TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 15/08/2022, 21:05
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 15/08 So với tuần trước
(-)
MA1 97.3 18.40 1000 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MA1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã MA1
MTB 0 4.70 0 14.63 % Biểu đồ biến động giá của mã MTB Biểu đồ biến khối lượng của mã MTB
MPT 32.5 1.90 0 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã MPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã MPT
MTG 69.6 5.80 1000 11.54 % Biểu đồ biến động giá của mã MTG Biểu đồ biến khối lượng của mã MTG
MGG 320.4 35.60 0 8.21 % Biểu đồ biến động giá của mã MGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MGG
MBS 5548 20.73 1602573 7.81 % Biểu đồ biến động giá của mã MBS Biểu đồ biến khối lượng của mã MBS
MCG 260.5 4.53 303800 7.60 % Biểu đồ biến động giá của mã MCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCG
MEC 47.6 5.70 0 7.55 % Biểu đồ biến động giá của mã MEC Biểu đồ biến khối lượng của mã MEC
MTA 980 8.90 1500 5.95 % Biểu đồ biến động giá của mã MTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTA
MLS 88 22.00 20100 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã MLS Biểu đồ biến khối lượng của mã MLS
MH3 612 51.00 100 4.51 % Biểu đồ biến động giá của mã MH3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã MH3
MDC 240.8 11.25 20820 4.12 % Biểu đồ biến động giá của mã MDC Biểu đồ biến khối lượng của mã MDC
MSN 154474.1 108.50 554600 3.53 % Biểu đồ biến động giá của mã MSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSN
MIM 30.7 9.00 2000 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã MIM Biểu đồ biến khối lượng của mã MIM
MWG 30903 65.00 4433600 3.34 % Biểu đồ biến động giá của mã MWG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MWG
MQN 135.2 28.70 0 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã MQN Biểu đồ biến khối lượng của mã MQN
MSB 29328 19.20 2853300 2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã MSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSB
MVN 30930.3 28.90 1800 1.76 % Biểu đồ biến động giá của mã MVN Biểu đồ biến khối lượng của mã MVN
MBG 970.3 8.64 394813 1.60 % Biểu đồ biến động giá của mã MBG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MBG
MTP 87.1 13.20 1000 1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã MTP Biểu đồ biến khối lượng của mã MTP
MED 279.8 22.54 13100 1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã MED Biểu đồ biến động khối lượng của mã MED
MAC 143.8 9.50 16000 1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã MAC Biểu đồ biến khối lượng của mã MAC
MBB 103337.1 27.35 8106400 0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã MBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MBB
MCM 4895 44.50 35700 0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã MCM Biểu đồ biến khối lượng của mã MCM
MIG 3987.9 24.25 987800 0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã MIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MIG
MVB 2100 20.00 0 0.50 % Biểu đồ biến động giá của mã MVB Biểu đồ biến khối lượng của mã MVB
MSR 22642.6 20.60 206103 0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã MSR Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSR
MRF 219.4 59.70 0 0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã MRF Biểu đồ biến khối lượng của mã MRF
MCO 17.3 4.21 2800 0.12 % Biểu đồ biến động giá của mã MCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCO
MCI 35 10.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MCI Biểu đồ biến khối lượng của mã MCI
MTC 41.6 8.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTC
MNB 473.2 26.00 1000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MNB Biểu đồ biến khối lượng của mã MNB
MVC 830 8.30 50800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MVC
MTL 34.8 5.80 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MTL Biểu đồ biến khối lượng của mã MTL
MKV 59 11.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MKV Biểu đồ biến động khối lượng của mã MKV
MCF 84.1 7.80 17400 -0.01 % Biểu đồ biến động giá của mã MCF Biểu đồ biến khối lượng của mã MCF
MHC 294 7.10 201900 -0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã MHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MHC
MST 636.4 9.34 504503 -0.64 % Biểu đồ biến động giá của mã MST Biểu đồ biến khối lượng của mã MST
MFS 206.9 29.30 100 -0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã MFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MFS
MIC 77.1 13.90 600 -0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã MIC Biểu đồ biến khối lượng của mã MIC
MGC 54 5.00 1430 -1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã MGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MGC
MPC 8600 43.00 59240 -2.71 % Biểu đồ biến động giá của mã MPC Biểu đồ biến khối lượng của mã MPC
MKP 927.3 36.30 500 -3.20 % Biểu đồ biến động giá của mã MKP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MKP
MEL 169 11.27 900 -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã MEL Biểu đồ biến khối lượng của mã MEL
MSH 3353.1 44.70 164900 -4.28 % Biểu đồ biến động giá của mã MSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSH
MML 18998 58.10 2701 -4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã MML Biểu đồ biến khối lượng của mã MML
MDF 782.6 14.20 300 -4.70 % Biểu đồ biến động giá của mã MDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã MDF
MCH 73203.5 100.00 1300 -5.21 % Biểu đồ biến động giá của mã MCH Biểu đồ biến khối lượng của mã MCH
MAS 153.6 36.00 0 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã MAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MAS
M10 592.7 19.60 1900 -6.22 % Biểu đồ biến động giá của mã M10 Biểu đồ biến khối lượng của mã M10
MCP 354.9 23.55 500 -7.47 % Biểu đồ biến động giá của mã MCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCP
MHL 38 7.00 200 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã MHL Biểu đồ biến khối lượng của mã MHL
MGR 198 9.90 3000 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã MGR
MDG 183.5 16.85 5600 -10.37 % Biểu đồ biến động giá của mã MDG Biểu đồ biến khối lượng của mã MDG
MTV 102.6 19.00 1000 -13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã MTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTV
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.