TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 09:36
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
TLT 110.4 15.80 0 50.48 % Biểu đồ biến động giá của mã TLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLT
TAW 73.5 14.70 100 50.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TAW Biểu đồ biến khối lượng của mã TAW
TTG 13.4 6.70 4300 42.55 % Biểu đồ biến động giá của mã TTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTG
THS 83.7 27.90 500 40.91 % Biểu đồ biến động giá của mã THS Biểu đồ biến khối lượng của mã THS
TTZ 33.3 4.40 64400 29.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TTZ Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTZ
TGG 193.8 7.10 582900 24.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TGG Biểu đồ biến khối lượng của mã TGG
TTD 870.9 56.00 0 16.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTD
TVB 910.8 8.99 981400 16.15 % Biểu đồ biến động giá của mã TVB Biểu đồ biến khối lượng của mã TVB
TNS 106 5.30 99419 15.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNS
TVC 1150.5 9.70 1515007 14.12 % Biểu đồ biến động giá của mã TVC Biểu đồ biến khối lượng của mã TVC
TOS 1234.1 41.00 0 13.89 % Biểu đồ biến động giá của mã TOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOS
TNM 24.9 4.30 0 13.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TNM Biểu đồ biến khối lượng của mã TNM
TTH 138.3 3.70 913591 12.12 % Biểu đồ biến động giá của mã TTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTH
TOP 48.2 1.90 0 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã TOP Biểu đồ biến khối lượng của mã TOP
TA9 203.7 16.40 28100 10.07 % Biểu đồ biến động giá của mã TA9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TA9
TVN 6237.6 9.20 892934 9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TVN Biểu đồ biến khối lượng của mã TVN
TNT 414.1 8.12 360800 8.27 % Biểu đồ biến động giá của mã TNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNT
TID 9300 46.50 47400 8.08 % Biểu đồ biến động giá của mã TID Biểu đồ biến khối lượng của mã TID
TDB 329.2 40.00 0 7.53 % Biểu đồ biến động giá của mã TDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDB
TLH 1056.8 10.35 747000 7.48 % Biểu đồ biến động giá của mã TLH Biểu đồ biến khối lượng của mã TLH
TNI 231 4.40 729800 7.32 % Biểu đồ biến động giá của mã TNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNI
TTC 83.3 13.90 600 6.92 % Biểu đồ biến động giá của mã TTC Biểu đồ biến khối lượng của mã TTC
TPC 243.3 9.96 15400 6.87 % Biểu đồ biến động giá của mã TPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPC
TV1 301.6 11.30 14500 6.60 % Biểu đồ biến động giá của mã TV1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV1
TVM 23.8 9.90 0 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã TVM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVM
TXM 37.1 5.30 2267 6.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TXM Biểu đồ biến khối lượng của mã TXM
TTB 267.8 5.20 1090900 5.48 % Biểu đồ biến động giá của mã TTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTB
TPP 348 11.60 8900 5.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TPP Biểu đồ biến khối lượng của mã TPP
THG 1098 55.00 32100 5.36 % Biểu đồ biến động giá của mã THG Biểu đồ biến động khối lượng của mã THG
THP 261.5 12.10 0 5.22 % Biểu đồ biến động giá của mã THP Biểu đồ biến khối lượng của mã THP
TCI 1050.2 10.40 713700 5.05 % Biểu đồ biến động giá của mã TCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCI
TDC 1705 17.05 327400 4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã TDC Biểu đồ biến khối lượng của mã TDC
TDG 109.7 6.54 314700 4.81 % Biểu đồ biến động giá của mã TDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDG
TC6 315.2 9.70 238187 4.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TC6 Biểu đồ biến khối lượng của mã TC6
TEG 314.1 9.70 432300 4.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TEG
TTA 1786 12.25 790700 4.26 % Biểu đồ biến động giá của mã TTA Biểu đồ biến khối lượng của mã TTA
TCO 208.6 11.15 105700 4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCO
TVS 3592.4 33.55 45600 3.87 % Biểu đồ biến động giá của mã TVS Biểu đồ biến khối lượng của mã TVS
TAR 1837 25.80 734826 3.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã TAR
TS4 46.9 2.90 0 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TS4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TS4
TNW 241.6 15.10 0 3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã TNW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNW
TPB 45159.1 28.55 2285100 3.25 % Biểu đồ biến động giá của mã TPB Biểu đồ biến khối lượng của mã TPB
TNG 2893.2 28.90 4243115 3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNG
TCD 2443.5 12.90 706000 3.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TCD Biểu đồ biến khối lượng của mã TCD
TBC 2000.2 31.50 2800 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã TBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBC
TLD 275.3 6.74 337800 2.90 % Biểu đồ biến động giá của mã TLD Biểu đồ biến khối lượng của mã TLD
TTF 3451.4 8.77 3314200 2.69 % Biểu đồ biến động giá của mã TTF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTF
TV2 1960.5 43.55 30700 2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TV2 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV2
TNA 528 10.65 127000 2.40 % Biểu đồ biến động giá của mã TNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNA
TCB 137627.9 39.20 7998700 2.35 % Biểu đồ biến động giá của mã TCB Biểu đồ biến khối lượng của mã TCB
TGP 89 8.90 0 2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TGP
TV3 201.1 24.30 57400 2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã TV3 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV3
TIS 1545.6 8.40 105000 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TIS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIS
TN1 1101.3 25.50 3200 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TN1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TN1
TIX 975 32.50 400 1.88 % Biểu đồ biến động giá của mã TIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIX
TDS 201.7 16.50 100 1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã TDS Biểu đồ biến khối lượng của mã TDS
TCL 1176.2 39.00 43600 1.83 % Biểu đồ biến động giá của mã TCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCL
TKU 104.9 17.50 14200 1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã TKU Biểu đồ biến khối lượng của mã TKU
TW3 21.4 12.20 0 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TW3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TW3
TBD 2871.8 88.40 100 1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TBD Biểu đồ biến khối lượng của mã TBD
TSC 1519.8 7.72 2853300 1.58 % Biểu đồ biến động giá của mã TSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TSC
TDM 4030 40.30 135900 1.51 % Biểu đồ biến động giá của mã TDM Biểu đồ biến khối lượng của mã TDM
TNH 2274.7 43.85 343200 1.15 % Biểu đồ biến động giá của mã TNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNH
TRC 1221 40.70 0 0.99 % Biểu đồ biến động giá của mã TRC Biểu đồ biến khối lượng của mã TRC
THD 20580 58.80 72375 0.51 % Biểu đồ biến động giá của mã THD Biểu đồ biến động khối lượng của mã THD
TCW 509.8 25.50 2240 0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã TCW Biểu đồ biến khối lượng của mã TCW
TED 448.8 35.90 2100 0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã TED Biểu đồ biến động khối lượng của mã TED
TCT 495.5 38.75 5300 0.26 % Biểu đồ biến động giá của mã TCT Biểu đồ biến khối lượng của mã TCT
TDF 840 28.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDF
TCH 8219.1 12.30 4598900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TCH Biểu đồ biến khối lượng của mã TCH
TDW 366.4 43.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDW
TTP 520.5 34.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TTP Biểu đồ biến khối lượng của mã TTP
TTS 391.2 7.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTS
TKC 75.1 6.60 30500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TKC Biểu đồ biến khối lượng của mã TKC
TIE 38.3 4.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TIE Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIE
TNB 219.7 19.10 5 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TNB Biểu đồ biến khối lượng của mã TNB
TPH 31.4 15.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPH
THB 156.5 13.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã THB Biểu đồ biến khối lượng của mã THB
TDT 173.8 9.80 60040 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDT
THT 299.7 12.20 59800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã THT Biểu đồ biến khối lượng của mã THT
TFC 119.5 7.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TFC
TET 176.2 30.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TET Biểu đồ biến khối lượng của mã TET
TMT 808.8 20.80 28400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMT
TMX 64.2 10.70 1000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TMX Biểu đồ biến khối lượng của mã TMX
TDN 362.1 12.30 153100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDN
TCM 3841.1 44.75 604500 -0.11 % Biểu đồ biến động giá của mã TCM Biểu đồ biến khối lượng của mã TCM
TLG 4247.6 54.60 132300 -0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã TLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLG
TMS 7940.4 75.00 25800 -0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã TMS Biểu đồ biến khối lượng của mã TMS
TV4 326.2 18.40 106650 -0.54 % Biểu đồ biến động giá của mã TV4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV4
TVD 710.4 15.80 277301 -0.63 % Biểu đồ biến động giá của mã TVD Biểu đồ biến khối lượng của mã TVD
TIP 709.9 27.30 217100 -0.73 % Biểu đồ biến động giá của mã TIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIP
TTN 473.8 12.90 60200 -0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã TTN Biểu đồ biến khối lượng của mã TTN
TOT 65.4 11.90 4600 -0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã TOT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOT
TLP 2247.7 9.50 18200 -1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TLP Biểu đồ biến khối lượng của mã TLP
TMP 4186 59.80 400 -1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMP
TL4 146.9 8.20 11800 -1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TL4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TL4
TIG 2240.1 14.00 487700 -1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIG
TVT 641.6 30.55 11400 -1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TVT Biểu đồ biến khối lượng của mã TVT
TV6 20.1 6.70 12300 -1.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TV6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV6
TSJ 1735.4 23.20 0 -1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã TSJ Biểu đồ biến khối lượng của mã TSJ
TIN 1162.5 16.90 6500 -1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã TIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIN
THI 1198 24.55 1600 -1.80 % Biểu đồ biến động giá của mã THI Biểu đồ biến khối lượng của mã THI
TKG 82.1 13.00 4200 -2.26 % Biểu đồ biến động giá của mã TKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TKG
TRA 3569.2 86.10 4100 -2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã TRA Biểu đồ biến khối lượng của mã TRA
TLI 24.3 8.10 300 -2.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TLI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLI
TYA 90.2 14.70 59300 -2.65 % Biểu đồ biến động giá của mã TYA Biểu đồ biến khối lượng của mã TYA
TMB 351 23.40 17500 -3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã TMB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMB
TTE 330.5 11.60 1000 -4.13 % Biểu đồ biến động giá của mã TTE Biểu đồ biến khối lượng của mã TTE
TDH 662.4 5.88 105800 -4.39 % Biểu đồ biến động giá của mã TDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDH
TDP 1734.1 28.80 34000 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã TDP Biểu đồ biến khối lượng của mã TDP
TH1 83.9 6.20 0 -6.06 % Biểu đồ biến động giá của mã TH1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TH1
TSB 70.8 10.50 0 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã TSB Biểu đồ biến khối lượng của mã TSB
TNC 1158.8 60.20 2100 -6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã TNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNC
TJC 150.5 17.50 0 -6.42 % Biểu đồ biến động giá của mã TJC Biểu đồ biến khối lượng của mã TJC
TTL 544.8 13.00 30200 -6.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTL
TCR 50.3 4.85 32400 -6.73 % Biểu đồ biến động giá của mã TCR Biểu đồ biến khối lượng của mã TCR
TVA 95.8 15.20 0 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã TVA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVA
TTT 282.4 61.80 0 -9.91 % Biểu đồ biến động giá của mã TTT Biểu đồ biến khối lượng của mã TTT
TVP 748.4 67.50 3200 -11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã TVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVP
TR1 74.9 16.30 0 -14.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TR1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TR1
TS3 16.9 4.40 2100 -18.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TS3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TS3
TSG 30.7 10.00 0 -29.58 % Biểu đồ biến động giá của mã TSG Biểu đồ biến khối lượng của mã TSG
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.