TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 26/06/2022, 15:51
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 24/06 So với tuần trước
(-)
ST8 441.1 17.15 200 7.19 % Biểu đồ biến động giá của mã ST8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã ST8
SHI 2252.8 15.00 383400 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SHI Biểu đồ biến khối lượng của mã SHI
SAM 4256.4 11.65 2243300 5.91 % Biểu đồ biến động giá của mã SAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAM
STB 39966.6 21.20 11596900 4.69 % Biểu đồ biến động giá của mã STB Biểu đồ biến khối lượng của mã STB
SVI 884.2 68.90 2200 4.39 % Biểu đồ biến động giá của mã SVI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVI
SHB 36074.6 13.50 3883200 4.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SHB Biểu đồ biến khối lượng của mã SHB
SSB 51785.8 31.20 2067000 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSB
SGN 2276.8 67.80 300 3.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SGN Biểu đồ biến khối lượng của mã SGN
SGR 966 16.10 68600 2.88 % Biểu đồ biến động giá của mã SGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGR
SCR 3315.5 9.05 2382400 2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã SCR Biểu đồ biến khối lượng của mã SCR
S4A 1521.3 36.05 100 2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã S4A Biểu đồ biến động khối lượng của mã S4A
SII 896.9 13.90 1300 1.46 % Biểu đồ biến động giá của mã SII Biểu đồ biến khối lượng của mã SII
SBT 10066.4 16.00 2094200 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã SBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBT
SRF 462.4 13.00 2800 1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SRF Biểu đồ biến khối lượng của mã SRF
SSC 539.7 36.00 500 1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSC
SRC 470.1 16.75 900 0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã SRC Biểu đồ biến khối lượng của mã SRC
SHP 2803.4 27.70 300 0.73 % Biểu đồ biến động giá của mã SHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHP
SMB 1223.7 41.00 6900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SMB Biểu đồ biến khối lượng của mã SMB
SSI 18502.4 18.60 11929000 -0.07 % Biểu đồ biến động giá của mã SSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSI
SAB 99783.4 155.60 84000 -0.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SAB Biểu đồ biến khối lượng của mã SAB
SCD 154.7 18.20 0 -0.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCD
SJD 1228.2 17.80 28800 -0.56 % Biểu đồ biến động giá của mã SJD Biểu đồ biến khối lượng của mã SJD
SFC 254.1 22.50 0 -0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã SFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFC
SKG 886.6 14.00 95100 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SKG Biểu đồ biến khối lượng của mã SKG
SBA 1246.1 20.60 4100 -1.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SBA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBA
SBV 388.6 14.20 51000 -2.07 % Biểu đồ biến động giá của mã SBV Biểu đồ biến khối lượng của mã SBV
SCS 7793.7 156.40 11400 -2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã SCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCS
SC5 269 17.95 1400 -2.18 % Biểu đồ biến động giá của mã SC5 Biểu đồ biến khối lượng của mã SC5
STK 3536.3 50.00 11800 -2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã STK Biểu đồ biến động khối lượng của mã STK
STG 2780.6 28.30 25500 -2.41 % Biểu đồ biến động giá của mã STG Biểu đồ biến khối lượng của mã STG
SFG 656.2 13.70 400 -2.84 % Biểu đồ biến động giá của mã SFG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFG
SVT 167.9 14.50 12100 -3.01 % Biểu đồ biến động giá của mã SVT Biểu đồ biến khối lượng của mã SVT
SHA 181.3 5.42 100400 -3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã SHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHA
SFI 945.2 60.00 800 -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã SFI Biểu đồ biến khối lượng của mã SFI
SMC 1268.7 20.80 157500 -3.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMC
SZL 1100 55.00 5200 -3.34 % Biểu đồ biến động giá của mã SZL Biểu đồ biến khối lượng của mã SZL
SJF 483.1 6.10 753600 -3.94 % Biểu đồ biến động giá của mã SJF Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJF
SAV 264.3 16.50 3200 -4.07 % Biểu đồ biến động giá của mã SAV Biểu đồ biến khối lượng của mã SAV
SJS 8258.1 71.90 5900 -5.02 % Biểu đồ biến động giá của mã SJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJS
SVD 154.8 6.00 50800 -5.51 % Biểu đồ biến động giá của mã SVD Biểu đồ biến khối lượng của mã SVD
SZC 4360 43.60 363300 -6.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SZC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZC
SMA 178.3 8.76 6000 -6.81 % Biểu đồ biến động giá của mã SMA Biểu đồ biến khối lượng của mã SMA
SGT 1813 24.50 67500 -7.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGT
SPM 251.3 17.95 500 -9.34 % Biểu đồ biến động giá của mã SPM Biểu đồ biến khối lượng của mã SPM
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.