TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 09:03
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
BVN 54 10.80 0 28.57 % Biểu đồ biến động giá của mã BVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVN
BDT 1702.3 44.10 1000 20.82 % Biểu đồ biến động giá của mã BDT Biểu đồ biến khối lượng của mã BDT
BII 276.9 4.80 1351649 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BII Biểu đồ biến động khối lượng của mã BII
BMS 615.6 10.80 193400 16.13 % Biểu đồ biến động giá của mã BMS Biểu đồ biến khối lượng của mã BMS
BOT 432.5 7.30 1590009 15.87 % Biểu đồ biến động giá của mã BOT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BOT
BTV 412.5 16.50 101 15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã BTV Biểu đồ biến khối lượng của mã BTV
BBH 30.9 15.10 3 14.39 % Biểu đồ biến động giá của mã BBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBH
BVG 34.1 3.50 210600 12.90 % Biểu đồ biến động giá của mã BVG Biểu đồ biến khối lượng của mã BVG
BLN 35.5 7.10 400 12.70 % Biểu đồ biến động giá của mã BLN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLN
BKC 84.5 7.20 2700 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã BKC Biểu đồ biến khối lượng của mã BKC
BBS 68.4 11.40 100 10.68 % Biểu đồ biến động giá của mã BBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBS
B82 5.5 1.10 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã B82 Biểu đồ biến khối lượng của mã B82
BKG 201.6 6.72 189000 8.39 % Biểu đồ biến động giá của mã BKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BKG
BFC 1414.9 24.75 462400 8.32 % Biểu đồ biến động giá của mã BFC Biểu đồ biến khối lượng của mã BFC
BPC 43.3 11.40 0 7.55 % Biểu đồ biến động giá của mã BPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BPC
BNA 410 20.50 326898 7.33 % Biểu đồ biến động giá của mã BNA Biểu đồ biến khối lượng của mã BNA
BBT 117.6 12.00 0 6.19 % Biểu đồ biến động giá của mã BBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBT
BVS 1596.4 22.10 449866 5.74 % Biểu đồ biến động giá của mã BVS Biểu đồ biến khối lượng của mã BVS
BT6 184.8 5.60 0 5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã BT6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã BT6
BTD 195.6 30.50 5400 5.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BTD Biểu đồ biến khối lượng của mã BTD
BQB 25.5 4.40 409 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã BQB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BQB
BTS 1087.3 8.80 25500 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã BTS Biểu đồ biến khối lượng của mã BTS
BHA 930.6 14.10 0 4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã BHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHA
BCE 337.8 9.65 116700 4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã BCE Biểu đồ biến khối lượng của mã BCE
BCP 58.8 9.80 0 4.26 % Biểu đồ biến động giá của mã BCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCP
BCA 142.5 7.50 81200 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BCA Biểu đồ biến khối lượng của mã BCA
BMI 3206.5 29.25 233500 3.91 % Biểu đồ biến động giá của mã BMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMI
BCM 81040.5 78.30 176600 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã BCM Biểu đồ biến khối lượng của mã BCM
BSL 553.5 12.30 1300 3.27 % Biểu đồ biến động giá của mã BSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSL
BIO 255.1 29.80 210 3.11 % Biểu đồ biến động giá của mã BIO Biểu đồ biến khối lượng của mã BIO
BCG 8229 16.35 5223600 2.83 % Biểu đồ biến động giá của mã BCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCG
BWE 9443.4 48.95 151000 2.73 % Biểu đồ biến động giá của mã BWE Biểu đồ biến khối lượng của mã BWE
BCC 1996 16.20 617400 2.53 % Biểu đồ biến động giá của mã BCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCC
BSR 77512.5 25.00 9678704 2.46 % Biểu đồ biến động giá của mã BSR Biểu đồ biến khối lượng của mã BSR
BTN 18.8 4.20 52115 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã BTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTN
BSA 1102.8 17.50 13400 1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã BSA Biểu đồ biến khối lượng của mã BSA
BAB 12878.6 17.10 20407 1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã BAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAB
BMP 5083.6 62.10 26600 0.98 % Biểu đồ biến động giá của mã BMP Biểu đồ biến khối lượng của mã BMP
BHN 12725.8 54.90 100 0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã BHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHN
BSI 3601.1 29.50 848600 0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã BSI Biểu đồ biến khối lượng của mã BSI
BIC 3307.2 28.20 7400 0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã BIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIC
BVB 5212.7 14.20 571350 0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã BVB Biểu đồ biến khối lượng của mã BVB
BTP 1010.1 16.70 366800 0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã BTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTP
BRR 2317.5 20.60 0 0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã BRR Biểu đồ biến khối lượng của mã BRR
BKH 53 30.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BKH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BKH
BLF 38 3.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BLF Biểu đồ biến khối lượng của mã BLF
BLI 1008 16.80 600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BLI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLI
BBC 1293.9 69.00 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BBC Biểu đồ biến khối lượng của mã BBC
BWA 27.8 10.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BWA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BWA
BT1 91.9 17.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT1
BAX 639.6 78.00 1100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BAX Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAX
BHP 82.6 9.00 33 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHP Biểu đồ biến khối lượng của mã BHP
BDB 14.4 12.80 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDB
BID 196270.7 38.80 987900 -0.51 % Biểu đồ biến động giá của mã BID Biểu đồ biến khối lượng của mã BID
BVH 43574.3 58.70 1456500 -0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã BVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVH
BHT 51.6 11.30 0 -0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã BHT Biểu đồ biến khối lượng của mã BHT
BRC 180.7 14.60 3500 -1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã BRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRC
BWS 2880 32.00 0 -1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã BWS Biểu đồ biến khối lượng của mã BWS
BMJ 1648.5 15.70 1031 -1.26 % Biểu đồ biến động giá của mã BMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMJ
BVL 1685 29.40 400 -1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BVL Biểu đồ biến khối lượng của mã BVL
BSQ 1692 37.60 1812 -1.83 % Biểu đồ biến động giá của mã BSQ Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSQ
BCF 1010.2 36.30 0 -2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã BCF Biểu đồ biến khối lượng của mã BCF
BTG 9.2 7.70 0 -2.53 % Biểu đồ biến động giá của mã BTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTG
BMC 210.1 16.95 74600 -2.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BMC Biểu đồ biến khối lượng của mã BMC
BAF 4520.9 31.50 2736100 -2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã BAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAF
BSH 626.4 34.80 0 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã BSH Biểu đồ biến khối lượng của mã BSH
BSP 201.3 16.10 0 -3.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSP
BDG 540 45.00 1800 -3.96 % Biểu đồ biến động giá của mã BDG Biểu đồ biến khối lượng của mã BDG
BHC 10.8 2.40 0 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHC
BIG 78 15.60 144800 -4.29 % Biểu đồ biến động giá của mã BIG Biểu đồ biến khối lượng của mã BIG
BTT 638.3 45.20 200 -4.34 % Biểu đồ biến động giá của mã BTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTT
BST 20.8 18.90 500 -5.03 % Biểu đồ biến động giá của mã BST Biểu đồ biến khối lượng của mã BST
BSG 660 11.00 4600 -7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã BSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSG
BLT 92.8 23.20 200 -8.66 % Biểu đồ biến động giá của mã BLT Biểu đồ biến khối lượng của mã BLT
BXH 36.7 12.20 100 -9.63 % Biểu đồ biến động giá của mã BXH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BXH
BRS 127.2 28.00 300 -9.97 % Biểu đồ biến động giá của mã BRS Biểu đồ biến khối lượng của mã BRS
BTB 47.7 6.20 0 -11.43 % Biểu đồ biến động giá của mã BTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTB
BAL 22.4 11.20 500 -15.79 % Biểu đồ biến động giá của mã BAL Biểu đồ biến khối lượng của mã BAL
BDW 177.5 14.30 100 -26.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDW
BMN 38.8 14.10 0 -26.94 % Biểu đồ biến động giá của mã BMN Biểu đồ biến khối lượng của mã BMN
BBM 19.2 9.60 100 -34.25 % Biểu đồ biến động giá của mã BBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBM
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.