TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 09:04
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
LG9 49.3 9.80 100 48.48 % Biểu đồ biến động giá của mã LG9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã LG9
L14 3016.3 112.61 393326 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã L14 Biểu đồ biến khối lượng của mã L14
L18 1372.2 36.00 140290 15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã L18 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L18
LPT 136.8 11.40 151500 15.15 % Biểu đồ biến động giá của mã LPT Biểu đồ biến khối lượng của mã LPT
L40 72.7 20.20 0 14.77 % Biểu đồ biến động giá của mã L40 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L40
LIG 703.6 7.40 853776 12.12 % Biểu đồ biến động giá của mã LIG Biểu đồ biến khối lượng của mã LIG
LAS 1591.3 14.10 1759857 11.02 % Biểu đồ biến động giá của mã LAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã LAS
LDG 2558.3 10.65 4477200 10.48 % Biểu đồ biến động giá của mã LDG Biểu đồ biến khối lượng của mã LDG
L44 4.4 1.10 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã L44 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L44
LCS 16.7 2.20 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LCS Biểu đồ biến khối lượng của mã LCS
LBE 46.1 41.90 0 9.97 % Biểu đồ biến động giá của mã LBE Biểu đồ biến động khối lượng của mã LBE
LGL 312.2 5.89 502000 9.48 % Biểu đồ biến động giá của mã LGL Biểu đồ biến khối lượng của mã LGL
LIC 1899 21.10 38300 9.33 % Biểu đồ biến động giá của mã LIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LIC
L35 16.3 5.00 0 8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã L35 Biểu đồ biến khối lượng của mã L35
L12 44.1 6.30 18438 8.62 % Biểu đồ biến động giá của mã L12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L12
L63 63.8 7.70 0 8.45 % Biểu đồ biến động giá của mã L63 Biểu đồ biến khối lượng của mã L63
L61 73.5 9.70 8106 7.78 % Biểu đồ biến động giá của mã L61 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L61
LO5 7.7 1.50 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã LO5 Biểu đồ biến khối lượng của mã LO5
LUT 70.5 4.70 17700 6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã LUT Biểu đồ biến động khối lượng của mã LUT
LCG 1817.8 11.77 7640900 6.58 % Biểu đồ biến động giá của mã LCG Biểu đồ biến khối lượng của mã LCG
LSG 720 8.00 3883 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã LSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LSG
LLM 1084.3 13.60 900 4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã LLM Biểu đồ biến khối lượng của mã LLM
LSS 759.5 10.85 246700 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã LSS Biểu đồ biến động khối lượng của mã LSS
LM7 18.3 3.70 1100 2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã LM7 Biểu đồ biến khối lượng của mã LM7
LTG 2885.2 35.80 212700 2.58 % Biểu đồ biến động giá của mã LTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LTG
L62 35.7 4.30 1100 2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã L62 Biểu đồ biến khối lượng của mã L62
LHC 482.4 67.00 1400 2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã LHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LHC
LM8 111.7 11.90 6900 2.15 % Biểu đồ biến động giá của mã LM8 Biểu đồ biến khối lượng của mã LM8
LPB 19755.5 15.95 4608000 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã LPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã LPB
LMI 43.4 7.90 2000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LMI Biểu đồ biến khối lượng của mã LMI
LCM 66.3 2.69 141700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã LCM
LTC 9.6 2.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LTC Biểu đồ biến khối lượng của mã LTC
L43 12.6 3.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã L43 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L43
L45 18.7 3.90 7400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã L45 Biểu đồ biến khối lượng của mã L45
LAF 268 18.20 700 -0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã LAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã LAF
LIX 1461.2 45.10 3500 -0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã LIX Biểu đồ biến khối lượng của mã LIX
LKW 112.5 45.00 200 -1.53 % Biểu đồ biến động giá của mã LKW Biểu đồ biến động khối lượng của mã LKW
LMH 417.8 16.30 469645 -2.40 % Biểu đồ biến động giá của mã LMH Biểu đồ biến khối lượng của mã LMH
LEC 234.1 8.97 500 -4.57 % Biểu đồ biến động giá của mã LEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LEC
LBM 470 47.00 8400 -5.05 % Biểu đồ biến động giá của mã LBM Biểu đồ biến khối lượng của mã LBM
LHG 1730.4 34.60 780700 -5.98 % Biểu đồ biến động giá của mã LHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LHG
LDP 189.3 14.90 40200 -6.87 % Biểu đồ biến động giá của mã LDP Biểu đồ biến khối lượng của mã LDP
LGM 65.9 8.90 6600 -25.83 % Biểu đồ biến động giá của mã LGM Biểu đồ biến động khối lượng của mã LGM
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.