MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - VNINDEX

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
31/01/2023 1,111.18  8.61 (0.78 %)    653,586,100  11,734,555,364,000  94,837,920  1,866,099,636,000  1,100.74  1,111.18  1,088.25 
30/01/2023 1,102.57  -14.53 (-1.30 %)    751,484,500  12,587,755,434,000  47,191,200  1,039,745,566,000  1,117.70  1,118.46  1,102.57 
27/01/2023 1,117.10  9.02 (0.81 %)    571,615,000  10,373,181,261,000  33,318,400  728,851,739,000  1,114.15  1,124.30  1,111.41 
19/01/2023 1,108.08  9.80 (0.89 %)    578,271,400  10,554,193,078,800  39,442,936  1,175,548,921,200  1,095.55  1,111.72  1,094.46 
18/01/2023 1,098.28  9.99 (0.92 %)    553,782,600  9,383,622,610,500  50,414,940  853,917,389,500  1,092.50  1,100.39  1,089.56 
17/01/2023 1,088.29  21.61 (2.03 %)    592,759,400  10,169,246,444,700  81,174,066  1,583,604,555,300  1,071.37  1,088.29  1,069.86 
16/01/2023 1,066.68  6.51 (0.61 %)    408,111,100  6,729,379,942,900  112,679,788  2,642,639,057,100  1,062.19  1,067.74  1,057.87 
13/01/2023 1,060.17  3.78 (0.36 %)    475,699,600  7,889,450,280,700  194,532,095  4,505,311,719,300  1,060.89  1,066.39  1,055.23 
12/01/2023 1,056.39  0.63 (0.06 %)    384,586,029  6,483,730,436,200  121,880,829  2,228,012,563,800  1,058.52  1,060.97  1,050.27 
11/01/2023 1,055.76  2.41 (0.23 %)    508,219,700  8,245,684,462,160  36,964,718  612,312,537,840  1,058.77  1,065.69  1,054.53 
10/01/2023 1,053.35  -0.86 (-0.08 %)    423,409,835  7,166,182,633,800  122,853,233  2,544,471,366,200  1,054.87  1,057.44  1,045.75 
09/01/2023 1,054.21  2.77 (0.26 %)    386,345,500  6,513,683,350,000  88,858,465  2,004,479,650,000  1,058.28  1,062.12  1,050.95 
06/01/2023 1,051.44  -4.38 (-0.41 %)    614,549,000  10,119,953,269,500  83,950,467  1,826,657,730,500  1,055.51  1,065.58  1,047.26 
05/01/2023 1,055.82  9.47 (0.91 %)    496,500,700  8,148,843,520,000  38,552,200  1,035,911,480,000  1,048.17  1,058.14  1,046.64 
04/01/2023 1,046.35  2.45 (0.23 %)    566,957,000  9,094,885,898,710  80,773,520  1,437,506,101,290  1,048.31  1,052.60  1,041.56 
03/01/2023 1,043.90  36.81 (3.66 %)    518,145,310  8,363,585,200,000  33,180,251  885,815,800,000  1,011.39  1,043.90  1,011.38 
30/12/2022 1,007.09  -2.20 (-0.22 %)    344,378,600  5,606,368,908,800  62,756,881  1,816,759,091,200  1,017.45  1,017.99  1,007.09 
29/12/2022 1,009.29  -6.37 (-0.63 %)    371,300,498  5,850,916,543,600  91,359,935  2,385,029,456,400  1,016.06  1,021.96  1,009.29 
28/12/2022 1,015.66  11.09 (1.10 %)    392,271,900  6,436,029,013,800  198,180,865  4,235,463,986,200  1,008.41  1,020.52  998.97 
27/12/2022 1,004.57  19.36 (1.97 %)    507,289,700  7,573,556,617,000  86,067,471  1,995,526,383,000  986.07  1,007.88  983.67 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.