TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 08:55
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
IME 507.6 141.00 0 39.60 % Biểu đồ biến động giá của mã IME Biểu đồ biến động khối lượng của mã IME
ITC 1306.1 14.90 1589500 25.74 % Biểu đồ biến động giá của mã ITC Biểu đồ biến khối lượng của mã ITC
ILA 124.2 6.70 89301 24.07 % Biểu đồ biến động giá của mã ILA Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILA
IVS 631.1 9.10 121000 13.75 % Biểu đồ biến động giá của mã IVS Biểu đồ biến khối lượng của mã IVS
ICI 34 8.50 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã ICI Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICI
IDI 4826.1 21.20 5716200 11.58 % Biểu đồ biến động giá của mã IDI Biểu đồ biến khối lượng của mã IDI
INC 31 17.20 0 9.55 % Biểu đồ biến động giá của mã INC Biểu đồ biến động khối lượng của mã INC
ICG 174 8.70 5600 8.75 % Biểu đồ biến động giá của mã ICG Biểu đồ biến khối lượng của mã ICG
ITS 124.4 4.70 8700 6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã ITS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ITS
ICF 41 3.20 117800 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã ICF Biểu đồ biến khối lượng của mã ICF
ITQ 159.2 5.00 232410 6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã ITQ Biểu đồ biến động khối lượng của mã ITQ
ITA 7507.7 8.00 11332700 6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã ITA Biểu đồ biến khối lượng của mã ITA
ITD 223.9 12.25 488700 5.60 % Biểu đồ biến động giá của mã ITD Biểu đồ biến động khối lượng của mã ITD
ISH 981 21.80 1300 3.81 % Biểu đồ biến động giá của mã ISH Biểu đồ biến khối lượng của mã ISH
IPA 5003.8 23.40 435700 3.54 % Biểu đồ biến động giá của mã IPA Biểu đồ biến động khối lượng của mã IPA
ICN 841.2 70.10 0 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ICN Biểu đồ biến khối lượng của mã ICN
IDV 952.4 45.30 13643 2.95 % Biểu đồ biến động giá của mã IDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã IDV
IDJ 1953.5 15.60 2183753 2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã IDJ Biểu đồ biến khối lượng của mã IDJ
ILC 46 11.30 500 1.80 % Biểu đồ biến động giá của mã ILC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILC
IBC 1621.4 19.50 393000 1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã IBC Biểu đồ biến khối lượng của mã IBC
ICT 558.4 17.35 47000 0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã ICT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICT
IBD 82.8 9.20 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã IBD Biểu đồ biến khối lượng của mã IBD
IJC 4493.9 20.70 1224900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã IJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã IJC
IDC 18600 62.00 3160774 -0.48 % Biểu đồ biến động giá của mã IDC Biểu đồ biến khối lượng của mã IDC
IHK 32.1 15.00 1100 -0.66 % Biểu đồ biến động giá của mã IHK Biểu đồ biến động khối lượng của mã IHK
ILB 838 34.20 5500 -0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã ILB Biểu đồ biến khối lượng của mã ILB
IFS 2030.4 23.30 2200 -2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã IFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã IFS
IDP 9902.8 168.00 0 -3.34 % Biểu đồ biến động giá của mã IDP Biểu đồ biến khối lượng của mã IDP
INN 862.2 47.90 3650 -4.01 % Biểu đồ biến động giá của mã INN Biểu đồ biến động khối lượng của mã INN
ICC 136.8 36.00 100 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã ICC Biểu đồ biến khối lượng của mã ICC
IMP 4075.7 61.10 300 -8.12 % Biểu đồ biến động giá của mã IMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã IMP
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.