TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 26/06/2022, 15:36
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 24/06 So với tuần trước
(-)
VKC 100.9 5.05 925400 40.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VKC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VKC
BII 207.8 3.60 1630300 33.44 % Biểu đồ biến động giá của mã BII Biểu đồ biến khối lượng của mã BII
CET 41.7 6.90 110 23.21 % Biểu đồ biến động giá của mã CET Biểu đồ biến động khối lượng của mã CET
PTI 5627.7 70.00 16653 22.59 % Biểu đồ biến động giá của mã PTI Biểu đồ biến khối lượng của mã PTI
ALT 162.3 26.30 1 20.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ALT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ALT
TFC 134.6 8.00 2000 19.40 % Biểu đồ biến động giá của mã TFC Biểu đồ biến khối lượng của mã TFC
CTT 78.4 16.70 100 19.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTT
VE3 15.8 11.99 4200 13.15 % Biểu đồ biến động giá của mã VE3 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE3
HMR 55 9.80 3300 11.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HMR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMR
VXB 64 15.80 0 11.27 % Biểu đồ biến động giá của mã VXB Biểu đồ biến khối lượng của mã VXB
KSQ 96.8 3.23 163100 11.24 % Biểu đồ biến động giá của mã KSQ Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSQ
PBP 49.8 10.39 13100 10.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PBP Biểu đồ biến khối lượng của mã PBP
HGM 762.3 60.50 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HGM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HGM
SDN 80.2 52.80 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDN Biểu đồ biến khối lượng của mã SDN
HHC 1544 94.00 0 9.94 % Biểu đồ biến động giá của mã HHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHC
PIA 112.3 28.80 0 9.92 % Biểu đồ biến động giá của mã PIA Biểu đồ biến khối lượng của mã PIA
L40 77.4 21.50 100 9.69 % Biểu đồ biến động giá của mã L40 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L40
PCG 132.3 7.01 34781 9.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PCG Biểu đồ biến khối lượng của mã PCG
KST 82.7 13.80 0 9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã KST Biểu đồ biến động khối lượng của mã KST
SAF 649.6 64.60 0 9.49 % Biểu đồ biến động giá của mã SAF Biểu đồ biến khối lượng của mã SAF
CAN 329 65.80 0 9.48 % Biểu đồ biến động giá của mã CAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAN
GMA 300 50.00 0 9.41 % Biểu đồ biến động giá của mã GMA Biểu đồ biến khối lượng của mã GMA
NBW 228.9 21.00 100 9.38 % Biểu đồ biến động giá của mã NBW Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBW
PPE 28.4 14.20 0 9.23 % Biểu đồ biến động giá của mã PPE Biểu đồ biến khối lượng của mã PPE
ONE 58.2 7.32 3016 9.21 % Biểu đồ biến động giá của mã ONE Biểu đồ biến động khối lượng của mã ONE
CX8 23.8 11.30 100 8.65 % Biểu đồ biến động giá của mã CX8 Biểu đồ biến khối lượng của mã CX8
TVC 940.2 7.93 626900 8.59 % Biểu đồ biến động giá của mã TVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVC
TMX 61.8 10.30 100 8.42 % Biểu đồ biến động giá của mã TMX Biểu đồ biến khối lượng của mã TMX
EBS 112.8 11.03 300 8.17 % Biểu đồ biến động giá của mã EBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã EBS
VSA 420.1 29.80 100 7.97 % Biểu đồ biến động giá của mã VSA Biểu đồ biến khối lượng của mã VSA
PVL 275 5.50 272603 7.84 % Biểu đồ biến động giá của mã PVL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVL
AAV 538.7 8.08 241446 7.76 % Biểu đồ biến động giá của mã AAV Biểu đồ biến khối lượng của mã AAV
SMT 70 12.80 15800 7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã SMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMT
VHL 595.5 23.82 6800 7.30 % Biểu đồ biến động giá của mã VHL Biểu đồ biến khối lượng của mã VHL
HHG 118.4 2.89 305689 7.07 % Biểu đồ biến động giá của mã HHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHG
SHS 4618.8 14.20 6545565 6.77 % Biểu đồ biến động giá của mã SHS Biểu đồ biến khối lượng của mã SHS
SJ1 316.8 14.30 36 6.72 % Biểu đồ biến động giá của mã SJ1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJ1
LDP 211 16.61 46700 6.47 % Biểu đồ biến động giá của mã LDP Biểu đồ biến khối lượng của mã LDP
PIC 416.7 12.50 0 5.93 % Biểu đồ biến động giá của mã PIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIC
HUT 8449.3 25.52 3420699 5.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HUT Biểu đồ biến khối lượng của mã HUT
PSI 430.9 7.20 82900 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã PSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSI
PTS 71.3 12.80 3000 5.79 % Biểu đồ biến động giá của mã PTS Biểu đồ biến khối lượng của mã PTS
THD 19950 57.00 247300 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã THD Biểu đồ biến động khối lượng của mã THD
TTZ 22.3 2.95 24200 5.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TTZ Biểu đồ biến khối lượng của mã TTZ
SVN 126 6.00 16300 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVN
HOM 519.3 6.95 33710 5.24 % Biểu đồ biến động giá của mã HOM Biểu đồ biến khối lượng của mã HOM
AMV 747.5 8.20 397990 5.18 % Biểu đồ biến động giá của mã AMV Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMV
TKU 125.9 21.00 900 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TKU Biểu đồ biến khối lượng của mã TKU
ITQ 140.4 4.41 157300 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ITQ Biểu đồ biến động khối lượng của mã ITQ
CMS 189.5 11.02 6300 4.94 % Biểu đồ biến động giá của mã CMS Biểu đồ biến khối lượng của mã CMS
TV3 197 23.80 0 4.85 % Biểu đồ biến động giá của mã TV3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV3
INC 27.4 15.20 0 4.83 % Biểu đồ biến động giá của mã INC Biểu đồ biến khối lượng của mã INC
HAT 54 17.29 2200 4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAT
SCI 279.5 11.00 38942 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã SCI Biểu đồ biến khối lượng của mã SCI
IDC 15692.4 52.31 2344207 4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã IDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã IDC
SDT 200.8 4.70 24900 4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SDT Biểu đồ biến khối lượng của mã SDT
MBS 4509.1 16.85 1163721 4.01 % Biểu đồ biến động giá của mã MBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MBS
PPS 195 13.00 200 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PPS Biểu đồ biến khối lượng của mã PPS
TTC 80.9 13.50 0 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã TTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTC
BAX 666.7 81.30 0 3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã BAX Biểu đồ biến khối lượng của mã BAX
TTL 603.2 14.39 16800 3.55 % Biểu đồ biến động giá của mã TTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTL
BST 19.8 18.00 0 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã BST Biểu đồ biến khối lượng của mã BST
KTT 26.6 9.00 2400 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã KTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã KTT
PRE 1339.5 18.40 700 3.40 % Biểu đồ biến động giá của mã PRE Biểu đồ biến khối lượng của mã PRE
DTK 8466.3 12.40 500 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DTK Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTK
DP3 804.1 93.50 100 3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã DP3 Biểu đồ biến khối lượng của mã DP3
CDN 2749.8 27.78 1710 3.26 % Biểu đồ biến động giá của mã CDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDN
SZB 1152 38.40 2700 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã SZB Biểu đồ biến khối lượng của mã SZB
PGS 1222.5 24.45 200 3.16 % Biểu đồ biến động giá của mã PGS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGS
INN 807.3 44.85 7300 3.10 % Biểu đồ biến động giá của mã INN Biểu đồ biến khối lượng của mã INN
KTS 86.2 17.00 100 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã KTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã KTS
VNC 357 34.00 0 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã VNC Biểu đồ biến khối lượng của mã VNC
VGS 746.3 17.72 124700 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã VGS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGS
HCC 69.1 10.60 200 2.91 % Biểu đồ biến động giá của mã HCC Biểu đồ biến khối lượng của mã HCC
ART 429.3 4.73 1249238 2.87 % Biểu đồ biến động giá của mã ART Biểu đồ biến động khối lượng của mã ART
GKM 1143.8 48.03 174033 2.85 % Biểu đồ biến động giá của mã GKM Biểu đồ biến khối lượng của mã GKM
VE8 14 7.80 300 2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VE8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VE8
NDX 73.7 7.38 13700 2.49 % Biểu đồ biến động giá của mã NDX Biểu đồ biến khối lượng của mã NDX
TVD 653.4 14.53 95600 2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã TVD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVD
PGT 60.5 6.55 1000 2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã PGT Biểu đồ biến khối lượng của mã PGT
TC6 289.2 8.90 122700 2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TC6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TC6
SCG 5814 68.40 531400 2.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SCG Biểu đồ biến khối lượng của mã SCG
KVC 156.8 3.17 279100 2.19 % Biểu đồ biến động giá của mã KVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KVC
BVS 1298.7 17.98 64600 2.15 % Biểu đồ biến động giá của mã BVS Biểu đồ biến khối lượng của mã BVS
PCE 246 24.61 4300 2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã PCE Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCE
MBG 502.2 6.94 463081 2.07 % Biểu đồ biến động giá của mã MBG Biểu đồ biến khối lượng của mã MBG
TDT 175.5 9.90 18220 2.06 % Biểu đồ biến động giá của mã TDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDT
APS 1109.5 13.37 1225334 2.05 % Biểu đồ biến động giá của mã APS Biểu đồ biến khối lượng của mã APS
V12 90.2 15.50 100 1.97 % Biểu đồ biến động giá của mã V12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V12
SED 208 20.80 0 1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã SED Biểu đồ biến khối lượng của mã SED
DTD 676.4 22.01 228884 1.88 % Biểu đồ biến động giá của mã DTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTD
DNP 2616.3 22.00 26800 1.86 % Biểu đồ biến động giá của mã DNP Biểu đồ biến khối lượng của mã DNP
VLA 67 62.00 200 1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VLA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLA
NET 1115.4 49.80 100 1.63 % Biểu đồ biến động giá của mã NET Biểu đồ biến khối lượng của mã NET
KSF 25846.2 86.15 94400 1.60 % Biểu đồ biến động giá của mã KSF Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSF
SMN 61.7 14.00 0 1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã SMN Biểu đồ biến khối lượng của mã SMN
VBC 264.7 35.29 1100 1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã VBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBC
HAD 59.2 14.80 409 1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã HAD Biểu đồ biến khối lượng của mã HAD
VCS 11997 74.98 53000 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCS
PDC 86.6 5.77 2000 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PDC Biểu đồ biến khối lượng của mã PDC
GLT 304.8 33.00 500 1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã GLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GLT
DS3 56.1 5.26 17010 1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã DS3 Biểu đồ biến khối lượng của mã DS3
LHC 931.7 129.40 0 1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã LHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LHC
VNR 3634.3 24.11 15910 0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VNR Biểu đồ biến khối lượng của mã VNR
PPP 125.8 14.30 2100 0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã PPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPP
DST 217.7 6.74 197010 0.58 % Biểu đồ biến động giá của mã DST Biểu đồ biến khối lượng của mã DST
ICG 162.9 8.15 11600 0.58 % Biểu đồ biến động giá của mã ICG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICG
BCC 1783.7 14.48 422140 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã BCC Biểu đồ biến khối lượng của mã BCC
V21 78.3 6.53 9100 0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã V21 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V21
DDG 2233 39.15 164000 0.38 % Biểu đồ biến động giá của mã DDG Biểu đồ biến khối lượng của mã DDG
SDG 277.8 27.40 200 0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã SDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDG
BLF 40.3 3.51 3800 0.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BLF Biểu đồ biến khối lượng của mã BLF
NBC 559.5 15.12 124000 0.14 % Biểu đồ biến động giá của mã NBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBC
THT 289.9 11.80 22900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã THT Biểu đồ biến khối lượng của mã THT
VE2 17.9 8.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VE2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VE2
SD4 41.2 4.00 6900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD4 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD4
BTW 299.5 32.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTW Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTW
HPM 74.9 19.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPM Biểu đồ biến khối lượng của mã HPM
TJC 140.2 16.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TJC
SD6 142.6 4.10 24400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD6 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD6
MIM 32.4 9.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MIM Biểu đồ biến động khối lượng của mã MIM
MKV 60 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MKV Biểu đồ biến khối lượng của mã MKV
HJS 714 34.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HJS
VIE 18.6 9.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIE Biểu đồ biến khối lượng của mã VIE
VGP 205.4 25.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGP
PV2 138.2 3.70 76200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PV2 Biểu đồ biến khối lượng của mã PV2
QTC 40.5 15.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã QTC
TMC 192.2 15.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TMC Biểu đồ biến khối lượng của mã TMC
STC 124.6 22.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STC Biểu đồ biến động khối lượng của mã STC
SIC 537.6 22.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SIC Biểu đồ biến khối lượng của mã SIC
STP 66 8.20 1500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STP Biểu đồ biến động khối lượng của mã STP
PSC 108 15.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PSC Biểu đồ biến khối lượng của mã PSC
BPC 41.8 11.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BPC
SRA 285.1 6.60 178400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SRA Biểu đồ biến khối lượng của mã SRA
ATS 59.5 17.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATS
LBE 31.7 28.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LBE Biểu đồ biến khối lượng của mã LBE
NST 84 7.50 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NST Biểu đồ biến động khối lượng của mã NST
SFN 82.2 27.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SFN Biểu đồ biến khối lượng của mã SFN
NTH 442.9 41.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTH
KLF 528.5 3.20 3525737 -0.13 % Biểu đồ biến động giá của mã KLF Biểu đồ biến khối lượng của mã KLF
GDW 298.3 31.40 0 -0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã GDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã GDW
DHT 1064.9 40.32 1800 -0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã DHT Biểu đồ biến khối lượng của mã DHT
NDN 762 10.63 1625400 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã NDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDN
POT 598.4 30.80 800 -0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã POT Biểu đồ biến khối lượng của mã POT
PMP 62.2 14.80 0 -0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMP
KSD 84.5 7.04 2800 -0.80 % Biểu đồ biến động giá của mã KSD Biểu đồ biến khối lượng của mã KSD
TDN 356.2 12.10 27900 -0.82 % Biểu đồ biến động giá của mã TDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDN
CEO 7248 28.17 4881372 -0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã CEO Biểu đồ biến khối lượng của mã CEO
BTS 954.9 7.73 42000 -0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã BTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTS
D11 111.7 17.05 4800 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã D11 Biểu đồ biến khối lượng của mã D11
SD5 231.4 8.90 65500 -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SD5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD5
DNC 315 61.30 100 -1.13 % Biểu đồ biến động giá của mã DNC Biểu đồ biến khối lượng của mã DNC
PHP 5714.3 17.48 11500 -1.26 % Biểu đồ biến động giá của mã PHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHP
BCF 948.8 37.50 1000 -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã BCF Biểu đồ biến khối lượng của mã BCF
TST 35.5 7.40 0 -1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã TST Biểu đồ biến động khối lượng của mã TST
VNF 483.7 18.32 13900 -1.51 % Biểu đồ biến động giá của mã VNF Biểu đồ biến khối lượng của mã VNF
PSE 240 19.20 3000 -1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã PSE Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSE
WSS 381.1 7.58 2100 -1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã WSS Biểu đồ biến khối lượng của mã WSS
AME 265.2 10.52 21800 -1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã AME Biểu đồ biến động khối lượng của mã AME
VC3 2910.3 43.56 104800 -1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC3
PGN 92.1 12.20 4000 -1.70 % Biểu đồ biến động giá của mã PGN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGN
TPP 342 11.40 0 -1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã TPP Biểu đồ biến khối lượng của mã TPP
SPC 180.1 17.10 0 -1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã SPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPC
PVI 11431 48.80 15100 -1.81 % Biểu đồ biến động giá của mã PVI Biểu đồ biến khối lượng của mã PVI
SJE 494.4 27.00 500 -1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SJE Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJE
PVB 328.3 15.20 18800 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PVB Biểu đồ biến khối lượng của mã PVB
PVG 368.6 10.10 122300 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVG
PPY 83.1 9.60 108 -2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã PPY Biểu đồ biến khối lượng của mã PPY
CCR 465.5 19.00 1200 -2.06 % Biểu đồ biến động giá của mã CCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCR
VIT 950 19.00 2700 -2.06 % Biểu đồ biến động giá của mã VIT Biểu đồ biến khối lượng của mã VIT
NRC 1381.7 15.67 175117 -2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã NRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NRC
CTC 64.9 4.11 136709 -2.19 % Biểu đồ biến động giá của mã CTC Biểu đồ biến khối lượng của mã CTC
VIG 206.9 6.06 132500 -2.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIG
DL1 529.3 4.98 327873 -2.31 % Biểu đồ biến động giá của mã DL1 Biểu đồ biến khối lượng của mã DL1
DPC 36.9 16.50 0 -2.37 % Biểu đồ biến động giá của mã DPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPC
PCT 137 5.96 6000 -2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã PCT Biểu đồ biến khối lượng của mã PCT
C92 21.8 4.10 9320 -2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã C92 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C92
PSW 247 14.53 39400 -2.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PSW Biểu đồ biến khối lượng của mã PSW
DXP 358.5 13.14 52013 -2.66 % Biểu đồ biến động giá của mã DXP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXP
NSH 120.8 5.84 51200 -2.73 % Biểu đồ biến động giá của mã NSH Biểu đồ biến khối lượng của mã NSH
IVS 505.5 7.29 26300 -2.81 % Biểu đồ biến động giá của mã IVS Biểu đồ biến động khối lượng của mã IVS
HTC 267.3 24.30 0 -2.81 % Biểu đồ biến động giá của mã HTC Biểu đồ biến khối lượng của mã HTC
VC7 467 9.72 166400 -2.81 % Biểu đồ biến động giá của mã VC7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC7
PMB 164.2 13.69 2800 -2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PMB Biểu đồ biến khối lượng của mã PMB
BAB 12712.9 16.88 10500 -2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã BAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAB
RCL 202.8 16.10 300 -3.01 % Biểu đồ biến động giá của mã RCL Biểu đồ biến khối lượng của mã RCL
FID 74.3 3.01 173610 -3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã FID Biểu đồ biến động khối lượng của mã FID
GMX 144.7 16.00 1300 -3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã GMX Biểu đồ biến khối lượng của mã GMX
CTB 323.7 23.66 500 -3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã CTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTB
HMH 212.4 16.09 2500 -3.06 % Biểu đồ biến động giá của mã HMH Biểu đồ biến khối lượng của mã HMH
CLH 380.3 31.69 800 -3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã CLH Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLH
PEN 46.5 9.30 0 -3.12 % Biểu đồ biến động giá của mã PEN Biểu đồ biến khối lượng của mã PEN
SEB 1440 45.00 0 -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã SEB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SEB
NAG 224.4 13.45 151894 -3.24 % Biểu đồ biến động giá của mã NAG Biểu đồ biến khối lượng của mã NAG
TMB 275.7 18.38 600 -3.26 % Biểu đồ biến động giá của mã TMB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMB
SDU 468 23.40 100 -3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã SDU Biểu đồ biến khối lượng của mã SDU
TA9 180.1 14.50 16300 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã TA9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TA9
HBS 204.1 6.18 24000 -3.38 % Biểu đồ biến động giá của mã HBS Biểu đồ biến khối lượng của mã HBS
MAC 136 8.99 64204 -3.38 % Biểu đồ biến động giá của mã MAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MAC
THB 159.9 14.00 0 -3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã THB Biểu đồ biến khối lượng của mã THB
VMC 361.9 12.06 7000 -3.49 % Biểu đồ biến động giá của mã VMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMC
HVT 569.2 51.80 37000 -3.54 % Biểu đồ biến động giá của mã HVT Biểu đồ biến khối lượng của mã HVT
MED 299.1 24.10 0 -3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã MED Biểu đồ biến động khối lượng của mã MED
CIA 228 11.57 24200 -3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã CIA Biểu đồ biến khối lượng của mã CIA
CVN 121.9 6.16 43500 -3.80 % Biểu đồ biến động giá của mã CVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CVN
SDA 325.2 12.41 280812 -3.81 % Biểu đồ biến động giá của mã SDA Biểu đồ biến khối lượng của mã SDA
PMC 588 63.00 0 -3.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMC
DZM 40.5 7.50 500 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã DZM Biểu đồ biến khối lượng của mã DZM
HLD 536.5 26.82 11000 -3.86 % Biểu đồ biến động giá của mã HLD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLD
C69 593.9 9.90 99200 -3.89 % Biểu đồ biến động giá của mã C69 Biểu đồ biến khối lượng của mã C69
L18 1018.3 26.72 42730 -3.90 % Biểu đồ biến động giá của mã L18 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L18
NTP 4402.8 37.38 28100 -3.92 % Biểu đồ biến động giá của mã NTP Biểu đồ biến khối lượng của mã NTP
WCS 420.2 168.07 300 -3.96 % Biểu đồ biến động giá của mã WCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã WCS
TV4 336.8 19.00 900 -4.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TV4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV4
PLC 1938.4 23.99 217205 -4.04 % Biểu đồ biến động giá của mã PLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLC
SLS 1116.3 114.00 2600 -4.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SLS Biểu đồ biến khối lượng của mã SLS
DC2 55.2 8.44 4000 -4.15 % Biểu đồ biến động giá của mã DC2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DC2
LAS 1448.5 12.84 345200 -4.22 % Biểu đồ biến động giá của mã LAS Biểu đồ biến khối lượng của mã LAS
MDC 233.9 10.92 4800 -4.22 % Biểu đồ biến động giá của mã MDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MDC
LIG 503.1 5.55 363295 -4.26 % Biểu đồ biến động giá của mã LIG Biểu đồ biến khối lượng của mã LIG
L14 3115.2 116.31 341526 -4.27 % Biểu đồ biến động giá của mã L14 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L14
VE1 23.6 3.93 400 -4.27 % Biểu đồ biến động giá của mã VE1 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE1
S55 570 57.00 1200 -4.68 % Biểu đồ biến động giá của mã S55 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S55
VDL 293.1 20.00 200 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VDL Biểu đồ biến khối lượng của mã VDL
PMS 173.5 24.00 0 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMS
ADC 79.6 20.00 500 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã ADC Biểu đồ biến khối lượng của mã ADC
DNM 156.3 35.70 2 -4.80 % Biểu đồ biến động giá của mã DNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNM
CAP 355.8 67.95 2000 -4.97 % Biểu đồ biến động giá của mã CAP Biểu đồ biến khối lượng của mã CAP
CTP 70.1 5.80 14600 -5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTP
IDJ 990.5 13.47 1169967 -5.11 % Biểu đồ biến động giá của mã IDJ Biểu đồ biến khối lượng của mã IDJ
VIF 6440 18.40 100 -5.15 % Biểu đồ biến động giá của mã VIF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIF
SSM 30.3 5.50 0 -5.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SSM Biểu đồ biến khối lượng của mã SSM
VHE 156 4.93 46100 -5.19 % Biểu đồ biến động giá của mã VHE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHE
GIC 190.7 15.73 1600 -5.23 % Biểu đồ biến động giá của mã GIC Biểu đồ biến khối lượng của mã GIC
DAD 112.8 22.56 1100 -5.23 % Biểu đồ biến động giá của mã DAD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAD
SHE 86.3 10.80 1100 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SHE Biểu đồ biến khối lượng của mã SHE
MVB 1890 18.00 100 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã MVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MVB
HTP 3305 36.00 0 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã HTP Biểu đồ biến khối lượng của mã HTP
TOT 67 12.20 0 -5.43 % Biểu đồ biến động giá của mã TOT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOT
IPA 3286.1 18.44 372050 -5.43 % Biểu đồ biến động giá của mã IPA Biểu đồ biến khối lượng của mã IPA
MCF 92.7 8.60 6400 -5.49 % Biểu đồ biến động giá của mã MCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCF
SD2 98.1 6.80 6000 -5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã SD2 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD2
EID 290.1 19.34 16500 -5.65 % Biểu đồ biến động giá của mã EID Biểu đồ biến động khối lượng của mã EID
MHL 48.7 8.96 2100 -5.68 % Biểu đồ biến động giá của mã MHL Biểu đồ biến khối lượng của mã MHL
TNG 2804.5 30.25 2070551 -5.75 % Biểu đồ biến động giá của mã TNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNG
L61 60.6 8.00 100 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã L61 Biểu đồ biến khối lượng của mã L61
CMC 36 7.90 5300 -5.95 % Biểu đồ biến động giá của mã CMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMC
X20 139.3 8.08 4100 -6.07 % Biểu đồ biến động giá của mã X20 Biểu đồ biến khối lượng của mã X20
CPC 73.2 17.00 100 -6.08 % Biểu đồ biến động giá của mã CPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CPC
ACM 71.4 1.40 293085 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã ACM Biểu đồ biến khối lượng của mã ACM
NVB 17748 31.68 43600 -6.81 % Biểu đồ biến động giá của mã NVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NVB
TTH 114.8 3.07 266197 -6.94 % Biểu đồ biến động giá của mã TTH Biểu đồ biến khối lượng của mã TTH
VSM 76.2 25.00 100 -7.06 % Biểu đồ biến động giá của mã VSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSM
SD9 270.4 7.90 22900 -7.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SD9 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD9
SHN 1010.9 7.80 2001 -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHN
HLC 379.4 14.93 14510 -7.27 % Biểu đồ biến động giá của mã HLC Biểu đồ biến khối lượng của mã HLC
CSC 1383.8 60.65 56816 -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã CSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSC
PSD 775.6 22.20 34400 -7.50 % Biểu đồ biến động giá của mã PSD Biểu đồ biến khối lượng của mã PSD
CAG 149 10.80 1900 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã CAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAG
CTX 574.2 7.28 25600 -7.89 % Biểu đồ biến động giá của mã CTX Biểu đồ biến khối lượng của mã CTX
S99 482.3 9.20 214200 -8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S99 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S99
VC6 87.5 10.94 8400 -8.08 % Biểu đồ biến động giá của mã VC6 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC6
DVG 244.4 8.73 167300 -8.13 % Biểu đồ biến động giá của mã DVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVG
OCH 1616.4 8.08 738900 -8.16 % Biểu đồ biến động giá của mã OCH Biểu đồ biến khối lượng của mã OCH
LCS 15.3 2.02 14100 -8.23 % Biểu đồ biến động giá của mã LCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã LCS
VTV 154.3 4.95 33400 -8.43 % Biểu đồ biến động giá của mã VTV Biểu đồ biến khối lượng của mã VTV
DHP 100.6 10.60 0 -8.62 % Biểu đồ biến động giá của mã DHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHP
BDB 11.8 10.50 0 -8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã BDB Biểu đồ biến khối lượng của mã BDB
VTC 61.2 13.50 0 -8.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTC
VTJ 45.6 4.00 100 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VTJ Biểu đồ biến khối lượng của mã VTJ
API 1241.3 32.48 29100 -9.28 % Biểu đồ biến động giá của mã API Biểu đồ biến động khối lượng của mã API
LM7 18.9 3.81 4100 -9.40 % Biểu đồ biến động giá của mã LM7 Biểu đồ biến khối lượng của mã LM7
KDM 98.1 13.82 10900 -9.69 % Biểu đồ biến động giá của mã KDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDM
VCC 187.4 15.61 1500 -9.75 % Biểu đồ biến động giá của mã VCC Biểu đồ biến khối lượng của mã VCC
MEL 201 13.40 200 -10.07 % Biểu đồ biến động giá của mã MEL Biểu đồ biến động khối lượng của mã MEL
LUT 66 4.40 10200 -10.14 % Biểu đồ biến động giá của mã LUT Biểu đồ biến khối lượng của mã LUT
L62 32.1 3.86 13700 -10.14 % Biểu đồ biến động giá của mã L62 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L62
IDV 887.8 42.23 12802 -10.15 % Biểu đồ biến động giá của mã IDV Biểu đồ biến khối lượng của mã IDV
TAR 1844.1 25.90 1297050 -11.60 % Biểu đồ biến động giá của mã TAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã TAR
MST 599.2 8.79 528100 -12.07 % Biểu đồ biến động giá của mã MST Biểu đồ biến khối lượng của mã MST
SPI 70.6 4.20 9200 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPI
VTZ 182 9.10 1600 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã VTZ Biểu đồ biến khối lượng của mã VTZ
MCO 17.6 4.28 1400 -12.71 % Biểu đồ biến động giá của mã MCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCO
APP 39.8 8.43 2910 -13.14 % Biểu đồ biến động giá của mã APP Biểu đồ biến khối lượng của mã APP
HKT 30.4 4.95 200 -13.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HKT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HKT
KMT 107 10.87 6400 -13.75 % Biểu đồ biến động giá của mã KMT Biểu đồ biến khối lượng của mã KMT
UNI 242.1 15.50 3800 -13.89 % Biểu đồ biến động giá của mã UNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã UNI
TIG 1968.1 12.30 200433 -13.99 % Biểu đồ biến động giá của mã TIG Biểu đồ biến khối lượng của mã TIG
VC9 109.2 9.10 51800 -15.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VC9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC9
PVC 850 17.00 837864 -16.26 % Biểu đồ biến động giá của mã PVC Biểu đồ biến khối lượng của mã PVC
TXM 32.2 4.60 1900 -16.36 % Biểu đồ biến động giá của mã TXM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TXM
DIH 167.6 28.02 5900 -16.86 % Biểu đồ biến động giá của mã DIH Biểu đồ biến khối lượng của mã DIH
EVS 2586.5 25.11 6300 -17.67 % Biểu đồ biến động giá của mã EVS Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVS
BKC 70.5 6.00 6900 -17.77 % Biểu đồ biến động giá của mã BKC Biểu đồ biến khối lượng của mã BKC
KKC 93.6 18.00 0 -17.81 % Biểu đồ biến động giá của mã KKC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KKC
NBP 227.1 17.65 200 -17.91 % Biểu đồ biến động giá của mã NBP Biểu đồ biến khối lượng của mã NBP
BNA 381.9 19.10 188900 -18.39 % Biểu đồ biến động giá của mã BNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã BNA
TSB 67.5 10.00 0 -18.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TSB Biểu đồ biến khối lượng của mã TSB
NFC 229.7 14.60 0 -18.89 % Biểu đồ biến động giá của mã NFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NFC
DTC 59 5.90 11600 -19.21 % Biểu đồ biến động giá của mã DTC Biểu đồ biến khối lượng của mã DTC
VC2 927.9 23.20 74320 -19.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VC2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC2
HDA 243.7 10.60 1139900 -19.73 % Biểu đồ biến động giá của mã HDA Biểu đồ biến khối lượng của mã HDA
VC1 121.2 10.10 2300 -20.47 % Biểu đồ biến động giá của mã VC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC1
PVS 11471.2 24.00 5805377 -21.05 % Biểu đồ biến động giá của mã PVS Biểu đồ biến khối lượng của mã PVS
VCM 37.5 12.50 0 -24.24 % Biểu đồ biến động giá của mã VCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCM
TKC 76.3 6.70 156000 -26.37 % Biểu đồ biến động giá của mã TKC Biểu đồ biến khối lượng của mã TKC
PDB 126.6 14.21 32700 -28.25 % Biểu đồ biến động giá của mã PDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDB
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.