MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 4, 04/10/2023, 21:42
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 04/10 So với tuần trước
(-)
L45 23.5 4.90 - 48.48 % Biểu đồ biến động giá của mã L45 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L45
CMN 336 70.00 - 47.68 % Biểu đồ biến động giá của mã CMN Biểu đồ biến khối lượng của mã CMN
CCP 84.7 35.30 - 39.53 % Biểu đồ biến động giá của mã CCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCP
CH5 50.4 13.50 - 32.35 % Biểu đồ biến động giá của mã CH5 Biểu đồ biến khối lượng của mã CH5
BDW 0 21.40 - 32.10 % Biểu đồ biến động giá của mã BDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDW
DTB 26.2 16.80 - 31.25 % Biểu đồ biến động giá của mã DTB Biểu đồ biến khối lượng của mã DTB
BIO 196.9 23.00 - 30.68 % Biểu đồ biến động giá của mã BIO Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIO
DMN 78.8 6.30 - 28.57 % Biểu đồ biến động giá của mã DMN Biểu đồ biến khối lượng của mã DMN
KHL 6 0.50 - 25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KHL Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHL
S96 6.7 0.60 - 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã S96 Biểu đồ biến khối lượng của mã S96
HDO 10.2 0.60 - 20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HDO Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDO
TDF 510 17.00 - 19.72 % Biểu đồ biến động giá của mã TDF Biểu đồ biến khối lượng của mã TDF
VHD 630.8 16.60 - 18.57 % Biểu đồ biến động giá của mã VHD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHD
QNT 35.1 10.90 - 17.20 % Biểu đồ biến động giá của mã QNT Biểu đồ biến khối lượng của mã QNT
PLA 77 7.70 - 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PLA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLA
HC1 84 10.50 - 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HC1
PVA 15.3 0.70 - 16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PVA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVA
KTL 164.9 25.30 - 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KTL Biểu đồ biến khối lượng của mã KTL
LTC 10.5 2.30 - 15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LTC
HCB 104 20.00 - 14.94 % Biểu đồ biến động giá của mã HCB Biểu đồ biến khối lượng của mã HCB
APL 28.9 24.10 - 14.76 % Biểu đồ biến động giá của mã APL Biểu đồ biến động khối lượng của mã APL
THU 23.1 7.00 - 14.75 % Biểu đồ biến động giá của mã THU Biểu đồ biến khối lượng của mã THU
PCN 36.9 9.40 - 14.63 % Biểu đồ biến động giá của mã PCN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCN
DNT 181.3 24.30 - 14.62 % Biểu đồ biến động giá của mã DNT Biểu đồ biến khối lượng của mã DNT
GSM 899.7 31.50 - 14.55 % Biểu đồ biến động giá của mã GSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã GSM
BLT 142 35.50 - 14.52 % Biểu đồ biến động giá của mã BLT Biểu đồ biến khối lượng của mã BLT
KIP 93.1 9.50 - 14.46 % Biểu đồ biến động giá của mã KIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã KIP
CLG 16.9 0.80 - 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CLG Biểu đồ biến khối lượng của mã CLG
BVN 72.5 14.50 - 14.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVN
GLW 149.4 8.30 - 13.70 % Biểu đồ biến động giá của mã GLW Biểu đồ biến khối lượng của mã GLW
DC1 31.1 7.60 - 13.43 % Biểu đồ biến động giá của mã DC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DC1
NSL 228 22.80 - 13.43 % Biểu đồ biến động giá của mã NSL Biểu đồ biến khối lượng của mã NSL
VTE 106.1 6.80 - 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTE
BTV 300 12.00 - 13.21 % Biểu đồ biến động giá của mã BTV Biểu đồ biến khối lượng của mã BTV
TSJ 1683 22.50 - 13.07 % Biểu đồ biến động giá của mã TSJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã TSJ
BHP 79.9 8.70 - 12.99 % Biểu đồ biến động giá của mã BHP Biểu đồ biến khối lượng của mã BHP
VVS 399.8 19.50 - 12.72 % Biểu đồ biến động giá của mã VVS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VVS
DSG 135 4.50 - 12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DSG Biểu đồ biến khối lượng của mã DSG
DNW 3144 26.20 - 12.45 % Biểu đồ biến động giá của mã DNW Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNW
TBH 1443.3 15.50 - 12.32 % Biểu đồ biến động giá của mã TBH Biểu đồ biến khối lượng của mã TBH
NAS 296 35.60 - 12.30 % Biểu đồ biến động giá của mã NAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAS
VKC 20 1.00 - 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VKC Biểu đồ biến khối lượng của mã VKC
TNB 144.9 10.00 - 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã TNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNB
AGF 84.3 3.00 - 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã AGF Biểu đồ biến khối lượng của mã AGF
NOS 20.1 1.00 - 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã NOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NOS
VIM 31.9 25.50 - 10.87 % Biểu đồ biến động giá của mã VIM Biểu đồ biến khối lượng của mã VIM
RAT 94.7 16.00 - 10.34 % Biểu đồ biến động giá của mã RAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã RAT
BTB 49.2 6.40 - 10.34 % Biểu đồ biến động giá của mã BTB Biểu đồ biến khối lượng của mã BTB
LO5 5.7 1.10 - 10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LO5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã LO5
RBC 45.1 4.50 - 9.76 % Biểu đồ biến động giá của mã RBC Biểu đồ biến khối lượng của mã RBC
CPA 92.7 6.80 - 9.68 % Biểu đồ biến động giá của mã CPA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CPA
YTC 246.4 80.00 - 9.59 % Biểu đồ biến động giá của mã YTC Biểu đồ biến khối lượng của mã YTC
TTG 18.8 9.40 - 9.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTG
BLI 804 13.40 - 8.94 % Biểu đồ biến động giá của mã BLI Biểu đồ biến khối lượng của mã BLI
CID 9.4 8.70 - 8.75 % Biểu đồ biến động giá của mã CID Biểu đồ biến động khối lượng của mã CID
LKW 77.5 31.00 - 8.39 % Biểu đồ biến động giá của mã LKW Biểu đồ biến khối lượng của mã LKW
PVR 0 1.30 - 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PVR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVR
PXA 19.5 1.30 - 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PXA Biểu đồ biến khối lượng của mã PXA
VLF 15.5 1.30 - 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VLF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLF
XPH 70.1 5.40 - 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã XPH Biểu đồ biến khối lượng của mã XPH
SDX 3.2 1.40 - 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SDX Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDX
VET 744 46.50 - 7.51 % Biểu đồ biến động giá của mã VET Biểu đồ biến khối lượng của mã VET
PRT 3900 13.00 - 7.44 % Biểu đồ biến động giá của mã PRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PRT
MTG 70.8 5.90 - 7.27 % Biểu đồ biến động giá của mã MTG Biểu đồ biến khối lượng của mã MTG
GEE 0 26.30 - 6.91 % Biểu đồ biến động giá của mã GEE Biểu đồ biến động khối lượng của mã GEE
PVL 155 3.10 - 6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã PVL Biểu đồ biến khối lượng của mã PVL
EFI 21.5 1.60 - 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã EFI Biểu đồ biến động khối lượng của mã EFI
HBH 104 6.50 - 6.56 % Biểu đồ biến động giá của mã HBH Biểu đồ biến khối lượng của mã HBH
NJC 60 20.00 - 6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã NJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NJC
VW3 24.4 12.20 - 6.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VW3 Biểu đồ biến khối lượng của mã VW3
MTS 163.5 10.90 - 5.83 % Biểu đồ biến động giá của mã MTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTS
SVG 161.4 5.50 - 5.77 % Biểu đồ biến động giá của mã SVG Biểu đồ biến khối lượng của mã SVG
TST 17.8 3.70 - 5.71 % Biểu đồ biến động giá của mã TST Biểu đồ biến động khối lượng của mã TST
VIN 474.3 18.60 - 5.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VIN Biểu đồ biến khối lượng của mã VIN
CFV 226.7 28.00 - 5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã CFV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CFV
CDP 204.6 11.20 - 5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã CDP Biểu đồ biến khối lượng của mã CDP
BAL 0 7.60 - 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã BAL Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAL
PID 7.6 1.90 - 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PID Biểu đồ biến khối lượng của mã PID
SGB 4681.6 15.20 - 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã SGB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGB
PMT 38 7.60 - 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PMT Biểu đồ biến khối lượng của mã PMT
BT1 71.9 13.70 - 5.38 % Biểu đồ biến động giá của mã BT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã BT1
CCM 231.9 37.40 - 5.35 % Biểu đồ biến động giá của mã CCM Biểu đồ biến khối lượng của mã CCM
ICI 24 6.00 - 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã ICI Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICI
HRT 480.4 6.00 - 5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã HRT Biểu đồ biến khối lượng của mã HRT
AIC 1030 10.30 - 5.10 % Biểu đồ biến động giá của mã AIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã AIC
IDP 14736.4 250.00 - 5.04 % Biểu đồ biến động giá của mã IDP Biểu đồ biến khối lượng của mã IDP
TV1 411 15.40 - 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã TV1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV1
CMI 33 2.20 - 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã CMI Biểu đồ biến khối lượng của mã CMI
UEM 21.7 8.90 - 4.71 % Biểu đồ biến động giá của mã UEM Biểu đồ biến động khối lượng của mã UEM
SGI 1199.9 15.90 - 4.61 % Biểu đồ biến động giá của mã SGI Biểu đồ biến khối lượng của mã SGI
DOC 91 9.10 - 4.60 % Biểu đồ biến động giá của mã DOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DOC
QHW 216 27.00 - 4.15 % Biểu đồ biến động giá của mã QHW Biểu đồ biến khối lượng của mã QHW
DHB 2068.7 7.60 - 4.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DHB Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHB
IFS 2222.1 25.50 - 4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã IFS Biểu đồ biến khối lượng của mã IFS
HVA 69.6 5.10 - 4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã HVA Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVA
TS3 19.6 5.10 - 4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã TS3 Biểu đồ biến khối lượng của mã TS3
AMS 612 10.20 - 4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã AMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMS
TUG 0 15.40 - 4.05 % Biểu đồ biến động giá của mã TUG Biểu đồ biến khối lượng của mã TUG
PTE 32.5 2.60 - 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTE Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTE
DLD 49.3 5.30 - 3.92 % Biểu đồ biến động giá của mã DLD Biểu đồ biến khối lượng của mã DLD
SJG 6068.8 13.50 - 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã SJG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJG
NTC 4437.6 184.90 - 3.82 % Biểu đồ biến động giá của mã NTC Biểu đồ biến khối lượng của mã NTC
IST 367.5 30.60 - 3.73 % Biểu đồ biến động giá của mã IST Biểu đồ biến động khối lượng của mã IST
SBM 1328.8 29.50 - 3.51 % Biểu đồ biến động giá của mã SBM Biểu đồ biến khối lượng của mã SBM
VST 207.7 3.10 - 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VST Biểu đồ biến động khối lượng của mã VST
NWT 52.7 6.20 - 3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã NWT Biểu đồ biến khối lượng của mã NWT
SGP 4152.9 19.20 - 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã SGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGP
SBH 5577.7 44.90 - 3.22 % Biểu đồ biến động giá của mã SBH Biểu đồ biến khối lượng của mã SBH
PTT 98 9.80 - 3.16 % Biểu đồ biến động giá của mã PTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTT
HC3 620.6 30.00 - 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã HC3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HC3
VOC 3288.6 27.00 - 3.05 % Biểu đồ biến động giá của mã VOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VOC
MCM 4180 38.00 - 2.98 % Biểu đồ biến động giá của mã MCM Biểu đồ biến khối lượng của mã MCM
MML 9094.3 27.80 - 2.96 % Biểu đồ biến động giá của mã MML Biểu đồ biến động khối lượng của mã MML
VMG 33.6 3.50 - 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VMG Biểu đồ biến khối lượng của mã VMG
PBC 1223.6 10.80 - 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBC
SD7 38.2 3.60 - 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã SD7 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD7
DSP 1281.8 10.80 - 2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã DSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSP
SKV 920 40.00 - 2.83 % Biểu đồ biến động giá của mã SKV Biểu đồ biến khối lượng của mã SKV
LPT 90 7.50 - 2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã LPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã LPT
PTN 22 3.80 - 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã PTN Biểu đồ biến khối lượng của mã PTN
ILC 32.2 7.90 - 2.60 % Biểu đồ biến động giá của mã ILC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILC
HTE 94.4 4.00 - 2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã HTE Biểu đồ biến khối lượng của mã HTE
VCX 108.8 4.10 - 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã VCX Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCX
HDW 401.7 12.60 - 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã HDW Biểu đồ biến khối lượng của mã HDW
VSN 1723.5 21.30 - 2.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSN
VGT 6450 12.90 - 2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã VGT Biểu đồ biến khối lượng của mã VGT
QSP 232 21.50 - 2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã QSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã QSP
SCJ 248.7 4.30 - 2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã SCJ Biểu đồ biến khối lượng của mã SCJ
SBL 104.5 8.70 - 2.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SBL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBL
DCG 150.2 22.00 - 2.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DCG Biểu đồ biến khối lượng của mã DCG
SAC 35.6 8.80 - 2.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAC
HNA 4187.1 17.80 - 2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã HNA Biểu đồ biến khối lượng của mã HNA
POV 111.2 8.90 - 2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã POV Biểu đồ biến động khối lượng của mã POV
MGC 48.6 4.50 - 2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã MGC Biểu đồ biến khối lượng của mã MGC
SEA 2812.5 22.50 - 2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã SEA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SEA
LGM 66.6 9.00 - 2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã LGM Biểu đồ biến khối lượng của mã LGM
THP 198.8 9.20 - 2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã THP Biểu đồ biến động khối lượng của mã THP
BSG 0 13.90 - 2.21 % Biểu đồ biến động giá của mã BSG Biểu đồ biến khối lượng của mã BSG
CHS 278.3 9.80 - 2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã CHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHS
MTP 73.8 9.90 - 2.06 % Biểu đồ biến động giá của mã MTP Biểu đồ biến khối lượng của mã MTP
MIC 84.8 15.30 - 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MIC
BWS 2430 27.00 - 1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã BWS Biểu đồ biến khối lượng của mã BWS
DDV 1651 11.30 - 1.80 % Biểu đồ biến động giá của mã DDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DDV
ITS 111.1 4.20 - 1.79 % Biểu đồ biến động giá của mã ITS Biểu đồ biến khối lượng của mã ITS
VUA 983.1 29.00 - 1.75 % Biểu đồ biến động giá của mã VUA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VUA
HTM 2662 12.10 - 1.68 % Biểu đồ biến động giá của mã HTM Biểu đồ biến khối lượng của mã HTM
SZE 375 12.50 - 1.63 % Biểu đồ biến động giá của mã SZE Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZE
PVM 494.6 12.80 - 1.59 % Biểu đồ biến động giá của mã PVM Biểu đồ biến khối lượng của mã PVM
GCF 398.8 13.00 - 1.56 % Biểu đồ biến động giá của mã GCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã GCF
VSE 59.9 6.70 - 1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã VSE Biểu đồ biến khối lượng của mã VSE
ISH 900 20.00 - 1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã ISH Biểu đồ biến động khối lượng của mã ISH
SID 1380 13.80 - 1.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SID Biểu đồ biến khối lượng của mã SID
AG1 34.5 7.10 - 1.43 % Biểu đồ biến động giá của mã AG1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã AG1
TL4 129 7.20 - 1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TL4 Biểu đồ biến khối lượng của mã TL4
SJM 37 7.40 - 1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã SJM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJM
TVP 498.4 16.90 - 1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TVP Biểu đồ biến khối lượng của mã TVP
PAI 36.4 8.60 - 1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã PAI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAI
LIC 1575 17.50 - 1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã LIC Biểu đồ biến khối lượng của mã LIC
VEF 20475.6 122.90 - 1.15 % Biểu đồ biến động giá của mã VEF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEF
BSA 1166.6 17.80 - 1.14 % Biểu đồ biến động giá của mã BSA Biểu đồ biến khối lượng của mã BSA
HDM 408 26.80 - 1.13 % Biểu đồ biến động giá của mã HDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDM
SGS 259.6 18.00 - 1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SGS Biểu đồ biến khối lượng của mã SGS
TCW 539.8 27.00 - 1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã TCW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCW
HAC 268.5 9.20 - 1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã HAC Biểu đồ biến khối lượng của mã HAC
DVN 4408.2 18.60 - 1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã DVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVN
TED 487.5 39.00 - 1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TED Biểu đồ biến khối lượng của mã TED
DSC 3994.4 19.50 - 1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã DSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSC
BSP 128.8 10.30 - 0.98 % Biểu đồ biến động giá của mã BSP Biểu đồ biến khối lượng của mã BSP
BVB 4432.6 10.50 - 0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã BVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVB
WSB 759.8 52.40 - 0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã WSB Biểu đồ biến khối lượng của mã WSB
PSL 158.3 13.40 - 0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSL
PDV 278.7 11.10 - 0.91 % Biểu đồ biến động giá của mã PDV Biểu đồ biến khối lượng của mã PDV
VCP 1868.5 22.30 - 0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã VCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCP
HPP 476.4 59.50 - 0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã HPP Biểu đồ biến khối lượng của mã HPP
NBE 59.5 11.90 - 0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã NBE Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBE
SKN 62.5 12.50 - 0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã SKN Biểu đồ biến khối lượng của mã SKN
GHC 1244 26.10 - 0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã GHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã GHC
NBT 396.9 13.50 - 0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã NBT Biểu đồ biến khối lượng của mã NBT
VAV 876.8 27.40 - 0.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAV
ILS 532.8 14.80 - 0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã ILS Biểu đồ biến khối lượng của mã ILS
SAS 3150.2 23.60 - 0.64 % Biểu đồ biến động giá của mã SAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAS
EMS 401.1 19.10 - 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã EMS Biểu đồ biến khối lượng của mã EMS
VTK 183.9 19.60 - 0.51 % Biểu đồ biến động giá của mã VTK Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTK
SEP 179.8 21.40 - 0.47 % Biểu đồ biến động giá của mã SEP Biểu đồ biến khối lượng của mã SEP
BRS 97.7 21.50 - 0.47 % Biểu đồ biến động giá của mã BRS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRS
VTR 380.5 22.00 - 0.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VTR Biểu đồ biến khối lượng của mã VTR
AGP 449.2 25.00 - 0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã AGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGP
VGV 980.2 27.40 - 0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VGV Biểu đồ biến khối lượng của mã VGV
VLB 1729.6 36.80 - 0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã VLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLB
CNN 371.4 42.20 - 0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã CNN Biểu đồ biến khối lượng của mã CNN
ICN 580.8 48.40 - 0.21 % Biểu đồ biến động giá của mã ICN Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICN
ICC 93.9 24.70 - 0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã ICC Biểu đồ biến khối lượng của mã ICC
MCG 143.8 2.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCG
MA1 79.3 15.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MA1 Biểu đồ biến khối lượng của mã MA1
TLI 30.6 10.20 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TLI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLI
SHG 63.7 1.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SHG Biểu đồ biến khối lượng của mã SHG
VTS 0 12.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTS
LCC 42.6 7.30 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LCC Biểu đồ biến khối lượng của mã LCC
L44 2.8 0.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã L44 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L44
MPT 10.3 0.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MPT Biểu đồ biến khối lượng của mã MPT
KTC 364.7 10.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KTC
KSH 40.3 0.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KSH Biểu đồ biến khối lượng của mã KSH
VTX 209.7 10.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VTX Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTX
JOS 16.9 1.10 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã JOS Biểu đồ biến khối lượng của mã JOS
SRT 251.6 5.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRT
TDS 122.3 10.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TDS Biểu đồ biến khối lượng của mã TDS
VWS 60.8 16.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VWS
SSG 42.5 8.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SSG Biểu đồ biến khối lượng của mã SSG
SSN 67.3 1.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSN
XDC 0 433.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã XDC Biểu đồ biến khối lượng của mã XDC
XLV 24.3 8.10 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã XLV Biểu đồ biến động khối lượng của mã XLV
LCS 9.1 1.20 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LCS Biểu đồ biến khối lượng của mã LCS
MPY 43 7.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MPY Biểu đồ biến động khối lượng của mã MPY
VPA 52.8 3.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VPA Biểu đồ biến khối lượng của mã VPA
MQN 127.8 24.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MQN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MQN
VFC 2580.6 75.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VFC Biểu đồ biến khối lượng của mã VFC
VE9 30.1 2.40 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VE9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VE9
PPI 24.1 0.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PPI Biểu đồ biến khối lượng của mã PPI
USD 82.3 14.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã USD Biểu đồ biến động khối lượng của mã USD
QTP 6885 15.30 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã QTP Biểu đồ biến khối lượng của mã QTP
PTH 50.1 14.30 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTH
V11 4.2 0.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã V11 Biểu đồ biến khối lượng của mã V11
RCD 10.6 2.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã RCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã RCD
PTP 0 10.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTP Biểu đồ biến khối lượng của mã PTP
PTV 104 5.20 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTV
VCW 2190 29.20 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VCW Biểu đồ biến khối lượng của mã VCW
PXT 80 4.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXT
VC5 4.5 0.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VC5 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC5
PVX 1040 2.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVX
VAB 3995.7 7.40 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VAB Biểu đồ biến khối lượng của mã VAB
PXM 9 0.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PXM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXM
V15 5 0.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã V15 Biểu đồ biến khối lượng của mã V15
PHS 2100.1 14.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHS
PBT 140.2 8.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PBT Biểu đồ biến khối lượng của mã PBT
SBD 108.1 8.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBD
VTD 108 9.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VTD Biểu đồ biến khối lượng của mã VTD
MRF 150.7 41.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MRF Biểu đồ biến động khối lượng của mã MRF
MTL 27 4.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MTL Biểu đồ biến khối lượng của mã MTL
TOW 135.6 17.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TOW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOW
SDV 142.5 28.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDV Biểu đồ biến khối lượng của mã SDV
VSG 28.7 2.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSG
SD1 3.5 0.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SD1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SD1
SCL 307.6 17.80 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCL
ND2 1549.8 31.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ND2 Biểu đồ biến khối lượng của mã ND2
NHP 13.8 0.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHP
VNP 248.7 12.80 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VNP Biểu đồ biến khối lượng của mã VNP
SCC 13.2 2.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCC
VLW 523.1 18.10 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VLW Biểu đồ biến khối lượng của mã VLW
VIW 580.2 10.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIW Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIW
NTB 19.9 0.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTB Biểu đồ biến khối lượng của mã NTB
VHH 29.2 3.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VHH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHH
NTT 171.6 7.30 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTT Biểu đồ biến khối lượng của mã NTT
TOP 25.4 1.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TOP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TOP
PJS 213.3 23.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PJS Biểu đồ biến khối lượng của mã PJS
MEC 54.3 6.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MEC
HU6 45 6.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HU6 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU6
FCS 259.2 8.80 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FCS
CDO 41 1.30 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CDO Biểu đồ biến khối lượng của mã CDO
FOX 22331.2 68.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FOX Biểu đồ biến động khối lượng của mã FOX
CAB 571.8 12.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CAB Biểu đồ biến khối lượng của mã CAB
G20 8.6 0.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã G20 Biểu đồ biến động khối lượng của mã G20
C92 20.2 3.80 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã C92 Biểu đồ biến khối lượng của mã C92
DHD 469.2 23.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DHD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHD
GTD 112.5 12.10 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GTD Biểu đồ biến khối lượng của mã GTD
BTU 39.6 11.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTU Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTU
GTS 282.1 9.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GTS Biểu đồ biến khối lượng của mã GTS
GTT 21.8 0.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTT
BT6 161.7 4.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BT6 Biểu đồ biến khối lượng của mã BT6
HAM 255.4 26.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAM
BSL 441 9.80 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BSL Biểu đồ biến khối lượng của mã BSL
BSD 78 26.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BSD Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSD
BQB 21.5 3.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BQB Biểu đồ biến khối lượng của mã BQB
HDP 152 15.30 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDP
BMG 103.2 19.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BMG Biểu đồ biến khối lượng của mã BMG
HEP 76.8 12.80 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HEP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HEP
EMG 89.1 29.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã EMG Biểu đồ biến khối lượng của mã EMG
CGV 26.6 2.80 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CGV
CIP 14.5 3.20 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CIP Biểu đồ biến khối lượng của mã CIP
CKA 122.9 37.40 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CKA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKA
DFF 792 9.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DFF Biểu đồ biến khối lượng của mã DFF
DCT 19.1 0.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCT
DM7 308.2 20.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DM7 Biểu đồ biến khối lượng của mã DM7
DCS 36.2 0.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCS
DNE 50.8 8.80 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DNE Biểu đồ biến khối lượng của mã DNE
DAS 27.7 6.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAS
DAN 528.2 25.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DAN Biểu đồ biến khối lượng của mã DAN
DNL 78 18.10 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DNL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNL
DOP 50.5 10.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DOP Biểu đồ biến khối lượng của mã DOP
HFB 73.7 8.10 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HFB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HFB
CTN 4.2 0.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CTN Biểu đồ biến khối lượng của mã CTN
CPI 87.6 2.40 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CPI
DPH 114 38.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPH Biểu đồ biến khối lượng của mã DPH
DPP 64.2 21.40 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPP
CMW 132 8.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMW Biểu đồ biến khối lượng của mã CMW
DPS 15.5 0.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPS
DRG 1090.6 7.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DRG Biểu đồ biến khối lượng của mã DRG
CMM 806.4 6.40 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMM Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMM
DTH 101.6 13.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTH Biểu đồ biến khối lượng của mã DTH
DWC 201.7 10.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DWC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DWC
DP1 583.2 27.80 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DP1 Biểu đồ biến khối lượng của mã DP1
HGT 166 8.30 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HGT
BVG 26.3 2.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BVG Biểu đồ biến khối lượng của mã BVG
DHN 132.7 21.10 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHN
AVF 26 0.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AVF Biểu đồ biến khối lượng của mã AVF
HND 6950 13.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HND Biểu đồ biến động khối lượng của mã HND
AVC 4127.9 55.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AVC Biểu đồ biến khối lượng của mã AVC
ATG 44.1 2.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATG
ATA 15.6 1.30 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ATA Biểu đồ biến khối lượng của mã ATA
HKB 41.3 0.80 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HKB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HKB
BDT 636.9 16.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BDT Biểu đồ biến khối lượng của mã BDT
BBM 19.4 9.70 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBM
BHA 1003.2 15.20 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHA Biểu đồ biến khối lượng của mã BHA
BII 51.9 0.90 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BII Biểu đồ biến động khối lượng của mã BII
HLA 17.2 0.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HLA Biểu đồ biến khối lượng của mã HLA
HPD 178.6 21.50 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPD
HU3 44 4.40 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HU3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU3
HTT 24 1.20 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTT
HPB 64.4 16.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPB Biểu đồ biến khối lượng của mã HPB
HPI 1584 26.40 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPI
HSP 156.4 13.00 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HSP Biểu đồ biến khối lượng của mã HSP
ACM 30.6 0.60 - 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ACM Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACM
HEC 300 50.00 - -0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã HEC Biểu đồ biến khối lượng của mã HEC
MFS 204.1 28.90 - -0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã MFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã MFS
EIC 832.6 22.70 - -0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã EIC Biểu đồ biến khối lượng của mã EIC
LTG 2982 37.00 - -0.54 % Biểu đồ biến động giá của mã LTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LTG
PCC 212.8 18.50 - -0.54 % Biểu đồ biến động giá của mã PCC Biểu đồ biến khối lượng của mã PCC
QNS 17311.6 48.50 - -0.61 % Biểu đồ biến động giá của mã QNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã QNS
SSH 23887.5 63.70 - -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SSH Biểu đồ biến khối lượng của mã SSH
CAR 101.8 31.80 - -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã CAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAR
CQN 2236.5 29.80 - -0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CQN Biểu đồ biến khối lượng của mã CQN
STH 278.8 14.30 - -0.69 % Biểu đồ biến động giá của mã STH Biểu đồ biến động khối lượng của mã STH
NAB 11850.1 14.00 - -0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã NAB Biểu đồ biến khối lượng của mã NAB
BDG 657.2 26.50 - -0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã BDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BDG
PAT 2325 93.00 - -0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã PAT Biểu đồ biến khối lượng của mã PAT
PPH 1941.4 26.00 - -0.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPH
FT1 269.7 38.10 - -0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã FT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã FT1
POS 500 12.50 - -0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã POS Biểu đồ biến động khối lượng của mã POS
HEJ 53.7 12.20 - -0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã HEJ Biểu đồ biến khối lượng của mã HEJ
VEA 49032.7 36.90 - -0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã VEA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEA
APF 1330.7 59.00 - -0.84 % Biểu đồ biến động giá của mã APF Biểu đồ biến khối lượng của mã APF
DVC 124.1 11.50 - -0.86 % Biểu đồ biến động giá của mã DVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVC
PMJ 35.6 19.80 - -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PMJ Biểu đồ biến khối lượng của mã PMJ
FOC 1459.2 79.00 - -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FOC
HUG 768.7 39.40 - -1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã HUG Biểu đồ biến khối lượng của mã HUG
DFC 115.2 19.20 - -1.03 % Biểu đồ biến động giá của mã DFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DFC
VGG 1675.8 38.00 - -1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã VGG Biểu đồ biến khối lượng của mã VGG
HD8 90 9.00 - -1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã HD8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD8
DDN 136.6 8.90 - -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DDN Biểu đồ biến khối lượng của mã DDN
SZG 1954.4 35.60 - -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SZG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZG
CMD 264 17.60 - -1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã CMD Biểu đồ biến khối lượng của mã CMD
HNF 765 25.50 - -1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HNF Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNF
NTW 168 16.80 - -1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã NTW Biểu đồ biến khối lượng của mã NTW
HIG 180.5 8.00 - -1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HIG
HPW 1172.5 15.80 - -1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HPW Biểu đồ biến khối lượng của mã HPW
NUE 47.4 7.90 - -1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã NUE Biểu đồ biến động khối lượng của mã NUE
NS2 448.7 7.90 - -1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã NS2 Biểu đồ biến khối lượng của mã NS2
ACV 162199.4 74.50 - -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã ACV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACV
VGR 2340.2 37.00 - -1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VGR Biểu đồ biến khối lượng của mã VGR
CLX 1238.4 14.30 - -1.38 % Biểu đồ biến động giá của mã CLX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLX
PND 46.7 7.00 - -1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PND Biểu đồ biến khối lượng của mã PND
SDK 72.8 28.00 - -1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SDK Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDK
NDT 106.4 6.80 - -1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã NDT Biểu đồ biến khối lượng của mã NDT
VNZ 28317 790.00 - -1.51 % Biểu đồ biến động giá của mã VNZ Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNZ
X26 130 26.00 - -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã X26 Biểu đồ biến khối lượng của mã X26
SKH 848.1 25.70 - -1.53 % Biểu đồ biến động giá của mã SKH Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKH
BCA 121.6 6.40 - -1.54 % Biểu đồ biến động giá của mã BCA Biểu đồ biến khối lượng của mã BCA
HTG 945.1 31.50 - -1.56 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTG
CC1 4769.5 14.50 - -1.60 % Biểu đồ biến động giá của mã CC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã CC1
HD2 264.4 29.50 - -1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HD2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD2
GDA 0 23.60 - -1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã GDA Biểu đồ biến khối lượng của mã GDA
CQT 287.5 11.50 - -1.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CQT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CQT
CMT 92 11.50 - -1.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CMT Biểu đồ biến khối lượng của mã CMT
HWS 998.6 11.40 - -1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã HWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HWS
HAN 1579.7 11.20 - -1.75 % Biểu đồ biến động giá của mã HAN Biểu đồ biến khối lượng của mã HAN
VSF 19300 38.60 - -1.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VSF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSF
TMG 993.6 55.20 - -1.78 % Biểu đồ biến động giá của mã TMG Biểu đồ biến khối lượng của mã TMG
PGB 8250 27.50 - -1.79 % Biểu đồ biến động giá của mã PGB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGB
ODE 431 43.10 - -1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã ODE Biểu đồ biến khối lượng của mã ODE
LMC 16.2 10.80 - -1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã LMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LMC
SNZ 10165.5 27.00 - -1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SNZ Biểu đồ biến khối lượng của mã SNZ
CAT 157 16.10 - -1.83 % Biểu đồ biến động giá của mã CAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAT
UDJ 165 10.00 - -1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã UDJ Biểu đồ biến khối lượng của mã UDJ
E12 6.1 5.10 - -1.92 % Biểu đồ biến động giá của mã E12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã E12
NED 206.6 5.10 - -1.92 % Biểu đồ biến động giá của mã NED Biểu đồ biến khối lượng của mã NED
MCH 55319.1 75.50 - -1.95 % Biểu đồ biến động giá của mã MCH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCH
RIC 143.5 5.00 - -1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã RIC Biểu đồ biến khối lượng của mã RIC
CNC 340.9 30.00 - -1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã CNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CNC
NAU 18 4.90 - -2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NAU Biểu đồ biến khối lượng của mã NAU
HD6 280.8 19.50 - -2.01 % Biểu đồ biến động giá của mã HD6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HD6
QPH 436.7 23.50 - -2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã QPH Biểu đồ biến khối lượng của mã QPH
HNM 408.5 9.20 - -2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã HNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNM
EIN 208.9 4.60 - -2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã EIN Biểu đồ biến khối lượng của mã EIN
PHP 7454.7 22.80 - -2.15 % Biểu đồ biến động giá của mã PHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHP
HPT 123.5 13.60 - -2.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HPT Biểu đồ biến khối lượng của mã HPT
XHC 666.6 31.60 - -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã XHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã XHC
VGL 167.9 18.00 - -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VGL Biểu đồ biến khối lượng của mã VGL
UDC 157.5 4.50 - -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã UDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã UDC
VEC 389.8 8.90 - -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã VEC Biểu đồ biến khối lượng của mã VEC
PWA 44 4.40 - -2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã PWA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PWA
M10 523.2 17.30 - -2.26 % Biểu đồ biến động giá của mã M10 Biểu đồ biến khối lượng của mã M10
ALV 24.3 4.30 - -2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã ALV Biểu đồ biến động khối lượng của mã ALV
MKP 659.1 25.80 - -2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã MKP Biểu đồ biến khối lượng của mã MKP
TIS 791.2 4.30 - -2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã TIS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIS
C4G 4280.9 12.70 - -2.31 % Biểu đồ biến động giá của mã C4G Biểu đồ biến khối lượng của mã C4G
CKD 762.6 24.60 - -2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã CKD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKD
FHS 309.9 24.30 - -2.41 % Biểu đồ biến động giá của mã FHS Biểu đồ biến khối lượng của mã FHS
PMW 1415 28.30 - -2.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PMW Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMW
HSV 61.4 3.90 - -2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HSV Biểu đồ biến khối lượng của mã HSV
TTN 286.5 7.80 - -2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTN
MPC 7720 19.30 - -2.53 % Biểu đồ biến động giá của mã MPC Biểu đồ biến khối lượng của mã MPC
NCS 0 19.10 - -2.55 % Biểu đồ biến động giá của mã NCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã NCS
VGI 69398.9 22.80 - -2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VGI Biểu đồ biến khối lượng của mã VGI
XMC 585.1 7.60 - -2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã XMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã XMC
BSQ 0 22.60 - -2.59 % Biểu đồ biến động giá của mã BSQ Biểu đồ biến khối lượng của mã BSQ
TDB 307.8 37.40 - -2.60 % Biểu đồ biến động giá của mã TDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDB
VLC 2533.5 14.70 - -2.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VLC Biểu đồ biến khối lượng của mã VLC
CBI 313.9 7.30 - -2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CBI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CBI
HLB 834.3 270.00 - -2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã HLB Biểu đồ biến khối lượng của mã HLB
BTD 136 21.20 - -2.75 % Biểu đồ biến động giá của mã BTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTD
VFR 157.5 10.50 - -2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã VFR Biểu đồ biến khối lượng của mã VFR
TBR 56.4 7.00 - -2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã TBR Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBR
LAI 357.4 41.80 - -2.79 % Biểu đồ biến động giá của mã LAI Biểu đồ biến khối lượng của mã LAI
VBB 0 10.40 - -2.80 % Biểu đồ biến động giá của mã VBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBB
SB1 72.4 6.90 - -2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SB1 Biểu đồ biến khối lượng của mã SB1
OIL 2074.7 10.30 - -2.83 % Biểu đồ biến động giá của mã OIL Biểu đồ biến động khối lượng của mã OIL
NXT 89.8 13.60 - -2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã NXT Biểu đồ biến khối lượng của mã NXT
DTP 1494.7 92.10 - -2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã DTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTP
AFX 357 10.20 - -2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã AFX Biểu đồ biến khối lượng của mã AFX
BTN 15.2 3.40 - -2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã BTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTN
SWC 1576.8 23.50 - -2.89 % Biểu đồ biến động giá của mã SWC Biểu đồ biến khối lượng của mã SWC
PFL 165 3.30 - -2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PFL
MH3 396 33.00 - -2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã MH3 Biểu đồ biến khối lượng của mã MH3
DNA 1104.1 19.60 - -2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã DNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNA
TID 4480 22.40 - -3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã TID Biểu đồ biến khối lượng của mã TID
VNB 638.4 9.40 - -3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VNB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNB
HES 198 21.30 - -3.18 % Biểu đồ biến động giá của mã HES Biểu đồ biến khối lượng của mã HES
KLB 0 12.10 - -3.20 % Biểu đồ biến động giá của mã KLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KLB
HAV 9.9 3.00 - -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HAV Biểu đồ biến khối lượng của mã HAV
RTB 1530.2 17.40 - -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã RTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã RTB
PCF 17.4 5.80 - -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PCF Biểu đồ biến khối lượng của mã PCF
MSR 19125.3 17.40 - -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã MSR Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSR
DMS 0 8.60 - -3.37 % Biểu đồ biến động giá của mã DMS Biểu đồ biến khối lượng của mã DMS
VTP 5530.9 45.40 - -3.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTP
PEQ 211 42.50 - -3.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PEQ Biểu đồ biến khối lượng của mã PEQ
THW 42 8.40 - -3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã THW Biểu đồ biến động khối lượng của mã THW
ABC 285.5 14.00 - -3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã ABC Biểu đồ biến khối lượng của mã ABC
VHG 420 2.80 - -3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHG
ABB 7809.9 8.30 - -3.49 % Biểu đồ biến động giá của mã ABB Biểu đồ biến khối lượng của mã ABB
PVY 160.6 2.70 - -3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã PVY Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVY
VNA 428 21.40 - -3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã VNA Biểu đồ biến khối lượng của mã VNA
WTC 133 13.30 - -3.62 % Biểu đồ biến động giá của mã WTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã WTC
CST 681.3 15.90 - -3.64 % Biểu đồ biến động giá của mã CST Biểu đồ biến khối lượng của mã CST
ABI 2368.3 39.50 - -3.66 % Biểu đồ biến động giá của mã ABI Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABI
KVC 128.7 2.60 - -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã KVC Biểu đồ biến khối lượng của mã KVC
SD3 83.2 5.20 - -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã SD3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã SD3
G36 798.8 7.70 - -3.75 % Biểu đồ biến động giá của mã G36 Biểu đồ biến khối lượng của mã G36
RGC 454.5 5.10 - -3.77 % Biểu đồ biến động giá của mã RGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã RGC
VNY 71.2 5.00 - -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VNY Biểu đồ biến khối lượng của mã VNY
ANT 84 10.00 - -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã ANT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ANT
VCR 4620 22.00 - -3.93 % Biểu đồ biến động giá của mã VCR Biểu đồ biến khối lượng của mã VCR
DXL 38.4 9.70 - -3.96 % Biểu đồ biến động giá của mã DXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXL
SDD 38.4 2.40 - -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDD Biểu đồ biến khối lượng của mã SDD
DID 73.4 4.70 - -4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã DID Biểu đồ biến động khối lượng của mã DID
DRI 512.4 7.00 - -4.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DRI Biểu đồ biến khối lượng của mã DRI
TLP 1632.5 6.90 - -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã TLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLP
TNS 46 2.30 - -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã TNS Biểu đồ biến khối lượng của mã TNS
BSR 64180.3 20.70 - -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã BSR Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSR
HMS 294.4 32.00 - -4.19 % Biểu đồ biến động giá của mã HMS Biểu đồ biến khối lượng của mã HMS
VIE 14 6.80 - -4.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VIE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIE
MVN 19264.6 18.00 - -4.26 % Biểu đồ biến động giá của mã MVN Biểu đồ biến khối lượng của mã MVN
PXL 736.2 8.90 - -4.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXL
NNT 399.6 42.10 - -4.32 % Biểu đồ biến động giá của mã NNT Biểu đồ biến khối lượng của mã NNT
TVN 4474.8 6.60 - -4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã TVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVN
PVE 55 2.20 - -4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã PVE Biểu đồ biến khối lượng của mã PVE
PSP 256 6.40 - -4.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSP
SRB 17.8 2.10 - -4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SRB Biểu đồ biến khối lượng của mã SRB
NDP 233.1 21.00 - -4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã NDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã NDP
MLS 50 12.50 - -4.58 % Biểu đồ biến động giá của mã MLS Biểu đồ biến khối lượng của mã MLS
KGM 305.2 12.00 - -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã KGM Biểu đồ biến động khối lượng của mã KGM
PSB 300 6.00 - -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PSB Biểu đồ biến khối lượng của mã PSB
VLG 55.4 3.90 - -4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLG
SIG 78 7.80 - -4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã SIG Biểu đồ biến khối lượng của mã SIG
BMJ 1218 11.60 - -4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã BMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMJ
PVO 50.7 5.70 - -5.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVO Biểu đồ biến khối lượng của mã PVO
PDC 82.5 5.50 - -5.17 % Biểu đồ biến động giá của mã PDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDC
PEG 1275.4 5.50 - -5.17 % Biểu đồ biến động giá của mã PEG Biểu đồ biến khối lượng của mã PEG
CCA 249 16.50 - -5.17 % Biểu đồ biến động giá của mã CCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCA
TOS 933.1 31.00 - -5.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TOS Biểu đồ biến khối lượng của mã TOS
VQC 45.7 12.70 - -5.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VQC
DWS 277.3 10.70 - -5.39 % Biểu đồ biến động giá của mã DWS Biểu đồ biến khối lượng của mã DWS
PRO 10.5 3.50 - -5.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PRO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PRO
NHV 5.5 1.70 - -5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã NHV Biểu đồ biến khối lượng của mã NHV
CBS 179.9 34.00 - -5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã CBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CBS
FRC 70.5 23.50 - -5.62 % Biểu đồ biến động giá của mã FRC Biểu đồ biến khối lượng của mã FRC
PXI 99 3.30 - -5.71 % Biểu đồ biến động giá của mã PXI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXI
ACE 100.4 32.90 - -5.73 % Biểu đồ biến động giá của mã ACE Biểu đồ biến khối lượng của mã ACE
VTA 39.2 4.90 - -5.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTA
AAS 1940 9.70 - -5.83 % Biểu đồ biến động giá của mã AAS Biểu đồ biến khối lượng của mã AAS
CTW 448 16.00 - -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã CTW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTW
LMH 82 3.20 - -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã LMH Biểu đồ biến khối lượng của mã LMH
L35 15.7 4.80 - -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã L35 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L35
DIC 42.5 1.60 - -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã DIC Biểu đồ biến khối lượng của mã DIC
PAP 2500 12.50 - -6.02 % Biểu đồ biến động giá của mã PAP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAP
ILA 57.4 3.10 - -6.06 % Biểu đồ biến động giá của mã ILA Biểu đồ biến khối lượng của mã ILA
PNP 273.7 17.00 - -6.08 % Biểu đồ biến động giá của mã PNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNP
MVC 1080 10.80 - -6.09 % Biểu đồ biến động giá của mã MVC Biểu đồ biến khối lượng của mã MVC
PCM 66 16.50 - -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã PCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCM
PLO 21.6 3.00 - -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã PLO Biểu đồ biến khối lượng của mã PLO
HU4 201 13.40 - -6.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HU4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU4
AGX 410.4 38.00 - -6.40 % Biểu đồ biến động giá của mã AGX Biểu đồ biến khối lượng của mã AGX
BMS 737 11.40 - -6.56 % Biểu đồ biến động giá của mã BMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMS
HSI 14 1.40 - -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HSI Biểu đồ biến khối lượng của mã HSI
S12 7 1.40 - -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã S12 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S12
XMD 28 7.00 - -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã XMD Biểu đồ biến khối lượng của mã XMD
BBT 94.1 9.60 - -6.80 % Biểu đồ biến động giá của mã BBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBT
MTA 451.5 4.10 - -6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã MTA Biểu đồ biến khối lượng của mã MTA
SBS 1172.9 8.00 - -6.98 % Biểu đồ biến động giá của mã SBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBS
BOT 231.1 3.90 - -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã BOT Biểu đồ biến khối lượng của mã BOT
LM7 12.9 2.60 - -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã LM7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã LM7
PIV 22.5 1.30 - -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PIV Biểu đồ biến khối lượng của mã PIV
TW3 22.8 13.00 - -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TW3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TW3
FIC 1625.6 12.80 - -7.25 % Biểu đồ biến động giá của mã FIC Biểu đồ biến khối lượng của mã FIC
DNH 17233.9 40.80 - -7.27 % Biểu đồ biến động giá của mã DNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DNH
VRG 624.1 24.10 - -7.31 % Biểu đồ biến động giá của mã VRG Biểu đồ biến khối lượng của mã VRG
PXS 300 5.00 - -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PXS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXS
VES 22.5 2.50 - -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã VES Biểu đồ biến khối lượng của mã VES
VNH 20.1 2.50 - -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã VNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNH
ICF 32 2.50 - -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã ICF Biểu đồ biến khối lượng của mã ICF
SIV 93.4 31.00 - -7.46 % Biểu đồ biến động giá của mã SIV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIV
TIE 35.4 3.70 - -7.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TIE Biểu đồ biến khối lượng của mã TIE
HEM 665.7 17.20 - -7.53 % Biểu đồ biến động giá của mã HEM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HEM
APP 23.2 4.90 - -7.55 % Biểu đồ biến động giá của mã APP Biểu đồ biến khối lượng của mã APP
TRT 121 11.00 - -7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRT
GPC 199.7 4.80 - -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã GPC Biểu đồ biến khối lượng của mã GPC
TCI 1060.3 10.50 - -7.89 % Biểu đồ biến động giá của mã TCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCI
BVL 842.5 14.70 - -8.13 % Biểu đồ biến động giá của mã BVL Biểu đồ biến khối lượng của mã BVL
TTD 1163.3 74.80 - -8.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTD
VNI 105.6 10.00 - -8.26 % Biểu đồ biến động giá của mã VNI Biểu đồ biến khối lượng của mã VNI
SDP 12.2 1.10 - -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SDP
HLS 211.8 22.00 - -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HLS Biểu đồ biến khối lượng của mã HLS
DGT 513.5 6.50 - -8.45 % Biểu đồ biến động giá của mã DGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DGT
BCP 51.6 8.60 - -8.51 % Biểu đồ biến động giá của mã BCP Biểu đồ biến khối lượng của mã BCP
PAS 117.8 4.20 - -8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã PAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAS
PWS 349.4 9.10 - -9.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PWS Biểu đồ biến khối lượng của mã PWS
BRR 1811.3 16.10 - -9.04 % Biểu đồ biến động giá của mã BRR Biểu đồ biến động khối lượng của mã BRR
BMD 27.5 10.00 - -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã BMD Biểu đồ biến khối lượng của mã BMD
LCM 71.4 2.90 - -9.38 % Biểu đồ biến động giá của mã LCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã LCM
LG9 37.7 7.50 - -9.40 % Biểu đồ biến động giá của mã LG9 Biểu đồ biến khối lượng của mã LG9
STT 15.2 1.90 - -9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã STT Biểu đồ biến động khối lượng của mã STT
TGP 47 4.70 - -9.62 % Biểu đồ biến động giá của mã TGP Biểu đồ biến khối lượng của mã TGP
HNI 468.4 19.70 - -9.63 % Biểu đồ biến động giá của mã HNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNI
ABW 0 11.00 - -9.84 % Biểu đồ biến động giá của mã ABW Biểu đồ biến khối lượng của mã ABW
GVT 848.3 73.10 - -9.86 % Biểu đồ biến động giá của mã GVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVT
QNC 438 7.30 - -9.88 % Biểu đồ biến động giá của mã QNC Biểu đồ biến khối lượng của mã QNC
PVH 18.9 0.90 - -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVH
PSG 31.5 0.90 - -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PSG Biểu đồ biến khối lượng của mã PSG
NQT 164.1 9.00 - -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NQT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NQT
LQN 4.9 2.60 - -10.34 % Biểu đồ biến động giá của mã LQN Biểu đồ biến khối lượng của mã LQN
HSM 137.4 6.70 - -10.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSM
E29 25 5.00 - -10.71 % Biểu đồ biến động giá của mã E29 Biểu đồ biến khối lượng của mã E29
CSI 715.7 42.60 - -10.88 % Biểu đồ biến động giá của mã CSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSI
KCB 57.6 7.20 - -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã KCB Biểu đồ biến khối lượng của mã KCB
PVV 48 1.60 - -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã PVV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVV
TIN 811.7 11.80 - -11.28 % Biểu đồ biến động giá của mã TIN Biểu đồ biến khối lượng của mã TIN
A32 197.2 29.00 - -11.31 % Biểu đồ biến động giá của mã A32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã A32
CNT 700.3 17.50 - -11.62 % Biểu đồ biến động giá của mã CNT Biểu đồ biến khối lượng của mã CNT
HJC 95.1 7.40 - -11.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HJC
C21 212.7 11.00 - -12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã C21 Biểu đồ biến khối lượng của mã C21
CMF 1344.6 166.00 - -12.17 % Biểu đồ biến động giá của mã CMF Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMF
FTM 35 0.70 - -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã FTM Biểu đồ biến khối lượng của mã FTM
S27 1.1 0.70 - -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã S27 Biểu đồ biến động khối lượng của mã S27
L12 34.3 4.90 - -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã L12 Biểu đồ biến khối lượng của mã L12
STL 21 1.40 - -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã STL Biểu đồ biến động khối lượng của mã STL
HHG 86 2.10 - -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HHG Biểu đồ biến khối lượng của mã HHG
XDH 435.1 16.10 - -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã XDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã XDH
BTH 0 15.50 - -12.92 % Biểu đồ biến động giá của mã BTH Biểu đồ biến khối lượng của mã BTH
SJC 57.8 8.00 - -13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã SJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJC
TNW 160 10.00 - -13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TNW Biểu đồ biến khối lượng của mã TNW
MDF 545.6 9.90 - -13.16 % Biểu đồ biến động giá của mã MDF Biểu đồ biến động khối lượng của mã MDF
PIS 272.2 9.90 - -13.16 % Biểu đồ biến động giá của mã PIS Biểu đồ biến khối lượng của mã PIS
DTI 47.2 3.90 - -13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTI
DDM 15.9 1.30 - -13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DDM Biểu đồ biến khối lượng của mã DDM
MTH 61.8 12.90 - -13.42 % Biểu đồ biến động giá của mã MTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MTH
HFX 5.7 4.50 - -13.46 % Biểu đồ biến động giá của mã HFX Biểu đồ biến khối lượng của mã HFX
SHC 33.2 7.70 - -13.48 % Biểu đồ biến động giá của mã SHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHC
RCC 481 15.00 - -13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã RCC Biểu đồ biến khối lượng của mã RCC
NGC 5.7 2.50 - -13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã NGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NGC
MGG 255.6 28.40 - -13.94 % Biểu đồ biến động giá của mã MGG Biểu đồ biến khối lượng của mã MGG
BIG 40 8.00 - -13.98 % Biểu đồ biến động giá của mã BIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIG
TV6 12.9 4.30 - -14.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TV6 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV6
TA3 18.2 7.90 - -14.13 % Biểu đồ biến động giá của mã TA3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TA3
VTG 147.3 7.90 - -14.13 % Biểu đồ biến động giá của mã VTG Biểu đồ biến khối lượng của mã VTG
ATB 8.3 0.60 - -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã ATB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ATB
CAD 5.3 0.60 - -14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CAD Biểu đồ biến khối lượng của mã CAD
BBH 26.2 12.80 - -14.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BBH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBH
HOT 143.2 17.90 - -14.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HOT Biểu đồ biến khối lượng của mã HOT
CCT 262 9.20 - -14.81 % Biểu đồ biến động giá của mã CCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCT
SDY 15.3 3.40 - -15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SDY Biểu đồ biến khối lượng của mã SDY
GGG 149.9 5.10 - -15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã GGG
MGR 110 5.50 - -15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã MGR Biểu đồ biến khối lượng của mã MGR
VMT 108.7 34.50 - -15.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMT
BMF 46.2 11.10 - -16.54 % Biểu đồ biến động giá của mã BMF Biểu đồ biến khối lượng của mã BMF
DBM 53.4 27.50 - -16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBM
B82 2.5 0.50 - -16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã B82 Biểu đồ biến khối lượng của mã B82
CEN 147.6 6.80 - -17.07 % Biểu đồ biến động giá của mã CEN Biểu đồ biến động khối lượng của mã CEN
HBD 28.4 14.10 - -20.34 % Biểu đồ biến động giá của mã HBD Biểu đồ biến khối lượng của mã HBD
C22 39 11.00 - -23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã C22 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C22
TVA 79.4 12.60 - -23.17 % Biểu đồ biến động giá của mã TVA Biểu đồ biến khối lượng của mã TVA
VDN 34.1 11.40 - -24.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDN
BHI 0 14.70 - -25.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BHI Biểu đồ biến khối lượng của mã BHI
LSG 1035 11.50 - -27.67 % Biểu đồ biến động giá của mã LSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LSG
UPH 91.7 6.90 - -29.59 % Biểu đồ biến động giá của mã UPH Biểu đồ biến khối lượng của mã UPH
HLR 15.2 9.20 - -30.83 % Biểu đồ biến động giá của mã HLR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HLR
H11 4.7 4.40 - -36.23 % Biểu đồ biến động giá của mã H11 Biểu đồ biến khối lượng của mã H11
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.