TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 03/07/2022, 21:51
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 01/07 So với tuần trước
(-)
TVP 997.9 90.00 0 75.78 % Biểu đồ biến động giá của mã TVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVP
XMD 63.6 15.90 68400 69.15 % Biểu đồ biến động giá của mã XMD Biểu đồ biến khối lượng của mã XMD
UPH 125 9.40 600 51.61 % Biểu đồ biến động giá của mã UPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã UPH
HEP 107.4 17.90 0 50.42 % Biểu đồ biến động giá của mã HEP Biểu đồ biến khối lượng của mã HEP
PBT 191 10.90 0 45.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBT
SPI 100.9 6.00 76000 42.86 % Biểu đồ biến động giá của mã SPI Biểu đồ biến khối lượng của mã SPI
XDH 149.1 9.10 0 40.00 % Biểu đồ biến động giá của mã XDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã XDH
TVG 25.8 12.70 0 39.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TVG Biểu đồ biến khối lượng của mã TVG
VNC 488.2 46.50 0 36.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNC
DSC 1720 17.20 128000 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DSC Biểu đồ biến khối lượng của mã DSC
KTL 187.1 28.70 0 31.65 % Biểu đồ biến động giá của mã KTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã KTL
IHK 42.2 19.70 0 31.33 % Biểu đồ biến động giá của mã IHK Biểu đồ biến khối lượng của mã IHK
GLW 183.6 10.20 0 29.11 % Biểu đồ biến động giá của mã GLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã GLW
BVL 2338.4 40.80 100 27.50 % Biểu đồ biến động giá của mã BVL Biểu đồ biến khối lượng của mã BVL
BLN 42.5 8.50 7000 26.87 % Biểu đồ biến động giá của mã BLN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLN
CC1 6073.8 19.00 36600 26.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã CC1
BTG 10.9 9.20 100 26.03 % Biểu đồ biến động giá của mã BTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTG
IDP 11128.9 188.80 0 25.87 % Biểu đồ biến động giá của mã IDP Biểu đồ biến khối lượng của mã IDP
VHD 991.8 26.10 0 25.48 % Biểu đồ biến động giá của mã VHD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHD
FLC 4118 5.80 8400700 25.27 % Biểu đồ biến động giá của mã FLC Biểu đồ biến khối lượng của mã FLC
OGC 3855 12.85 2586000 22.97 % Biểu đồ biến động giá của mã OGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã OGC
TS3 21.2 5.50 3800 22.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TS3 Biểu đồ biến khối lượng của mã TS3
HSP 218.9 18.20 0 22.15 % Biểu đồ biến động giá của mã HSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSP
VTL 60.2 11.90 1300 21.43 % Biểu đồ biến động giá của mã VTL Biểu đồ biến khối lượng của mã VTL
VTZ 198 9.90 19900 20.73 % Biểu đồ biến động giá của mã VTZ Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTZ
TGG 172.8 6.33 1331600 20.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TGG Biểu đồ biến khối lượng của mã TGG
BLT 113.2 28.30 1300 20.43 % Biểu đồ biến động giá của mã BLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLT
TED 436.2 34.90 33300 20.34 % Biểu đồ biến động giá của mã TED Biểu đồ biến khối lượng của mã TED
DOC 120 12.00 100 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DOC
TTL 733.4 17.50 57600 19.86 % Biểu đồ biến động giá của mã TTL Biểu đồ biến khối lượng của mã TTL
FTS 5199 38.70 854400 19.08 % Biểu đồ biến động giá của mã FTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FTS
LIC 1800 20.00 9900 19.05 % Biểu đồ biến động giá của mã LIC Biểu đồ biến khối lượng của mã LIC
PCM 56 14.00 0 18.64 % Biểu đồ biến động giá của mã PCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCM
CIG 203.4 6.45 208600 18.35 % Biểu đồ biến động giá của mã CIG Biểu đồ biến khối lượng của mã CIG
MTH 124.5 26.00 500 18.18 % Biểu đồ biến động giá của mã MTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTH
HRT 416.3 5.20 2900 18.18 % Biểu đồ biến động giá của mã HRT Biểu đồ biến khối lượng của mã HRT
TST 41.8 8.70 400 17.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TST Biểu đồ biến động khối lượng của mã TST
TLI 26.1 8.70 0 17.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TLI Biểu đồ biến khối lượng của mã TLI
JVC 849.3 5.10 732200 16.97 % Biểu đồ biến động giá của mã JVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã JVC
DNP 2960.9 24.90 46200 16.90 % Biểu đồ biến động giá của mã DNP Biểu đồ biến khối lượng của mã DNP
QLT 38.7 25.80 0 16.74 % Biểu đồ biến động giá của mã QLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã QLT
VNH 28.1 3.50 27000 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VNH Biểu đồ biến khối lượng của mã VNH
TNC 966.4 50.20 400 16.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNC
BT1 95 18.10 0 16.61 % Biểu đồ biến động giá của mã BT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT1
SII 1045.3 16.20 9100 16.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SII Biểu đồ biến động khối lượng của mã SII
VOS 2541 18.15 3276100 16.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến khối lượng của mã VOS
MTV 119.3 22.10 0 16.32 % Biểu đồ biến động giá của mã MTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTV
TDH 653.4 5.80 113400 16.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDH Biểu đồ biến khối lượng của mã TDH
HAF 456.8 31.50 0 15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã HAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAF
EIC 1078.3 29.40 42500 15.29 % Biểu đồ biến động giá của mã EIC Biểu đồ biến khối lượng của mã EIC
DBC 4828.5 20.95 2957100 15.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBC
HLG 306.2 6.90 117920 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLG Biểu đồ biến khối lượng của mã HLG
DCR 44.8 6.90 200 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCR
PTP 99.3 14.60 100 14.97 % Biểu đồ biến động giá của mã PTP Biểu đồ biến khối lượng của mã PTP
ADP 532.2 23.10 0 14.93 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADP
VC1 139.2 11.60 0 14.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC1
HPW 1320.9 17.80 0 14.84 % Biểu đồ biến động giá của mã HPW Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPW
VTC 70.3 15.50 0 14.81 % Biểu đồ biến động giá của mã VTC Biểu đồ biến khối lượng của mã VTC
HNB 149.2 15.70 0 14.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNB
S27 11.2 7.10 5000 14.52 % Biểu đồ biến động giá của mã S27 Biểu đồ biến khối lượng của mã S27
GTD 139.5 15.00 0 14.50 % Biểu đồ biến động giá của mã GTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTD
CID 8.5 7.90 100 14.49 % Biểu đồ biến động giá của mã CID Biểu đồ biến khối lượng của mã CID
PJS 227.7 25.30 0 14.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PJS
SJM 43.5 8.70 0 14.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SJM Biểu đồ biến khối lượng của mã SJM
QHW 205.6 25.70 0 14.22 % Biểu đồ biến động giá của mã QHW Biểu đồ biến động khối lượng của mã QHW
BAF 5008.8 34.90 3885300 14.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BAF Biểu đồ biến khối lượng của mã BAF
PCC 216.2 18.80 0 13.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCC
API 1414.1 37.00 37600 13.85 % Biểu đồ biến động giá của mã API Biểu đồ biến khối lượng của mã API
HLY 18.1 18.10 100 13.84 % Biểu đồ biến động giá của mã HLY Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLY
MTC 47.3 9.10 0 13.75 % Biểu đồ biến động giá của mã MTC Biểu đồ biến khối lượng của mã MTC
NDP 277.5 25.00 0 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã NDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDP
ALV 34.1 6.02 2000 13.58 % Biểu đồ biến động giá của mã ALV Biểu đồ biến khối lượng của mã ALV
A32 239.4 35.20 500 13.55 % Biểu đồ biến động giá của mã A32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã A32
SQC 1023 9.30 0 13.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SQC Biểu đồ biến khối lượng của mã SQC
TXM 36.4 5.20 100 13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TXM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TXM
STG 3139.2 31.95 14900 12.90 % Biểu đồ biến động giá của mã STG Biểu đồ biến khối lượng của mã STG
HTN 2816.1 31.60 264700 12.86 % Biểu đồ biến động giá của mã HTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTN
SDJ 19.1 4.40 1100 12.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SDJ Biểu đồ biến khối lượng của mã SDJ
FHS 351.9 27.60 100 12.65 % Biểu đồ biến động giá của mã FHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FHS
HAM 266 27.60 100 12.65 % Biểu đồ biến động giá của mã HAM Biểu đồ biến khối lượng của mã HAM
TSJ 2408.6 32.20 0 12.59 % Biểu đồ biến động giá của mã TSJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã TSJ
VTJ 51.3 4.50 400 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã VTJ Biểu đồ biến khối lượng của mã VTJ
DTV 237.6 45.00 100 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTV
HU4 150 10.00 22800 12.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HU4 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU4
BID 177301.3 35.05 3520700 12.34 % Biểu đồ biến động giá của mã BID Biểu đồ biến động khối lượng của mã BID
DNE 63.5 11.00 0 12.24 % Biểu đồ biến động giá của mã DNE Biểu đồ biến khối lượng của mã DNE
MTS 151.5 10.10 0 12.22 % Biểu đồ biến động giá của mã MTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTS
CTF 2063.3 28.50 832400 12.20 % Biểu đồ biến động giá của mã CTF Biểu đồ biến khối lượng của mã CTF
C92 24.4 4.60 3 12.20 % Biểu đồ biến động giá của mã C92 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C92
WTC 157 15.70 100 12.14 % Biểu đồ biến động giá của mã WTC Biểu đồ biến khối lượng của mã WTC
QBS 270.4 3.90 2062600 12.07 % Biểu đồ biến động giá của mã QBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã QBS
VST 305.5 4.70 147562 11.90 % Biểu đồ biến động giá của mã VST Biểu đồ biến khối lượng của mã VST
SLS 1248.5 127.50 5300 11.84 % Biểu đồ biến động giá của mã SLS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SLS
VE9 36.3 2.90 17800 11.54 % Biểu đồ biến động giá của mã VE9 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE9
MLS 74 18.50 1200 11.45 % Biểu đồ biến động giá của mã MLS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MLS
NVT 1149.4 12.70 16700 11.40 % Biểu đồ biến động giá của mã NVT Biểu đồ biến khối lượng của mã NVT
HD8 90 9.00 0 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD8
CGV 38 4.00 4000 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã CGV Biểu đồ biến khối lượng của mã CGV
CTA 16.9 2.00 500 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã CTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTA
MDC 261.3 12.20 0 10.91 % Biểu đồ biến động giá của mã MDC Biểu đồ biến khối lượng của mã MDC
LBM 928 92.80 6000 10.87 % Biểu đồ biến động giá của mã LBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã LBM
DST 232.6 7.20 142306 10.77 % Biểu đồ biến động giá của mã DST Biểu đồ biến khối lượng của mã DST
BSI 2917.5 23.90 589900 10.65 % Biểu đồ biến động giá của mã BSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSI
SBT 11136 17.70 1800200 10.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SBT Biểu đồ biến khối lượng của mã SBT
TLG 3850.8 49.50 68200 10.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLG
TCW 545.8 27.30 1100 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã TCW Biểu đồ biến khối lượng của mã TCW
SBL 114.1 9.50 100 10.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SBL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBL
VIB 24468.1 22.75 2331300 10.44 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến khối lượng của mã VIB
NTL 1618.6 25.45 379000 10.17 % Biểu đồ biến động giá của mã NTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTL
HAG 8254.5 8.90 23575500 10.15 % Biểu đồ biến động giá của mã HAG Biểu đồ biến khối lượng của mã HAG
VGP 225.9 27.50 100 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGP
NBW 251.8 23.10 3100 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NBW Biểu đồ biến khối lượng của mã NBW
BII 241 4.18 2363304 9.97 % Biểu đồ biến động giá của mã BII Biểu đồ biến động khối lượng của mã BII
VSN 2233.2 27.60 800 9.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VSN Biểu đồ biến khối lượng của mã VSN
DTC 67 6.70 5000 9.84 % Biểu đồ biến động giá của mã DTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTC
LBE 34.8 31.60 300 9.72 % Biểu đồ biến động giá của mã LBE Biểu đồ biến khối lượng của mã LBE
SVT 184.1 15.90 43900 9.66 % Biểu đồ biến động giá của mã SVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVT
VCM 41.1 13.70 0 9.60 % Biểu đồ biến động giá của mã VCM Biểu đồ biến khối lượng của mã VCM
BDB 13 11.50 0 9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã BDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDB
DSP 1364.9 11.50 1500 9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã DSP Biểu đồ biến khối lượng của mã DSP
KSV 8540 42.70 0 9.49 % Biểu đồ biến động giá của mã KSV Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSV
TSB 70.2 10.40 0 9.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TSB Biểu đồ biến khối lượng của mã TSB
AIC 1138.1 11.38 3700 9.43 % Biểu đồ biến động giá của mã AIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AIC
TDG 95.4 5.69 254800 9.42 % Biểu đồ biến động giá của mã TDG Biểu đồ biến khối lượng của mã TDG
HRC 1782.2 59.00 1300 9.26 % Biểu đồ biến động giá của mã HRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRC
DPC 40.3 18.00 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã DPC Biểu đồ biến khối lượng của mã DPC
CTG 129515 26.95 3534400 8.89 % Biểu đồ biến động giá của mã CTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTG
PCN 19.2 4.90 100 8.89 % Biểu đồ biến động giá của mã PCN Biểu đồ biến khối lượng của mã PCN
L40 84.2 23.40 0 8.84 % Biểu đồ biến động giá của mã L40 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L40
VHG 555 3.70 4038300 8.82 % Biểu đồ biến động giá của mã VHG Biểu đồ biến khối lượng của mã VHG
LKW 114.8 45.90 200 8.77 % Biểu đồ biến động giá của mã LKW Biểu đồ biến động khối lượng của mã LKW
ROS 1623.3 2.86 7696000 8.75 % Biểu đồ biến động giá của mã ROS Biểu đồ biến khối lượng của mã ROS
SBD 159 15.00 0 8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã SBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBD
NXT 50.2 15.20 15700 8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã NXT Biểu đồ biến khối lượng của mã NXT
HCM 9893.9 21.60 5521400 8.54 % Biểu đồ biến động giá của mã HCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCM
C47 367.5 13.35 64300 8.54 % Biểu đồ biến động giá của mã C47 Biểu đồ biến khối lượng của mã C47
NTH 480.7 44.50 0 8.54 % Biểu đồ biến động giá của mã NTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTH
FUE 265.7 18.71 35600 8.46 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV50 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUESSV50
TIX 981 32.70 0 8.46 % Biểu đồ biến động giá của mã TIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIX
NS2 511.2 9.00 100 8.43 % Biểu đồ biến động giá của mã NS2 Biểu đồ biến khối lượng của mã NS2
SBS 1139.9 9.00 2638136 8.43 % Biểu đồ biến động giá của mã SBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBS
BIG 90 18.00 59600 8.43 % Biểu đồ biến động giá của mã BIG Biểu đồ biến khối lượng của mã BIG
PDV 258.6 10.30 122 8.42 % Biểu đồ biến động giá của mã PDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDV
LO5 6.7 1.30 600 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã LO5 Biểu đồ biến khối lượng của mã LO5
LDG 2106.7 8.77 5214900 8.27 % Biểu đồ biến động giá của mã LDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LDG
SAV 286 17.85 1600 8.18 % Biểu đồ biến động giá của mã SAV Biểu đồ biến khối lượng của mã SAV
KBC 18739.4 32.55 2176000 8.14 % Biểu đồ biến động giá của mã KBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KBC
VND 22651.9 18.60 35630900 8.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến khối lượng của mã VND
CTS 1839.1 16.00 616500 8.11 % Biểu đồ biến động giá của mã CTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTS
NKG 4923.3 18.70 6898300 8.09 % Biểu đồ biến động giá của mã NKG Biểu đồ biến khối lượng của mã NKG
HWS 1173.8 13.40 0 8.06 % Biểu đồ biến động giá của mã HWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HWS
QTC 43.7 16.20 0 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QTC Biểu đồ biến khối lượng của mã QTC
SDA 353.8 13.50 141701 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDA
TTB 196.8 3.82 333100 7.91 % Biểu đồ biến động giá của mã TTB Biểu đồ biến khối lượng của mã TTB
KLB 9022.5 24.70 730 7.86 % Biểu đồ biến động giá của mã KLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KLB
SRT 276.7 5.50 900 7.84 % Biểu đồ biến động giá của mã SRT Biểu đồ biến khối lượng của mã SRT
MAC 146.9 9.70 47666 7.78 % Biểu đồ biến động giá của mã MAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MAC
VC9 116.4 9.70 26100 7.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VC9 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC9
FTM 140 2.80 - 7.69 %
HPT 115.8 14.00 1200 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã HPT Biểu đồ biến khối lượng của mã HPT
TVS 3458.5 32.30 121400 7.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TVS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVS
RCC 632.2 40.90 0 7.63 % Biểu đồ biến động giá của mã RCC Biểu đồ biến khối lượng của mã RCC
SD9 291 8.50 50700 7.59 % Biểu đồ biến động giá của mã SD9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD9
PIC 420.1 12.60 0 7.58 % Biểu đồ biến động giá của mã PIC Biểu đồ biến khối lượng của mã PIC
SD4 44.3 4.30 5800 7.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SD4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD4
MKV 64.5 12.90 0 7.50 % Biểu đồ biến động giá của mã MKV Biểu đồ biến khối lượng của mã MKV
SGR 1038 17.30 50600 7.45 % Biểu đồ biến động giá của mã SGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGR
AAV 579.9 8.70 227340 7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã AAV Biểu đồ biến khối lượng của mã AAV
PSG 101.5 2.90 52000 7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSG
MHC 244.3 5.90 32300 7.27 % Biểu đồ biến động giá của mã MHC Biểu đồ biến khối lượng của mã MHC
TTG 11.8 5.90 800 7.27 % Biểu đồ biến động giá của mã TTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTG
LIG 534.5 5.90 497900 7.27 % Biểu đồ biến động giá của mã LIG Biểu đồ biến khối lượng của mã LIG
HC3 765.4 37.00 26 7.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HC3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HC3
VMC 402 13.40 30300 7.20 % Biểu đồ biến động giá của mã VMC Biểu đồ biến khối lượng của mã VMC
APF 1345.5 67.25 10600 7.16 % Biểu đồ biến động giá của mã APF Biểu đồ biến động khối lượng của mã APF
TOP 38 1.50 90400 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TOP Biểu đồ biến khối lượng của mã TOP
CBS 158.8 45.00 2007 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã CBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CBS
BLI 1056 17.60 0 7.06 % Biểu đồ biến động giá của mã BLI Biểu đồ biến khối lượng của mã BLI
CEE 537.4 12.95 400 7.02 % Biểu đồ biến động giá của mã CEE Biểu đồ biến động khối lượng của mã CEE
PGC 1152.5 19.10 14500 7.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PGC Biểu đồ biến khối lượng của mã PGC
PNC 114.8 10.40 2200 7.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNC
KMT 106.3 10.80 0 6.91 % Biểu đồ biến động giá của mã KMT Biểu đồ biến khối lượng của mã KMT
CMG 6757.9 62.00 45100 6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã CMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMG
SDU 500 25.00 100 6.84 % Biểu đồ biến động giá của mã SDU Biểu đồ biến khối lượng của mã SDU
SIP 8504.3 105.00 28800 6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIP
SKG 946.8 14.95 439500 6.79 % Biểu đồ biến động giá của mã SKG Biểu đồ biến khối lượng của mã SKG
PVT 6634.9 20.50 3081100 6.77 % Biểu đồ biến động giá của mã PVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVT
HUT 8872.4 26.80 3469675 6.77 % Biểu đồ biến động giá của mã HUT Biểu đồ biến khối lượng của mã HUT
IDC 14850 49.50 1185170 6.76 % Biểu đồ biến động giá của mã IDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã IDC
KHD 25.8 7.90 9100 6.76 % Biểu đồ biến động giá của mã KHD Biểu đồ biến khối lượng của mã KHD
SPM 268.1 19.15 3800 6.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SPM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPM
HAC 233.4 8.00 22500 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HAC Biểu đồ biến khối lượng của mã HAC
VTD 105.6 17.60 104000 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTD
MCF 103.5 9.60 100 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MCF Biểu đồ biến khối lượng của mã MCF
CDO 100.8 3.20 372100 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CDO Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDO
EVE 604.5 14.40 70100 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã EVE Biểu đồ biến khối lượng của mã EVE
LCM 71.2 2.89 159900 6.64 % Biểu đồ biến động giá của mã LCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã LCM
MBS 4736.8 17.70 1215472 6.63 % Biểu đồ biến động giá của mã MBS Biểu đồ biến khối lượng của mã MBS
DTT 138.2 16.95 100 6.60 % Biểu đồ biến động giá của mã DTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTT
CRE 4435.2 22.00 330200 6.54 % Biểu đồ biến động giá của mã CRE Biểu đồ biến khối lượng của mã CRE
THG 806.6 50.50 37300 6.54 % Biểu đồ biến động giá của mã THG Biểu đồ biến động khối lượng của mã THG
HDB 49178.6 24.50 2049800 6.52 % Biểu đồ biến động giá của mã HDB Biểu đồ biến khối lượng của mã HDB
SHE 91.9 11.50 0 6.48 % Biểu đồ biến động giá của mã SHE Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHE
KCE 22.4 14.90 200 6.43 % Biểu đồ biến động giá của mã KCE Biểu đồ biến khối lượng của mã KCE
DXS 6232.7 17.40 158900 6.42 % Biểu đồ biến động giá của mã DXS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXS
LMH 256.3 10.00 547200 6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã LMH Biểu đồ biến khối lượng của mã LMH
SBA 1324.7 21.90 28600 6.31 % Biểu đồ biến động giá của mã SBA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBA
HSG 7588.5 16.90 6287000 6.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HSG Biểu đồ biến khối lượng của mã HSG
HU6 63.8 8.50 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HU6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU6
L61 64.4 8.50 400 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã L61 Biểu đồ biến khối lượng của mã L61
PEC 26.5 8.50 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã PEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEC
VDS 1786.8 17.00 112300 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VDS Biểu đồ biến khối lượng của mã VDS
HJS 758.1 36.10 0 6.18 % Biểu đồ biến động giá của mã HJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HJS
IDJ 1021.8 13.90 1921090 6.11 % Biểu đồ biến động giá của mã IDJ Biểu đồ biến khối lượng của mã IDJ
SVI 938.1 73.10 0 6.10 % Biểu đồ biến động giá của mã SVI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVI
VIT 1045 20.90 0 6.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VIT Biểu đồ biến khối lượng của mã VIT
APP 42 8.90 0 5.95 % Biểu đồ biến động giá của mã APP Biểu đồ biến động khối lượng của mã APP
ABS 334.1 11.60 476700 5.94 % Biểu đồ biến động giá của mã ABS Biểu đồ biến khối lượng của mã ABS
BMP 4682.4 57.20 13000 5.93 % Biểu đồ biến động giá của mã BMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMP
SSI 19596.6 19.70 15527500 5.91 % Biểu đồ biến động giá của mã SSI Biểu đồ biến khối lượng của mã SSI
VAF 472.7 12.55 12200 5.91 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAF
HTE 129.8 5.50 600 5.77 % Biểu đồ biến động giá của mã HTE Biểu đồ biến khối lượng của mã HTE
VIN 752.2 29.50 0 5.73 % Biểu đồ biến động giá của mã VIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIN
HNI 879.9 74.00 1800 5.71 % Biểu đồ biến động giá của mã HNI Biểu đồ biến khối lượng của mã HNI
QSP 237.4 22.00 2500 5.65 % Biểu đồ biến động giá của mã QSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã QSP
SIV 153.6 51.00 100 5.59 % Biểu đồ biến động giá của mã SIV Biểu đồ biến khối lượng của mã SIV
YEG 719.4 23.00 50400 5.50 % Biểu đồ biến động giá của mã YEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã YEG
GEG 7289.2 24.00 3470900 5.49 % Biểu đồ biến động giá của mã GEG Biểu đồ biến khối lượng của mã GEG
INN 873 48.50 44000 5.43 % Biểu đồ biến động giá của mã INN Biểu đồ biến động khối lượng của mã INN
SRB 33.2 3.90 700 5.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SRB Biểu đồ biến khối lượng của mã SRB
FUC 46.9 9.38 0 5.39 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCVREIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUCVREIT
PEN 49 9.80 0 5.38 % Biểu đồ biến động giá của mã PEN Biểu đồ biến khối lượng của mã PEN
PGI 3038.6 27.40 29400 5.38 % Biểu đồ biến động giá của mã PGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGI
PVP 1112.4 11.80 42000 5.36 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến khối lượng của mã PVP
MVN 27398.5 25.60 0 5.35 % Biểu đồ biến động giá của mã MVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MVN
GVT 1466.9 126.40 100 5.33 % Biểu đồ biến động giá của mã GVT Biểu đồ biến khối lượng của mã GVT
PGN 89.8 11.90 11703 5.31 % Biểu đồ biến động giá của mã PGN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGN
HTL 250.2 20.85 1600 5.30 % Biểu đồ biến động giá của mã HTL Biểu đồ biến khối lượng của mã HTL
CPC 77 17.90 0 5.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CPC
BMS 570 10.00 25900 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã BMS Biểu đồ biến khối lượng của mã BMS
SPC 189.5 18.00 500 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPC
ACC 1198.5 14.10 36200 5.22 % Biểu đồ biến động giá của mã ACC Biểu đồ biến khối lượng của mã ACC
PPY 87.4 10.10 300 5.21 % Biểu đồ biến động giá của mã PPY Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPY
HHC 1624.4 98.90 0 5.21 % Biểu đồ biến động giá của mã HHC Biểu đồ biến khối lượng của mã HHC
KDC 18155.2 64.90 1003500 5.19 % Biểu đồ biến động giá của mã KDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDC
PNJ 31102.9 128.20 950400 5.08 % Biểu đồ biến động giá của mã PNJ Biểu đồ biến khối lượng của mã PNJ
KST 86.9 14.50 0 5.07 % Biểu đồ biến động giá của mã KST Biểu đồ biến động khối lượng của mã KST
TCD 1970 10.40 523400 5.05 % Biểu đồ biến động giá của mã TCD Biểu đồ biến khối lượng của mã TCD
PWA 63 6.30 19200 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PWA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PWA
VIG 215 6.30 153900 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIG Biểu đồ biến khối lượng của mã VIG
VDL 307.8 21.00 0 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VDL Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDL
S12 10.5 2.10 5300 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S12 Biểu đồ biến khối lượng của mã S12
TPB 43181.9 27.30 898800 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPB
HNF 630 21.00 100 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HNF Biểu đồ biến khối lượng của mã HNF
CKV 85 21.00 500 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CKV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKV
PC1 9406.4 40.00 1991000 4.99 % Biểu đồ biến động giá của mã PC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã PC1
EVG 1405.6 6.53 147300 4.98 % Biểu đồ biến động giá của mã EVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVG
VIX 2627.9 9.57 7744800 4.93 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến khối lượng của mã VIX
TSC 1259.9 6.40 798600 4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã TSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TSC
GND 269.1 29.90 200 4.91 % Biểu đồ biến động giá của mã GND Biểu đồ biến khối lượng của mã GND
VCI 11842.2 35.35 4291000 4.90 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCI
CTC 67.9 4.30 111208 4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã CTC Biểu đồ biến khối lượng của mã CTC
L45 20.6 4.30 0 4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã L45 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L45
G36 875.1 8.60 476600 4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã G36 Biểu đồ biến khối lượng của mã G36
CEO 7205.5 28.00 6278725 4.87 % Biểu đồ biến động giá của mã CEO Biểu đồ biến động khối lượng của mã CEO
GMC 749.1 22.70 0 4.85 % Biểu đồ biến động giá của mã GMC Biểu đồ biến khối lượng của mã GMC
DAH 583.5 6.93 307800 4.84 % Biểu đồ biến động giá của mã DAH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAH
ORS 3040 15.20 1289200 4.83 % Biểu đồ biến động giá của mã ORS Biểu đồ biến khối lượng của mã ORS
GIL 3396 56.60 386700 4.81 % Biểu đồ biến động giá của mã GIL Biểu đồ biến động khối lượng của mã GIL
KIP 106.8 10.90 0 4.81 % Biểu đồ biến động giá của mã KIP Biểu đồ biến khối lượng của mã KIP
BVN 54.5 10.90 200 4.81 % Biểu đồ biến động giá của mã BVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVN
AAS 1400 17.50 33604 4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã AAS Biểu đồ biến khối lượng của mã AAS
EFI 29.5 2.20 5200 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã EFI Biểu đồ biến động khối lượng của mã EFI
RTB 2708.7 30.80 0 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã RTB Biểu đồ biến khối lượng của mã RTB
PAC 1700.9 36.60 1400 4.72 % Biểu đồ biến động giá của mã PAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAC
CMT 142.4 17.80 3900 4.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CMT Biểu đồ biến khối lượng của mã CMT
VCW 2512.5 33.50 410 4.69 % Biểu đồ biến động giá của mã VCW Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCW
BWS 3015 33.50 1700 4.69 % Biểu đồ biến động giá của mã BWS Biểu đồ biến khối lượng của mã BWS
HUG 617.9 38.00 0 4.68 % Biểu đồ biến động giá của mã HUG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HUG
CMD 337.5 22.50 0 4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã CMD Biểu đồ biến khối lượng của mã CMD
PFL 225 4.50 553800 4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã PFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PFL
MH3 684 57.00 200 4.59 % Biểu đồ biến động giá của mã MH3 Biểu đồ biến khối lượng của mã MH3
PVM 533.2 13.80 48700 4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã PVM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVM
APS 1145.4 13.80 1419841 4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã APS Biểu đồ biến khối lượng của mã APS
SGT 1894.4 25.60 33000 4.49 % Biểu đồ biến động giá của mã SGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGT
TDF 840 28.00 0 4.48 % Biểu đồ biến động giá của mã TDF Biểu đồ biến khối lượng của mã TDF
GEX 16902.2 19.85 8454200 4.47 % Biểu đồ biến động giá của mã GEX Biểu đồ biến động khối lượng của mã GEX
NCT 2514.6 96.10 11200 4.46 % Biểu đồ biến động giá của mã NCT Biểu đồ biến khối lượng của mã NCT
S55 595 59.50 30 4.39 % Biểu đồ biến động giá của mã S55 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S55
TLD 233.7 5.72 114100 4.38 % Biểu đồ biến động giá của mã TLD Biểu đồ biến khối lượng của mã TLD
SGS 240.8 16.70 40 4.37 % Biểu đồ biến động giá của mã SGS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGS
TNI 200.6 3.82 184900 4.37 % Biểu đồ biến động giá của mã TNI Biểu đồ biến khối lượng của mã TNI
VTB 143.2 11.95 1500 4.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTB
TDM 4070 40.70 141700 4.36 % Biểu đồ biến động giá của mã TDM Biểu đồ biến khối lượng của mã TDM
VCP 2011 24.00 1700 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCP
GHC 1372.7 28.80 82800 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã GHC Biểu đồ biến khối lượng của mã GHC
BCE 311.2 8.89 61700 4.34 % Biểu đồ biến động giá của mã BCE Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCE
BDT 1505.4 39.00 100 4.32 % Biểu đồ biến động giá của mã BDT Biểu đồ biến khối lượng của mã BDT
LSS 679 9.70 233500 4.30 % Biểu đồ biến động giá của mã LSS Biểu đồ biến động khối lượng của mã LSS
CLC 956.6 36.50 19900 4.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CLC Biểu đồ biến khối lượng của mã CLC
HVH 141.8 6.46 73400 4.19 % Biểu đồ biến động giá của mã HVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVH
VHE 158.2 5.00 60700 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VHE Biểu đồ biến khối lượng của mã VHE
HLR 20.6 12.50 0 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HLR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLR
GTH 13.7 5.00 10600 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã GTH Biểu đồ biến khối lượng của mã GTH
CCP 30 12.50 0 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã CCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCP
ABC 180.5 8.85 39299 4.14 % Biểu đồ biến động giá của mã ABC Biểu đồ biến khối lượng của mã ABC
DIG 18246 36.50 10675100 4.14 % Biểu đồ biến động giá của mã DIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIG
LHG 1640.4 32.80 239900 4.13 % Biểu đồ biến động giá của mã LHG Biểu đồ biến khối lượng của mã LHG
TDN 370.9 12.60 21500 4.13 % Biểu đồ biến động giá của mã TDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDN
SGP 4369.2 20.20 119000 4.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SGP Biểu đồ biến khối lượng của mã SGP
IVS 527.1 7.60 8500 4.11 % Biểu đồ biến động giá của mã IVS Biểu đồ biến động khối lượng của mã IVS
ST8 459.1 17.85 500 4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã ST8 Biểu đồ biến khối lượng của mã ST8
EID 309 20.60 0 4.04 % Biểu đồ biến động giá của mã EID Biểu đồ biến động khối lượng của mã EID
USD 73.9 13.20 300 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã USD Biểu đồ biến khối lượng của mã USD
TDP 1565.5 26.00 0 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDP
VRE 66720.6 28.65 1806800 3.99 % Biểu đồ biến động giá của mã VRE Biểu đồ biến khối lượng của mã VRE
CCR 453.3 18.50 400 3.98 % Biểu đồ biến động giá của mã CCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCR
NBT 461.6 15.70 0 3.97 % Biểu đồ biến động giá của mã NBT Biểu đồ biến khối lượng của mã NBT
PBP 50.4 10.50 5600 3.96 % Biểu đồ biến động giá của mã PBP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBP
PSB 395 7.90 5000 3.95 % Biểu đồ biến động giá của mã PSB Biểu đồ biến khối lượng của mã PSB
ABR 264 13.20 0 3.94 % Biểu đồ biến động giá của mã ABR Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABR
NT2 7268.9 25.25 2280100 3.91 % Biểu đồ biến động giá của mã NT2 Biểu đồ biến khối lượng của mã NT2
DAD 120 24.00 0 3.90 % Biểu đồ biến động giá của mã DAD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAD
HHS 1800.1 5.60 632400 3.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HHS Biểu đồ biến khối lượng của mã HHS
MKP 958 37.50 2100 3.88 % Biểu đồ biến động giá của mã MKP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MKP
VQC 48.6 13.50 100 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VQC Biểu đồ biến khối lượng của mã VQC
SMC 1097.9 18.00 65700 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã SMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMC
ICF 34.6 2.70 105400 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã ICF Biểu đồ biến khối lượng của mã ICF
ILC 33 8.10 600 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã ILC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILC
DDN 178.6 12.80 22040 3.83 % Biểu đồ biến động giá của mã DDN Biểu đồ biến khối lượng của mã DDN
PTL 435 4.35 178100 3.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTL
TCH 7317 10.95 4121000 3.79 % Biểu đồ biến động giá của mã TCH Biểu đồ biến khối lượng của mã TCH
DP1 574.8 27.40 600 3.79 % Biểu đồ biến động giá của mã DP1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DP1
SZC 4525 45.25 479400 3.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SZC Biểu đồ biến khối lượng của mã SZC
FRC 107.4 35.80 100 3.77 % Biểu đồ biến động giá của mã FRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FRC
STB 41474.7 22.00 16869800 3.77 % Biểu đồ biến động giá của mã STB Biểu đồ biến khối lượng của mã STB
CNN 206.8 23.50 1000 3.76 % Biểu đồ biến động giá của mã CNN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNN
VNL 179.1 19.00 1800 3.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VNL Biểu đồ biến khối lượng của mã VNL
VCG 8039.1 18.20 2532100 3.73 % Biểu đồ biến động giá của mã VCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCG
VLC 3360.8 19.50 111449 3.72 % Biểu đồ biến động giá của mã VLC Biểu đồ biến khối lượng của mã VLC
HAX 968.1 19.55 270700 3.71 % Biểu đồ biến động giá của mã HAX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAX
DTD 691.6 22.50 271840 3.69 % Biểu đồ biến động giá của mã DTD Biểu đồ biến khối lượng của mã DTD
VSE 76 8.50 7500 3.66 % Biểu đồ biến động giá của mã VSE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSE
NAF 573.9 11.35 101000 3.65 % Biểu đồ biến động giá của mã NAF Biểu đồ biến khối lượng của mã NAF
SZL 1140 57.00 200 3.64 % Biểu đồ biến động giá của mã SZL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZL
CAP 374.4 71.50 13700 3.62 % Biểu đồ biến động giá của mã CAP Biểu đồ biến khối lượng của mã CAP
KDM 101.5 14.30 110800 3.62 % Biểu đồ biến động giá của mã KDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDM
HAP 768.8 6.92 173300 3.59 % Biểu đồ biến động giá của mã HAP Biểu đồ biến khối lượng của mã HAP
NSG 125.3 14.50 7800 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã NSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NSG
TCI 878.5 8.70 161000 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TCI Biểu đồ biến khối lượng của mã TCI
VNA 700 35.00 37500 3.55 % Biểu đồ biến động giá của mã VNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNA
HAT 55.9 17.90 0 3.47 % Biểu đồ biến động giá của mã HAT Biểu đồ biến khối lượng của mã HAT
CTD 4263.9 53.80 227700 3.46 % Biểu đồ biến động giá của mã CTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTD
PXI 90 3.00 144200 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã PXI Biểu đồ biến khối lượng của mã PXI
TCT 498.7 39.00 600 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCT
TLH 919 9.00 354800 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TLH Biểu đồ biến khối lượng của mã TLH
BOT 361.4 6.10 233500 3.39 % Biểu đồ biến động giá của mã BOT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BOT
FCM 220.5 4.89 96100 3.38 % Biểu đồ biến động giá của mã FCM Biểu đồ biến khối lượng của mã FCM
VPB 111605.2 29.10 7028900 3.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPB
TNH 2225.4 42.90 337500 3.37 % Biểu đồ biến động giá của mã TNH Biểu đồ biến khối lượng của mã TNH
LAF 294.6 20.00 11600 3.36 % Biểu đồ biến động giá của mã LAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã LAF
HAI 449.4 2.46 973600 3.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HAI Biểu đồ biến khối lượng của mã HAI
NHV 63.2 19.60 12700 3.34 % Biểu đồ biến động giá của mã NHV Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHV
SPD 74.4 6.20 0 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SPD Biểu đồ biến khối lượng của mã SPD
BVG 30.2 3.10 69900 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã BVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVG
QPH 576.1 31.00 0 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã QPH Biểu đồ biến khối lượng của mã QPH
CTB 340.6 24.90 600 3.32 % Biểu đồ biến động giá của mã CTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTB
SCD 159.8 18.80 1700 3.30 % Biểu đồ biến động giá của mã SCD Biểu đồ biến khối lượng của mã SCD
KVC 158.4 3.20 390000 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã KVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KVC
FIT 1849.6 6.40 1484900 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã FIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FIT
HBS 211.2 6.40 18800 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBS
VC3 3006.5 45.00 178900 3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã VC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC3
AST 2605.5 57.90 9800 3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã AST Biểu đồ biến động khối lượng của mã AST
VNM 154029.7 73.70 2859000 3.08 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến khối lượng của mã VNM
TV2 1976.3 43.90 75300 3.05 % Biểu đồ biến động giá của mã TV2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV2
VSC 4575.2 41.50 397800 3.05 % Biểu đồ biến động giá của mã VSC Biểu đồ biến khối lượng của mã VSC
LM8 111.3 11.85 5900 3.04 % Biểu đồ biến động giá của mã LM8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã LM8
BTN 15.2 3.40 27000 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã BTN Biểu đồ biến khối lượng của mã BTN
TNG 2845.9 30.70 4634675 3.02 % Biểu đồ biến động giá của mã TNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNG
EIB 40030.9 32.40 415200 3.02 % Biểu đồ biến động giá của mã EIB Biểu đồ biến khối lượng của mã EIB
VBB 4920.1 10.30 3500 3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBB
VRC 485.5 9.71 53600 2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến khối lượng của mã VRC
VNR 3542.3 23.50 42000 2.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VNR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNR
ACL 1223.9 24.40 253500 2.95 % Biểu đồ biến động giá của mã ACL Biểu đồ biến khối lượng của mã ACL
FOX 22988 70.00 316 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã FOX Biểu đồ biến động khối lượng của mã FOX
NED 283.5 7.00 263000 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã NED Biểu đồ biến khối lượng của mã NED
SKH 395.1 24.50 10600 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã SKH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKH
FPT 80449.2 88.00 1696500 2.92 % Biểu đồ biến động giá của mã FPT Biểu đồ biến khối lượng của mã FPT
VGS 741.2 17.60 77100 2.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VGS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGS
TOS 1279.2 42.50 0 2.91 % Biểu đồ biến động giá của mã TOS Biểu đồ biến khối lượng của mã TOS
HTC 275 25.00 0 2.88 % Biểu đồ biến động giá của mã HTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTC
PMB 171.6 14.30 6800 2.88 % Biểu đồ biến động giá của mã PMB Biểu đồ biến khối lượng của mã PMB
PHS 1966.7 21.60 0 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHS
KTS 91.3 18.00 100 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã KTS Biểu đồ biến khối lượng của mã KTS
DTP 1093.8 67.40 100 2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã DTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTP
PPP 129.4 14.70 1000 2.80 % Biểu đồ biến động giá của mã PPP Biểu đồ biến khối lượng của mã PPP
BKG 165 5.50 162100 2.80 % Biểu đồ biến động giá của mã BKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BKG
VID 313.9 8.84 10800 2.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VID Biểu đồ biến khối lượng của mã VID
PNT 68.7 7.40 4 2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã PNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNT
BVS 1343.6 18.60 155100 2.76 % Biểu đồ biến động giá của mã BVS Biểu đồ biến khối lượng của mã BVS
TA9 185.1 14.90 8050 2.76 % Biểu đồ biến động giá của mã TA9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TA9
HPG 100193.5 22.40 15200000 2.75 % Biểu đồ biến động giá của mã HPG Biểu đồ biến khối lượng của mã HPG
DLG 1122.4 3.75 2114600 2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã DLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DLG
CTX 591.8 7.50 14300 2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã CTX Biểu đồ biến khối lượng của mã CTX
NBC 555 15.00 138400 2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã NBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBC
AGR 2077.6 9.80 734100 2.73 % Biểu đồ biến động giá của mã AGR Biểu đồ biến khối lượng của mã AGR
MSB 25967.5 17.00 1153800 2.72 % Biểu đồ biến động giá của mã MSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSB
OCB 20013.2 17.05 1159300 2.71 % Biểu đồ biến động giá của mã OCB Biểu đồ biến khối lượng của mã OCB
TAR 1893.9 26.60 775512 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã TAR
BTS 951.4 7.70 30200 2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BTS Biểu đồ biến khối lượng của mã BTS
PDB 137.2 15.40 28100 2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDB
TIP 648.8 24.95 36700 2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TIP Biểu đồ biến khối lượng của mã TIP
VTO 615.8 7.71 219700 2.66 % Biểu đồ biến động giá của mã VTO Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTO
TTT 196.5 43.00 0 2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã TTT Biểu đồ biến khối lượng của mã TTT
NTC 4063.2 169.30 2400 2.61 % Biểu đồ biến động giá của mã NTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTC
HDC 3225.3 37.30 1731500 2.61 % Biểu đồ biến động giá của mã HDC Biểu đồ biến khối lượng của mã HDC
HJC 101.5 7.90 0 2.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HJC
RDP 387.7 7.90 9400 2.60 % Biểu đồ biến động giá của mã RDP Biểu đồ biến khối lượng của mã RDP
HBC 3927.6 17.80 4932600 2.59 % Biểu đồ biến động giá của mã HBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBC
UNI 248.3 15.90 300 2.58 % Biểu đồ biến động giá của mã UNI Biểu đồ biến khối lượng của mã UNI
BAB 12978.8 17.23 10519 2.58 % Biểu đồ biến động giá của mã BAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAB
PTI 5772.4 71.80 0 2.57 % Biểu đồ biến động giá của mã PTI Biểu đồ biến khối lượng của mã PTI
THT 297.3 12.10 38700 2.54 % Biểu đồ biến động giá của mã THT Biểu đồ biến động khối lượng của mã THT
CLH 388.8 32.40 500 2.53 % Biểu đồ biến động giá của mã CLH Biểu đồ biến khối lượng của mã CLH
CMC 36.9 8.10 600 2.53 % Biểu đồ biến động giá của mã CMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMC
FOC 2253.5 122.00 1600 2.52 % Biểu đồ biến động giá của mã FOC Biểu đồ biến khối lượng của mã FOC
GEE 9810 32.70 12700 2.51 % Biểu đồ biến động giá của mã GEE Biểu đồ biến động khối lượng của mã GEE
ADC 81.5 20.50 100 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã ADC Biểu đồ biến khối lượng của mã ADC
SCJ 155.1 4.10 25900 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SCJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCJ
TVN 5627.4 8.30 87900 2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TVN Biểu đồ biến khối lượng của mã TVN
E1V 10353.9 21.30 556900 2.45 % Biểu đồ biến động giá của mã E1VFVN30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã E1VFVN30
TID 6760 33.80 7500 2.42 % Biểu đồ biến động giá của mã TID Biểu đồ biến khối lượng của mã TID
DTK 8671.1 12.70 0 2.42 % Biểu đồ biến động giá của mã DTK Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTK
PVC 870 17.40 1568350 2.35 % Biểu đồ biến động giá của mã PVC Biểu đồ biến khối lượng của mã PVC
PXL 736.2 8.90 129088 2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXL
HVN 34544.5 15.60 1089900 2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã HVN Biểu đồ biến khối lượng của mã HVN
DHC 4689.6 67.00 138600 2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHC
CDN 2682.9 27.10 200 2.28 % Biểu đồ biến động giá của mã CDN Biểu đồ biến khối lượng của mã CDN
MCG 211.1 3.67 245000 2.23 % Biểu đồ biến động giá của mã MCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCG
HLD 550 27.50 22300 2.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HLD Biểu đồ biến khối lượng của mã HLD
VPD 1966.6 18.45 115500 2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPD
HTP 3378.4 36.80 15300 2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã HTP Biểu đồ biến khối lượng của mã HTP
ANT 111.2 13.90 100 2.21 % Biểu đồ biến động giá của mã ANT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ANT
DC1 15.3 9.30 100 2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã DC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã DC1
ILS 1008 28.00 0 2.19 % Biểu đồ biến động giá của mã ILS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILS
PRE 1368.6 18.80 100 2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã PRE Biểu đồ biến khối lượng của mã PRE
HPP 490.8 61.30 7300 2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPP
S99 492.8 9.40 104900 2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã S99 Biểu đồ biến khối lượng của mã S99
HNG 5764.5 5.20 3862900 2.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNG
CHS 272.6 9.60 1300 2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã CHS Biểu đồ biến khối lượng của mã CHS
BCP 57.6 9.60 3100 2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã BCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCP
NNC 369.4 16.85 7400 2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã NNC Biểu đồ biến khối lượng của mã NNC
KHG 3204 7.23 1127900 2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã KHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHG
MBB 91435.4 24.20 7556500 2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã MBB Biểu đồ biến khối lượng của mã MBB
SHS 9432.7 14.50 9507509 2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHS
TVD 652 14.50 144210 2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã TVD Biểu đồ biến khối lượng của mã TVD
VPH 648.4 6.80 252900 2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPH
PVS 11710.2 24.50 12138770 2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã PVS Biểu đồ biến khối lượng của mã PVS
SCG 5933 69.80 644902 2.05 % Biểu đồ biến động giá của mã SCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCG
FUE 46.5 8.95 65400 2.05 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEIP100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEIP100
FUE 419.7 16.02 21200 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSVFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSVFL
VTV 156 5.00 31200 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã VTV Biểu đồ biến khối lượng của mã VTV
HMR 56.1 10.00 1000 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã HMR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMR
MIG 3575 25.00 1407100 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã MIG Biểu đồ biến khối lượng của mã MIG
DMC 1753.7 50.50 17000 2.02 % Biểu đồ biến động giá của mã DMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DMC
HD6 220.3 15.30 45200 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HD6 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD6
CLL 967.3 28.45 4500 1.97 % Biểu đồ biến động giá của mã CLL Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLL
SNZ 13855.2 36.80 2600 1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã SNZ Biểu đồ biến khối lượng của mã SNZ
VIP 434.8 6.35 124400 1.93 % Biểu đồ biến động giá của mã VIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIP
SJE 503.5 27.50 0 1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã SJE Biểu đồ biến khối lượng của mã SJE
L12 39.2 5.60 1400 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã L12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L12
VNG 1089.5 11.20 22700 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến khối lượng của mã VNG
DHA 551.1 36.45 52100 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã DHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHA
VGT 8950 17.90 1345520 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã VGT Biểu đồ biến khối lượng của mã VGT
SSM 30.8 5.60 0 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSM
TBD 3086.2 95.00 0 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã TBD Biểu đồ biến khối lượng của mã TBD
CDP 206.5 11.30 0 1.80 % Biểu đồ biến động giá của mã CDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDP
BSA 1071.3 17.00 3000 1.80 % Biểu đồ biến động giá của mã BSA Biểu đồ biến khối lượng của mã BSA
KOS 7403.7 34.20 245900 1.79 % Biểu đồ biến động giá của mã KOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã KOS
BMJ 1806 17.20 0 1.78 % Biểu đồ biến động giá của mã BMJ Biểu đồ biến khối lượng của mã BMJ
APG 937.8 6.41 2206800 1.75 % Biểu đồ biến động giá của mã APG Biểu đồ biến động khối lượng của mã APG
PSH 1482.8 11.75 392000 1.73 % Biểu đồ biến động giá của mã PSH Biểu đồ biến khối lượng của mã PSH
PHP 5819.9 17.80 25523 1.71 % Biểu đồ biến động giá của mã PHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHP
BMI 3288.7 30.00 244400 1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã BMI Biểu đồ biến khối lượng của mã BMI
PLC 1939.2 24.00 395800 1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLC
PDC 90 6.00 14600 1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PDC Biểu đồ biến khối lượng của mã PDC
MSR 20004.6 18.20 193600 1.68 % Biểu đồ biến động giá của mã MSR Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSR
DPP 54.6 18.20 100 1.68 % Biểu đồ biến động giá của mã DPP Biểu đồ biến khối lượng của mã DPP
VNF 475.2 18.00 7800 1.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VNF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNF
VDN 54.8 18.30 0 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VDN Biểu đồ biến khối lượng của mã VDN
PSL 216.2 18.30 0 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSL
VTK 180.6 36.60 0 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VTK Biểu đồ biến khối lượng của mã VTK
MVB 1921.5 18.30 100 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MVB
SCR 3370.5 9.20 3180600 1.66 % Biểu đồ biến động giá của mã SCR Biểu đồ biến khối lượng của mã SCR
OIL 2477.5 12.30 1102959 1.65 % Biểu đồ biến động giá của mã OIL Biểu đồ biến động khối lượng của mã OIL
TIG 2000.1 12.50 280805 1.63 % Biểu đồ biến động giá của mã TIG Biểu đồ biến khối lượng của mã TIG
DHG 11492.6 87.90 7500 1.62 % Biểu đồ biến động giá của mã DHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHG
CSC 1243.5 54.50 81825 1.56 % Biểu đồ biến động giá của mã CSC Biểu đồ biến khối lượng của mã CSC
TTN 477.5 13.00 7700 1.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTN
CCL 468.3 9.86 68300 1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã CCL Biểu đồ biến khối lượng của mã CCL
TNA 460.1 9.28 227700 1.53 % Biểu đồ biến động giá của mã TNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNA
SRA 289.4 6.70 357000 1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã SRA Biểu đồ biến khối lượng của mã SRA
ICT 537.5 16.70 19000 1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã ICT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICT
AG1 32.6 6.70 6202 1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã AG1 Biểu đồ biến khối lượng của mã AG1
V21 80.4 6.70 2700 1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã V21 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V21
SD2 99.5 6.90 500 1.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SD2 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD2
HAR 493.6 4.87 470800 1.46 % Biểu đồ biến động giá của mã HAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAR
HSV 105 7.00 32400 1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã HSV Biểu đồ biến khối lượng của mã HSV
SSB 52532.7 31.65 1715200 1.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSB
BCM 65412 63.20 94100 1.44 % Biểu đồ biến động giá của mã BCM Biểu đồ biến khối lượng của mã BCM
TCB 126392.9 36.00 3473300 1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCB
VJC 70463.6 130.10 517700 1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến khối lượng của mã VJC
CST 621.3 14.50 109900 1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã CST Biểu đồ biến động khối lượng của mã CST
NBE 72.5 14.50 700 1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã NBE Biểu đồ biến khối lượng của mã NBE
ASG 2186.4 28.90 4400 1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã ASG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASG
FUE 0 16.10 172400 1.39 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVN100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVN100
ASP 244.6 6.55 75400 1.39 % Biểu đồ biến động giá của mã ASP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASP
HMS 232.8 29.10 4000 1.39 % Biểu đồ biến động giá của mã HMS Biểu đồ biến khối lượng của mã HMS
FUE 169.6 14.75 120200 1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEMAV30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEMAV30
DQC 769.7 22.40 133100 1.36 % Biểu đồ biến động giá của mã DQC Biểu đồ biến khối lượng của mã DQC
SIC 544.8 22.70 0 1.34 % Biểu đồ biến động giá của mã SIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIC
MGG 342 38.00 0 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã MGG Biểu đồ biến khối lượng của mã MGG
VCC 182.4 15.20 0 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCC
HLC 386.3 15.20 100 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HLC Biểu đồ biến khối lượng của mã HLC
VOC 1863.5 15.30 21500 1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã VOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VOC
MPC 9380 46.90 106200 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã MPC Biểu đồ biến khối lượng của mã MPC
HNA 3693.1 15.70 3100 1.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNA
DRC 3266.8 27.50 546200 1.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DRC Biểu đồ biến khối lượng của mã DRC
WSS 397.4 7.90 7300 1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã WSS Biểu đồ biến động khối lượng của mã WSS
PTV 160 8.00 6900 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã PTV Biểu đồ biến khối lượng của mã PTV
QTP 7155 15.90 204400 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã QTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã QTP
MVC 810 8.10 11800 1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã MVC Biểu đồ biến khối lượng của mã MVC
S4A 1540.3 36.50 200 1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã S4A Biểu đồ biến động khối lượng của mã S4A
STP 66.8 8.30 2000 1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã STP Biểu đồ biến khối lượng của mã STP
VLB 1654.4 35.20 400 1.15 % Biểu đồ biến động giá của mã VLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLB
YBM 114.4 8.00 4800 1.14 % Biểu đồ biến động giá của mã YBM Biểu đồ biến khối lượng của mã YBM
XMC 692.9 9.00 1000 1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã XMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã XMC
TV4 319.1 18.00 3600 1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã TV4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV4
TC6 292.5 9.00 72700 1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã TC6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TC6
VIE 18.8 9.10 0 1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VIE Biểu đồ biến khối lượng của mã VIE
DRH 1038.4 8.35 1255300 1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã DRH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRH
DVN 4431.9 18.70 217100 1.08 % Biểu đồ biến động giá của mã DVN Biểu đồ biến khối lượng của mã DVN
SHP 2833.8 28.00 0 1.08 % Biểu đồ biến động giá của mã SHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHP
ACB 64981.9 24.05 1851900 1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã ACB Biểu đồ biến khối lượng của mã ACB
VAB 5183.6 9.60 317886 1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã VAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAB
PIA 113.5 29.10 0 1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã PIA Biểu đồ biến khối lượng của mã PIA
KDH 24978.1 38.85 830400 1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã KDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDH
STK 3571.7 50.50 3200 1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STK Biểu đồ biến khối lượng của mã STK
CEN 120 10.50 233500 0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã CEN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CEN
VCR 6615 31.50 36600 0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VCR Biểu đồ biến khối lượng của mã VCR
PJT 245.4 10.65 9000 0.95 % Biểu đồ biến động giá của mã PJT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PJT
GSP 591.5 10.60 69000 0.95 % Biểu đồ biến động giá của mã GSP Biểu đồ biến khối lượng của mã GSP
CTR 5919.3 63.70 519900 0.95 % Biểu đồ biến động giá của mã CTR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTR
NDN 773.9 10.80 483520 0.93 % Biểu đồ biến động giá của mã NDN Biểu đồ biến khối lượng của mã NDN
BMN 30.5 11.10 0 0.91 % Biểu đồ biến động giá của mã BMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMN
BSL 513 11.40 0 0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã BSL Biểu đồ biến khối lượng của mã BSL
GMH 285.4 17.30 66800 0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã GMH Biểu đồ biến động khối lượng của mã GMH
HEC 245.7 58.50 0 0.86 % Biểu đồ biến động giá của mã HEC Biểu đồ biến khối lượng của mã HEC
VBC 251.2 33.50 600 0.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBC
ND2 1764.8 35.30 0 0.86 % Biểu đồ biến động giá của mã ND2 Biểu đồ biến khối lượng của mã ND2
CIA 232.6 11.80 5701 0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã CIA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CIA
ACG 9110.9 67.07 80002 0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến khối lượng của mã ACG
TV3 198.6 24.00 0 0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã TV3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV3
SID 1200 12.00 1800 0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã SID Biểu đồ biến khối lượng của mã SID
VPS 298.4 12.20 1200 0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPS
PGS 1220 24.40 5300 0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã PGS Biểu đồ biến khối lượng của mã PGS
DCL 1470.8 25.00 30300 0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã DCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCL
NTP 4405.6 37.40 34900 0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã NTP Biểu đồ biến khối lượng của mã NTP
MNB 455 25.00 0 0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã MNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MNB
TR1 57.9 12.60 0 0.80 % Biểu đồ biến động giá của mã TR1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TR1
TKG 80.2 12.70 4332 0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã TKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TKG
HTG 909.6 38.50 47200 0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến khối lượng của mã HTG
PGV 29097.8 25.90 3200 0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã PGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGV
DXP 357.4 13.10 109600 0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã DXP Biểu đồ biến khối lượng của mã DXP
CTI 825.3 13.10 193100 0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã CTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTI
AGM 476.8 26.20 30500 0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã AGM Biểu đồ biến khối lượng của mã AGM
SGB 4065.6 13.20 141800 0.76 % Biểu đồ biến động giá của mã SGB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGB
FUE 0 27.00 2406300 0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVFVND Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVFVND
TRC 1239 41.30 0 0.73 % Biểu đồ biến động giá của mã TRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRC
BTV 352.5 14.10 0 0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã BTV Biểu đồ biến khối lượng của mã BTV
C21 272.6 14.10 1400 0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã C21 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C21
VEF 23824.4 143.00 2402 0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã VEF Biểu đồ biến khối lượng của mã VEF
SJ1 319 14.40 0 0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã SJ1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJ1
PSW 253.3 14.90 35800 0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã PSW Biểu đồ biến khối lượng của mã PSW
IMP 3962.3 59.40 8600 0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã IMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã IMP
HSL 197.5 6.14 136300 0.66 % Biểu đồ biến động giá của mã HSL Biểu đồ biến khối lượng của mã HSL
GIC 192.7 15.90 2500 0.63 % Biểu đồ biến động giá của mã GIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã GIC
HND 8050 16.10 5000 0.63 % Biểu đồ biến động giá của mã HND Biểu đồ biến khối lượng của mã HND
SAF 653.6 65.00 0 0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAF
TYA 93.2 15.20 15100 0.59 % Biểu đồ biến động giá của mã TYA Biểu đồ biến khối lượng của mã TYA
DVP 2048 51.20 4400 0.59 % Biểu đồ biến động giá của mã DVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVP
PPC 5774.4 17.70 81300 0.57 % Biểu đồ biến động giá của mã PPC Biểu đồ biến khối lượng của mã PPC
NVL 144952.3 74.40 1683800 0.54 % Biểu đồ biến động giá của mã NVL Biểu đồ biến động khối lượng của mã NVL
EVF 3212.4 9.90 78600 0.51 % Biểu đồ biến động giá của mã EVF Biểu đồ biến khối lượng của mã EVF
VSH 10394.6 44.00 164600 0.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSH
LHC 936 130.00 0 0.46 % Biểu đồ biến động giá của mã LHC Biểu đồ biến khối lượng của mã LHC
VMD 344.3 22.30 1400 0.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMD
PLP 442.2 7.37 365600 0.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PLP Biểu đồ biến khối lượng của mã PLP
HVT 562.6 51.20 3300 0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã HVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVT
CKG 1134.5 13.10 588900 0.38 % Biểu đồ biến động giá của mã CKG Biểu đồ biến khối lượng của mã CKG
POW 31849.5 13.60 15651400 0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã POW Biểu đồ biến động khối lượng của mã POW
BIC 3201.7 27.30 8000 0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã BIC Biểu đồ biến khối lượng của mã BIC
VTR 501.6 29.00 8102 0.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VTR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTR
VCA 228.6 15.05 8800 0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VCA Biểu đồ biến khối lượng của mã VCA
GDT 887.6 44.95 2500 0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã GDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GDT
TVB 711.2 7.02 272200 0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TVB Biểu đồ biến khối lượng của mã TVB
AGG 4239.5 37.95 148100 0.26 % Biểu đồ biến động giá của mã AGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGG
BAX 668.3 81.50 0 0.25 % Biểu đồ biến động giá của mã BAX Biểu đồ biến khối lượng của mã BAX
NHA 845.6 20.05 144600 0.25 % Biểu đồ biến động giá của mã NHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHA
PEQ 215.5 43.40 700 0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã PEQ Biểu đồ biến khối lượng của mã PEQ
MCM 4829 43.90 39526 0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã MCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCM
REE 30651.3 86.00 1216100 0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã REE Biểu đồ biến khối lượng của mã REE
DSN 557 46.10 3200 0.22 % Biểu đồ biến động giá của mã DSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSN
TTD 760.5 48.90 100 0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TTD Biểu đồ biến khối lượng của mã TTD
DAG 316.3 5.31 273200 0.19 % Biểu đồ biến động giá của mã DAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAG
HDG 11190.8 54.90 2949800 0.18 % Biểu đồ biến động giá của mã HDG Biểu đồ biến khối lượng của mã HDG
PMC 588.9 63.10 100 0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã PMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMC
NLG 13805 36.05 1826800 0.14 % Biểu đồ biến động giá của mã NLG Biểu đồ biến khối lượng của mã NLG
TTF 2865 7.28 2366100 0.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TTF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTF
SJS 8269.6 72.00 17200 0.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SJS Biểu đồ biến khối lượng của mã SJS
FUE 57.5 8.10 2300 0.12 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIV30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEKIV30
NOS 34.1 1.70 52500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NOS Biểu đồ biến khối lượng của mã NOS
NAS 241.2 29.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAS
PXA 19.5 1.30 49300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXA Biểu đồ biến khối lượng của mã PXA
SDB 13.2 1.20 2200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDB
NAB 8861.9 13.50 45880 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NAB Biểu đồ biến khối lượng của mã NAB
VSG 32 2.90 2000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSG
SCL 138.9 10.00 13400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SCL Biểu đồ biến khối lượng của mã SCL
SD1 7 1.40 3800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD1
NDF 11 1.40 8100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NDF Biểu đồ biến khối lượng của mã NDF
SD7 53 5.00 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD7
SD8 5 1.80 1600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD8 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD8
NHP 30.3 1.10 296600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHP
SDH 37.7 1.80 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDH Biểu đồ biến khối lượng của mã SDH
PNP 402.5 25.00 3 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNP
PPT 214.4 26.80 118200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PPT Biểu đồ biến khối lượng của mã PPT
PRT 4470 14.90 9100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PRT
RGC 891.2 10.00 2300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã RGC Biểu đồ biến khối lượng của mã RGC
VUA 1545.8 45.60 234200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VUA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VUA
PLO 33.1 4.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PLO Biểu đồ biến khối lượng của mã PLO
XLV 31.8 10.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã XLV Biểu đồ biến động khối lượng của mã XLV
ACE 122 40.00 2000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ACE Biểu đồ biến khối lượng của mã ACE
PVY 107.1 1.80 20380 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVY Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVY
XHC 664.5 31.50 3000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã XHC Biểu đồ biến khối lượng của mã XHC
RAT 100.7 17.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã RAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã RAT
PTE 31.2 2.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTE Biểu đồ biến khối lượng của mã PTE
S74 61.6 9.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S74 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S74
BHP 90 9.80 20 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHP Biểu đồ biến khối lượng của mã BHP
VTA 43.2 5.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTA
SBH 5217.4 42.00 2900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SBH Biểu đồ biến khối lượng của mã SBH
NTB 43.8 1.10 105930 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTB
NTF 112.2 18.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTF Biểu đồ biến khối lượng của mã NTF
NUE 60 10.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NUE Biểu đồ biến động khối lượng của mã NUE
SAL 103 12.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SAL Biểu đồ biến khối lượng của mã SAL
ONW 7.8 3.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ONW Biểu đồ biến động khối lượng của mã ONW
AVF 39 0.90 668606 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AVF Biểu đồ biến khối lượng của mã AVF
SB1 76.6 7.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SB1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SB1
BHC 13.5 3.00 6900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHC Biểu đồ biến khối lượng của mã BHC
SAP 42.6 33.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SAP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAP
TNS 90 4.50 4500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TNS Biểu đồ biến khối lượng của mã TNS
CSI 1041.6 62.00 73900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSI
TNM 24.9 4.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TNM Biểu đồ biến khối lượng của mã TNM
HGW 263.7 10.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HGW Biểu đồ biến động khối lượng của mã HGW
TOW 197.1 24.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TOW Biểu đồ biến khối lượng của mã TOW
HFB 91 10.00 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HFB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HFB
CTN 13.9 2.00 10012 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CTN Biểu đồ biến khối lượng của mã CTN
HSA 518.1 41.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HSA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSA
TGP 60 6.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TGP Biểu đồ biến khối lượng của mã TGP
HVG 681.1 3.00 1927316 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVG
HNT 23.1 4.20 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HNT Biểu đồ biến khối lượng của mã HNT
CPA 156.7 11.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CPA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CPA
CMF 1458 180.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMF Biểu đồ biến khối lượng của mã CMF
CIP 17.7 3.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CIP
VBH 24.4 8.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VBH Biểu đồ biến khối lượng của mã VBH
VC5 7.5 1.50 16800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VC5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC5
TUG 49.7 18.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TUG Biểu đồ biến khối lượng của mã TUG