MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách các mã đủ điều kiện GD ký quỹ

 
AAA
AAM
50 %
AAV
1 %
10 %
15 %
20 %
50 %
ABT
30 %
50 %
ACB
30 %
40 %
ACC
ACL
30 %
ACM
50 %
ADC
50 %
ADS
1 %
20 %
30 %
40 %
50 %
AGF
20 %
50 %
AGM
50 %
AGR
30 %
50 %
ALT
50 %
AMC
50 %
AME
50 %
AMV
1 %
20 %
ANV
40 %
APC
20 %
30 %
APG
30 %
API
50 %
APS
60 %
ARM
50 %
ASM
10 %
40 %
ASP
30 %
AST
10 %
20 %
40 %
ATA
20 %
30 %
BAX
20 %
40 %
50 %
BBC
20 %
BBS
50 %
BCC
10 %
BCE
20 %
30 %
BCG
10 %
30 %
BDB
50 %
BED
50 %
BFC
30 %
BIC
1 %
10 %
20 %
30 %
40 %
BID
40 %
BMC
20 %
30 %
BMI
20 %
35 %
BMP
30 %
40 %
45 %
BPC
50 %
BRC
50 %
BSC
50 %
BSI
20 %
30 %
40 %
BST
50 %
BTP
40 %
BTS
50 %
BTT
50 %
BTW
50 %
BVH
30 %
40 %
BVS
20 %
30 %
40 %
BWE
20 %
30 %
BXH
1 %
50 %
C32
30 %
35 %
C47
1 %
20 %
30 %
50 %
C69
30 %
50 %
CAG
50 %
CAN
CAP
1 %
20 %
30 %
CAV
20 %
30 %
CCI
50 %
CCL
30 %
CDC
20 %
30 %
CDN
50 %
CEO
20 %
CHP
40 %
CIA
30 %
CII
10 %
35 %
CKV
50 %
CLC
10 %
20 %
40 %
50 %
CLH
50 %
CLL
30 %
CLM
50 %
CLW
20 %
50 %
CMC
50 %
CMG
10 %
30 %
45 %
CMI
25 %
30 %
40 %
CMS
50 %
CMV
50 %
CMX
10 %
50 %
CNG
1 %
COM
CPC
50 %
CRC
10 %
20 %
30 %
CRE
20 %
40 %
CSC
30 %
CSM
10 %
40 %
CSV
20 %
CTB
50 %
CTC
50 %
CTD
20 %
30 %
40 %
CTF
10 %
20 %
30 %
50 %
CTG
30 %
CTI
CTP
50 %
CTS
20 %
40 %
CTT
50 %
CTX
20 %
50 %
CVN
50 %
CVT
20 %
CX8
50 %
D11
50 %
D2D
1 %
40 %
DAD
50 %
DAE
50 %
DAG
20 %
40 %
DAH
40 %
50 %
DAT
50 %
DBC
20 %
DBD
10 %
20 %
DBT
10 %
50 %
DC4
40 %
50 %
DCL
30 %
40 %
50 %
DCM
20 %
DCS
20 %
40 %
50 %
DDG
15 %
20 %
30 %
DGC
20 %
DGW
20 %
35 %
DHA
10 %
20 %
30 %
35 %
40 %
DHC
20 %
DHG
30 %
40 %
DHM
1 %
40 %
50 %
DHP
30 %
50 %
DHT
40 %
DIC
10 %
30 %
40 %
DID
50 %
DIG
20 %
30 %
DIH
50 %
DL1
30 %
DLG
10 %
20 %
30 %
35 %
DMC
1 %
10 %
20 %
40 %
DNC
50 %
DNM
50 %
DNP
25 %
DP3
30 %
DPG
10 %
40 %
DPM
40 %
DPR
20 %
45 %
DQC
40 %
50 %
DRC
20 %
30 %
DRH
10 %
20 %
30 %
40 %
DRL
50 %
DS3
50 %
DSN
1 %
10 %
20 %
40 %
DTA
50 %
DTC
50 %
DTD
30 %
DTT
50 %
DVP
30 %
DXG
30 %
DXP
20 %
DXV
50 %
E1VFVN30
ECI
50 %
EFI
20 %
30 %
40 %
EIB
20 %
EID
30 %
50 %
ELC
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
EVE
20 %
EVG
1 %
20 %
40 %
EVS
50 %
FCM
1 %
20 %
30 %
50 %
FCN
20 %
30 %
FDC
20 %
50 %
FID
1 %
FIR
10 %
20 %
40 %
50 %
FIT
10 %
20 %
30 %
40 %
FMC
20 %
FPT
30 %
40 %
FRT
40 %
FTM
20 %
50 %
FTS
20 %
30 %
40 %
FUESSV50
20 %
G20
20 %
40 %
50 %
GAS
30 %
40 %
GDT
30 %
40 %
GDW
50 %
GEG
20 %
40 %
50 %
GEX
GIL
10 %
40 %
GKM
10 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
GLT
50 %
GMC
10 %
40 %
GMD
30 %
GMX
20 %
50 %
GSP
10 %
30 %
40 %
GTA
50 %
HAD
HAG
50 %
HAH
40 %
HAP
1 %
10 %
20 %
HAR
10 %
15 %
40 %
HAT
20 %
50 %
HAX
10 %
HBC
20 %
HBS
50 %
HCC
30 %
HCD
1 %
40 %
50 %
HCM
20 %
40 %
HCT
50 %
HDA
1 %
30 %
40 %
HDB
30 %
40 %
HDC
HDG
20 %
HEV
50 %
HGM
45 %
HHC
HHG
20 %
30 %
40 %
50 %
HHP
20 %
30 %
50 %
HHS
HII
30 %
40 %
50 %
HJS
30 %
HLC
50 %
HLD
1 %
20 %
30 %
HMC
20 %
30 %
40 %
HMH
20 %
30 %
HNG
50 %
HNM
50 %
HOM
40 %
HOT
50 %
HPG
30 %
40 %
HPX
10 %
40 %
HQC
20 %
30 %
40 %
HRC
20 %
50 %
HSG
HSL
20 %
HT1
45 %
HTC
20 %
50 %
HTI
20 %
40 %
HTL
HTN
20 %
25 %
30 %
50 %
HTP
50 %
HTV
50 %
HU1
50 %
HU3
50 %
HUB
20 %
HUT
30 %
HVH
15 %
20 %
HVN
40 %
HVT
50 %
HVX
50 %
ICF
50 %
ICG
20 %
50 %
IDI
10 %
30 %
40 %
IDV
1 %
20 %
30 %
IJC
35 %
ILB
30 %
50 %
IMP
10 %
20 %
INC
50 %
INN
1 %
20 %
ITA
40 %
ITC
10 %
20 %
50 %
ITD
40 %
ITQ
JVC
50 %
KBC
30 %
KDC
1 %
10 %
40 %
KDH
30 %
KHP
40 %
50 %
KHS
50 %
KKC
30 %
50 %
KLF
20 %
30 %
KMR
KMT
50 %
KOS
10 %
15 %
20 %
50 %
KPF
10 %
30 %
50 %
KSB
20 %
40 %
KST
50 %
KTS
50 %
KVC
1 %
L10
30 %
50 %
L14
30 %
L18
50 %
L35
50 %
L44
20 %
L62
50 %
LAF
50 %
LAS
20 %
40 %
LBE
50 %
LBM
1 %
LCD
50 %
LCG
45 %
LCM
20 %
30 %
40 %
LDG
20 %
LDP
50 %
LGC
20 %
LGL
10 %
30 %
LHC
1 %
20 %
30 %
40 %
LHG
20 %
LIG
1 %
20 %
30 %
LIX
LM8
20 %
LSS
20 %
LTC
50 %
LUT
50 %
MAC
1 %
20 %
30 %
40 %
MAS
1 %
30 %
MBB
30 %
MBG
20 %
50 %
MBS
MCC
50 %
MCF
50 %
MCG
30 %
MCO
50 %
MCP
50 %
MDC
40 %
50 %
MDG
50 %
MEC
50 %
MEL
50 %
MHC
20 %
30 %
MHL
50 %
MKV
50 %
MLS
20 %
50 %
MPT
50 %
MSH
20 %
30 %
MSN
20 %
30 %
40 %
MST
1 %
30 %
MTG
30 %
MWG
30 %
40 %
NAF
10 %
30 %
40 %
NAG
10 %
NAP
50 %
NAV
50 %
NBB
40 %
NBC
NBP
NBW
50 %
NCT
10 %
30 %
40 %
NDN
NDX
50 %
NET
1 %
20 %
30 %
40 %
NFC
20 %
50 %
NHA
1 %
20 %
30 %
NHC
50 %
NHP
50 %
NKG
NLG
30 %
NNC
10 %
20 %
40 %
NRC
30 %
40 %
50 %
NSC
20 %
30 %
NSH
20 %
25 %
50 %
NST
50 %
NT2
20 %
30 %
40 %
NTH
50 %
NTL
20 %
NTP
20 %
40 %
NVB
1 %
15 %
30 %
NVL
10 %
20 %
35 %
NVT
50 %
OCH
10 %
30 %
50 %
OGC
ONE
50 %
OPC
1 %
30 %
40 %
PAC
PAN
PBP
50 %
PC1
30 %
PCE
50 %
PCT
50 %
PDB
20 %
30 %
40 %
PDN
20 %
30 %
40 %
50 %
PDR
20 %
PEN
50 %
PET
10 %
PGC
1 %
10 %
20 %
35 %
40 %
PGD
1 %
40 %
PGI
1 %
20 %
30 %
PGN
50 %
PGS
20 %
30 %
40 %
PHC
20 %
30 %
40 %
PHN
50 %
PHP
30 %
PHR
30 %
PIA
50 %
PIC
50 %
PIV
50 %
PJC
50 %
PJT
PLC
30 %
PLP
20 %
PLX
10 %
PMB
50 %
PMC
1 %
10 %
20 %
40 %
PMG
10 %
30 %
40 %
50 %
PMP
50 %
PMS
PNC
50 %
PNJ
20 %
30 %
40 %
POT
50 %
POW
30 %
40 %
PPC
30 %
PPE
50 %
PPP
50 %
PPS
50 %
PPY
50 %
PRC
50 %
PSC
50 %
PSD
50 %
PSE
50 %
PSW
50 %
PTB
20 %
PTD
50 %
PTI
20 %
40 %
50 %
PTS
50 %
PVB
20 %
30 %
50 %
PVC
20 %
50 %
PVD
30 %
PVE
20 %
50 %
PVG
10 %
20 %
40 %
PVI
45 %
PVS
30 %
PVT
30 %
PVX
30 %
PXI
30 %
PXS
QBS
30 %
50 %
QCG
20 %
30 %
50 %
QHD
15 %
20 %
50 %
QNC
50 %
QST
50 %
QTC
50 %
RAL
20 %
40 %
RCL
50 %
RDP
30 %
50 %
REE
30 %
40 %
S4A
50 %
S55
20 %
30 %
S74
33 %
50 %
S99
20 %
30 %
50 %
SAB
30 %
40 %
SAF
SAM
10 %
SAV
20 %
50 %
SBA
1 %
SBT
10 %
20 %
30 %
45 %
SBV
50 %
SC5
50 %
SCD
1 %
50 %
SCI
20 %
30 %
50 %
SCJ
20 %
SCL
SCR
10 %
20 %
45 %
SCS
10 %
20 %
30 %
40 %
SD2
20 %
SD5
30 %
SD6
40 %
50 %
SD7
20 %
SD9
10 %
20 %
30 %
40 %
SDA
50 %
SDC
50 %
SDG
1 %
SDN
50 %
SDP
SDT
30 %
40 %
SED
50 %
SFC
50 %
SFG
20 %
30 %
40 %
SFI
10 %
30 %
SFN
50 %
SGC
50 %
SGD
50 %
SGN
20 %
40 %
50 %
SGR
50 %
SGT
50 %
SHA
10 %
20 %
40 %
50 %
SHB
20 %
SHE
50 %
SHI
10 %
SHN
10 %
30 %