11 % Biểu đồ biến động giá của mã OIL Biểu đồ biến động khối lượng của mã OIL
BRR 2317.5 20.60 0 5.95 % Biểu đồ biến động giá của mã BRR Biểu đồ biến khối lượng của mã BRR
E29 39.5 7.90 0 5.33 % Biểu đồ biến động giá của mã E29 Biểu đồ biến động khối lượng của mã E29
THP 261.5 12.10 0 5.22 % Biểu đồ biến động giá của mã THP Biểu đồ biến khối lượng của mã THP
HGW 258.7 10.40 200 5.20 % Biểu đồ biến động giá của mã HGW Biểu đồ biến động khối lượng của mã HGW
VEA 60061.8 45.20 57900 5.12 % Biểu đồ biến động giá của mã VEA Biểu đồ biến khối lượng của mã VEA
TCI 1050.2 10.40 713700 5.05 % Biểu đồ biến động giá của mã TCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCI
FT1 314.1 44.36 1400 4.84 % Biểu đồ biến động giá của mã FT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã FT1
VGT 9450 18.90 915756 4.73 % Biểu đồ biến động giá của mã VGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGT
HD6 329.8 22.90 112700 4.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HD6 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD6
SDJ 30.8 7.10 0 4.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SDJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDJ
M10 632 20.90 400 4.37 % Biểu đồ biến động giá của mã M10 Biểu đồ biến khối lượng của mã M10
VGG 1931.6 43.80 100 4.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGG
HTT 48 2.40 0 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã HTT Biểu đồ biến khối lượng của mã HTT
EIC 916.9 25.00 1000 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã EIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIC
VHH 56.2 7.50 0 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VHH Biểu đồ biến khối lượng của mã VHH
ADP 564.5 24.50 0 4.01 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADP
PNT 72.4 7.80 4000 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PNT Biểu đồ biến khối lượng của mã PNT
SBH 4993.8 40.20 4100 3.98 % Biểu đồ biến động giá của mã SBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBH
VTD 90 15.00 109827 3.91 % Biểu đồ biến động giá của mã VTD Biểu đồ biến khối lượng của mã VTD
EFI 36.2 2.70 0 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã EFI Biểu đồ biến động khối lượng của mã EFI
QTP 7335 16.30 430700 3.79 % Biểu đồ biến động giá của mã QTP Biểu đồ biến khối lượng của mã QTP
BDT 1702.3 44.10 1000 3.69 % Biểu đồ biến động giá của mã BDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDT
DNW 3060 25.50 15400 3.66 % Biểu đồ biến động giá của mã DNW Biểu đồ biến khối lượng của mã DNW
SDX 6.5 2.90 0 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã SDX Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDX
BSA 1102.8 17.50 13400 3.55 % Biểu đồ biến động giá của mã BSA Biểu đồ biến khối lượng của mã BSA
DAC 8.8 8.80 0 3.53 % Biểu đồ biến động giá của mã DAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAC
TAW 73.5 14.70 100 3.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TAW Biểu đồ biến khối lượng của mã TAW
ABB 11103.2 11.80 1546607 3.51 % Biểu đồ biến động giá của mã ABB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABB
CKD 930 30.00 0 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã CKD Biểu đồ biến khối lượng của mã CKD
SBL 110.5 9.20 2300 3.37 % Biểu đồ biến động giá của mã SBL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBL
VLB 1762.5 37.50 54100 3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã VLB Biểu đồ biến khối lượng của mã VLB
CHS 286.8 10.10 2200 3.06 % Biểu đồ biến động giá của mã CHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHS
TVM 23.8 9.90 0 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã TVM Biểu đồ biến khối lượng của mã TVM
ND2 1749.8 35.00 0 2.88 % Biểu đồ biến động giá của mã ND2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã ND2
A32 202.6 29.80 1 2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã A32 Biểu đồ biến khối lượng của mã A32
VFR 117 7.80 0 2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VFR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFR
LKW 112.5 45.00 200 2.51 % Biểu đồ biến động giá của mã LKW Biểu đồ biến khối lượng của mã LKW
VUA 1528.9 45.10 172300 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã VUA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VUA
POV 142.5 11.40 14250 2.48 % Biểu đồ biến động giá của mã POV Biểu đồ biến khối lượng của mã POV
VNA 884 44.20 47000 2.31 % Biểu đồ biến động giá của mã VNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNA
GND 295.2 32.80 800 2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã GND Biểu đồ biến khối lượng của mã GND
ODE 510 51.00 108699 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ODE Biểu đồ biến động khối lượng của mã ODE
LTG 2885.2 35.80 212700 1.99 % Biểu đồ biến động giá của mã LTG Biểu đồ biến khối lượng của mã LTG
EPH 27.5 11.00 500 1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã EPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã EPH
BAL 22.4 11.20 500 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã BAL Biểu đồ biến khối lượng của mã BAL
DSG 168 5.60 900 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã DSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSG
DNE 64.7 11.20 900 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã DNE Biểu đồ biến khối lượng của mã DNE
ACV 188760.9 86.70 12900 1.76 % Biểu đồ biến động giá của mã ACV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACV
SRT 296.8 5.90 6500 1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã SRT Biểu đồ biến khối lượng của mã SRT
USD 77.8 13.90 500 1.70 % Biểu đồ biến động giá của mã USD Biểu đồ biến động khối lượng của mã USD
BTB 47.7 6.20 0 1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã BTB Biểu đồ biến khối lượng của mã BTB
PTT 64 6.40 0 1.59 % Biểu đồ biến động giá của mã PTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTT
BVB 5212.7 14.20 571350 1.43 % Biểu đồ biến động giá của mã BVB Biểu đồ biến khối lượng của mã BVB
NBE 72.5 14.50 200 1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã NBE Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBE
ABC 171.3 8.40 0 1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã ABC Biểu đồ biến khối lượng của mã ABC
VAV 899.2 28.10 0 1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã VAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAV
SNZ 14645.8 38.90 15700 0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SNZ Biểu đồ biến khối lượng của mã SNZ
UDJ 239.2 14.50 12900 0.69 % Biểu đồ biến động giá của mã UDJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã UDJ
SP2 250 16.40 0 0.61 % Biểu đồ biến động giá của mã SP2 Biểu đồ biến khối lượng của mã SP2
QNS 15776.7 44.20 956200 0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã QNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã QNS
HPM 79.8 21.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPM Biểu đồ biến khối lượng của mã HPM
TDF 840 28.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDF
TED 448.8 35.90 2100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TED Biểu đồ biến khối lượng của mã TED
KHL 21.6 1.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KHL Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHL
APP 34.5 7.30 11600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã APP Biểu đồ biến khối lượng của mã APP
BKH 53 30.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BKH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BKH
UEM 78 32.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã UEM Biểu đồ biến khối lượng của mã UEM
PSB 395 7.90 6500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSB
PVH 50.4 2.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVH Biểu đồ biến khối lượng của mã PVH
RTB 2374.5 27.00 500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã RTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã RTB
MTC 41.6 8.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MTC Biểu đồ biến khối lượng của mã MTC
PPT 223.2 27.90 70300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPT
RIC 370.3 12.90 - 0.00 %
C92 23.4 4.40 58200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã C92 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C92
PXI 117 3.90 944931 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXI Biểu đồ biến khối lượng của mã PXI
SDD 73.6 4.60 111370 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDD
VIE 14.6 7.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIE Biểu đồ biến khối lượng của mã VIE
PAT 3405 136.20 107123 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAT
DSD 622 20.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DSD Biểu đồ biến khối lượng của mã DSD
NDF 14.9 1.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDF
DCH 17 5.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCH Biểu đồ biến khối lượng của mã DCH
SD2 86.5 6.00 4800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD2
FTM 155 3.10 - 0.00 %
ACM 86.7 1.70 - 0.00 %
VSN 2022.9 25.00 400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSN Biểu đồ biến khối lượng của mã VSN
DTH 113.6 15.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTH
LO5 7.7 1.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LO5 Biểu đồ biến khối lượng của mã LO5
PXT 102 5.10 212400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXT
PXS 372 6.20 1013700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXS Biểu đồ biến khối lượng của mã PXS
KCE 17.2 11.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KCE Biểu đồ biến động khối lượng của mã KCE
CAR 97.6 30.50 5700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAR Biểu đồ biến khối lượng của mã CAR
LSG 720 8.00 3883 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LSG
VXB 41.3 10.20 - 0.00 %
PDC 84 5.60 14400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDC
S74 61.6 9.50 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S74 Biểu đồ biến khối lượng của mã S74
TTD 870.9 56.00 0 -0.02 % Biểu đồ biến động giá của mã TTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTD
IFS 2030.4 23.30 2200 -0.04 % Biểu đồ biến động giá của mã IFS Biểu đồ biến khối lượng của mã IFS
DFC 198 33.00 0 -0.30 % Biểu đồ biến động giá của mã DFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DFC
HTG 1140.1 38.00 52522 -0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến khối lượng của mã HTG
ICN 841.2 70.10 0 -0.48 % Biểu đồ biến động giá của mã ICN Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICN
ACG 8925.1 65.70 86531 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến khối lượng của mã ACG
DP1 555.9 26.50 2200 -0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã DP1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DP1
HWS 1121.3 12.80 200 -0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã HWS Biểu đồ biến khối lượng của mã HWS
NTC 4452 185.50 4900 -0.80 % Biểu đồ biến động giá của mã NTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTC
HUG 658.5 40.50 0 -0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã HUG Biểu đồ biến khối lượng của mã HUG
CMN 264 55.00 0 -1.03 % Biểu đồ biến động giá của mã CMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMN
BLI 1008 16.80 600 -1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã BLI Biểu đồ biến khối lượng của mã BLI
VCP 2178.5 26.00 1000 -1.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCP
DLD 148.9 16.00 0 -1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã DLD Biểu đồ biến khối lượng của mã DLD
DRI 885.7 12.10 369807 -1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã DRI Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRI
PGB 6720 22.40 23519 -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PGB Biểu đồ biến khối lượng của mã PGB
LLM 1084.3 13.60 900 -1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã LLM Biểu đồ biến động khối lượng của mã LLM
PTP 94.5 13.90 0 -1.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PTP Biểu đồ biến khối lượng của mã PTP
DTV 200.6 38.00 200 -1.55 % Biểu đồ biến động giá của mã DTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTV
DDV 2790.7 19.10 963600 -1.55 % Biểu đồ biến động giá của mã DDV Biểu đồ biến khối lượng của mã DDV
SKV 581.9 25.30 2100 -1.58 % Biểu đồ biến động giá của mã SKV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKV
PSL 220.9 18.70 500 -1.58 % Biểu đồ biến động giá của mã PSL Biểu đồ biến khối lượng của mã PSL
MFS 208.4 29.50 1701 -1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MFS
HEC 231 55.00 0 -1.68 % Biểu đồ biến động giá của mã HEC Biểu đồ biến khối lượng của mã HEC
PXL 852 10.30 584313 -1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã PXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXL
DDM 61.2 5.00 0 -1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã DDM Biểu đồ biến khối lượng của mã DDM
DNL 99.1 23.00 200 -2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã DNL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNL
NUE 60 10.00 200 -2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã NUE Biểu đồ biến khối lượng của mã NUE
MCH 77229.7 105.50 53200 -2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã MCH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCH
GVT 1430.9 123.30 100 -2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã GVT Biểu đồ biến khối lượng của mã GVT
NDP 244.2 22.00 1000 -2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã NDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDP
HAC 256.8 8.80 9600 -2.31 % Biểu đồ biến động giá của mã HAC Biểu đồ biến khối lượng của mã HAC
BSG 660 11.00 4600 -2.65 % Biểu đồ biến động giá của mã BSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSG
SZE 438 14.60 12000 -2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SZE Biểu đồ biến khối lượng của mã SZE
BLN 35.5 7.10 400 -2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã BLN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLN
DPP 53.4 17.80 0 -2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã DPP Biểu đồ biến khối lượng của mã DPP
XPH 137.5 10.60 0 -2.75 % Biểu đồ biến động giá của mã XPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã XPH
BCP 58.8 9.80 0 -2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã BCP Biểu đồ biến khối lượng của mã BCP
BWS 2880 32.00 0 -3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã BWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BWS
SDK 62.7 24.10 0 -3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã SDK Biểu đồ biến khối lượng của mã SDK
HND 8100 16.20 8500 -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HND Biểu đồ biến động khối lượng của mã HND
DPH 133.5 44.50 100 -3.26 % Biểu đồ biến động giá của mã DPH Biểu đồ biến khối lượng của mã DPH
MTL 34.8 5.80 1300 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã MTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTL
BHT 51.6 11.30 0 -3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã BHT Biểu đồ biến khối lượng của mã BHT
VET 1142.4 71.40 2100 -3.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VET Biểu đồ biến động khối lượng của mã VET
SJG 11867.8 26.40 8600 -3.65 % Biểu đồ biến động giá của mã SJG Biểu đồ biến khối lượng của mã SJG
QPH 511 27.50 0 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã QPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã QPH
PBT 170 9.70 0 -3.89 % Biểu đồ biến động giá của mã PBT Biểu đồ biến khối lượng của mã PBT
HDP 127.7 13.50 100 -3.96 % Biểu đồ biến động giá của mã HDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDP
DVN 4503 19.00 75000 -4.04 % Biểu đồ biến động giá của mã DVN Biểu đồ biến khối lượng của mã DVN
FOC 2216.6 120.00 600 -4.12 % Biểu đồ biến động giá của mã FOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FOC
VTP 6358.5 61.40 209484 -4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã VTP Biểu đồ biến khối lượng của mã VTP
CCA 274.7 18.20 18000 -4.22 % Biểu đồ biến động giá của mã CCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCA
SGB 4188.8 13.60 4600 -4.23 % Biểu đồ biến động giá của mã SGB Biểu đồ biến khối lượng của mã SGB
CBS 197.6 56.00 9200 -4.27 % Biểu đồ biến động giá của mã CBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CBS
PCN 17.3 4.40 0 -4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã PCN Biểu đồ biến khối lượng của mã PCN
VTR 492.9 28.50 38521 -4.36 % Biểu đồ biến động giá của mã VTR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTR
HLG 284 6.40 0 -4.48 % Biểu đồ biến động giá của mã HLG Biểu đồ biến khối lượng của mã HLG
MSR 22532.7 20.50 226900 -4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã MSR Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSR
SSN 320.8 8.10 262800 -4.71 % Biểu đồ biến động giá của mã SSN Biểu đồ biến khối lượng của mã SSN
PNG 144.9 16.10 0 -4.73 % Biểu đồ biến động giá của mã PNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNG
SBR 1058.2 13.00 600 -4.77 % Biểu đồ biến động giá của mã SBR Biểu đồ biến khối lượng của mã SBR
BBM 19.2 9.60 100 -4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã BBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBM
BSP 201.3 16.10 0 -4.80 % Biểu đồ biến động giá của mã BSP Biểu đồ biến khối lượng của mã BSP
VGR 2340.2 37.00 0 -4.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGR
TBD 2871.8 88.40 100 -4.95 % Biểu đồ biến động giá của mã TBD Biểu đồ biến khối lượng của mã TBD
TOP 48.2 1.90 0 -5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TOP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOP
SKH 788.7 23.90 2209 -5.01 % Biểu đồ biến động giá của mã SKH Biểu đồ biến khối lượng của mã SKH
AMS 329.7 9.00 186400 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã AMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMS
VWS 58 16.10 0 -5.29 % Biểu đồ biến động giá của mã VWS Biểu đồ biến khối lượng của mã VWS
LIC 1899 21.10 38300 -5.38 % Biểu đồ biến động giá của mã LIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LIC
KLB 9789.6 26.80 55461 -5.63 % Biểu đồ biến động giá của mã KLB Biểu đồ biến khối lượng của mã KLB
ILA 124.2 6.70 89301 -5.63 % Biểu đồ biến động giá của mã ILA Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILA
C4G 3011.2 13.40 2092332 -5.63 % Biểu đồ biến động giá của mã C4G Biểu đồ biến khối lượng của mã C4G
VFC 1125.4 33.10 9200 -5.70 % Biểu đồ biến động giá của mã VFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFC
FOX 23283.5 70.90 6102 -5.83 % Biểu đồ biến động giá của mã FOX Biểu đồ biến khối lượng của mã FOX
HKB 82.6 1.60 0 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã HKB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HKB
CPI 175.2 4.80 0 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã CPI Biểu đồ biến khối lượng của mã CPI
ATB 22.2 1.60 0 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã ATB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATB
VTA 49.6 6.20 3200 -6.06 % Biểu đồ biến động giá của mã VTA Biểu đồ biến khối lượng của mã VTA
XMD 55.6 13.90 2600 -6.08 % Biểu đồ biến động giá của mã XMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã XMD
HAM 225.5 23.40 0 -6.20 % Biểu đồ biến động giá của mã HAM Biểu đồ biến khối lượng của mã HAM
S12 15 3.00 0 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã S12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S12
MVN 30395.2 28.40 200 -6.27 % Biểu đồ biến động giá của mã MVN Biểu đồ biến khối lượng của mã MVN
VHG 660 4.40 3401412 -6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã VHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHG
DVC 140.3 13.00 200 -6.47 % Biểu đồ biến động giá của mã DVC Biểu đồ biến khối lượng của mã DVC
SZG 1976.3 36.00 1100 -6.49 % Biểu đồ biến động giá của mã SZG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZG
SIG 115 11.50 1500 -6.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SIG Biểu đồ biến khối lượng của mã SIG
PBC 1716 15.60 50500 -6.59 % Biểu đồ biến động giá của mã PBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBC
BTN 18.8 4.20 52115 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BTN Biểu đồ biến khối lượng của mã BTN
HNF 570 19.00 0 -6.86 % Biểu đồ biến động giá của mã HNF Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNF
MDF 821.2 14.90 100 -6.87 % Biểu đồ biến động giá của mã MDF Biểu đồ biến khối lượng của mã MDF
PMT 46.5 9.30 0 -7.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMT
PWS 399.3 10.40 1000 -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PWS Biểu đồ biến khối lượng của mã PWS
L45 18.7 3.90 7400 -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã L45 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L45
TKG 82.1 13.00 4200 -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TKG Biểu đồ biến khối lượng của mã TKG
ABI 2006.8 46.50 6252 -7.19 % Biểu đồ biến động giá của mã ABI Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABI
VAB 5507.6 10.20 302452 -7.27 % Biểu đồ biến động giá của mã VAB Biểu đồ biến khối lượng của mã VAB
MVC 830 8.30 26000 -7.27 % Biểu đồ biến động giá của mã MVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MVC
CDO 119.7 3.80 394100 -7.32 % Biểu đồ biến động giá của mã CDO Biểu đồ biến khối lượng của mã CDO
SD7 53 5.00 0 -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SD7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD7
SD3 78.4 4.90 100 -7.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SD3 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD3
UDL 105.3 15.90 0 -7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã UDL Biểu đồ biến động khối lượng của mã UDL
NAS 233.7 28.10 0 -7.57 % Biểu đồ biến động giá của mã NAS Biểu đồ biến khối lượng của mã NAS
HRT 488.4 6.10 11600 -7.58 % Biểu đồ biến động giá của mã HRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRT
POS 528 13.20 11900 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã POS Biểu đồ biến khối lượng của mã POS
S96 13.4 1.20 0 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã S96 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S96
SPP 30.1 1.20 0 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SPP Biểu đồ biến khối lượng của mã SPP
CAT 220.3 22.60 0 -7.76 % Biểu đồ biến động giá của mã CAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAT
DAN 652.8 30.90 4800 -7.76 % Biểu đồ biến động giá của mã DAN Biểu đồ biến khối lượng của mã DAN
MCM 4862 44.20 37700 -7.78 % Biểu đồ biến động giá của mã MCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCM
G36 1068.4 10.50 769528 -7.89 % Biểu đồ biến động giá của mã G36 Biểu đồ biến khối lượng của mã G36
TLI 24.3 8.10 300 -7.95 % Biểu đồ biến động giá của mã TLI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLI
XMC 793 10.30 17800 -8.04 % Biểu đồ biến động giá của mã XMC Biểu đồ biến khối lượng của mã XMC
PFL 285 5.70 455330 -8.06 % Biểu đồ biến động giá của mã PFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PFL
GTT 47.9 1.10 0 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã GTT Biểu đồ biến khối lượng của mã GTT
AVF 47.7 1.10 0 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã AVF Biểu đồ biến động khối lượng của mã AVF
HLA 37.9 1.10 0 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HLA Biểu đồ biến khối lượng của mã HLA
VIH 67.2 12.00 0 -8.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VIH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIH
VVN 412.5 7.50 0 -8.54 % Biểu đồ biến động giá của mã VVN Biểu đồ biến khối lượng của mã VVN
DCR 41.6 6.40 0 -8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã DCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCR
VQC 59.4 16.50 0 -8.62 % Biểu đồ biến động giá của mã VQC Biểu đồ biến khối lượng của mã VQC
SD8 5.9 2.10 0 -8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã SD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD8
NBT 414.5 14.10 0 -8.97 % Biểu đồ biến động giá của mã NBT Biểu đồ biến khối lượng của mã NBT
HD2 108.4 12.10 12800 -9.02 % Biểu đồ biến động giá của mã HD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD2
CMW 155.3 10.00 100 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã CMW Biểu đồ biến khối lượng của mã CMW
MLS 84 21.00 2900 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã MLS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MLS
NAB 9649.7 14.70 235789 -9.26 % Biểu đồ biến động giá của mã NAB Biểu đồ biến khối lượng của mã NAB
AFX 513.6 14.67 42200 -9.32 % Biểu đồ biến động giá của mã AFX Biểu đồ biến động khối lượng của mã AFX
PWA 68 6.80 38500 -9.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PWA Biểu đồ biến khối lượng của mã PWA
TS4 46.9 2.90 0 -9.38 % Biểu đồ biến động giá của mã TS4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TS4
HDM 421.7 27.70 6100 -9.38 % Biểu đồ biến động giá của mã HDM Biểu đồ biến khối lượng của mã HDM
HPW 1261.5 17.00 0 -9.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HPW Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPW
DWS 292.9 11.30 0 -9.60 % Biểu đồ biến động giá của mã DWS Biểu đồ biến khối lượng của mã DWS
BIG 78 15.60 144800 -9.83 % Biểu đồ biến động giá của mã BIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIG
TOS 1234.1 41.00 0 -9.91 % Biểu đồ biến động giá của mã TOS Biểu đồ biến khối lượng của mã TOS
TCW 509.8 25.50 2240 -9.94 % Biểu đồ biến động giá của mã TCW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCW
KGM 264.5 10.40 200 -10.05 % Biểu đồ biến động giá của mã KGM Biểu đồ biến khối lượng của mã KGM
VNP 307 15.80 8900 -10.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNP
STH 169.6 8.70 58600 -10.31 % Biểu đồ biến động giá của mã STH Biểu đồ biến khối lượng của mã STH
CMD 330 22.00 0 -10.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMD
DTG 164.2 26.00 100 -10.34 % Biểu đồ biến động giá của mã DTG Biểu đồ biến khối lượng của mã DTG
PTV 154 7.70 14100 -10.47 % Biểu đồ biến động giá của mã PTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTV
SAC 45.4 11.20 200 -10.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SAC Biểu đồ biến khối lượng của mã SAC
MPT 29.1 1.70 0 -10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã MPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã MPT
BTD 195.6 30.50 5400 -10.56 % Biểu đồ biến động giá của mã BTD Biểu đồ biến khối lượng của mã BTD
GTH 16.1 5.90 18000 -10.61 % Biểu đồ biến động giá của mã GTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTH
DHB 3184.7 11.70 0 -10.69 % Biểu đồ biến động giá của mã DHB Biểu đồ biến khối lượng của mã DHB
SWC 1617.1 24.10 16300 -10.74 % Biểu đồ biến động giá của mã SWC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SWC
SPD 118.8 9.90 0 -10.81 % Biểu đồ biến động giá của mã SPD Biểu đồ biến khối lượng của mã SPD
HBH 144 9.00 100 -10.89 % Biểu đồ biến động giá của mã HBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBH
BMS 615.6 10.80 193400 -10.92 % Biểu đồ biến động giá của mã BMS Biểu đồ biến khối lượng của mã BMS
HJC 102.8 8.00 100 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HJC
VST 312 4.80 0 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VST Biểu đồ biến khối lượng của mã VST
FRC 114 38.00 0 -11.17 % Biểu đồ biến động giá của mã FRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FRC
HPH 126 15.00 0 -11.24 % Biểu đồ biến động giá của mã HPH Biểu đồ biến khối lượng của mã HPH
L12 44.1 6.30 18438 -11.27 % Biểu đồ biến động giá của mã L12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L12
PTO 24.5 20.40 0 -11.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PTO Biểu đồ biến khối lượng của mã PTO
PPH 2314.8 31.00 111200 -11.37 % Biểu đồ biến động giá của mã PPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPH
NNT 327.4 34.50 600 -11.37 % Biểu đồ biến động giá của mã NNT Biểu đồ biến khối lượng của mã NNT
AIC 1080 10.80 6900 -11.48 % Biểu đồ biến động giá của mã AIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AIC
GER 28.2 12.80 100 -11.80 % Biểu đồ biến động giá của mã GER Biểu đồ biến khối lượng của mã GER
MML 19880.9 60.80 1501 -11.88 % Biểu đồ biến động giá của mã MML Biểu đồ biến động khối lượng của mã MML
SCL 158.3 11.40 20700 -12.02 % Biểu đồ biến động giá của mã SCL Biểu đồ biến khối lượng của mã SCL
SJM 39.5 7.90 0 -12.22 % Biểu đồ biến động giá của mã SJM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJM
LMI 43.4 7.90 2000 -12.22 % Biểu đồ biến động giá của mã LMI Biểu đồ biến khối lượng của mã LMI
C21 263 13.60 1000 -12.26 % Biểu đồ biến động giá của mã C21 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C21
VBB 5111.2 10.70 21700 -12.30 % Biểu đồ biến động giá của mã VBB Biểu đồ biến khối lượng của mã VBB
ITS 124.4 4.70 8700 -12.30 % Biểu đồ biến động giá của mã ITS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ITS
VDN 56 18.70 0 -12.34 % Biểu đồ biến động giá của mã VDN Biểu đồ biến khối lượng của mã VDN
HBD 28.2 14.00 0 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBD
RAT 89.4 15.10 0 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã RAT Biểu đồ biến khối lượng của mã RAT
DIC 74.4 2.80 0 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIC
MQN 131.9 28.00 1700 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã MQN Biểu đồ biến khối lượng của mã MQN
GE2 32158 27.10 2600 -12.58 % Biểu đồ biến động giá của mã GE2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã GE2
FHS 299.7 23.50 2600 -12.64 % Biểu đồ biến động giá của mã FHS Biểu đồ biến khối lượng của mã FHS
AG1 30.2 6.20 800 -12.68 % Biểu đồ biến động giá của mã AG1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã AG1
MGC 55.1 5.10 0 -12.84 % Biểu đồ biến động giá của mã MGC Biểu đồ biến khối lượng của mã MGC
CNT 620.2 15.50 3100 -12.92 % Biểu đồ biến động giá của mã CNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNT
VNB 910 13.40 229600 -12.99 % Biểu đồ biến động giá của mã VNB Biểu đồ biến khối lượng của mã VNB
VHD 760 20.00 200 -13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã VHD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHD
BBH 30.9 15.10 3 -13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã BBH Biểu đồ biến khối lượng của mã BBH
SDB 14.3 1.30 0 -13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDB
STL 39 2.60 0 -13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã STL Biểu đồ biến khối lượng của mã STL
S72 62.4 5.20 1000 -13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã S72 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S72
MTP 85.8 13.00 100 -13.52 % Biểu đồ biến động giá của mã MTP Biểu đồ biến khối lượng của mã MTP
VCX 185.7 7.00 0 -13.58 % Biểu đồ biến động giá của mã VCX Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCX
HIG 185 8.20 815 -13.68 % Biểu đồ biến động giá của mã HIG Biểu đồ biến khối lượng của mã HIG
BDG 540 45.00 1800 -13.75 % Biểu đồ biến động giá của mã BDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDG
VSG 27.6 2.50 0 -13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VSG Biểu đồ biến khối lượng của mã VSG
HAV 16.5 5.00 100 -13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAV
HVA 90.1 6.60 10000 -13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HVA Biểu đồ biến khối lượng của mã HVA
KHA 334.7 23.70 4 -13.82 % Biểu đồ biến động giá của mã KHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHA
DDN 181.4 13.00 29824 -13.87 % Biểu đồ biến động giá của mã DDN Biểu đồ biến khối lượng của mã DDN
TH1 83.9 6.20 0 -13.89 % Biểu đồ biến động giá của mã TH1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TH1
AGX 357.5 33.10 0 -14.03 % Biểu đồ biến động giá của mã AGX Biểu đồ biến khối lượng của mã AGX
LG9 49.3 9.80 100 -14.04 % Biểu đồ biến động giá của mã LG9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã LG9
GEE 9360 31.20 10800 -14.08 % Biểu đồ biến động giá của mã GEE Biểu đồ biến khối lượng của mã GEE
NS2 431.7 7.60 1000 -14.23 % Biểu đồ biến động giá của mã NS2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NS2
DCT 49 1.80 0 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DCT Biểu đồ biến khối lượng của mã DCT
DAS 58 13.80 0 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAS
PRT 4470 14.90 0 -14.37 % Biểu đồ biến động giá của mã PRT Biểu đồ biến khối lượng của mã PRT
TTS 391.2 7.70 0 -14.44 % Biểu đồ biến động giá của mã TTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTS
SGS 222.1 15.40 0 -14.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SGS Biểu đồ biến khối lượng của mã SGS
AAS 1648 20.60 1291906 -14.52 % Biểu đồ biến động giá của mã AAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAS
HU4 172.5 11.50 35900 -14.81 % Biểu đồ biến động giá của mã HU4 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU4
SDP 25.6 2.30 0 -14.81 % Biểu đồ biến động giá của mã SDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDP
TVN 6237.6 9.20 892934 -14.81 % Biểu đồ biến động giá của mã TVN Biểu đồ biến khối lượng của mã TVN
CAD 15 1.70 0 -15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAD
TIS 1545.6 8.40 105000 -15.06 % Biểu đồ biến động giá của mã TIS Biểu đồ biến khối lượng của mã TIS
HTE 132.2 5.60 2900 -15.15 % Biểu đồ biến động giá của mã HTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTE
NCS 387.7 21.60 1400 -15.29 % Biểu đồ biến động giá của mã NCS Biểu đồ biến khối lượng của mã NCS
V11 9.2 1.10 0 -15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã V11 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V11
SGO 22 1.10 0 -15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã SGO Biểu đồ biến khối lượng của mã SGO
PVO 78.3 8.80 15105 -15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã PVO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVO
V15 11 1.10 0 -15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã V15 Biểu đồ biến khối lượng của mã V15
VNH 30.5 3.80 181600 -15.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNH
CGV 36.1 3.80 11900 -15.56 % Biểu đồ biến động giá của mã CGV Biểu đồ biến khối lượng của mã CGV
VEC 613.2 14.00 1400 -15.66 % Biểu đồ biến động giá của mã VEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEC
PVM 498.4 12.90 13000 -15.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PVM Biểu đồ biến khối lượng của mã PVM
PPI 77.3 1.60 0 -15.79 % Biểu đồ biến động giá của mã PPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPI
IHK 32.1 15.00 1100 -16.20 % Biểu đồ biến động giá của mã IHK Biểu đồ biến khối lượng của mã IHK
VLG 86.7 6.10 11400 -16.44 % Biểu đồ biến động giá của mã VLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLG
BVL 1685 29.40 400 -16.48 % Biểu đồ biến động giá của mã BVL Biểu đồ biến khối lượng của mã BVL
TIE 38.3 4.00 100 -16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TIE Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIE
HSI 20 2.00 0 -16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HSI Biểu đồ biến khối lượng của mã HSI
TIN 1162.5 16.90 6500 -16.75 % Biểu đồ biến động giá của mã TIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIN
VLW 664.7 23.00 0 -16.87 % Biểu đồ biến động giá của mã VLW Biểu đồ biến khối lượng của mã VLW
BWA 27.8 10.30 0 -16.94 % Biểu đồ biến động giá của mã BWA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BWA
SID 1270 12.70 30309 -16.99 % Biểu đồ biến động giá của mã SID Biểu đồ biến khối lượng của mã SID
SHG 80.5 2.40 0 -17.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHG
DRG 1635.9 10.50 6400 -17.32 % Biểu đồ biến động giá của mã DRG Biểu đồ biến khối lượng của mã DRG
TLP 2247.7 9.50 18200 -17.39 % Biểu đồ biến động giá của mã TLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLP
HAN 1452.8 10.30 4200 -17.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HAN Biểu đồ biến khối lượng của mã HAN
PSP 231.8 10.30 7300 -17.60 % Biểu đồ biến động giá của mã PSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSP
SSG 35 7.00 0 -17.65 % Biểu đồ biến động giá của mã SSG Biểu đồ biến khối lượng của mã SSG
VMI 15.3 1.40 0 -17.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMI
PXM 21 1.40 0 -17.65 % Biểu đồ biến động giá của mã PXM Biểu đồ biến khối lượng của mã PXM
SRB 31.4 3.70 40400 -17.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SRB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRB
VRG 776.8 30.00 200 -17.81 % Biểu đồ biến động giá của mã VRG Biểu đồ biến khối lượng của mã VRG
SPA 80.8 9.50 0 -18.10 % Biểu đồ biến động giá của mã SPA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPA
CMT 140.8 17.60 200 -18.14 % Biểu đồ biến động giá của mã CMT Biểu đồ biến khối lượng của mã CMT
PHH 214 10.70 0 -18.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PHH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHH
SSH 30562.5 81.50 410800 -18.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SSH Biểu đồ biến khối lượng của mã SSH
MH3 585.6 48.80 0 -18.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MH3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã MH3
VBH 29 10.00 60 -18.70 % Biểu đồ biến động giá của mã VBH Biểu đồ biến khối lượng của mã VBH
EIN 295.1 6.50 13700 -18.75 % Biểu đồ biến động giá của mã EIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIN
SVG 190.8 6.50 1000 -18.75 % Biểu đồ biến động giá của mã SVG Biểu đồ biến khối lượng của mã SVG
HDO 22 1.30 0 -18.75 % Biểu đồ biến động giá của mã HDO Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDO
G20 18.7 1.30 0 -18.75 % Biểu đồ biến động giá của mã G20 Biểu đồ biến khối lượng của mã G20
BIO 255.1 29.80 210 -19.03 % Biểu đồ biến động giá của mã BIO Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIO
SB1 71.4 6.80 0 -19.05 % Biểu đồ biến động giá của mã SB1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SB1
JOS 26 1.70 0 -19.05 % Biểu đồ biến động giá của mã JOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã JOS
PXA 25.5 1.70 0 -19.05 % Biểu đồ biến động giá của mã PXA Biểu đồ biến khối lượng của mã PXA
ANT 98.4 12.30 2300 -19.08 % Biểu đồ biến động giá của mã ANT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ANT
TTP 520.5 34.70 0 -19.17 % Biểu đồ biến động giá của mã TTP Biểu đồ biến khối lượng của mã TTP
MTA 925 8.40 600 -19.23 % Biểu đồ biến động giá của mã MTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTA
BOT 432.5 7.30 1590009 -19.78 % Biểu đồ biến động giá của mã BOT Biểu đồ biến khối lượng của mã BOT
DTE 801.5 15.80 1400 -19.80 % Biểu đồ biến động giá của mã DTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTE
BLT 92.8 23.20 200 -19.87 % Biểu đồ biến động giá của mã BLT Biểu đồ biến khối lượng của mã BLT
NTB 47.7 1.20 0 -20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTB
NHP 44.1 1.60 0 -20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NHP Biểu đồ biến khối lượng của mã NHP
DPS 37.3 1.20 0 -20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPS
CLX 1636.7 18.90 102700 -20.25 % Biểu đồ biến động giá của mã CLX Biểu đồ biến khối lượng của mã CLX
SBD 117.7 11.10 0 -20.71 % Biểu đồ biến động giá của mã SBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBD
VTE 95.2 6.10 3920 -20.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VTE Biểu đồ biến khối lượng của mã VTE
SHC 40.9 9.50 1000 -20.83 % Biểu đồ biến động giá của mã SHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHC
QNC 380 7.60 8900 -20.83 % Biểu đồ biến động giá của mã QNC Biểu đồ biến khối lượng của mã QNC
BHP 82.6 9.00 33 -21.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHP
WTC 142 14.20 4100 -21.11 % Biểu đồ biến động giá của mã WTC Biểu đồ biến khối lượng của mã WTC
ACS 40 10.00 0 -21.26 % Biểu đồ biến động giá của mã ACS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACS
KSV 7400 37.00 100 -21.28 % Biểu đồ biến động giá của mã KSV Biểu đồ biến khối lượng của mã KSV
CMI 33 2.20 0 -21.43 % Biểu đồ biến động giá của mã CMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMI
DTI 108.9 9.00 2900 -21.74 % Biểu đồ biến động giá của mã DTI Biểu đồ biến khối lượng của mã DTI
VE9 40.1 3.20 14400 -21.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VE9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VE9
ATG 59.4 3.90 0 -22.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATG Biểu đồ biến khối lượng của mã ATG
SGP 4693.6 21.70 133915 -22.02 % Biểu đồ biến động giá của mã SGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGP
TNS 106 5.30 99419 -22.06 % Biểu đồ biến động giá của mã TNS Biểu đồ biến khối lượng của mã TNS
CT6 34.2 5.60 400 -22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã CT6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CT6
NDT 291 21.40 43900 -22.46 % Biểu đồ biến động giá của mã NDT Biểu đồ biến khối lượng của mã NDT
HU6 59.2 7.90 2400 -22.55 % Biểu đồ biến động giá của mã HU6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU6
SEA 2850 22.80 6200 -22.71 % Biểu đồ biến động giá của mã SEA Biểu đồ biến khối lượng của mã SEA
DCS 102.5 1.70 0 -22.73 % Biểu đồ biến động giá của mã DCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCS
TTN 473.8 12.90 60200 -22.75 % Biểu đồ biến động giá của mã TTN Biểu đồ biến khối lượng của mã TTN
BQB 25.5 4.40 409 -22.81 % Biểu đồ biến động giá của mã BQB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BQB
CTN 13.9 2.00 0 -23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã CTN Biểu đồ biến khối lượng của mã CTN
RCD 15.9 3.00 0 -23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã RCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã RCD
HFB 91 10.00 100 -23.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HFB Biểu đồ biến khối lượng của mã HFB
VGV 372.1 10.40 4600 -23.53 % Biểu đồ biến động giá của mã VGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGV
KHB 75.6 2.60 0 -23.53 % Biểu đồ biến động giá của mã KHB Biểu đồ biến khối lượng của mã KHB
TNB 219.7 19.10 5 -23.60 % Biểu đồ biến động giá của mã TNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNB
TL4 146.9 8.20 11800 -24.07 % Biểu đồ biến động giá của mã TL4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TL4
DC1 28.5 11.00 20 -24.14 % Biểu đồ biến động giá của mã DC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DC1
DTP 925.1 57.00 0 -24.34 % Biểu đồ biến động giá của mã DTP Biểu đồ biến khối lượng của mã DTP
X26 150 30.00 3200 -24.43 % Biểu đồ biến động giá của mã X26 Biểu đồ biến động khối lượng của mã X26
TVA 95.8 15.20 0 -24.51 % Biểu đồ biến động giá của mã TVA Biểu đồ biến khối lượng của mã TVA
CIP 19.5 4.30 100 -24.56 % Biểu đồ biến động giá của mã CIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CIP
EMS 517.1 28.73 0 -24.58 % Biểu đồ biến động giá của mã EMS Biểu đồ biến khối lượng của mã EMS
UPH 146.2 11.00 0 -24.66 % Biểu đồ biến động giá của mã UPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã UPH
HSV 105 7.00 18900 -24.73 % Biểu đồ biến động giá của mã HSV Biểu đồ biến khối lượng của mã HSV
SPB 285 30.00 0 -24.91 % Biểu đồ biến động giá của mã SPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPB
BHC 10.8 2.40 0 -25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHC Biểu đồ biến khối lượng của mã BHC
VIN 675.8 26.50 700 -25.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIN
VSE 73.3 8.20 11900 -25.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VSE Biểu đồ biến khối lượng của mã VSE
HD8 81 8.10 500 -25.69 % Biểu đồ biến động giá của mã HD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD8
DGT 1021.5 15.60 88400 -25.71 % Biểu đồ biến động giá của mã DGT Biểu đồ biến khối lượng của mã DGT
DMN 92.5 7.40 800 -26.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DMN
YBC 123.9 10.50 0 -26.06 % Biểu đồ biến động giá của mã YBC Biểu đồ biến khối lượng của mã YBC
DFF 1496 18.70 5000 -26.09 % Biểu đồ biến động giá của mã DFF Biểu đồ biến động khối lượng của mã DFF
ALV 35.1 6.20 9200 -26.19 % Biểu đồ biến động giá của mã ALV Biểu đồ biến khối lượng của mã ALV
MKP 958 37.50 900 -26.32 % Biểu đồ biến động giá của mã MKP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MKP
L44 4.4 1.10 0 -26.67 % Biểu đồ biến động giá của mã L44 Biểu đồ biến khối lượng của mã L44
SCJ 174.1 4.60 25400 -26.98 % Biểu đồ biến động giá của mã SCJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCJ
VNY 58 4.60 11200 -26.98 % Biểu đồ biến động giá của mã VNY Biểu đồ biến khối lượng của mã VNY
BVG 34.1 3.50 210600 -27.08 % Biểu đồ biến động giá của mã BVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVG
BCA 142.5 7.50 81200 -27.18 % Biểu đồ biến động giá của mã BCA Biểu đồ biến khối lượng của mã BCA
CLG 33.8 1.60 0 -27.27 % Biểu đồ biến động giá của mã CLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLG
PIV 27.7 1.60 0 -27.27 % Biểu đồ biến động giá của mã PIV Biểu đồ biến khối lượng của mã PIV
PVX 1600 4.00 0 -27.27 % Biểu đồ biến động giá của mã PVX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVX
TDS 201.7 16.50 100 -27.31 % Biểu đồ biến động giá của mã TDS Biểu đồ biến khối lượng của mã TDS
MEC 44.3 5.30 0 -27.40 % Biểu đồ biến động giá của mã MEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MEC
HVG 658.4 2.90 0 -27.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HVG Biểu đồ biến khối lượng của mã HVG
TS3 16.9 4.40 2100 -27.87 % Biểu đồ biến động giá của mã TS3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TS3
PSG 108.5 3.10 0 -27.91 % Biểu đồ biến động giá của mã PSG Biểu đồ biến khối lượng của mã PSG
DID 90.6 5.80 81500 -28.36 % Biểu đồ biến động giá của mã DID Biểu đồ biến động khối lượng của mã DID
PEG 1391.4 6.00 0 -28.57 % Biểu đồ biến động giá của mã PEG Biểu đồ biến khối lượng của mã PEG
SCC 24.4 5.00 100 -28.57 % Biểu đồ biến động giá của mã SCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCC
DBM 55.5 28.60 600 -28.66 % Biểu đồ biến động giá của mã DBM Biểu đồ biến khối lượng của mã DBM
HMS 231.2 28.90 0 -28.99 % Biểu đồ biến động giá của mã HMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMS
VMG 53.8 5.60 10500 -29.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VMG Biểu đồ biến khối lượng của mã VMG
STT 22.4 2.80 0 -30.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STT Biểu đồ biến động khối lượng của mã STT
AGF 84.3 3.00 0 -30.23 % Biểu đồ biến động giá của mã AGF Biểu đồ biến khối lượng của mã AGF
FIC 3340.1 26.30 0 -30.24 % Biểu đồ biến động giá của mã FIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIC
PJS 108.9 12.10 0 -30.46 % Biểu đồ biến động giá của mã PJS Biểu đồ biến khối lượng của mã PJS
BMN 38.8 14.10 0 -30.54 % Biểu đồ biến động giá của mã BMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMN
PLA 52 5.20 2000 -30.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PLA Biểu đồ biến khối lượng của mã PLA
MTG 62.4 5.20 11600 -30.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTG
TSG 30.7 10.00 0 -31.03 % Biểu đồ biến động giá của mã TSG Biểu đồ biến khối lượng của mã TSG
VLC 3515.9 20.40 184318 -31.08 % Biểu đồ biến động giá của mã VLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLC
DCF 495 33.00 3300 -31.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DCF Biểu đồ biến khối lượng của mã DCF
KCB 58.4 7.30 7660 -31.13 % Biểu đồ biến động giá của mã KCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KCB
B82 5.5 1.10 0 -31.25 % Biểu đồ biến động giá của mã B82 Biểu đồ biến khối lượng của mã B82
MGR 220 11.00 1300 -31.25 % Biểu đồ biến động giá của mã MGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã MGR
CTA 14.4 1.70 0 -32.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CTA Biểu đồ biến khối lượng của mã CTA
VAT 7.8 1.70 0 -32.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAT
PLO 20.9 2.90 0 -32.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PLO Biểu đồ biến khối lượng của mã PLO
BBT 117.6 12.00 0 -32.96 % Biểu đồ biến động giá của mã BBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBT
SDY 9.9 2.20 0 -33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SDY Biểu đồ biến khối lượng của mã SDY
KSH 80.5 1.40 0 -33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã KSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSH
AMP 141.7 10.90 0 -33.94 % Biểu đồ biến động giá của mã AMP Biểu đồ biến khối lượng của mã AMP
TW3 21.4 12.20 0 -34.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TW3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TW3
VC5 7.5 1.50 0 -34.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VC5 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC5
ATA 28.8 2.40 0 -35.14 % Biểu đồ biến động giá của mã ATA Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATA
PVE 87.5 3.50 0 -35.19 % Biểu đồ biến động giá của mã PVE Biểu đồ biến khối lượng của mã PVE
BVN 54 10.80 0 -35.33 % Biểu đồ biến động giá của mã BVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVN
SCO 15.1 3.60 0 -35.71 % Biểu đồ biến động giá của mã SCO Biểu đồ biến khối lượng của mã SCO
MA1 84.6 16.00 0 -35.74 % Biểu đồ biến động giá của mã MA1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã MA1
VEF 19176.1 115.10 7600 -36.06 % Biểu đồ biến động giá của mã VEF Biểu đồ biến khối lượng của mã VEF
TV6 20.1 6.70 12300 -36.19 % Biểu đồ biến động giá của mã TV6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV6
BDW 177.5 14.30 100 -37.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BDW Biểu đồ biến khối lượng của mã BDW
PCF 14.4 4.80 133 -37.66 % Biểu đồ biến động giá của mã PCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCF
PVR 127.4 2.40 0 -38.46 % Biểu đồ biến động giá của mã PVR Biểu đồ biến khối lượng của mã PVR
PMJ 25.2 14.00 0 -39.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMJ
SPV 99.4 9.20 0 -39.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SPV Biểu đồ biến khối lượng của mã SPV
HSM 287 14.00 4600 -40.43 % Biểu đồ biến động giá của mã HSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSM
DND 121 13.70 200 -40.43 % Biểu đồ biến động giá của mã DND Biểu đồ biến khối lượng của mã DND
CBI 460.2 10.70 8500 -40.56 % Biểu đồ biến động giá của mã CBI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CBI
IBD 82.8 9.20 0 -40.78 % Biểu đồ biến động giá của mã IBD Biểu đồ biến khối lượng của mã IBD
GGG 60.7 6.30 0 -41.12 % Biểu đồ biến động giá của mã GGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã GGG
NAU 23.5 6.40 700 -41.28 % Biểu đồ biến động giá của mã NAU Biểu đồ biến khối lượng của mã NAU
GTD 107.9 11.60 0 -41.41 % Biểu đồ biến động giá của mã GTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTD
PVY 107.1 1.80 0 -41.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PVY Biểu đồ biến khối lượng của mã PVY
SQC 924 8.40 0 -42.07 % Biểu đồ biến động giá của mã SQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SQC
NOS 42.1 2.10 0 -43.24 % Biểu đồ biến động giá của mã NOS Biểu đồ biến khối lượng của mã NOS
PND 120.7 18.10 4900 -43.26 % Biểu đồ biến động giá của mã PND Biểu đồ biến động khối lượng của mã PND
SD1 7 1.40 0 -44.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD1
PVA 30.6 1.40 0 -44.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVA
TNM 24.9 4.30 0 -44.87 % Biểu đồ biến động giá của mã TNM Biểu đồ biến khối lượng của mã TNM
KTC 342.9 9.40 0 -45.98 % Biểu đồ biến động giá của mã KTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KTC
LTC 9.6 2.10 0 -46.15 % Biểu đồ biến động giá của mã LTC Biểu đồ biến khối lượng của mã LTC
CC1 4891 15.30 100 -47.24 % Biểu đồ biến động giá của mã CC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CC1
DHN 103.2 16.40 13 -48.75 % Biểu đồ biến động giá của mã DHN Biểu đồ biến khối lượng của mã DHN
PAS 260.9 9.30 1527910 -49.73 % Biểu đồ biến động giá của mã PAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAS
VPA 57.3 3.80 200 -50.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VPA Biểu đồ biến khối lượng của mã VPA
QNT 0.7 5.40 20 -53.85 % Biểu đồ biến động giá của mã QNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã QNT
E12 9.2 7.70 1300 -54.97 % Biểu đồ biến động giá của mã E12 Biểu đồ biến khối lượng của mã E12
DXL 18.6 4.70 200 -58.77 % Biểu đồ biến động giá của mã DXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXL
CFV 47 5.80 0 -72.77 % Biểu đồ biến động giá của mã CFV Biểu đồ biến khối lượng của mã CFV
CAB 754.8 16.50 3203 -81.14 % Biểu đồ biến động giá của mã CAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAB
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.