TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 08:16
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
FHS 299.7 23.50 2600 19.29 % Biểu đồ biến động giá của mã FHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FHS
FID 96.4 3.90 720000 14.71 % Biểu đồ biến động giá của mã FID Biểu đồ biến khối lượng của mã FID
FCM 264.3 5.86 277900 12.05 % Biểu đồ biến động giá của mã FCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã FCM
FRT 9501.5 80.20 2922800 8.38 % Biểu đồ biến động giá của mã FRT Biểu đồ biến khối lượng của mã FRT
FTM 155 3.10 - 6.90 %
FMC 3452.5 52.80 375100 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã FMC Biểu đồ biến khối lượng của mã FMC
FRC 114 38.00 0 4.97 % Biểu đồ biến động giá của mã FRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FRC
FIT 2515.5 7.40 1886600 4.67 % Biểu đồ biến động giá của mã FIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FIT
FUE 0 15.77 11200 4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSV30
FTS 4755.7 35.40 1056000 4.27 % Biểu đồ biến động giá của mã FTS Biểu đồ biến khối lượng của mã FTS
FT1 314.1 44.36 1400 4.14 % Biểu đồ biến động giá của mã FT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FT1
FUE 0 16.50 69500 3.77 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVN100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVN100
FCN 2508 16.55 3002300 3.76 % Biểu đồ biến động giá của mã FCN Biểu đồ biến động khối lượng của mã FCN
FDC 1004.4 26.00 100 3.59 % Biểu đồ biến động giá của mã FDC Biểu đồ biến khối lượng của mã FDC
FUE 59.6 8.39 58100 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIV30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEKIV30
FUE 465.6 17.77 18800 2.42 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSVFL Biểu đồ biến khối lượng của mã FUESSVFL
FPT 94344.3 86.00 1586800 2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã FPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FPT
FUE 173.1 15.05 2200 1.76 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEMAV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEMAV30
FUE 0 26.75 1495700 1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVFVND Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEVFVND
FUE 47.9 9.22 57400 1.21 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEIP100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEIP100
FUE 257 18.10 7500 0.61 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV50 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSV50
FOC 2216.6 120.00 600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FOC Biểu đồ biến khối lượng của mã FOC
FHN 46.5 15.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã FHN
FUC 44 8.80 8200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCVREIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FUCVREIT
FLC 4025.7 5.67 9618500 -0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã FLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FLC
FOX 23283.5 70.90 6102 -1.80 % Biểu đồ biến động giá của mã FOX Biểu đồ biến khối lượng của mã FOX
FIR 1958.6 43.90 275500 -2.88 % Biểu đồ biến động giá của mã FIR Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIR
FIC 3340.1 26.30 0 -8.68 % Biểu đồ biến động giá của mã FIC Biểu đồ biến khối lượng của mã FIC
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.