TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 01/07/2022, 09:14
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 30/06 So với tuần trước
(-)
BAF 4764.9 33.20 1787300 8.50 % Biểu đồ biến động giá của mã BAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAF
BCM 69345 67.00 238400 7.54 % Biểu đồ biến động giá của mã BCM Biểu đồ biến khối lượng của mã BCM
BID 169460.5 33.50 1498400 7.37 % Biểu đồ biến động giá của mã BID Biểu đồ biến động khối lượng của mã BID
BMP 4723.4 57.70 26700 6.85 % Biểu đồ biến động giá của mã BMP Biểu đồ biến khối lượng của mã BMP
BMC 166.7 13.45 31700 4.26 % Biểu đồ biến động giá của mã BMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMC
BCE 310.8 8.88 66800 4.23 % Biểu đồ biến động giá của mã BCE Biểu đồ biến khối lượng của mã BCE
BIC 3307.2 28.20 38700 3.68 % Biểu đồ biến động giá của mã BIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIC
BSI 2728.3 22.35 689500 3.47 % Biểu đồ biến động giá của mã BSI Biểu đồ biến khối lượng của mã BSI
BKG 164.1 5.47 103700 2.24 % Biểu đồ biến động giá của mã BKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BKG
BFC 1320.6 23.10 402400 -0.22 % Biểu đồ biến động giá của mã BFC Biểu đồ biến khối lượng của mã BFC
BMI 3222.9 29.40 223800 -0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã BMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMI
BCG 7096.6 14.10 5265100 -0.35 % Biểu đồ biến động giá của mã BCG Biểu đồ biến khối lượng của mã BCG
BRC 163.3 13.20 0 -0.38 % Biểu đồ biến động giá của mã BRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRC
BWE 9838.9 51.00 370900 -0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã BWE Biểu đồ biến khối lượng của mã BWE
BTP 1010.1 16.70 0 -1.47 % Biểu đồ biến động giá của mã BTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTP
BHN 12215.9 52.70 1800 -2.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BHN Biểu đồ biến khối lượng của mã BHN
BTT 663.7 47.00 500 -4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã BTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTT
BVH 38971.9 52.50 1386600 -4.20 % Biểu đồ biến động giá của mã BVH Biểu đồ biến khối lượng của mã BVH
BBC 1517.1 80.90 4300 -25.02 % Biểu đồ biến động giá của mã BBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBC
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.