TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 26/06/2022, 14:32
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 24/06 So với tuần trước
(-)
PDR 35261.4 52.50 1715700 4.37 % Biểu đồ biến động giá của mã PDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDR
PIT 109.1 7.18 4100 4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã PIT Biểu đồ biến khối lượng của mã PIT
PMG 613.5 14.55 0 2.46 % Biểu đồ biến động giá của mã PMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMG
PHC 377.9 7.46 239000 2.19 % Biểu đồ biến động giá của mã PHC Biểu đồ biến khối lượng của mã PHC
PNJ 29598.7 122.00 703900 0.52 % Biểu đồ biến động giá của mã PNJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNJ
PAC 1624.2 34.95 9200 0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PAC Biểu đồ biến khối lượng của mã PAC
PTC 331.2 10.25 192700 -0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTC
PDN 2022.6 109.20 0 -0.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PDN Biểu đồ biến khối lượng của mã PDN
PHR 8793.9 64.90 260600 -1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã PHR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHR
POM 2013.7 7.20 63300 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã POM Biểu đồ biến khối lượng của mã POM
PPC 5741.7 17.60 50900 -2.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPC
PLX 52790.2 40.80 524800 -2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã PLX Biểu đồ biến khối lượng của mã PLX
PTL 419 4.19 187900 -3.68 % Biểu đồ biến động giá của mã PTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTL
PLP 440.4 7.34 143700 -4.43 % Biểu đồ biến động giá của mã PLP Biểu đồ biến khối lượng của mã PLP
PGI 2883.3 26.00 15200 -5.11 % Biểu đồ biến động giá của mã PGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGI
PAN 4457 20.60 1278400 -6.15 % Biểu đồ biến động giá của mã PAN Biểu đồ biến khối lượng của mã PAN
PTB 3110.4 64.00 52100 -6.16 % Biểu đồ biến động giá của mã PTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTB
PGC 1077.1 17.85 15100 -6.54 % Biểu đồ biến động giá của mã PGC Biểu đồ biến khối lượng của mã PGC
PGD 2943 32.70 4000 -6.97 % Biểu đồ biến động giá của mã PGD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGD
PJT 243.1 10.55 4800 -7.05 % Biểu đồ biến động giá của mã PJT Biểu đồ biến khối lượng của mã PJT
PET 3346.7 37.00 443700 -8.87 % Biểu đồ biến động giá của mã PET Biểu đồ biến động khối lượng của mã PET
PGV 28873.1 25.70 16200 -9.03 % Biểu đồ biến động giá của mã PGV Biểu đồ biến khối lượng của mã PGV
PVT 6214.1 19.20 1310300 -10.28 % Biểu đồ biến động giá của mã PVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVT
PSH 1457.6 11.55 348300 -11.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PSH Biểu đồ biến khối lượng của mã PSH
PNC 107.3 9.72 0 -13.21 % Biểu đồ biến động giá của mã PNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNC
PVD 14332.5 17.00 5292300 -15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVD Biểu đồ biến khối lượng của mã PVD
POW 31732.4 13.55 11086300 -15.84 % Biểu đồ biến động giá của mã POW Biểu đồ biến động khối lượng của mã POW
PC1 8959.6 38.10 1424200 -16.26 % Biểu đồ biến động giá của mã PC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã PC1
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.