TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 26/06/2022, 14:52
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 24/06 So với 1 tháng trước
(-)
BBC 2023.4 107.90 700 51.97 % Biểu đồ biến động giá của mã BBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBC
VSH 10347.4 43.80 186900 45.62 % Biểu đồ biến động giá của mã VSH Biểu đồ biến khối lượng của mã VSH
VGC 23762.6 53.00 1366500 39.47 % Biểu đồ biến động giá của mã VGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGC
YEG 681.9 21.80 265000 32.12 % Biểu đồ biến động giá của mã YEG Biểu đồ biến khối lượng của mã YEG
DTT 129.6 15.90 0 30.86 % Biểu đồ biến động giá của mã DTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTT
ANV 7269.8 57.00 1254200 29.55 % Biểu đồ biến động giá của mã ANV Biểu đồ biến khối lượng của mã ANV
DAT 988.2 17.90 2600 23.45 % Biểu đồ biến động giá của mã DAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAT
FRT 7163.6 90.70 866600 19.89 % Biểu đồ biến động giá của mã FRT Biểu đồ biến khối lượng của mã FRT
DGC 18595.6 122.60 1230200 19.31 % Biểu đồ biến động giá của mã DGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DGC
HDG 11170.4 54.80 1211000 18.61 % Biểu đồ biến động giá của mã HDG Biểu đồ biến khối lượng của mã HDG
HOT 303.2 37.90 100 18.44 % Biểu đồ biến động giá của mã HOT Biểu đồ biến động khối lượng của mã HOT
MCP 489.8 32.50 2000 17.97 % Biểu đồ biến động giá của mã MCP Biểu đồ biến khối lượng của mã MCP
PC1 8959.6 38.10 1424200 17.59 % Biểu đồ biến động giá của mã PC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã PC1
KDC 17260 61.70 1126900 15.98 % Biểu đồ biến động giá của mã KDC Biểu đồ biến khối lượng của mã KDC
MSH 2580.5 51.60 41000 15.52 % Biểu đồ biến động giá của mã MSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSH
CSV 2068.6 46.80 334000 15.48 % Biểu đồ biến động giá của mã CSV Biểu đồ biến khối lượng của mã CSV
REE 30580 85.80 583700 14.40 % Biểu đồ biến động giá của mã REE Biểu đồ biến động khối lượng của mã REE
SVI 884.2 68.90 2200 13.89 % Biểu đồ biến động giá của mã SVI Biểu đồ biến khối lượng của mã SVI
PNJ 29598.7 122.00 703900 13.66 % Biểu đồ biến động giá của mã PNJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNJ
CTD 4121.3 52.00 144300 13.54 % Biểu đồ biến động giá của mã CTD Biểu đồ biến khối lượng của mã CTD
VSI 310.2 23.50 900 13.53 % Biểu đồ biến động giá của mã VSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSI
GEG 6909.5 22.75 1456300 13.22 % Biểu đồ biến động giá của mã GEG Biểu đồ biến khối lượng của mã GEG
FMC 4060.7 62.10 97900 12.09 % Biểu đồ biến động giá của mã FMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FMC
GMC 714.5 21.65 0 11.57 % Biểu đồ biến động giá của mã GMC Biểu đồ biến khối lượng của mã GMC
NT2 6995.4 24.30 2089000 11.47 % Biểu đồ biến động giá của mã NT2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NT2
LIX 1451.5 44.80 1200 11.29 % Biểu đồ biến động giá của mã LIX Biểu đồ biến khối lượng của mã LIX
TMT 871 22.40 37000 11.17 % Biểu đồ biến động giá của mã TMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMT
VNE 1098.8 12.15 170900 10.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VNE Biểu đồ biến khối lượng của mã VNE
HPX 7375.5 27.35 267800 10.73 % Biểu đồ biến động giá của mã HPX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPX
VPI 13904 63.20 678000 9.91 % Biểu đồ biến động giá của mã VPI Biểu đồ biến khối lượng của mã VPI
SSB 51785.8 31.20 2067000 9.36 % Biểu đồ biến động giá của mã SSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSB
TDM 3900 39.00 206300 9.24 % Biểu đồ biến động giá của mã TDM Biểu đồ biến khối lượng của mã TDM
TNH 2152.8 41.50 155800 9.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TNH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNH
CNG 999 37.00 80700 9.14 % Biểu đồ biến động giá của mã CNG Biểu đồ biến khối lượng của mã CNG
VOS 2184 15.60 1069100 9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VOS
MWG 34183.5 71.90 2716400 8.83 % Biểu đồ biến động giá của mã MWG Biểu đồ biến khối lượng của mã MWG
MIG 3503.5 24.50 916300 7.95 % Biểu đồ biến động giá của mã MIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MIG
GAS 216030 114.00 806000 7.75 % Biểu đồ biến động giá của mã GAS Biểu đồ biến khối lượng của mã GAS
BVH 40679.3 54.80 2319800 7.66 % Biểu đồ biến động giá của mã BVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVH
GTA 152.9 14.70 700 7.33 % Biểu đồ biến động giá của mã GTA Biểu đồ biến khối lượng của mã GTA
PHR 8793.9 64.90 260600 7.10 % Biểu đồ biến động giá của mã PHR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHR
DGW 10844.9 119.50 323400 6.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DGW Biểu đồ biến khối lượng của mã DGW
TRC 1230 41.00 1700 6.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRC
TCL 1085.7 36.00 26200 6.19 % Biểu đồ biến động giá của mã TCL Biểu đồ biến khối lượng của mã TCL
TLG 3481.3 44.75 33800 5.79 % Biểu đồ biến động giá của mã TLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLG
BWE 9877.5 51.20 137100 5.57 % Biểu đồ biến động giá của mã BWE Biểu đồ biến khối lượng của mã BWE
DCM 19058.4 36.00 2894100 5.57 % Biểu đồ biến động giá của mã DCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCM
NCT 2407.4 92.00 3100 5.50 % Biểu đồ biến động giá của mã NCT Biểu đồ biến khối lượng của mã NCT
IJC 3983.7 18.35 683400 5.46 % Biểu đồ biến động giá của mã IJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã IJC
POW 31732.4 13.55 11086300 5.45 % Biểu đồ biến động giá của mã POW Biểu đồ biến khối lượng của mã POW
FPT 78163.8 85.50 902400 5.43 % Biểu đồ biến động giá của mã FPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FPT
ST8 441.1 17.15 200 5.21 % Biểu đồ biến động giá của mã ST8 Biểu đồ biến khối lượng của mã ST8
CAV 3381.1 58.70 0 4.82 % Biểu đồ biến động giá của mã CAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAV
VPD 1923.9 18.05 39100 4.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến khối lượng của mã VPD
CSM 1875.6 18.10 206300 4.62 % Biểu đồ biến động giá của mã CSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSM
CMG 6321.9 58.00 26100 3.94 % Biểu đồ biến động giá của mã CMG Biểu đồ biến khối lượng của mã CMG
FIR 1151.9 42.60 302100 3.90 % Biểu đồ biến động giá của mã FIR Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIR
NAV 192.4 24.05 0 3.89 % Biểu đồ biến động giá của mã NAV Biểu đồ biến khối lượng của mã NAV
PGD 2943 32.70 4000 3.81 % Biểu đồ biến động giá của mã PGD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGD
VNM 149431.8 71.50 1684400 3.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến khối lượng của mã VNM
TBC 1943.1 30.60 9300 3.73 % Biểu đồ biến động giá của mã TBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBC
FUE 0 26.80 885700 3.51 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVFVND Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVFVND
CLW 461.5 35.50 6200 3.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLW
BTP 1025.2 16.95 11900 3.35 % Biểu đồ biến động giá của mã BTP Biểu đồ biến khối lượng của mã BTP
GMH 283 17.15 144400 3.31 % Biểu đồ biến động giá của mã GMH Biểu đồ biến động khối lượng của mã GMH
ACB 64306.4 23.80 1588100 3.30 % Biểu đồ biến động giá của mã ACB Biểu đồ biến khối lượng của mã ACB
HAS 92.8 11.60 800 3.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAS
NSC 1632.1 92.80 700 3.11 % Biểu đồ biến động giá của mã NSC Biểu đồ biến khối lượng của mã NSC
SAM 4256.4 11.65 2243300 3.10 % Biểu đồ biến động giá của mã SAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAM
SJD 1228.2 17.80 28800 2.59 % Biểu đồ biến động giá của mã SJD Biểu đồ biến khối lượng của mã SJD
SBT 10066.4 16.00 2094200 2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã SBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBT
TN1 964 27.90 3300 2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TN1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TN1
VSC 4883.9 44.30 254800 2.43 % Biểu đồ biến động giá của mã VSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSC
VJC 69488.7 128.30 621000 2.39 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến khối lượng của mã VJC
VDP 533.2 39.40 2000 2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã VDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDP
ICT 529.4 16.45 25300 2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã ICT Biểu đồ biến khối lượng của mã ICT
PAC 1624.2 34.95 9200 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã PAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAC
TVT 632.1 30.10 300 2.03 % Biểu đồ biến động giá của mã TVT Biểu đồ biến khối lượng của mã TVT
ILB 874.7 35.70 1100 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ILB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILB
AST 2524.5 56.10 16300 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AST Biểu đồ biến khối lượng của mã AST
PLX 52790.2 40.80 524800 2.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PLX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLX
HRC 1631.2 54.00 400 1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã HRC Biểu đồ biến khối lượng của mã HRC
BIC 3189.9 27.20 33100 1.87 % Biểu đồ biến động giá của mã BIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIC
HTL 237.6 19.80 0 1.81 % Biểu đồ biến động giá của mã HTL Biểu đồ biến khối lượng của mã HTL
TNC 828.7 43.05 200 1.77 % Biểu đồ biến động giá của mã TNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNC
DPR 3216.4 74.80 100300 1.49 % Biểu đồ biến động giá của mã DPR Biểu đồ biến khối lượng của mã DPR
OPC 1509.6 56.80 26300 1.43 % Biểu đồ biến động giá của mã OPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã OPC
SFC 254.1 22.50 0 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SFC Biểu đồ biến khối lượng của mã SFC
TRA 3896.6 94.00 71000 1.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TRA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRA
CHP 3525.9 24.00 3500 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã CHP Biểu đồ biến khối lượng của mã CHP
SBA 1246.1 20.60 4100 1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã SBA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBA
SGN 2276.8 67.80 300 1.19 % Biểu đồ biến động giá của mã SGN Biểu đồ biến khối lượng của mã SGN
VNS 878.8 12.95 0 1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNS
GMD 15671.7 52.00 1777300 1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã GMD Biểu đồ biến khối lượng của mã GMD
YBM 113.1 7.91 6900 1.15 % Biểu đồ biến động giá của mã YBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã YBM
SHP 2803.4 27.70 300 1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã SHP Biểu đồ biến khối lượng của mã SHP
PMG 613.5 14.55 0 1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã PMG Biểu đồ biến động khối lượng của mã PMG
SAB 99783.4 155.60 84000 1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã SAB Biểu đồ biến khối lượng của mã SAB
FDC 994.7 25.75 57400 0.98 % Biểu đồ biến động giá của mã FDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FDC
CTR 5863.5 63.10 648800 0.82 % Biểu đồ biến động giá của mã CTR Biểu đồ biến khối lượng của mã CTR
TCB 124637.5 35.50 2969100 0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã TCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCB
DSN 555.8 46.00 1200 0.55 % Biểu đồ biến động giá của mã DSN Biểu đồ biến khối lượng của mã DSN
MSN 155897.9 109.50 543000 0.46 % Biểu đồ biến động giá của mã MSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSN
S4A 1521.3 36.05 100 0.42 % Biểu đồ biến động giá của mã S4A Biểu đồ biến khối lượng của mã S4A
AGG 4228.3 37.85 144600 0.13 % Biểu đồ biến động giá của mã AGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGG
BTT 691.9 49.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTT Biểu đồ biến khối lượng của mã BTT
IBC 1654.7 19.90 130500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã IBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã IBC
DRL 627 66.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DRL Biểu đồ biến khối lượng của mã DRL
PET 3346.7 37.00 443700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PET Biểu đồ biến động khối lượng của mã PET
AAM 148.8 12.05 13700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã AAM Biểu đồ biến khối lượng của mã AAM
PPC 5741.7 17.60 50900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPC
FUC 44.5 8.90 100 -0.11 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCVREIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FUCVREIT
VCF 6312.5 237.50 0 -0.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VCF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCF
BMI 3233.9 29.50 244600 -0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã BMI Biểu đồ biến khối lượng của mã BMI
SHI 2252.8 15.00 383400 -0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SHI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHI
SII 896.9 13.90 1300 -0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã SII Biểu đồ biến khối lượng của mã SII
SJS 8258.1 71.90 5900 -0.42 % Biểu đồ biến động giá của mã SJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJS
EIB 38857.2 31.45 95800 -0.47 % Biểu đồ biến động giá của mã EIB Biểu đồ biến khối lượng của mã EIB
DHM 320.2 10.20 48200 -0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã DHM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHM
PVT 6214.1 19.20 1310300 -0.52 % Biểu đồ biến động giá của mã PVT Biểu đồ biến khối lượng của mã PVT
CTF 1838.9 25.40 349400 -0.59 % Biểu đồ biến động giá của mã CTF Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTF
DMC 1719 49.50 21900 -0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã DMC Biểu đồ biến khối lượng của mã DMC
CLC 917.3 35.00 25500 -0.73 % Biểu đồ biến động giá của mã CLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLC
VCB 354938.7 75.00 648600 -0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VCB Biểu đồ biến khối lượng của mã VCB
SCD 154.7 18.20 0 -0.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCD
KOS 7273.8 33.60 243300 -0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã KOS Biểu đồ biến khối lượng của mã KOS
SMB 1223.7 41.00 6900 -0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã SMB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMB
PDR 35261.4 52.50 1715700 -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PDR Biểu đồ biến khối lượng của mã PDR
SKG 886.6 14.00 95100 -1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã SKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SKG
PAN 4457 20.60 1278400 -1.44 % Biểu đồ biến động giá của mã PAN Biểu đồ biến khối lượng của mã PAN
BHN 12540.4 54.10 0 -1.46 % Biểu đồ biến động giá của mã BHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHN
AAA 3851.9 11.80 3613000 -1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã AAA Biểu đồ biến khối lượng của mã AAA
ASG 2156.1 28.50 300 -1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã ASG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASG
FUE 0 15.88 45100 -1.73 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVN100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVN100
LHG 1575.4 31.50 176800 -1.78 % Biểu đồ biến động giá của mã LHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LHG
CCI 535 30.15 3100 -1.79 % Biểu đồ biến động giá của mã CCI Biểu đồ biến khối lượng của mã CCI
EVE 566.7 13.50 62600 -1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã EVE Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVE
HTI 447.8 17.95 0 -1.91 % Biểu đồ biến động giá của mã HTI Biểu đồ biến khối lượng của mã HTI
FUE 57.4 8.09 53400 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIV30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEKIV30
HHP 282.8 10.10 54500 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã HHP Biểu đồ biến khối lượng của mã HHP
TCT 482.1 37.70 900 -1.95 % Biểu đồ biến động giá của mã TCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCT
VRE 64158.9 27.55 974300 -1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VRE Biểu đồ biến khối lượng của mã VRE
ACL 1188.8 23.70 231800 -2.07 % Biểu đồ biến động giá của mã ACL Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACL
FUE 167.3 14.55 60500 -2.09 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEMAV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEMAV30
C32 378.8 25.20 10500 -2.14 % Biểu đồ biến động giá của mã C32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C32
DRC 3225.2 27.15 206600 -2.19 % Biểu đồ biến động giá của mã DRC Biểu đồ biến khối lượng của mã DRC
IDI 4939.9 21.70 2004900 -2.25 % Biểu đồ biến động giá của mã IDI Biểu đồ biến động khối lượng của mã IDI
E1V 10106 20.79 260800 -2.49 % Biểu đồ biến động giá của mã E1VFVN30 Biểu đồ biến khối lượng của mã E1VFVN30
STB 39966.6 21.20 11596900 -2.53 % Biểu đồ biến động giá của mã STB Biểu đồ biến động khối lượng của mã STB
CCL 461.2 9.71 199400 -2.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CCL Biểu đồ biến khối lượng của mã CCL
VHM 275196 63.20 2256500 -2.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VHM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHM
GSP 585.9 10.50 63000 -2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã GSP Biểu đồ biến khối lượng của mã GSP
PGI 2883.3 26.00 15200 -2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGI
CDC 379.3 17.25 122400 -2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã CDC Biểu đồ biến khối lượng của mã CDC
HT1 5914.6 15.50 407300 -2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã HT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HT1
SSC 539.7 36.00 500 -2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã SSC Biểu đồ biến khối lượng của mã SSC
VNG 1070 11.00 50900 -3.08 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNG
HTV 160.5 12.25 1600 -3.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HTV Biểu đồ biến khối lượng của mã HTV
SRC 470.1 16.75 900 -3.18 % Biểu đồ biến động giá của mã SRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRC
FUE 0 15.42 5600 -3.20 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUESSV30
HAH 4924.1 72.10 677200 -3.22 % Biểu đồ biến động giá của mã HAH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAH
DVP 2036 50.90 5100 -3.28 % Biểu đồ biến động giá của mã DVP Biểu đồ biến khối lượng của mã DVP
DXV 51.6 5.21 8200 -3.52 % Biểu đồ biến động giá của mã DXV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXV
FUE 45.6 8.77 62700 -3.52 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEIP100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEIP100
BMP 4420.5 54.00 10000 -3.57 % Biểu đồ biến động giá của mã BMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMP
SRF 462.4 13.00 2800 -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã SRF Biểu đồ biến khối lượng của mã SRF
TDP 1505.3 25.00 1800 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã TDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDP
VIC 284519.6 74.60 1514800 -3.87 % Biểu đồ biến động giá của mã VIC Biểu đồ biến khối lượng của mã VIC
TMS 8840.3 83.50 4500 -3.91 % Biểu đồ biến động giá của mã TMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMS
ABT 561.5 39.80 600 -3.98 % Biểu đồ biến động giá của mã ABT Biểu đồ biến khối lượng của mã ABT
KBC 17328.9 30.10 2504500 -3.99 % Biểu đồ biến động giá của mã KBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KBC
DPM 20665.9 52.80 1542600 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DPM Biểu đồ biến khối lượng của mã DPM
KDH 24720.9 38.45 645400 -4.11 % Biểu đồ biến động giá của mã KDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDH
NVL 144173 74.00 3884600 -4.15 % Biểu đồ biến động giá của mã NVL Biểu đồ biến khối lượng của mã NVL
DBD 2399.6 41.65 3200 -4.16 % Biểu đồ biến động giá của mã DBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBD
VHC 16503.9 90.00 959000 -4.26 % Biểu đồ biến động giá của mã VHC Biểu đồ biến khối lượng của mã VHC
DBT 167.6 11.80 11000 -4.45 % Biểu đồ biến động giá của mã DBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBT
PDN 2022.6 109.20 0 -4.63 % Biểu đồ biến động giá của mã PDN Biểu đồ biến khối lượng của mã PDN
SBV 388.6 14.20 51000 -4.70 % Biểu đồ biến động giá của mã SBV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBV
CTG 118942.3 24.75 2945000 -4.81 % Biểu đồ biến động giá của mã CTG Biểu đồ biến khối lượng của mã CTG
PGC 1077.1 17.85 15100 -4.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGC
VPS 308.2 12.60 5200 -4.91 % Biểu đồ biến động giá của mã VPS Biểu đồ biến khối lượng của mã VPS
MDG 189.5 17.40 600 -4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã MDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MDG
VFG 1602.8 49.95 400 -5.04 % Biểu đồ biến động giá của mã VFG Biểu đồ biến khối lượng của mã VFG
LSS 651 9.30 139300 -5.10 % Biểu đồ biến động giá của mã LSS Biểu đồ biến động khối lượng của mã LSS
CEE 502.2 12.10 900 -5.10 % Biểu đồ biến động giá của mã CEE Biểu đồ biến khối lượng của mã CEE
TV2 1917.8 42.60 48000 -5.12 % Biểu đồ biến động giá của mã TV2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV2
THI 1207.8 24.75 100 -5.17 % Biểu đồ biến động giá của mã THI Biểu đồ biến khối lượng của mã THI
DPG 3068.1 48.70 501000 -5.28 % Biểu đồ biến động giá của mã DPG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPG
BRC 164 13.25 500 -5.36 % Biểu đồ biến động giá của mã BRC Biểu đồ biến khối lượng của mã BRC
CMX 1493.8 17.20 755000 -5.49 % Biểu đồ biến động giá của mã CMX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMX
DHG 11309.5 86.50 7800 -5.57 % Biểu đồ biến động giá của mã DHG Biểu đồ biến khối lượng của mã DHG
GVR 91000 22.75 1010400 -5.80 % Biểu đồ biến động giá của mã GVR Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVR
KHP 610.4 10.35 126700 -5.91 % Biểu đồ biến động giá của mã KHP Biểu đồ biến khối lượng của mã KHP
LEC 268.8 10.30 100 -5.94 % Biểu đồ biến động giá của mã LEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LEC
VPB 107961.7 28.15 3607300 -6.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến khối lượng của mã VPB
SCS 7793.7 156.40 11400 -6.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SCS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCS
SHB 36074.6 13.50 3883200 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SHB Biểu đồ biến khối lượng của mã SHB
DQC 759.3 22.10 157500 -6.36 % Biểu đồ biến động giá của mã DQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DQC
HDB 46167.7 23.00 2243200 -6.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HDB Biểu đồ biến khối lượng của mã HDB
FUE 411.3 15.70 13800 -6.55 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSVFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSVFL
GDT 884.7 44.80 7100 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã GDT Biểu đồ biến khối lượng của mã GDT
CLL 948.6 27.90 7100 -6.69 % Biểu đồ biến động giá của mã CLL Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLL
CTI 819 13.00 169400 -6.81 % Biểu đồ biến động giá của mã CTI Biểu đồ biến khối lượng của mã CTI
HID 345 5.87 258300 -6.83 % Biểu đồ biến động giá của mã HID Biểu đồ biến động khối lượng của mã HID
SMA 178.3 8.76 6000 -6.91 % Biểu đồ biến động giá của mã SMA Biểu đồ biến khối lượng của mã SMA
EMC 335 21.90 500 -7.01 % Biểu đồ biến động giá của mã EMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã EMC
TIP 631.9 24.30 40400 -7.07 % Biểu đồ biến động giá của mã TIP Biểu đồ biến khối lượng của mã TIP
DCL 1459.1 24.80 47500 -7.12 % Biểu đồ biến động giá của mã DCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCL
SC5 269 17.95 1400 -7.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SC5 Biểu đồ biến khối lượng của mã SC5
HAG 7493.9 8.08 8603300 -7.34 % Biểu đồ biến động giá của mã HAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAG
ORS 2900 14.50 611500 -7.35 % Biểu đồ biến động giá của mã ORS Biểu đồ biến khối lượng của mã ORS
FTS 4366.1 32.50 331100 -7.41 % Biểu đồ biến động giá của mã FTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FTS
PNC 107.3 9.72 0 -7.43 % Biểu đồ biến động giá của mã PNC Biểu đồ biến khối lượng của mã PNC
PJT 243.1 10.55 4800 -7.46 % Biểu đồ biến động giá của mã PJT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PJT
BID 157825.9 31.20 1328200 -7.56 % Biểu đồ biến động giá của mã BID Biểu đồ biến khối lượng của mã BID
HSL 196.2 6.10 141100 -7.58 % Biểu đồ biến động giá của mã HSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSL
HU3 75.5 7.55 1400 -7.93 % Biểu đồ biến động giá của mã HU3 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU3
NTL 1469.2 23.10 138200 -8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã NTL
SZL 1100 55.00 5200 -8.03 % Biểu đồ biến động giá của mã SZL Biểu đồ biến khối lượng của mã SZL
STG 2780.6 28.30 25500 -8.12 % Biểu đồ biến động giá của mã STG Biểu đồ biến động khối lượng của mã STG
BFC 1323.4 23.15 234000 -8.22 % Biểu đồ biến động giá của mã BFC Biểu đồ biến khối lượng của mã BFC
ACC 1139 13.40 52900 -8.22 % Biểu đồ biến động giá của mã ACC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACC
VCI 11289.5 33.70 4092400 -8.30 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến khối lượng của mã VCI
HMC 343.4 16.35 148600 -8.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMC
TCR 49.8 4.80 7300 -8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TCR Biểu đồ biến khối lượng của mã TCR
TIX 904.5 30.15 0 -8.64 % Biểu đồ biến động giá của mã TIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIX
HAX 933.4 18.85 130500 -8.72 % Biểu đồ biến động giá của mã HAX Biểu đồ biến khối lượng của mã HAX
OGC 3135 10.45 67600 -8.73 % Biểu đồ biến động giá của mã OGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã OGC
AGM 473.2 26.00 252500 -8.77 % Biểu đồ biến động giá của mã AGM Biểu đồ biến khối lượng của mã AGM
DHC 4584.6 65.50 106900 -8.90 % Biểu đồ biến động giá của mã DHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHC
FUE 245 17.25 8400 -8.92 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV50 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUESSV50
TPC 219.9 9.00 400 -9.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPC
CVT 1467.6 40.00 2000 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã CVT Biểu đồ biến khối lượng của mã CVT
HAP 742.1 6.68 96900 -9.15 % Biểu đồ biến động giá của mã HAP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAP
SZC 4360 43.60 363300 -9.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SZC Biểu đồ biến khối lượng của mã SZC
SFG 656.2 13.70 400 -9.35 % Biểu đồ biến động giá của mã SFG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFG
HUB 369 24.20 29700 -9.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HUB Biểu đồ biến khối lượng của mã HUB
TCM 3494.4 46.50 532000 -9.37 % Biểu đồ biến động giá của mã TCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCM
TTA 1749.6 12.00 164200 -9.43 % Biểu đồ biến động giá của mã TTA Biểu đồ biến khối lượng của mã TTA
TDW 365.5 43.00 0 -9.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDW
ABS 315.4 10.95 197500 -9.50 % Biểu đồ biến động giá của mã ABS Biểu đồ biến khối lượng của mã ABS
LPB 16349.3 13.20 4427300 -9.59 % Biểu đồ biến động giá của mã LPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã LPB
VMD 342.8 22.20 12900 -9.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VMD Biểu đồ biến khối lượng của mã VMD
PIT 109.1 7.18 4100 -9.80 % Biểu đồ biến động giá của mã PIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIT
LBM 837 83.70 1900 -9.81 % Biểu đồ biến động giá của mã LBM Biểu đồ biến khối lượng của mã LBM
NNC 361.7 16.50 5900 -9.84 % Biểu đồ biến động giá của mã NNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NNC
STK 3536.3 50.00 11800 -10.07 % Biểu đồ biến động giá của mã STK Biểu đồ biến khối lượng của mã STK
ELC 824.5 16.00 259700 -10.11 % Biểu đồ biến động giá của mã ELC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ELC
PGV 28873.1 25.70 16200 -10.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PGV Biểu đồ biến khối lượng của mã PGV
TMP 3899 55.70 900 -10.16 % Biểu đồ biến động giá của mã TMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMP
LM8 108 11.50 300 -10.16 % Biểu đồ biến động giá của mã LM8 Biểu đồ biến khối lượng của mã LM8
IMP 3935.6 59.00 5500 -10.20 % Biểu đồ biến động giá của mã IMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã IMP
SPM 251.3 17.95 500 -10.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SPM Biểu đồ biến khối lượng của mã SPM
VID 305.4 8.60 15900 -10.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VID Biểu đồ biến động khối lượng của mã VID
TVS 3212.3 30.00 57300 -10.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TVS Biểu đồ biến khối lượng của mã TVS
CMV 243.3 13.40 6600 -10.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CMV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMV
TYA 98.2 16.00 2700 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã TYA Biểu đồ biến khối lượng của mã TYA
NHT 454.8 24.60 2200 -11.19 % Biểu đồ biến động giá của mã NHT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHT
ITD 214.8 11.75 84800 -11.65 % Biểu đồ biến động giá của mã ITD Biểu đồ biến khối lượng của mã ITD
MBB 89546.2 23.70 3852800 -11.73 % Biểu đồ biến động giá của mã MBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MBB
SFI 945.2 60.00 800 -11.76 % Biểu đồ biến động giá của mã SFI Biểu đồ biến khối lượng của mã SFI
PTB 3110.4 64.00 52100 -12.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTB
TTE 420.2 14.75 0 -12.20 % Biểu đồ biến động giá của mã TTE Biểu đồ biến khối lượng của mã TTE
VAF 446.3 11.85 2000 -12.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAF
CRC 202.5 6.75 92800 -12.34 % Biểu đồ biến động giá của mã CRC Biểu đồ biến khối lượng của mã CRC
HVN 33769.5 15.25 808200 -12.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVN
GEX 16178.4 19.00 6014800 -12.44 % Biểu đồ biến động giá của mã GEX Biểu đồ biến khối lượng của mã GEX
HCM 9115.2 19.90 4108700 -12.72 % Biểu đồ biến động giá của mã HCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCM
DXS 5856.6 16.35 137800 -12.75 % Biểu đồ biến động giá của mã DXS Biểu đồ biến khối lượng của mã DXS
VCA 227.8 15.00 12700 -12.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCA
ASM 5115.2 15.20 2560300 -12.89 % Biểu đồ biến động giá của mã ASM Biểu đồ biến khối lượng của mã ASM
MSB 25280.1 16.55 1386900 -12.89 % Biểu đồ biến động giá của mã MSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSB
VTB 137.2 11.45 700 -13.26 % Biểu đồ biến động giá của mã VTB Biểu đồ biến khối lượng của mã VTB
ADG 771.7 38.80 99100 -13.39 % Biểu đồ biến động giá của mã ADG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADG
EVF 3196.2 9.85 230600 -13.60 % Biểu đồ biến động giá của mã EVF Biểu đồ biến khối lượng của mã EVF
UIC 339.2 42.40 3700 -13.65 % Biểu đồ biến động giá của mã UIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã UIC
LGL 274.5 5.18 94400 -13.67 % Biểu đồ biến động giá của mã LGL Biểu đồ biến khối lượng của mã LGL
VNL 177.2 18.80 3900 -13.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VNL Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNL
SVD 154.8 6.00 50800 -13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã SVD Biểu đồ biến khối lượng của mã SVD
TEG 299.5 9.25 462200 -13.95 % Biểu đồ biến động giá của mã TEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TEG
SVT 167.9 14.50 12100 -13.95 % Biểu đồ biến động giá của mã SVT Biểu đồ biến khối lượng của mã SVT
D2D 1309.2 43.20 58200 -14.12 % Biểu đồ biến động giá của mã D2D Biểu đồ biến động khối lượng của mã D2D
VIP 426.6 6.23 135900 -14.19 % Biểu đồ biến động giá của mã VIP Biểu đồ biến khối lượng của mã VIP
APC 371.2 18.45 1600 -14.39 % Biểu đồ biến động giá của mã APC Biểu đồ biến động khối lượng của mã APC
PSH 1457.6 11.55 348300 -14.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PSH Biểu đồ biến khối lượng của mã PSH
SMC 1268.7 20.80 157500 -15.10 % Biểu đồ biến động giá của mã SMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMC
HVX 163.3 4.24 6200 -15.20 % Biểu đồ biến động giá của mã HVX Biểu đồ biến khối lượng của mã HVX
APH 2975.4 12.20 2233600 -15.28 % Biểu đồ biến động giá của mã APH Biểu đồ biến động khối lượng của mã APH
GIL 3240 54.00 381600 -15.36 % Biểu đồ biến động giá của mã GIL Biểu đồ biến khối lượng của mã GIL
TNA 453.1 9.14 98800 -15.37 % Biểu đồ biến động giá của mã TNA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNA
LAF 285 19.35 1100 -15.50 % Biểu đồ biến động giá của mã LAF Biểu đồ biến khối lượng của mã LAF
HVH 136.1 6.20 126700 -15.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVH
BCM 64480.5 62.30 36900 -15.81 % Biểu đồ biến động giá của mã BCM Biểu đồ biến khối lượng của mã BCM
TPB 41125.6 26.00 906300 -15.86 % Biểu đồ biến động giá của mã TPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPB
BMC 159.9 12.90 65400 -16.23 % Biểu đồ biến động giá của mã BMC Biểu đồ biến khối lượng của mã BMC
C47 338.6 12.30 40000 -16.33 % Biểu đồ biến động giá của mã C47 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C47
HNG 5642.5 5.09 2707900 -16.56 % Biểu đồ biến động giá của mã HNG Biểu đồ biến khối lượng của mã HNG
SHA 181.3 5.42 100400 -16.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHA
SGT 1813 24.50 67500 -16.67 % Biểu đồ biến động giá của mã SGT Biểu đồ biến khối lượng của mã SGT
RAL 2409.5 105.00 9100 -16.92 % Biểu đồ biến động giá của mã RAL Biểu đồ biến động khối lượng của mã RAL
TCH 7049.7 10.55 3070300 -16.93 % Biểu đồ biến động giá của mã TCH Biểu đồ biến khối lượng của mã TCH
NBB 1607.6 16.00 479800 -17.10 % Biểu đồ biến động giá của mã NBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBB
TDC 1160 11.60 165400 -17.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TDC Biểu đồ biến khối lượng của mã TDC
POM 2013.7 7.20 63300 -17.24 % Biểu đồ biến động giá của mã POM Biểu đồ biến động khối lượng của mã POM
BAF 4391.7 30.60 1934600 -17.30 % Biểu đồ biến động giá của mã BAF Biểu đồ biến khối lượng của mã BAF
COM 735.7 52.10 4100 -17.30 % Biểu đồ biến động giá của mã COM Biểu đồ biến động khối lượng của mã COM
OCB 19485 16.60 1243500 -17.41 % Biểu đồ biến động giá của mã OCB Biểu đồ biến khối lượng của mã OCB
HPG 97509.7 21.80 12828800 -17.46 % Biểu đồ biến động giá của mã HPG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPG
PVD 14332.5 17.00 5292300 -17.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PVD Biểu đồ biến khối lượng của mã PVD
DBC 4194.7 18.20 1461600 -17.81 % Biểu đồ biến động giá của mã DBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBC
HBC 3828.4 17.35 6467400 -17.97 % Biểu đồ biến động giá của mã HBC Biểu đồ biến khối lượng của mã HBC
UDC 306.6 8.76 67200 -18.13 % Biểu đồ biến động giá của mã UDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã UDC
BCE 298.2 8.52 67100 -18.47 % Biểu đồ biến động giá của mã BCE Biểu đồ biến khối lượng của mã BCE
RDP 377.8 7.70 5600 -18.52 % Biểu đồ biến động giá của mã RDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã RDP
KPF 663.5 10.90 22300 -18.66 % Biểu đồ biến động giá của mã KPF Biểu đồ biến khối lượng của mã KPF
DHA 541.3 35.80 45600 -18.91 % Biểu đồ biến động giá của mã DHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHA
HHS 1732.6 5.39 808500 -18.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HHS Biểu đồ biến khối lượng của mã HHS
TLD 223.9 5.48 64100 -19.05 % Biểu đồ biến động giá của mã TLD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLD
ITC 850.2 9.70 288800 -19.17 % Biểu đồ biến động giá của mã ITC Biểu đồ biến khối lượng của mã ITC
TCO 185.2 9.90 29100 -19.18 % Biểu đồ biến động giá của mã TCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCO
VIB 22155.7 20.60 1390100 -19.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến khối lượng của mã VIB
SAV 264.3 16.50 3200 -19.82 % Biểu đồ biến động giá của mã SAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAV
EVG 1338.9 6.22 306800 -20.05 % Biểu đồ biến động giá của mã EVG Biểu đồ biến khối lượng của mã EVG
VDS 1681.7 16.00 136000 -20.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VDS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDS
KSB 1988.6 25.95 1193100 -20.52 % Biểu đồ biến động giá của mã KSB Biểu đồ biến khối lượng của mã KSB
BSI 2636.7 21.60 384000 -20.73 % Biểu đồ biến động giá của mã BSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSI
NAF 553.7 10.95 56000 -20.94 % Biểu đồ biến động giá của mã NAF Biểu đồ biến khối lượng của mã NAF
TTF 2262.4 7.27 2424900 -20.98 % Biểu đồ biến động giá của mã TTF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTF
KMR 248.6 4.37 49400 -20.98 % Biểu đồ biến động giá của mã KMR Biểu đồ biến khối lượng của mã KMR
NHH 486.5 13.35 96800 -21.01 % Biểu đồ biến động giá của mã NHH Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHH
ITA 8371.1 8.92 6495700 -21.06 % Biểu đồ biến động giá của mã ITA Biểu đồ biến khối lượng của mã ITA
FCM 213.3 4.73 78400 -21.17 % Biểu đồ biến động giá của mã FCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã FCM
HSG 7139.5 15.90 10291200 -21.29 % Biểu đồ biến động giá của mã HSG Biểu đồ biến khối lượng của mã HSG
ASP 241.2 6.46 38600 -21.32 % Biểu đồ biến động giá của mã ASP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASP
BKG 160.5 5.35 125600 -21.32 % Biểu đồ biến động giá của mã BKG Biểu đồ biến khối lượng của mã BKG
HHV 3155.1 11.80 - -21.33 %
VTO 599.8 7.51 235500 -21.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VTO Biểu đồ biến khối lượng của mã VTO
AMD 490.5 3.00 3171500 -21.47 % Biểu đồ biến động giá của mã AMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã AMD
THG 757 47.40 67900 -21.54 % Biểu đồ biến động giá của mã THG Biểu đồ biến khối lượng của mã THG
HDC 3143.2 36.35 1846200 -21.66 % Biểu đồ biến động giá của mã HDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDC
PHC 377.9 7.46 239000 -21.72 % Biểu đồ biến động giá của mã PHC Biểu đồ biến khối lượng của mã PHC
NLG 13785.8 36.00 1681500 -21.74 % Biểu đồ biến động giá của mã NLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NLG
AGR 2022.5 9.54 508100 -22.44 % Biểu đồ biến động giá của mã AGR Biểu đồ biến khối lượng của mã AGR
SGR 966 16.10 68600 -22.60 % Biểu đồ biến động giá của mã SGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGR
DXG 12387.6 20.50 6610100 -22.64 % Biểu đồ biến động giá của mã DXG Biểu đồ biến khối lượng của mã DXG
HII 521.5 7.08 209200 -22.71 % Biểu đồ biến động giá của mã HII Biểu đồ biến động khối lượng của mã HII
HCD 265 8.39 688600 -23.03 % Biểu đồ biến động giá của mã HCD Biểu đồ biến khối lượng của mã HCD
CII 4785.6 16.85 4061600 -23.06 % Biểu đồ biến động giá của mã CII Biểu đồ biến động khối lượng của mã CII
HTN 2495.3 28.00 81100 -23.18 % Biểu đồ biến động giá của mã HTN Biểu đồ biến khối lượng của mã HTN
TLH 888.4 8.70 331100 -23.68 % Biểu đồ biến động giá của mã TLH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLH
TVB 747 7.00 302500 -23.91 % Biểu đồ biến động giá của mã TVB Biểu đồ biến khối lượng của mã TVB
DAH 556.6 6.61 273300 -23.94 % Biểu đồ biến động giá của mã DAH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAH
VIX 2504.3 9.12 3895700 -24.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến khối lượng của mã VIX
NKG 3795.6 17.30 7838600 -24.14 % Biểu đồ biến động giá của mã NKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NKG
QBS 241.3 3.48 348800 -24.35 % Biểu đồ biến động giá của mã QBS Biểu đồ biến khối lượng của mã QBS
QCG 2041.5 7.42 181700 -24.75 % Biểu đồ biến động giá của mã QCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã QCG
MCG 206.5 3.59 207400 -25.36 % Biểu đồ biến động giá của mã MCG Biểu đồ biến khối lượng của mã MCG
FCN 1939.7 12.80 2381100 -25.58 % Biểu đồ biến động giá của mã FCN Biểu đồ biến động khối lượng của mã FCN
VCG 8525 19.30 2961000 -25.77 % Biểu đồ biến động giá của mã VCG Biểu đồ biến khối lượng của mã VCG
VPH 635.1 6.66 240900 -26.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPH
HQC 1920.7 4.03 5550200 -26.06 % Biểu đồ biến động giá của mã HQC Biểu đồ biến khối lượng của mã HQC
PLP 440.4 7.34 143700 -26.53 % Biểu đồ biến động giá của mã PLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLP
HU1 92.1 9.21 17500 -26.61 % Biểu đồ biến động giá của mã HU1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU1
TNI 192.2 3.66 154600 -26.65 % Biểu đồ biến động giá của mã TNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNI
MHC 227.7 5.50 100400 -26.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MHC Biểu đồ biến khối lượng của mã MHC
SSI 18502.4 18.60 11929000 -26.74 % Biểu đồ biến động giá của mã SSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSI
VND 20946.9 17.20 26591800 -26.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến khối lượng của mã VND
PTL 419 4.19 187900 -26.88 % Biểu đồ biến động giá của mã PTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTL
SCR 3315.5 9.05 2382400 -27.02 % Biểu đồ biến động giá của mã SCR Biểu đồ biến khối lượng của mã SCR
CTS 1701.2 14.80 505500 -27.80 % Biểu đồ biến động giá của mã CTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTS
DTL 1658.8 27.00 500 -28.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTL Biểu đồ biến khối lượng của mã DTL
DLG 1092.5 3.65 1444100 -28.43 % Biểu đồ biến động giá của mã DLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DLG
DAG 315.7 5.30 442900 -28.48 % Biểu đồ biến động giá của mã DAG Biểu đồ biến khối lượng của mã DAG
NVT 1031.7 11.40 23100 -28.75 % Biểu đồ biến động giá của mã NVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NVT
VPG 1953.4 30.15 1198300 -28.83 % Biểu đồ biến động giá của mã VPG Biểu đồ biến khối lượng của mã VPG
KHG 3137.5 7.08 1108600 -29.20 % Biểu đồ biến động giá của mã KHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHG
TCD 1875.2 9.90 443200 -29.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TCD Biểu đồ biến khối lượng của mã TCD
TDG 87.2 5.20 247000 -29.63 % Biểu đồ biến động giá của mã TDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDG
FIT 1791.8 6.20 1325100 -29.63 % Biểu đồ biến động giá của mã FIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FIT
HAR 486.5 4.80 144000 -29.93 % Biểu đồ biến động giá của mã HAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAR
LCG 1621.2 10.50 5350100 -30.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LCG Biểu đồ biến khối lượng của mã LCG
FLC 3287.3 4.63 4121100 -30.06 % Biểu đồ biến động giá của mã FLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FLC
DTA 153.5 8.50 7000 -30.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DTA Biểu đồ biến khối lượng của mã DTA
HAI 434.8 2.38 2653500 -30.61 % Biểu đồ biến động giá của mã HAI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAI
TNT 367.2 7.20 569800 -30.77 % Biểu đồ biến động giá của mã TNT Biểu đồ biến khối lượng của mã TNT
BCG 7121.8 14.15 3204400 -30.98 % Biểu đồ biến động giá của mã BCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCG
VRC 471.5 9.43 78300 -31.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến khối lượng của mã VRC
APG 921.7 6.30 1790200 -31.45 % Biểu đồ biến động giá của mã APG Biểu đồ biến động khối lượng của mã APG
TTB 182.3 3.54 471000 -31.53 % Biểu đồ biến động giá của mã TTB Biểu đồ biến khối lượng của mã TTB
PTC 331.2 10.25 192700 -31.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTC
JVC 726.1 4.36 636800 -31.77 % Biểu đồ biến động giá của mã JVC Biểu đồ biến khối lượng của mã JVC
NHA 843.5 20.00 284000 -32.20 % Biểu đồ biến động giá của mã NHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHA
DC4 431 8.62 117000 -32.71 % Biểu đồ biến động giá của mã DC4 Biểu đồ biến khối lượng của mã DC4
AAT 606.1 9.50 258800 -32.98 % Biểu đồ biến động giá của mã AAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAT
CRE 4163 20.65 460000 -33.28 % Biểu đồ biến động giá của mã CRE Biểu đồ biến khối lượng của mã CRE
ADS 544.5 19.40 560300 -33.56 % Biểu đồ biến động giá của mã ADS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADS
LCM 66.8 2.71 153900 -34.70 % Biểu đồ biến động giá của mã LCM Biểu đồ biến khối lượng của mã LCM
CKG 1130.1 13.05 1083800 -34.75 % Biểu đồ biến động giá của mã CKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKG
TSC 1200.8 6.10 1240000 -34.76 % Biểu đồ biến động giá của mã TSC Biểu đồ biến khối lượng của mã TSC
LDG 1945.7 8.10 2955900 -36.22 % Biểu đồ biến động giá của mã LDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LDG
CIG 171.9 5.45 24000 -36.63 % Biểu đồ biến động giá của mã CIG Biểu đồ biến khối lượng của mã CIG
ABR 254 12.70 300 -36.82 % Biểu đồ biến động giá của mã ABR Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABR
TDH 563.3 5.00 123600 -38.57 % Biểu đồ biến động giá của mã TDH Biểu đồ biến khối lượng của mã TDH
DIG 17521.2 35.05 11785600 -39.57 % Biểu đồ biến động giá của mã DIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIG
SJF 483.1 6.10 753600 -41.63 % Biểu đồ biến động giá của mã SJF Biểu đồ biến khối lượng của mã SJF
ROS 1492.8 2.63 7103200 -42.32 % Biểu đồ biến động giá của mã ROS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ROS
DRH 1027.2 8.26 1132600 -43.03 % Biểu đồ biến động giá của mã DRH Biểu đồ biến khối lượng của mã DRH
TGG 143.3 5.25 674200 -45.31 % Biểu đồ biến động giá của mã TGG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TGG
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.