TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 15/08/2022, 20:19
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 15/08 So với tuần trước
(-)
GEE 10290 34.30 48310 9.94 % Biểu đồ biến động giá của mã GEE Biểu đồ biến động khối lượng của mã GEE
GTT 52.2 1.20 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã GTT Biểu đồ biến khối lượng của mã GTT
G20 20.2 1.40 0 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã G20 Biểu đồ biến động khối lượng của mã G20
GGG 63.6 6.60 0 4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã GGG Biểu đồ biến khối lượng của mã GGG
GAS 216030 114.00 404300 2.70 % Biểu đồ biến động giá của mã GAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã GAS
GDT 829.4 42.00 11300 2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã GDT Biểu đồ biến khối lượng của mã GDT
G36 1088.8 10.70 478513 1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã G36 Biểu đồ biến động khối lượng của mã G36
GLW 131.4 7.30 0 1.39 % Biểu đồ biến động giá của mã GLW Biểu đồ biến khối lượng của mã GLW
GVT 1450.6 125.00 18 1.38 % Biểu đồ biến động giá của mã GVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVT
GTS 290.7 10.20 1000 0.99 % Biểu đồ biến động giá của mã GTS Biểu đồ biến khối lượng của mã GTS
GMD 15822.3 52.50 1214300 0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã GMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã GMD
GSP 619.4 11.10 29600 0.91 % Biểu đồ biến động giá của mã GSP Biểu đồ biến khối lượng của mã GSP
GEX 20989.4 24.65 9563900 0.61 % Biểu đồ biến động giá của mã GEX Biểu đồ biến động khối lượng của mã GEX
GMX 163.6 18.10 8400 0.56 % Biểu đồ biến động giá của mã GMX Biểu đồ biến khối lượng của mã GMX
GTA 171.6 16.50 200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTA
GTH 16.1 5.90 5900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GTH Biểu đồ biến khối lượng của mã GTH
GVR 99400 24.85 1074300 -1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GVR Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVR
GHC 1325 27.80 11200 -1.07 % Biểu đồ biến động giá của mã GHC Biểu đồ biến khối lượng của mã GHC
GIC 190.3 15.70 400 -1.26 % Biểu đồ biến động giá của mã GIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã GIC
GEG 7211.4 22.40 1319900 -1.75 % Biểu đồ biến động giá của mã GEG Biểu đồ biến khối lượng của mã GEG
GKM 1028.8 43.20 80800 -2.26 % Biểu đồ biến động giá của mã GKM Biểu đồ biến động khối lượng của mã GKM
GIL 3330 55.50 479600 -2.92 % Biểu đồ biến động giá của mã GIL Biểu đồ biến khối lượng của mã GIL
GSM 411.3 14.40 1200 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã GSM
GMC 702.9 21.30 100 -5.75 % Biểu đồ biến động giá của mã GMC Biểu đồ biến khối lượng của mã GMC
GER 26.4 12.00 100 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã GER Biểu đồ biến động khối lượng của mã GER
GE2 30022.1 25.30 0 -6.64 % Biểu đồ biến động giá của mã GE2 Biểu đồ biến khối lượng của mã GE2
GMH 287.9 17.45 250700 -6.68 % Biểu đồ biến động giá của mã GMH Biểu đồ biến động khối lượng của mã GMH
GND 270 30.00 500 -8.54 % Biểu đồ biến động giá của mã GND Biểu đồ biến khối lượng của mã GND
GDW 293.6 30.90 0 -9.91 % Biểu đồ biến động giá của mã GDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã GDW
GTD 94.9 10.20 0 -12.07 % Biểu đồ biến động giá của mã GTD Biểu đồ biến khối lượng của mã GTD
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.