TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 08:13
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
APG 1252.4 8.56 8583700 24.06 % Biểu đồ biến động giá của mã APG Biểu đồ biến động khối lượng của mã APG
ABR 270 13.50 3400 18.42 % Biểu đồ biến động giá của mã ABR Biểu đồ biến khối lượng của mã ABR
APS 1427.6 17.20 2799835 14.67 % Biểu đồ biến động giá của mã APS Biểu đồ biến động khối lượng của mã APS
ATB 22.2 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã ATB Biểu đồ biến khối lượng của mã ATB
ACM 86.7 1.70 - 13.33 %
APT 29.9 3.40 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã APT Biểu đồ biến khối lượng của mã APT
ATG 59.4 3.90 0 11.43 % Biểu đồ biến động giá của mã ATG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATG
ANV 6357.9 49.85 2740300 10.78 % Biểu đồ biến động giá của mã ANV Biểu đồ biến khối lượng của mã ANV
AVF 47.7 1.10 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AVF Biểu đồ biến động khối lượng của mã AVF
ACL 1040.8 20.75 840600 9.79 % Biểu đồ biến động giá của mã ACL Biểu đồ biến khối lượng của mã ACL
AAT 848.6 13.30 908300 9.47 % Biểu đồ biến động giá của mã AAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAT
ADC 83.1 20.90 0 9.42 % Biểu đồ biến động giá của mã ADC Biểu đồ biến khối lượng của mã ADC
ATA 28.8 2.40 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ATA Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATA
AMV 1140.6 8.70 4017322 8.75 % Biểu đồ biến động giá của mã AMV Biểu đồ biến khối lượng của mã AMV
ALT 150 24.30 0 8.48 % Biểu đồ biến động giá của mã ALT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ALT
API 1547.9 40.50 33200 8.29 % Biểu đồ biến động giá của mã API Biểu đồ biến khối lượng của mã API
ASP 281.2 7.53 217900 7.88 % Biểu đồ biến động giá của mã ASP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASP
APH 3548.5 14.55 4288000 7.78 % Biểu đồ biến động giá của mã APH Biểu đồ biến khối lượng của mã APH
ABS 394.6 13.70 671000 7.45 % Biểu đồ biến động giá của mã ABS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABS
AGF 84.3 3.00 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã AGF Biểu đồ biến khối lượng của mã AGF
AAV 639.9 9.60 243853 6.84 % Biểu đồ biến động giá của mã AAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAV
ART 471.7 5.20 3197533 6.12 % Biểu đồ biến động giá của mã ART Biểu đồ biến khối lượng của mã ART
ASM 5569.5 16.55 3608100 5.75 % Biểu đồ biến động giá của mã ASM Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASM
ADS 574 20.45 870600 5.41 % Biểu đồ biến động giá của mã ADS Biểu đồ biến khối lượng của mã ADS
AAM 151.2 12.25 22300 4.70 % Biểu đồ biến động giá của mã AAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAM
AMS 329.7 9.00 186400 4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã AMS Biểu đồ biến khối lượng của mã AMS
AVC 2994.6 39.90 900 4.45 % Biểu đồ biến động giá của mã AVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AVC
ACS 40 10.00 0 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ACS Biểu đồ biến khối lượng của mã ACS
APC 376.3 18.70 17400 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã APC Biểu đồ biến động khối lượng của mã APC
AAA 4178.4 12.80 5798300 2.81 % Biểu đồ biến động giá của mã AAA Biểu đồ biến khối lượng của mã AAA
AGR 2586.4 12.20 1181300 2.52 % Biểu đồ biến động giá của mã AGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGR
ACE 125.1 41.00 0 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã ACE Biểu đồ biến khối lượng của mã ACE
ABC 171.3 8.40 0 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã ABC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABC
AGM 527.8 29.00 283700 2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã AGM Biểu đồ biến khối lượng của mã AGM
AIC 1080 10.80 6900 1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã AIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AIC
AMD 506.9 3.10 2499000 1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã AMD Biểu đồ biến khối lượng của mã AMD
AG1 30.2 6.20 800 1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã AG1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã AG1
ADG 827.4 41.60 102400 1.46 % Biểu đồ biến động giá của mã ADG Biểu đồ biến khối lượng của mã ADG
ABT 582.7 40.50 0 1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã ABT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABT
ADP 564.5 24.50 0 1.24 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến khối lượng của mã ADP
AGG 4183.7 37.45 178500 0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã AGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGG
AME 723.7 11.10 6200 0.91 % Biểu đồ biến động giá của mã AME Biểu đồ biến khối lượng của mã AME
ANT 98.4 12.30 2300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ANT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ANT
AMP 141.7 10.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AMP Biểu đồ biến khối lượng của mã AMP
ATS 53.6 15.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATS
ABB 11103.2 11.80 1546607 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ABB Biểu đồ biến khối lượng của mã ABB
APP 34.5 7.30 11600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã APP Biểu đồ biến động khối lượng của mã APP
ACG 8925.1 65.70 86531 -0.45 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến khối lượng của mã ACG
APF 1320.5 66.00 29100 -0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã APF Biểu đồ biến động khối lượng của mã APF
ACB 83591.5 24.75 3202100 -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ACB Biểu đồ biến khối lượng của mã ACB
ABI 2006.8 46.50 6252 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã ABI Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABI
AFX 513.6 14.67 42200 -1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã AFX Biểu đồ biến khối lượng của mã AFX
ACV 188760.9 86.70 12900 -1.70 % Biểu đồ biến động giá của mã ACV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACV
AGP 380.9 21.20 3323 -2.75 % Biểu đồ biến động giá của mã AGP Biểu đồ biến khối lượng của mã AGP
AST 2691 59.80 20000 -2.76 % Biểu đồ biến động giá của mã AST Biểu đồ biến động khối lượng của mã AST
ASG 2095.6 27.70 4100 -2.81 % Biểu đồ biến động giá của mã ASG Biểu đồ biến khối lượng của mã ASG
AMC 62.7 22.00 0 -4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã AMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMC
ACC 1547 18.20 323000 -5.70 % Biểu đồ biến động giá của mã ACC Biểu đồ biến khối lượng của mã ACC
A32 202.6 29.80 1 -6.29 % Biểu đồ biến động giá của mã A32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã A32
AAS 1648 20.60 1291906 -6.79 % Biểu đồ biến động giá của mã AAS Biểu đồ biến khối lượng của mã AAS
AGX 357.5 33.10 0 -9.56 % Biểu đồ biến động giá của mã AGX Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGX
ALV 35.1 6.20 9200 -12.68 % Biểu đồ biến động giá của mã ALV Biểu đồ biến khối lượng của mã ALV
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.