TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 09:56
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
HLD 672 33.60 33016 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HLD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLD
HCB 115.9 22.30 0 14.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HCB Biểu đồ biến khối lượng của mã HCB
HLY 18.5 18.50 0 14.91 % Biểu đồ biến động giá của mã HLY Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLY
HKB 82.6 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HKB Biểu đồ biến khối lượng của mã HKB
HFX 9.5 7.50 0 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã HFX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HFX
HSG 9317.3 20.75 10990600 13.39 % Biểu đồ biến động giá của mã HSG Biểu đồ biến khối lượng của mã HSG
HHG 151.5 3.70 1233500 12.12 % Biểu đồ biến động giá của mã HHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHG
HTL 280.8 23.40 1100 10.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HTL Biểu đồ biến khối lượng của mã HTL
HLA 37.9 1.10 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLA
HEV 50.3 50.30 400 9.83 % Biểu đồ biến động giá của mã HEV Biểu đồ biến khối lượng của mã HEV
HJC 102.8 8.00 100 9.59 % Biểu đồ biến động giá của mã HJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HJC
HD6 329.8 22.90 112700 9.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HD6 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD6
HDO 22 1.30 0 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HDO Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDO
HVX 179.1 4.65 17600 8.14 % Biểu đồ biến động giá của mã HVX Biểu đồ biến khối lượng của mã HVX
HBS 260.7 7.90 145700 6.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBS
HWS 1121.3 12.80 200 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HWS Biểu đồ biến khối lượng của mã HWS
HPW 1261.5 17.00 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HPW Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPW
HKT 41.7 6.80 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HKT Biểu đồ biến khối lượng của mã HKT
HBH 144 9.00 100 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã HBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBH
HC3 765.4 37.00 0 5.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HC3
HTV 178.2 13.60 1500 5.02 % Biểu đồ biến động giá của mã HTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTV
HU1 94.5 9.45 1800 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HU1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU1
HLG 284 6.40 0 4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã HLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLG
HAC 256.8 8.80 9600 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HAC Biểu đồ biến khối lượng của mã HAC
HMC 327.6 15.60 89500 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã HMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMC
HTT 48 2.40 0 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã HTT Biểu đồ biến khối lượng của mã HTT
HII 618.8 8.40 706900 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã HII Biểu đồ biến động khối lượng của mã HII
HUT 10329 31.20 6481819 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HUT Biểu đồ biến khối lượng của mã HUT
HDP 127.7 13.50 100 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã HDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDP
HVN 38973.3 17.60 1350600 3.83 % Biểu đồ biến động giá của mã HVN Biểu đồ biến khối lượng của mã HVN
HID 396.1 6.74 209500 3.69 % Biểu đồ biến động giá của mã HID Biểu đồ biến động khối lượng của mã HID
HHV 4157.8 15.55 - 3.67 %
HU4 172.5 11.50 35900 3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HU4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU4
HHP 278.6 9.95 127300 3.54 % Biểu đồ biến động giá của mã HHP Biểu đồ biến khối lượng của mã HHP
HDC 5231.3 48.40 1361800 3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã HDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDC
HAH 4773.9 69.90 1445400 3.10 % Biểu đồ biến động giá của mã HAH Biểu đồ biến khối lượng của mã HAH
HNI 832.3 70.00 100 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã HNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNI
HNG 7416.2 6.69 12121700 3.08 % Biểu đồ biến động giá của mã HNG Biểu đồ biến khối lượng của mã HNG
HPG 137228.9 23.60 30365700 3.06 % Biểu đồ biến động giá của mã HPG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPG
HAN 1452.8 10.30 4200 3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAN Biểu đồ biến khối lượng của mã HAN
HVH 151.5 6.90 100800 2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã HVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVH
HPX 7227.1 26.80 544800 2.88 % Biểu đồ biến động giá của mã HPX Biểu đồ biến khối lượng của mã HPX
HOM 568.2 7.60 150800 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã HOM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HOM
HCC 74.3 11.40 100 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã HCC Biểu đồ biến khối lượng của mã HCC
HIG 185 8.20 815 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HIG
HMS 231.2 28.90 0 2.48 % Biểu đồ biến động giá của mã HMS Biểu đồ biến khối lượng của mã HMS
HCM 12504.8 27.30 7820400 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã HCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCM
HDA 308.2 13.40 668520 2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HDA Biểu đồ biến khối lượng của mã HDA
HDG 10783.1 52.90 1774500 1.93 % Biểu đồ biến động giá của mã HDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDG
HT1 6487 17.00 931500 1.80 % Biểu đồ biến động giá của mã HT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HT1
HAR 597 5.89 1081000 1.38 % Biểu đồ biến động giá của mã HAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAR
HLC 381.2 15.00 3200 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã HLC Biểu đồ biến khối lượng của mã HLC
HHS 2179.4 6.78 702900 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã HHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHS
HD8 81 8.10 500 1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HD8 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD8
HAP 868.8 7.82 283200 1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HAP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAP
HD2 108.4 12.10 12800 0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã HD2 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD2
HQC 2549.8 5.35 10334100 0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã HQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HQC
HND 8100 16.20 8500 0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã HND Biểu đồ biến khối lượng của mã HND
HDB 50182.3 25.00 2331400 0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDB
HTG 1140.1 38.00 52522 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến khối lượng của mã HTG
HBC 4688.9 21.25 3910200 0.47 % Biểu đồ biến động giá của mã HBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBC
HAX 1116.6 22.55 640700 0.22 % Biểu đồ biến động giá của mã HAX Biểu đồ biến khối lượng của mã HAX
HGT 322 16.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HGT
HVG 658.4 2.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HVG Biểu đồ biến khối lượng của mã HVG
HNA 4469.4 19.00 10570 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNA
HEP 237 39.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HEP Biểu đồ biến khối lượng của mã HEP
HPD 207.7 25.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPD
HPM 79.8 21.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPM Biểu đồ biến khối lượng của mã HPM
HPH 126 15.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPH
H11 10.3 9.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã H11 Biểu đồ biến khối lượng của mã H11
HRT 488.4 6.10 11600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRT
HSV 105 7.00 18900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HSV Biểu đồ biến khối lượng của mã HSV
HJS 798 38.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HJS
HAT 59.3 19.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAT Biểu đồ biến khối lượng của mã HAT
HTE 132.2 5.60 2900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTE
HTM 4246 19.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HTM Biểu đồ biến khối lượng của mã HTM
HBD 28.2 14.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBD
HCD 269.5 8.53 671700 -0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HCD Biểu đồ biến khối lượng của mã HCD
HTN 3119.1 35.00 344200 -0.43 % Biểu đồ biến động giá của mã HTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTN
HHC 1368.2 83.30 0 -0.48 % Biểu đồ biến động giá của mã HHC Biểu đồ biến khối lượng của mã HHC
HPT 131.5 15.90 0 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã HPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPT
HUG 658.5 40.50 0 -0.74 % Biểu đồ biến động giá của mã HUG Biểu đồ biến khối lượng của mã HUG
HRC 1721.8 57.00 1000 -0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã HRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRC
HNF 570 19.00 0 -1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã HNF Biểu đồ biến khối lượng của mã HNF
HTI 456.6 18.30 1100 -1.08 % Biểu đồ biến động giá của mã HTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTI
HU3 72 7.20 15600 -1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã HU3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU3
HMH 221.8 16.80 14200 -1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã HMH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMH
HDM 421.7 27.70 6100 -1.77 % Biểu đồ biến động giá của mã HDM Biểu đồ biến khối lượng của mã HDM
HEC 231 55.00 0 -1.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HEC
HSL 211 6.56 155200 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã HSL Biểu đồ biến khối lượng của mã HSL
HAV 16.5 5.00 100 -1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã HAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAV
HAG 10990.5 11.85 38129400 -2.07 % Biểu đồ biến động giá của mã HAG Biểu đồ biến khối lượng của mã HAG
HMR 50.5 9.00 15800 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HMR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMR
HOT 227.6 28.45 400 -2.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HOT Biểu đồ biến khối lượng của mã HOT
HU6 59.2 7.90 2400 -2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã HU6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU6
HAS 92 11.50 200 -2.54 % Biểu đồ biến động giá của mã HAS Biểu đồ biến khối lượng của mã HAS
HAI 462.2 2.53 3360200 -3.07 % Biểu đồ biến động giá của mã HAI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAI
HPP 488.4 61.00 3800 -3.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HPP Biểu đồ biến khối lượng của mã HPP
HTP 3442.7 37.50 202200 -3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTP
HUB 435.3 28.55 26800 -4.52 % Biểu đồ biến động giá của mã HUB Biểu đồ biến khối lượng của mã HUB
HVT 550.5 50.10 38800 -4.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVT
HSI 20 2.00 0 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HSI Biểu đồ biến khối lượng của mã HSI
HAD 63.6 15.90 1100 -5.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HAD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAD
HVA 90.1 6.60 10000 -5.71 % Biểu đồ biến động giá của mã HVA Biểu đồ biến khối lượng của mã HVA
HSM 287 14.00 4600 -6.04 % Biểu đồ biến động giá của mã HSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSM
HFB 91 10.00 100 -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã HFB Biểu đồ biến khối lượng của mã HFB
HAM 225.5 23.40 0 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAM
HGW 258.7 10.40 200 -23.53 % Biểu đồ biến động giá của mã HGW Biểu đồ biến khối lượng của mã HGW
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.