TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 26/06/2022, 14:25
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 24/06 So với tuần trước
(-)
TGG 143.3 5.25 674200 17.71 % Biểu đồ biến động giá của mã TGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TGG
TVS 3212.3 30.00 57300 10.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TVS Biểu đồ biến khối lượng của mã TVS
TEG 299.5 9.25 462200 7.81 % Biểu đồ biến động giá của mã TEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TEG
TVB 747 7.00 302500 7.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TVB Biểu đồ biến khối lượng của mã TVB
TCB 124637.5 35.50 2969100 2.90 % Biểu đồ biến động giá của mã TCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCB
TTF 2262.4 7.27 2424900 2.83 % Biểu đồ biến động giá của mã TTF Biểu đồ biến khối lượng của mã TTF
TPB 41125.6 26.00 906300 1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã TPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPB
TRC 1230 41.00 1700 1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TRC Biểu đồ biến khối lượng của mã TRC
TNC 828.7 43.05 200 1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã TNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNC
TMS 8840.3 83.50 4500 0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã TMS Biểu đồ biến khối lượng của mã TMS
TTE 420.2 14.75 0 0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã TTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTE
TRA 3896.6 94.00 71000 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã TRA Biểu đồ biến khối lượng của mã TRA
TCT 482.1 37.70 900 0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã TCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCT
TBC 1943.1 30.60 9300 0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TBC Biểu đồ biến khối lượng của mã TBC
TDW 365.5 43.00 0 -0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDW
TLG 3481.3 44.75 33800 -0.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TLG Biểu đồ biến khối lượng của mã TLG
TYA 98.2 16.00 2700 -0.93 % Biểu đồ biến động giá của mã TYA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TYA
TCH 7049.7 10.55 3070300 -0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã TCH Biểu đồ biến khối lượng của mã TCH
TCO 185.2 9.90 29100 -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCO
TDP 1505.3 25.00 1800 -1.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TDP Biểu đồ biến khối lượng của mã TDP
TMT 871 22.40 37000 -1.75 % Biểu đồ biến động giá của mã TMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMT
TVT 632.1 30.10 300 -1.95 % Biểu đồ biến động giá của mã TVT Biểu đồ biến khối lượng của mã TVT
TPC 219.9 9.00 400 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã TPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPC
TNH 2152.8 41.50 155800 -2.35 % Biểu đồ biến động giá của mã TNH Biểu đồ biến khối lượng của mã TNH
TNI 192.2 3.66 154600 -2.40 % Biểu đồ biến động giá của mã TNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNI
TNA 453.1 9.14 98800 -2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TNA Biểu đồ biến khối lượng của mã TNA
TN1 964 27.90 3300 -2.79 % Biểu đồ biến động giá của mã TN1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TN1
TIP 631.9 24.30 40400 -2.80 % Biểu đồ biến động giá của mã TIP Biểu đồ biến khối lượng của mã TIP
TDC 1160 11.60 165400 -2.93 % Biểu đồ biến động giá của mã TDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDC
TCR 49.8 4.80 7300 -3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã TCR Biểu đồ biến khối lượng của mã TCR
TCL 1085.7 36.00 26200 -3.10 % Biểu đồ biến động giá của mã TCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCL
TCD 1875.2 9.90 443200 -3.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TCD Biểu đồ biến khối lượng của mã TCD
TDM 3900 39.00 206300 -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDM
TNT 367.2 7.20 569800 -3.74 % Biểu đồ biến động giá của mã TNT Biểu đồ biến khối lượng của mã TNT
THI 1207.8 24.75 100 -3.88 % Biểu đồ biến động giá của mã THI Biểu đồ biến động khối lượng của mã THI
TTB 182.3 3.54 471000 -4.84 % Biểu đồ biến động giá của mã TTB Biểu đồ biến khối lượng của mã TTB
TTA 1749.6 12.00 164200 -5.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTA
TLH 888.4 8.70 331100 -5.54 % Biểu đồ biến động giá của mã TLH Biểu đồ biến khối lượng của mã TLH
TIX 904.5 30.15 0 -6.37 % Biểu đồ biến động giá của mã TIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIX
TLD 223.9 5.48 64100 -6.48 % Biểu đồ biến động giá của mã TLD Biểu đồ biến khối lượng của mã TLD
THG 757 47.40 67900 -6.51 % Biểu đồ biến động giá của mã THG Biểu đồ biến động khối lượng của mã THG
TSC 1200.8 6.10 1240000 -6.58 % Biểu đồ biến động giá của mã TSC Biểu đồ biến khối lượng của mã TSC
TCM 3494.4 46.50 532000 -7.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCM
TMP 3899 55.70 900 -7.17 % Biểu đồ biến động giá của mã TMP Biểu đồ biến khối lượng của mã TMP
TV2 1917.8 42.60 48000 -10.97 % Biểu đồ biến động giá của mã TV2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV2
TDG 87.2 5.20 247000 -11.26 % Biểu đồ biến động giá của mã TDG Biểu đồ biến khối lượng của mã TDG
TDH 563.3 5.00 123600 -21.26 % Biểu đồ biến động giá của mã TDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDH
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.