TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 08:56
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
NDC 802.2 134.50 2100 15.45 % Biểu đồ biến động giá của mã NDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDC
NHP 44.1 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã NHP Biểu đồ biến khối lượng của mã NHP
NJC 69.6 23.20 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã NJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NJC
NKG 5713.1 21.70 17054800 14.21 % Biểu đồ biến động giá của mã NKG Biểu đồ biến khối lượng của mã NKG
NVT 1452.5 16.05 152700 13.83 % Biểu đồ biến động giá của mã NVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NVT
NHA 1071.2 25.40 306300 12.89 % Biểu đồ biến động giá của mã NHA Biểu đồ biến khối lượng của mã NHA
NDT 291 21.40 43900 12.63 % Biểu đồ biến động giá của mã NDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDT
NFC 302 19.20 3000 12.28 % Biểu đồ biến động giá của mã NFC Biểu đồ biến khối lượng của mã NFC
NDF 14.9 1.90 0 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã NDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDF
NSH 138.6 6.70 104400 11.67 % Biểu đồ biến động giá của mã NSH Biểu đồ biến khối lượng của mã NSH
NBP 218.7 17.00 1102 10.39 % Biểu đồ biến động giá của mã NBP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBP
NVL 159369.6 81.80 3255100 9.50 % Biểu đồ biến động giá của mã NVL Biểu đồ biến khối lượng của mã NVL
NBW 219.1 20.10 0 9.24 % Biểu đồ biến động giá của mã NBW Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBW
NTB 47.7 1.20 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã NTB Biểu đồ biến khối lượng của mã NTB
NTC 4452 185.50 4900 6.24 % Biểu đồ biến động giá của mã NTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTC
NHH 1104.1 15.15 324500 5.94 % Biểu đồ biến động giá của mã NHH Biểu đồ biến khối lượng của mã NHH
NNG 1484.6 18.20 0 5.81 % Biểu đồ biến động giá của mã NNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NNG
NDN 809.7 11.30 471932 5.61 % Biểu đồ biến động giá của mã NDN Biểu đồ biến khối lượng của mã NDN
NTW 197 19.70 2405 5.60 % Biểu đồ biến động giá của mã NTW Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTW
NBB 1909 19.00 921300 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã NBB Biểu đồ biến khối lượng của mã NBB
NAF 639.6 12.65 180600 5.42 % Biểu đồ biến động giá của mã NAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAF
NRC 1384.6 15.70 285418 5.37 % Biểu đồ biến động giá của mã NRC Biểu đồ biến khối lượng của mã NRC
NDX 79.9 8.00 118300 3.90 % Biểu đồ biến động giá của mã NDX Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDX
NED 336.2 8.30 339000 3.75 % Biểu đồ biến động giá của mã NED Biểu đồ biến khối lượng của mã NED
NXT 48.2 14.60 25800 3.48 % Biểu đồ biến động giá của mã NXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NXT
NAP 279.7 13.00 1100 3.17 % Biểu đồ biến động giá của mã NAP Biểu đồ biến khối lượng của mã NAP
NT2 7758.3 26.95 1227100 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã NT2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NT2
NTL 1828.5 28.75 437200 2.68 % Biểu đồ biến động giá của mã NTL Biểu đồ biến khối lượng của mã NTL
NLG 16140.9 42.15 1601400 2.18 % Biểu đồ biến động giá của mã NLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NLG
NAB 9649.7 14.70 235789 2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã NAB Biểu đồ biến khối lượng của mã NAB
NCS 387.7 21.60 1400 1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã NCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NCS
NNC 396.8 18.10 13800 1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã NNC Biểu đồ biến khối lượng của mã NNC
NBT 414.5 14.10 0 0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã NBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBT
NDP 244.2 22.00 1000 0.46 % Biểu đồ biến động giá của mã NDP Biểu đồ biến khối lượng của mã NDP
NST 75.1 6.70 17000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NST Biểu đồ biến động khối lượng của mã NST
NUE 60 10.00 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NUE Biểu đồ biến khối lượng của mã NUE
NTT 260.8 11.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTT
NCT 2394.3 91.50 3000 -0.54 % Biểu đồ biến động giá của mã NCT Biểu đồ biến khối lượng của mã NCT
NAV 166.4 20.80 400 -0.95 % Biểu đồ biến động giá của mã NAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAV
NBC 606.8 16.40 330122 -1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã NBC Biểu đồ biến khối lượng của mã NBC
NVB 15964.4 28.50 6303 -1.38 % Biểu đồ biến động giá của mã NVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NVB
ND2 1749.8 35.00 0 -1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã ND2 Biểu đồ biến khối lượng của mã ND2
NAG 215.2 12.90 12500 -1.53 % Biểu đồ biến động giá của mã NAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAG
NAU 23.5 6.40 700 -1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã NAU Biểu đồ biến khối lượng của mã NAU
NET 1111 49.60 200 -1.78 % Biểu đồ biến động giá của mã NET Biểu đồ biến động khối lượng của mã NET
NTP 4770.7 40.50 37610 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã NTP Biểu đồ biến khối lượng của mã NTP
NSC 1614.5 91.80 4900 -2.75 % Biểu đồ biến động giá của mã NSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NSC
NHT 407.7 22.05 1600 -3.29 % Biểu đồ biến động giá của mã NHT Biểu đồ biến khối lượng của mã NHT
NBE 72.5 14.50 200 -3.97 % Biểu đồ biến động giá của mã NBE Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBE
NNT 327.4 34.50 600 -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã NNT Biểu đồ biến khối lượng của mã NNT
NHC 106.5 35.00 300 -6.42 % Biểu đồ biến động giá của mã NHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHC
NWT 85 10.00 0 -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã NWT Biểu đồ biến khối lượng của mã NWT
NOS 42.1 2.10 0 -8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã NOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NOS
NS2 431.7 7.60 1000 -10.59 % Biểu đồ biến động giá của mã NS2 Biểu đồ biến khối lượng của mã NS2
NAS 233.7 28.10 0 -14.85 % Biểu đồ biến động giá của mã NAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAS
NHV 103.5 32.10 12200 -17.90 % Biểu đồ biến động giá của mã NHV Biểu đồ biến khối lượng của mã NHV
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.