TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 15/08/2022, 20:20
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 15/08 So với tuần trước
(-)
VPA 73.9 4.90 2400 28.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VPA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPA
VTE 115.4 7.40 0 21.31 % Biểu đồ biến động giá của mã VTE Biểu đồ biến khối lượng của mã VTE
VNP 349.7 18.00 95900 13.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VNP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNP
VXT 77.6 16.00 1800 13.48 % Biểu đồ biến động giá của mã VXT Biểu đồ biến khối lượng của mã VXT
VC5 8.5 1.70 0 13.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VC5 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC5
VFC 1275 37.50 0 13.29 % Biểu đồ biến động giá của mã VFC Biểu đồ biến khối lượng của mã VFC
VGC 29546.3 65.90 1027700 13.04 % Biểu đồ biến động giá của mã VGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGC
VXB 46.6 11.50 - 12.75 %
VLC 3929.5 22.80 250563 11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLC
VMD 383.7 24.85 7400 10.69 % Biểu đồ biến động giá của mã VMD Biểu đồ biến khối lượng của mã VMD
VNF 549.2 20.80 45200 10.05 % Biểu đồ biến động giá của mã VNF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNF
VLG 95.2 6.70 9405 9.84 % Biểu đồ biến động giá của mã VLG Biểu đồ biến khối lượng của mã VLG
VE1 27 4.50 9900 9.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VE1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VE1
V11 10.1 1.20 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã V11 Biểu đồ biến khối lượng của mã V11
V15 12 1.20 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã V15 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V15
VNY 63 5.00 13400 8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã VNY Biểu đồ biến khối lượng của mã VNY
VIE 15.9 7.70 200 8.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VIE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIE
VSG 29.8 2.70 0 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSG Biểu đồ biến khối lượng của mã VSG
VGI 104055.7 34.19 2671313 7.84 % Biểu đồ biến động giá của mã VGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGI
VIG 303.8 8.90 505153 7.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VIG Biểu đồ biến khối lượng của mã VIG
VMI 16.4 1.50 0 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMI
VPC 46.7 8.30 0 6.41 % Biểu đồ biến động giá của mã VPC Biểu đồ biến khối lượng của mã VPC
VCC 222 18.50 100 6.32 % Biểu đồ biến động giá của mã VCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCC
VKC 102 5.10 567121 6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VKC Biểu đồ biến khối lượng của mã VKC
VAT 8.3 1.80 0 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAT
VQC 62.6 17.40 0 5.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VQC Biểu đồ biến khối lượng của mã VQC
VIX 3816.9 13.90 11103400 5.30 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIX
VNB 957.5 14.10 108200 5.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VNB Biểu đồ biến khối lượng của mã VNB
VE9 42.1 3.37 13700 5.16 % Biểu đồ biến động giá của mã VE9 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VE9
VNC 378 36.00 0 4.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VNC Biểu đồ biến khối lượng của mã VNC
VTP 6669.2 64.40 778728 4.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTP
VTV 202.8 6.50 54000 4.84 % Biểu đồ biến động giá của mã VTV Biểu đồ biến khối lượng của mã VTV
VW3 41 20.50 200 4.59 % Biểu đồ biến động giá của mã VW3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VW3
VTL 63.2 12.50 0 4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VTL Biểu đồ biến khối lượng của mã VTL
VSN 2103.8 26.00 2300 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSN
VFG 1452 45.25 2000 3.75 % Biểu đồ biến động giá của mã VFG Biểu đồ biến khối lượng của mã VFG
V21 76.8 6.40 7300 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã V21 Biểu đồ biến động khối lượng của mã V21
VTA 51.2 6.40 4800 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VTA Biểu đồ biến khối lượng của mã VTA
VRE 68816.6 29.55 1207700 2.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VRE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRE
VBB 5262.2 11.02 17733 2.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VBB Biểu đồ biến khối lượng của mã VBB
VCS 12800 80.00 456663 2.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCS
VIC 253245.3 66.40 802100 2.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VIC Biểu đồ biến khối lượng của mã VIC
VCR 7154.9 34.07 17500 2.62 % Biểu đồ biến động giá của mã VCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCR
VAB 5649.6 10.46 469097 2.58 % Biểu đồ biến động giá của mã VAB Biểu đồ biến khối lượng của mã VAB
VNL 219.6 23.30 21700 2.19 % Biểu đồ biến động giá của mã VNL Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNL
VHC 16100.5 87.80 807700 2.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VHC Biểu đồ biến khối lượng của mã VHC
VAF 531.1 14.10 5100 1.81 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAF
VEA 61104.9 45.99 67631 1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VEA Biểu đồ biến khối lượng của mã VEA
VAV 914 28.56 3300 1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAV
VFS 1532.4 19.10 152802 1.57 % Biểu đồ biến động giá của mã VFS Biểu đồ biến khối lượng của mã VFS
VTH 35.5 7.10 500 1.43 % Biểu đồ biến động giá của mã VTH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTH
VND 27340.6 22.45 14742400 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến khối lượng của mã VND
VEF 19435.4 116.66 12400 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VEF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEF
V12 89 15.30 0 1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã V12 Biểu đồ biến khối lượng của mã V12
VPI 14410 65.50 1242000 1.24 % Biểu đồ biến động giá của mã VPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPI
VPB 116399.2 30.35 11208300 1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến khối lượng của mã VPB
VTZ 178 8.90 4406 1.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VTZ Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTZ
VGV 375.6 10.50 0 0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VGV Biểu đồ biến khối lượng của mã VGV
VCI 15544 46.40 7099200 0.87 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCI
VNE 1076.2 11.90 361000 0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VNE Biểu đồ biến khối lượng của mã VNE
VSA 387.7 27.50 17500 0.73 % Biểu đồ biến động giá của mã VSA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSA
VNA 890 44.50 16202 0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VNA Biểu đồ biến khối lượng của mã VNA
VCA 223.3 14.70 1100 0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCA
VUA 1539.1 45.40 201400 0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VUA Biểu đồ biến khối lượng của mã VUA
VTC 68 15.00 2848 0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTC
VGS 770.6 18.30 230235 0.55 % Biểu đồ biến động giá của mã VGS Biểu đồ biến khối lượng của mã VGS
VIT 950 19.00 0 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã VIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIT
VHL 527.5 21.10 0 0.48 % Biểu đồ biến động giá của mã VHL Biểu đồ biến khối lượng của mã VHL
VNR 3873.9 25.70 42700 0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã VNR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNR
VIB 42788.8 26.25 2349900 0.38 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến khối lượng của mã VIB
VTR 494.6 28.60 35720 0.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VTR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTR
VRG 779.4 30.10 2600 0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VRG Biểu đồ biến khối lượng của mã VRG
VHM 267793.6 61.50 2189500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VHM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHM
VLF 28.7 2.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VLF Biểu đồ biến khối lượng của mã VLF
VIH 67.2 12.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIH
VC9 142.8 11.90 12100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VC9 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC9
VCP 2178.5 26.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCP
VHE 174 5.50 124300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VHE Biểu đồ biến khối lượng của mã VHE
VGP 225.9 27.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGP
VSM 72.6 23.80 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VSM Biểu đồ biến khối lượng của mã VSM
VC6 88 11.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VC6 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC6
VTJ 49 4.30 6800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VTJ Biểu đồ biến khối lượng của mã VTJ
VCB 387119.9 81.80 1259500 -0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã VCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCB
VHG 658 4.39 1766660 -0.30 % Biểu đồ biến động giá của mã VHG Biểu đồ biến khối lượng của mã VHG
VSI 314.2 23.80 1800 -0.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSI
VPD 2355.6 22.10 19400 -0.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến khối lượng của mã VPD
VJC 67376.4 124.40 668200 -0.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VJC
VTD 89.4 14.90 116000 -0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VTD Biểu đồ biến khối lượng của mã VTD
VC7 571.7 11.90 101143 -0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VC7 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC7
VDP 484.4 35.80 400 -0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VDP Biểu đồ biến khối lượng của mã VDP
VC1 130.8 10.90 2100 -0.91 % Biểu đồ biến động giá của mã VC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC1
VNM 149431.8 71.50 2525800 -0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến khối lượng của mã VNM
VIP 459.4 6.71 149500 -1.03 % Biểu đồ biến động giá của mã VIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIP
VTO 671.7 8.41 223100 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã VTO Biểu đồ biến khối lượng của mã VTO
VID 256 7.21 85300 -1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã VID Biểu đồ biến động khối lượng của mã VID
VDS 1382.1 13.15 591700 -1.13 % Biểu đồ biến động giá của mã VDS Biểu đồ biến khối lượng của mã VDS
VIF 5985 17.10 0 -1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã VIF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIF
VSE 72.4 8.10 26400 -1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VSE Biểu đồ biến khối lượng của mã VSE
VCM 48 16.00 100 -1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCM
VGT 9329 18.66 929734 -1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã VGT Biểu đồ biến khối lượng của mã VGT
VLB 1739 37.00 18200 -1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã VLB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VLB
VOS 2548 18.20 1771900 -1.36 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến khối lượng của mã VOS
VCF 6541.1 246.10 200 -1.36 % Biểu đồ biến động giá của mã VCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCF
VNS 1197.7 17.65 300 -1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VNS Biểu đồ biến khối lượng của mã VNS
VCG 10313.9 23.35 5454800 -1.48 % Biểu đồ biến động giá của mã VCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCG
VSH 9260.7 39.20 216300 -1.51 % Biểu đồ biến động giá của mã VSH Biểu đồ biến khối lượng của mã VSH
VMC 260 13.00 23500 -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã VMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMC
VSF 3150 6.30 0 -1.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VSF Biểu đồ biến khối lượng của mã VSF
VRC 630 12.60 38200 -1.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRC
VNG 1157.6 11.90 60300 -1.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến khối lượng của mã VNG
VPS 285 11.65 1900 -1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã VPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPS
VET 1120.5 70.03 2100 -1.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VET Biểu đồ biến khối lượng của mã VET
VE3 13.3 10.10 1100 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VE3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VE3
VPG 2191.2 30.40 950700 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VPG Biểu đồ biến khối lượng của mã VPG
VSC 4571.9 37.70 306200 -1.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSC
VST 305.5 4.70 0 -2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã VST Biểu đồ biến khối lượng của mã VST
VC3 2946.4 44.10 415000 -2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VC3 Biểu đồ biến động khối lượng của mã VC3
VNT 788.6 66.00 0 -2.51 % Biểu đồ biến động giá của mã VNT Biểu đồ biến khối lượng của mã VNT
VNH 29.7 3.70 76700 -2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNH
VE8 12.8 7.10 0 -2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VE8 Biểu đồ biến khối lượng của mã VE8
VTB 145 12.10 100 -3.20 % Biểu đồ biến động giá của mã VTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTB
VPH 858.2 9.00 173500 -3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến khối lượng của mã VPH
VWS 55.8 15.50 0 -3.73 % Biểu đồ biến động giá của mã VWS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VWS
VGG 1856.6 42.10 500 -3.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VGG Biểu đồ biến khối lượng của mã VGG
VGL 206.1 22.10 0 -3.91 % Biểu đồ biến động giá của mã VGL Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGL
VC2 1109.2 23.50 537604 -4.08 % Biểu đồ biến động giá của mã VC2 Biểu đồ biến khối lượng của mã VC2
VCX 177.8 6.70 100 -4.29 % Biểu đồ biến động giá của mã VCX Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCX
VMS 111.6 12.40 0 -4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã VMS Biểu đồ biến khối lượng của mã VMS
VEC 581.1 13.27 3200 -5.24 % Biểu đồ biến động giá của mã VEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VEC
VMG 50.9 5.30 11600 -5.36 % Biểu đồ biến động giá của mã VMG Biểu đồ biến khối lượng của mã VMG
VOC 2314.2 19.00 62200 -5.75 % Biểu đồ biến động giá của mã VOC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VOC
VBH 26.9 9.28 1100 -7.18 % Biểu đồ biến động giá của mã VBH Biểu đồ biến khối lượng của mã VBH
VFR 108 7.20 0 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã VFR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFR
VIW 928.3 16.00 100 -8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã VIW Biểu đồ biến khối lượng của mã VIW
VTK 197.3 40.00 1000 -8.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VTK Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTK
VHD 680.7 17.91 15900 -10.43 % Biểu đồ biến động giá của mã VHD Biểu đồ biến khối lượng của mã VHD
VBC 209.2 27.90 18300 -12.54 % Biểu đồ biến động giá của mã VBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VBC
VIM 31 24.80 100 -12.68 % Biểu đồ biến động giá của mã VIM Biểu đồ biến khối lượng của mã VIM
VPR 108.9 23.80 0 -15.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VPR Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPR
VIN 553.4 21.70 400 -18.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VIN Biểu đồ biến khối lượng của mã VIN
VHH 43.5 5.80 1 -22.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VHH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHH
VDN 39.2 13.10 100 -29.95 % Biểu đồ biến động giá của mã VDN Biểu đồ biến khối lượng của mã VDN
VTX 230.7 11.00 0 -35.29 % Biểu đồ biến động giá của mã VTX Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTX
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.