TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 30/09/2022, 16:17
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 30/09 So với tuần trước
(-)
SDC 24.3 9.30 100 8.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDC
SDU 738 36.90 0 6.03 % Biểu đồ biến động giá của mã SDU Biểu đồ biến khối lượng của mã SDU
SVC 3495.3 104.90 0 5.96 % Biểu đồ biến động giá của mã SVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVC
SHN 1065.6 8.22 1301 5.23 % Biểu đồ biến động giá của mã SHN Biểu đồ biến khối lượng của mã SHN
S4A 1557.2 36.90 0 5.13 % Biểu đồ biến động giá của mã S4A Biểu đồ biến động khối lượng của mã S4A
SAF 583.2 58.00 0 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã SAF Biểu đồ biến khối lượng của mã SAF
SD4 47.4 4.60 16 3.51 % Biểu đồ biến động giá của mã SD4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD4
SCD 170 20.00 0 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã SCD Biểu đồ biến khối lượng của mã SCD
SC5 280.2 18.70 300 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã SC5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SC5
STG 2643 26.90 3100 1.51 % Biểu đồ biến động giá của mã STG Biểu đồ biến khối lượng của mã STG
SHA 179.9 5.38 43300 1.51 % Biểu đồ biến động giá của mã SHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHA
S55 630 63.00 28 1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã S55 Biểu đồ biến khối lượng của mã S55
SPM 226.1 16.15 0 0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SPM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPM
SVN 119.7 5.70 0 0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SVN Biểu đồ biến khối lượng của mã SVN
SRC 442 15.75 26900 0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã SRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRC
SKG 1111.5 17.55 3051800 0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SKG Biểu đồ biến khối lượng của mã SKG
SJD 1190.2 17.25 209200 0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SJD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJD
SFC 250.7 22.20 2400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SFC Biểu đồ biến khối lượng của mã SFC
SIC 828 34.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIC
SDG 202.8 20.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDG Biểu đồ biến khối lượng của mã SDG
SHI 2237.8 14.90 318400 -0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SHI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHI
SCG 5775.2 67.94 620900 -0.74 % Biểu đồ biến động giá của mã SCG Biểu đồ biến khối lượng của mã SCG
SFG 593.9 12.40 10900 -0.80 % Biểu đồ biến động giá của mã SFG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFG
ST8 311.2 12.10 59900 -0.82 % Biểu đồ biến động giá của mã ST8 Biểu đồ biến khối lượng của mã ST8
SHP 2854 28.20 17800 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã SHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHP
SAB 118637 185.00 95200 -1.07 % Biểu đồ biến động giá của mã SAB Biểu đồ biến khối lượng của mã SAB
SPC 176.9 16.80 0 -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPC
SDN 67.6 44.50 0 -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SDN Biểu đồ biến khối lượng của mã SDN
STP 67.6 8.40 0 -1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã STP Biểu đồ biến động khối lượng của mã STP
SVI 834.1 65.00 0 -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã SVI Biểu đồ biến khối lượng của mã SVI
SJ1 296.5 12.63 800 -1.56 % Biểu đồ biến động giá của mã SJ1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJ1
SSB 60615.5 30.60 1152000 -1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã SSB Biểu đồ biến khối lượng của mã SSB
SMB 1247.6 41.80 12800 -1.65 % Biểu đồ biến động giá của mã SMB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMB
SZB 960.3 32.01 26900 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SZB Biểu đồ biến khối lượng của mã SZB
SVD 141.1 5.47 104100 -2.32 % Biểu đồ biến động giá của mã SVD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVD
SII 916.2 14.20 300 -2.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SII Biểu đồ biến khối lượng của mã SII
SED 200.8 20.09 17200 -2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SED Biểu đồ biến động khối lượng của mã SED
SVT 276.8 11.95 1100 -2.85 % Biểu đồ biến động giá của mã SVT Biểu đồ biến khối lượng của mã SVT
STK 2871.5 40.60 3500 -2.87 % Biểu đồ biến động giá của mã STK Biểu đồ biến động khối lượng của mã STK
SGN 2280.2 67.90 4800 -3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SGN Biểu đồ biến khối lượng của mã SGN
SZL 1030 51.50 3500 -3.01 % Biểu đồ biến động giá của mã SZL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZL
SGT 1309.8 17.70 26800 -3.01 % Biểu đồ biến động giá của mã SGT Biểu đồ biến khối lượng của mã SGT
SGR 1131 18.85 44200 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGR
STB 38835.4 20.60 16490500 -3.96 % Biểu đồ biến động giá của mã STB Biểu đồ biến khối lượng của mã STB
SRF 426.8 12.00 28600 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SRF Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRF
SD5 242.1 9.31 9610 -4.03 % Biểu đồ biến động giá của mã SD5 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD5
SLS 1433.8 146.43 700 -4.04 % Biểu đồ biến động giá của mã SLS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SLS
SSI 29524.4 19.80 20628400 -4.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SSI Biểu đồ biến khối lượng của mã SSI
SFI 955 41.95 14800 -4.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SFI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFI
SAV 280.3 17.50 10100 -4.37 % Biểu đồ biến động giá của mã SAV Biểu đồ biến khối lượng của mã SAV
SJE 476.1 26.00 100 -4.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SJE Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJE
SSM 33 6.00 0 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã SSM Biểu đồ biến khối lượng của mã SSM
SMN 59.5 13.51 3500 -4.87 % Biểu đồ biến động giá của mã SMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMN
SHB 33268.8 12.45 6963700 -4.96 % Biểu đồ biến động giá của mã SHB Biểu đồ biến khối lượng của mã SHB
SFN 74.1 24.70 1 -5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SFN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFN
SSC 540.5 36.05 200 -5.13 % Biểu đồ biến động giá của mã SSC Biểu đồ biến khối lượng của mã SSC
SBT 10192.2 16.20 1858900 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBT
SD9 280.1 8.18 62100 -5.90 % Biểu đồ biến động giá của mã SD9 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD9
SCS 7116 75.80 82500 -6.30 % Biểu đồ biến động giá của mã SCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCS
SMC 1225.7 16.75 314400 -6.42 % Biểu đồ biến động giá của mã SMC Biểu đồ biến khối lượng của mã SMC
SD6 130.3 3.75 19100 -6.65 % Biểu đồ biến động giá của mã SD6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD6
SJS 7350.8 64.00 31800 -7.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SJS Biểu đồ biến khối lượng của mã SJS
SBA 1500.1 24.80 25400 -7.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SBA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBA
SBV 331.1 12.10 11800 -7.63 % Biểu đồ biến động giá của mã SBV Biểu đồ biến khối lượng của mã SBV
SEB 1472 46.00 0 -8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SEB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SEB
SCR 3348.5 9.14 3095300 -8.60 % Biểu đồ biến động giá của mã SCR Biểu đồ biến khối lượng của mã SCR
STC 105.9 18.70 0 -8.78 % Biểu đồ biến động giá của mã STC Biểu đồ biến động khối lượng của mã STC
SAM 3744.9 10.25 3861000 -8.89 % Biểu đồ biến động giá của mã SAM Biểu đồ biến khối lượng của mã SAM
SHE 98.9 10.32 4700 -9.46 % Biểu đồ biến động giá của mã SHE Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHE
SGD 111.7 27.00 0 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SGD Biểu đồ biến khối lượng của mã SGD
SJF 427.7 5.40 1175200 -10.89 % Biểu đồ biến động giá của mã SJF Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJF
SHS 8222.6 10.11 11498796 -11.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SHS Biểu đồ biến khối lượng của mã SHS
SCI 290.9 11.45 54042 -12.40 % Biểu đồ biến động giá của mã SCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCI
SRA 234.1 5.42 370904 -12.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SRA Biểu đồ biến khối lượng của mã SRA
SMA 142.1 6.98 18600 -12.97 % Biểu đồ biến động giá của mã SMA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMA
SZC 4090 40.90 777400 -12.98 % Biểu đồ biến động giá của mã SZC Biểu đồ biến khối lượng của mã SZC
SPI 68.6 4.08 92100 -13.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPI
SDT 169.9 3.98 31900 -13.43 % Biểu đồ biến động giá của mã SDT Biểu đồ biến khối lượng của mã SDT
S99 456.8 8.71 305245 -14.06 % Biểu đồ biến động giá của mã S99 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S99
SMT 69.1 12.64 42900 -16.91 % Biểu đồ biến động giá của mã SMT Biểu đồ biến khối lượng của mã SMT
SDA 260.3 9.93 128000 -18.83 % Biểu đồ biến động giá của mã SDA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDA
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.