TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 01/07/2022, 09:44
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 30/06 So với tuần trước
(-)
CEE 576.8 13.90 8100 14.88 % Biểu đồ biến động giá của mã CEE Biểu đồ biến động khối lượng của mã CEE
CIG 193.7 6.14 202000 12.66 % Biểu đồ biến động giá của mã CIG Biểu đồ biến khối lượng của mã CIG
C47 363.4 13.20 235300 7.32 % Biểu đồ biến động giá của mã C47 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C47
CTF 1969.2 27.20 386800 7.09 % Biểu đồ biến động giá của mã CTF Biểu đồ biến khối lượng của mã CTF
CRE 4435.2 22.00 331900 6.54 % Biểu đồ biến động giá của mã CRE Biểu đồ biến động khối lượng của mã CRE
CTG 125670.4 26.15 2996800 5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã CTG Biểu đồ biến khối lượng của mã CTG
CVT 1533.7 41.80 3000 4.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CVT
CLC 951.3 36.30 2800 3.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CLC Biểu đồ biến khối lượng của mã CLC
CCL 477.4 10.05 240500 3.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCL
CTD 4263.9 53.80 251000 3.46 % Biểu đồ biến động giá của mã CTD Biểu đồ biến khối lượng của mã CTD
CTS 1752.9 15.25 740200 3.04 % Biểu đồ biến động giá của mã CTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTS
CLL 974.1 28.65 6100 2.69 % Biểu đồ biến động giá của mã CLL Biểu đồ biến khối lượng của mã CLL
CMG 6376.4 58.50 21600 0.86 % Biểu đồ biến động giá của mã CMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMG
CNG 1004.4 37.20 105000 0.54 % Biểu đồ biến động giá của mã CNG Biểu đồ biến khối lượng của mã CNG
CLW 461.5 35.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLW
CDC 378.2 17.20 87300 -0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CDC Biểu đồ biến khối lượng của mã CDC
CTI 812.7 12.90 129500 -0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã CTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTI
C32 374.3 24.90 43500 -1.19 % Biểu đồ biến động giá của mã C32 Biểu đồ biến khối lượng của mã C32
CMX 1472.1 16.95 866200 -1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã CMX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMX
CTR 5761.3 62.00 269800 -1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã CTR Biểu đồ biến khối lượng của mã CTR
CSM 1839.4 17.75 2300 -1.93 % Biểu đồ biến động giá của mã CSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSM
CHP 3452.4 23.50 26400 -2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã CHP Biểu đồ biến khối lượng của mã CHP
CKG 1099.8 12.70 851900 -2.68 % Biểu đồ biến động giá của mã CKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKG
CMV 236 13.00 2500 -2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã CMV Biểu đồ biến khối lượng của mã CMV
CCI 518.1 29.20 500 -3.15 % Biểu đồ biến động giá của mã CCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCI
CRC 195.9 6.53 706500 -3.26 % Biểu đồ biến động giá của mã CRC Biểu đồ biến khối lượng của mã CRC
COM 706 50.00 12800 -4.03 % Biểu đồ biến động giá của mã COM Biểu đồ biến động khối lượng của mã COM
CSV 1975.7 44.70 534300 -4.49 % Biểu đồ biến động giá của mã CSV Biểu đồ biến khối lượng của mã CSV
CAV 3225.6 56.00 0 -4.60 % Biểu đồ biến động giá của mã CAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAV
CII 4501.6 15.85 3638100 -5.93 % Biểu đồ biến động giá của mã CII Biểu đồ biến khối lượng của mã CII
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.