MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tên công ty GiáSàn
AAS Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest 8.7 UpCom
AGR Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank 16.1 HSX
APG Công ty Cổ phần Chứng khoán APG 10.2 HSX
APS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương 6.8 HNX
ART Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS 1.3 HNX
BMS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 11.3 UpCom
BSI Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV 45.5 HSX
BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 25.3 HNX
CSI Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam 31.5 UpCom
CTS Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương 27.1 HSX
DSC Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC 16.4 UpCom
EVS Công ty cổ phần Chứng khoán Everest 8.8 HNX
FSC Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam 8.0 UpCom
FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 42.2 HSX
HBS Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình 8.2 HNX
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 31.0 HSX
HFT Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree 11.0 UpCom
IVS Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 10.5 HNX
KLS Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long 0.0 HNX
MBS Công ty cổ phần Chứng khoán MB 22.0 HNX
ORS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong 16.4 HSX
PHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng 15.6 UpCom
PSI Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí 9.1 HNX
SBS Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS 7.3 UpCom
SHS Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội 18.5 HNX
SSI Công ty cổ phần Chứng khoán SSI 32.6 HSX
TCI Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công 12.9 UpCom
TVB Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt 5.2 HSX
TVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 21.0 HSX
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP 41.8 HSX
VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 16.5 HSX
VFS Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt 18.8 HNX
VIG Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam 8.0 HNX
VIX Công ty cổ phần Chứng khoán VIX 17.2 HSX
VND Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 21.7 HSX
VUA Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers 24.1 UpCom
WSS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall 6.5 HNX
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.