TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 08:18
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
KVC 188.1 3.80 1557050 15.15 % Biểu đồ biến động giá của mã KVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KVC
KTC 342.9 9.40 0 14.63 % Biểu đồ biến động giá của mã KTC Biểu đồ biến khối lượng của mã KTC
KLB 9789.6 26.80 55461 13.56 % Biểu đồ biến động giá của mã KLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KLB
KHB 75.6 2.60 0 13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã KHB Biểu đồ biến khối lượng của mã KHB
KHA 334.7 23.70 4 12.86 % Biểu đồ biến động giá của mã KHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHA
KTS 87.7 17.30 7700 10.19 % Biểu đồ biến động giá của mã KTS Biểu đồ biến khối lượng của mã KTS
KSQ 117 3.90 180400 8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã KSQ Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSQ
KSH 80.5 1.40 0 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã KSH Biểu đồ biến khối lượng của mã KSH
KCE 17.2 11.50 0 7.48 % Biểu đồ biến động giá của mã KCE Biểu đồ biến động khối lượng của mã KCE
KHL 21.6 1.80 0 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã KHL Biểu đồ biến khối lượng của mã KHL
KMR 274.2 4.82 86400 4.56 % Biểu đồ biến động giá của mã KMR Biểu đồ biến động khối lượng của mã KMR
KHP 601.5 10.20 84300 4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã KHP Biểu đồ biến khối lượng của mã KHP
KSB 2256.8 29.45 2183700 4.06 % Biểu đồ biến động giá của mã KSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSB
KHG 4378.4 9.88 2483000 3.78 % Biểu đồ biến động giá của mã KHG Biểu đồ biến khối lượng của mã KHG
KLF 545.7 3.30 2885845 3.12 % Biểu đồ biến động giá của mã KLF Biểu đồ biến động khối lượng của mã KLF
KSF 25200 84.00 147200 1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã KSF Biểu đồ biến khối lượng của mã KSF
KST 83.9 14.00 0 1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã KST Biểu đồ biến động khối lượng của mã KST
KGM 264.5 10.40 200 0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã KGM Biểu đồ biến khối lượng của mã KGM
KDH 24817.4 38.60 657100 0.26 % Biểu đồ biến động giá của mã KDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDH
KSD 72 6.00 18000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KSD Biểu đồ biến khối lượng của mã KSD
KPF 645.2 10.60 4700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KPF Biểu đồ biến động khối lượng của mã KPF
KHD 30.7 9.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KHD Biểu đồ biến khối lượng của mã KHD
KMT 101.4 10.30 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã KMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã KMT
KTT 26.3 8.90 200 -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã KTT Biểu đồ biến khối lượng của mã KTT
KDC 19162.3 68.50 968500 -2.14 % Biểu đồ biến động giá của mã KDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDC
KOS 7468.6 34.50 312300 -2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã KOS Biểu đồ biến khối lượng của mã KOS
KSV 7400 37.00 100 -2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã KSV Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSV
KBC 29092.2 37.90 4912300 -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã KBC Biểu đồ biến khối lượng của mã KBC
KDM 95.1 13.40 0 -8.84 % Biểu đồ biến động giá của mã KDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDM
KHS 226.1 18.70 0 -9.22 % Biểu đồ biến động giá của mã KHS Biểu đồ biến khối lượng của mã KHS
KKC 76.4 14.70 0 -9.26 % Biểu đồ biến động giá của mã KKC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KKC
KCB 58.4 7.30 7660 -16.09 % Biểu đồ biến động giá của mã KCB Biểu đồ biến khối lượng của mã KCB
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.