TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Thứ 3, 09/08/2022, 08:22
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/08 So với tuần trước
(-)
PTL 601 6.01 278000 33.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTL
PXT 102 5.10 212400 30.77 % Biểu đồ biến động giá của mã PXT Biểu đồ biến khối lượng của mã PXT
PRO 29.7 9.90 0 26.92 % Biểu đồ biến động giá của mã PRO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PRO
PFL 285 5.70 455330 26.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PFL Biểu đồ biến khối lượng của mã PFL
PXS 372 6.20 1013700 26.53 % Biểu đồ biến động giá của mã PXS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXS
PMW 1480 37.00 100 24.16 % Biểu đồ biến động giá của mã PMW Biểu đồ biến khối lượng của mã PMW
PV2 149.4 4.00 197400 21.21 % Biểu đồ biến động giá của mã PV2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã PV2
PXI 117 3.90 944931 18.18 % Biểu đồ biến động giá của mã PXI Biểu đồ biến khối lượng của mã PXI
PXL 852 10.30 584313 15.73 % Biểu đồ biến động giá của mã PXL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PXL
PVX 1600 4.00 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PVX Biểu đồ biến khối lượng của mã PVX
PIV 27.7 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PIV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIV
PPI 77.3 1.60 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PPI Biểu đồ biến khối lượng của mã PPI
PVH 50.4 2.40 0 14.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVH
PHH 214 10.70 0 13.83 % Biểu đồ biến động giá của mã PHH Biểu đồ biến khối lượng của mã PHH
PVD 9103.8 18.00 9277800 13.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PVD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVD
PWS 399.3 10.40 1000 11.83 % Biểu đồ biến động giá của mã PWS Biểu đồ biến khối lượng của mã PWS
PCF 14.4 4.80 133 11.63 % Biểu đồ biến động giá của mã PCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCF
PVL 350 7.00 753829 11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã PVL Biểu đồ biến khối lượng của mã PVL
PLP 547.2 9.12 394900 10.01 % Biểu đồ biến động giá của mã PLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLP
PVC 920 18.40 1615810 9.52 % Biểu đồ biến động giá của mã PVC Biểu đồ biến khối lượng của mã PVC
PET 3441.6 38.05 965000 9.50 % Biểu đồ biến động giá của mã PET Biểu đồ biến động khối lượng của mã PET
PVV 144 4.80 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã PVV Biểu đồ biến khối lượng của mã PVV
PVR 127.4 2.40 0 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã PVR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVR
PCM 58 14.50 100 9.02 % Biểu đồ biến động giá của mã PCM Biểu đồ biến khối lượng của mã PCM
PGT 56.4 6.10 1700 8.93 % Biểu đồ biến động giá của mã PGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGT
PGD 3226.5 35.85 46100 8.64 % Biểu đồ biến động giá của mã PGD Biểu đồ biến khối lượng của mã PGD
PSH 1520.7 12.05 828500 8.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSH
PVB 339.1 15.70 60100 8.28 % Biểu đồ biến động giá của mã PVB Biểu đồ biến khối lượng của mã PVB
POM 2178.7 7.79 227900 7.75 % Biểu đồ biến động giá của mã POM Biểu đồ biến động khối lượng của mã POM
PXM 21 1.40 0 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PXM Biểu đồ biến khối lượng của mã PXM
PVA 30.6 1.40 0 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PVA Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVA
PVT 6812.9 21.05 2395000 7.40 % Biểu đồ biến động giá của mã PVT Biểu đồ biến khối lượng của mã PVT
PHS 2003.1 22.00 0 7.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHS
PVO 78.3 8.80 15105 7.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PVO Biểu đồ biến khối lượng của mã PVO
PCE 309 30.90 34500 7.29 % Biểu đồ biến động giá của mã PCE Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCE
PC1 9359.4 39.80 1804700 6.99 % Biểu đồ biến động giá của mã PC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã PC1
PVP 1169 12.40 131574 6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVP
PSI 562.5 9.40 214600 6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PSI Biểu đồ biến khối lượng của mã PSI
PNC 113.7 10.30 0 6.63 % Biểu đồ biến động giá của mã PNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNC
PVS 11949.2 25.00 7792557 6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã PVS Biểu đồ biến khối lượng của mã PVS
PVY 107.1 1.80 0 5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã PVY Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVY
PMT 46.5 9.30 0 5.68 % Biểu đồ biến động giá của mã PMT Biểu đồ biến khối lượng của mã PMT
PAS 260.9 9.30 1527910 5.68 % Biểu đồ biến động giá của mã PAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAS
PPY 100.4 11.60 3900 5.45 % Biểu đồ biến động giá của mã PPY Biểu đồ biến khối lượng của mã PPY
PVG 386.9 10.60 218700 4.95 % Biểu đồ biến động giá của mã PVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVG
PTC 450.7 13.95 282400 4.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PTC Biểu đồ biến khối lượng của mã PTC
PSW 224.4 13.20 32610 3.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PSW Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSW
PSL 220.9 18.70 500 3.89 % Biểu đồ biến động giá của mã PSL Biểu đồ biến khối lượng của mã PSL
PGV 29097.8 25.90 21500 3.81 % Biểu đồ biến động giá của mã PGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGV
POW 32786.2 14.00 10276100 3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã POW Biểu đồ biến khối lượng của mã POW
PTB 4286.4 63.00 163600 3.28 % Biểu đồ biến động giá của mã PTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTB
PMB 189.6 15.80 21400 3.27 % Biểu đồ biến động giá của mã PMB Biểu đồ biến khối lượng của mã PMB
PMP 67.2 16.00 6700 3.23 % Biểu đồ biến động giá của mã PMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMP
PSE 245 19.60 9200 3.16 % Biểu đồ biến động giá của mã PSE Biểu đồ biến khối lượng của mã PSE
PEN 50.5 10.10 0 3.06 % Biểu đồ biến động giá của mã PEN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEN
PWA 68 6.80 38500 3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã PWA Biểu đồ biến khối lượng của mã PWA
PTI 4735.3 58.90 323 2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã PTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTI
PMG 512.3 12.15 900 2.97 % Biểu đồ biến động giá của mã PMG Biểu đồ biến khối lượng của mã PMG
PHR 9484.9 70.00 1001100 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PHR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHR
PSB 395 7.90 6500 2.60 % Biểu đồ biến động giá của mã PSB Biểu đồ biến khối lượng của mã PSB
PIT 99.4 6.54 18300 2.51 % Biểu đồ biến động giá của mã PIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIT
PRC 20.4 17.00 0 2.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PRC Biểu đồ biến khối lượng của mã PRC
PVM 498.4 12.90 13000 2.38 % Biểu đồ biến động giá của mã PVM Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVM
PHC 428.1 8.45 127900 2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PHC Biểu đồ biến khối lượng của mã PHC
PGS 1445 28.90 3426 2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã PGS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGS
PSP 231.8 10.30 7300 1.98 % Biểu đồ biến động giá của mã PSP Biểu đồ biến khối lượng của mã PSP
PIC 533.4 16.00 200 1.91 % Biểu đồ biến động giá của mã PIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIC
PGB 6720 22.40 23519 1.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PGB Biểu đồ biến khối lượng của mã PGB
PLX 54925.1 42.45 1603600 1.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PLX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLX
PAN 5203.4 24.05 1124200 1.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PAN Biểu đồ biến khối lượng của mã PAN
PNT 72.4 7.80 4000 1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNT
PHP 5983.4 18.30 36000 1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã PHP Biểu đồ biến khối lượng của mã PHP
PGI 3049.7 27.50 4600 1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã PGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGI
PLC 2262.4 28.00 380373 1.08 % Biểu đồ biến động giá của mã PLC Biểu đồ biến khối lượng của mã PLC
PRE 1397.8 19.20 2300 1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã PRE Biểu đồ biến động khối lượng của mã PRE
PPC 5774.4 17.70 76500 0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PPC Biểu đồ biến khối lượng của mã PPC
PTP 94.5 13.90 0 0.72 % Biểu đồ biến động giá của mã PTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTP
PBC 1716 15.60 50500 0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã PBC Biểu đồ biến khối lượng của mã PBC
PDR 36134.6 53.80 2253600 0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã PDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDR
PDN 1920.7 103.70 1100 0.19 % Biểu đồ biến động giá của mã PDN Biểu đồ biến khối lượng của mã PDN
PTO 24.5 20.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTO Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTO
PLA 52 5.20 2000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PLA Biểu đồ biến khối lượng của mã PLA
PTD 40.3 12.60 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTD
PSG 108.5 3.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PSG Biểu đồ biến khối lượng của mã PSG
PCG 134 7.10 8430 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCG
PJS 108.9 12.10 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PJS Biểu đồ biến khối lượng của mã PJS
PTT 64 6.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTT
PEC 23.4 7.50 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PEC Biểu đồ biến khối lượng của mã PEC
PCN 17.3 4.40 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PCN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCN
PDC 84 5.60 14400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PDC Biểu đồ biến khối lượng của mã PDC
PGC 1164.6 19.30 20500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGC
PSC 92.9 12.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PSC Biểu đồ biến khối lượng của mã PSC
PDV 263.7 10.50 6000 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PDV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDV
PAT 3405 136.20 107123 -0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã PAT Biểu đồ biến khối lượng của mã PAT
PNJ 28312.9 116.70 1235900 -0.26 % Biểu đồ biến động giá của mã PNJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNJ
PMS 176.4 24.40 200 -0.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PMS Biểu đồ biến khối lượng của mã PMS
PSD 800 22.90 13100 -0.43 % Biểu đồ biến động giá của mã PSD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PSD
PJT 243.1 10.55 4100 -0.47 % Biểu đồ biến động giá của mã PJT Biểu đồ biến khối lượng của mã PJT
PPH 2314.8 31.00 111200 -0.64 % Biểu đồ biến động giá của mã PPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPH
POS 528 13.20 11900 -0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã POS Biểu đồ biến khối lượng của mã POS
PPS 184.5 12.30 2800 -0.81 % Biểu đồ biến động giá của mã PPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPS
PVI 10564.3 45.10 17554 -1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã PVI Biểu đồ biến khối lượng của mã PVI
PTV 154 7.70 14100 -1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã PTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTV
PGN 103.1 12.20 67888 -1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã PGN Biểu đồ biến khối lượng của mã PGN
PEG 1391.4 6.00 0 -1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã PEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PEG
PTS 66.3 11.90 2720 -1.65 % Biểu đồ biến động giá của mã PTS Biểu đồ biến khối lượng của mã PTS
PPP 128.5 14.60 300 -2.01 % Biểu đồ biến động giá của mã PPP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPP
PPT 223.2 27.90 70300 -2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã PPT Biểu đồ biến khối lượng của mã PPT
PBP 73 15.20 27200 -2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PBP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBP
POT 533.9 27.48 4900 -3.78 % Biểu đồ biến động giá của mã POT Biểu đồ biến khối lượng của mã POT
PCT 156.4 6.80 7900 -4.23 % Biểu đồ biến động giá của mã PCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCT
PRT 4470 14.90 0 -4.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PRT Biểu đồ biến khối lượng của mã PRT
PAC 1603.3 34.50 1100 -5.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAC
PXA 25.5 1.70 0 -5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PXA Biểu đồ biến khối lượng của mã PXA
PBT 170 9.70 0 -5.83 % Biểu đồ biến động giá của mã PBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PBT
PDB 138.1 15.50 23200 -6.06 % Biểu đồ biến động giá của mã PDB Biểu đồ biến khối lượng của mã PDB
PCC 189.8 16.50 1700 -7.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PCC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCC
POV 142.5 11.40 14250 -7.32 % Biểu đồ biến động giá của mã POV Biểu đồ biến khối lượng của mã POV
PHN 253.9 35.00 0 -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHN
PMC 560 60.00 500 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã PMC Biểu đồ biến khối lượng của mã PMC
PNG 144.9 16.10 0 -8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNG
PJC 151.7 20.70 100 -10.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PJC Biểu đồ biến khối lượng của mã PJC
PVE 87.5 3.50 0 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã PVE Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVE
PLO 20.9 2.90 0 -14.71 % Biểu đồ biến động giá của mã PLO Biểu đồ biến khối lượng của mã PLO
PCH 242 12.10 158818 -26.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PCH Biểu đồ biến động khối lượng của mã PCH
PND 120.7 18.10 4900 -33.46 % Biểu đồ biến động giá của mã PND Biểu đồ biến khối lượng của mã PND
PMJ 25.2 14.00 0 -39.39 % Biểu đồ biến động giá của mã PMJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMJ
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.