TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 26/06/2022, 14:41
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 24/06 So với tuần trước
(-)
DXS 5856.6 16.35 137800 10.47 % Biểu đồ biến động giá của mã DXS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXS
DTT 129.6 15.90 0 6.35 % Biểu đồ biến động giá của mã DTT Biểu đồ biến khối lượng của mã DTT
DXG 12387.6 20.50 6610100 5.13 % Biểu đồ biến động giá của mã DXG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXG
DAT 988.2 17.90 2600 4.99 % Biểu đồ biến động giá của mã DAT Biểu đồ biến khối lượng của mã DAT
DRH 1027.2 8.26 1132600 3.38 % Biểu đồ biến động giá của mã DRH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRH
DBD 2399.6 41.65 3200 3.35 % Biểu đồ biến động giá của mã DBD Biểu đồ biến khối lượng của mã DBD
DBT 167.6 11.80 11000 2.61 % Biểu đồ biến động giá của mã DBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBT
DXV 51.6 5.21 8200 2.16 % Biểu đồ biến động giá của mã DXV Biểu đồ biến khối lượng của mã DXV
DRL 627 66.00 0 1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã DRL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRL
DSN 555.8 46.00 1200 0.22 % Biểu đồ biến động giá của mã DSN Biểu đồ biến khối lượng của mã DSN
DAH 556.6 6.61 273300 -0.15 % Biểu đồ biến động giá của mã DAH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAH
DPR 3216.4 74.80 100300 -0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã DPR Biểu đồ biến khối lượng của mã DPR
D2D 1309.2 43.20 58200 -0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã D2D Biểu đồ biến động khối lượng của mã D2D
DMC 1719 49.50 21900 -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DMC Biểu đồ biến khối lượng của mã DMC
DVP 2036 50.90 5100 -1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã DVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVP
DCL 1459.1 24.80 47500 -1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã DCL Biểu đồ biến khối lượng của mã DCL
DLG 1092.5 3.65 1444100 -1.62 % Biểu đồ biến động giá của mã DLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DLG
DHM 320.2 10.20 48200 -2.39 % Biểu đồ biến động giá của mã DHM Biểu đồ biến khối lượng của mã DHM
DHG 11309.5 86.50 7800 -2.59 % Biểu đồ biến động giá của mã DHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHG
DHC 4584.6 65.50 106900 -3.53 % Biểu đồ biến động giá của mã DHC Biểu đồ biến khối lượng của mã DHC
DIG 17521.2 35.05 11785600 -3.58 % Biểu đồ biến động giá của mã DIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIG
DBC 4194.7 18.20 1461600 -3.73 % Biểu đồ biến động giá của mã DBC Biểu đồ biến khối lượng của mã DBC
DAG 315.7 5.30 442900 -3.81 % Biểu đồ biến động giá của mã DAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAG
DQC 759.3 22.10 157500 -4.74 % Biểu đồ biến động giá của mã DQC Biểu đồ biến khối lượng của mã DQC
DGW 10844.9 119.50 323400 -5.16 % Biểu đồ biến động giá của mã DGW Biểu đồ biến động khối lượng của mã DGW
DRC 3225.2 27.15 206600 -5.24 % Biểu đồ biến động giá của mã DRC Biểu đồ biến khối lượng của mã DRC
DTA 153.5 8.50 7000 -6.59 % Biểu đồ biến động giá của mã DTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTA
DHA 541.3 35.80 45600 -7.01 % Biểu đồ biến động giá của mã DHA Biểu đồ biến khối lượng của mã DHA
DGC 18595.6 122.60 1230200 -7.12 % Biểu đồ biến động giá của mã DGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DGC
DPG 3068.1 48.70 501000 -7.24 % Biểu đồ biến động giá của mã DPG Biểu đồ biến khối lượng của mã DPG
DC4 431 8.62 117000 -9.26 % Biểu đồ biến động giá của mã DC4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DC4
DTL 1658.8 27.00 500 -12.90 % Biểu đồ biến động giá của mã DTL Biểu đồ biến khối lượng của mã DTL
DCM 19058.4 36.00 2894100 -15.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCM
DPM 20665.9 52.80 1542600 -16.19 % Biểu đồ biến động giá của mã DPM Biểu đồ biến khối lượng của mã DPM
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.