MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
MãTên quỹ Công ty quản lý quỹGiá trị tài sản ròng
(triệu)
ASEANSF Asean Smallcap Fund Asean Investment Advisors Ltd 0.00 (USD)
BVIMVIF Quỹ đầu tư Việt Nam Công ty Liên doanh quản lý quỹ BIDV-Vietnam Partners (BVIM) 0.00 (USD)
DCVEIL Dragon Capital Vietnam Enterprise Investment Ltd Dragon Capital 530.62 (USD)
DCVGF Dragon Capital Vietnam Growth Fund Ltd Dragon Capital 283.85 (USD)
DRAGON Dragon Capital 0.00 (USD)
DWSVF DWS Vietnam Fund Deutsche Asset Management/Deutsche Bank Group 0.90 (USD)
FTSEETF FTSE Vietnam ETF Deutsche Asset Management/Deutsche Bank Group 372.50 (USD)
GICSINGAPORE GIC/Government of Singapore Chính phủ Singapore 0.00 (USD)
HALLEY Halley Sicav - Halley Asian Prosperity Andbank Asset Management / Samarang LLP 0.00 (USD)
IDGVV IDG Ventures Vietnam IDG Capital 0.00 (USD)
IFCWB International Finance Corporation (World Bank) 0.00 (USD)
JACCAR Jaccar Jaccar Capital 0.00 (USD)
JFVOF JPMorgan Vietnam Opportunities Fund J.P.Morgan Asset Management 130.70 (USD)
LIONGVF LionGlobal Vietnam Fund Lion Global Investors 145.40 (USD)
MEKONGCAP Mekong Capital 0.00 (USD)
NDHINVEST Công ty TNHH Đầu tư NDH Nguyễn Duy Hưng 0.00 (USD)
PENM BankInvest/PENM Partners BankInvest/PENM Partners 0.00 (USD)
PXPVEEF PXP Vietnam Emerging Equity Fund PXP Vietnam Asset Management 114.10 (USD)
PYNMFE Mutual Fund Elite PYN Fund Management (Phần Lan) 323.00 (USD)
REDRIVER Red River Holding Group Artemis 0.00 (USD)
SAIGONAM Saigon Asset Management Saigon Asset Management 110.00 (USD)
SAMVEH Vietnam Equity Holding Saigon Asset Management 75.00 (USD)
SAMVPH Vietnam Property Holding Saigon Asset Management 50.00 (USD)
SCIC Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 0.00 (USD)
TAEL TAEL Partners TAEL Partners 0.00 (USD)
TEMASEK Temasek Holdings Chính phủ Singapore 0.00 (USD)
TEMPLETON Franklin Templeton Investments Franklin Templeton Investments 0.00 (USD)
VCVNI VinaCapital Vietnam Infrastructure Ltd VinaCapital Investment Management Ltd 209.20 (USD)
VCVOF VinaCapital Vietnam Opportunity Fund VinaCapital Invesment Management Ltd 738.70 (USD)
VIGROUP VI (Vietnam Invesments) Group 0.00 (USD)
VINACAP VinaCapital 0.00 (USD)
VNHOLDING Vietnam Holding Limited Vietnam Holding Asset Management 125.11 (USD)
VNMETF Market Vectors Vietnam ETF Van Eck Global 510.50 (USD)
VNOMAN Vietnam Oman Investment 0.00 (USD)
WASATCH Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund Wasatch Funds 60.50 (USD)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.