TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 09:56
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
CHC 19.5 2.90 0 38.10 % Biểu đồ biến động giá của mã CHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHC
CNT 620.2 15.50 3100 16.54 % Biểu đồ biến động giá của mã CNT Biểu đồ biến khối lượng của mã CNT
CDR 17.3 8.10 200 15.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDR
CLG 33.8 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CLG Biểu đồ biến khối lượng của mã CLG
CTA 14.4 1.70 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTA
CAN 284.5 56.90 20 13.12 % Biểu đồ biến động giá của mã CAN Biểu đồ biến khối lượng của mã CAN
CFM 22.2 11.10 3900 12.12 % Biểu đồ biến động giá của mã CFM Biểu đồ biến động khối lượng của mã CFM
CMN 264 55.00 0 12.02 % Biểu đồ biến động giá của mã CMN Biểu đồ biến khối lượng của mã CMN
CT6 34.2 5.60 400 12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CT6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CT6
CRE 5846.4 29.00 603200 11.75 % Biểu đồ biến động giá của mã CRE Biểu đồ biến khối lượng của mã CRE
CPC 81.8 19.00 0 9.20 % Biểu đồ biến động giá của mã CPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CPC
CTS 2517.3 21.90 914300 8.68 % Biểu đồ biến động giá của mã CTS Biểu đồ biến khối lượng của mã CTS
CSC 1642.8 72.00 70030 8.27 % Biểu đồ biến động giá của mã CSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSC
C69 666 11.10 189200 7.77 % Biểu đồ biến động giá của mã C69 Biểu đồ biến khối lượng của mã C69
CQN 1621.1 21.60 2000 6.93 % Biểu đồ biến động giá của mã CQN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CQN
CID 9.3 8.60 100 6.17 % Biểu đồ biến động giá của mã CID Biểu đồ biến khối lượng của mã CID
CSV 2015.5 45.60 557900 6.05 % Biểu đồ biến động giá của mã CSV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSV
CKV 106.9 26.40 0 6.02 % Biểu đồ biến động giá của mã CKV Biểu đồ biến khối lượng của mã CKV
CMX 1363.6 15.70 2457400 5.72 % Biểu đồ biến động giá của mã CMX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMX
CDO 119.7 3.80 394100 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã CDO Biểu đồ biến khối lượng của mã CDO
CTX 599.7 7.60 0 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã CTX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTX
CTN 13.9 2.00 0 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã CTN Biểu đồ biến khối lượng của mã CTN
CAP 640.1 81.50 6500 5.16 % Biểu đồ biến động giá của mã CAP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAP
CRC 234 7.80 381300 5.12 % Biểu đồ biến động giá của mã CRC Biểu đồ biến khối lượng của mã CRC
CC1 4891 15.30 100 4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã CC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CC1
CVT 1612.6 43.95 3000 4.77 % Biểu đồ biến động giá của mã CVT Biểu đồ biến khối lượng của mã CVT
CMV 263.3 14.50 1000 4.69 % Biểu đồ biến động giá của mã CMV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMV
CNG 985.5 36.50 289300 4.58 % Biểu đồ biến động giá của mã CNG Biểu đồ biến khối lượng của mã CNG
CCR 416.5 17.00 10900 4.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCR
CEN 120 10.50 725600 3.96 % Biểu đồ biến động giá của mã CEN Biểu đồ biến khối lượng của mã CEN
CIA 262.1 13.30 3800 3.91 % Biểu đồ biến động giá của mã CIA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CIA
C4G 3011.2 13.40 2092332 3.88 % Biểu đồ biến động giá của mã C4G Biểu đồ biến khối lượng của mã C4G
CQT 337.5 13.50 3000 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã CQT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CQT
CBS 197.6 56.00 9200 3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã CBS Biểu đồ biến khối lượng của mã CBS
CLC 968.4 36.95 10700 3.65 % Biểu đồ biến động giá của mã CLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLC
CTD 4993.1 63.00 669900 3.62 % Biểu đồ biến động giá của mã CTD Biểu đồ biến khối lượng của mã CTD
CCL 477.4 10.05 642500 3.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCL
CTT 70.5 15.00 0 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã CTT Biểu đồ biến khối lượng của mã CTT
CDP 219.2 12.00 1200 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã CDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDP
CII 6035.3 21.25 6246500 3.41 % Biểu đồ biến động giá của mã CII Biểu đồ biến khối lượng của mã CII
CTP 73.8 6.10 17200 3.39 % Biểu đồ biến động giá của mã CTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTP
CTR 6458.2 69.50 235200 3.12 % Biểu đồ biến động giá của mã CTR Biểu đồ biến khối lượng của mã CTR
CEO 8852.5 34.40 5811201 2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã CEO Biểu đồ biến động khối lượng của mã CEO
CVN 140.6 7.10 147000 2.90 % Biểu đồ biến động giá của mã CVN Biểu đồ biến khối lượng của mã CVN
C32 401.3 26.70 58200 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã C32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C32
CAB 754.8 16.50 3203 2.48 % Biểu đồ biến động giá của mã CAB Biểu đồ biến khối lượng của mã CAB
CTC 74.3 4.70 242200 2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã CTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTC
CLX 1636.7 18.90 102700 2.16 % Biểu đồ biến động giá của mã CLX Biểu đồ biến khối lượng của mã CLX
CHS 286.8 10.10 2200 2.02 % Biểu đồ biến động giá của mã CHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHS
CSI 1562.4 93.00 112700 1.75 % Biểu đồ biến động giá của mã CSI Biểu đồ biến khối lượng của mã CSI
CAR 97.6 30.50 5700 1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAR
CMC 31.5 6.90 7300 1.47 % Biểu đồ biến động giá của mã CMC Biểu đồ biến khối lượng của mã CMC
CTG 139366.8 29.00 3121700 1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã CTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTG
CLL 999.6 29.40 43600 1.38 % Biểu đồ biến động giá của mã CLL Biểu đồ biến khối lượng của mã CLL
CHP 3511.2 23.90 9800 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã CHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHP
CMS 295.8 17.20 74700 1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã CMS Biểu đồ biến khối lượng của mã CMS
CDN 2613.6 26.40 10200 1.15 % Biểu đồ biến động giá của mã CDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDN
CAG 165.6 12.00 16000 0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã CAG Biểu đồ biến khối lượng của mã CAG
CMG 6812.4 62.50 28300 0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã CMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMG
CNC 342.1 30.10 3400 0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CNC Biểu đồ biến khối lượng của mã CNC
CTI 979.6 15.55 346900 0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã CTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTI
CAT 220.3 22.60 0 0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã CAT Biểu đồ biến khối lượng của mã CAT
CLH 420 35.00 2080 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CLH Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLH
CAD 15 1.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAD Biểu đồ biến khối lượng của mã CAD
C92 23.4 4.40 58200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã C92 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C92
CGV 36.1 3.80 11900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CGV Biểu đồ biến khối lượng của mã CGV
CMW 155.3 10.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMW
CMD 330 22.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMD Biểu đồ biến khối lượng của mã CMD
CJC 112.4 28.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CJC
COM 607.2 43.00 300 -0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã COM Biểu đồ biến khối lượng của mã COM
CKG 1801.3 20.80 881700 -0.72 % Biểu đồ biến động giá của mã CKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKG
C21 263 13.60 1000 -0.73 % Biểu đồ biến động giá của mã C21 Biểu đồ biến khối lượng của mã C21
CCI 466.7 26.30 600 -0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã CCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCI
CAV 3145 54.60 1200 -0.91 % Biểu đồ biến động giá của mã CAV Biểu đồ biến khối lượng của mã CAV
CTF 1566 20.60 815000 -0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã CTF Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTF
C47 390.9 14.20 167200 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã C47 Biểu đồ biến khối lượng của mã C47
CCA 274.7 18.20 18000 -1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã CCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCA
CIG 224.6 7.12 172900 -1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã CIG Biểu đồ biến khối lượng của mã CIG
CDC 409 18.60 108600 -1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDC
CSM 1766.8 17.05 26000 -1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã CSM Biểu đồ biến khối lượng của mã CSM
CST 754.1 17.60 82300 -1.68 % Biểu đồ biến động giá của mã CST Biểu đồ biến động khối lượng của mã CST
CPI 175.2 4.80 0 -2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã CPI Biểu đồ biến khối lượng của mã CPI
CBI 460.2 10.70 8500 -2.73 % Biểu đồ biến động giá của mã CBI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CBI
CKD 930 30.00 0 -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã CKD Biểu đồ biến khối lượng của mã CKD
CIP 19.5 4.30 100 -4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã CIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CIP
CET 35.7 5.90 36600 -6.35 % Biểu đồ biến động giá của mã CET Biểu đồ biến khối lượng của mã CET
CMI 33 2.20 0 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMI
CTB 261.3 19.10 3000 -9.48 % Biểu đồ biến động giá của mã CTB Biểu đồ biến khối lượng của mã CTB
CLM 880 80.00 1100 -9.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CLM Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLM
CMT 140.8 17.60 200 -10.20 % Biểu đồ biến động giá của mã CMT Biểu đồ biến khối lượng của mã CMT
CFV 47 5.80 0 -14.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CFV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CFV
CX8 13.7 6.50 0 -16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CX8 Biểu đồ biến khối lượng của mã CX8
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.