TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 26/06/2022, 15:40
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 24/06 So với tuần trước
(-)
PPT 214.4 26.80 168500 74.03 % Biểu đồ biến động giá của mã PPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPT
KTC 554.4 15.20 1000 68.89 % Biểu đồ biến động giá của mã KTC Biểu đồ biến khối lượng của mã KTC
HAF 395.8 27.30 237 68.52 % Biểu đồ biến động giá của mã HAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAF
HLR 19.8 12.00 0 60.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLR Biểu đồ biến khối lượng của mã HLR
GLW 142.2 7.90 100 49.06 % Biểu đồ biến động giá của mã GLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã GLW
VXP 112.3 31.20 0 39.91 % Biểu đồ biến động giá của mã VXP Biểu đồ biến khối lượng của mã VXP
DT4 13.9 12.00 0 39.53 % Biểu đồ biến động giá của mã DT4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DT4
XMD 37.6 9.40 8200 36.23 % Biểu đồ biến động giá của mã XMD Biểu đồ biến khối lượng của mã XMD
TSJ 2139.3 28.60 7100 35.55 % Biểu đồ biến động giá của mã TSJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã TSJ
CI5 38.9 14.40 0 33.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CI5 Biểu đồ biến khối lượng của mã CI5
KCE 21 14.00 100 32.08 % Biểu đồ biến động giá của mã KCE Biểu đồ biến động khối lượng của mã KCE
POB 536.3 49.20 0 31.90 % Biểu đồ biến động giá của mã POB Biểu đồ biến khối lượng của mã POB
PAT 5500 220.00 58500 30.95 % Biểu đồ biến động giá của mã PAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAT
LGM 88.8 12.00 1900 30.43 % Biểu đồ biến động giá của mã LGM Biểu đồ biến khối lượng của mã LGM
NNG 1753.8 21.50 300 30.30 % Biểu đồ biến động giá của mã NNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NNG
DSP 1246.2 10.50 1000 29.63 % Biểu đồ biến động giá của mã DSP Biểu đồ biến khối lượng của mã DSP
ILS 986.4 27.40 200 27.44 % Biểu đồ biến động giá của mã ILS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILS
LTC 11 2.40 7900 26.32 % Biểu đồ biến động giá của mã LTC Biểu đồ biến khối lượng của mã LTC
QNT 1.2 8.90 0 25.35 % Biểu đồ biến động giá của mã QNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã QNT
BTB 53.1 6.90 0 21.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BTB Biểu đồ biến khối lượng của mã BTB
TDB 341.5 41.50 100 20.64 % Biểu đồ biến động giá của mã TDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDB
THP 265.8 12.30 6600 20.59 % Biểu đồ biến động giá của mã THP Biểu đồ biến khối lượng của mã THP
CSI 1041.6 62.00 63100 19.23 % Biểu đồ biến động giá của mã CSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSI
VGL 220.1 23.60 0 18.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGL Biểu đồ biến khối lượng của mã VGL
MTA 1035.1 9.40 2300 17.50 % Biểu đồ biến động giá của mã MTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTA
DSD 653.1 21.00 100 17.32 % Biểu đồ biến động giá của mã DSD Biểu đồ biến khối lượng của mã DSD
VCW 2400 32.00 100 16.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VCW Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCW
SDD 67.2 4.20 203180 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SDD Biểu đồ biến khối lượng của mã SDD
HLB 772.5 250.00 100 15.21 % Biểu đồ biến động giá của mã HLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLB
PLO 33.1 4.60 200 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PLO Biểu đồ biến khối lượng của mã PLO
MA1 150.2 28.40 1000 14.98 % Biểu đồ biến động giá của mã MA1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã MA1
HES 157.1 16.90 0 14.97 % Biểu đồ biến động giá của mã HES Biểu đồ biến khối lượng của mã HES
DTB 19.2 12.30 0 14.95 % Biểu đồ biến động giá của mã DTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTB
SAP 42.6 33.10 10 14.93 % Biểu đồ biến động giá của mã SAP Biểu đồ biến khối lượng của mã SAP
H11 8.3 7.80 200 14.71 % Biểu đồ biến động giá của mã H11 Biểu đồ biến động khối lượng của mã H11
HSP 179.2 14.90 100 14.62 % Biểu đồ biến động giá của mã HSP Biểu đồ biến khối lượng của mã HSP
CDR 16.6 7.80 1700 14.59 % Biểu đồ biến động giá của mã CDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDR
TTG 11 5.50 300 14.58 % Biểu đồ biến động giá của mã TTG Biểu đồ biến khối lượng của mã TTG
DBM 81.2 41.80 0 14.52 % Biểu đồ biến động giá của mã DBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBM
USC 52.2 9.50 0 14.46 % Biểu đồ biến động giá của mã USC Biểu đồ biến khối lượng của mã USC
HEP 71.4 11.90 0 14.42 % Biểu đồ biến động giá của mã HEP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HEP
SSF 23 7.20 800 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SSF Biểu đồ biến khối lượng của mã SSF
DCT 43.6 1.60 53100 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCT
VLB 1635.6 34.80 102700 14.10 % Biểu đồ biến động giá của mã VLB Biểu đồ biến khối lượng của mã VLB
DP2 114 5.70 100 14.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DP2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DP2
LMI 49.5 9.00 0 13.92 % Biểu đồ biến động giá của mã LMI Biểu đồ biến khối lượng của mã LMI
TBD 3031 93.30 0 13.92 % Biểu đồ biến động giá của mã TBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBD
E12 13 10.80 1700 13.68 % Biểu đồ biến động giá của mã E12 Biểu đồ biến khối lượng của mã E12
CMI 37.5 2.50 16800 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã CMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMI
PTE 31.2 2.50 300 13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã PTE Biểu đồ biến khối lượng của mã PTE
TGP 60 6.00 100 13.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TGP
MGG 337.5 37.50 300 12.95 % Biểu đồ biến động giá của mã MGG Biểu đồ biến khối lượng của mã MGG
VLF 21.5 1.80 51700 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã VLF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLF
SDH 37.7 1.80 32900 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SDH Biểu đồ biến khối lượng của mã SDH
SIG 118 11.80 0 12.38 % Biểu đồ biến động giá của mã SIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIG
CQN 1846.2 24.60 155 12.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CQN Biểu đồ biến khối lượng của mã CQN
TTN 470.1 12.80 24000 12.28 % Biểu đồ biến động giá của mã TTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTN
ISH 1035 23.00 100 12.20 % Biểu đồ biến động giá của mã ISH Biểu đồ biến khối lượng của mã ISH
TH1 112.4 8.30 100 12.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TH1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TH1
NCS 432.6 24.10 100 12.09 % Biểu đồ biến động giá của mã NCS Biểu đồ biến khối lượng của mã NCS
PHS 1890 21.00 1700 11.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHS
CNN 206.8 23.50 4600 11.90 % Biểu đồ biến động giá của mã CNN Biểu đồ biến khối lượng của mã CNN
LMH 240.9 9.40 1185800 11.90 % Biểu đồ biến động giá của mã LMH Biểu đồ biến động khối lượng của mã LMH
LSG 765 8.50 2912 11.84 % Biểu đồ biến động giá của mã LSG Biểu đồ biến khối lượng của mã LSG
PSL 212.6 18.00 1000 11.80 % Biểu đồ biến động giá của mã PSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSL
PVH 39.9 1.90 5300 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PVH Biểu đồ biến khối lượng của mã PVH
BSG 684 11.40 400 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã BSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSG
VTE 134.2 8.60 0 11.69 % Biểu đồ biến động giá của mã VTE Biểu đồ biến khối lượng của mã VTE
BHT 52.5 11.50 2500 11.65 % Biểu đồ biến động giá của mã BHT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHT
ICN 759 75.90 0 11.62 % Biểu đồ biến động giá của mã ICN Biểu đồ biến khối lượng của mã ICN
XLV 31.8 10.60 100 11.58 % Biểu đồ biến động giá của mã XLV Biểu đồ biến động khối lượng của mã XLV
DSC 1290 12.90 22200 11.21 % Biểu đồ biến động giá của mã DSC Biểu đồ biến khối lượng của mã DSC
V15 10 1.00 131650 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã V15 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V15
TED 362.5 29.00 12700 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã TED Biểu đồ biến khối lượng của mã TED
E29 30.5 6.10 0 10.91 % Biểu đồ biến động giá của mã E29 Biểu đồ biến động khối lượng của mã E29
PVE 105 4.20 89000 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã PVE Biểu đồ biến khối lượng của mã PVE
DDM 51.4 4.20 12225 10.53 % Biểu đồ biến động giá của mã DDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDM
ABC 173.3 8.50 13910 10.39 % Biểu đồ biến động giá của mã ABC Biểu đồ biến khối lượng của mã ABC
BVL 1834 32.00 200 10.34 % Biểu đồ biến động giá của mã BVL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVL
MGR 300 15.00 1603 10.29 % Biểu đồ biến động giá của mã MGR Biểu đồ biến khối lượng của mã MGR
VAV 985.6 30.80 0 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAV
TLP 2602.6 11.00 500 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TLP Biểu đồ biến khối lượng của mã TLP
RCD 17.5 3.30 200 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã RCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã RCD
SCL 138.9 10.00 30200 9.89 % Biểu đồ biến động giá của mã SCL Biểu đồ biến khối lượng của mã SCL
BRR 2250 20.00 5100 9.75 % Biểu đồ biến động giá của mã BRR Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRR
SHG 77.1 2.30 2900 9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã SHG Biểu đồ biến khối lượng của mã SHG
VFR 105 7.00 0 9.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VFR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFR
L44 4.8 1.20 85400 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã L44 Biểu đồ biến khối lượng của mã L44
SRB 31.4 3.70 6529 8.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SRB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRB
ANT 108.8 13.60 300 8.80 % Biểu đồ biến động giá của mã ANT Biểu đồ biến khối lượng của mã ANT
CAT 233 23.90 5900 8.64 % Biểu đồ biến động giá của mã CAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAT
PTT 63 6.30 300 8.62 % Biểu đồ biến động giá của mã PTT Biểu đồ biến khối lượng của mã PTT
DAN 775.4 36.70 0 8.58 % Biểu đồ biến động giá của mã DAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAN
GTS 324.9 11.40 0 8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã GTS Biểu đồ biến khối lượng của mã GTS
ODE 444 44.40 100900 8.56 % Biểu đồ biến động giá của mã ODE Biểu đồ biến động khối lượng của mã ODE
DNW 3012 25.10 3029 8.19 % Biểu đồ biến động giá của mã DNW Biểu đồ biến khối lượng của mã DNW
STT 21.6 2.70 1800 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STT Biểu đồ biến động khối lượng của mã STT
SDX 6.1 2.70 200 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDX Biểu đồ biến khối lượng của mã SDX
MTV 102.6 19.00 1500 7.95 % Biểu đồ biến động giá của mã MTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTV
VSF 3400 6.80 1400 7.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VSF Biểu đồ biến khối lượng của mã VSF
GE2 7.9 30.00 600 7.91 % Biểu đồ biến động giá của mã GE2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã GE2
L45 19.7 4.10 12800 7.89 % Biểu đồ biến động giá của mã L45 Biểu đồ biến khối lượng của mã L45
VTD 99 16.50 41100 7.84 % Biểu đồ biến động giá của mã VTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTD
MQN 150.2 31.90 100 7.77 % Biểu đồ biến động giá của mã MQN Biểu đồ biến khối lượng của mã MQN
HVA 96.9 7.10 0 7.58 % Biểu đồ biến động giá của mã HVA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVA
PLA 57 5.70 0 7.55 % Biểu đồ biến động giá của mã PLA Biểu đồ biến khối lượng của mã PLA
TL4 155.8 8.70 7400 7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TL4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TL4
SVG 214.3 7.30 1400 7.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SVG Biểu đồ biến khối lượng của mã SVG
TDF 804 26.80 0 7.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDF
STL 45 3.00 1200 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã STL Biểu đồ biến khối lượng của mã STL
ICI 37.2 9.30 0 6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã ICI Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICI
A32 210.8 31.00 0 6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã A32 Biểu đồ biến khối lượng của mã A32
DDH 39.6 11.00 0 6.80 % Biểu đồ biến động giá của mã DDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDH
EIN 286.1 6.30 9220 6.78 % Biểu đồ biến động giá của mã EIN Biểu đồ biến khối lượng của mã EIN
BMS 541.5 9.50 18750 6.74 % Biểu đồ biến động giá của mã BMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMS
PMT 47.5 9.50 0 6.74 % Biểu đồ biến động giá của mã PMT Biểu đồ biến khối lượng của mã PMT
PSP 252 11.20 100 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSP
HD8 81 8.10 0 6.58 % Biểu đồ biến động giá của mã HD8 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD8
VET 1308.8 81.80 100 6.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VET Biểu đồ biến động khối lượng của mã VET
CT6 42.1 6.90 0 6.15 % Biểu đồ biến động giá của mã CT6 Biểu đồ biến khối lượng của mã CT6
C21 270.7 14.00 0 6.06 % Biểu đồ biến động giá của mã C21 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C21
POV 156.2 12.50 0 5.93 % Biểu đồ biến động giá của mã POV Biểu đồ biến khối lượng của mã POV
SD8 5 1.80 1000 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã SD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD8
BLI 1080 18.00 5100 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã BLI Biểu đồ biến khối lượng của mã BLI
SSH 30375 81.00 438901 5.74 % Biểu đồ biến động giá của mã SSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSH
PGB 5640 18.80 4800 5.62 % Biểu đồ biến động giá của mã PGB Biểu đồ biến khối lượng của mã PGB
MTP 89.1 13.50 600 5.47 % Biểu đồ biến động giá của mã MTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTP
NHV 62.2 19.30 11600 5.46 % Biểu đồ biến động giá của mã NHV Biểu đồ biến khối lượng của mã NHV
ONW 7.8 3.90 2000 5.41 % Biểu đồ biến động giá của mã ONW Biểu đồ biến động khối lượng của mã ONW
BHP 90 9.80 100 5.38 % Biểu đồ biến động giá của mã BHP Biểu đồ biến khối lượng của mã BHP
VIM 29.6 23.70 0 5.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VIM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIM
KHL 24 2.00 123400 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã KHL Biểu đồ biến khối lượng của mã KHL
S12 10 2.00 2600 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã S12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S12
QLT 33.2 22.10 700 5.24 % Biểu đồ biến động giá của mã QLT Biểu đồ biến khối lượng của mã QLT
HBH 134.4 8.40 400 5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBH
TNW 171.2 10.70 0 4.90 % Biểu đồ biến động giá của mã TNW Biểu đồ biến khối lượng của mã TNW
MTH 105.3 22.00 0 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã MTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTH
PND 186 27.90 0 4.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PND Biểu đồ biến khối lượng của mã PND
TIN 1279.4 18.60 34400 4.49 % Biểu đồ biến động giá của mã TIN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIN
ITS 118.4 4.70 4100 4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã ITS Biểu đồ biến khối lượng của mã ITS
VEC 735.8 16.80 600 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEC
HNF 600 20.00 0 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HNF Biểu đồ biến khối lượng của mã HNF
BBT 122.5 12.50 100 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBT
KLB 8365 22.90 320 4.09 % Biểu đồ biến động giá của mã KLB Biểu đồ biến khối lượng của mã KLB
BIO 256 29.90 0 4.06 % Biểu đồ biến động giá của mã BIO Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIO
VQC 46.8 13.00 300 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VQC Biểu đồ biến khối lượng của mã VQC
PBC 1738 15.80 13500 3.95 % Biểu đồ biến động giá của mã PBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBC
ATA 32.4 2.70 31350 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã ATA Biểu đồ biến khối lượng của mã ATA
PSG 94.5 2.70 48300 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSG
LLM 916.9 11.50 200 3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã LLM Biểu đồ biến khối lượng của mã LLM
IDP 8841.8 150.00 500 3.52 % Biểu đồ biến động giá của mã IDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã IDP
BOT 349.6 5.90 188500 3.51 % Biểu đồ biến động giá của mã BOT Biểu đồ biến khối lượng của mã BOT
VRG 851.9 32.90 9700 3.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VRG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRG
TS4 48.5 3.00 13200 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TS4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TS4
VNH 24.1 3.00 15300 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNH
VNP 293.4 15.10 8600 3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VNP Biểu đồ biến khối lượng của mã VNP
HD2 111.1 12.40 4300 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD2
L63 51.3 6.20 100 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã L63 Biểu đồ biến khối lượng của mã L63
DRI 915 12.50 487000 3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã DRI Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRI
BDG 680.4 56.70 0 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã BDG Biểu đồ biến khối lượng của mã BDG
HSV 103.5 6.90 5400 2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã HSV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSV
ABB 9785.8 10.40 1688965 2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã ABB Biểu đồ biến khối lượng của mã ABB
VCR 6552 31.20 76700 2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã VCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCR
VCX 185.7 7.00 400 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VCX Biểu đồ biến khối lượng của mã VCX
PNT 66.8 7.20 3200 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNT
PMW 1440 36.00 0 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PMW Biểu đồ biến khối lượng của mã PMW
CGV 34.2 3.60 5001 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã CGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CGV
PEG 1692.9 7.30 100 2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PEG Biểu đồ biến khối lượng của mã PEG
DDN 171.6 12.30 4000 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDN
SQC 902 8.20 0 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SQC Biểu đồ biến khối lượng của mã SQC
SBS 1051.3 8.30 2213204 2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBS
DNH 17149.4 40.60 0 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã DNH Biểu đồ biến khối lượng của mã DNH
SBH 5217.4 42.00 24300 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBH
SAC 51.8 12.80 500 2.40 % Biểu đồ biến động giá của mã SAC Biểu đồ biến khối lượng của mã SAC
XMP 262.5 17.50 100 2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã XMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã XMP
NDP 244.2 22.00 0 2.33 % Biểu đồ biến động giá của mã NDP Biểu đồ biến khối lượng của mã NDP
PVM 510 13.20 9900 2.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PVM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVM
DPH 107.4 35.80 2700 2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DPH Biểu đồ biến khối lượng của mã DPH
NTW 184 18.40 0 2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã NTW Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTW
APF 1390.5 69.50 67598 2.21 % Biểu đồ biến động giá của mã APF Biểu đồ biến khối lượng của mã APF
DTG 152.8 24.20 0 2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTG
HAM 236.1 24.50 0 2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã HAM Biểu đồ biến khối lượng của mã HAM
VUA 1545.8 45.60 181400 2.01 % Biểu đồ biến động giá của mã VUA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VUA
DP1 553.8 26.40 5900 1.93 % Biểu đồ biến động giá của mã DP1 Biểu đồ biến khối lượng của mã DP1
CMD 322.5 21.50 300 1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã CMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMD
VTA 43.2 5.40 0 1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VTA Biểu đồ biến khối lượng của mã VTA
PCC 189.8 16.50 0 1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCC
CAB 823.4 18.00 5800 1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã CAB Biểu đồ biến khối lượng của mã CAB
TCW 493.8 24.70 2206 1.65 % Biểu đồ biến động giá của mã TCW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCW
VLC 3240.1 18.80 172836 1.62 % Biểu đồ biến động giá của mã VLC Biểu đồ biến khối lượng của mã VLC
BVB 4808.9 13.10 195906 1.55 % Biểu đồ biến động giá của mã BVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVB
POS 528 13.20 2300 1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã POS Biểu đồ biến khối lượng của mã POS
TRS 150.1 33.00 0 1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã TRS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRS
NAB 8861.9 13.50 34913 1.50 % Biểu đồ biến động giá của mã NAB Biểu đồ biến khối lượng của mã NAB
PIS 283.2 10.30 200 1.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PIS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIS
VPC 40.5 7.20 15100 1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã VPC Biểu đồ biến khối lượng của mã VPC
PSB 380 7.60 8700 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSB
BDT 1486.1 38.50 0 1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã BDT Biểu đồ biến khối lượng của mã BDT
ACE 122 40.00 200 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã ACE Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACE
ACV 174173.9 80.00 68928 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã ACV Biểu đồ biến khối lượng của mã ACV
BT1 87.7 16.70 300 1.21 % Biểu đồ biến động giá của mã BT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã BT1
BSA 1052.4 16.70 700 1.21 % Biểu đồ biến động giá của mã BSA Biểu đồ biến khối lượng của mã BSA
TCI 848.2 8.40 166592 1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCI
HC3 713.7 34.50 1800 1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HC3
PXL 719.7 8.70 239301 1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã PXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXL
AGP 352.2 19.60 17000 1.03 % Biểu đồ biến động giá của mã AGP Biểu đồ biến khối lượng của mã AGP
HSM 412 20.10 5200 1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã HSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSM
TV1 277.6 10.40 100 0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã TV1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV1
HGW 263.7 10.60 0 0.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HGW Biểu đồ biến động khối lượng của mã HGW
PWS 410.9 10.70 1700 0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PWS Biểu đồ biến khối lượng của mã PWS
VGV 407.8 11.40 5100 0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGV
CQT 290 11.60 1100 0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã CQT Biểu đồ biến khối lượng của mã CQT
CNT 480.2 12.00 100 0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã CNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNT
HPP 480.4 60.00 300 0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã HPP Biểu đồ biến khối lượng của mã HPP
EIC 935.3 25.50 500 0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã EIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIC
DRG 2025.4 13.00 0 0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã DRG Biểu đồ biến khối lượng của mã DRG
PEQ 215 43.30 0 0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã PEQ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEQ
VEA 58998.7 44.40 65266 0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VEA Biểu đồ biến khối lượng của mã VEA
TMG 1143 63.50 1700 0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMG
SDP 20 1.80 85818 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDP Biểu đồ biến khối lượng của mã SDP
PTH 62.4 17.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTH
MC3 28 8.00 77 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã MC3
VSG 32 2.90 17200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSG
PTP 91.8 13.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTP Biểu đồ biến khối lượng của mã PTP
YTC 201.7 65.50 10 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã YTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã YTC
VE9 32.6 2.60 23000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VE9 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE9
M10 635 21.00 500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã M10 Biểu đồ biến động khối lượng của mã M10
SGO 18 0.90 588400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SGO Biểu đồ biến khối lượng của mã SGO
SEP 170.5 20.30 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SEP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SEP
XHC 664.5 31.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã XHC Biểu đồ biến khối lượng của mã XHC
SBM 1240.8 30.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBM
STH 189.2 9.70 41100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STH Biểu đồ biến khối lượng của mã STH
SZE 441 14.70 3100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SZE Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZE
LM3 19.6 3.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LM3 Biểu đồ biến khối lượng của mã LM3
VTR 499.8 28.90 6206 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VTR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTR
TBT 7 4.20 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TBT Biểu đồ biến khối lượng của mã TBT
SDY 13.5 3.00 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDY Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDY
VWS 59 16.40 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VWS Biểu đồ biến khối lượng của mã VWS
VW3 43 21.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VW3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VW3
LO5 6.2 1.20 1300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LO5 Biểu đồ biến khối lượng của mã LO5
PEC 24.9 8.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEC
USD 72.8 13.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã USD Biểu đồ biến khối lượng của mã USD
VIR 65.9 8.00 1 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIR
PCN 17.7 4.50 400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PCN Biểu đồ biến khối lượng của mã PCN
PVV 102 3.40 266400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVV
VIW 1015.3 17.50 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIW Biểu đồ biến khối lượng của mã VIW
UPC 76.8 22.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã UPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã UPC
QPH 557.5 30.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QPH Biểu đồ biến khối lượng của mã QPH
VIH 67.2 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIH
VBH 24.4 8.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VBH Biểu đồ biến khối lượng của mã VBH
PIV 27.7 1.60 27900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PIV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIV
RAT 100.7 17.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã RAT Biểu đồ biến khối lượng của mã RAT
QSP 243.9 22.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã QSP
PXA 19.5 1.30 31600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXA Biểu đồ biến khối lượng của mã PXA
PAP 1860 12.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PAP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAP
NBE 71.5 14.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NBE Biểu đồ biến khối lượng của mã NBE
VMI 13.1 1.20 107700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMI
NDF 11 1.40 96900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NDF Biểu đồ biến khối lượng của mã NDF
PNP 402.5 25.00 9 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNP
SD1 7 1.40 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD1
TNM 24.9 4.30 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNM
SAL 103 12.40 10 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SAL Biểu đồ biến khối lượng của mã SAL
S96 11.2 1.00 113100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S96 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S96
NXT 46.2 14.00 1000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NXT Biểu đồ biến khối lượng của mã NXT
S74 61.6 9.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S74 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S74
NTB 43.8 1.10 334505 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTB Biểu đồ biến khối lượng của mã NTB
TRT 132 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRT
VC5 7.5 1.50 27100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VC5 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC5
NSL 160 16.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã NSL
HU6 60 8.00 3600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HU6 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU6
HIG 182.7 8.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HIG
HEM 456.7 11.80 700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HEM Biểu đồ biến khối lượng của mã HEM
HKB 61.9 1.20 311600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HKB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HKB
DHD 336 28.00 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DHD Biểu đồ biến khối lượng của mã DHD
BMF 113.6 27.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BMF Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMF
BHC 13.5 3.00 2000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHC Biểu đồ biến khối lượng của mã BHC
BGW 317.6 17.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BGW Biểu đồ biến động khối lượng của mã BGW
HDO 18.7 1.10 151700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HDO Biểu đồ biến khối lượng của mã HDO
CCV 76.7 42.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CCV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCV
HDP 141.9 15.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HDP Biểu đồ biến khối lượng của mã HDP
BHK 47.8 12.00 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHK Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHK
HLA 27.6 0.80 558000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLA Biểu đồ biến khối lượng của mã HLA
CC1 4795.1 15.00 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CC1
CAD 15 1.70 35900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAD Biểu đồ biến khối lượng của mã CAD
HSA 518.1 41.00 20100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HSA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSA
CCP 28.8 12.00 2500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CCP Biểu đồ biến khối lượng của mã CCP
HPT 107.5 13.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPT
CCM 350.3 56.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CCM Biểu đồ biến khối lượng của mã CCM
BTU 46.8 13.00 500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTU Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTU
CPA 156.7 11.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CPA Biểu đồ biến khối lượng của mã CPA
HLG 266.3 6.00 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLG
BWA 32.4 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BWA Biểu đồ biến khối lượng của mã BWA
CMF 1458 180.00 1300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMF Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMF
BVN 52 10.40 2 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BVN Biểu đồ biến khối lượng của mã BVN
AFX 518 14.80 10400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AFX Biểu đồ biến động khối lượng của mã AFX
KHA 350.2 24.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KHA Biểu đồ biến khối lượng của mã KHA
KGM 300.1 11.80 60 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KGM Biểu đồ biến động khối lượng của mã KGM
DXL 35.6 9.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DXL Biểu đồ biến khối lượng của mã DXL
JOS 26 1.70 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã JOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã JOS
FIC 3403.6 26.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FIC Biểu đồ biến khối lượng của mã FIC
FT1 308 43.50 1000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FT1
FCS 85.4 2.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FCS Biểu đồ biến khối lượng của mã FCS
ACS 54 13.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ACS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACS
KSH 74.8 1.30 1210242 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KSH Biểu đồ biến khối lượng của mã KSH
ATB 19.4 1.40 116404 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATB
ICC 127.3 33.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ICC Biểu đồ biến khối lượng của mã ICC
ICF 33.3 2.60 20011 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ICF Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICF
AVF 39 0.90 982057 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AVF Biểu đồ biến khối lượng của mã AVF
DTV 211.2 40.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTV
GTT 30.5 0.70 894721 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GTT Biểu đồ biến khối lượng của mã GTT
BBM 19 9.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBM
ATG 47.2 3.10 222000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATG Biểu đồ biến khối lượng của mã ATG
MCH 71666.2 97.90 3200 -0.10 % Biểu đồ biến động giá của mã MCH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCH
WSB 722.1 49.80 3100 -0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã WSB Biểu đồ biến khối lượng của mã WSB
SIP 7961.7 98.30 14300 -0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIP
SZG 2053.2 37.40 3300 -0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã SZG Biểu đồ biến khối lượng của mã SZG
NNT 350.2 36.90 0 -0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã NNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NNT
VTK 172.2 36.00 3902 -0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã VTK Biểu đồ biến khối lượng của mã VTK
MML 21417.7 65.50 200 -0.30 % Biểu đồ biến động giá của mã MML Biểu đồ biến động khối lượng của mã MML
GHC 1315.5 27.60 11900 -0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã GHC Biểu đồ biến khối lượng của mã GHC
HPB 79.5 20.50 0 -0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã HPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPB
HCB 100.9 19.40 1 -0.51 % Biểu đồ biến động giá của mã HCB Biểu đồ biến khối lượng của mã HCB
BMJ 1774.5 16.90 10000 -0.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMJ
BIG 83 16.60 45500 -0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã BIG Biểu đồ biến khối lượng của mã BIG
SGS 230.7 16.00 2400 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SGS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGS
PRT 4470 14.90 27309 -0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PRT Biểu đồ biến khối lượng của mã PRT
ACG 9033.8 66.50 72987 -0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACG
PAI 55.1 13.00 0 -0.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PAI Biểu đồ biến khối lượng của mã PAI
HTG 902.5 38.20 42800 -0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTG
SKV 581.9 25.30 2500 -0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SKV Biểu đồ biến khối lượng của mã SKV
TKG 79.6 12.60 36024 -0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã TKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TKG
QNS 15919.5 44.60 180322 -0.89 % Biểu đồ biến động giá của mã QNS Biểu đồ biến khối lượng của mã QNS
VGG 1905.1 43.20 6400 -0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGG
MFS 211.9 30.00 8100 -0.99 % Biểu đồ biến động giá của mã MFS Biểu đồ biến khối lượng của mã MFS
HAN 1396.4 9.90 500 -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAN
FOX 22331.2 68.00 1817 -1.02 % Biểu đồ biến động giá của mã FOX Biểu đồ biến khối lượng của mã FOX
BCP 56.4 9.40 500 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCP
DTP 1071.1 66.00 502 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã DTP Biểu đồ biến khối lượng của mã DTP
CHS 267 9.40 12500 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã CHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHS
CFM 18.8 9.40 1300 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã CFM Biểu đồ biến khối lượng của mã CFM
DVN 4384.5 18.50 41300 -1.07 % Biểu đồ biến động giá của mã DVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVN
QNC 435 8.70 2400 -1.14 % Biểu đồ biến động giá của mã QNC Biểu đồ biến khối lượng của mã QNC
DMN 106.2 8.50 0 -1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã DMN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DMN
LPT 64.8 8.10 12900 -1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã LPT Biểu đồ biến khối lượng của mã LPT
FOC 2198.1 119.00 6500 -1.24 % Biểu đồ biến động giá của mã FOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FOC
MH3 654 54.50 1300 -1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã MH3 Biểu đồ biến khối lượng của mã MH3
TIS 1416.8 7.70 16900 -1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã TIS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIS
HAC 218.9 7.50 500 -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã HAC Biểu đồ biến khối lượng của mã HAC
RTB 2585.6 29.40 980 -1.34 % Biểu đồ biến động giá của mã RTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã RTB
MTG 76.8 6.40 6100 -1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã MTG Biểu đồ biến khối lượng của mã MTG
VGR 2384.5 37.70 0 -1.57 % Biểu đồ biến động giá của mã VGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGR
VLG 86.7 6.10 1500 -1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã VLG Biểu đồ biến khối lượng của mã VLG
TDS 220.1 18.00 301 -1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã TDS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDS
ILA 109.3 5.90 13330 -1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã ILA Biểu đồ biến khối lượng của mã ILA
BSQ 1296 28.80 0 -1.71 % Biểu đồ biến động giá của mã BSQ Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSQ
BSL 508.5 11.30 7000 -1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã BSL Biểu đồ biến khối lượng của mã BSL
HNI 832.3 70.00 0 -1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã HNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNI
EPH 26.8 10.70 100 -1.83 % Biểu đồ biến động giá của mã EPH Biểu đồ biến khối lượng của mã EPH
ABI 2028.4 47.00 9612 -1.88 % Biểu đồ biến động giá của mã ABI Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABI
HNA 3646.1 15.50 30270 -1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HNA Biểu đồ biến khối lượng của mã HNA
BT6 161.7 4.90 6600 -2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BT6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã BT6
DNA 1380.1 24.50 3000 -2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DNA Biểu đồ biến khối lượng của mã DNA
NAS 241.2 29.00 100 -2.03 % Biểu đồ biến động giá của mã NAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAS
CST 612.7 14.30 47600 -2.05 % Biểu đồ biến động giá của mã CST Biểu đồ biến khối lượng của mã CST
PDV 238.5 9.50 2200 -2.06 % Biểu đồ biến động giá của mã PDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDV
HC1 148.8 18.60 0 -2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HC1
HU4 133.5 8.90 33500 -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã HU4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU4
GCB 71.5 17.70 0 -2.21 % Biểu đồ biến động giá của mã GCB Biểu đồ biến khối lượng của mã GCB
AMS 322.3 8.80 3733 -2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã AMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMS
UDJ 211.2 12.80 7900 -2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã UDJ Biểu đồ biến khối lượng của mã UDJ
CPI 153.3 4.20 5600 -2.33 % Biểu đồ biến động giá của mã CPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CPI
AAS 1336 16.70 41709 -2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã AAS Biểu đồ biến khối lượng của mã AAS
MVN 26007.2 24.30 0 -2.41 % Biểu đồ biến động giá của mã MVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MVN
VIN 711.4 27.90 100 -2.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VIN Biểu đồ biến khối lượng của mã VIN
SID 1190 11.90 39000 -2.46 % Biểu đồ biến động giá của mã SID Biểu đồ biến động khối lượng của mã SID
KSV 7800 39.00 600 -2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã KSV Biểu đồ biến khối lượng của mã KSV
ND2 1749.8 35.00 0 -2.51 % Biểu đồ biến động giá của mã ND2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã ND2
EMS 666 37.00 0 -2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã EMS Biểu đồ biến khối lượng của mã EMS
HPD 181.1 21.80 7400 -2.68 % Biểu đồ biến động giá của mã HPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPD
GND 256.5 28.50 2000 -2.73 % Biểu đồ biến động giá của mã GND Biểu đồ biến khối lượng của mã GND
GEE 9570 31.90 7100 -2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã GEE Biểu đồ biến động khối lượng của mã GEE
SJG 11103.6 24.70 0 -2.76 % Biểu đồ biến động giá của mã SJG Biểu đồ biến khối lượng của mã SJG
VHG 510 3.40 1582701 -2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHG
DTE 862.3 17.00 1500 -2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã DTE Biểu đồ biến khối lượng của mã DTE
NTC 3960 165.00 210 -2.88 % Biểu đồ biến động giá của mã NTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTC
VBB 4776.8 10.00 5000 -2.91 % Biểu đồ biến động giá của mã VBB Biểu đồ biến khối lượng của mã VBB
TID 6600 33.00 166300 -2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã TID Biểu đồ biến động khối lượng của mã TID
VAB 5129.6 9.50 176847 -3.06 % Biểu đồ biến động giá của mã VAB Biểu đồ biến khối lượng của mã VAB
MEC 52.6 6.30 9500 -3.08 % Biểu đồ biến động giá của mã MEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MEC
QTP 7065 15.70 119700 -3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã QTP Biểu đồ biến khối lượng của mã QTP
MNB 451.4 24.80 200 -3.13 % Biểu đồ biến động giá của mã MNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MNB
TUG 49.7 18.40 900 -3.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TUG Biểu đồ biến khối lượng của mã TUG
CNC 313.7 27.60 2600 -3.16 % Biểu đồ biến động giá của mã CNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNC
BCA 172.9 9.10 48500 -3.19 % Biểu đồ biến động giá của mã BCA Biểu đồ biến khối lượng của mã BCA
CKD 930 30.00 0 -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã CKD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKD
MSR 19674.9 17.90 287516 -3.24 % Biểu đồ biến động giá của mã MSR Biểu đồ biến khối lượng của mã MSR
MDF 804.7 14.60 0 -3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã MDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã MDF
SSG 29 5.80 600 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SSG Biểu đồ biến khối lượng của mã SSG
SWC 1737.9 25.90 28004 -3.36 % Biểu đồ biến động giá của mã SWC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SWC
MTL 34.2 5.70 7400 -3.39 % Biểu đồ biến động giá của mã MTL Biểu đồ biến khối lượng của mã MTL
PVP 1055.9 11.20 33300 -3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVP
CDP 202.8 11.10 100 -3.48 % Biểu đồ biến động giá của mã CDP Biểu đồ biến khối lượng của mã CDP
SNZ 13591.6 36.10 3500 -3.48 % Biểu đồ biến động giá của mã SNZ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SNZ
MLS 66.4 16.60 18900 -3.49 % Biểu đồ biến động giá của mã MLS Biểu đồ biến khối lượng của mã MLS
TVN 5491.8 8.10 76749 -3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVN
VTP 5799.3 56.00 206900 -3.61 % Biểu đồ biến động giá của mã VTP Biểu đồ biến khối lượng của mã VTP
HND 8000 16.00 22200 -3.61 % Biểu đồ biến động giá của mã HND Biểu đồ biến động khối lượng của mã HND
FTM 130 2.60 - -3.70 %
SRT 256.6 5.10 900 -3.77 % Biểu đồ biến động giá của mã SRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRT
VSN 2030.9 25.10 0 -3.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VSN Biểu đồ biến khối lượng của mã VSN
SD7 53 5.00 800 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã SD7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD7
NUE 60 10.00 5000 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã NUE Biểu đồ biến khối lượng của mã NUE
LKW 105.5 42.20 100 -3.87 % Biểu đồ biến động giá của mã LKW Biểu đồ biến động khối lượng của mã LKW
DFF 1944 24.30 6300 -3.95 % Biểu đồ biến động giá của mã DFF Biểu đồ biến khối lượng của mã DFF
LIC 1512 16.80 9900 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LIC
GTH 13.1 4.80 5800 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GTH Biểu đồ biến khối lượng của mã GTH
SD3 75.2 4.70 400 -4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã SD3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD3
BTV 350 14.00 0 -4.11 % Biểu đồ biến động giá của mã BTV Biểu đồ biến khối lượng của mã BTV
HUG 590.2 36.30 0 -4.22 % Biểu đồ biến động giá của mã HUG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HUG
NED 275.4 6.80 139200 -4.23 % Biểu đồ biến động giá của mã NED Biểu đồ biến khối lượng của mã NED
TTD 758.9 48.80 1000 -4.31 % Biểu đồ biến động giá của mã TTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTD
PVR 116.8 2.20 139638 -4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã PVR Biểu đồ biến khối lượng của mã PVR
AG1 32.1 6.60 1 -4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã AG1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã AG1
PFL 215 4.30 99300 -4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã PFL Biểu đồ biến khối lượng của mã PFL
VST 273 4.20 29059 -4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã VST Biểu đồ biến động khối lượng của mã VST
DIC 55.8 2.10 635100 -4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã DIC Biểu đồ biến khối lượng của mã DIC
VCP 1927.2 23.00 0 -4.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCP
IFS 1995.5 22.90 0 -4.58 % Biểu đồ biến động giá của mã IFS Biểu đồ biến khối lượng của mã IFS
AIC 1040 10.40 8000 -4.59 % Biểu đồ biến động giá của mã AIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AIC
DDV 2410.8 16.50 501500 -4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã DDV Biểu đồ biến khối lượng của mã DDV
SGI 1531.9 20.30 0 -4.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGI
MPC 9260 46.30 180300 -4.73 % Biểu đồ biến động giá của mã MPC Biểu đồ biến khối lượng của mã MPC
CTN 13.9 2.00 3200 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã CTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTN
DPP 53.7 17.90 0 -4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã DPP Biểu đồ biến khối lượng của mã DPP
BSP 197.5 15.80 0 -4.82 % Biểu đồ biến động giá của mã BSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSP
VGT 8800 17.60 952091 -4.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VGT Biểu đồ biến khối lượng của mã VGT
VFS 1251.9 15.60 16600 -4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFS
DGT 100.5 15.50 13700 -4.91 % Biểu đồ biến động giá của mã DGT Biểu đồ biến khối lượng của mã DGT
HSI 19 1.90 13600 -5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSI
VNB 774.2 11.40 50000 -5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VNB Biểu đồ biến khối lượng của mã VNB
VOC 1839.2 15.10 22100 -5.03 % Biểu đồ biến động giá của mã VOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VOC
SGB 4034.8 13.10 7400 -5.07 % Biểu đồ biến động giá của mã SGB Biểu đồ biến khối lượng của mã SGB
SKH 383.8 23.80 0 -5.18 % Biểu đồ biến động giá của mã SKH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKH
MCM 4818 43.80 44306 -5.19 % Biểu đồ biến động giá của mã MCM Biểu đồ biến khối lượng của mã MCM
VMG 49.9 5.20 1100 -5.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMG
NBT 455.7 15.50 100 -5.49 % Biểu đồ biến động giá của mã NBT Biểu đồ biến khối lượng của mã NBT
FRM 138.1 11.80 2200 -5.60 % Biểu đồ biến động giá của mã FRM Biểu đồ biến động khối lượng của mã FRM
SKN 50.5 10.10 1300 -5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã SKN Biểu đồ biến khối lượng của mã SKN
CTW 560 20.00 0 -5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã CTW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTW
SAS 3483.9 26.10 7700 -5.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SAS Biểu đồ biến khối lượng của mã SAS
MVC 800 8.00 4600 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã MVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MVC
HTT 32 1.60 306500 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã HTT Biểu đồ biến khối lượng của mã HTT
BWS 2880 32.00 0 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã BWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BWS
BHA 825 12.50 300 -6.02 % Biểu đồ biến động giá của mã BHA Biểu đồ biến khối lượng của mã BHA
VGI 73964.6 24.30 176043 -6.18 % Biểu đồ biến động giá của mã VGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGI
DHB 2885.3 10.60 9000 -6.19 % Biểu đồ biến động giá của mã DHB Biểu đồ biến khối lượng của mã DHB
HDW 478.2 15.00 0 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDW
BQB 26.1 4.50 1200 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã BQB Biểu đồ biến khối lượng của mã BQB
FRC 103.5 34.50 4800 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã FRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FRC
PXI 87 2.90 79014 -6.45 % Biểu đồ biến động giá của mã PXI Biểu đồ biến khối lượng của mã PXI
AVC 2484.2 33.10 0 -6.50 % Biểu đồ biến động giá của mã AVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AVC
BTD 189.2 29.50 4600 -6.65 % Biểu đồ biến động giá của mã BTD Biểu đồ biến khối lượng của mã BTD
TA6 42 14.00 0 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TA6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TA6
MPT 24 1.40 631500 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MPT Biểu đồ biến khối lượng của mã MPT
TOP 35.5 1.40 48000 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã TOP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOP
HWS 1086.2 12.40 0 -6.77 % Biểu đồ biến động giá của mã HWS Biểu đồ biến khối lượng của mã HWS
NS3 87.1 11.00 1800 -6.78 % Biểu đồ biến động giá của mã NS3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NS3
HMS 229.6 28.70 0 -6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã HMS Biểu đồ biến khối lượng của mã HMS
SCJ 151.4 4.00 11500 -6.98 % Biểu đồ biến động giá của mã SCJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCJ
SDV 170 34.00 0 -7.10 % Biểu đồ biến động giá của mã SDV Biểu đồ biến khối lượng của mã SDV
VEF 23657.8 142.00 2700 -7.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VEF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEF
XMC 685.2 8.90 10800 -7.29 % Biểu đồ biến động giá của mã XMC Biểu đồ biến khối lượng của mã XMC
HDM 319.2 30.40 123 -7.32 % Biểu đồ biến động giá của mã HDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDM
PPH 2247.6 30.10 16400 -7.38 % Biểu đồ biến động giá của mã PPH Biểu đồ biến khối lượng của mã PPH
KHB 72.7 2.50 1157500 -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã KHB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHB
TR1 57.4 12.50 0 -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TR1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TR1
MIC 66.5 12.00 100 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã MIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MIC
PPI 57.9 1.20 718612 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PPI Biểu đồ biến khối lượng của mã PPI
SDB 13.2 1.20 300 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDB
WTC 140 14.00 4000 -7.89 % Biểu đồ biến động giá của mã WTC Biểu đồ biến khối lượng của mã WTC
CID 7.5 6.90 0 -8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CID Biểu đồ biến động khối lượng của mã CID
SHC 38.8 9.00 0 -8.16 % Biểu đồ biến động giá của mã SHC Biểu đồ biến khối lượng của mã SHC
MRF 202.5 55.10 0 -8.17 % Biểu đồ biến động giá của mã MRF Biểu đồ biến động khối lượng của mã MRF
TOS 1069.6 41.30 700 -8.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TOS Biểu đồ biến khối lượng của mã TOS
BLN 33.5 6.70 0 -8.22 % Biểu đồ biến động giá của mã BLN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLN
DOC 100 10.00 500 -8.26 % Biểu đồ biến động giá của mã DOC Biểu đồ biến khối lượng của mã DOC
B82 5.5 1.10 57505 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã B82 Biểu đồ biến động khối lượng của mã B82
SEA 2750 22.00 13000 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SEA Biểu đồ biến khối lượng của mã SEA
NHP 30.3 1.10 410759 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã NHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHP
PXM 16.5 1.10 63100 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PXM Biểu đồ biến khối lượng của mã PXM
OIL 2437.3 12.10 632300 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã OIL Biểu đồ biến động khối lượng của mã OIL
BTN 14.7 3.30 33800 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã BTN Biểu đồ biến khối lượng của mã BTN
CLX 1506.8 17.40 72900 -8.42 % Biểu đồ biến động giá của mã CLX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLX
HD6 216 15.00 43700 -8.54 % Biểu đồ biến động giá của mã HD6 Biểu đồ biến khối lượng của mã HD6
RIC 367.5 12.80 - -8.57 %
CC4 544 17.00 0 -8.60 % Biểu đồ biến động giá của mã CC4 Biểu đồ biến khối lượng của mã CC4
EFI 28.2 2.10 27306 -8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã EFI Biểu đồ biến động khối lượng của mã EFI
SB1 76.6 7.30 0 -8.75 % Biểu đồ biến động giá của mã SB1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SB1
CEN 118.8 10.40 224500 -8.77 % Biểu đồ biến động giá của mã CEN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CEN
VSE 73.3 8.20 7400 -8.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VSE Biểu đồ biến khối lượng của mã VSE
DPS 31.1 1.00 1011202 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã DPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPS
AGF 84.3 3.00 11603 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã AGF Biểu đồ biến khối lượng của mã AGF
BVG 29.3 3.00 62664 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã BVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVG
RGC 891.2 10.00 7300 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã RGC Biểu đồ biến khối lượng của mã RGC
CDO 94.5 3.00 188700 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã CDO Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDO
G20 14.4 1.00 193100 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã G20 Biểu đồ biến khối lượng của mã G20
V11 8.4 1.00 57900 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã V11 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V11
HVG 681.1 3.00 2349107 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã HVG Biểu đồ biến khối lượng của mã HVG
CCT 370.2 13.00 0 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã CCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCT
PXT 80 4.00 36600 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã PXT Biểu đồ biến khối lượng của mã PXT
CIP 17.7 3.90 0 -9.30 % Biểu đồ biến động giá của mã CIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CIP
HJC 99 7.70 100 -9.41 % Biểu đồ biến động giá của mã HJC Biểu đồ biến khối lượng của mã HJC
KCB 68 8.50 2700 -9.57 % Biểu đồ biến động giá của mã KCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KCB
VNA 676 33.80 7650 -9.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VNA Biểu đồ biến khối lượng của mã VNA
MKP 922.2 36.10 1403 -9.75 % Biểu đồ biến động giá của mã MKP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MKP
TLI 22.2 7.40 1100 -9.76 % Biểu đồ biến động giá của mã TLI Biểu đồ biến khối lượng của mã TLI
NS2 471.4 8.30 100 -9.78 % Biểu đồ biến động giá của mã NS2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NS2
BMN 30.2 11.00 0 -9.84 % Biểu đồ biến động giá của mã BMN Biểu đồ biến khối lượng của mã BMN
NDT 285.6 21.00 30100 -9.87 % Biểu đồ biến động giá của mã NDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDT
G36 834.4 8.20 394939 -9.89 % Biểu đồ biến động giá của mã G36 Biểu đồ biến khối lượng của mã G36
C4G 2247.2 10.00 1428283 -9.91 % Biểu đồ biến động giá của mã C4G Biểu đồ biến động khối lượng của mã C4G
TNS 90 4.50 24600 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TNS Biểu đồ biến khối lượng của mã TNS
PCF 13.5 4.50 500 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCF
HLT 99 18.00 0 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLT Biểu đồ biến khối lượng của mã HLT
TS3 17.3 4.50 100 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TS3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TS3
SPP 22.6 0.90 175220 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SPP Biểu đồ biến khối lượng của mã SPP
SDK 60.6 23.30 0 -10.04 % Biểu đồ biến động giá của mã SDK Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDK
LTG 3030.3 37.60 216894 -10.05 % Biểu đồ biến động giá của mã LTG Biểu đồ biến khối lượng của mã LTG
SP2 259.2 17.00 700 -10.05 % Biểu đồ biến động giá của mã SP2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SP2
SGP 4196.1 19.40 75800 -10.19 % Biểu đồ biến động giá của mã SGP Biểu đồ biến khối lượng của mã SGP
TVW 165 11.30 0 -10.32 % Biểu đồ biến động giá của mã TVW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVW
TVP 567.7 51.20 200 -10.33 % Biểu đồ biến động giá của mã TVP Biểu đồ biến khối lượng của mã TVP
GSM 371.3 13.00 1000 -10.34 % Biểu đồ biến động giá của mã GSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã GSM
TNB 299 26.00 100 -10.34 % Biểu đồ biến động giá của mã TNB Biểu đồ biến khối lượng của mã TNB
DCR 39 6.00 0 -10.45 % Biểu đồ biến động giá của mã DCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCR
PWA 60 6.00 30300 -10.45 % Biểu đồ biến động giá của mã PWA Biểu đồ biến khối lượng của mã PWA
BRS 128.1 28.20 100 -10.48 % Biểu đồ biến động giá của mã BRS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRS
FHS 312.4 24.50 0 -10.58 % Biểu đồ biến động giá của mã FHS Biểu đồ biến khối lượng của mã FHS
MTS 135 9.00 500 -10.89 % Biểu đồ biến động giá của mã MTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTS
DNE 56.6 9.80 1200 -10.91 % Biểu đồ biến động giá của mã DNE Biểu đồ biến khối lượng của mã DNE
BTG 8.7 7.30 500 -10.98 % Biểu đồ biến động giá của mã BTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTG
DCS 96.5 1.60 1047100 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DCS Biểu đồ biến khối lượng của mã DCS
MGC 51.8 4.80 1200 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã MGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MGC
FDG 10.6 0.80 369603 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã FDG Biểu đồ biến khối lượng của mã FDG
PVO 78.3 8.80 6800 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã PVO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVO
VAT 7.4 1.60 420900 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VAT Biểu đồ biến khối lượng của mã VAT
ILC 31.8 7.80 602 -11.36 % Biểu đồ biến động giá của mã ILC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILC
ALV 30 5.30 22700 -11.67 % Biểu đồ biến động giá của mã ALV Biểu đồ biến khối lượng của mã ALV
HTE 122.8 5.20 1100 -11.86 % Biểu đồ biến động giá của mã HTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTE
PVX 1480 3.70 5866864 -11.90 % Biểu đồ biến động giá của mã PVX Biểu đồ biến khối lượng của mã PVX
HRT 352.3 4.40 8700 -12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRT
DID 70.9 5.10 29700 -12.07 % Biểu đồ biến động giá của mã DID Biểu đồ biến khối lượng của mã DID
PTV 158 7.90 9700 -12.22 % Biểu đồ biến động giá của mã PTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTV
SBL 103.3 8.60 4100 -12.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SBL Biểu đồ biến khối lượng của mã SBL
HPW 1150.2 15.50 0 -12.43 % Biểu đồ biến động giá của mã HPW Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPW
PAS 252.4 9.00 2260411 -12.62 % Biểu đồ biến động giá của mã PAS Biểu đồ biến khối lượng của mã PAS
ADP 463.1 20.10 0 -12.99 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADP
PCM 47.2 11.80 0 -13.24 % Biểu đồ biến động giá của mã PCM Biểu đồ biến khối lượng của mã PCM
SDJ 16.9 3.90 3400 -13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SDJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDJ
CBI 494.6 11.50 3090 -13.53 % Biểu đồ biến động giá của mã CBI Biểu đồ biến khối lượng của mã CBI
HFC 83.6 10.20 0 -13.56 % Biểu đồ biến động giá của mã HFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HFC
SJM 38 7.60 2900 -13.64 % Biểu đồ biến động giá của mã SJM Biểu đồ biến khối lượng của mã SJM
SIV 145.5 48.30 1200 -13.75 % Biểu đồ biến động giá của mã SIV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIV
VNY 63 5.00 3101 -13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VNY Biểu đồ biến khối lượng của mã VNY
VTS 23.2 11.60 800 -14.07 % Biểu đồ biến động giá của mã VTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTS
MTB 0 3.60 100 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã MTB Biểu đồ biến khối lượng của mã MTB
CTA 15.2 1.80 6200 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTA
PVA 26.2 1.20 10400 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PVA Biểu đồ biến khối lượng của mã PVA
PVY 107.1 1.80 13980 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PVY Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVY
CLG 25.4 1.20 261800 -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CLG Biểu đồ biến khối lượng của mã CLG
BSR 86814 28.00 8622468 -14.37 % Biểu đồ biến động giá của mã BSR Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSR
TW3 26.1 14.90 400 -14.37 % Biểu đồ biến động giá của mã TW3 Biểu đồ biến khối lượng của mã TW3
XPH 138.8 10.70 2500 -14.40 % Biểu đồ biến động giá của mã XPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã XPH
TSG 43.7 14.20 0 -14.46 % Biểu đồ biến động giá của mã TSG Biểu đồ biến khối lượng của mã TSG
TIE 39.2 4.10 8100 -14.58 % Biểu đồ biến động giá của mã TIE Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIE
HEC 243.6 58.00 0 -14.71 % Biểu đồ biến động giá của mã HEC Biểu đồ biến khối lượng của mã HEC
BAL 26.6 13.30 0 -14.74 % Biểu đồ biến động giá của mã BAL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAL
QHW 180 22.50 0 -14.77 % Biểu đồ biến động giá của mã QHW Biểu đồ biến khối lượng của mã QHW
PBT 131.4 7.50 100 -14.77 % Biểu đồ biến động giá của mã PBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBT
VPA 60.3 4.00 1200 -14.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VPA Biểu đồ biến khối lượng của mã VPA
HNB 130.2 13.70 0 -14.91 % Biểu đồ biến động giá của mã HNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNB
CMN 193.9 40.40 0 -14.95 % Biểu đồ biến động giá của mã CMN Biểu đồ biến khối lượng của mã CMN
GGG 65.5 6.80 13000 -15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã GGG
NOS 34.1 1.70 111800 -15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NOS Biểu đồ biến khối lượng của mã NOS
HTM 3696 16.80 600 -15.15 % Biểu đồ biến động giá của mã HTM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTM
SSN 198 5.00 35301 -15.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SSN Biểu đồ biến khối lượng của mã SSN
DC1 15 9.10 3000 -15.74 % Biểu đồ biến động giá của mã DC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DC1
KHD 24.1 7.40 0 -15.91 % Biểu đồ biến động giá của mã KHD Biểu đồ biến khối lượng của mã KHD
CCA 318.4 21.10 1000 -15.94 % Biểu đồ biến động giá của mã CCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCA
CBS 148.2 42.00 2300 -16.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CBS Biểu đồ biến khối lượng của mã CBS
YBC 114.5 9.70 100 -17.09 % Biểu đồ biến động giá của mã YBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã YBC
L12 38.5 5.50 10700 -17.91 % Biểu đồ biến động giá của mã L12 Biểu đồ biến khối lượng của mã L12
VES 43.2 4.80 5400 -18.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VES Biểu đồ biến động khối lượng của mã VES
CMT 136 17.00 400 -19.05 % Biểu đồ biến động giá của mã CMT Biểu đồ biến khối lượng của mã CMT
TA3 12.7 5.50 0 -20.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TA3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TA3
HPH 125.2 14.90 800 -20.32 % Biểu đồ biến động giá của mã HPH Biểu đồ biến khối lượng của mã HPH
BLT 94 23.50 2400 -20.34 % Biểu đồ biến động giá của mã BLT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BLT
UPH 82.4 6.20 0 -22.50 % Biểu đồ biến động giá của mã UPH Biểu đồ biến khối lượng của mã UPH
GTD 121.8 13.10 200 -22.94 % Biểu đồ biến động giá của mã GTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTD
IHK 32.1 15.00 1000 -23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã IHK Biểu đồ biến khối lượng của mã IHK
SCC 20 4.10 400 -25.45 % Biểu đồ biến động giá của mã SCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCC
NAU 23.1 6.30 0 -26.74 % Biểu đồ biến động giá của mã NAU Biểu đồ biến khối lượng của mã NAU
PNG 115.2 12.80 0 -26.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNG
KTL 142.1 21.80 0 -27.09 % Biểu đồ biến động giá của mã KTL Biểu đồ biến khối lượng của mã KTL
VHD 790.4 20.80 2200 -27.53 % Biểu đồ biến động giá của mã VHD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHD
HNT 23.1 4.20 98 -27.59 % Biểu đồ biến động giá của mã HNT Biểu đồ biến khối lượng của mã HNT
SPD 72 6.00 100 -40.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPD
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.