TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 03/10/2022, 18:13
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 03/10 So với tuần trước
(-)
DNP 2996.5 25.20 1300 7.03 % Biểu đồ biến động giá của mã DNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNP
DTT 103.1 12.65 0 6.75 % Biểu đồ biến động giá của mã DTT Biểu đồ biến khối lượng của mã DTT
DNM 102.4 19.50 5101 5.99 % Biểu đồ biến động giá của mã DNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNM
DWS 311 12.00 0 4.99 % Biểu đồ biến động giá của mã DWS Biểu đồ biến khối lượng của mã DWS
DRL 665 70.00 1500 2.79 % Biểu đồ biến động giá của mã DRL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRL
DDG 2248.6 39.42 351320 1.42 % Biểu đồ biến động giá của mã DDG Biểu đồ biến khối lượng của mã DDG
DHT 1043.1 39.50 2201 0.74 % Biểu đồ biến động giá của mã DHT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHT
DVP 2040 51.00 4100 0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã DVP Biểu đồ biến khối lượng của mã DVP
DP3 779.2 90.60 1002 0.13 % Biểu đồ biến động giá của mã DP3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DP3
DGT 954.6 12.08 71000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DGT Biểu đồ biến khối lượng của mã DGT
DHB 3402.5 12.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DHB Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHB
DFF 1208 15.10 5700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DFF Biểu đồ biến khối lượng của mã DFF
DHP 109.2 11.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHP
DAC 8.8 8.80 82 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DAC Biểu đồ biến khối lượng của mã DAC
DID 73 4.67 5400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DID Biểu đồ biến động khối lượng của mã DID
DCG 150.2 22.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCG Biểu đồ biến khối lượng của mã DCG
DIC 50.5 1.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIC
DHD 337.5 22.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DHD Biểu đồ biến khối lượng của mã DHD
DAN 597.9 28.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAN
DDN 177.3 11.55 23616 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DDN Biểu đồ biến khối lượng của mã DDN
DPC 44.5 19.90 1 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPC
DDM 42.9 3.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DDM Biểu đồ biến khối lượng của mã DDM
DCS 72.4 1.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCS
DCT 32.7 1.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCT Biểu đồ biến khối lượng của mã DCT
DDV 2106.9 14.42 428300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDV
DAS 52.5 12.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DAS Biểu đồ biến khối lượng của mã DAS
DBM 55.3 28.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBM
DCF 802.5 53.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCF Biểu đồ biến khối lượng của mã DCF
DC1 21.7 8.37 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DC1
DXL 37.2 9.40 1400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DXL Biểu đồ biến khối lượng của mã DXL
DSC 3019.1 30.19 1537400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSC
DSG 149.6 4.99 2600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DSG Biểu đồ biến khối lượng của mã DSG
DSP 1250.1 10.53 9600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSP
DPS 24.9 0.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPS Biểu đồ biến khối lượng của mã DPS
DRG 1355.5 8.70 1000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DRG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRG
DRI 604.5 8.26 162500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DRI Biểu đồ biến khối lượng của mã DRI
DTP 795.2 49.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTP
DVC 130.6 12.10 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DVC Biểu đồ biến khối lượng của mã DVC
DVN 4171.9 17.60 66622 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVN
DTE 522.5 10.30 672500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTE Biểu đồ biến khối lượng của mã DTE
DTG 138.3 21.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTG
DTI 119.8 9.90 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTI Biểu đồ biến khối lượng của mã DTI
DNT 335.7 45.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNT
DMN 65.3 5.22 2600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DMN Biểu đồ biến khối lượng của mã DMN
DOP 69.9 14.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DOP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DOP
DND 185.1 20.95 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DND Biểu đồ biến khối lượng của mã DND
DNE 60.6 10.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DNE Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNE
DNL 74.6 17.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DNL Biểu đồ biến khối lượng của mã DNL
DP1 487 23.21 1400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DP1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DP1
DPH 117.3 39.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPH Biểu đồ biến khối lượng của mã DPH
DNW 2868 23.90 15 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DNW Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNW
DHC 4038.7 57.70 71600 -0.35 % Biểu đồ biến động giá của mã DHC Biểu đồ biến khối lượng của mã DHC
DHM 343.8 10.95 255600 -0.45 % Biểu đồ biến động giá của mã DHM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHM
DSN 616.2 51.00 6300 -1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã DSN Biểu đồ biến khối lượng của mã DSN
DIH 211.8 35.43 611 -1.66 % Biểu đồ biến động giá của mã DIH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIH
DHG 11191.9 85.60 2900 -2.06 % Biểu đồ biến động giá của mã DHG Biểu đồ biến khối lượng của mã DHG
DAE 32.8 21.90 200 -2.23 % Biểu đồ biến động giá của mã DAE Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAE
DCL 1403.2 23.85 256400 -2.25 % Biểu đồ biến động giá của mã DCL Biểu đồ biến khối lượng của mã DCL
DNC 311.5 48.50 100 -2.81 % Biểu đồ biến động giá của mã DNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNC
DS3 40.6 3.80 160086 -3.28 % Biểu đồ biến động giá của mã DS3 Biểu đồ biến khối lượng của mã DS3
DXV 49.2 4.97 8500 -3.68 % Biểu đồ biến động giá của mã DXV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXV
D11 89.8 13.70 2601 -4.12 % Biểu đồ biến động giá của mã D11 Biểu đồ biến khối lượng của mã D11
DMC 1581.8 45.55 11200 -4.41 % Biểu đồ biến động giá của mã DMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DMC
DBD 3017.8 40.30 80900 -4.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DBD Biểu đồ biến khối lượng của mã DBD
DRH 882.9 7.10 787400 -4.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DRH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRH
DTL 1535.9 25.00 300 -4.94 % Biểu đồ biến động giá của mã DTL Biểu đồ biến khối lượng của mã DTL
DBT 179.7 12.65 14100 -5.24 % Biểu đồ biến động giá của mã DBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBT
DTD 553.9 18.02 160095 -5.44 % Biểu đồ biến động giá của mã DTD Biểu đồ biến khối lượng của mã DTD
DTC 88 8.80 1200 -5.44 % Biểu đồ biến động giá của mã DTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTC
DVM 577.2 16.19 150500 -5.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DVM Biểu đồ biến khối lượng của mã DVM
DPM 17065 43.60 3473200 -6.24 % Biểu đồ biến động giá của mã DPM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPM
DC4 440.5 8.39 56700 -6.78 % Biểu đồ biến động giá của mã DC4 Biểu đồ biến khối lượng của mã DC4
DTK 6997.7 10.25 4500 -7.60 % Biểu đồ biến động giá của mã DTK Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTK
DTA 164.2 9.09 5900 -7.72 % Biểu đồ biến động giá của mã DTA Biểu đồ biến khối lượng của mã DTA
DAT 840.2 13.35 1100 -8.56 % Biểu đồ biến động giá của mã DAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAT
DHA 508 33.60 29900 -9.07 % Biểu đồ biến động giá của mã DHA Biểu đồ biến khối lượng của mã DHA
DAG 304.4 5.11 90700 -9.24 % Biểu đồ biến động giá của mã DAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAG
DZM 25.4 4.70 400 -9.62 % Biểu đồ biến động giá của mã DZM Biểu đồ biến khối lượng của mã DZM
DAH 521.2 6.19 217500 -9.77 % Biểu đồ biến động giá của mã DAH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAH
D2D 909.1 30.00 87100 -9.91 % Biểu đồ biến động giá của mã D2D Biểu đồ biến khối lượng của mã D2D
DCM 16596.7 31.35 4086400 -10.68 % Biểu đồ biến động giá của mã DCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCM
DC2 50.7 7.05 5202 -10.80 % Biểu đồ biến động giá của mã DC2 Biểu đồ biến khối lượng của mã DC2
DL1 500.4 4.71 243440 -11.27 % Biểu đồ biến động giá của mã DL1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DL1
DPR 2666 62.00 121300 -11.30 % Biểu đồ biến động giá của mã DPR Biểu đồ biến khối lượng của mã DPR
DXP 328 12.02 27800 -11.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DXP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXP
DGW 9777.5 59.90 1115300 -11.91 % Biểu đồ biến động giá của mã DGW Biểu đồ biến khối lượng của mã DGW
DIG 16862.4 27.65 6420800 -13.32 % Biểu đồ biến động giá của mã DIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIG
DST 209.9 6.50 133800 -13.51 % Biểu đồ biến động giá của mã DST Biểu đồ biến khối lượng của mã DST
DPG 2170.3 34.45 740500 -14.41 % Biểu đồ biến động giá của mã DPG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPG
DLG 835.1 2.79 1359600 -14.94 % Biểu đồ biến động giá của mã DLG Biểu đồ biến khối lượng của mã DLG
DQC 587.5 17.10 117600 -15.14 % Biểu đồ biến động giá của mã DQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DQC
DGC 25965.7 73.80 3214700 -15.17 % Biểu đồ biến động giá của mã DGC Biểu đồ biến khối lượng của mã DGC
DAD 100 20.00 0 -15.61 % Biểu đồ biến động giá của mã DAD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAD
DRC 3124.2 26.30 987300 -15.71 % Biểu đồ biến động giá của mã DRC Biểu đồ biến khối lượng của mã DRC
DXG 11420.8 18.90 7218700 -18.18 % Biểu đồ biến động giá của mã DXG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXG
DVG 136.6 4.88 292500 -18.74 % Biểu đồ biến động giá của mã DVG Biểu đồ biến khối lượng của mã DVG
DBC 4815.8 19.90 2670200 -19.60 % Biểu đồ biến động giá của mã DBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBC
DXS 5540.5 13.45 1138600 -29.95 % Biểu đồ biến động giá của mã DXS Biểu đồ biến khối lượng của mã DXS
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.