TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 01/07/2022, 08:49
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 30/06 So với tuần trước
(-)
VOS 2422 17.30 1406900 12.34 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VOS
VRC 491 9.82 30400 7.32 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến khối lượng của mã VRC
VNG 1113.8 11.45 91300 7.01 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNG
VIB 23123.7 21.50 1565500 5.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến khối lượng của mã VIB
VTO 630.1 7.89 190600 5.48 % Biểu đồ biến động giá của mã VTO Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTO
VPD 2014.5 18.90 13900 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến khối lượng của mã VPD
VDS 1734.2 16.50 129000 3.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VDS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDS
VSH 10630.9 45.00 209800 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VSH Biểu đồ biến khối lượng của mã VSH
VIP 438.9 6.41 65000 3.39 % Biểu đồ biến động giá của mã VIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIP
VND 21190.5 17.40 32005300 2.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến khối lượng của mã VND
VID 312.9 8.81 42900 2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VID Biểu đồ biến động khối lượng của mã VID
VAF 442.6 11.75 500 2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến khối lượng của mã VAF
VNM 150894.8 72.20 3582600 2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNM
VNL 178.2 18.90 39400 2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VNL Biểu đồ biến khối lượng của mã VNL
VPB 111221.7 29.00 7880400 1.93 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPB
VRE 66487.8 28.55 1605000 1.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VRE Biểu đồ biến khối lượng của mã VRE
VJC 70409.5 130.00 561300 1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VJC
VSC 4591.7 41.65 238700 1.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VSC Biểu đồ biến khối lượng của mã VSC
VPS 298.4 12.20 700 0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPS
VCG 7729.9 17.50 2400700 0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VCG Biểu đồ biến khối lượng của mã VCG
VPH 629.4 6.60 174000 0.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPH
VPI 13860 63.00 1420000 0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã VPI Biểu đồ biến khối lượng của mã VPI
VNS 878.8 12.95 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNS
VGC 23583.2 52.60 611200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGC Biểu đồ biến khối lượng của mã VGC
VDP 514.2 38.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDP
VHC 17145.7 93.50 1282100 -0.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VHC Biểu đồ biến khối lượng của mã VHC
VCA 232.4 15.30 11100 -0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCA
VNE 1062.6 11.75 434700 -0.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VNE Biểu đồ biến khối lượng của mã VNE
VIC 280324.3 73.50 1878800 -0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIC
VCB 353992.2 74.80 678400 -1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VCB Biểu đồ biến khối lượng của mã VCB
VIX 2457.6 8.95 5308200 -1.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIX
VHM 270406.2 62.10 2480200 -1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VHM Biểu đồ biến khối lượng của mã VHM
VTB 134.2 11.20 1000 -1.75 % Biểu đồ biến động giá của mã VTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTB
VCI 11071.8 33.05 3204000 -2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến khối lượng của mã VCI
VPG 2090.3 29.00 1459100 -2.52 % Biểu đồ biến động giá của mã VPG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPG
VSI 299.6 22.70 300 -2.58 % Biểu đồ biến động giá của mã VSI Biểu đồ biến khối lượng của mã VSI
VMD 350.5 22.70 4400 -2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã VMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMD
VFG 1556.3 48.50 300 -7.62 % Biểu đồ biến động giá của mã VFG Biểu đồ biến khối lượng của mã VFG
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.